Cuộc Đời Đức Phật Qua Tranh Vẽ, Phần 11/11 - Life Of Buddha In Pictures, Part 11/11

02 Tháng Năm 201810:50 CH(Xem: 441)
Cuộc Đời Đức Phật Qua Tranh Vẽ, Phần 11/11 - Life Of Buddha In Pictures, Part 11/11

BuddhaMeditates7_B

Cuộc Đời Đức Phật Qua Tranh Vẽ, Phần 11/11
Life Of Buddha In Pictures, Part 11/11

Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến
Source-Nguồn: "Flickr Shekharverma", "YouTube Udagama Amitha"


__________________

bd_101_b

101 - Vua Pasenadi Kosala (Ba Tư Nặc) quỳ lạy dưới chân Đức Phật trong khi ông trình bày và giải thích những phẩm hạnh của Đức Phật.

101 - King Pasenadi Kosala worships at the feet of the Buddha while expounding the qualities of the Buddha.


__________________

bd_102_b

102 - Tính kiêu ngạo của các vị trong triều đình của bộ tộc Thích Ca dẫn đến việc hoàng tử Vidudaba cảm thấy bị sỉ nhục - sau đó, khi ông lên ngôi vua, ông cùng với đội quân khổng lồ tiến về phía nước của bộ tộc Thích Ca với ý định trả thù. Tuy nhiên, khi hoàng tử Vidudaba nhìn thấy Đức Phật đang ngồi trên đường đi, ông cho đoàn quân quay trở về.

102 - The conceit of the Sakkyans leads to prince Vidudaba humiliation - when he becomes king, he advances towards the Sakkyan republic with an enormous army with the intention to take a revenge. However, seeing the Buddha sitting on the way, Vidudaba turns back.


__________________

bd_103_b

103 - Đức Phật khuyên các vị hoàng tử thuộc bộ tộc Lichchavi phương cách bảo vệ nước của họ.

103 - The Buddha advices the Lichchavi princes on how to defend their republic.


__________________

bd_104_b

104 - Cô kỹ nữ Ambapali cúng dường bữa ăn cho Đức Phật cùng với Tăng Đoàn. Các hoàng tử thuộc bộ tộc Lichchavi muốn mua lại cơ hội nầy, để họ cúng dường bữa ăn cho Đức Phật, nhưng cô Ambapali từ chối.

104 - The courtesan Ambapali invites the Buddha and the Sangha for a meal. The Lichchavi princes try to buy from her the opportunity to serve the meal to Buddha but Ambapali refuses.


__________________

bd_105_b

105 - Vị A-La-Hán Sariputta (Xá Lợi Phất) giảng dạy Phật Pháp cho người mẹ trăm tuổi của ông.

105 - Arahant Sariputta teaches Dhamma to his centenarian mother.


__________________

bd_106_b

106 - Đức Phật giải thích cho những vị Tỳ Kheo muốn dâng hoa cho ngài rằng, việc thực hành Phật Pháp là phương cách thật sự tôn kính ngài.

106 - To the Bhikkhus who wish to offer flowers to him, the Buddha explains that the practice of the Dhamma is the true way of worshiping the Buddha.


__________________

bd_107_b

107 - Có một số người dâng hoa cho Đức Phật trong lúc ngài đang nằm trên giường, trước khi ngài mất. Đức Phật chỉ vào các Tỳ Kheo đang thực hành Phật Pháp và ngài giải thích rằng, đó là phương cách đúng đắn để tôn kính ngài.

107 - Some people offer flowers to the Buddha while he is on his death bed. The Buddha points to the Bhikkhus who are practicing the Dhamma and explains, that is the proper way to worship the Buddha.


__________________

bd_108_b

108 - Ông Subadda cố năn nỉ xin được học Phật pháp từ Đức Phật, trong lúc ngài đang nằm trên giường, trước khi ngài mất. Tôn Giả Ananda (A-Nan) ngăn cản không cho ông nói ra điều nầy, bởi vì đây không phải là thời điểm thích hợp, tuy nhiên, Đức Phật chỉ thị Ananda cho phép Subadda vào gặp ngài.

108 - Subadda insists on learning Dhamma from the Buddha while Buddha is at his death bed. Venerable Ananda stops him saying that this is not the appropriate moment but the Buddha instructs Ananda to lets Subadda come to him.


__________________

bd_109_b

109 - Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các cuộc tranh cãi bùng nổ về việc chia sẻ xá lợi của ngài. Vị Bà-La-Môn Drona làm trung gian giữa cuộc tranh cãi của các vị vua, rồi ông chia xá lợi cho tám vị vua cai trị.

109 - After the passing away of the Buddha, arguments erupt about the sharing of his relics. Drona Brahmana mediates among the feuding kings and divides the relics among the eight rulers.


__________________

bd_110_b

110 - Để gìn giữ giáo pháp của Đức Phật vững bền và nguyên thủy, tại hội đồng kết tập Kinh Điển lần đầu tiên gồm có 500 vị A La Hán, do Tôn Giả Mahakassapa (Đại Ca Diếp) chủ trì, Tôn Giả Ananda (A-Nan) đọc lại Kinh Tạng (Sutta) và Tôn Giả Upali đọc lại Luật Tạng (Vinaya).

110 - To keep the teachings of the Buddha pure and secure, at the first Dhamma council of 500 Arahant, presided by Venerable Mahakassapa, Venerable Ananda recites the Sutta and Venerable Upali recites the Vinaya.


__________________


bd_111_b

111 - Vua Ashoka (A Dục) tuyên bố trong một sắc lệnh của ông là các nước láng giềng không nên sợ hãi ông, bởi vì ông không có tham vọng về vương quyền (xâm chiếm các nước khác), mà ông chỉ mong muốn thuyết phục mọi người bằng Phật Pháp, bằng tình thương yêu phát sinh trong tâm ông qua Phật Pháp.

