Quyển 2 - Chú Giải Kinh Pháp Cú

31 Tháng Năm 201811:00 SA(Xem: 2987)
Quyển 2 - Chú Giải Kinh Pháp Cú

 dhp060_B

Chú Giải Kinh Pháp Cú (Dhammapādatthakathā)

Dịch giả: Trưởng Lão Thiền Sư Pháp Minh
Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka

Nguồn: trungtamhotong.org

 

Quyển 2


____________________

MỤC LỤC  (QUYỂN 2)

 

V. PHẨM NGU NHƠN ... 1

(BĀLAVAGGA) ... 1

(16 bài kệ: Pháp Cú số 60-75 - 15 tích truyện)

 

V.1- Tích TRAI NGHÈO CÓ VỢ ĐẸP ... 1

V.2- Tích ĐỆ TỬ CỦA ĐẠI ĐỨC MA HA CA DIẾP ... 15

V.3- Tích TRƯỞNG GIẢ A NAN ... 21

V.4- Tích NGƯỜI ĐIẾM MÓC TÚI ... 26

V.5- Tích ĐẠI ĐỨC ƯU ĐÀ DI ... 29

V.6- Tích NHÓM TỲ KHƯU BẠT ĐỀ ... 32

V.7- Tích ÔNG THIỆN GIÁC CÙI ... 35

V.8- Tích NGƯỜI NÔNG PHU MẮC NẠN ... 40

V.9- Tích NGƯỜI HÀNG HOA HẢO Ý ... 44

V.10- Tích NỮ THÁNH UPPALAVAṆṆĀ ... 51

V.11- Tích JAMBŪKĀJĪVAKA ... 56

V.12- Tích NGẠ QUỶ MÌNH RẮN ... 66

V.13- TÍCH NGẠ QUỶ ĐẬP ĐẦU ... 72

V.14- Tích ĐẠI ĐỨC THIỆN PHÁP ... 78

V.15- Tích ĐẠI ĐỨC ĐỀ XÁ Ở RỪNG ... 88

 

VI. PHẨM HIỀN TRÍ ... 104

(PAṆḌITAVAGGA) ... 104

(14 bài kệ: Pháp Cú số 76-89 - 11 tích truyện)

 

VI.1- Tích ĐẠI ĐỨC LA ĐÀ ... 104

VI.2- Tích ÁC TĂNG ... 110

VI.3- Tích ĐẠI ĐỨC SA NẶC ... 113

VI.4- Tích ĐẠI ĐỨC MA HA KIẾP TÂN NA ... 116

VI.5- Tích SA DI TRÍ GIẢ ... 128

VI.6- Tích ĐẠI ĐỨC BẠT ĐÀ LÙN ... 143

VI.7- Tích MẸ CÔNG CHÚA CÀ NA ... 146

VI.8- Tích NĂM TRĂM VỊ TỲ KHƯU ... 151

VI.9- Tích ĐẠI ĐỨC HỢP PHÁP ... 155

VI.10- Tích NGHE THUYẾT PHÁP ... 159

VI.11- Tích KHÁCH TĂNG ... 164

 

VII. PHẨM A LA HÁN ... 170

(10 bài kệ: Pháp Cú số 90–99 - 10 tích truyện)

 

VII.1- Tích NGỰ Y KỲ BÁ BĂNG CHÂN PHẬT ... 170

VII.2- Tích TRƯỞNG LÃO MA HA CA DIẾP BỊ CHÊ ... 174

VII.3- TÍCH TRƯỞNG LÃO BÊ LÁT THÁ XI XÔ ... 178

VII.4- Tích TRƯỞNG LÃO A NẬU LÂU ĐÀ ... 182

VII.5- Tích TRƯỞNG LÃO MA HA CA CHIÊN DIÊN ... 186

VII.6- Tích TRƯỞNG LÃO XÁ LỢI PHẤT BỊ CÁO GIAN ... 190

VII.7- Tích TRƯỞNG LÃO ĐỀ XÁKIỀU THƯỞNG DI ... 194

VII.8- Tích TRƯỞNG LÃO XÁ LỢI PHẤT TỰ TIN ... 199

VII.9- Tích TRƯỞNG LÃO LY BÀ ĐA Ở RỪNG KEO  ... 203

VII.10- Tích PHỤ NỮ GHẸO THIỀN SƯ ... 212

 

