05. Thuốc đắng

13 Tháng Hai 20187:29 SA(Xem: 4442)
05. Thuốc đắng

 

Buddha_Feb-13-2018_1A(Nguồn Của Hình: Thus Have I Heard)

 
Phụng Hoàng Sách Tấn, Tập 1, Năm 1997 - 1998
HT. Thích Thanh Từ
Nguồn: thuong-chieu.org

 
____________________


05. Thuốc đắngTrong chúng có những vị có trách nhiệm dài ngày thường bận rộn là Hương đăng, Tri khách, Thư ký và chuyên viên máy móc. Còn Tri sự tôi biết là nhiều việc rồi, nhưng chỉ làm một thời gian rồi thay đổi. Nay tôi có vài điều nhắc nhở.

 

Thứ nhất là Hương đăng, ngày nào số khách tới chùa mình cũng khá cao, Hương đăng là bộ mặt đầu tiên Phật tử tới lui gặp gỡ. Vì vậy quí vị ráng giữ tâm mình cho được trong sạch đối với khách, cũng như đối với bản thân. Dù điều gì xảy đến mình vẫn vững vàng, sáng suốt. Ngôn ngữ phải nhẹ nhàng, đừng có vẻ cộc cằn, khiến người ta cười Thiền viện có những vị Tăng không đủ tư cách. Hai là khi nào mình cũng nên vui vẻ, để trong lúc họ lễ Phật, mình đánh chuông, họ cảm tấm lòng tốt của mình ủng hộ tinh thần cho họ.

 

Kế đó Tri khách cũng là bộ mặt của Thiền viện. Tri khách là người trực tiếp nói chuyện với khách tứ phương đến thăm viếng. Nếu Tri khách hay, khéo, thì Thiền viện mình được tiếng tốt, Tri khách vụng về hoặc có những đối xử không khéo thì Thiền viện mang tiếng xấu. Cho nên Tri khách rất là quan trọng.

 

Vấn đề tôi đặt ra ở đây là dù có đa đoan công việc bao nhiêu đi nữa, mỗi người cũng phải ráng tu. Vì tu là trọng tâm, là bề sâu của mình. Nếu mình làm được chuyện bên ngoài mà thiếu phần tu, tức là thiếu bề thâm hậu, thì mai kia không có đủ tư cách để lãnh đạo chúng hoặc hướng dẫn Phật tử. Làm sao mà mỗi Tri khách đều có thì giờ tu và tu được miên mật, nghĩa là ngoài giờ tiếp khách ra, giờ tu vẫn không thiếu. Đồng thời Tri khách nên để tâm nghiên cứu thêm.

 

Đời tu chúng ta không phải chỉ là giảng đạo mà còn phải hành đạo, không phải chỉ dạy Phật tử hiểu Phật pháp mà còn là ông thầy dẫn đường họ đi nữa, nên rất là khó. Bởi vậy mình phải đi trước họ. Nhiều khi nghe mình nói, họ thấy hay quá, nhưng đến chừng thực hành, họ thấy mình chưa tới đâu, sẽ mất lòng tin. Cho nên quí vị Tri khách phải ráng tu hành ngày càng thâm hậu. Không nên để mất thời giờ lo những chuyện bên ngoài nhiều quá, chuyện tu hành sẽ bị suy giảm, không tròn bổn phận.

 

Kế đó là Thư ký, một trách nhiệm hết sức nặng của Thiền viện. Mọi việc đều phải chạy lo giải quyết cho ổn, nên công chuyện rất nhiều. Gần đây tôi thấy Thư ký đi nhiều quá, chuyện này, chuyện nọ. Đi nhiều tự nhiên sự tu phải bị suy giảm, nên tôi cũng hơi nóng ruột. Tôi muốn việc nào quan trọng thì đi, còn không quan trọng lắm nên giảm từ từ, đừng sanh việc nhiều quá, để công tác của mình vừa phải, mới có thời giờ tu. Thật ra ở đây hai ba năm mà sự tu hành không tiến được bao nhiêu cũng uổng. Tuy rằng có được lợi tha nhưng phần tự lợi thiếu, đó cũng là thiệt thòi. Vậy nên Thư ký ráng rút bớt những gì không quan trọng lắm, chỉ đi làm trong giới hạn đặc biệt của mình.

 

Đến ông chuyên viên, sao thấy ông cứ xách xe chạy hoài, thêm đứa học trò của ông cũng làm hoài, chiều không thấy ngồi thiền. Tôi thấy như vậy là thiệt thòi đó. Làm sao vừa được việc cho chúng, vừa có thời giờ tu cho mình, hai cái đó cân xứng mới tốt. Nếu được việc cho chúng mà sự tu của mình không được, thì cũng thiệt thòi. Lâu dần, đâm ra nản lòng, bực bội, thấy mình tu không tiến, rồi tính chuyện đi đây đi kia. Ai làm nhiều, biết là có phước, nhưng lâu lâu nhìn lại thấy mình tu không bằng huynh đệ, tự nhiên thối tâm rồi có những tư tưởng lung tung.