111 - Emperor Ashoka declares in one of his edicts that is neighbors should not be afraid of him because he has no imperial ambitions and only desire to win them over with Dhamma, love arising from Dhamma.


__________________

bd_112_b

112 - A-La-Hán Mahinda, là con trai của vua Ashoka, nhận được các phước lành của Tôn Giả Moggaliputta (Mục Kiền Liên), khi ngài Mahinda chuẩn bị đi tới nước Sri Lanka (Tích Lan) để truyền bá những lời giảng dạy của Đức Phật, và sự thực hành Phật Pháp. Vua Devanampiya chào đón ngài, và sau đó ông sống an lạc trong Phật Pháp.

112 - Arahant Mahinda, emperor Ashoka's son, receives Moggaliputta Tissa's blessings, as Mahinda leaves for Sri Lanka to spread words of the Buddha and the practice of the Dhamma. King Devanampiya Tissa welcomes him and get establish in the Dhamma.


__________________

bd_113_b

113 - Vua Ashoka gửi các nhà sư Soona và Uttara đến Miến Điện, cùng với những bài giảng dạy của Đức Phật.

113 - Monks Soona and Uttara sent to Burma with the Buddha's teachings by emperor Ashoka.


__________________

bd_114_b

114 - Vua Ashoka trao cây bồ đề nhỏ (còn non) cho con gái của ông là Tỳ Kheo Ni Sanghamitta, khi bà chuẩn bị đi tới nước Sri Lanka để thành lập Ni Đoàn ở đó.

114 - Emperor Ashoka hands over a sapling Bodhi tree to his daughter Bhikkhuni Sanghamitta, as she leaves for Sri Lanka to establish the Bhikkhuni Sangha there.


__________________

bd_115_b

115 - Hòa Thượng Dhammadassi truyền bá Phật Pháp nguyên thủy.

115 - Respreading the unadultrated Dhamma by Ven. Dhammadassi.


__________________

bd_116_b

116 - Hội đồng kết tập Kinh Điển lần thứ tư được tổ chức tại Sri Lanka, nơi toàn bộ Kinh Điển chứa Phật Pháp được viết trên lá cọ, Hòa Thượng Bhadantarakkhita chủ trì hội đồng nầy.

116 - The fourth Dhamma council was held in Sri Lanka where the entire Tipitaka containing the Dhamma was written on palm leaves, Ven. Bhadantarakkhita presided over the council.


__________________

bd_117_b

117 - Các bài giảng dạy của Đức Phật được khắc trên những bia đá cẩm thạch ở Miến Điện

117 - Buddha's preaching engraved on white marbles in Burma.


__________________


Xem thêm - See more articles:

Cuộc Đời Đức Phật Qua Tranh Vẽ, Phần 1->11 (Nguyên Tập) - Life Of Buddha In Pictures, Part 1->11 (Whole Book)


__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 284)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 113)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 169)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 186)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 181)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 213)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 710)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 402)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 302)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 966)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 656)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 3914)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8173)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1002)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 467739)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1578)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 592)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 770)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
27 Tháng Hai 20188:42 CH(Xem: 648)
Tôi có quen một ông bạn, ông ta nói rằng ông ta thường xuyên quên chỗ để cây bút, và ông cũng thường xuyên mất bút. Vì thế, ông chỉ xử dụng những cây bút rẻ tiền, để ông ta khỏi phải phiền muộn về chuyện mất bút. Ông lo lắng về thói quen bất cẩn nầy.
14 Tháng Hai 20188:00 SA(Xem: 1085)
* Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian lao nghèo khó. * Á a a a. Nhấp chén đầy vơi chúc người, người vui. Á a a a. Muôn lòng xao xuyến duyên đời.
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 704)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 1476)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 966)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2203)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 939)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
09 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1143)
Quyển sách này gồm các bài kinh theo các chủ đề được tuyển chọn bởi vị nhà sư Tỳ Kheo Bồ-Đề, trong thời gian thầy dịch lại các bộ kinh Nikaya Pali. Đây là một công trình rất hữu ích cho nhiều Phật tử và độc giả trên khắp thế giới. Cũng như vậy, tôi dịch tập tuyển kinh này vì hy vọng nó sẽ rất hữu ích và thuận tiện cho nhiều người Việt Nam:
02 Tháng Mười 20182:48 CH(Xem: 152)
A famous sutra in Mahāyāna Buddhism; its Sanskrit title means "The Heart of the Perfection of Understanding". The text is very short, and it is generally believed to be Buddhist apocrypha written in China using excerpts of a translation of the Mahaprajnaparamita Sutra. The earliest extant text of the Heart Sūtra is the palm-leaf manuscript
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 939)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
08 Tháng Tư 20189:32 CH(Xem: 717)
"Từ kiếp nầy sang kiếp kia, những hạt giống tiếp tục được gieo trồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thần mưa tiếp tục tưới rải nước mưa như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, người nông dân tiếp tục trồng trọt trên cánh đồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thực phẩm tiếp tục tăng trưởng trong cõi người như thế;
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 3594)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".
12 Tháng Mười Hai 201710:00 SA(Xem: 6127)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách. Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế.
02 Tháng Mười Hai 20172:57 CH(Xem: 2589)
(182) Khó mà sinh được làm người, Rồi ra sống được trọn đời khó hơn, Được nghe chánh pháp tuyên dương. Cũng là điều khó trăm đường mà thôi, Duyên may gặp Phật ra đời. Là điều hy hữu, tuyệt vời biết bao.