VIII. PHẨM NGÀN ... 215

(SAHASSAVAGGA) ... 215

(16 bài kệ: Pháp Cú số 100-115 - 14 tích truyện)

 

VIII.1- Tích ĐAO PHỦ THỦ NANH ĐỒNG ... 215

VIII.2- Tích TRƯỞNG LÃO BA HÍ DÁ MẶC Y VỎ CÂY ... 221

VIII.3- Tích TỲ KHƯU NI TÓC QUĂN ... 228

VIII.4- Tích BÀ LA MÔN HỎI PHÁP VÔ ÍCH ... 238

VIII.5- Tích BÀ LA MÔN CẬU CỦA TRƯỠNG LÃO XÁ LỢI PHẤT ... 243

VIII.6- Tích BÀ LA MÔN CHÁU CỦA TRƯỠNG LÃO XÁ LỢI PHẤT ... 246

VIII.7- Tích BÀ LA MÔN BẠN CỦA TRƯỠNG LÃO XÁ LỢI PHẤT ... 249

VIII.8- Tích CẬU BÉ ÍCH THỌ ... 252

VIII.9- Tích SADI ĐÒN XÓC ... 257

VIII.10- Tích TRƯỞNG LÃO KIỀU TRẦN NHƯ GỐC CÂY ... 268

VIII.11- Tích TRƯỞNG LÃO XÀ NÔ ... 272

VIII.12- Tích NÀNG SA ĐỌA ĐẮC A LA HÁN ... 277

VIII.13- Tích NÀNG KIỀU ĐÀM ỐM ĐẮC A LA HÁN ... 285

VIII.14- Tích TỲ KHƯU NI ĐA TỬ ĐẮC A LA HÁN ... 291

 

IX. PHẨM ÁC ... 294

(PĀPAVAGGA) ... 294

(13 bài kệ: Pháp Cú số 116-128 - 12 tích truyện)

 

IX.1- Tích BÀ LA MÔN MỘT ÁO ... 294

IX.2- Tích TRƯỞNG LÃO XÂY ĐÁ XÁ KÁ ... 299

IX.3- Tích THIÊN NỮ CỐM RANG ... 302

IX.4- Tích ÔNG CẤP CÔ ĐỘC ĐUỔI THIÊN NỮ ... 307

IX.5- Tích TỲ KHƯU KHINH GIỚI NHỎ ... 314

IX.6- Tích BÁ HỘ CHÂN MÈO ... 317

IX.7- Tích PHÚ THƯƠNG TRÁNH HIỂM LỘ ... 322

IX.8- Tích THỢ SĂN KÊ HỮU ... 326

IX.9- Tích THỢ SĂN GẶP THIỀN SƯ ... 333

IX.10- Tích TRƯỞNG LÃO ĐỀ XÁ VÀ ANH THỢ NGỌC ... 337

IX.11- Tích BA NHÓM TỲ KHƯU ... 342

IX.12- Tích VUA THIỆN GIÁC BỊ ĐẤT RÚT ... 348

 

X. PHẨM ĐAO TRƯỢNG ... 352

(DAṆḌAVAGGA) ... 352

(17 bài kệ: Pháp Cú số 129–145 - 11 tích truyện)

 

X.1- Tích NHÓM LỤC SƯ HÀNH HUNG ... 352

X.2- Tích NHÓM LỤC SƯ ĐE DỌA ... 355

X.3- Tích LŨ TRẺ ĐẬP RẮN ... 358

X.4- Tích TRƯỞNG LÃO KON ĐÁ THA NÁ ... 362

X.5- Tích BÁT QUAN TRAI CỦA PHỤ NỮ ... 370

X.6- Tích NGẠ QUỶ MÌNH TRĂN ... 373

X.7- Tích TRƯỞNG LÃO MỤC KIỀN LIÊN NÍP BÀN ... 378

X.8- Tích TỲ KHƯU NHIỀU VẬT DỤNG ... 388

X.9- Tích ĐẠI THẦN SAN TÁ TÍ ... 395

X.10- Tích TRƯỞNG LÃO KHỐ RÁCH ... 401

X.11- Tích SADI HẠNH PHÚC ... 406

 