 

Vì vậy, cho nên T.H làm việc cho chúng đừng làm quá nhu cầu. Tôi thấy T.H cũng có óc sáng kiến, mai chế máy này mốt chế máy kia. Tuy trong chúng nhờ vậy mà được tiện nghi, nhưng chế được cũng thích rồi muốn làm riết, thì giờ tu không có nữa. Lâu ngày kiểm lại thấy mình thua huynh đệ e sẽ buồn.

 

Tôi khuyên mấy chú chỉ làm trong giới hạn những nhu cầu thiết yếu thôi, còn những gì không quan trọng, mình bớt lại, đừng có lo quá. Mình muốn lo cho Thiền viện đủ hết mọi nhu cầu, mọi vật dụng, nhưng riết rồi mình mất hết thì giờ tu lại đâm ra buồn. Vì vậy phải hạn chế lại, sự tu hành mới được yên ổn.

 

Đó là tôi nhắc chung mấy vị có trách nhiệm nặng, cố gắng làm sao thu gọn, đừng để sự tu hành bị bê trễ.

 

____________________

 

Mọi lần Trung Thu ở dưới Thường Chiếu tôi cho ăn buổi tối, có Tăng, Ni, Phật tử chung vui. Nhưng ở đây tôi đã tuyên bố mình không ăn phi thời, mà ăn Trung Thu phải ăn bánh chớ chẳng lẽ uống nước trà không. Ăn bánh tất nhiên là phi thời rồi. Chúng ta phạm giới ăn phi thời thì trái với Thanh qui. Hơn nữa, đây cũng không phải là lễ chánh trong đạo. Tôi nghĩ Phật tử thương mình, muốn cho mình nếm vị bánh Trung Thu, thôi thì trưa mười bốn hoặc rằm, chúng ăn bánh Trung Thu lấy thảo. Chúng ta nhớ Trung Thu một chút vậy thôi, khỏi tổ chức lễ. Bởi vì tổ chức lễ, sau này thành thói quen, cứ ăn chiều hoài không tốt.

 

Ở đây, phần giới luật qui định không nhiều, chúng ta phải nghiêm chỉnh, giữ cho được mười giới, tôi đã quyết chí vậy rồi. Làm sao khi Phật tử đọc bản Thanh qui, người ta nhìn thấy đúng là chư Tăng ở đây giữ Thanh qui không sai sót. Nếu Thanh qui viết một đàng, mình sống một ngả, người ta thấy sẽ cười. Họ sẽ nói mình làm lấy lệ chớ không phải thực chất. Toàn chúng phải hiểu điều đó. Vậy ăn Trung Thu ở quá đường chớ không tổ chức Trung Thu riêng.

 

Nếu ăn Trung Thu rồi nghe tôi nói chuyện này kia, thì Tăng Ni phải họp chung, mà điều này thật tình tôi đã sợ. Ở đây Tăng Ni không xa mấy, nếu cứ gặp gỡ hoài e thành cái bệnh. Bệnh này cũng trầm trọng lắm, cho nên tôi dè dặt. Nhiều nhất là một tháng chỉ có hai buổi học chung. Đó là bất đắc dĩ thôi, chớ tôi cũng không muốn tới lui qua lại nhiều. Mình phải luôn luôn dè dặt để cho sự tu hành không bị trở ngại.

 

____________________

 

Những vị có công tác cần ra ngoài phải sắp xếp lại. Như ông Tri khố, đừng có mỗi ngày mỗi đi, làm sao để cách một ngày đi chợ một lần, ngày đi ngày nghỉ. Nghỉ đó ở nhà để tu, giữ cho đạo lực mình đừng bị suy thoái, chớ đi hoài cũng kẹt. Còn ông Thư ký thì phần hộp thư ở bưu điện giao cho Tri khố, lâu lâu đi chợ lấy thư luôn.

 

Còn một điều này nữa, sao hai ông Hương đăng cho cô hồn ăn gạo sống? Thường các chùa người ta nấu cháo với muối. Thôi chịu khó kiếm cái nồi nhỏ nhỏ nấu cháo. Cúng cô hồn thì cháo với muối chớ không cúng gạo sống. Bởi vì trong bài kệ mình quán “thất liệp biến thập phương” là bảy hột cơm, hột cháo, biến khắp mười phương, còn gạo làm sao biến?

 

Vậy mấy chú chịu khó cho ăn chu đáo một chút, mới đúng ý nghĩa của nó, chớ mình đơn giản quá người ta không hưởng được, lòng từ bi của mình không trọn vẹn.

 

- Thưa Thầy, hay là mình cúng cơm có chế nước.

 

- Ờ, cũng được. Nghĩa là làm sao cho đúng pháp, chớ trong phần cúng cô hồn thí thực đều là cơm cháo chớ không có gạo.

