Quyển 2 - Chú Giải Kinh Pháp Cú

31 Tháng Năm 201811:00 SA(Xem: 3211)
Quyển 2 - Chú Giải Kinh Pháp Cú

 dhp060_B

Chú Giải Kinh Pháp Cú (Dhammapādatthakathā)

Dịch giả: Trưởng Lão Thiền Sư Pháp Minh
Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka

Nguồn: trungtamhotong.org

 

Quyển 2


____________________

MỤC LỤC  (QUYỂN 2)

 

V. PHẨM NGU NHƠN ... 1

(BĀLAVAGGA) ... 1

(16 bài kệ: Pháp Cú số 60-75 - 15 tích truyện)

 

V.1- Tích TRAI NGHÈO CÓ VỢ ĐẸP ... 1

V.2- Tích ĐỆ TỬ CỦA ĐẠI ĐỨC MA HA CA DIẾP ... 15

V.3- Tích TRƯỞNG GIẢ A NAN ... 21

V.4- Tích NGƯỜI ĐIẾM MÓC TÚI ... 26

V.5- Tích ĐẠI ĐỨC ƯU ĐÀ DI ... 29

V.6- Tích NHÓM TỲ KHƯU BẠT ĐỀ ... 32

V.7- Tích ÔNG THIỆN GIÁC CÙI ... 35

V.8- Tích NGƯỜI NÔNG PHU MẮC NẠN ... 40

V.9- Tích NGƯỜI HÀNG HOA HẢO Ý ... 44

V.10- Tích NỮ THÁNH UPPALAVAṆṆĀ ... 51

V.11- Tích JAMBŪKĀJĪVAKA ... 56

V.12- Tích NGẠ QUỶ MÌNH RẮN ... 66

V.13- TÍCH NGẠ QUỶ ĐẬP ĐẦU ... 72

V.14- Tích ĐẠI ĐỨC THIỆN PHÁP ... 78

V.15- Tích ĐẠI ĐỨC ĐỀ XÁ Ở RỪNG ... 88

 

VI. PHẨM HIỀN TRÍ ... 104

(PAṆḌITAVAGGA) ... 104

(14 bài kệ: Pháp Cú số 76-89 - 11 tích truyện)

 

VI.1- Tích ĐẠI ĐỨC LA ĐÀ ... 104

VI.2- Tích ÁC TĂNG ... 110

VI.3- Tích ĐẠI ĐỨC SA NẶC ... 113

VI.4- Tích ĐẠI ĐỨC MA HA KIẾP TÂN NA ... 116

VI.5- Tích SA DI TRÍ GIẢ ... 128

VI.6- Tích ĐẠI ĐỨC BẠT ĐÀ LÙN ... 143

VI.7- Tích MẸ CÔNG CHÚA CÀ NA ... 146

VI.8- Tích NĂM TRĂM VỊ TỲ KHƯU ... 151

VI.9- Tích ĐẠI ĐỨC HỢP PHÁP ... 155

VI.10- Tích NGHE THUYẾT PHÁP ... 159

VI.11- Tích KHÁCH TĂNG ... 164

 

VII. PHẨM A LA HÁN ... 170

(10 bài kệ: Pháp Cú số 90–99 - 10 tích truyện)

 

VII.1- Tích NGỰ Y KỲ BÁ BĂNG CHÂN PHẬT ... 170

VII.2- Tích TRƯỞNG LÃO MA HA CA DIẾP BỊ CHÊ ... 174

VII.3- TÍCH TRƯỞNG LÃO BÊ LÁT THÁ XI XÔ ... 178

VII.4- Tích TRƯỞNG LÃO A NẬU LÂU ĐÀ ... 182

VII.5- Tích TRƯỞNG LÃO MA HA CA CHIÊN DIÊN ... 186

VII.6- Tích TRƯỞNG LÃO XÁ LỢI PHẤT BỊ CÁO GIAN ... 190

VII.7- Tích TRƯỞNG LÃO ĐỀ XÁKIỀU THƯỞNG DI ... 194

VII.8- Tích TRƯỞNG LÃO XÁ LỢI PHẤT TỰ TIN ... 199

VII.9- Tích TRƯỞNG LÃO LY BÀ ĐA Ở RỪNG KEO  ... 203

VII.10- Tích PHỤ NỮ GHẸO THIỀN SƯ ... 212

 

