Cuộc Đời Đức Phật Qua Tranh Vẽ, Phần 11/11 - Life Of Buddha In Pictures, Part 11/11

02 Tháng Năm 201810:50 CH(Xem: 6187)
Cuộc Đời Đức Phật Qua Tranh Vẽ, Phần 11/11 - Life Of Buddha In Pictures, Part 11/11

BuddhaMeditates7_B

Cuộc Đời Đức Phật Qua Tranh Vẽ, Phần 11/11
Life Of Buddha In Pictures, Part 11/11

Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến
Source-Nguồn: "Flickr Shekharverma", "YouTube Udagama Amitha"


__________________

bd_101_b

101 - Vua Pasenadi Kosala (Ba Tư Nặc) quỳ lạy dưới chân Đức Phật trong khi ông trình bày và giải thích những phẩm hạnh của Đức Phật.

101 - King Pasenadi Kosala worships at the feet of the Buddha while expounding the qualities of the Buddha.


__________________

bd_102_b

102 - Tính kiêu ngạo của các vị trong triều đình của bộ tộc Thích Ca dẫn đến việc hoàng tử Vidudaba cảm thấy bị sỉ nhục - sau đó, khi ông lên ngôi vua, ông cùng với đội quân khổng lồ tiến về phía nước của bộ tộc Thích Ca với ý định trả thù. Tuy nhiên, khi hoàng tử Vidudaba nhìn thấy Đức Phật đang ngồi trên đường đi, ông cho đoàn quân quay trở về.

102 - The conceit of the Sakkyans leads to prince Vidudaba humiliation - when he becomes king, he advances towards the Sakkyan republic with an enormous army with the intention to take a revenge. However, seeing the Buddha sitting on the way, Vidudaba turns back.


__________________

bd_103_b

103 - Đức Phật khuyên các vị hoàng tử thuộc bộ tộc Lichchavi phương cách bảo vệ nước của họ.

103 - The Buddha advices the Lichchavi princes on how to defend their republic.


__________________

bd_104_b

104 - Cô kỹ nữ Ambapali cúng dường bữa ăn cho Đức Phật cùng với Tăng Đoàn. Các hoàng tử thuộc bộ tộc Lichchavi muốn mua lại cơ hội nầy, để họ cúng dường bữa ăn cho Đức Phật, nhưng cô Ambapali từ chối.

104 - The courtesan Ambapali invites the Buddha and the Sangha for a meal. The Lichchavi princes try to buy from her the opportunity to serve the meal to Buddha but Ambapali refuses.


__________________

bd_105_b

105 - Vị A-La-Hán Sariputta (Xá Lợi Phất) giảng dạy Phật Pháp cho người mẹ trăm tuổi của ông.

105 - Arahant Sariputta teaches Dhamma to his centenarian mother.


__________________

bd_106_b

106 - Đức Phật giải thích cho những vị Tỳ Kheo muốn dâng hoa cho ngài rằng, việc thực hành Phật Phápphương cách thật sự tôn kính ngài.

106 - To the Bhikkhus who wish to offer flowers to him, the Buddha explains that the practice of the Dhamma is the true way of worshiping the Buddha.


__________________

bd_107_b

107 - Có một số người dâng hoa cho Đức Phật trong lúc ngài đang nằm trên giường, trước khi ngài mất. Đức Phật chỉ vào các Tỳ Kheo đang thực hành Phật Pháp và ngài giải thích rằng, đó là phương cách đúng đắn để tôn kính ngài.

107 - Some people offer flowers to the Buddha while he is on his death bed. The Buddha points to the Bhikkhus who are practicing the Dhamma and explains, that is the proper way to worship the Buddha.


__________________

bd_108_b

108 - Ông Subadda cố năn nỉ xin được học Phật pháp từ Đức Phật, trong lúc ngài đang nằm trên giường, trước khi ngài mất. Tôn Giả Ananda (A-Nan) ngăn cản không cho ông nói ra điều nầy, bởi vì đây không phải là thời điểm thích hợp, tuy nhiên, Đức Phật chỉ thị Ananda cho phép Subadda vào gặp ngài.

108 - Subadda insists on learning Dhamma from the Buddha while Buddha is at his death bed. Venerable Ananda stops him saying that this is not the appropriate moment but the Buddha instructs Ananda to lets Subadda come to him.


__________________

bd_109_b

109 - Sau khi Đức Phật nhập Niết Bàn, các cuộc tranh cãi bùng nổ về việc chia sẻ xá lợi của ngài. Vị Bà-La-Môn Drona làm trung gian giữa cuộc tranh cãi của các vị vua, rồi ông chia xá lợi cho tám vị vua cai trị.