 

____________________

 

K.T trong mấy tháng qua vì tai nạn nên không sanh hoạt theo chúng, mà được huynh đệ trong chúng chăm sóc lo lắng giùm. Hôm nay đã khỏe, ra chúng sám hối. Tôi nghĩ rằng trên đường tu, K.T, và gần nhất là ông K.Đ, có những tai nạn bất thần, ngoài ý muốn của tất cả. Nhưng tôi nghĩ, đó cũng là nghiệp quá khứ còn thừa, khi mình tu nó có thể đến bất chợt lúc nào.

 

Từ đây về sau, khi K.T khỏe rồi, phải biết trong đời hiện tại mình không gây nghiệp ác nhiều, nhưng do nghiệp quá khứ còn thừa nên ngày nay quyết chí tu, tai nạn có thể xảy ra bất thần, không lường trước được. Nhớ vậy mỗi ngày mỗi đêm tha thiết sám hối cho tất cả nghiệp quá khứ được tiêu trừ để trên đường tu không còn chướng ngại nữa.

 

____________________

 

Tôi xin nhắc lại cho toàn chúng biết, hiện giờ trong chùa mình có người đi ra ngoài điện thoại riêng. Nếu trong chúng ai có chuyện gì cần gấp phải liên lạc với ai đó thì xin Quản chúng để gọi điện, không nên xuống trạm điện thoại. Xuống dưới kia có hai lỗi:

 

Lỗi thứ nhất là tại sao trong chùa có điện thoại mà lại đi gọi nơi công cộng, người ta nghĩ chắc thầy này có chuyện gì riêng tư, không dám gọi điện thoại chung. Đó là lỗi làm người ta nghĩ mình có điều gian dối mới không giữ đúng tinh thần chung trong chùa.

 

Thứ hai là trong Thiền viện không cho giữ tiền riêng, mà điện thoại công cộng thì phải trả tiền, hỏi tiền đâu ra để trả? Không có tiền trả mà gọi, nghĩa là muốn xin gọi không, xin như vậy người ta cũng phiền. Dầu họ có cho mình gọi không tiền đi nữa, họ cũng không vui, ép bụng người ta. Người ta muốn tìm chút ít lợi để nuôi gia đình mà mình lại làm như vậy là không tốt.

 

Vậy nên yêu cầu toàn chúng từ đây về sau, nếu ai có chuyện gì cần phải gọi điện, cứ xuống trình với Quản chúng rồi gọi bằng điện thoại của chùa, không nên đi xuống trạm điện thoại. Nếu xuống dưới kia thì coi như phạm một điều luật. Luật này mới, hồi trước chưa có điện thoại nên chưa có điều luật đó.

 

Từ đây tôi nhắc cho tất cả không nên làm như vậy. Thứ nhất là người bên ngoài nghi, rồi trong chúng cũng nghi. Thứ hai là làm phiền người có điện thoại, người ta nể mình không lấy tiền, mà không lấy tiền thì họ thiệt thòi. Đó là hai vấn đề không bao giờ nên có. Vậy trong chúng nhớ dè dặt, đừng làm điều đó.

 

____________________

 

Quanh hồ Tĩnh Tâm tôi thấy mấy chú gần đây đi ngao du nhiều quá. Lúc trước chính tôi sáng nào cũng đi quanh hồ, có khi xuống tới cổng ba rồi trở lên, đủ cho chân tôi mạnh, nhưng sau này tôi cũng đầu hàng. Sáng Phật tử đi, dân chúng đi, chiều họ cũng đi, nên tôi loanh quanh ở đây rồi qua nội viện Ni thôi, chớ không đi ra ngoại viện được. Mình đi, gặp Phật tử không chào hỏi cũng kỳ, chào hỏi nói qua nói lại nhiều quá không tốt.

 

Vì vậy, tôi nghĩ mấy chú nên dè dặt. Trong này mình đi lên đi xuống ba vòng cũng tốt rồi, lội chi ra ngoài cho cực, gặp nhiều người quá cũng hơi phiền. Hôm nào chiều mát không có người mới nên đi, đi một vòng cho nó thoáng. Còn hôm nào có người thì thôi, cứ ở trong nội viện, đi tới đi lui trong này được rồi. Miễn sao mình có vận động là tốt, đâu cần phải đi ra ngoài mới tốt. Mình tránh bớt duyên, đừng nên tiếp xúc nhiều.

 

Người ta nói tôi giữ mấy chú còn hơn giữ con gái nữa. Tôi cũng biết tâm chúng sanh kỳ cục. Không biết cái nghiệp chướng gì với mấy ông thầy, mà mấy ông thầy dễ bị người ta thương lắm. Cho nên tôi sợ mấy chú đi lảng vảng bên ngoài, rồi có cô nào cắc cớ chọc ghẹo thì về ngồi thiền hết thanh tịnh. Tôi không muốn cho mấy chú ra ngoài kia là vì vậy, dè dặt vẫn hơn, giữ cho thanh tịnh. Ở trong này giữ gìn cho đạo lực được vững.

