Cuộc Đời Đức Phật Qua Tranh Vẽ, Phần 11/11 - Life Of Buddha In Pictures, Part 11/11

02 Tháng Năm 201810:50 CH(Xem: 659)
Cuộc Đời Đức Phật Qua Tranh Vẽ, Phần 11/11 - Life Of Buddha In Pictures, Part 11/11

BuddhaMeditates7_B

Cuộc Đời Đức Phật Qua Tranh Vẽ, Phần 11/11
Life Of Buddha In Pictures, Part 11/11

Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến
Source-Nguồn: "Flickr Shekharverma", "YouTube Udagama Amitha"


__________________

bd_101_b

101 - Vua Pasenadi Kosala (Ba Tư Nặc) quỳ lạy dưới chân Đức Phật trong khi ông trình bày và giải thích những phẩm hạnh của Đức Phật.

101 - King Pasenadi Kosala worships at the feet of the Buddha while expounding the qualities of the Buddha.


__________________

bd_102_b

102 - Tính kiêu ngạo của các vị trong triều đình của bộ tộc Thích Ca dẫn đến việc hoàng tử Vidudaba cảm thấy bị sỉ nhục - sau đó, khi ông lên ngôi vua, ông cùng với đội quân khổng lồ tiến về phía nước của bộ tộc Thích Ca với ý định trả thù. Tuy nhiên, khi hoàng tử Vidudaba nhìn thấy Đức Phật đang ngồi trên đường đi, ông cho đoàn quân quay trở về.

102 - The conceit of the Sakkyans leads to prince Vidudaba humiliation - when he becomes king, he advances towards the Sakkyan republic with an enormous army with the intention to take a revenge. However, seeing the Buddha sitting on the way, Vidudaba turns back.


__________________

bd_103_b

103 - Đức Phật khuyên các vị hoàng tử thuộc bộ tộc Lichchavi phương cách bảo vệ nước của họ.

103 - The Buddha advices the Lichchavi princes on how to defend their republic.


__________________

bd_104_b

104 - Cô kỹ nữ Ambapali cúng dường bữa ăn cho Đức Phật cùng với Tăng Đoàn. Các hoàng tử thuộc bộ tộc Lichchavi muốn mua lại cơ hội nầy, để họ cúng dường bữa ăn cho Đức Phật, nhưng cô Ambapali từ chối.

104 - The courtesan Ambapali invites the Buddha and the Sangha for a meal. The Lichchavi princes try to buy from her the opportunity to serve the meal to Buddha but Ambapali refuses.


__________________

bd_105_b

105 - Vị A-La-Hán Sariputta (Xá Lợi Phất) giảng dạy Phật Pháp cho người mẹ trăm tuổi của ông.

105 - Arahant Sariputta teaches Dhamma to his centenarian mother.


__________________

bd_106_b

106 - Đức Phật giải thích cho những vị Tỳ Kheo muốn dâng hoa cho ngài rằng, việc thực hành Phật Pháp là phương cách thật sự tôn kính ngài.

106 - To the Bhikkhus who wish to offer flowers to him, the Buddha explains that the practice of the Dhamma is the true way of worshiping the Buddha.


__________________

bd_107_b

107 - Có một số người dâng hoa cho Đức Phật trong lúc ngài đang nằm trên giường, trước khi ngài mất. Đức Phật chỉ vào các Tỳ Kheo đang thực hành Phật Pháp và ngài giải thích rằng, đó là phương cách đúng đắn để tôn kính ngài.

107 - Some people offer flowers to the Buddha while he is on his death bed. The Buddha points to the Bhikkhus who are practicing the Dhamma and explains, that is the proper way to worship the Buddha.


__________________

bd_108_b

108 - Ông Subadda cố năn nỉ xin được học Phật pháp từ Đức Phật, trong lúc ngài đang nằm trên giường, trước khi ngài mất. Tôn Giả Ananda (A-Nan) ngăn cản không cho ông nói ra điều nầy, bởi vì đây không phải là thời điểm thích hợp, tuy nhiên, Đức Phật chỉ thị Ananda cho phép Subadda vào gặp ngài.

108 - Subadda insists on learning Dhamma from the Buddha while Buddha is at his death bed. Venerable Ananda stops him saying that this is not the appropriate moment but the Buddha instructs Ananda to lets Subadda come to him.


__________________

bd_109_b

109 - Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các cuộc tranh cãi bùng nổ về việc chia sẻ xá lợi của ngài. Vị Bà-La-Môn Drona làm trung gian giữa cuộc tranh cãi của các vị vua, rồi ông chia xá lợi cho tám vị vua cai trị.

