Cuộc Đời Đức Phật Qua Tranh Vẽ, Phần 11/11 - Life Of Buddha In Pictures, Part 11/11

02 Tháng Năm 201810:50 CH(Xem: 2014)
Cuộc Đời Đức Phật Qua Tranh Vẽ, Phần 11/11 - Life Of Buddha In Pictures, Part 11/11

BuddhaMeditates7_B

Cuộc Đời Đức Phật Qua Tranh Vẽ, Phần 11/11
Life Of Buddha In Pictures, Part 11/11

Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến
Source-Nguồn: "Flickr Shekharverma", "YouTube Udagama Amitha"


__________________

bd_101_b

101 - Vua Pasenadi Kosala (Ba Tư Nặc) quỳ lạy dưới chân Đức Phật trong khi ông trình bày và giải thích những phẩm hạnh của Đức Phật.

101 - King Pasenadi Kosala worships at the feet of the Buddha while expounding the qualities of the Buddha.


__________________

bd_102_b

102 - Tính kiêu ngạo của các vị trong triều đình của bộ tộc Thích Ca dẫn đến việc hoàng tử Vidudaba cảm thấy bị sỉ nhục - sau đó, khi ông lên ngôi vua, ông cùng với đội quân khổng lồ tiến về phía nước của bộ tộc Thích Ca với ý định trả thù. Tuy nhiên, khi hoàng tử Vidudaba nhìn thấy Đức Phật đang ngồi trên đường đi, ông cho đoàn quân quay trở về.

102 - The conceit of the Sakkyans leads to prince Vidudaba humiliation - when he becomes king, he advances towards the Sakkyan republic with an enormous army with the intention to take a revenge. However, seeing the Buddha sitting on the way, Vidudaba turns back.


__________________

bd_103_b

103 - Đức Phật khuyên các vị hoàng tử thuộc bộ tộc Lichchavi phương cách bảo vệ nước của họ.

103 - The Buddha advices the Lichchavi princes on how to defend their republic.


__________________

bd_104_b

104 - Cô kỹ nữ Ambapali cúng dường bữa ăn cho Đức Phật cùng với Tăng Đoàn. Các hoàng tử thuộc bộ tộc Lichchavi muốn mua lại cơ hội nầy, để họ cúng dường bữa ăn cho Đức Phật, nhưng cô Ambapali từ chối.

104 - The courtesan Ambapali invites the Buddha and the Sangha for a meal. The Lichchavi princes try to buy from her the opportunity to serve the meal to Buddha but Ambapali refuses.


__________________

bd_105_b

105 - Vị A-La-Hán Sariputta (Xá Lợi Phất) giảng dạy Phật Pháp cho người mẹ trăm tuổi của ông.

105 - Arahant Sariputta teaches Dhamma to his centenarian mother.


__________________

bd_106_b

106 - Đức Phật giải thích cho những vị Tỳ Kheo muốn dâng hoa cho ngài rằng, việc thực hành Phật Phápphương cách thật sự tôn kính ngài.

106 - To the Bhikkhus who wish to offer flowers to him, the Buddha explains that the practice of the Dhamma is the true way of worshiping the Buddha.


__________________

bd_107_b

107 - Có một số người dâng hoa cho Đức Phật trong lúc ngài đang nằm trên giường, trước khi ngài mất. Đức Phật chỉ vào các Tỳ Kheo đang thực hành Phật Pháp và ngài giải thích rằng, đó là phương cách đúng đắn để tôn kính ngài.

107 - Some people offer flowers to the Buddha while he is on his death bed. The Buddha points to the Bhikkhus who are practicing the Dhamma and explains, that is the proper way to worship the Buddha.


__________________

bd_108_b

108 - Ông Subadda cố năn nỉ xin được học Phật pháp từ Đức Phật, trong lúc ngài đang nằm trên giường, trước khi ngài mất. Tôn Giả Ananda (A-Nan) ngăn cản không cho ông nói ra điều nầy, bởi vì đây không phải là thời điểm thích hợp, tuy nhiên, Đức Phật chỉ thị Ananda cho phép Subadda vào gặp ngài.

108 - Subadda insists on learning Dhamma from the Buddha while Buddha is at his death bed. Venerable Ananda stops him saying that this is not the appropriate moment but the Buddha instructs Ananda to lets Subadda come to him.


__________________

bd_109_b

109 - Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các cuộc tranh cãi bùng nổ về việc chia sẻ xá lợi của ngài. Vị Bà-La-Môn Drona làm trung gian giữa cuộc tranh cãi của các vị vua, rồi ông chia xá lợi cho tám vị vua cai trị.

109 - After the passing away of the Buddha, arguments erupt about the sharing of his relics. Drona Brahmana mediates among the feuding kings and divides the relics among the eight rulers.


__________________

bd_110_b

110 - Để gìn giữ giáo pháp của Đức Phật vững bềnnguyên thủy, tại hội đồng kết tập Kinh Điển lần đầu tiên gồm có 500 vị A La Hán, do Tôn Giả Mahakassapa (Đại Ca Diếp) chủ trì, Tôn Giả Ananda (A-Nan) đọc lại Kinh Tạng (Sutta) và Tôn Giả Upali đọc lại Luật Tạng (Vinaya).

110 - To keep the teachings of the Buddha pure and secure, at the first Dhamma council of 500 Arahant, presided by Venerable Mahakassapa, Venerable Ananda recites the Sutta and Venerable Upali recites the Vinaya.


__________________


bd_111_b

111 - Vua Ashoka (A Dục) tuyên bố trong một sắc lệnh của ông là các nước láng giềng không nên sợ hãi ông, bởi vì ông không có tham vọng về vương quyền (xâm chiếm các nước khác), mà ông chỉ mong muốn thuyết phục mọi người bằng Phật Pháp, bằng tình thương yêu phát sinh trong tâm ông qua Phật Pháp.

111 - Emperor Ashoka declares in one of his edicts that is neighbors should not be afraid of him because he has no imperial ambitions and only desire to win them over with Dhamma, love arising from Dhamma.


__________________

bd_112_b

112 - A-La-Hán Mahinda, là con trai của vua Ashoka, nhận được các phước lành của Tôn Giả Moggaliputta (Mục Kiền Liên), khi ngài Mahinda chuẩn bị đi tới nước Sri Lanka (Tích Lan) để truyền bá những lời giảng dạy của Đức Phật, và sự thực hành Phật Pháp. Vua Devanampiya chào đón ngài, và sau đó ông sống an lạc trong Phật Pháp.

112 - Arahant Mahinda, emperor Ashoka's son, receives Moggaliputta Tissa's blessings, as Mahinda leaves for Sri Lanka to spread words of the Buddha and the practice of the Dhamma. King Devanampiya Tissa welcomes him and get establish in the Dhamma.


__________________

bd_113_b

113 - Vua Ashoka gửi các nhà sư Soona và Uttara đến Miến Điện, cùng với những bài giảng dạy của Đức Phật.

113 - Monks Soona and Uttara sent to Burma with the Buddha's teachings by emperor Ashoka.


__________________

bd_114_b

114 - Vua Ashoka trao cây bồ đề nhỏ (còn non) cho con gái của ông là Tỳ Kheo Ni Sanghamitta, khi bà chuẩn bị đi tới nước Sri Lanka để thành lập Ni Đoàn ở đó.

114 - Emperor Ashoka hands over a sapling Bodhi tree to his daughter Bhikkhuni Sanghamitta, as she leaves for Sri Lanka to establish the Bhikkhuni Sangha there.


__________________

bd_115_b

115 - Hòa Thượng Dhammadassi truyền bá Phật Pháp nguyên thủy.

115 - Respreading the unadultrated Dhamma by Ven. Dhammadassi.


__________________

bd_116_b

116 - Hội đồng kết tập Kinh Điển lần thứ tư được tổ chức tại Sri Lanka, nơi toàn bộ Kinh Điển chứa Phật Pháp được viết trên lá cọ, Hòa Thượng Bhadantarakkhita chủ trì hội đồng nầy.

116 - The fourth Dhamma council was held in Sri Lanka where the entire Tipitaka containing the Dhamma was written on palm leaves, Ven. Bhadantarakkhita presided over the council.


__________________

bd_117_b

117 - Các bài giảng dạy của Đức Phật được khắc trên những bia đá cẩm thạch ở Miến Điện

117 - Buddha's preaching engraved on white marbles in Burma.


