Quyển 2 - Chú Giải Kinh Pháp Cú

31 Tháng Năm 201811:00 SA(Xem: 4806)
Quyển 2 - Chú Giải Kinh Pháp Cú

 dhp060_B

Chú Giải Kinh Pháp Cú (Dhammapādatthakathā)

Dịch giả: Trưởng Lão Thiền Sư Pháp Minh
Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka

Nguồn: trungtamhotong.org

 

Quyển 2


____________________

MỤC LỤC  (QUYỂN 2)

 

V. PHẨM NGU NHƠN ... 1

(BĀLAVAGGA) ... 1

(16 bài kệ: Pháp Cú số 60-75 - 15 tích truyện)

 

V.1- Tích TRAI NGHÈO CÓ VỢ ĐẸP ... 1

V.2- Tích ĐỆ TỬ CỦA ĐẠI ĐỨC MA HA CA DIẾP ... 15

V.3- Tích TRƯỞNG GIẢ A NAN ... 21

V.4- Tích NGƯỜI ĐIẾM MÓC TÚI ... 26

V.5- Tích ĐẠI ĐỨC ƯU ĐÀ DI ... 29

V.6- Tích NHÓM TỲ KHƯU BẠT ĐỀ ... 32

V.7- Tích ÔNG THIỆN GIÁC CÙI ... 35

V.8- Tích NGƯỜI NÔNG PHU MẮC NẠN ... 40

V.9- Tích NGƯỜI HÀNG HOA HẢO Ý ... 44

V.10- Tích NỮ THÁNH UPPALAVAṆṆĀ ... 51

V.11- Tích JAMBŪKĀJĪVAKA ... 56

V.12- Tích NGẠ QUỶ MÌNH RẮN ... 66

V.13- TÍCH NGẠ QUỶ ĐẬP ĐẦU ... 72

V.14- Tích ĐẠI ĐỨC THIỆN PHÁP ... 78

V.15- Tích ĐẠI ĐỨC ĐỀ XÁ Ở RỪNG ... 88

 

VI. PHẨM HIỀN TRÍ ... 104

(PAṆḌITAVAGGA) ... 104

(14 bài kệ: Pháp Cú số 76-89 - 11 tích truyện)

 

VI.1- Tích ĐẠI ĐỨC LA ĐÀ ... 104

VI.2- Tích ÁC TĂNG ... 110

VI.3- Tích ĐẠI ĐỨC SA NẶC ... 113

VI.4- Tích ĐẠI ĐỨC MA HA KIẾP TÂN NA ... 116

VI.5- Tích SA DI TRÍ GIẢ ... 128

VI.6- Tích ĐẠI ĐỨC BẠT ĐÀ LÙN ... 143

VI.7- Tích MẸ CÔNG CHÚA CÀ NA ... 146

VI.8- Tích NĂM TRĂM VỊ TỲ KHƯU ... 151

VI.9- Tích ĐẠI ĐỨC HỢP PHÁP ... 155

VI.10- Tích NGHE THUYẾT PHÁP ... 159

VI.11- Tích KHÁCH TĂNG ... 164

 

VII. PHẨM A LA HÁN ... 170

(10 bài kệ: Pháp Cú số 90–99 - 10 tích truyện)

 

VII.1- Tích NGỰ Y KỲ BÁ BĂNG CHÂN PHẬT ... 170

VII.2- Tích TRƯỞNG LÃO MA HA CA DIẾP BỊ CHÊ ... 174

VII.3- TÍCH TRƯỞNG LÃO BÊ LÁT THÁ XI XÔ ... 178

VII.4- Tích TRƯỞNG LÃO A NẬU LÂU ĐÀ ... 182

VII.5- Tích TRƯỞNG LÃO MA HA CA CHIÊN DIÊN ... 186

VII.6- Tích TRƯỞNG LÃO XÁ LỢI PHẤT BỊ CÁO GIAN ... 190

VII.7- Tích TRƯỞNG LÃO ĐỀ XÁKIỀU THƯỞNG DI ... 194

VII.8- Tích TRƯỞNG LÃO XÁ LỢI PHẤT TỰ TIN ... 199

VII.9- Tích TRƯỞNG LÃO LY BÀ ĐA Ở RỪNG KEO  ... 203

VII.10- Tích PHỤ NỮ GHẸO THIỀN SƯ ... 212

 

VIII. PHẨM NGÀN ... 215

(SAHASSAVAGGA) ... 215

(16 bài kệ: Pháp Cú số 100-115 - 14 tích truyện)

 