109 - After the passing away of the Buddha, arguments erupt about the sharing of his relics. Drona Brahmana mediates among the feuding kings and divides the relics among the eight rulers.


__________________

bd_110_b

110 - Để gìn giữ giáo pháp của Đức Phật vững bền và nguyên thủy, tại hội đồng kết tập Kinh Điển lần đầu tiên gồm có 500 vị A La Hán, do Tôn Giả Mahakassapa (Đại Ca Diếp) chủ trì, Tôn Giả Ananda (A-Nan) đọc lại Kinh Tạng (Sutta) và Tôn Giả Upali đọc lại Luật Tạng (Vinaya).

110 - To keep the teachings of the Buddha pure and secure, at the first Dhamma council of 500 Arahant, presided by Venerable Mahakassapa, Venerable Ananda recites the Sutta and Venerable Upali recites the Vinaya.


__________________


bd_111_b

111 - Vua Ashoka (A Dục) tuyên bố trong một sắc lệnh của ông là các nước láng giềng không nên sợ hãi ông, bởi vì ông không có tham vọng về vương quyền (xâm chiếm các nước khác), mà ông chỉ mong muốn thuyết phục mọi người bằng Phật Pháp, bằng tình thương yêu phát sinh trong tâm ông qua Phật Pháp.

111 - Emperor Ashoka declares in one of his edicts that is neighbors should not be afraid of him because he has no imperial ambitions and only desire to win them over with Dhamma, love arising from Dhamma.


__________________

bd_112_b

112 - A-La-Hán Mahinda, là con trai của vua Ashoka, nhận được các phước lành của Tôn Giả Moggaliputta (Mục Kiền Liên), khi ngài Mahinda chuẩn bị đi tới nước Sri Lanka (Tích Lan) để truyền bá những lời giảng dạy của Đức Phật, và sự thực hành Phật Pháp. Vua Devanampiya chào đón ngài, và sau đó ông sống an lạc trong Phật Pháp.

112 - Arahant Mahinda, emperor Ashoka's son, receives Moggaliputta Tissa's blessings, as Mahinda leaves for Sri Lanka to spread words of the Buddha and the practice of the Dhamma. King Devanampiya Tissa welcomes him and get establish in the Dhamma.


__________________

bd_113_b

113 - Vua Ashoka gửi các nhà sư Soona và Uttara đến Miến Điện, cùng với những bài giảng dạy của Đức Phật.

113 - Monks Soona and Uttara sent to Burma with the Buddha's teachings by emperor Ashoka.


__________________

bd_114_b

114 - Vua Ashoka trao cây bồ đề nhỏ (còn non) cho con gái của ông là Tỳ Kheo Ni Sanghamitta, khi bà chuẩn bị đi tới nước Sri Lanka để thành lập Ni Đoàn ở đó.

114 - Emperor Ashoka hands over a sapling Bodhi tree to his daughter Bhikkhuni Sanghamitta, as she leaves for Sri Lanka to establish the Bhikkhuni Sangha there.


__________________

bd_115_b

115 - Hòa Thượng Dhammadassi truyền bá Phật Pháp nguyên thủy.

115 - Respreading the unadultrated Dhamma by Ven. Dhammadassi.


__________________

bd_116_b

116 - Hội đồng kết tập Kinh Điển lần thứ tư được tổ chức tại Sri Lanka, nơi toàn bộ Kinh Điển chứa Phật Pháp được viết trên lá cọ, Hòa Thượng Bhadantarakkhita chủ trì hội đồng nầy.

116 - The fourth Dhamma council was held in Sri Lanka where the entire Tipitaka containing the Dhamma was written on palm leaves, Ven. Bhadantarakkhita presided over the council.


__________________

bd_117_b

117 - Các bài giảng dạy của Đức Phật được khắc trên những bia đá cẩm thạch ở Miến Điện

117 - Buddha's preaching engraved on white marbles in Burma.


__________________


Xem thêm - See more articles:

Cuộc Đời Đức Phật Qua Tranh Vẽ, Phần 1->11 (Nguyên Tập) - Life Of Buddha In Pictures, Part 1->11 (Whole Book)


