Cuộc Đời Đức Phật Qua Tranh Vẽ, Phần 11/11 - Life Of Buddha In Pictures, Part 11/11

02 Tháng Năm 201810:50 CH(Xem: 118)
Cuộc Đời Đức Phật Qua Tranh Vẽ, Phần 11/11 - Life Of Buddha In Pictures, Part 11/11

BuddhaMeditates7_B

Cuộc Đời Đức Phật Qua Tranh Vẽ, Phần 11/11
Life Of Buddha In Pictures, Part 11/11

Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến
Source-Nguồn: "Flickr Shekharverma", "YouTube Udagama Amitha"


__________________

bd_101_b

101 - Vua Pasenadi Kosala (Ba Tư Nặc) quỳ lạy dưới chân Đức Phật trong khi ông trình bày và giải thích những phẩm hạnh của Đức Phật.

101 - King Pasenadi Kosala worships at the feet of the Buddha while expounding the qualities of the Buddha.


__________________

bd_102_b

102 - Tính kiêu ngạo của các vị trong triều đình của bộ tộc Thích Ca dẫn đến việc hoàng tử Vidudaba cảm thấy bị sỉ nhục - sau đó, khi ông lên ngôi vua, ông cùng với đội quân khổng lồ tiến về phía nước của bộ tộc Thích Ca với ý định trả thù. Tuy nhiên, khi hoàng tử Vidudaba nhìn thấy Đức Phật đang ngồi trên đường đi, ông cho đoàn quân quay trở về.

102 - The conceit of the Sakkyans leads to prince Vidudaba humiliation - when he becomes king, he advances towards the Sakkyan republic with an enormous army with the intention to take a revenge. However, seeing the Buddha sitting on the way, Vidudaba turns back.


__________________

bd_103_b

103 - Đức Phật khuyên các vị hoàng tử thuộc bộ tộc Lichchavi phương cách bảo vệ nước của họ.

103 - The Buddha advices the Lichchavi princes on how to defend their republic.


__________________

bd_104_b

104 - Cô kỹ nữ Ambapali cúng dường bữa ăn cho Đức Phật cùng với Tăng Đoàn. Các hoàng tử thuộc bộ tộc Lichchavi muốn mua lại cơ hội nầy, để họ cúng dường bữa ăn cho Đức Phật, nhưng cô Ambapali từ chối.

104 - The courtesan Ambapali invites the Buddha and the Sangha for a meal. The Lichchavi princes try to buy from her the opportunity to serve the meal to Buddha but Ambapali refuses.


__________________

bd_105_b

105 - Vị A-La-Hán Sariputta (Xá Lợi Phất) giảng dạy Phật Pháp cho người mẹ trăm tuổi của ông.

105 - Arahant Sariputta teaches Dhamma to his centenarian mother.


__________________

bd_106_b

106 - Đức Phật giải thích cho những vị Tỳ Kheo muốn dâng hoa cho ngài rằng, việc thực hành Phật Pháp là phương cách thật sự tôn kính ngài.

106 - To the Bhikkhus who wish to offer flowers to him, the Buddha explains that the practice of the Dhamma is the true way of worshiping the Buddha.


__________________

bd_107_b

107 - Có một số người dâng hoa cho Đức Phật trong lúc ngài đang nằm trên giường, trước khi ngài mất. Đức Phật chỉ vào các Tỳ Kheo đang thực hành Phật Pháp và ngài giải thích rằng, đó là phương cách đúng đắn để tôn kính ngài.

107 - Some people offer flowers to the Buddha while he is on his death bed. The Buddha points to the Bhikkhus who are practicing the Dhamma and explains, that is the proper way to worship the Buddha.


__________________

bd_108_b

108 - Ông Subadda cố năn nỉ xin được học Phật pháp từ Đức Phật, trong lúc ngài đang nằm trên giường, trước khi ngài mất. Tôn Giả Ananda (A-Nan) ngăn cản không cho ông nói ra điều nầy, bởi vì đây không phải là thời điểm thích hợp, tuy nhiên, Đức Phật chỉ thị Ananda cho phép Subadda vào gặp ngài.

108 - Subadda insists on learning Dhamma from the Buddha while Buddha is at his death bed. Venerable Ananda stops him saying that this is not the appropriate moment but the Buddha instructs Ananda to lets Subadda come to him.


__________________

bd_109_b

109 - Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các cuộc tranh cãi bùng nổ về việc chia sẻ xá lợi của ngài. Vị Bà-La-Môn Drona làm trung gian giữa cuộc tranh cãi của các vị vua, rồi ông chia xá lợi cho tám vị vua cai trị.

