Bài 4 Ngày 11/7/2009

12 Tháng Mười 20179:58 SA(Xem: 315)
Bài 4 Ngày 11/7/2009

PaAuk_1B

Bảy Bài Hướng Dẫn Thiền Niệm Hơi Thở 
Của Thiền Sư Ashin Kovida Năm 2009
Thiền Lâm Viện Pa Auk, Tiểu Bang Mon, Mawlamyine, Myanmar 
Nguồn: daitangkinhvietnam.org
 
____________________
 

BÀI 4 – THỨ BẢY NGÀY 11/7/2009

 

Câu Hỏi 13: Trong khi ngồi thiền, có nhiều lúc nước mắt con chảy nhiều, như vậy là vì sao? Xin Ngài giải thích cho con. (Cô Phượng)

 

Trả Lời: Khi ngồi thiền, nước mắt lại chảy ra, có hai loại:

 

1.      Nước mắt hoan hỷ

 

2.      Nước mắt buồn lo

 

Nước mắt hoan hỷ: Có hành giả mang tâm trạng này trước khi hành thiền: “Tôi sẽ hành loại Hành Thiền đặc biệt này. Tôi sẽ biết được những việc trước đây tôi chưa từng được nghe, chưa từng được thấy, chưa từng được biết”. Nghĩ vậy nước mắt hoan hỷ trào ra.

 

Đối với nước mắt sầu muộn: “Mẹ cha tôi, thân bằng tôi, những người bạn thân của tôi, chưa bao giờ thấy được những Pháp này. Giáo Pháp đặc biệt này tôi đang nổ lực hành vẫn chưa gặp được; nhớ nghĩ đến họ, tôi mong muốn cho họ có cơ hội thực hành Giáo Pháp này.” Nghĩ như vậy nước mắt sầu muộn trào ra nơi vị ấy.

 

            Những người hành thiền thường gặp hai loại nước mắt này. Một số sầu muộn thì khóc, một số khác thì hân hoan hỷ hả cười, bạn có thể gặp những trường hợp này trong các thiền viện.

 

            Pháp Lạc “Dhammasukha” (Pháp Lạc), hay còn gọi là sự hoan hỷ trong Pháp “Dhammarati”. Nó cực kỳ phúc lạc. Lạc đến cỡ nào?

 

Những vị Hiền Vương xưa kia của chúng ta đã từ bỏ cung vàng điện ngọc, đã ẩn lâm thiền tịnh, để đi tìm những Phúc lạc này. Nghĩa là Thiền rất an lạc. Thêm nữa, những vị Vương tôn, phú hộ cũng vậy, họ đã xả bỏ của cải tài sản, ẩn lâm thiền tịnh để tìm kiếm Thiền Lạc ấy. Những Pháp Lạc, Thiền Lạc nầy còn quý giá, an lạc hơn số của cải tài sản đáng giá 40 Koṭi[1], 80 Koṭi kia. Và khi những vị ấy đã tìm thấy được Pháp Vị, Thiền Lạc, những vị ấy không bao giờ muốn rời xa nó nữa. Vì thế Đức Phật mỗi khi thuyết Pháp xong thì thính chúng nói lời “Sādhu! Sādhu! Sādhu!” (Lành thay! Lành thay! Tốt đẹp thay!). Trong khi thính chúng nói những lời hoan hỷ lành thay này, Đức Phật vẫn đang lúc nhập Thiền (samāpatti) và thọ hưởng những Pháp Lạc (Dhammasukha). Ngài đương khi ấy tịnh hưởng hương vị Pháp Bảo. Hương vị Pháp Bảo thù diệu biết bao mà kể. Vì thế chúng ta sẽ nổ lực hành thiền để đạt được Pháp Hương ấy. Nhắc nhở mình rằng: “Cũng như các vị Hiền Vương xưa kia, các vị Vương tôn, trưởng giả phú hộ xưa kia, tôi sẽ nổ lực hành thiền.” Chúng ta khi nổ lực hành thiền, nếu có được niềm mong muốn hành thiền như thế (Chanda), thì sẽ đạt được Pháp Vị. Nếu không có niềm mong muốn mãnh liệt đó thì sẽ không bao giờ đạt được. Nếu chúng ta không thú vị, không hứng khởi, không mong muốn, chỉ đến đây để mà ngồi, chỉ đến đây để biết được thêm ít kiến thức (Bahussuta), để được học hỏi thêm thì không thể nào đạt được những Pháp Hương, Pháp Vị, Pháp Lạc ấy. Không thể nào gặp được. Thật sự nếu muốn đạt được những Pháp hương đó, Pháp vị đó, Pháp lạc đó chúng ta phải hứng khởi nổ lực hành thiền mà thôi.     