____________________


Chú Giải Kinh Pháp Cú, Quyển 2
1_PDF
ChuGiaiKinhPhapCu-Quyen2_wcc


____________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Giêng 2020(Xem: 385)
05 Tháng Giêng 2020(Xem: 532)
23 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 484)
06 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 600)
05 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 777)
03 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 593)
02 Tháng Mười Một 2019(Xem: 691)
30 Tháng Mười 2019(Xem: 801)
23 Tháng Mười 2019(Xem: 815)
20 Tháng Hai 202010:38 CH(Xem: 7)
Ngài Anan hỏi Đức Phật: “Bạch Thế Tôn, chúng con tu tập theo sự hướng dẫn của Thế Tôn thì khi nào chúng con sẽ đến được Niết Bàn?”. Đức Phật mới chỉ khúc cây trôi giữa dòng sông và nói: “Nếu khúc cây kia không bị kẹt vào bờ bên này, không bị kẹt vào bờ bên kia, không tự bị mục nát từ bên trong, không bị chìm xuống đáy,
18 Tháng Hai 202011:44 SA(Xem: 135)
Quyển sách này, The Experience of Insight, không phải là một quyển sách đặt nặng vào phần lý thuyết, mà là một quyển sách chú trọng về sự thực hành. Joseph Goldstein là một thiền sư Hoa Kỳ. Ông đã sống nhiều năm ở Thái Lan và Ấn Độ để học thiền Vipassana,
16 Tháng Hai 20202:25 CH(Xem: 183)
Từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4 năm 1983 chúng tôi đã rất may mắn được một vị thầy đầy kinh nghiệm về thiền Vipassana tổ chức một khoá chuyên tu tại Penang, trung tâm thiền Phật giáo Malaysia, hướng dẫn, dạy bảo, sữa chữa và nhắc nhở chúng tôi về thiền minh sát. Chúng tôi đã được lợi lạc to lớn từ những lời hướng dẫn
15 Tháng Hai 20208:01 CH(Xem: 147)
Để giúp cho đọc giả có thể nắm được sự khác biệt giữa thiền định (chỉ quán) và thiền Vipassana (tuệ quán), PTVN đã gặp sư Phước Nhân, một hành giả giỏi pháp hành của thiền viện Phước Sơn để xin sư nói rõ về thiền định, thiền Vipassana, sự khác biệt giữa hai phương pháp tập cũng như khái quát phương thức tu tập và kết quả
14 Tháng Hai 202010:11 CH(Xem: 150)
Rất khó khuyến khích và truyền cảm hứng cho người khác mà không làm họ thất vọng ít nhiều. Muốn mô tả những kết-quả của việc tu tập—mô tả những trải nghiệm thâm sâu như tâm ảnh nimitta, tầng thiền định jhāna, và thánh quả Nhập Lưu—để truyền cảm hứng tu hành cho mọi người. (Cũng giống như việc mô tả về ngày lãnh lương
13 Tháng Hai 20203:54 CH(Xem: 169)
Hỏi: Tôi cố gắng rất nhiều trong khi luyện tập, thế nhưng tôi vẫn có cảm giác là dường như mình không hề đạt được một chút kết quả nào cả. Đáp: Điều này thật hết sức quan trọng. Không nên tìm cách đạt được bất cứ một thứ gì. Ngay cả sự ham muốn đạt được sự giải thoát hay giác ngộ cũng sẽ ngăn chận không cho mình thực hiện
12 Tháng Hai 20207:50 CH(Xem: 135)
Dưới đây là một bài thuyết giảng của nhà sư Ajahn Chah trước một cử tọa gồm các tỳ kheo Tây Phương, các sa di và cả người thế tục, và đặc biệt là dành cho cha mẹ của một tỳ kheo người Pháp sang thăm con xuất gia ở Thái Lan vừa được thụ phong tỳ kheo. Buổi giảng được tổ chức tại ngôi chùa Wat Pah Pong của nhà sư Ajahn Chah