VIII. PHẨM NGÀN ... 215

(SAHASSAVAGGA) ... 215

(16 bài kệ: Pháp Cú số 100-115 - 14 tích truyện)

 

VIII.1- Tích ĐAO PHỦ THỦ NANH ĐỒNG ... 215

VIII.2- Tích TRƯỞNG LÃO BA HÍ DÁ MẶC Y VỎ CÂY ... 221

VIII.3- Tích TỲ KHƯU NI TÓC QUĂN ... 228

VIII.4- Tích BÀ LA MÔN HỎI PHÁP VÔ ÍCH ... 238

VIII.5- Tích BÀ LA MÔN CẬU CỦA TRƯỠNG LÃO XÁ LỢI PHẤT ... 243

VIII.6- Tích BÀ LA MÔN CHÁU CỦA TRƯỠNG LÃO XÁ LỢI PHẤT ... 246

VIII.7- Tích BÀ LA MÔN BẠN CỦA TRƯỠNG LÃO XÁ LỢI PHẤT ... 249

VIII.8- Tích CẬU BÉ ÍCH THỌ ... 252

VIII.9- Tích SADI ĐÒN XÓC ... 257

VIII.10- Tích TRƯỞNG LÃO KIỀU TRẦN NHƯ GỐC CÂY ... 268

VIII.11- Tích TRƯỞNG LÃO XÀ NÔ ... 272

VIII.12- Tích NÀNG SA ĐỌA ĐẮC A LA HÁN ... 277

VIII.13- Tích NÀNG KIỀU ĐÀM ỐM ĐẮC A LA HÁN ... 285

VIII.14- Tích TỲ KHƯU NI ĐA TỬ ĐẮC A LA HÁN ... 291

 

IX. PHẨM ÁC ... 294

(PĀPAVAGGA) ... 294

(13 bài kệ: Pháp Cú số 116-128 - 12 tích truyện)

 

IX.1- Tích BÀ LA MÔN MỘT ÁO ... 294

IX.2- Tích TRƯỞNG LÃO XÂY ĐÁ XÁ KÁ ... 299

IX.3- Tích THIÊN NỮ CỐM RANG ... 302

IX.4- Tích ÔNG CẤP CÔ ĐỘC ĐUỔI THIÊN NỮ ... 307

IX.5- Tích TỲ KHƯU KHINH GIỚI NHỎ ... 314

IX.6- Tích BÁ HỘ CHÂN MÈO ... 317

IX.7- Tích PHÚ THƯƠNG TRÁNH HIỂM LỘ ... 322

IX.8- Tích THỢ SĂN KÊ HỮU ... 326

IX.9- Tích THỢ SĂN GẶP THIỀN SƯ ... 333

IX.10- Tích TRƯỞNG LÃO ĐỀ XÁ VÀ ANH THỢ NGỌC ... 337

IX.11- Tích BA NHÓM TỲ KHƯU ... 342

IX.12- Tích VUA THIỆN GIÁC BỊ ĐẤT RÚT ... 348

 

X. PHẨM ĐAO TRƯỢNG ... 352

(DAṆḌAVAGGA) ... 352

(17 bài kệ: Pháp Cú số 129–145 - 11 tích truyện)

 

X.1- Tích NHÓM LỤC SƯ HÀNH HUNG ... 352

X.2- Tích NHÓM LỤC SƯ ĐE DỌA ... 355

X.3- Tích LŨ TRẺ ĐẬP RẮN ... 358

X.4- Tích TRƯỞNG LÃO KON ĐÁ THA NÁ ... 362

X.5- Tích BÁT QUAN TRAI CỦA PHỤ NỮ ... 370

X.6- Tích NGẠ QUỶ MÌNH TRĂN ... 373

X.7- Tích TRƯỞNG LÃO MỤC KIỀN LIÊN NÍP BÀN ... 378

X.8- Tích TỲ KHƯU NHIỀU VẬT DỤNG ... 388

X.9- Tích ĐẠI THẦN SAN TÁ TÍ ... 395

X.10- Tích TRƯỞNG LÃO KHỐ RÁCH ... 401

X.11- Tích SADI HẠNH PHÚC ... 406

 


____________________


Chú Giải Kinh Pháp Cú, Quyển 2
1_PDF
ChuGiaiKinhPhapCu-Quyen2_wcc


____________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Hai 2020(Xem: 412)
16 Tháng Giêng 2020(Xem: 691)
05 Tháng Giêng 2020(Xem: 810)
23 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 688)
03 Tháng Tư 202011:37 CH(Xem: 54)
Có thể nói, sự hiểu biết quan trọng nhất trong cuộc sống là sự hiểu biết về bản chất thực của hiện hữu, một sự hiểu biết có thể trả lời được những câu hỏi sau một cách hợp lý: - Tại sao chúng ta sanh ra? - Chúng ta đi vào hiện hữu hiện nay như thế nào? - Điều quan trọng nhất phải làm trong cuộc đời này là gì? - Thế nào là chết?
30 Tháng Ba 20209:02 CH(Xem: 182)
With so many books available on Buddhism, one may ask if there is need for yet another text. Although books on Buddhism are available on the market, many of them are written for those who have already acquired a basic understanding of the Buddha Dhamma.
29 Tháng Ba 20209:50 SA(Xem: 200)
Với số sách Phật quá nhiều hiện nay, câu hỏi đặt ra là có cần thêm một cuốn nữa hay không. Mặc dù có rất nhiều sách Phật Giáo, nhưng đa số đều được viết nhằm cho những người đã có căn bản Phật Pháp. Một số được viết theo văn chương lối cổ, dịch nghĩa
28 Tháng Ba 202010:51 SA(Xem: 176)
Quan niệm khổ của mỗi người tùy thuộc vào hoàn cảnh trong cuộc sống hiện tạitrình độ nhận thức của mỗi người. Cho nên con đường giải thoát khổ của mỗi người cũng phải thích ứng theo nguyện vọng của mỗi người. Con đường giải thoát khổ này hướng dẫn
27 Tháng Ba 20203:30 CH(Xem: 159)
TRÌNH BÀY TÓM LƯỢC 4 CÕI - Trong 4 loại ấy, gọi là 4 cõi. Tức là cõi khổ, cõi vui, Dục-giới, Sắc-giới, cõi Vô-sắc-giới. NÓI VỀ 4 CÕI KHỔ - Trong nhóm 4 cõi ấy, cõi khổ cũng có 4 là: địa ngục, Bàng sanh, Ngạ quỉ và Atula. NÓI VỀ 7 CÕI VUI DỤC GIỚI -
26 Tháng Ba 20207:16 CH(Xem: 206)
Ni sư Kee Nanayon (1901-1979) là một trong những vị nữ thiền sư nổi tiếng ở Thái Lan. Năm 1945, bà thành lập thiền viện Khao-suan-luang dành cho các nữ Phật tử tu thiền trong vùng đồi núi tỉnh Rajburi, miền tây Thái Lan. Ngoài các bài pháp được truyền đi
24 Tháng Ba 20202:32 CH(Xem: 205)
Sự giải thoát tinh thần, theo lời dạy của Đức Phật, được thành tựu bằng việc đoạn trừ các lậu hoặc (ô nhiễm trong tâm). Thực vậy, bậc A-la-hán thường được nói đến như bậc lậu tận - Khināsava, bậc đã đoạn trừ mọi lậu hoặc. Chính vì thế, người đi tìm chân lý cần phải hiểu rõ những lậu hoặc này là gì, và làm cách nào để loại trừ được nó.
23 Tháng Ba 20203:56 CH(Xem: 233)
Rất nhiều sách trình bày nhầm lẫn giữa Định và Tuệ hay Chỉ và Quán, đưa đến tình trạng định không ra định, tuệ chẳng ra tuệ, hoặc hành thiền định hóa ra chỉ là những “ngoại thuật” (những hình thức tập trung tư tưởng hay ý chímục đích khác với định nhà Phật), và hành thiền tuệ lại có kết quả của định rồi tưởng lầm là đã chứng được
22 Tháng Ba 20209:08 CH(Xem: 205)
Everyone is aware of the benefits of physical training. However, we are not merely bodies, we also possess a mind which needs training. Mind training or meditation is the key to self-mastery and to that contentment which brings happiness. Of all forces the force of the mind is the most potent. It is a power by itself. To understand the real nature
21 Tháng Ba 20209:58 CH(Xem: 231)