109 - Ater the passing away of the Buddha, arguments erupt about the sharing of his relics. Drona Brahmana mediates among the feuding kings and divides the relics among the eight rulers.


__________________

bd_110_b

110 - Để gìn giữ giáo pháp của Đức Phật vững bền và nguyên thủy, tại hội đồng kết tập Kinh Điển lần đầu tiên gồm có 500 vị A La Hán, do Tôn Giả Mahakassapa (Đại Ca Diếp) chủ trì, Tôn Giả Ananda (A-Nan) đọc lại Kinh Tạng (Sutta) và Tôn Giả Upali đọc lại Luật Tạng (Vinaya).

110 - To keep the teachings of the Buddha pure and secure, at the first Dhamma council of 500 Arahant, presided by Venerable Mahakassapa, Venerable Ananda recites the Sutta and Venerable Upali recites the Vinaya.


__________________


bd_111_b

111 - Vua Ashoka (A Dục) tuyên bố trong một sắc lệnh của ông là các nước láng giềng không nên sợ hãi ông, bởi vì ông không có tham vọng về vương quyền (xâm chiếm các nước khác), mà ông chỉ mong muốn thuyết phục mọi người bằng Phật Pháp, bằng tình thương yêu phát sinh trong tâm ông qua Phật Pháp.

111 - Emperor Ashoka declares in one of his edicts that is neighbors should not be afraid of him because he has no imperial ambitions and only desire to win them over with Dhamma, love arising from Dhamma.


__________________

bd_112_b

112 - A-La-Hán Mahinda, là con trai của vua Ashoka, nhận được các phước lành của Tôn Giả Moggaliputta (Mục Kiền Liên), khi ngài Mahinda chuẩn bị đi tới nước Sri Lanka (Tích Lan) để truyền bá những lời giảng dạy của Đức Phật, và sự thực hành Phật Pháp. Vua Devanampiya chào đón ngài, và sau đó ông sống an lạc trong Phật Pháp.

112 - Arahant Mahinda, emperor Ashoka's son, receives Moggaliputta Tissa's blessings, as Mahinda leaves for Sri Lanka to spread words of the Buddha and the practice of the Dhamma. King Devanampiya Tissa welcomes him and get establish in the Dhamma.


__________________

bd_113_b

113 - Vua Ashoka gửi các nhà sư Soona và Uttara đến Miến Điện, cùng với những bài giảng dạy của Đức Phật.

113 - Monks Soona and Uttara sent to Burma with the Buddha's teachings by emperor Ashoka.


__________________

bd_114_b

114 - Vua Ashoka trao cây bồ đề nhỏ (còn non) cho con gái của ông là Tỳ Kheo Ni Sanghamitta, khi bà chuẩn bị đi tới nước Sri Lanka để thành lập Ni Đoàn ở đó.

114 - Emperor Ashoka hands over a sapling Bodhi tree to his daughter Bhikkhuni Sanghamitta, as she leaves for Sri Lanka to establish the Bhikkhuni Sangha there.


__________________

bd_115_b

115 - Hòa Thượng Dhammadassi truyền bá Phật Pháp nguyên thủy.

115 - Respreading the unadultrated Dhamma by Ven. Dhammadassi.


__________________

bd_116_b

116 - Hội đồng kết tập Kinh Điển lần thứ tư được tổ chức tại Sri Lanka, nơi toàn bộ Kinh Điển chứa Phật Pháp được viết trên lá cọ, Hòa Thượng Bhadantarakkhita chủ trì hội đồng nầy.

116 - The fourth Dhamma council was held in Sri Lanka where the entire Tipitaka containing the Dhamma was written on palm leaves, Ven. Bhadantarakkhita presided over the council.


__________________

bd_117_b

117 - Các bài giảng dạy của Đức Phật được khắc trên những bia đá cẩm thạch ở Miến Điện

117 - Buddha's preaching engraved on white marbles in Burma.


__________________


Xem thêm - See more articles:

Cuộc Đời Đức Phật Qua Tranh Vẽ, Phần 1->11 (Nguyên Tập) - Life Of Buddha In Pictures, Part 1->11 (Whole Book)


__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 3232)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 7793)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 163)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 245728)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 690)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 241)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 277)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
27 Tháng Hai 20188:42 CH(Xem: 269)
Tôi có quen một ông bạn, ông ta nói rằng ông ta thường xuyên quên chỗ để cây bút, và ông cũng thường xuyên mất bút. Vì thế, ông chỉ xử dụng những cây bút rẻ tiền, để ông ta khỏi phải phiền muộn về chuyện mất bút. Ông lo lắng về thói quen bất cẩn nầy.
14 Tháng Hai 20188:00 SA(Xem: 599)
* Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian lao nghèo khó. * Á a a a. Nhấp chén đầy vơi chúc người, người vui. Á a a a. Muôn lòng xao xuyến duyên đời.
11 Tháng Giêng 201810:29 CH(Xem: 822)
Hãy làm ơn suy ngẫm để trở thành người hiến tạng, hiến mắt, và hiến mô. Bạn có thể cứu người, hoặc là thay đổi cuộc đời người khác!
25 Tháng Mười Hai 20175:51 CH(Xem: 546)
Hiến tặng mạng sống cho một người đang có nhu cầu, là một hành động và cũng là một món quà cao quý nhất. Hành động Hiến Tặng Bộ Phận Cơ Thể mở ra một cánh cửa hy vọng, dẫn đến một kết quả tốt đẹp, cho tất cả những ai đã tham gia.
19 Tháng Mười Hai 201710:13 SA(Xem: 1080)
Một phim quảng cáo mới cho dịch vụ công cộng (PSA), có tên là "Ông Chủ Và Con Chó", phát trên đài truyền hình nói về mối quan hệ giữa một ông chủ già và con chó của ông, và cũng cho chúng ta thấy lý do con chó được gọi là người bạn thân thiết nhất của con người.
04 Tháng Mười Hai 20177:00 SA(Xem: 10592)
- "Khi anh dùng xong, anh tặng cho em được không?" cậu bé hỏi khi ngồi thẳng lưng lên. Mắt cậu vẫn thế. Miệng cậu hé ra để lộ chiếc răng cửa đã mất. - Người đàn ông quay mặt nhìn cậu bé với vẻ sửng sốt, anh hỏi: - "Quyển sách?" - "Dạ, không," cậu bé trả lời. - "Đôi mắt." cậu tiếp. - Khi cậu vừa nói xong, cậu xúc động. Mắt cậu mở lớn hơn, cho chúng ta nhìn rõ ràng là cậu bé bị mù.
22 Tháng Mười Một 20179:00 SA(Xem: 389)
Nhân vào ngày Lễ Tạ Ơn. Chúng ta cảm tạ vô vàn thành tâm. Những lời cầu nguyện quanh năm, Tạ ơn gia quyến muôn phần yêu thương, Tạ ơn bạn quý muôn phương. Dù là cố cựu hay dường mới quen, Tạ ơn tia sáng êm đềm. Vầng dương sưởi ấm áp thêm tháng ngày,
22 Tháng Mười Một 20178:00 SA(Xem: 1062)
Sau một thời gian khá lâu, Jack đã không có dịp gặp lại ông lão. Lý do là bởi vì anh đi học ở đại học, bởi vì những cô bạn gái, bởi vì sự nghiệp, và bởi vì cuộc sống bận rộn. Thật ra, là Jack đã di chuyển đến một vùng đất xa xôi, để theo đuổi các ước mơ của mình. Ở chỗ mới, trong một cuộc sống đầy vội vã, và bận rộn, Jack có ít thời giờ để nghĩ về quá khứ,
26 Tháng Mười 201710:00 SA(Xem: 1035)
HƯỚNG DẪN CÁCH LÀM: - Bật Unikey lên - Mở hộp công cụ của Unikey bằng cách bấm phím nóng CTRL+SHIFT+F6, hoặc là: vào Khay Hệ Thống (System Tray) góc phải phía dưới của màn hình, rồi trên biểu tượng của Unikey (chữ V hoặc chữ E), bấm nút tay phải của con chuột (mouse), rồi chọn Công Cụ
13 Tháng Chín 201710:45 CH(Xem: 607)
Mười sáu năm về trước, tôi đã học được bài học này. Lúc đó tôi ngồi băng sau của chiếc xe taxi chạy trong thành phố Nữu Ước. Câu chuyện xảy ra như thế nầy. Tôi leo lên chiếc xe taxi, và ông tài xế chạy đến trạm Grand Central Station. Xe taxi đang chạy trên đường kẻ phía bên phải, và thình lình, một chiếc xe màu đen vụt ra khỏi bãi đậu xe
07 Tháng Tám 201711:39 SA(Xem: 1051)
Một anh con trai đưa ông bố đến một nhà hàng ăn tối. Ông bố thì rất già và yếu, cho nên trong lúc ông ăn, ông đã làm rơi vãi thức ăn trên áo sơ mi và quần tây của ông. Những thực khách khác nhìn ông bố cảm thấy khó chịu, trong khi anh con trai thì lại bình tĩnh. Sau khi ông bố ăn xong, anh con trai chẳng hề xấu hổ, anh lặng lẽ đưa bố vào phòng vệ sinh,