 

Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương, đức Phật có dạy: “Nếu có cái thứ hai nặng bằng ái dục thì thế gian không ai tu được.” May mà chỉ có một cái nên người ta còn ráng tu được. Như vậy Phật đánh giá ái dục nặng nhất. Do đó tôi muốn mấy chú tránh duyên, để mai kia tuổi lớn, đạo lực vững, lúc đó mình gặp duyên cũng không bị chướng ngại. Nay trong lúc tuổi trẻ, gặp cái duyên người ta trêu ghẹo, dễ sanh chuyện lôi thôi, mà lôi thôi thì tâm hồn hết trong lắng, sự tu thối chuyển. Vì vậy phải dè dặt, đừng tin mình quá, tới chừng ngã cái đùng hối hận không kịp.

 

Do đó tôi khuyên mấy chú đừng nên đi chơi chiều khi thấy người ta còn lảng vảng ngoài hồ. Chừng nào không thấy bóng người thì cho đi, còn có bóng người thì đi trong này giùm, đừng đi ra ngoài. Mấy chú đi lơ chơ, lỡ họ lén chụp chung hình rồi đồn đại lôi thôi, mệt cho Thiền viện mình. Vậy nên ráng dè dặt, đừng vì một hai cái vui nho nhỏ mà làm mất uy tín của mình không tốt.

 

- Bạch Thầy, gần đây Thầy có cho sửa bên đồi Thanh Lương. Vậy chiều có cho chúng qua chơi không?

 

- Hôm rày tôi cũng có thấy một số quí Tăng của mình đi ra đồi Thanh Lương chơi. Lâu lâu mới cho mấy chú đi xuống dưới chơi một lần, chớ đi riết rồi ngao du xa quá không ai kiểm soát nổi. Tôi chỉ cho vào buổi chiều không có khách thì được đi quanh hồ Tĩnh Tâm cho dãn chân. Nếu muốn đi xa hơn một chút nữa thì cho qua hai băng ghế chỗ đầu đường xuống đồi Thanh Lương. Ngồi ở đó nhìn hồ một chút là được rồi, đừng đi lang thang xa quá. Biết đâu có cọp rình ở dưới, lỡ có gì ai biết mà bênh vực. Nên phải dè dặt, không được đi xa.

 

Mấy chú đừng tưởng chung quanh mình lúc nào cũng thuận duyên. Có những chuyện bất thường đôi khi mình không lường trước được. Như năm kia ở Thường Chiếu, chư Tăng nhập thất giữa trưa mà có cô ghé vô đó. Thành ra có nhiều cái mình không lường trước được, nên phải cẩn thận, có gì mang tiếng không tốt.

 

Vì vậy chỉ khi nào không có khách, nhớ nghe, không có khách mới đi quanh hồ Tĩnh Tâm. Nhiều lắm là bước xuống đầu đường đồi Thanh Lương, hóng mát một chút rồi vô chớ không đi xa. Đi xa không ai kiểm soát được. Tôi giữ như vậy để tránh những chuyện bất thường xảy ra, gây tai tiếng không tốt cho tập thể.

 

____________________

 

Trong chúng ở đây cũng còn một ít người thắc mắc chưa rõ chủ trương của Thiền viện. Sư ông nói đủ sức nuôi tụi con, chuyện đó không nghi ngờ, Sư ông vẫn giữ lời hứa. Tuy nhiên mỗi ngày chúng phải ra lao động buổi sáng, để người ta thấy là mình có làm việc, không phải người ăn bám xã hội hay chỉ sống nương nhờ. Người ta sẽ thấy các Thiền viện cũng có khả năng tự lo liệu phần nào.

 

Thứ hai là lao động cho có sức khỏe. Hôm trước có mấy dì phước vào nội viện tham quan, người ta hỏi thời khóa ở đây, Sư ông cho họ biết ở đây lao động buổi sáng ba tiếng đồng hồ, còn buổi chiều, tối và khuya ngồi tu. Họ rất tán thán, vì biết ở xứ Đà Lạt mà không lao động dễ bệnh hoạn lắm. Cho nên, ở đây ai cũng phải lao động. Trời lạnh nếu không lao động thì không tiết mồ hôi ra, những chất phế thải trong người không thải ra được, dễ sanh bệnh hoạn.

 

Mỗi buổi sáng, tụi con lao động ngoài nắng cho cơ thể mạnh khỏe. Lợi dụng ba tiếng đồng hồ hoạt động ngoài trời mình làm gì đó để có chút lương thực dùng hoặc có chút hoa trái đem bán, như vậy mới tốt. Nếu mình làm không ra gì hết hoặc chỉ làm cầm chừng lấy có thì không kết quả gì mà sức khỏe cũng không tốt. Phải làm việc sốt sắng mới ra mồ hôi.

 

Sự sắp đặt của Sư ông là muốn giữ gìn cho tụi con ở yên tu, không bị phiền hà khách khứa và là bảo vệ sức khỏe tụi con được lâu dài. Tụi con nên hiểu rõ ý đó. Trong bản nội qui, Sư ông đã qui định là Tăng Ni hoạt động ba tiếng đồng hồ mỗi ngày. Dù tụi con có cơm ăn nhưng cũng phải làm. Ở ngoài đời có những người giàu mà vẫn phải làm, đâu dám ngồi ăn không. Tụi con ở đây là trong đạo, lại còn trẻ phải nên lao động, vừa để có chút ít phương tiện cho mình, vừa tránh bệnh hoạn, cũng là để cho Thiền viện trang nghiêm sạch sẽ. Tụi con đừng nghĩ Sư ông nuôi tụi con được rồi tụi con làm chút chút chơi thôi, từ đó trong chúng lơ là bỏ qua những bổn phận của mình, có hại chung cho Thiền viện.

 

Tụi con nghĩ như nhà tụi con ở cũng phải lau chùi, làm cỏ rác chung quanh. Ở đây nếu không làm gì, riết thành rừng luôn. Cho nên mình sống thì phải làm, như nấu ăn phải có củi, chớ không làm đâu có được. Tụi con phải hiểu cho tường tận, đừng nên làm gì hoặc nói gì gây thương tổn cho người và tạo sự hiểu lầm, điều đó không tốt. Đó là điều thứ nhất Sư ông căn dặn tụi con.

 

Điều thứ hai, như trong bản Thanh qui Sư ông dạy tụi con sống lục hòa, trong đó có khẩu hòa vô tránh, nghĩa là lời nói phải dịu dàng, không tranh cãi, không được lớn tiếng la rầy huống là xỉ xỏ với nhau, cả thân và khẩu không hòa là phạm Thanh qui. Tụi con là người quyết tu thì những tập khí, những thói quen xấu phải bỏ, nếu còn giữ là trái với nội qui Sư ông đã nêu ra. Muốn tu phải sống đúng theo lời Phật dạy và theo luật Phật chế, nếu không chỉ là tu suông, là vô nghĩa. Biết sửa những điều sai quấy mới là tu.

 

____________________

 

Nếu ở trong chúng mà cứ lo cho gia đình hoài làm sao tu, nên trong Thanh qui phần đầu có ghi phải dứt khoát đời ra đời đạo ra đạo. Ở đời phải lo chuyện hiếu thảo cho cha mẹ, cha mẹ bệnh hoạn phải nuôi nấng cho đến hết bệnh. Còn con nay đã đi tu thì dành phần đó cho người tại gia, nếu tới lui nuôi nấng thì tu hành sao được. Phải có thái độ dứt khoát, cha mẹ bệnh về thăm trong một thời gian nhất định rồi trở lên, chớ không phải cha mẹ bệnh rồi về nuôi ở một hai tháng. Người nào cũng vậy thì sự tu hành sẽ bê trễ, không thể tiến. Bởi vậy ở đây tụi con phải có thái độ dứt khoát, việc gì ra việc ấy.

 

Nếu ở đời, hiếu thảo là lo phụng dưỡng cha mẹ, thì ở đây trong đạo, hiếu thảo là lấy sự tu hành đạt đạo để cứu độ cho cha mẹ chớ không phải lo nuôi dưỡng. Nuôi dưỡng dành phần cho người tại gia. Phải có thái độ dứt khoát, làm bổn phận con cái hay bổn phận đệ tử trong giai đoạn nào đó thôi, chớ ở luôn bên cạnh bỏ cả sự tu hành là không được.

 

____________________

 

Sân gốc từ si, mà si là do chấp ngã chớ không có gì khác. Tất cả chúng ta đều thấy mình là quan trọng, nên ai xúc phạm tới mình dễ nổi sân, đó là chấp ngã về thân. Còn về tâm thì cứ cho ý nghĩ mình là đúng, rồi ai làm trái quan niệm, trái ý liền nổi sân, đó là chấp ngã về tâm. Hai thứ chấp ngã đó nếu tụi con xả được thì trên đường tu không còn sân nữa, tụi con mới có trí tuệ. Có trí tuệ mới thấy cái ngã này không đáng gì, hư dối, không thật. Thấy ngã không thật là có trí tuệ, xả được chấp thân tâm một cách dễ dàng không khó, nếu tụi con còn kẹt nơi chấp ngã thì cái sân không xả được.

 

Thứ hai là tụi con hay có bệnh thị phi. Ở trong chúng với nhau đa số có bệnh nhìn người khác, nên thấy người này dở người kia hay mà quên cái dở của mình đi. Khi thấy người ta dở mình hay nói, rồi mích lòng buồn phiền nhau. Bệnh này khá trầm trọng, tụi con phải dè dặt.

 

Chính Lục Tổ có nói: “Nếu thấy lỗi người thì lỗi mình trước mắt.” Đừng nên thấy cái dở của người ta, cũng đừng nghĩ mình không nói là phụ họa cái dở của người. Nếu nhắc được thì nhắc, không được thì bỏ qua, đừng nên nói qua nói lại với người này người kia không hay, từ việc nhỏ thành việc lớn không tốt. Bệnh của con người là thường thấy lỗi người mà không thấy lỗi mình, bởi vì con mắt ngó ra nên thấy ở ngoài, không thấy ở trong. Cho nên tụi con mới thấy rất hợp lý là khi ngồi thiền mắt mình nhìn xuống, để thấy lại mình chớ không thấy bên ngoài.