__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Giêng 201910:04 CH(Xem: 96)
Ăn uống: Sử dụng nhiều rau xanh hàng ngày để bổ sung chất xơ cho đường tiêu hóa giúp làm nhuận tràng, hạn chế thực phẩm giàu béo, hạn chế dầu mỡ, thực phẩm chiên rán, hạn chế dùng chất kích thích như chè, café, bia rượu, chất cay, đắng, nóng. Uống đủ nước hàng ngày. – Vận động: Tránh béo phì, thường xuyên vận động
26 Tháng Giêng 20199:51 CH(Xem: 117)
Có một cậu sinh viên và một người Thầy lớn tuổi đang trao đổi với nhau về sự hoàn hảo. Chàng thanh niên với sức khỏe và lòng nhiệt huyết luôn muốn đi tìm cho mình mọi sự hoàn hảo. Người Thầy đã chú ý lắng nghe và thấu hiểu cậu sinh viên. Với bao nhiêu năm sống và hiểu biết bao chuyện xảy ra, ông nhẹ nhàng nói với cậu sinh viên:
21 Tháng Giêng 201910:37 CH(Xem: 102)
Từ trước khi được làm mẹ, tôi đã gặp chẳng ít những người mẹ đau khổ, luôn tự hỏi một câu: Tại sao mình đã hy sinh cho con tất cả, mà vẫn chẳng thể có được đứa con như mình mong muốn? Đứa con ấy có thể đã hỗn hào với mẹ, có thể đã cưới người vợ không hợp ý mẹ, đã lựa chọn một nghề nghiệp mà người mẹ kịch liệt phản đối,
05 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 165)
Có nơi nào đủ da thú vật để bao phủ toàn bộ thế giới không? Chẳng cần thế, tôi chỉ cần đi một đôi dép bằng da thú vật, thì cũng giống như cả thế giới nầy được bao phủ bằng da. Cũng như thế, tôi không thể nào kềm chế các hiện tượng bên ngoài, nhưng tôi có thể kềm chế tâm của tôi. Nếu làm như vậy, tôi đâu cần kềm chế bất cứ điều gì khác?
02 Tháng Giêng 201910:36 SA(Xem: 307)
Quy Tắc Thứ Nhì - Bạn sẽ được trao tặng các bài học. Bạn được theo học tại một trường toàn thời gian (không chính thức) có tên là Cuộc Đời. Mỗi ngày ở trường học nầy bạn sẽ có cơ hội học các bài học. Bạn có thể thích hoặc ghét những bài học nầy, tuy nhiên, bạn đã sắp đặt chúng như một phần trong học trình của bạn.
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 772)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 656)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 592)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 420)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 475)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 531)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 1325)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 759)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 553)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1528)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 998)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 4294)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8479)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1546)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 624322)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Hai 20196:53 SA(Xem: 314)
Là những người Phật Tử, tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta nên đại diện cho giới không-gây-hại bằng mọi cách chúng ta có thể làm được, và chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ giới luật nầy. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ nên ngồi thiền định, hoặc là chỉ nói lời nguyện cầu từ bi, vân vân...
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 1277)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 2125)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
24 Tháng Mười Hai 20188:31 SA(Xem: 822)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 874)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2925)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
07 Tháng Hai 201912:02 CH(Xem: 314)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau: "Bà La Môn Bharadvaja, dường như, đã trở thành một nhà sư tu theo Đại Sư Gotama (Cồ Đàm)." Tức giận và không vui, ông ta đi đến nơi Đức Thế Tôn ở.
06 Tháng Hai 201910:00 SA(Xem: 418)
1. Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama, có tên là Kesaputta. Người (bộ lạc) Kamala là các cư dân của Kesaputta: "Đức Thế Tôn Gotama, là một vị tu sĩ, là con trai của dòng họ Sakyans (Thích Ca),
05 Tháng Hai 201910:45 CH(Xem: 3808)
Phước lành thay, thời gian nầy vui như ngày lễ hội, Vì có một buổi sáng thức dậy vui vẻ và hạnh phúc, Vì có một giây phút quý báu và một giờ an lạc, Cho những ai cúng dường các vị Tỳ Kheo. Vào ngày hôm ấy, lời nói thiện, làm việc thiện, Ý nghĩ thiện và ước nguyện cao quý, Mang lại phước lợi cho những ai thực hành;
24 Tháng Giêng 20194:07 CH(Xem: 228)
Kinh Pháp Cú - Dhammapada (Nhiều Tác Giả - Many Authors)
10 Tháng Giêng 20198:57 CH(Xem: 223)
Hai câu kệ nầy cho chúng ta thấy biểu tượng chữa lành bệnh qua giáo lý của Đức Phật. Ngài thường được xem như là một vị thầy thuốc giỏi bậc nhất, ngài nhìn thấy sự đau khổ của tất cả chúng sinh trên thế gian nầy, ngài áp dụng công thức y khoa của Bốn Sự Thật Cao Quý cho mọi người: 1) diễn tả các triệu chứng của "đau khổ, không như ý,
24 Tháng Mười Hai 20188:31 SA(Xem: 822)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26