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 207)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu
10 Tháng Hai 20207:00 SA(Xem: 2781)
Tủ Sách Và Các Bài Viết Của HT. Thích Thanh Từ
09 Tháng Hai 20204:17 CH(Xem: 237)
Quyển “Kinh Bốn Mươi Hai Chương Giảng Giải” được hình thành qua hai năm ghi chép, phiên tả với lòng chân thành muốn phổ biến những lời Phật dạy. Đầu tiên đây là những buổi học dành cho nội chúng Tu viện Lộc Uyển, sau đó lan dần đến những cư sĩ hữu duyên.
08 Tháng Hai 20208:38 SA(Xem: 217)
Lần đầu tiên, khi con trai tôi nói muốn đi tu, tôi rất ngạc nhiên. Đó là một buổi sáng chủ nhật, đầu xuân, khi chúng tôi như lệ thường đang trên đường đến thiền viện. Năm học mới sắp khai giảng, và nó sửa soạn vào lớp Ba. Khi đang đi với nhau, nó bỗng ngước lên nhìn tôi
07 Tháng Hai 20204:21 CH(Xem: 262)
Duyên khởi là pháp rất quan trọng trong giáo lý nhà Phật. Bồ tát của chúng ta đã thiền quán rất sâu đậm về pháp duyên khởi này khi Ngài suy xét về bản chất của kiếp sống và đã chứng ngộ giải thoát. Cũng như các vị Bồ tát khác, đầu tiên Bồ tát của chúng ta
06 Tháng Hai 20201:01 CH(Xem: 110624)
Nguyên tắc căn bản của nhân duyên đơn giản là chính nó. Đức Phật mô tả nguyên tắc nầy, bằng câu nói như sau: Vì cái nầy có, nên cái kia có. Vì cái nầy sinh, nên cái kia sinh. Vì cái nầy không, nên cái kia không. Vì cái nầy diệt, nên cái kia diệt.
05 Tháng Hai 20209:21 CH(Xem: 236)
Trở lại vấn đề của chúng ta. Làm thế nào phát triển tuệ minh sát? Câu trả lời là: Phải phát triển tuệ minh sát bằng cách quán niệm ngũ uẩn thủ (pancupàdànakkhandha, năm nhóm bám níu. Năm nhóm gọi là ngũ uẩn gồm sắc, thọ, tưởng, hành, thức, làm đối tượng
04 Tháng Hai 20207:00 SA(Xem: 249)
Nhân vật chính trong chương trìnhca sĩPhật tử Sỹ Luân, một nhạc sĩ, ca sĩ, MC trong những chương trình ca nhạc và cũng là một nam diễn viên. Được biết, ca sĩ Sỹ Luân đến với nghiệp ca hát khi còn là một cậu học sinh, nổi tiếng với những ca khúc do anh sáng tác và nhận được sự đón nhận nồng nhiệt từ phía công chúng.
03 Tháng Hai 20207:00 SA(Xem: 235)
Thi tính phản ảnh thật rõ nét qua kinh sách cũng như phong cách của những người tu hành đã ảnh hưởng sâu đậm đến các sinh hoạt văn hóa của hầu hết các quốc gia Phật Giáo Á Châu. Thi phú nói chung có khả năng khơi động những xúc cảm sâu kín và thanh cao nơi con người giúp họ vượt lên trên các bản năng thô thiểntrói buộc của sự sống.
02 Tháng Hai 202012:11 CH(Xem: 328)
Các câu "suy tư" trong quyển sách này chính thật là những "lời khuyên", giúp chúng ta biến cải chính mình hầu đối phó hay thích nghi với mọi cảnh huống trong cuộc sống, từ trong gia đình đến ngoài xã hội, từ trên thân xác đến bên trong nội tâm mình. Những lời khuyên rất thiết thực nhưng cũng thật thâm sâu này của Đức Đạt-lai Lạt-ma
01 Tháng Hai 202010:51 SA(Xem: 359)
“Kinh Chú Tâm Tỉnh Giác” là một trong hai bài kinh căn bảnĐức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là phép thiền định chú tâm thật tỉnh giác và thật mạnh vào bốn lãnh vực thân xác, cảm giác, tâm thức và các hiện tượng tâm thần từ bên trong chúng.