 

Tất cả tụi con chưa ai là Phật, là A-la-hán, nên có những sơ sót, lỗi lầm, mình thông cảm và bỏ qua. Nếu thấy ai có gì dở, mình có khả năng giúp và khuyên để người ta bỏ, đó là một cái hay, nếu không thể khuyên được thì bỏ qua, lo việc mình tốt hơn. Đừng ngó qua ngó lại chẳng những không lợi cho bản thân mình lại dễ sanh ra phiền não, hoặc sanh ác tâm với người khác.

 

Do đó tụi con nên khéo tu, phải thấy lỗi mình trước. Nếu thấy lỗi người thì khuyên rồi bỏ, đừng ôm ấp. Được như vậy sự tu mới tiến bộ, chớ tụi con nhìn qua ngó lại hoài cả ngày tu làm sao mà tiến, trở lại gây phiền não cho nhau, đó là điều rất dở. Vậy tụi con dè dặt, thường nhìn lại mình, đừng thấy lỗi người. Mong tụi con cố gắng.

 

____________________

 

Nếu ý nghiệp mạnh, nó rong ruổi nơi này nơi kia làm tâm xao xuyến nhiều, thân sẽ theo đó bị ảnh hưởng. Cho nên khi bắt chân lên tọa thiền, phải khẳng định trong lòng giờ này là giờ chết, chết từ thân cho đến tâm, đừng chạy theo nó. Nếu ý mình chết thì tâm vọng tưởng dừng, tức là tu thành công.

 

Trong sự tu hành có gì lạ phải trình cho Thầy biết để hướng dẫn. Đừng nên nói những sự bất thường hoặc cái gì lạ khiến những người xung quanh nói mình khoe, không hay.

 

Tu làm sao sáu căn đừng nhiễm sáu trần, nếu nhiễm thì nghiệp sanh tử từ đó mà ra. Theo thời khóa tu của Thiền viện, đêm nào tụi con cũng phải sám hối nhắc đi nhắc lại lỗi của sáu căn, không để buông lung. Nhắc là để tụi con nhớ mà hành trì, còn nếu tụng rồi không nhớ, không ứng dụng thì tụng đó không kết quả. Vậy khi quì đọc lời sám hối sáu căn, tụi con phải lưu tâm, phải chú ý để nhớ điều đó mình có phạm hay không. Nếu không thì mừng, còn có phải sửa chữa, đó là biết tu. Như vậy mới có kết quả, chớ tụi con cứ tụng cho hết bài là không được.

 

____________________

 

Tụi con từ lỗi lớn đến lỗi nhỏ đều phải dè dặt đừng phạm, vì sau này còn làm Phật sự, lúc đó không có Thầy, tụi con phải làm cho xứng đáng, lợi mình lợi đạo. Chớ tụi con đạo thì hiểu mà hành động, tư cách còn sai sót, sau này làm giảm giá trị của người làm Phật sự, làm lợi ích cho chúng sanh.

 

Tụi con thấy ở đây khó hơn các nơi khác, những lỗi nhỏ đều phải rầy, nhắc, vì tụi con ở đây năm bảy năm rồi sẽ lãnh trách nhiệm nào đó làm Phật sự. Thầy muốn khi tụi con ra làm Phật sự, đứa nào cũng xứng đáng, không bị người ta khinh chê. Vì vậy, Thầy chủ trương thật khó để kềm chế. Đối với đạo lý, tụi con có thể hiểu, thấm nhuần được, nhưng tập khí nhiều đời của mỗi đứa không thể một sớm một chiều mà hết. Nếu để tự do thì những tập khí đó không chừa bỏ được, sau này trở ngại trên con đường làm Phật sự. Vậy nên tụi con được gọt giũa thật kỹ, để khi ra gánh vác Phật sự, làm được tròn và tốt.

 

Đến đây, tụi con không những học giáo lý để hiểu và tu, mà còn phải sửa những tập khí nhỏ. Tuy những lỗi nhỏ không quan trọng lắm, nhưng cũng làm suy giảm uy tín, tụi con sẽ không được người ta quí trọng. Nếu tụi con muốn sống tự do thoải mái, thì mai kia sẽ bị chướng ngại nhiều, sẽ bị phê phán nhiều.

 

Tụi con phải cố gắng nhiếp tâm mình, cố gắng dè dặt thân, khẩu, ý, gìn giữ cho nghiêm chỉnh đừng để sai sót. Đó là điều mọi người sẽ nhìn thấy trước hơn cái tụi con hiểu đạo. Hiểu đạo, nằm thầm kín trong nội tâm mình, còn lời nói, hành động bên ngoài ai cũng thấy được. Vậy nên mình phải dè dặt, cẩn thận để xứng đáng là một người ở Trúc Lâm. Nếu tụi con từ tâm niệm, trí tuệ, hành động đều tốt, đều xứng đáng, đó là niềm vui của Thầy.