VIII.1- Tích ĐAO PHỦ THỦ NANH ĐỒNG ... 215

VIII.2- Tích TRƯỞNG LÃO BA HÍ DÁ MẶC Y VỎ CÂY ... 221

VIII.3- Tích TỲ KHƯU NI TÓC QUĂN ... 228

VIII.4- Tích BÀ LA MÔN HỎI PHÁP VÔ ÍCH ... 238

VIII.5- Tích BÀ LA MÔN CẬU CỦA TRƯỠNG LÃO XÁ LỢI PHẤT ... 243

VIII.6- Tích BÀ LA MÔN CHÁU CỦA TRƯỠNG LÃO XÁ LỢI PHẤT ... 246

VIII.7- Tích BÀ LA MÔN BẠN CỦA TRƯỠNG LÃO XÁ LỢI PHẤT ... 249

VIII.8- Tích CẬU BÉ ÍCH THỌ ... 252

VIII.9- Tích SADI ĐÒN XÓC ... 257

VIII.10- Tích TRƯỞNG LÃO KIỀU TRẦN NHƯ GỐC CÂY ... 268

VIII.11- Tích TRƯỞNG LÃO XÀ NÔ ... 272

VIII.12- Tích NÀNG SA ĐỌA ĐẮC A LA HÁN ... 277

VIII.13- Tích NÀNG KIỀU ĐÀM ỐM ĐẮC A LA HÁN ... 285

VIII.14- Tích TỲ KHƯU NI ĐA TỬ ĐẮC A LA HÁN ... 291

 

IX. PHẨM ÁC ... 294

(PĀPAVAGGA) ... 294

(13 bài kệ: Pháp Cú số 116-128 - 12 tích truyện)

 

IX.1- Tích BÀ LA MÔN MỘT ÁO ... 294

IX.2- Tích TRƯỞNG LÃO XÂY ĐÁ XÁ KÁ ... 299

IX.3- Tích THIÊN NỮ CỐM RANG ... 302

IX.4- Tích ÔNG CẤP CÔ ĐỘC ĐUỔI THIÊN NỮ ... 307

IX.5- Tích TỲ KHƯU KHINH GIỚI NHỎ ... 314

IX.6- Tích BÁ HỘ CHÂN MÈO ... 317

IX.7- Tích PHÚ THƯƠNG TRÁNH HIỂM LỘ ... 322

IX.8- Tích THỢ SĂN KÊ HỮU ... 326

IX.9- Tích THỢ SĂN GẶP THIỀN SƯ ... 333

IX.10- Tích TRƯỞNG LÃO ĐỀ XÁ VÀ ANH THỢ NGỌC ... 337

IX.11- Tích BA NHÓM TỲ KHƯU ... 342

IX.12- Tích VUA THIỆN GIÁC BỊ ĐẤT RÚT ... 348

 

X. PHẨM ĐAO TRƯỢNG ... 352

(DAṆḌAVAGGA) ... 352

(17 bài kệ: Pháp Cú số 129–145 - 11 tích truyện)

 

X.1- Tích NHÓM LỤC SƯ HÀNH HUNG ... 352

X.2- Tích NHÓM LỤC SƯ ĐE DỌA ... 355

X.3- Tích LŨ TRẺ ĐẬP RẮN ... 358

X.4- Tích TRƯỞNG LÃO KON ĐÁ THA NÁ ... 362

X.5- Tích BÁT QUAN TRAI CỦA PHỤ NỮ ... 370

X.6- Tích NGẠ QUỶ MÌNH TRĂN ... 373

X.7- Tích TRƯỞNG LÃO MỤC KIỀN LIÊN NÍP BÀN ... 378

X.8- Tích TỲ KHƯU NHIỀU VẬT DỤNG ... 388

X.9- Tích ĐẠI THẦN SAN TÁ TÍ ... 395

X.10- Tích TRƯỞNG LÃO KHỐ RÁCH ... 401

X.11- Tích SADI HẠNH PHÚC ... 406

 