109 - After the passing away of the Buddha, arguments erupt about the sharing of his relics. Drona Brahmana mediates among the feuding kings and divides the relics among the eight rulers.


__________________

bd_110_b

110 - Để gìn giữ giáo pháp của Đức Phật vững bềnnguyên thủy, tại hội đồng kết tập Kinh Điển lần đầu tiên gồm có 500 vị A La Hán, do Tôn Giả Mahakassapa (Đại Ca Diếp) chủ trì, Tôn Giả Ananda (A-Nan) đọc lại Kinh Tạng (Sutta) và Tôn Giả Upali đọc lại Luật Tạng (Vinaya).

110 - To keep the teachings of the Buddha pure and secure, at the first Dhamma council of 500 Arahant, presided by Venerable Mahakassapa, Venerable Ananda recites the Sutta and Venerable Upali recites the Vinaya.


__________________


bd_111_b

111 - Vua Ashoka (A Dục) tuyên bố trong một sắc lệnh của ông là các nước láng giềng không nên sợ hãi ông, bởi vì ông không có tham vọng về vương quyền (xâm chiếm các nước khác), mà ông chỉ mong muốn thuyết phục mọi người bằng Phật Pháp, bằng tình thương yêu phát sinh trong tâm ông qua Phật Pháp.

111 - Emperor Ashoka declares in one of his edicts that is neighbors should not be afraid of him because he has no imperial ambitions and only desire to win them over with Dhamma, love arising from Dhamma.


__________________

bd_112_b

112 - A-La-Hán Mahinda, là con trai của vua Ashoka, nhận được các phước lành của Tôn Giả Moggaliputta (Mục Kiền Liên), khi ngài Mahinda chuẩn bị đi tới nước Sri Lanka (Tích Lan) để truyền bá những lời giảng dạy của Đức Phật, và sự thực hành Phật Pháp. Vua Devanampiya chào đón ngài, và sau đó ông sống an lạc trong Phật Pháp.

112 - Arahant Mahinda, emperor Ashoka's son, receives Moggaliputta Tissa's blessings, as Mahinda leaves for Sri Lanka to spread words of the Buddha and the practice of the Dhamma. King Devanampiya Tissa welcomes him and get establish in the Dhamma.


__________________

bd_113_b

113 - Vua Ashoka gửi các nhà sư Soona và Uttara đến Miến Điện, cùng với những bài giảng dạy của Đức Phật.

113 - Monks Soona and Uttara sent to Burma with the Buddha's teachings by emperor Ashoka.


__________________

bd_114_b

114 - Vua Ashoka trao cây bồ đề nhỏ (còn non) cho con gái của ông là Tỳ Kheo Ni Sanghamitta, khi bà chuẩn bị đi tới nước Sri Lanka để thành lập Ni Đoàn ở đó.

114 - Emperor Ashoka hands over a sapling Bodhi tree to his daughter Bhikkhuni Sanghamitta, as she leaves for Sri Lanka to establish the Bhikkhuni Sangha there.


__________________

bd_115_b

115 - Hòa Thượng Dhammadassi truyền bá Phật Pháp nguyên thủy.

115 - Respreading the unadultrated Dhamma by Ven. Dhammadassi.


__________________

bd_116_b

116 - Hội đồng kết tập Kinh Điển lần thứ tư được tổ chức tại Sri Lanka, nơi toàn bộ Kinh Điển chứa Phật Pháp được viết trên lá cọ, Hòa Thượng Bhadantarakkhita chủ trì hội đồng nầy.

116 - The fourth Dhamma council was held in Sri Lanka where the entire Tipitaka containing the Dhamma was written on palm leaves, Ven. Bhadantarakkhita presided over the council.


__________________

bd_117_b

117 - Các bài giảng dạy của Đức Phật được khắc trên những bia đá cẩm thạch ở Miến Điện

117 - Buddha's preaching engraved on white marbles in Burma.


__________________


Xem thêm - See more articles:

Cuộc Đời Đức Phật Qua Tranh Vẽ, Phần 1->11 (Nguyên Tập) - Life Of Buddha In Pictures, Part 1->11 (Whole Book)


__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 3871)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 3777)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 3464)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3395)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3362)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3623)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3878)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3085)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3319)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3022)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3237)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 2962)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 2795)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 2887)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 2560)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 4419)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1085087)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 4772)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 4282)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 4019)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 3837)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 2947)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 3110)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 2458)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 2630)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 2843)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 3338)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 2461)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 2563)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 2998)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 2447)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 3504)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 3331)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 4282)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 5896)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 7827)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 4148)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 4080)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 3647)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 3878)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 9683)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 3228)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 3335)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 6246)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 5558)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng