Giáo Lý Của Đức Phật, Thư Gởi Thầy Viên Minh (6)

18 Tháng Bảy 20183:06 CH(Xem: 190)
Giáo Lý Của Đức Phật, Thư Gởi Thầy Viên Minh (6)
 
Buddha_Feb-7-2018_1A(Nguồn Của Hình: Thus Have I Heard)
 
 
Giáo Lý Của Đức Phật, Thư Gởi Thầy Viên Minh (6)
Như Hải
Nguồn: trungtamhotong.org
 
____________________
 

 

Trong thời gian đi nước ngoài con có gặp một người bạn đạo Tin Lành ở Đông Âu, tên M. M. muốn tìm hiểu Đạo Phật, nhưng trình độ con chưa đủ để trình bày Phật Pháp một cách chính xác. Vì vậy con kính gởi thầy đoạn trao đổi giáo lý của con với bạn M. xin thầy chỉ dạy những chỗ sai sót để con đính chính lại.

 

M: Đạo Phật nói tới Niết Bàn, đó là gì vậy? Đó có phải là mục đích lớn nhất để đạt được?

 

H: Niết Bàn là Sự Thật rốt ráo chấm dứt bản ngã tham sân si, không còn vô minh, ái dục, không còn phiền não khổ đau. Như vậy Niết Bàn không phải là một trạng thái đặc biệt nào, không ở một nơi cao xa chín tầng mây nào mà phải ‘tu’ ghê lắm để ‘tới’ được. Khi tâm rỗng lặng trong sáng, không còn vô minh ái dục là bình an, hạnh phúc tuyệt đối, không còn phiền não khổ đau, đó là Niết Bàn.

 

M: Có phải triết lý của Đạo Phật là về Khổ, cuộc sống này toàn là Khổ phải không?

 

H: Đức Phật không chỉ nói về Khổ, trong Tứ Diệu Đế, Ngài nói về bốn Sự Thật: 1) Sự thật về Khổ; 2) Sự thật về nguyên nhân tạo ra Khổ; 3) Sự thật về tình trạng Diệt Khổ tức là Niết-bàn an lạc tuyệt đối (Paramam sukham); 4) Sự thật về yếu tố chấm dứt nhân sinh khổ. Như vậy, Đức Phật không chỉ nói đến duy nhất một trạng thái Khổ, mà còn nói đến An Lạc tuyệt đối ngay giữa cuộc sống này nữa. Khi thân bị đau là khổ, nhưng cái khổ đấy có khi rất nhỏ so với cái khổ tâm lý. Ví dụ khi tay đau, tâm lo lắng, sợ hãi, bực tức, nôn nóng nghĩ rằng "giá mà mình đừng bị đau tay, sao lại có thể bị đau trong khi đang cần phải viết bài…" thì nỗi khổ thành gấp nhiều lần, đó gọi là Khổ khổ. Tương tự, khi đang sung sướng (Lạc) thì lo sợ bị mất nó, nên nỗi lo biến thành khổ sở gọi là Hoại khổ. Và khi không vui không khổ thì mình lại thấy "bình bình quá, làm gì cho đỡ chán" nên bồn chồn khao khát tìm kiếm, hoặc ‘tạo tác’ cho ra đối tượng gì đó để thỏa mãn, điều này gọi là Hành khổ.

 

Đức Phật muốn nói đến 3 loại khổ tâm lý này, là do tâm mình sinh ra, chứ không đề cập đến cái khổ thể xác hay không nói rằng toàn bộ cuộc sống là khổ.

 

M: Thế nguyên nhân của khổ đau theo nhà Phật là do đâu?

 

H: Là do Vô Minh, không thấy biết bản chất sự thật như nó là nên mới chấp ngã, chấp pháp, tạo tác theo tham lam, sân hận và si mê. Nếu mỗi người biết được sự thật về mình chỉ là tập hợp của tiến trình tâm – sinh –  vật lý do mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý khi tiếp xúc với sắc, thanh, hương, vị, xúc,  pháp thì sẽ thấy không có bản ngã hay cái ‘ta’  và ‘của’ ta nữa.

 

M: Như vậy nếu diệt trừ tham sân si tức là hết khổ đau?

 

H: Đúng vậy, sẽ hết những khổ đau (3 loại đề cập vừa rồi), là những nỗi khổ-không-có-thật, chỉ do cái ta ảo tưởng tạo ra.

 

M: Nhưng rất khó, vì con người ai cũng có tham sân si. Vậy cách diệt nó thế nào? Có phải 8 con đường không?

 

H: Không phải là 8 con đường mà là 8 yếu tố hỗ tương cần và đủ để diệt tham sân si mà Đức Phật gọi là Bát Chánh Đạo. Đầu tiên là thấy biết đúng sự thật (Chánh Tri Kiến), đưa đến suy nghĩ đúng (Chánh tư duy), nói đúng (Chánh ngữ), làm đúng (Chánh nghiệp), sống đúng (Chánh mạng), nỗ lực đúng (Chánh tinh tấn), không bỏ quên thực tại (Chánh niệm), chú tâm đúng (Chánh định). Bát Chánh Đạo được nói tóm gọn là Giới, Định, Tuệ, hay cụ thể hơn nữa là Tinh tấn, Chánh niệm, Tỉnh giác. Tuy nhiên, theo sự hướng dẫn thực tế của Hòa thượng Viên Minh là rất đơn giản và hiệu quả có thể thực hiện bất cứ lúc nào trong đời sống bình thường. Chỉ cần khi vô sự, buông mọi ý đồ của cái ta ảo tưởng thì tánh biết sẽ tự sáng suốt (tuệ), định tĩnh (định), trong lành (giới). Đó là tự tánh giới định tuệ. Khi hữu sự hay động dụng thì tánh biết tự ứng ba đức tính thận trọng (giới), chú tâm (định) và quan sát (tuệ) thì bản ngã tham sân si sẽ không còn tác dụng nữa.  Đó là tùy dụng giới định tuệ. Ngoài ra, tùy căn cơ, hoàn cảnh mà Đức Phật cũng vận dụng ra chế định giới định tuệ để làm giảm bớt tham sân si khi bản ngã chưa được đoạn trừ tận gốc.

 

M: Có phải kết quả, hay mục đích cuối cùng của Đạo Phật là đến Niết Bàn không?

 

H: Không phải. Niết-bàn không phải là mục đích bên ngoài để tìm đến, cũng không phải là kết quả của giới định tuệ. Giới định tuệ chỉ để trừ tận gốc tham sân si, nhưng khi tham sân si không còn nữa thì liền nhận ra Niết-bàn đã sẵn có nơi chính mình. Ví như khi mây mù (tham sân si) tan đi thì mới thấy được bầu trời quang đãng. Nghĩa là ai cũng có đầy đủ mọi thứ, không phải đi tìm cầu đâu cả. Ngay nơi thân tâm này, Niết Bàn hay Địa Ngục là do thái độ rỗng lặng trong sáng và vô ngã của giới định tuệ hay thái độ vô minh ái dục của bản ngã tham sân si mà thôi.

 

M: Vậy mục đích cuối cùng của Đạo Phật là  gì?

 

H: Là biết "trở lại với chính mình tại đây và bây giờ". Khi ‘tại đây và bây giờ’ mình thấy biết rõ, thấy biết đúng mọi sự như nó là… thì ngay lúc đó đâu có khổ đau gì nữa. Đức Phật cũng chỉ dạy có bấy nhiêu thôi, nhưng không thể nào nói ngay sau khi thành Đạo, mà phải nói Tứ Diệu Đế, Tứ Niệm Xứ v.v.. để giúp cho người ta trở về với Sự Thật mà thôi.

 

M: Rất giống với Kinh Thánh nói về Lẽ Thật.

 

H: Cũng là một thôi. Trong Kinh thánh nói về Thượng Đế, trong Kinh Phật nói về Pháp, cũng vậy, là một.

 

M: Nhưng pháp là gì vậy?

 

H: Pháp trong Đạo Phật có nghĩa là Thực Tánh của ‘vạn pháp’, là bản chất thật của mọi sự vật, được gọi là Chân Đế. Quanh ta, cái gì cũng từ Pháp mà có, nên không có gì trước mắt không phải là Pháp.

 

M: Xin cho hỏi về Đức Tin trong Đạo Phật, H. đặt niềm tin vào đâu?

 

H: H. đặt niềm tin vào “chính bản thân mình”, tức là “thực tại ở đây và bây giờ”.

 

M: Không phải vào Đức Phật hay sao?

 

H: Đức Phật là tấm gương lớn để tất cả mọi người thấy rằng nếu tu tập đúng thì ai cũng giác ngộ như Ngài. Chính Ngài cũng cảnh báo, ngay cả lời của Ngài cũng không được vội tin, mà phải tự mình kiểm chứng. Bản thân Đức Phật là tấm gương đã ‘tỉnh thức’ đạt tới ‘chánh đẳng chánh giác’ nghĩa là biết được hết Sự Thật (Chân lý). Ngài cũng đã nói "Ta là Phật đã thành, còn chúng sinh là Phật sẽ thành". Phật ở đây có nghĩa là "Tỉnh thức", như vậy chúng sinh và Đức Phật đồng một Thực Tánh giống nhau, chỉ là người tỉnh thức trước hay sau thôi.

 

M: Bản chất con người là tội lỗi rồi, mình không thể tự cứu lấy mình, hay tự tha thứ cho mình được, vì vậy tin vào chính mình rất tốt, nhưng liệu có được không?

H: Nếu hiểu “chính mình” theo nghĩa cái ta ảo tưởng hay bản ngã tham sân si thì quả là tội lỗi, không thể cứu lấy mình, không thể tự tha thứ, mà phải gánh chịu luật nhân quả công minh (Đạo Thiên Chúa gọi là phán xét cuối cùng). Chính mình ở đây là Chân Đế, bản chất tột cùng của Pháp (Đạo Thiên Chúa gọi là Thượng Đế), và Tánh Biết rỗng lặng trong sáng (Đạo Thiên Chúa gọi là Linh Hồn Chúa ban). Tin vào chính mình nghĩa là tin vào Tánh Biết thấy Pháp, để loại bỏ cái ta ảo tưởng hay bản ngã tham sân si mà có thể sống thuận Pháp (Đạo Thiên Chúa gọi là Vâng Ý Cha).

M: Đạo Phật tin có luân hồi. Đạo Chúa không tin có luân hồi sinh tử. Theo H. luân hồi sinh tử là gì?

 

H: Thực ra trong Kinh Phật có đề cập đến hai loại luân hồi sinh tử, một là ngay trong kiếp này, biểu hiện qua sự sinh diệt của tiến trình tâm-sinh-vật lý, và hai là sự tương tục tái sinh trong nhiều kiếp sống khác nhau.

 

Trong hiện tượng tự nhiên, luân hồi sinh tử là hiện tượng có sống, có chết và có sự tái hiện trong một chu trình mới, như khi một đám mây tụ lại và rơi xuống thành mưa, mưa ngấm vào đất, vào hồ, vào sông ngòi rồi ra biển, rồi bốc hơi thành nước, rồi nước thành mây… vậy có thể nói khi mây ‘chết’ đi thì mưa ‘sinh’ ra, và rồi mây lại ‘sinh’ ra… đó là luật vận hành tự nhiên của pháp mà Đạo Phật gọi là luân hồi sinh tử thế thôi.

 

Còn luân hồi sinh tử qua các kiếp là có thật. Tuy nhiên do hầu hết con người chỉ biết quá trình sinh ra rồi chết, không trải nghiệm được từ chết tới sinh ra, nên phủ nhận điều ấy. Rất nhiều minh chứng cho luân hồi, đó là các ví dụ của rất nhiều người nhất là trẻ em có thể nói vanh vách đã từng sống ở đâu, bố mẹ là ai, miêu tả rõ nhà trước đây đã ở. Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 là một ví dụ sống mà người ta đã quay được phim đấy thôi. Các liệt sĩ nếu đã chết là không còn nữa thì tại sao lại báo cho người nhà tìm được xác mình? Và vô vàn các ví dụ khác.

 

M: Kinh Thánh có nói rõ về nguồn gốc sự hình thành và sự kết thúc của mọi vật, trong khi Đạo Phật không giải thích được sự bắt nguồn của vạn vật, mà chỉ giải quyết hiện tại thôi.