__________________


Xem thêm - See more articles:

Cuộc Đời Đức Phật Qua Tranh Vẽ, Phần 1->11 (Nguyên Tập) - Life Of Buddha In Pictures, Part 1->11 (Whole Book)


__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Hai 2020(Xem: 424)
20 Tháng Hai 2020(Xem: 404)
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 37)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 58)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 80)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 261)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 178)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
09 Tháng Ba 202010:54 CH(Xem: 224)
“Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ ở rất xa nhau. Trong thâm tâm họ cảm thấy có một khoảng cách rất lớn giữa họ. Vì thế muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sanh để nói thật to. Sự giận dữ càng mãnh liệt thì khoảng cách càng lớn, nên họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ có thể khỏa lấp
17 Tháng Giêng 20207:43 CH(Xem: 859066)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
07 Tháng Giêng 202012:43 CH(Xem: 518)
"Một lời dối trá nếu được lặp đi lặp lại đủ mức thì nó sẽ trở thành sự thật" là nguyên tắc tuyên truyền của Joseph Goebbels, một bộ trưởng tuyên truyền của Phát xít Đức. Các nhà tâm lý học gọi đây là 'ảo tưởng về sự thật' và dưới đây là cách phổ biến mà người ta thường thử nghiệm điều này: Những người tham gia được yêu cầu đánh giá
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 721)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
24 Tháng Mười Một 20199:00 SA(Xem: 2386)
Nhân vào ngày Lễ Tạ Ơn. Chúng ta cảm tạ vô vàn thành tâm. Những lời cầu nguyện quanh năm, Tạ ơn gia quyến muôn phần yêu thương, Tạ ơn bạn quý muôn phương. Dù là cố cựu hay dường mới quen, Tạ ơn tia sáng êm đềm. Vầng dương sưởi ấm áp thêm tháng ngày,
24 Tháng Chín 201911:37 CH(Xem: 750)
Lời nói đôi khi có những tác dụng không thể lường trước. Có những lời nói có thể đem lại an vui hạnh phúc đến cho mọi người. Có những lời nói có thể đem lại những sự ly tán, tan nát hạnh phúc của các người khác, đôi khi đổ vỡ hạnh phúc gia đình của chính người nói. Có những lời nói, làm cho người nghe, mỉm cười tươi tắn, vui vẻ khỏe khoắn.
22 Tháng Bảy 201910:19 CH(Xem: 922)
8h sáng một buổi sáng mùa hè nắng gắt tháng 6 tại Hà Nội, một chuyến xe hàng nhét chật những thuốc men và thiết bị y tế đậu lại trước văn phòng của một tổ chức thiện nguyện ở Hà Nội. Rồi từ đây, các thiết bị y tế và thuốc men sẽ đi cùng bác sỹ Tadashi Hattori đến nhiều miền quê rất nghèo của Việt Nam.
18 Tháng Bảy 201911:07 CH(Xem: 798)
Đài truyền hình CNN trong Tháng Sáu loan tin, năm 2017, tỉ lệ tự tử ở lứa tuổi giữa 15 và 19 là 11.8/100,000 trong năm. Với lứa tuổi từ 20 đến 24, tỉ lệ là 17/100,000. Trong khoảng bốn tháng từ Tháng Mười Hai, 2018, tới Tháng Ba, 2019, theo ghi nhận của cơ quan cảnh sát miền Nam California, có 17 trường hợp thanh thiếu niên đã chết
17 Tháng Bảy 20198:41 CH(Xem: 1290)
Kyle Huỳnh, 15 tuổi, học lớp 10 tại trung học Bolsa Grande, treo cổ tự tử tại nhà ngày 29 Tháng Mười Một gây xúc động mạnh nơi bạn học, đau buồn nơi gia đình, hoang mang nơi cộng đồng; và trên hết, để lại quá nhiều câu hỏi cho bất cứ bậc phụ huynh nào có con đang bước vào tuổi trưởng thành. Nguyên nhân cái chết thương tâm của Kyle
30 Tháng Sáu 20194:12 CH(Xem: 1580)
Rừng Thu (Autumn Forest) - 50 bài thơ chuyển ngữ Anh Việt. Xuất bản June 2019 - Tác phẩm mới của nhà thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
11 Tháng Sáu 20199:53 CH(Xem: 831)
Trời mang sức mạnh núi này, Mang hùng vĩ của thân cây trên đồi, Hè mang hơi ấm mặt trời, Và bình lặng của biển khơi khắp miền, Mang hồn quảng đại thiên nhiên, Vòng tay an lạc của đêm lặng lờ, Mang thông thái của tuổi già, Tiềm năng chim phượng bay xa vô ngần,
04 Tháng Sáu 201911:04 SA(Xem: 1355)
1. Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả." Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
03 Tháng Sáu 201911:47 SA(Xem: 2289)
Trong một lần bình luận của mình, Glenn Beck đã từng nói rằng: Một người bình thường muốn chứng minh bản thân bình thường là điều hết sức khó khăn. Có lẽ chỉ có người không muốn chứng minh điều gì hết, mới có thể được gọi là một người bình thường. Về sau, rất nhiều người đã để lại lời bình luận của riêng họ
02 Tháng Sáu 20199:08 CH(Xem: 1141)
Phóng viên nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời "Cám ơn!" nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền, một tiếng cũng không thèm mở miệng. Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi:
23 Tháng Năm 20199:43 SA(Xem: 1518)
Tiền kiếp – có hay không? Miêu tả 2500 trường hợp trẻ em thuộc dữ liệu của trường Đại học Virginia (Hoa Kỳ) được các nhà nghiên cứu tìm hiểu cẩn thận kể từ khi bác sĩ Ian Stevenson nghiên cứu trường hợp đầu tiên cách đây 40 năm. Những đứa trẻ này thường bắt đầu kể về kiếp trước ở độ tuổi hai hoặc ba và có thể nói về gia đình lúc trước
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 721)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 2303)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 3698)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
03 Tháng Tư 202011:37 CH(Xem: 139)
Có thể nói, sự hiểu biết quan trọng nhất trong cuộc sống là sự hiểu biết về bản chất thực của hiện hữu, một sự hiểu biết có thể trả lời được những câu hỏi sau một cách hợp lý: - Tại sao chúng ta sanh ra? - Chúng ta đi vào hiện hữu hiện nay như thế nào? - Điều quan trọng nhất phải làm trong cuộc đời này là gì? - Thế nào là chết?
30 Tháng Ba 20209:02 CH(Xem: 197)
With so many books available on Buddhism, one may ask if there is need for yet another text. Although books on Buddhism are available on the market, many of them are written for those who have already acquired a basic understanding of the Buddha Dhamma.
29 Tháng Ba 20209:50 SA(Xem: 220)
Với số sách Phật quá nhiều hiện nay, câu hỏi đặt ra là có cần thêm một cuốn nữa hay không. Mặc dù có rất nhiều sách Phật Giáo, nhưng đa số đều được viết nhằm cho những người đã có căn bản Phật Pháp. Một số được viết theo văn chương lối cổ, dịch nghĩa
04 Tháng Ba 20209:20 CH(Xem: 369)
Chàng kia nuôi một bầy dê. Đúng theo phương pháp, tay nghề giỏi giang. Nên dê sinh sản từng đàn. Từ ngàn con đến chục ngàn rất mau. Nhưng chàng hà tiện hàng đầu. Không hề dám giết con nào để ăn. Hoặc là đãi khách đến thăm. Dù ai năn nỉ cũng bằng thừa thôi
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 539)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu
09 Tháng Hai 20204:17 CH(Xem: 522)
Quyển “Kinh Bốn Mươi Hai Chương Giảng Giải” được hình thành qua hai năm ghi chép, phiên tả với lòng chân thành muốn phổ biến những lời Phật dạy. Đầu tiên đây là những buổi học dành cho nội chúng Tu viện Lộc Uyển, sau đó lan dần đến những cư sĩ hữu duyên.
01 Tháng Hai 202010:51 SA(Xem: 733)
“Kinh Chú Tâm Tỉnh Giác” là một trong hai bài kinh căn bảnĐức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là phép thiền định chú tâm thật tỉnh giác và thật mạnh vào bốn lãnh vực thân xác, cảm giác, tâm thức và các hiện tượng tâm thần từ bên trong chúng.
31 Tháng Giêng 20207:00 SA(Xem: 912)
“Kinh Chú Tâm vào Hơi Thở” là một trong hai bài kinh căn bảnĐức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là sự chú tâm thật mạnh dựa vào hơi thở. Bản kinh này được dịch giả Hoang Phong chuyển ngữ từ kinh Anapanasati Sutta (Trung Bộ Kinh, MN 118).
24 Tháng Giêng 20208:00 SA(Xem: 6045)
Phước lành thay, thời gian nầy vui như ngày lễ hội, Vì có một buổi sáng thức dậy vui vẻhạnh phúc, Vì có một giây phút quý báu và một giờ an lạc, Cho những ai cúng dường các vị Tỳ Kheo. Vào ngày hôm ấy, lời nói thiện, làm việc thiện, Ý nghĩ thiện và ước nguyện cao quý, Mang lại phước lợi cho những ai thực hành;