____________________


Chú Giải Kinh Pháp Cú, Quyển 2
1_PDF
ChuGiaiKinhPhapCu-Quyen2_wcc


____________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Mười 2020(Xem: 4858)
22 Tháng Bảy 2020(Xem: 1395)
19 Tháng Bảy 2020(Xem: 1422)
18 Tháng Bảy 2020(Xem: 1288)
09 Tháng Bảy 2020(Xem: 1016)
27 Tháng Mười 20209:49 CH(Xem: 14)
Những ngày qua con có nhiều thời gian hơn để thực hành, hiếm khi nào mà sự thu thúc, độc cư lại được hợp thức hóa như vậy, thật là thuận lợi. Con có dịp xem xét lại quá trình thực hành của mình từ đầu đến nay, ghi lại những điểm căn bản trong từng lá thư của Thầy, và tiếp tục thực hành những bài tập đó. Con thấy những điều đó
26 Tháng Mười 202010:55 CH(Xem: 95)
Cuộc đời con tới hôm nay là một thanh niên hơn hai mươi nhưng con đã gặp không biết bao bất hạnh từ nhỏ cho đến lớn, từ thể xác đến tinh thần có nhiều lúc tưởng như muốn tự kết liễu cuộc sống. Thực ra bấy lâu nay dù nghe pháp sư ông con vẫn quay về cảm nhận nhưng con vẫn bức xúc khổ đau vì những tổn thương bất hạnh
25 Tháng Mười 202010:40 SA(Xem: 150)
Kỳ thi ra trường của tôi ở Đại học Cambridge năm 1972 là về đề tài vật lý lý thuyết. Đó là quãng thời gian khó nhọc. Toàn bộ sự nghiệp ăn học ở đại học dồn lại thành một loạt những bài-thi khảo sát. Một là đậu hai là rớt. Kỳ thi của tôi bao gồm một bài thi viết luận ba tiếng đồng hồ liên tục vào buổi sáng và một bài thi sát hạch ba tiếng đồng hồ
24 Tháng Mười 20209:58 CH(Xem: 155)
Tối nay tôi sẽ nói về đề tài “quán hay suy ngẫm, chiêm nghiệm” (contemplation) trong Phật giáo. Làm thế nào để quán chiếu, để chiêm nghiệm, để suy ngẫm về Pháp và làm thế nào để áp dụng những điều này trong sự thực hành. Một trong những lý do tôi muốn nói về điều này là vì mọi người hay hỏi tôi làm sao quán và quán như thế nào
23 Tháng Mười 202010:04 CH(Xem: 184)
Trong tuần lễ đầu tiên của tháng 8, năm 1965, sau khi học xong khóa hè, tôi chuẩn bị sẽ đi California từ New York bằng xe hơi. Ngày ấy tôi mới 20 tuổi và sang tháng 9 tôi sẽ vào học Đại học Brooklyn. Tôi muốn đến thăm một người bạn. Anh ấy đang ở San Francisco mùa hè ấy. Tôi đã thu xếp để cùng đi với mấy người bạn học. Chúng tôi
22 Tháng Mười 20208:57 CH(Xem: 218)
Bài Kinh ĐẠI NIỆM XỨ (Trường bộ kinh Nikaya) là bài kinh quan trọng cho mọi Phật tử như trong phần mở đầu của bài Kinh, Đức Phật đã dạy: “Này chư tỳ kheo, đây là con đường độc nhất để đem lại sự thanh bình cho chúng sanh, vượt thoát sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh tríchứng ngộ Niết Bàn. Đó là Tứ Niệm Xứ”.
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 4858)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 223)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 239)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
19 Tháng Mười 20209:45 CH(Xem: 225)
Cúng vong linh và cúng cô hồn là tập tục, tín niệm dân gian có từ lâu đời, phổ biến trong đời sống tâm linh, tín ngưỡng của người Việt. Cúng vong linh thường thực hiện vào những ngày kỵ giỗ, con cháu soạn mâm cỗ dâng cúng ông bà cha mẹ và những người thân đã mất. Cúng cô hồntrai chủ phát tâm sắm sửa cơm nước lễ vật
18 Tháng Mười 202012:11 CH(Xem: 274)
Các lời trích dẫn giáo lý của Đức Phật cùng các danh nhân khác thường thấy trên mạng, báo chí và tạp chí đủ loại tại các nước Tây phương. Dường như trong cuộc sống dồn dập tại các nơi này, một số người đôi khi cũng thích đọc một vài câu ngắn gọn nhưng sâu sắc, giúp mình suy nghĩ về xã hội, con người và sự sống nói chung.
17 Tháng Mười 20206:19 CH(Xem: 301)
Với người hành thiền mong muốn có được tri kiến đúng đắn về năm uẩn qua việc thực hành Pháp Duyên Sanh, cuốn sách này chắc chắn sẽ là một tác phẩm đáng chú ý nhất. Nó cũng là một sự bổ sung rất ý nghĩa cho việc hiểu Pháp Duyên Sanh. U Than Daing, tác giả của cuốn sách, đã hoàn thành một sự giải thích rất rõ ràng và thấu đáo
16 Tháng Mười 20207:35 CH(Xem: 263)
Đúng, khi người tu thấy ra sự sinh diệt, vị ngọt và sự nguy hại của các pháp hữu vi sẽ không còn ham muốn chấp trước bất kỳ điều gì ở đời. Như Bồ-tát Siddhattha xuất gia không bao lâu đã chứng đắc vị ngọt của tất cả thiền định hữu vi hữu ngã nhưng khi đã thấy ra định này chỉ tạo sự dính mắc trong sắc ái, vô sắc ái ngài liền từ bỏ.
15 Tháng Mười 20204:39 CH(Xem: 261)
Thầy đã nhận được thư con và đọc nhiều lần lá thư ấy. Thầy rất thương con! Con cũng giống như thầy ngày xưa khi mới bỡ ngỡ bước chân đi tìm đạo, thật cô đơn và bơ vơ, không biết phải đi về đâu nữa. Khổ nhất là cái cảnh nửa đời nửa đạo như thế. Đời thì vừa chán vừa sợ, mà sợ nhất là những đam mê của nó cùng với phiền não
14 Tháng Mười 20203:07 CH(Xem: 328)
Nhiều Phật tử đã suy tưởng quá nhiều về Phật pháp nhưng lại thực hành quá ít. Rõ ràng là, vì thiếu kinh nghiệm trong việc hành trì giữ giới, cũng như thiếu những kết quả của công phu thiền tập, họ đã làm sai lệch giáo pháp với những mộng tưởng của chính họ. Bất hạnh thay, trong số những Phật tử này là những vị giáo thọ.
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 2590)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
14 Tháng Mười 20209:01 SA(Xem: 2054)
Nhiều Phật tử suy nghĩ về giáo pháp quá nhiều mà thực hành rất ít. Thiếu những trải nghiệm như thế nào là giữ giới, và thiếu dữ liệu từ những tầng thiền định sâu (Thiền Na- Jhana), vô tình họ đã bóp méo giáo pháp bằng những mơ tưởng viển vông của chính họ. Bài kinh Udana (Ud1.10), ghi lại lời Phật dạy cho Bāhiya, là một bài kinh ngắn
13 Tháng Mười 20209:53 CH(Xem: 310)
Khi tôi chết, tôi không muốn có những nghi lễ phô trương. Tôi đã viết di chúc dặn dò nếu tôi chết trong vòng năm mươi dặm của Trung tâm Thiền quán Bhavana (West Virginia, Hoa Kỳ), những người trong đạo tràng nên thu xếp hỏa táng thân xác tôi và sau đó, tùy ý xử lý tro cốt. Tôi không quan tâm. Nếu tôi chết ở nơi khác, họ có thể thu xếp
13 Tháng Mười 202010:39 SA(Xem: 2840)
Viết tự truyện có lẽ không phải là chuyện một vị tỳ kheo, một nhà sư Phật giáo nên làm, vì các tỳ kheo chúng tôi phải luôn phấn đấu để diệt ngã, không phải để tôn vinh nó. Qua thiền quánchánh niệm chúng tôi muốn tu tập buông bỏ ái luyến, thực hành vô ngã. Vậy thì tại sao tôi lại viết cả một quyển sách về mình?
12 Tháng Mười 202010:53 CH(Xem: 341)
Bài học quý ở đây là: thực sự thực hành + nghe pháp để đối chiếu. Chúng ta chưa bao giờ hiểu đúng cả. Chúng ta chưa bao giờ thực hành đúng cả. Chúng ta chỉ đang tiệm cận dần đến cái đúng. Vì vậy đừng chủ quan. Đừng coi nhẹ những hướng dẫn cơ bản. Thỉnh thoảng cần nghe lại và tìm ra lối thoát cho vấn đề của mình trong đó.
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 1976)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 3652)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 5202)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 4858)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
13 Tháng Mười 202010:39 SA(Xem: 2840)
Viết tự truyện có lẽ không phải là chuyện một vị tỳ kheo, một nhà sư Phật giáo nên làm, vì các tỳ kheo chúng tôi phải luôn phấn đấu để diệt ngã, không phải để tôn vinh nó. Qua thiền quánchánh niệm chúng tôi muốn tu tập buông bỏ ái luyến, thực hành vô ngã. Vậy thì tại sao tôi lại viết cả một quyển sách về mình?
08 Tháng Mười 202011:06 SA(Xem: 4257)
Giáo Pháp chắc chắn phải được học, nhưng hơn nữa, phải được thực hành, và trên hết, phải được tự mình chứng ngộ. Học suông mà không thật sự mình thực hành thì không bổ ích. Đức Phật dạy rằng người có pháp học mà không có pháp hành cũng tựa hồ như tai hoa lộng lẫy mầu sắc,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 4858)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 223)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 239)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 2590)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 1693)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng
08 Tháng Năm 202010:32 CH(Xem: 1605)
"Này Rahula, cũng tương tự như vậy, bất kỳ ai dù không cảm thấy xấu hổ khi cố tình nói dối, thì điều đó cũng không có nghĩa là không làm một điều xấu xa. Ta bảo với con rằng người ấy [dù không xấu hổ đi nữa nhưng cũng không phải vì thế mà] không tạo ra một điều xấu xa.