 

H: Nói về nguồn gốc thì đã có nhiều thuyết, như thuyết tiến hóa của Darwin, thuyết Big Bang, thuyết Duy Tâm, Duy Vật v.v… nhưng tất cả cũng chỉ là giả thuyết chưa được khoa học chính thức xác nhận. Lý thuyết vẫn cần phải được sự thật minh chứng mới được. Đức Phật ra đời để chỉ cho chúng sinh sự hình thành và sự kết thúc của khổ, vì đó là  giải pháp thiết thực hiện tại cho họ, chứ không nhằm mục đích giải thích nguồn gốc của vũ trụ nhân sinh. Hơn nữa, làm sao có thể biết được cái gì bắt đầu và kết thúc đây? Nếu nói A là bắt đầu của tất cả, thì cái gì sinh ra A? Theo Phật Giáo thì vạn pháp do duyên sinh “Cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt…” Trong ví dụ đám mây, cái gì sinh ra trước, đám mây, hay là nước mưa? Phải chăng chúng sinh diệt theo duyên sinh?

 

Đã từ 2.500 năm trước Đức Phật đã thấy điều ấy, mà sau này Anhstanh mới chứng minh: “Năng lượng không tự nhiên sinh ra và mất đi, chỉ chuyển hóa từ dạng này sang dạng khác” đấy thôi. Thực ra con người cũng vậy, nhưng chắc phải một thời gian sau nữa khoa học mới chứng minh được điều này. Và còn rất nhiều các thuyết khác như vô thường, vô ngã, nhân quả, tính không… rồi sẽ một ngày khoa học chứng minh được cũng như Thuyết Lượng Tử vậy.

 

M: H. có thể cho biết thầy của H. là ai không?

 

H: Thầy của H. là Hòa thượng Viên Minh, người đã chỉ cho H. biết trở về chính mình, nhận ra chân lý ngay nơi thực tại này, không cần tìm kiếm hay nương tựa bên ngoài.

 

 

 

____________________

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 285)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 113)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 170)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 188)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 182)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 213)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 710)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 402)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 302)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 968)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 656)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 3917)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8174)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1002)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 467912)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1580)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 592)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 770)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
27 Tháng Hai 20188:42 CH(Xem: 648)
Tôi có quen một ông bạn, ông ta nói rằng ông ta thường xuyên quên chỗ để cây bút, và ông cũng thường xuyên mất bút. Vì thế, ông chỉ xử dụng những cây bút rẻ tiền, để ông ta khỏi phải phiền muộn về chuyện mất bút. Ông lo lắng về thói quen bất cẩn nầy.
14 Tháng Hai 20188:00 SA(Xem: 1086)
* Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian lao nghèo khó. * Á a a a. Nhấp chén đầy vơi chúc người, người vui. Á a a a. Muôn lòng xao xuyến duyên đời.
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 704)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 1476)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 968)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2205)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 939)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
09 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1143)
Quyển sách này gồm các bài kinh theo các chủ đề được tuyển chọn bởi vị nhà sư Tỳ Kheo Bồ-Đề, trong thời gian thầy dịch lại các bộ kinh Nikaya Pali. Đây là một công trình rất hữu ích cho nhiều Phật tử và độc giả trên khắp thế giới. Cũng như vậy, tôi dịch tập tuyển kinh này vì hy vọng nó sẽ rất hữu ích và thuận tiện cho nhiều người Việt Nam:
02 Tháng Mười 20182:48 CH(Xem: 152)
A famous sutra in Mahāyāna Buddhism; its Sanskrit title means "The Heart of the Perfection of Understanding". The text is very short, and it is generally believed to be Buddhist apocrypha written in China using excerpts of a translation of the Mahaprajnaparamita Sutra. The earliest extant text of the Heart Sūtra is the palm-leaf manuscript
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 939)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
08 Tháng Tư 20189:32 CH(Xem: 717)
"Từ kiếp nầy sang kiếp kia, những hạt giống tiếp tục được gieo trồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thần mưa tiếp tục tưới rải nước mưa như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, người nông dân tiếp tục trồng trọt trên cánh đồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thực phẩm tiếp tục tăng trưởng trong cõi người như thế;
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 3595)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".
12 Tháng Mười Hai 201710:00 SA(Xem: 6127)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách. Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế.
02 Tháng Mười Hai 20172:57 CH(Xem: 2592)
(182) Khó mà sinh được làm người, Rồi ra sống được trọn đời khó hơn, Được nghe chánh pháp tuyên dương. Cũng là điều khó trăm đường mà thôi, Duyên may gặp Phật ra đời. Là điều hy hữu, tuyệt vời biết bao.