 

Câu Hỏi 14: (xin tóm tắt câu hỏi) Khi tụng kinh, chẳng hạn kinh thỉnh chư thiên, Kinh Paritta, nếu chỉ tụng mà không hiểu nghĩa thì có lợi ích gì không bạch Ngài? (Cô Phượng)

 

Trả lời: Cho dù khi tụng lên người ta có hiểu nghĩa hay không, Các bài Kinh, Kệ, Chú, tất cả đều có oai lực của nó.

 

Thuở xưa có một con cáo, con cáo này thuộc được một bài chú, đi vào rừng và tụng lên bài chú này. Khi nghe bài chú ấy, tất cả những loài động vật từ con nhỏ đến con lớn như chúa sơn lâm đều muốn tôn nó lên làm vua. Cho dù một người hiểu hay không hiểu nghĩa thì chính các bài Linh chú, Kinh, Kệ đều đã có một oai lực. Vì có một oai lực như vậy, khi một người tụng lên các bài Kệ, hay các bài Chú ấy, người ấy đều bị chịu ảnh hưởng bởi oai lực của của bài Kệ, bài Chú ấy. 

 

Câu Hỏi 15: Xin cho con hỏi, Khi rải Tâm Từ khi thân tâm mình mát mẻ, an lạc trước rồi mới rải hay sao? (Chú Trực)

 

Trả lời:

 

Có hai loại Tâm Từ:

 

Thứ nhất:       Rải Tâm Từ để được Phước lành.

 

Thứ Hai:         Tâm Từ được rải đến thực sự có hiệu quả và có Phước lành.

 

1.      Rải Tâm Từ để đạt được phước báu nghĩa là: Như việc tụng đọc hằng ngày: Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có sân hận oan trái, thoát khỏi khổ thân, thoát khỏi khổ tâm, nguyện cầu cho chúng sanh giữ mình được an lạc. (Sabbe sattā averā hontu, abyāpajjā hontu, anīghā hontu, sukhī attānaṃ parihārantu.) Nguyện cầu cho tất cả những mong mõi tốt lành của người đều được thành tựu. Khi khởi nguyện như vậy nghĩa là mong muốn những điều an lành cho người, đó chính là rải Tâm Từ để đạt được Phước báu.

 

2.            Nếu thật sự một người muốn rải Tâm Từ vừa được phước lành vừa thực sự có hiệu quả, có kết quả: Trước tiên người ấy phải nổ lực đạt Định, có năng lực Định sung mãn (cho đến Tứ Thiền với quang tướng cực kỳ sáng và ổn cố trước mặt – Paṭibhāghanimitta) vị ấy rải Tâm Từ đến cho mình trước.) Khi Ấy được gọi là Thiền Tâm Từ (Mettājhāna)[2]. Sau đó vị ấy muốn rải Tâm Từ đến cho bất kỳ một đối tượng nào vị ấy muốn. Kể cả những vị Thiên tình cờ xuất hiện trong quang tướng của vị ấy. (Câu chuyện, hào quang của chư thiên cũng thay đổi khác đi khi nói lời sādhu.).

 

Đức Phật: Một người rải Tâm Từ trong khoảng thời gian bằng một búng móng tay, hay một lần vắt sữa bò, thì thọ hưởng ân đức thật vô lượng không kể xiết.

 

Quả của việc Thực hành Thiền Tâm Từ có 11:

 

1- Ngủ trong an lạc.

2- Thức dậy trong an lạc.

3- Không thấy các ác mộng.

4- Được mọi người thương yêu, quý mến.

5- Được các hàng phi nhân thương yêu, quý mến.

6- Được chư Thiên hộ trì.

7- Lửa hoặc chất độc hoặc các loại vũ khí... không thể làm hại được.

8- Tâm dễ dàng an tịnh.

9- Gương mặt sáng sủa.

10- Lúc lâm chung, tâm không mê muội (tâm sáng suốt).

11- Sau khi chết cho quả tái sanh lên các cõi trời sắc giới phạm thiên.

 

Sukhaṃ supati, sukhaṃ paṭibujjhati, na pāpakaṃ supinaṃ passati, manussānaṃ piyo hoti, amanussānaṃ piyo hoti, devatā rakkhanti, nāssa aggi vā visaṃ vā satthaṃ vā kamati, tuvaṭaṃ cittaṃ samādhiyati, mukhavaṇṇo vippasīdati, asammūḷho kālaṃ karoti, uttari appaṭivijjhanto brahmalokūpago hoti. (Kinh Từ Bi – Tăng Chi Bộ Kinh – 11 Pháp)

 

So sánh với loại còn lại (chỉ rải do việc tụng đọc) có Phước báu nhưng không có hiệu quả của Tâm Từ. Loại Thiền Tâm Từ này đạt được cả hai: 11 quả phước lành và có hiệu quả.