Chúng ta lấy làm phấn khởi mà nhận thấy rằng hiện nay càng ngày người ta càng thích thú quan tâm đến pháp hành thiền, nhất là trong giới người Tây phương, và pháp môn nầy đang phát triễn mạnh mẽ. Trong những năm gần đây, các nhà tâm lý học khuyên
20 Tháng Ba 20208:30 CH(Xem: 204)
Bốn Sự Thật Cao Quý được các kinh sách Hán ngữ gọi là Tứ Diệu Đế, là căn bản của toàn bộ Giáo Huấn của Đức Phật và cũng là một đề tài thuyết giảng quen thuộc. Do đó đôi khi chúng ta cũng có cảm tưởng là mình hiểu rõ khái niệm này, thế nhưng thật ra thì ý nghĩa của Bốn Sự Thật Cao Quý rất sâu sắc và thuộc nhiều cấp bậc
17 Tháng Ba 20205:51 CH(Xem: 332)
Mindfulness with Breathing is a meditation technique anchored In our breathing, it is an exquisite tool for exploring life through subtle awareness and active investigation of the breathing and life. The breath is life, to stop breathing is to die. The breath is vital, natural, soothing, revealing. It is our constant companion. Wherever we go,
16 Tháng Ba 20204:16 CH(Xem: 316)
Giác niệm về hơi thở là một kỹ thuật quán tưởng cắm sâu vào hơi thở của chúng ta. Đó là một phương tiện tinh vi để thám hiểm đời sống xuyên qua ý thức tế nhị và sự điều nghiên tích cực về hơi thởđời sống. Hơi thở chính là đời sống; ngừng thở là chết. Hơi thở thiết yếu cho đời sống, làm cho êm dịu, tự nhiên, và năng phát hiện.
15 Tháng Ba 202012:00 CH(Xem: 257)
Phật giáođạo Phật là những giáo lý và sự tu tập để dẫn tới mục tiêu rốt ráo của nó là giác ngộgiải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Tuy nhiên, (a) mọi người thế tục đều đang sống trong các cộng đồng dân cư, trong các tập thể, đoàn thể, và trong xã hội; và (b) những người xuất gia dù đã bỏ tục đi tu nhưng họ vẫn đang sống tu
13 Tháng Ba 20209:16 CH(Xem: 243)
Người ta thường để ý đến nhiều tính cách khác nhau trong những người hành thiền. Một số người xem thiền như là một thứ có tính thực nghiệm, phê phán, chiêm nghiệm; những người khác lại tin tưởng hơn, tận tâm hơn, và xem nó như là lí tưởng. Một số có vẻ thích nghi tốt và hài lòng với chính mình và những gì xung quanh,
12 Tháng Ba 20209:36 SA(Xem: 358)
Kinh Đại Niệm Xứ - Mahāsatipaṭṭhāna được xem là bài kinh quan trọng nhất trên phương diện thực hành thiền Phật giáo. Các thiền phái Minh Sát, dù khác nhau về đối tượng quán niệm, vẫn không xa khỏi bốn lĩnh vực: Thân, Thọ, Tâm, và Pháp mà Đức Phật
10 Tháng Ba 20202:09 CH(Xem: 327)
Giới học thiền ở nước ta mấy thập niên gần đây đã bắt đầu làm quen với thiền Vipassanā. Số lượng sách báo về chuyên đề này được dịch và viết tuy chưa nhiều lắm nhưng chúng ta đã thấy tính chất phong phú đa dạng của Thiền Minh Sát hay còn gọi là Thiền Tuệ hoặc Thiền Quán này. Thiền Vipassanā luôn có một nguyên tắc nhất quán
10 Tháng Ba 202010:20 SA(Xem: 313)
Trong tất cả các thiền sư cận đại, bà Achaan Naeb là một thiền sư đặc biệt hơn cả. Bà là một nữ cư sĩ đã từng dạy thiền, dạy đạo cho các bậc cao tăng, trong đó có cả ngài Hộ Tông, Tăng thống Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam cũng đã từng theo học thiền với bà một thời gian. Năm 44 tuổi, Bà đã bắt đầu dạy thiền
08 Tháng Ba 202011:08 SA(Xem: 273)
A.B.: Đầu tiên, khi họ hỏi Sư: “Sư có muốn nhận giải thưởng này không?” và Sư đã đồng ý. Nhưng phản ứng đầu tiên ngay sau đó là: “Tại sao Sư lại muốn nhận giải thưởng này? Sư là một nhà Sư Phật Giáo, đây là việc một nhà Sư (cần phải) làm. Là một nhà Sư, chúng ta đi truyền giáo, đi phục vụ, và chúng ta không nhất thiết phải đòi hỏi
