Bài 4 Ngày 11/7/2009

12 Tháng Mười 20179:58 SA(Xem: 2064)
Bài 4 Ngày 11/7/2009

PaAuk_1B

Bảy Bài Hướng Dẫn Thiền Niệm Hơi Thở 
Của Thiền Sư Ashin Kovida Năm 2009
Thiền Lâm Viện Pa Auk, Tiểu Bang Mon, Mawlamyine, Myanmar 
Nguồn: daitangkinhvietnam.org
 
____________________
 

BÀI 4 – THỨ BẢY NGÀY 11/7/2009

 

Câu Hỏi 13: Trong khi ngồi thiền, có nhiều lúc nước mắt con chảy nhiều, như vậy là vì sao? Xin Ngài giải thích cho con. (Cô Phượng)

 

Trả Lời: Khi ngồi thiền, nước mắt lại chảy ra, có hai loại:

 

1.      Nước mắt hoan hỷ

 

2.      Nước mắt buồn lo

 

Nước mắt hoan hỷ: Có hành giả mang tâm trạng này trước khi hành thiền: “Tôi sẽ hành loại Hành Thiền đặc biệt này. Tôi sẽ biết được những việc trước đây tôi chưa từng được nghe, chưa từng được thấy, chưa từng được biết”. Nghĩ vậy nước mắt hoan hỷ trào ra.

 

Đối với nước mắt sầu muộn: “Mẹ cha tôi, thân bằng tôi, những người bạn thân của tôi, chưa bao giờ thấy được những Pháp này. Giáo Pháp đặc biệt này tôi đang nổ lực hành vẫn chưa gặp được; nhớ nghĩ đến họ, tôi mong muốn cho họ có cơ hội thực hành Giáo Pháp này.” Nghĩ như vậy nước mắt sầu muộn trào ra nơi vị ấy.

 

            Những người hành thiền thường gặp hai loại nước mắt này. Một số sầu muộn thì khóc, một số khác thì hân hoan hỷ hả cười, bạn có thể gặp những trường hợp này trong các thiền viện.

 

            Pháp Lạc “Dhammasukha” (Pháp Lạc), hay còn gọi là sự hoan hỷ trong Pháp “Dhammarati”. Nó cực kỳ phúc lạc. Lạc đến cỡ nào?

 

Những vị Hiền Vương xưa kia của chúng ta đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, đã ẩn lâm thiền tịnh, để đi tìm những Phúc lạc này. Nghĩa là Thiền rất an lạc. Thêm nữa, những vị Vương tôn, phú hộ cũng vậy, họ đã xả bỏ của cải tài sản, ẩn lâm thiền tịnh để tìm kiếm Thiền Lạc ấy. Những Pháp Lạc, Thiền Lạc nầy còn quý giá, an lạc hơn số của cải tài sản đáng giá 40 Koṭi[1], 80 Koṭi kia. Và khi những vị ấy đã tìm thấy được Pháp Vị, Thiền Lạc, những vị ấy không bao giờ muốn rời xa nó nữa. Vì thế Đức Phật mỗi khi thuyết Pháp xong thì thính chúng nói lời “Sādhu! Sādhu! Sādhu!” (Lành thay! Lành thay! Tốt đẹp thay!). Trong khi thính chúng nói những lời hoan hỷ lành thay này, Đức Phật vẫn đang lúc nhập Thiền (samāpatti) và thọ hưởng những Pháp Lạc (Dhammasukha). Ngài đương khi ấy tịnh hưởng hương vị Pháp Bảo. Hương vị Pháp Bảo thù diệu biết bao mà kể. Vì thế chúng ta sẽ nổ lực hành thiền để đạt được Pháp Hương ấy. Nhắc nhở mình rằng: “Cũng như các vị Hiền Vương xưa kia, các vị Vương tôn, trưởng giả phú hộ xưa kia, tôi sẽ nổ lực hành thiền.” Chúng ta khi nổ lực hành thiền, nếu có được niềm mong muốn hành thiền như thế (Chanda), thì sẽ đạt được Pháp Vị. Nếu không có niềm mong muốn mãnh liệt đó thì sẽ không bao giờ đạt được. Nếu chúng ta không thú vị, không hứng khởi, không mong muốn, chỉ đến đây để mà ngồi, chỉ đến đây để biết được thêm ít kiến thức (Bahussuta), để được học hỏi thêm thì không thể nào đạt được những Pháp Hương, Pháp Vị, Pháp Lạc ấy. Không thể nào gặp được. Thật sự nếu muốn đạt được những Pháp hương đó, Pháp vị đó, Pháp lạc đó chúng ta phải hứng khởi nổ lực hành thiền mà thôi.     

 

Câu Hỏi 14: (xin tóm tắt câu hỏi) Khi tụng kinh, chẳng hạn kinh thỉnh chư thiên, Kinh Paritta, nếu chỉ tụng mà không hiểu nghĩa thì có lợi ích gì không bạch Ngài? (Cô Phượng)

 

Trả lời: Cho dù khi tụng lên người ta có hiểu nghĩa hay không, Các bài Kinh, Kệ, Chú, tất cả đều có oai lực của nó.

 

Thuở xưa có một con cáo, con cáo này thuộc được một bài chú, đi vào rừng và tụng lên bài chú này. Khi nghe bài chú ấy, tất cả những loài động vật từ con nhỏ đến con lớn như chúa sơn lâm đều muốn tôn nó lên làm vua. Cho dù một người hiểu hay không hiểu nghĩa thì chính các bài Linh chú, Kinh, Kệ đều đã có một oai lực. Vì có một oai lực như vậy, khi một người tụng lên các bài Kệ, hay các bài Chú ấy, người ấy đều bị chịu ảnh hưởng bởi oai lực của của bài Kệ, bài Chú ấy. 

 

Câu Hỏi 15: Xin cho con hỏi, Khi rải Tâm Từ khi thân tâm mình mát mẻ, an lạc trước rồi mới rải hay sao? (Chú Trực)

 

Trả lời:

 

Có hai loại Tâm Từ:

 

Thứ nhất:       Rải Tâm Từ để được Phước lành.

 

Thứ Hai:         Tâm Từ được rải đến thực sự có hiệu quả và có Phước lành.

 

1.      Rải Tâm Từ để đạt được phước báu nghĩa là: Như việc tụng đọc hằng ngày: Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có sân hận oan trái, thoát khỏi khổ thân, thoát khỏi khổ tâm, nguyện cầu cho chúng sanh giữ mình được an lạc. (Sabbe sattā averā hontu, abyāpajjā hontu, anīghā hontu, sukhī attānaṃ parihārantu.) Nguyện cầu cho tất cả những mong mõi tốt lành của người đều được thành tựu. Khi khởi nguyện như vậy nghĩa là mong muốn những điều an lành cho người, đó chính là rải Tâm Từ để đạt được Phước báu.

 

2.            Nếu thật sự một người muốn rải Tâm Từ vừa được phước lành vừa thực sự có hiệu quả, có kết quả: Trước tiên người ấy phải nổ lực đạt Định, có năng lực Định sung mãn (cho đến Tứ Thiền với quang tướng cực kỳ sáng và ổn cố trước mặt – Paṭibhāghanimitta) vị ấy rải Tâm Từ đến cho mình trước.) Khi Ấy được gọi là Thiền Tâm Từ (Mettājhāna)[2]. Sau đó vị ấy muốn rải Tâm Từ đến cho bất kỳ một đối tượng nào vị ấy muốn. Kể cả những vị Thiên tình cờ xuất hiện trong quang tướng của vị ấy. (Câu chuyện, hào quang của chư thiên cũng thay đổi khác đi khi nói lời sādhu.).

 

Đức Phật: Một người rải Tâm Từ trong khoảng thời gian bằng một búng móng tay, hay một lần vắt sữa bò, thì thọ hưởng ân đức thật vô lượng không kể xiết.

 

Quả của việc Thực hành Thiền Tâm Từ có 11:

 

1- Ngủ trong an lạc.

2- Thức dậy trong an lạc.

3- Không thấy các ác mộng.

4- Được mọi người thương yêu, quý mến.

5- Được các hàng phi nhân thương yêu, quý mến.

6- Được chư Thiên hộ trì.

7- Lửa hoặc chất độc hoặc các loại vũ khí... không thể làm hại được.

8- Tâm dễ dàng an tịnh.

9- Gương mặt sáng sủa.

10- Lúc lâm chung, tâm không mê muội (tâm sáng suốt).

11- Sau khi chết cho quả tái sanh lên các cõi trời sắc giới phạm thiên.

 

Sukhaṃ supati, sukhaṃ paṭibujjhati, na pāpakaṃ supinaṃ passati, manussānaṃ piyo hoti, amanussānaṃ piyo hoti, devatā rakkhanti, nāssa aggi vā visaṃ vā satthaṃ vā kamati, tuvaṭaṃ cittaṃ samādhiyati, mukhavaṇṇo vippasīdati, asammūḷho kālaṃ karoti, uttari appaṭivijjhanto brahmalokūpago hoti. (Kinh Từ BiTăng Chi Bộ Kinh – 11 Pháp)

 

So sánh với loại còn lại (chỉ rải do việc tụng đọc) có Phước báu nhưng không có hiệu quả của Tâm Từ. Loại Thiền Tâm Từ này đạt được cả hai: 11 quả phước lành và có hiệu quả.

 

Câu Chuyện Đức Phật và voi Nāḷāgiri :

 

Voi Nāḷāgīri đã bị phục rất nhiều thùng rượu to lớn và bị đâm bởi nhiều dáo mác lên mình khiến voi càng trở nên cực kỳ hung dữ. Khi Đức Phật đã đến lúc đi bát, Devadatta ra lệnh thả voi trong cơn hung dữ ấy hòng làm hại Đức Phật. Đức Phật đã rải Tâm Từ đến voi ấy như thế này: Ngài rải Từ Tâm của Ngài vào voi qua cả 6 căn môn: Mắt, tai, mũi, lưỡi voi Ngài rải, toàn thân voi, và cả vào vùng tim cơ của voi. Sáu căn môn của voi nhận được nguồn Đức Từ của Ngài - tất cả những thống khổ: Khổ thân khốc liệt, khổ tâm và cả cơn say điên loạn đều được Đức Từ của Ngài thấm nhuần. Thớt tượng to lớn, Voi Nāḷāgiri , đã phủ phục trước chân bụi Đức Thế Tôn.     

 

Đức Phật đã rải Từ Tâm đến voi dữ Nāḷāgiri  như vậy đấy.

 

Sādhu! Sādhu! Lành thay.

 

(Dứt buổi thứ 4)

 

 

Ghi Chú:

 

[1] - Mười triệu

 

[2] (Ảnh hưởng của Từ Tâm đến đối tượng được rải trong các Tầng Thiền là khác nhau).

 

 

 

____________________

 

 

 Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
03 Tháng Sáu 2020(Xem: 132)
02 Tháng Sáu 2020(Xem: 183)
31 Tháng Năm 2020(Xem: 158)
30 Tháng Năm 2020(Xem: 157)
28 Tháng Năm 2020(Xem: 175)
24 Tháng Năm 2020(Xem: 247)
19 Tháng Năm 2020(Xem: 274)
15 Tháng Năm 2020(Xem: 286)
19 Tháng Tư 2020(Xem: 453)
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 60)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
03 Tháng Sáu 20209:00 SA(Xem: 393)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 329)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 367)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 348)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 505)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 316)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 378)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 353)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 359)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 767)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 489)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
09 Tháng Ba 202010:54 CH(Xem: 557)
“Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ ở rất xa nhau. Trong thâm tâm họ cảm thấy có một khoảng cách rất lớn giữa họ. Vì thế muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sanh để nói thật to. Sự giận dữ càng mãnh liệt thì khoảng cách càng lớn, nên họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ có thể khỏa lấp
17 Tháng Giêng 20207:43 CH(Xem: 887328)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
07 Tháng Giêng 202012:43 CH(Xem: 884)
"Một lời dối trá nếu được lặp đi lặp lại đủ mức thì nó sẽ trở thành sự thật" là nguyên tắc tuyên truyền của Joseph Goebbels, một bộ trưởng tuyên truyền của Phát xít Đức. Các nhà tâm lý học gọi đây là 'ảo tưởng về sự thật' và dưới đây là cách phổ biến mà người ta thường thử nghiệm điều này: Những người tham gia được yêu cầu đánh giá
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 1088)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
24 Tháng Mười Một 20199:00 SA(Xem: 2708)
Nhân vào ngày Lễ Tạ Ơn. Chúng ta cảm tạ vô vàn thành tâm. Những lời cầu nguyện quanh năm, Tạ ơn gia quyến muôn phần yêu thương, Tạ ơn bạn quý muôn phương. Dù là cố cựu hay dường mới quen, Tạ ơn tia sáng êm đềm. Vầng dương sưởi ấm áp thêm tháng ngày,
24 Tháng Chín 201911:37 CH(Xem: 984)
Lời nói đôi khi có những tác dụng không thể lường trước. Có những lời nói có thể đem lại an vui hạnh phúc đến cho mọi người. Có những lời nói có thể đem lại những sự ly tán, tan nát hạnh phúc của các người khác, đôi khi đổ vỡ hạnh phúc gia đình của chính người nói. Có những lời nói, làm cho người nghe, mỉm cười tươi tắn, vui vẻ khỏe khoắn.
22 Tháng Bảy 201910:19 CH(Xem: 1162)
8h sáng một buổi sáng mùa hè nắng gắt tháng 6 tại Hà Nội, một chuyến xe hàng nhét chật những thuốc men và thiết bị y tế đậu lại trước văn phòng của một tổ chức thiện nguyện ở Hà Nội. Rồi từ đây, các thiết bị y tế và thuốc men sẽ đi cùng bác sỹ Tadashi Hattori đến nhiều miền quê rất nghèo của Việt Nam.
18 Tháng Bảy 201911:07 CH(Xem: 1003)
Đài truyền hình CNN trong Tháng Sáu loan tin, năm 2017, tỉ lệ tự tử ở lứa tuổi giữa 15 và 19 là 11.8/100,000 trong năm. Với lứa tuổi từ 20 đến 24, tỉ lệ là 17/100,000. Trong khoảng bốn tháng từ Tháng Mười Hai, 2018, tới Tháng Ba, 2019, theo ghi nhận của cơ quan cảnh sát miền Nam California, có 17 trường hợp thanh thiếu niên đã chết
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 1088)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 2637)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 4032)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
14 Tháng Năm 202010:20 CH(Xem: 390)
Trong mấy năm qua, một vài ông bà — cụ thể là Mary Talbot, Jane Yudelman, Bok Lim Kim và Larry Rosenberg—đã đề nghị tôi “Khi nào Sư sẽ viết hướng dẫn về hành thiền hơi thở?” Tôi đã luôn nói với họ rằng cuốn Giữ Hơi Thở Trong Tâm (Keeping the Breath in Mind) của Ajaan Lee là hướng dẫn thực hành tuyệt vời, nhưng họ
04 Tháng Năm 20206:47 CH(Xem: 462)
"Nếu tôi nói rằng Đức Phật hiện đang sống ở đâu đó trong vũ trụ, bằng xương bằng thịt thì điều ấy trái với lời dạy của Đức Phật. Ngược lại, nếu tôi bảo Đức Phật không còn sống ở bất kỳ nơi đâu trong vũ trụ này dưới bất kỳ hình tướng nào thời nhiều người sẽ rất buồn vì nỗi khát khao hiện hữu của họ không được thoả mãn.
02 Tháng Năm 20206:15 CH(Xem: 573)
Tám pháp thế gian: “Thế nào là tám? được lợi (lābho), mất lợi (alābho); được danh (yāso), mất danh (ayāsa); bị chê (nindā), được khen (pasamsā); hạnh phúc (sukha) và khổ đau (dukkha).” Như vậy tám pháp thế gian này gồm bốn cặp: được lợi — mất lợi, được danh — mất danh, được khen — bị chê, hạnh phúc — khổ đau.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 401)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng
08 Tháng Năm 202010:32 CH(Xem: 433)
"Này Rahula, cũng tương tự như vậy, bất kỳ ai dù không cảm thấy xấu hổ khi cố tình nói dối, thì điều đó cũng không có nghĩa là không làm một điều xấu xa. Ta bảo với con rằng người ấy [dù không xấu hổ đi nữa nhưng cũng không phải vì thế mà] không tạo ra một điều xấu xa.
28 Tháng Tư 202010:41 CH(Xem: 508)
Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadāyāda Sutta) là một lời dạy hết sức quan trọng của Đức Phật đáng được những người có lòng tôn trọng Phật Pháp lưu tâm một cách nghiêm túc. Vì cốt lõi của bài kinh Đức Phật khuyên các đệ tử của ngài nên tránh theo đuổi tài sản vật chất và hãy tìm kiếm sự thừa tự pháp qua việc thực hành Bát Chánh Đạo.
04 Tháng Ba 20209:20 CH(Xem: 843)
Chàng kia nuôi một bầy dê. Đúng theo phương pháp, tay nghề giỏi giang. Nên dê sinh sản từng đàn. Từ ngàn con đến chục ngàn rất mau. Nhưng chàng hà tiện hàng đầu. Không hề dám giết con nào để ăn. Hoặc là đãi khách đến thăm. Dù ai năn nỉ cũng bằng thừa thôi
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 995)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu
09 Tháng Hai 20204:17 CH(Xem: 908)
Quyển “Kinh Bốn Mươi Hai Chương Giảng Giải” được hình thành qua hai năm ghi chép, phiên tả với lòng chân thành muốn phổ biến những lời Phật dạy. Đầu tiên đây là những buổi học dành cho nội chúng Tu viện Lộc Uyển, sau đó lan dần đến những cư sĩ hữu duyên.