31 Tháng Giêng 20207:00 SA(Xem: 400)
“Kinh Chú Tâm vào Hơi Thở” là một trong hai bài kinh căn bảnĐức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là sự chú tâm thật mạnh dựa vào hơi thở. Bản kinh này được dịch giả Hoang Phong chuyển ngữ từ kinh Anapanasati Sutta (Trung Bộ Kinh, MN 118).
30 Tháng Giêng 20206:59 SA(Xem: 302)
- Thầy Brahm tiết lộ những phương cách buông xả, trong một bài thuyết giảng của Thầy ở một khóa tu thiền. Thầy giảng dạy phương cách để tập luyện tâm buông xả, để tâm chúng ta được bình yên và hạnh phúc. Và chúng ta hãy suy ngẫm về lý do, tại sao chúng ta cảm thấy khó khăn để buông xả những nỗi đớn đau,
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 480)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 2089)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 3478)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
18 Tháng Hai 202011:44 SA(Xem: 135)
Quyển sách này, The Experience of Insight, không phải là một quyển sách đặt nặng vào phần lý thuyết, mà là một quyển sách chú trọng về sự thực hành. Joseph Goldstein là một thiền sư Hoa Kỳ. Ông đã sống nhiều năm ở Thái Lan và Ấn Độ để học thiền Vipassana,
16 Tháng Hai 20202:25 CH(Xem: 183)
Từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4 năm 1983 chúng tôi đã rất may mắn được một vị thầy đầy kinh nghiệm về thiền Vipassana tổ chức một khoá chuyên tu tại Penang, trung tâm thiền Phật giáo Malaysia, hướng dẫn, dạy bảo, sữa chữa và nhắc nhở chúng tôi về thiền minh sát. Chúng tôi đã được lợi lạc to lớn từ những lời hướng dẫn
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 207)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 207)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu
09 Tháng Hai 20204:17 CH(Xem: 237)
Quyển “Kinh Bốn Mươi Hai Chương Giảng Giải” được hình thành qua hai năm ghi chép, phiên tả với lòng chân thành muốn phổ biến những lời Phật dạy. Đầu tiên đây là những buổi học dành cho nội chúng Tu viện Lộc Uyển, sau đó lan dần đến những cư sĩ hữu duyên.
01 Tháng Hai 202010:51 SA(Xem: 359)
“Kinh Chú Tâm Tỉnh Giác” là một trong hai bài kinh căn bảnĐức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là phép thiền định chú tâm thật tỉnh giác và thật mạnh vào bốn lãnh vực thân xác, cảm giác, tâm thức và các hiện tượng tâm thần từ bên trong chúng.
31 Tháng Giêng 20207:00 SA(Xem: 400)
“Kinh Chú Tâm vào Hơi Thở” là một trong hai bài kinh căn bảnĐức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là sự chú tâm thật mạnh dựa vào hơi thở. Bản kinh này được dịch giả Hoang Phong chuyển ngữ từ kinh Anapanasati Sutta (Trung Bộ Kinh, MN 118).
24 Tháng Giêng 20208:00 SA(Xem: 5622)
Phước lành thay, thời gian nầy vui như ngày lễ hội, Vì có một buổi sáng thức dậy vui vẻhạnh phúc, Vì có một giây phút quý báu và một giờ an lạc, Cho những ai cúng dường các vị Tỳ Kheo. Vào ngày hôm ấy, lời nói thiện, làm việc thiện, Ý nghĩ thiện và ước nguyện cao quý, Mang lại phước lợi cho những ai thực hành;
26 Tháng Mười 20199:33 CH(Xem: 709)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.