07 Tháng Ba 20205:16 CH(Xem: 342)
Biên tập từ các bài pháp thoại của ngài Thiền sư Ajahn Brahmavamso trong khóa thiền tích cực 9 ngày, vào tháng 12-1997, tại North Perth, Tây Úc. Nguyên tác Anh ngữ được ấn tống lần đầu tiên năm 1998, đến năm 2003 đã được tái bản 7 lần, tổng cộng 60 ngàn quyển. Ngoài ra, tập sách này cũng đã được dịch sang tiếng Sinhala
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 712)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 2298)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 3688)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
03 Tháng Tư 202011:37 CH(Xem: 54)
Có thể nói, sự hiểu biết quan trọng nhất trong cuộc sống là sự hiểu biết về bản chất thực của hiện hữu, một sự hiểu biết có thể trả lời được những câu hỏi sau một cách hợp lý: - Tại sao chúng ta sanh ra? - Chúng ta đi vào hiện hữu hiện nay như thế nào? - Điều quan trọng nhất phải làm trong cuộc đời này là gì? - Thế nào là chết?
30 Tháng Ba 20209:02 CH(Xem: 182)
With so many books available on Buddhism, one may ask if there is need for yet another text. Although books on Buddhism are available on the market, many of them are written for those who have already acquired a basic understanding of the Buddha Dhamma.
29 Tháng Ba 20209:50 SA(Xem: 200)
Với số sách Phật quá nhiều hiện nay, câu hỏi đặt ra là có cần thêm một cuốn nữa hay không. Mặc dù có rất nhiều sách Phật Giáo, nhưng đa số đều được viết nhằm cho những người đã có căn bản Phật Pháp. Một số được viết theo văn chương lối cổ, dịch nghĩa
04 Tháng Ba 20209:20 CH(Xem: 361)
Chàng kia nuôi một bầy dê. Đúng theo phương pháp, tay nghề giỏi giang. Nên dê sinh sản từng đàn. Từ ngàn con đến chục ngàn rất mau. Nhưng chàng hà tiện hàng đầu. Không hề dám giết con nào để ăn. Hoặc là đãi khách đến thăm. Dù ai năn nỉ cũng bằng thừa thôi
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 532)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu
09 Tháng Hai 20204:17 CH(Xem: 518)
Quyển “Kinh Bốn Mươi Hai Chương Giảng Giải” được hình thành qua hai năm ghi chép, phiên tả với lòng chân thành muốn phổ biến những lời Phật dạy. Đầu tiên đây là những buổi học dành cho nội chúng Tu viện Lộc Uyển, sau đó lan dần đến những cư sĩ hữu duyên.
01 Tháng Hai 202010:51 SA(Xem: 721)
“Kinh Chú Tâm Tỉnh Giác” là một trong hai bài kinh căn bảnĐức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là phép thiền định chú tâm thật tỉnh giác và thật mạnh vào bốn lãnh vực thân xác, cảm giác, tâm thức và các hiện tượng tâm thần từ bên trong chúng.
31 Tháng Giêng 20207:00 SA(Xem: 898)
“Kinh Chú Tâm vào Hơi Thở” là một trong hai bài kinh căn bảnĐức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là sự chú tâm thật mạnh dựa vào hơi thở. Bản kinh này được dịch giả Hoang Phong chuyển ngữ từ kinh Anapanasati Sutta (Trung Bộ Kinh, MN 118).
24 Tháng Giêng 20208:00 SA(Xem: 6035)
Phước lành thay, thời gian nầy vui như ngày lễ hội, Vì có một buổi sáng thức dậy vui vẻhạnh phúc, Vì có một giây phút quý báu và một giờ an lạc, Cho những ai cúng dường các vị Tỳ Kheo. Vào ngày hôm ấy, lời nói thiện, làm việc thiện, Ý nghĩ thiện và ước nguyện cao quý, Mang lại phước lợi cho những ai thực hành;