 

____________________

 

Ở đây Thầy chủ trương lục hòa, nhưng kiểm lại thấy tụi con chưa thực hành được. Trong lục hòa có hai cái dễ là thân hòa và khẩu hòa, còn ý hòa khó hơn. Vậy mà khẩu hòa còn phạm, huynh đệ còn cãi lẫy nhau. Trong Thanh qui Thầy cho tụi con bàn luận đạo lý, nhưng lời nói phải nhẹ nhàng tao nhã, chớ lớn tiếng cãi rầy là phạm lỗi khẩu bất hòa.

 

Nếu Phật tử ở xa đến, họ biết được trong Thanh qui Thầy chủ trương tụi con sống lục hòa, nay thấy hoặc nghe tụi con cãi nhau, người ta sẽ đánh giá rằng ở đây Thầy đặt ra những điều luật, những qui chế, mà chúng không làm được, thì Thiền viện không còn ý nghĩa, không có giá trị. Mình nói mà không làm được thì đó là nói suông, nói rỗng. Vậy tụi con phải khéo dè dặt, có gì cần bàn cũng hòa nhã, nhỏ nhẹ, không được lớn tiếng cãi rầy. Lớn tiếng không những làm cho nội tâm mình sân hận, mà còn làm cho người chung quanh cười mình chưa thuần thục.

 

Tụi con mỗi đứa giữ một chút thì hay, chớ mỗi đứa phạm một chút chung lại thành dở. Nên tất cả phải cố gắng kềm chế, gìn giữ mình. Vẫn biết tụi con còn đang tu nên nhiều lỗi lầm, nhưng nếu lỡ có lỗi lầm thì phải chừa bỏ, như vậy mới tu tiến. Đừng nghĩ mình tu mà còn lỗi lầmxấu hổ, tủi thân. Mình có lỗi, nay bị rầy và được nhắc nhở là đáng mừng. Tụi con nhớ rồi chừa bỏ, như vậy sẽ trở thành người hay. Nếu không biết sửa, không chịu bỏ, tụi con sẽ dở hoài. Rốt cuộc ở năm, mười năm mà không tiến bộ bao nhiêu.

 

____________________

 

Khi xuất gia tụi con phát nguyện rất mạnh, quyết tu một đời này cho xong tất cả những nghiệp chướng để tu hành mau đạt đạo. Tụi con nguyện như vậy mà khi gặp chuyện nhỏ, vượt qua không nổi, làm trở ngại việc lớn. Như chuyện rầy nhắc đó chỉ cần một chút khéo nhìn, khéo uyển chuyển sắp xếp cách nào đó làm cho nó hay hơn, thì mỗi lần nhắc là mỗi lần tiến. Nếu mỗi lần nhắc là mỗi lần buồn, sau này ai dám nhắc nữa, sẽ trở thành dở.

 

Tụi con lớn tuổi rồi, lớn tuổi tu thì có nhận thứcnhận định kỹ, trên đường tu không bị thối chuyển. Nhưng cũng có dở là lớn tuổi đi tu thì cái ngã hơi lớn, nên động tới là buồn nhiều, buồn lâu. Chớ mấy đứa nhỏ bị rầy buồn chút thôi, không có nhớ lâu. Tụi con hơi lớn nên ngã cũng to theo, vì vậy phải ráng tu. Tất cả những nghiệp chướng có là do mình cố chấp. Nếu có chỗ dở, được nhắc được chỉ liền hoan hỉ chuyển đổi, thì sẽ trở thành người hay, người tốt. Còn tụi con cố chấp, mỗi lần rầy là mỗi lần buồn khóc tủi thân, giả sử như bị rầy năm lần bảy lượt liền thối Bồ-đề tâm, đường tu không tiến được.

 

Ngày trước các vị Thiền sư chẳng những bị rầy, mà còn bị mắng chửi nữa, nhưng các ngài thấy ở đó có thể tiến đạo được thì dù khó mấy vẫn vui, vẫn hoan hỉ, để cầu được cái cao siêu hơn. Đâu phải vì một hai cái nhỏ mà sanh buồn phiền, tự ái rồi thối Bồ-đề tâm.

 

Khi nào bị rầy, bị nhắc tụi con xét kỹ lại có phải mình dở hay không? Nếu mình dở thì cố gắng tập hay hơn, chớ đừng nghĩ sao cứ bị rầy hoài, sanh ra buồn nản. Chính cái buồn nản đưa đến thối tâm. Được rầy phải mừng, vì biết thêm chỗ khuyết của mình, cố gắng sửa để vươn lên. Như vậy tụi con sẽ tiến và hay hơn. Làm sao càng ngày bản ngã tụi con càng mòn đi, thấp xuống thì mai kia ra làm Phật sự mới dễ dàng. Chớ tụi con không dẹp bản ngã, sau ra làm Phật sự trở ngại còn nhiều hơn nữa.