06 Tháng Tám 201710:44 CH(Xem: 624)
Một ông bố đang đọc một cuốn tạp chí, và cô con gái nhỏ của ông thỉnh thoảng chạy đến làm cho ông bố phân tâm. Để làm cho cô bé bận rộn, ông bố đã xé một tờ giấy mà trên đó có in một tấm bản đồ thế giới. Ông bố xé toạc tờ giấy ra làm nhiều mảnh, và ông bảo cô bé đi về phòng cô, rồi cô hãy sắp xếp tờ giấy thành tấm bản đồ giống như trước.
22 Tháng Hai 201810:01 CH(Xem: 406)
Vào hôm thứ Tư (ngày 14/2/2018), có ít nhất là 17 người thiệt mạng trong vụ nổ súng tại Trường Trung Học Marjory Stoneman Douglas ở Quận Broward, tiểu bang Florida. Cuộc tấn công, được xem là do một học sinh đã bị trục xuất tên Nikolas Cruz, 19 tuổi, là một hành động mới nhất của khuynh hướng bạo động bằng súng khủng khiếp của Hoa Kỳ.
09 Tháng Bảy 20176:27 SA(Xem: 1862)
Thiền Viện Trúc Lâm Đại Đăng xin trân trọng thông báo khoá tu “Sống Vui Trong Chánh Pháp” được tổ chức 3 ngày Thứ Sáu, Thứ Bảy và Chủ Nhật, (7, 8, và 9 tháng 7 năm 2017), do Tăng Đoàn TVTL Đại Đăng hướng dẫn. Mỗi ngày bắt đầu từ: 9:00 A.M. đến 7:00 P.M.
27 Tháng Giêng 20175:39 CH(Xem: 1668)
Ngày 20/1/2017, là khi nhiệm kỳ của Tổng Thống Barack Obama chấm dứt, chúng ta hãy nhìn lại các mối quan hệ thân thiện của ông với các Phật Tử trên toàn thế giới. Tổng Thống Obama đã gặp Đức Đạt Lai Lạt Ma hai lần (và làm cho Trung Quốc giận dữ), rồi ông gặp một lần với Ni Sư Pema Chödrön, Ni Sư đã mô tả ông là người tử tế và thành thật.
09 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 575)
Quyển sách này gồm các bài kinh theo các chủ đề được tuyển chọn bởi vị nhà sư Tỳ Kheo Bồ-Đề, trong thời gian thầy dịch lại các bộ kinh Nikaya Pali. Đây là một công trình rất hữu ích cho nhiều Phật tử và độc giả trên khắp thế giới. Cũng như vậy, tôi dịch tập tuyển kinh này vì hy vọng nó sẽ rất hữu ích và thuận tiện cho nhiều người Việt Nam:
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 245728)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 1844)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".
08 Tháng Tư 20189:32 CH(Xem: 287)
"Từ kiếp nầy sang kiếp kia, những hạt giống tiếp tục được gieo trồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thần mưa tiếp tục tưới rải nước mưa như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, người nông dân tiếp tục trồng trọt trên cánh đồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thực phẩm tiếp tục tăng trưởng trong cõi người như thế;
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 1844)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".
12 Tháng Mười Hai 201710:00 SA(Xem: 5029)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách. Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế.
02 Tháng Mười Hai 20172:57 CH(Xem: 1544)
(182) Khó mà sinh được làm người, Rồi ra sống được trọn đời khó hơn, Được nghe chánh pháp tuyên dương. Cũng là điều khó trăm đường mà thôi, Duyên may gặp Phật ra đời. Là điều hy hữu, tuyệt vời biết bao.
27 Tháng Mười Một 20177:00 SA(Xem: 1445)
Treasury Of Truth, Illustrated Dhammapada, Chapter 01-26 (Kho Báu Sự Thật, Kinh Pháp Cú Minh Họa, Phẩm 01-26) - Ven Weragoda Sarada Maha Thero - Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka - Source: buddhanet.net, sleuteltotinzicht.nl
18 Tháng Mười Một 20179:28 SA(Xem: 1069)
Trong số các tăng ni giác ngộ dưới sự hướng dẫn của Đức Phật, hiển nhiên không ai khét tiếng hơn là tác giả của bài thi kệ nầy, ông là một tên cướp và cũng là kẻ giết người Angulimala. Ban đầu, ông có tên là Ahimsaka (có nghĩa là người không hại ai cả), ông là con của một vị giáo sĩ Bà La Môn dưới thời vua Kosala,