 

Câu Chuyện Đức Phật và voi Nāḷāgiri :

 

Voi Nāḷāgīri đã bị phục rất nhiều thùng rượu to lớn và bị đâm bởi nhiều dáo mác lên mình khiến voi càng trở nên cực kỳ hung dữ. Khi Đức Phật đã đến lúc đi bát, Devadatta ra lệnh thả voi trong cơn hung dữ ấy hòng làm hại Đức Phật. Đức Phật đã rải Tâm Từ đến voi ấy như thế này: Ngài rải Từ Tâm của Ngài vào voi qua cả 6 căn môn: Mắt, tai, mũi, lưỡi voi Ngài rải, toàn thân voi, và cả vào vùng tim cơ của voi. Sáu căn môn của voi nhận được nguồn Đức Từ của Ngài - tất cả những thống khổ: Khổ thân khốc liệt, khổ tâm và cả cơn say điên loạn đều được Đức Từ của Ngài thấm nhuần. Thớt tượng to lớn, Voi Nāḷāgiri , đã phủ phục trước chân bụi Đức Thế Tôn.     

 

Đức Phật đã rải Từ Tâm đến voi dữ Nāḷāgiri  như vậy đấy.

 

Sādhu! Sādhu! Lành thay.

 

(Dứt buổi thứ 4)

 

 

Ghi Chú:

 

[1] - Mười triệu

 

[2] (Ảnh hưởng của Từ Tâm đến đối tượng được rải trong các Tầng Thiền là khác nhau).

 

 

 

____________________

 

 

 Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 285)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 116)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 172)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 190)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 185)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 213)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 710)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 404)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 302)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 974)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 657)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 3917)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8174)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1004)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 468722)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1581)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 595)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 771)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
27 Tháng Hai 20188:42 CH(Xem: 648)
Tôi có quen một ông bạn, ông ta nói rằng ông ta thường xuyên quên chỗ để cây bút, và ông cũng thường xuyên mất bút. Vì thế, ông chỉ xử dụng những cây bút rẻ tiền, để ông ta khỏi phải phiền muộn về chuyện mất bút. Ông lo lắng về thói quen bất cẩn nầy.
14 Tháng Hai 20188:00 SA(Xem: 1086)
* Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian lao nghèo khó. * Á a a a. Nhấp chén đầy vơi chúc người, người vui. Á a a a. Muôn lòng xao xuyến duyên đời.
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 705)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 1477)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 974)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2206)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 940)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
09 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1144)
Quyển sách này gồm các bài kinh theo các chủ đề được tuyển chọn bởi vị nhà sư Tỳ Kheo Bồ-Đề, trong thời gian thầy dịch lại các bộ kinh Nikaya Pali. Đây là một công trình rất hữu ích cho nhiều Phật tử và độc giả trên khắp thế giới. Cũng như vậy, tôi dịch tập tuyển kinh này vì hy vọng nó sẽ rất hữu ích và thuận tiện cho nhiều người Việt Nam:
02 Tháng Mười 20182:48 CH(Xem: 153)
A famous sutra in Mahāyāna Buddhism; its Sanskrit title means "The Heart of the Perfection of Understanding". The text is very short, and it is generally believed to be Buddhist apocrypha written in China using excerpts of a translation of the Mahaprajnaparamita Sutra. The earliest extant text of the Heart Sūtra is the palm-leaf manuscript
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 940)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
08 Tháng Tư 20189:32 CH(Xem: 721)
"Từ kiếp nầy sang kiếp kia, những hạt giống tiếp tục được gieo trồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thần mưa tiếp tục tưới rải nước mưa như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, người nông dân tiếp tục trồng trọt trên cánh đồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thực phẩm tiếp tục tăng trưởng trong cõi người như thế;
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 3600)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".
12 Tháng Mười Hai 201710:00 SA(Xem: 6132)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách. Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế.
02 Tháng Mười Hai 20172:57 CH(Xem: 2594)
(182) Khó mà sinh được làm người, Rồi ra sống được trọn đời khó hơn, Được nghe chánh pháp tuyên dương. Cũng là điều khó trăm đường mà thôi, Duyên may gặp Phật ra đời. Là điều hy hữu, tuyệt vời biết bao.