 

Vậy mỗi đứa phải ý thức rõ, bị rầy không phải là xấu, là dở. Nếu phá trai phạm giới, hay cố chấp mới là xấu, còn được nhắc là cơ hội tốt để mình vươn lên. Nhớ như vậy tụi con sẽ không có gì buồn hết.

 

____________________

 

Lâu nay Sư ông chủ trương Thiền viện Trúc Lâm là chỗ để những Tăng Nithiện chí tu quyết tử trên đường đạo tụ tập về cùng tu. Đã là quyết tâm thì tất cả những cái khó trong cuộc sống cũng như trong sự tu đều phải vượt qua hết, lấy sự tu làm trên, không được coi thường. Vậy mà ở đây thời gian qua có một người chúng tới phiên nhập thất lại không thèm nhập. Sư ông ngạc nhiên vô cùng. Đó là điều sai thật là sai.

 

Ở đây tụi con lâu lắm qua mấy năm mới tới phiên, nhập thất là chuyện hiếm có hi hữu mà lại từ chối. Vậy là đối với sự tu hành không quan tâm, không coi trọng. Nếu không trọng sự tu hành thì tụi con không đi đúng đường lối ở đây rồi. Ở đây đặt sự tu lên trên hết, còn làm việc cho chúng là phụ. Tụi con lo làm việc cho chúng mà không chịu tu, điều đó không chấp nhận được. Nếu con thích tu thì ở đây tu, còn không thích thì về các Thiền viện hoặc các chùa để lo những chuyện khác. Ở đây mà không chịu nhập thất tu là trái hẳn với chủ trương và đường lối của Sư ông rồi.

 

Sư ông không muốn tụi con về đây để làm cho Thiền viện đẹp và chùa có tiếng, mà cốt yếu là lo cho tụi con tu. Ở đây có thời gian chuyên tu để tăng trưởng đạo lực, vậy mà bỏ phiên nhập thất nghĩa là sao? Dở sẽ càng dở thêm chớ không thể nào tu tiến được.

 

Ở đây mà tu lơ là thì uổng đi lòng trông đợi của Sư ông. Sư ông muốn tụi con tu hay, tu tốt, để mai kia thành người xứng đáng ra lãnh đạo dạy dỗ cho người. Sư ông không mong tụi con ở đây làm công quả rồi nuôi cái dở hoài. Tụi con nhất định phải tu tiến, tu mạnh chớ không tu lôi thôi. Ai ở đây mà tu lôi thôi, Sư ông không chấp nhận.

 

Vậy con xét kỹ lại, nếu quyết tử tu thì ở lại, còn nếu muốn tu vừa phải để gieo nhân đời sau thì cứ về dưới tu từ từ. Tới phiên nhập thất, ai nấy đều hồ hởi vui mừng, riêng con lại không chịu nhập thất, trái hẳn đường lối ở đây. Sư ông nói để con biết được đường lối Sư ông tổ chức, chớ không phải ghét bỏ gì mà bảo con đi. Con xét lòng mình, nếu quyết tâm chết sống thì ở đây tu.

 

____________________

 

Tụi con ai cũng thấy và nhận được đạo lý, nếu thật thấm nhuần thì những tập khí nhiều đời cũng mòn mỏng dần. Nhưng vì tập khí quá sâu dày mà đạo lực chưa theo kịp, nên không tránh khỏi những khi bất giác không làm chủ được, sanh ra những chuyện không tốt, làm cho Thầy không vui. Tụi con biết đó là lỗi ra sám hối, Thầy cũng thông cảm.

 

Thầy thường nói, dạy cho người tu là dạy người ta biết được những gì dở xấu đang còn tích lũy, đồng thời chỉ cách để dẹp sạch, bỏ hết. Tụi con vì tập khí làm cho Thầy không vui, nay biết đó là lỗi, xin sám hối để chừa, từ đây về sau càng ngày càng tiến bộ hơn, thấy rõ chánh pháp và sống đúng chánh pháp, đem lại sự an ổn cho mình và cho mọi người. Được như thế là Thầy mừng.

 

Thấy lỗi và biết sửa là rất tốt, còn thấy mà không chịu sửa là xấu. Nay thấy được điều dở, tụi con phải chừa không để tiếp tục. Nếu nói tu là không có lỗi, chuyện đó quá đáng, vì ai cũng là Phàm tăng Phàm ni, không sao tránh khỏi những sơ suất. Thầy mong những sai sót của tụi con trong năm qua, không bao giờ tái diễn. Được như vậy là chỗ tiến bộ của tụi con và là niềm vui của Thầy.
____________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4891)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4883)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4501)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 4468)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 4205)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 4536)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5563)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3684)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3924)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3533)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3745)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 3501)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 3287)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 3745)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 3376)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 5320)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1101683)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 5690)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 4811)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 4575)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 4492)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 3435)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 3674)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 3104)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 3455)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 3302)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 4212)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 2848)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 3342)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 3305)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 3103)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 4106)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 3709)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 4843)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 6719)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 8490)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 5292)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 5450)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 4435)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 5563)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 11241)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 4247)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 4131)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 6851)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 6597)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng