Phương Pháp Tọa Thiền - Method Of Meditation

27 Tháng Bảy 20182:17 CH(Xem: 502)
Phương Pháp Tọa Thiền - Method Of Meditation

zen_4B

Phương Pháp Tọa Thiền - Method Of Meditation

HT. Thích Thanh Từ - Zen Master Thích Thanh Từ

Biên tập: Thiền Sinh Trúc Lâm

Người dịch: Trúc Lâm Ni
Nhà Xuất Bản Hồng Đức - Tái Bản Lần 2

Editor: Thien Sinh Truc Lam

Translator: Truc Lam Nunnery
Hồng Đức Publishing House - 2nd reprint

 

__________________


LỜI NÓI ĐẦU

 

Phương pháp tọa thiền này theo đường lối Thiền tông Việt Nam, bao gồm một số động tác căn bản mà trong trong thời gian qua chúng tôi đã ứng dụng tu và hướng dẫn cho chư Tăng, Ni tại các thiền viện hành trì, đồng thời cũng có một số Phật tử tại gia hâm mộ tu thiền quan tâm thực hành. Kiểm nghiệm qua thực tế công phu, chúng tôi nhận thấy đều có những kết quả nhất định như thân tâm hành giả dần dần được an định, trí tuệ ngày càng tăng trưởng, đời sống theo đó mà được thuần thiện và an lạc - thể hiện qua những việc làm "xả kỷ vị tha", góp phần đem lại cho bản thân, gia đình và xã hội một nhân tố tốt đẹp, an bình.

 

Gần đây, nguyện vọng tìm hiểu và thực hành pháp môn tọa thiền này được nhiều giới Tăng, Ni, Phật tử các nơi yêu cầu chúng tôi chỉ dẫn.

 

Để đáp ứng phần nào nhu cầu trên, chúng tôi điều chỉnh và cho tái bản. Mong rằng quyển sách nhỏ này sẽ giúp ích bước đầu cho chư Tăng, Ni, Phật tử yêu thích Thiền học Việt Nam.

 

Thiền Viện Trúc Lâm

Mùa Phật đản PL. 2553-2009

Hòa thượng Thích Thanh Từ

PREFACE

 

In the Vietnamese Zen tradition, important principals of meditation have guided the monks and nuns at our monasteries. Buddhist laypeople with the interest of practicing meditation have applied this way as well. After having supervised them in daily practice, we see definite results: the practitioner's body and mind gradually become more at ease and they develop wisdom. Practitioners live more wholesome, joyful and peaceful lives that exhibit selflessness and devotion to others, contributing to good, beauty and peace for society, their families and themselves.

 

As a result, we have been asked recently by monks, nuns and Buddhists from around the world to teach our method of meditation. This book is revised and republished for that purpose. Hopefully, it will provide helpful first steps toward the practice path of Vietnamese Zen.

 

Truc Lam Zen Monastery

Season of The Buddha's Birth, Lunar Year 2553-2009

 

Zen Master Thich Thanh Tu


__________________

01

PHƯƠNG PHÁP TỌA THIỀN

 

Hằng ngày khi chúng ta đối duyên xúc cảnh tâm ý dao động, từ sự dao động đó nên tâm không được khinh an. Tâm là đầu mối của sanh tử phiền não; và cũng là nguồn cội của Niết bàn. Do đó Phật phương tiện chỉ dạy thiền định để nhiếp tâm chánh niệm.

 

Trong các oai nghi đi, đứng, ngồi, nằm, đều phải tập sống trong trạng thái tỉnh thức. Hằng thắp sáng hiện hữu của chính mình trong mọi hoạt động hàng ngày. Tuy nhiên đối với người sơ cơ, tọa thiền vẫn là một phương pháp thù thắng hơn các oai nghi kia.

 

METHOD OF SITTING MEDITATION

 

In everyday life, when interacting with outside conditions and surroundings, it is easy for our minds to become restless and agitated. It is this agitated mind that creates the cycle of birth and death, and brings forth all of our afflictions. Mind is also the original source of Nirvana. For that reason, the Buddha expediently taught meditation to calm the agitation of thinking and attain total mindfulness.

 

In all deportments, walking, standing, sitting, and lying, we have to practice living in a state of full awareness, lighting our existence even when doing routine daily activities. For beginners, sitting meditation proves to be the most effective method of cutivating that awareness compared to the rest of the postures.


__________________

MM_02_S(Hình-Picture: 02)
02

DỤNG CỤ TỌA THIỀN

 

- 1 bồ đoàn tròn, thông thường đường kính 2 tấc, cao 2 tấc, dồn gòn, khi ngồi xuống còn một tấc là vừa (có thể linh động theo sở thích từng người).

 

- 1 tọa cụ vuông 7 tấc để trải dưới, bồ đoàn đặt lên trên.

 

- 1 khăn lông hoặc gối nhỏ dùng để kê bên trên lòng bàn chân trũng.

 

SITTING MEDITATION SUPPLIES

 

- One cushion about twenty centimeters high and twenty centimeters in diameter, stuffed with kapok, soft and flexible. It should sit about ten centimeters off the ground. The cushion sized are varied depends on the practitioner's preference.

 

- One mat about seventy centimeters square is spread on the floor, the cushion on top.

 

- One soft towel or a small pillow is used to pad the gap between the crossed-legs.


__________________

03

TỌA THIỀN

 

Có ba giai đoạn:

NHẬP - TRỤ - XUẤT

SITTING MEDITATION

 

There are three phases of a sitting session

ENTERING - DWELLING - RELEASING


__________________

04

A. NHẬP THIỀN

 

Đến giờ tọa thiền, trải tọa cụ ra, đặt bồ đoàn lên trên tọa cụ.

 

A. ENTERING INTO MEDITATION

 

When the session begins, lay the mat down, and put the cushion near one side of the mat.


__________________

MM_05_S(Hình-Picture: 05)
05

Ngồi lên bồ đoàn, xương cùng đúng giữa bồ đoàn, nghiêng qua nghiêng lại cho an ổn mới kéo chân ngồi.

 

Sit on the cushion, centering the bottom in the middle of the cushion. Stretch your body backward and forward, swing left and right until achieving a comfortable, relaxed position. Then draw your feet to the opposite thighs.


__________________

MM_06_S(Hình-Picture: 06)
06

Nới rộng dây lưng, cổ áo, sửa thân ngay thẳng.

 

Slacken the belt or waist rope, loosen the collar of the shirt, and straighten the body.


__________________

MM_07A_SMM_07B_S(Hình-Picture: 07A, 07B)
07

Có hai thế ngồi:

kiết già và bán già.

There are two sitting postures:

full lotus and half lotus.


__________________

MM_08_S(Hình-Picture: 08)
08

Ngồi bán già: kéo chân trái gác lên đùi phải hoặc ngược lại - tùy theo chiều thuận của mỗi người.

For the half-lotus position: put the left foot on the right thigh. Or vice versa, it depends on the practitioner's comfortable side.


__________________

MM_09_S(Hình-Picture: 09)
09

Ngồi kiết già: kéo chân trái gác lên đùi phải.

For the full lotus position: put the left foot on the right thigh.


__________________

MM_10_S(Hình-Picture: 10)
10

Chân phải gác lên đùi trái. Hoặc ngược lại cũng được.

Then put the right foot on the left thigh and vice versa. Both knees should touch the mat.


__________________

MM_11_S(Hình-Picture: 11)
11

Nếu lòng bàn chân nào trũng quá, nên dùng gối kê lên trên cho bằng.

If the space between the feet is hollow, fill the gap with the small pillow.


__________________

MM_12_S(Hình-Picture: 12)
12

Bàn tay phải để lên bàn tay trái. Hai bàn tay đặt trên hai lòng bàn chân, hai đầu ngón tay cái vừa chạm nhau, nằm ngay chiều rốn.

The right hand is on the left, fingers on fingers. Both hands rest on the pillow. The two tips of the thumb touch lightly, near the navel.


__________________

MM_13_S(Hình-Picture: 13)
13

Cùi chỏ vừa ôm hông là được.

The elbows should rest comfortably on the hip areas.


__________________

MM_14_S(Hình-Picture: 14)
14

Chuyển động thân 5 lần, ban đầu mạnh, sau nhẹ dần.

Lean the torso forward and press down with the hands at the same time, five times, lessening the pressure each time.


__________________

MM_15_S(Hình-Picture: 15)
15

Ngồi lưng thẳng vừa phải, đừng quá ưỡn cũng đừng để cong hoặc ẹo, đầu hơi cúi (lưng cong và đầu cúi dễ sanh hôn trầm).

Sit up with back straight, neither too rigid, nor too bent. Tilt the head lightly forward. A drooping back or head causes drowsiness.


__________________

MM_16_S(Hình-Picture: 16)
16

Chiều chóp mũi ngay đầu hai ngón tay cái, hai trái tai đối xứng với bả vai, mắt mở 1/3, tầm nhìn không quá xa - nhìn quá gần dễ sanh hôn trầm, quá xa dễ sanh tán loạn. Người nào ít bị hôn trầm có thể ngồi nhắm mắt, sẽ dễ phản quan hơn.

The tip of the nose and tips of the thumbs should be in one direct line. The ears are opposite the shoulders. Eyelids should be one-third open. Direct the point of vision to a proper position. A too close of a vision will induce drowsiness, too far of vision will cause distractions. For those who are less likely to fall asleep during meditation, may keep both eyes closed to enhance reflection.


__________________

MM_17_S(Hình-Picture: 17)
17

Ngồi yên gương mặt bình thản, vui tươi.

Sit still. The face should appear restful and peaceful.


__________________

18

Dùng mũi hít vô cùng, đừng mạnh cũng đừng gấp, đều đều nhẹ nhẹ, tưởng như không khí trong sạch vô khắp châu thân làm cho những chỗ không thông theo hơi thở lưu thông, rồi hé miệng thở ra sạch, tưởng như phiền não, bệnh hoạn, cấu uế đều theo hơi thở ra ngoài.

 

Thở như thế 3 lần, từ mạnh rồi nhẹ dần.

 

Thở xong, ngậm miệng lại, môi và răng vừa khít nhau, lưỡi để lên trên. Từ đây đến lúc xả thiền chỉ hít thở bình thường bằng mũi đều đều, nhẹ nhẹ.

Next, inhale through the nose slowly and deeply. Imagine the fresh air of the in-breadth pervading every part of the body, allowing all obstructed areas to open up as air passes. Open the mouth lightly and exhale thoroughly.

 

While breathing out, imagine all afflictions, diseases and impurities being exhaled with the air.

 

Do this three times, with the breathes growing smaller each time.

 

Close the lips. The tongue tip is lightly touches the root of the upper teeth. For the rest of the session, breath in and out softly and naturally through the nose.


__________________

19

B. TRỤ THIỀN

 

Có ba phương pháp dành cho người sơ cơ:

     

1. SỔ TỨC QUÁN

 

Sổ là đếm, tức là hơi thở. Sổ tức quán là quán sát hơi thở ra vô, đếm từ một đến mười.

 

Có hai cách quán sổ tức: nhặt và khoan.

 

* Nhặt: Hít vô đếm một, thở ra đếm hai, lần lượt đến mười, rồi trở lại bắt đầu từ một.

 

* Khoan: Hít vô thở ra đếm một, hít vô thở ra đếm hai, lần lượt đến mười, rồi bắt đầu trở lại từ một. Cứ đếm như thế suốt thời gian tọa thiền.

 

Nếu trong lúc đếm từ một đến mười, nửa chừng quên hoặc bị lộn số, hành giả bắt đầu trở lại từ một.

 

Sau một thời gian tu tập, hành giả đếm thuần thục không còn bị lộn số nữa thì bỏ sổ tức, bắt đầu hành pháp Tùy tức.

 

2. TÙY TỨC

 

Tùy là theo, tức là hơi thở. Tùy tức là theo dõi hơi thở. Hít hơi vô tới đâu biết tới đó. Hơi thở ra đến đâu cũng đều biết rõ.

 

Trong khi theo dõi hơi thở, nên dùng trí quán mạng sống trong hơi thở, thở ra mà không hít vào là mạng sống không còn tồn tại. Hơi thở đã vô thường thì mạng sống cũng mỏng manh giả tạm.

 

Khi theo hơi thở thuần thục rồi, hành giả bước sang thực hành pháp Tri vọng.

 

3. TRI VỌNG (biết vọng)

 

Khi bắt đầu trụ thiền, hành giả theo dõi hơi thở ra vào đôi ba phút cho an ổn, rồi buông hơi thở để tâm an định. Vừa có vọng khởi liền biết vọng không theo, cứ thế cho đến vọng thưa dần và im bặt. Vọng lặng thì tâm thanh tịnh, rỗng rang trong sáng, chân tâm hiện tiền, cái biết hiện bày nơi sáu căn.

 

Ngồi lâu, nếu mơ màng ngủ gục thì mở mắt sáng ra, chấn chỉnh thân tâm phấn chấn, trang nghiêm lại.

 

B. DWELLING IN MEDITATION

 

There are three method for practitioners:

 

1. COUNTING BREATH METHOD

 

Sổ means to count, tức means breath, sổ tức quán means to observe the in-and-out breath, counting silently from one to ten, then repeating  the process.

 

There are two ways: rapid and slow.

 

* Rapid counting: inhale, count "one", exhale, count "two", and again, inhale, count "three" ..., keep on counting to "ten". Then return to start from "one" and continue to "ten"...

 

* Slow counting: inhale and exhale, count "one", inhale and exhale, count "two", continue until reaching "ten". Then start at one. Go on this during the entire session. In counting, if suddenly the practitioners forget the number or miss the count, go back to "one".

 

After some time of counting, when the practitioners do not make any mistakes, switch to the Observing Breath method.

 

2. OBSERVING BREATH METHOD

 

Tùy means following, tức means breath. Tùy tức means following or observing the breath. In doing this method, practitioners are continuously and clearly aware of wherever the breath comes in and goes out.

 

While observing the breath, practitioners contemplate that human life exists within a single breath. Life ends if there is a breath out, but not in. The breath is impermanent, so life is brittle and unreal as well.

 

When the breath observation is perfectly practiced, practitioners can begin cultivating the third method, the Recognizing Thoughts.

 

3.  RECOGNIZING THOUGHTS METHOD

 

When beginning the meditation, observe the breath for some minutes to put yourself at ease. Then let go the breath observation, the mind is truly peaceful and settled down. Then, if a thought arises, immediately recognize "thought" and do not follow it. Do this with each thought as they arise. The thoughts become fewer and fewer until they finally desist altogether.

 

When there are no more thoughts, the mind is empty, clear and pure. The True Mind is present, the ever-existing awareness revealing itself through the six sense organs.

 

After a while of sitting, if you become confused the drowsy, open the eyes wide and adjust the body and mind to be refreshed and serious.


__________________

20

CHÚ Ý: Trong lúc tọa thiền phải khéo tự điều chỉnh.

 

Nghe ngực nặng, tim hơi nhói là do ngồi thẳng quá, hơi thở không thông nên rùn xuống một chút.

 

Nghe nhức xương sống gần lưng quần, biết ngồi hơi cong, phải thẳng lên.

 

Đau hông là do bị nghiêng.

 

Nếu nhức một bên vai, coi chừng hai vai không ngang nhau, một bên bị lệch xuống.

 

Nếu nhức cả hai vai là do gồng hai tay, phải nới lỏng ra, toàn thân ở trong tư thế thư giãn.

 

Đau mông là vì ngồi ngửa người ra phía sau.

 

Nghe trên đầu có gì đè nặng, hoặc nghe vo ve bên lỗ tai, và vì ngồi kềm, gồng mình, đầu hơi cứng nên mới có triệu chứng như vậy, chứ không có gì lạ. Nhẹ nhàng buông xả thư giãn, một lúc sẽ hết.

 

Khi ngồi thiền, nếu có những tướng lạ hiện ra như: nghe thân nặng nề giống như có vật gì đè nặng, thân nhẹ nhàng muốn bay bổng, ngứa trên thân, mặt như có con gì bò, cảm giác có luồng điện chạy trong xương sống, thấy phía trước có ánh sáng hoặc các hình ảnh lạ, nghe có người nói bên tai. Tất cả những tướng ấy đều là giả, không nên chấp nhận hay sợ hãi. Phải quán nó hư giả, ngồi yên làm chủ thân tâm. dù thấy ma hay Phật hành giả đều biết là cảnh huyễn, không mừng cũng không sợ. Vui mừng hay sợ hãi đều là nhân của điên cuồng. Không chấp trước, không quan tâm, để ‎ý, huyễn cảnh sẽ tự mất.

NOTES: During your sitting, we have to wisely correct ourselves.

 

If you feel the chest heavy or the heart lightly stinging, this is due to sitting too straight, causing the breath to be jerky and unnatural. Bend down a little.

 

If the lumbar area around the backbone aches, this means the boddy is drooping down. Straighten it up.

 

Aching hip is related to your sitting leaning to one side.

 

If one shoulder is painful, perhaps it is not level with the other.

 

If both shoulder sore, you are stiffening the arms. Loosen them and the whole body will relax.

 

The body leaning too far back contributes to painful bottom.

 

If you feel something heavy on the head or some hums spoken on the ears, that signs you are sitting with rigid and stiffened body and head. Slacken and release yourselves, this will disappear in a while.

 

During meditation, if there are strange marks such as: a heavy object pressing down on the body, a feather-light body akin to flying, or sense of itchiness on the body, a certain bug crawling on face, an electric current running through the spinal column, or in your vision, bright light or strange images coming in front, whispering voices and ears ...

 

All these above marks are unreal, practitioners, therefore, should not either cheerfully accept or be frightened of them. Contemplate that they are false and temporary. Sit still and be the boss of your body and mind. Even if seeing ghosts or the Buddha, practitioners clearly know that they all are illusions. Do not be scared or delighted because both cheers and fears are causes to madness. Be neither attached to, nor interested in, and pay no attention to those signs, delusions will be self-vanished.


__________________

21

C. XẢ THIỀN

 

Khi xả thiền, trước đọc bài nguyện hồi hướng:

 

    "Nguyện đem công đức này

    Hướng về khắp tất cả

    Đệ tử và chúng sanh

    Đều trọn thành Phật đạo".

C. RELEASING MEDITATION

 

Before ending the sitting meditation, first, silently recite the verse of transferring merit:

 

May these accrued merits and virtues

Transfer to all;

That I and all sentient beings

Completely attain the Buddha Way.


__________________

MM_22_S(Hình-Picture: 22)
22

Kế đến, dùng mũi hít vô tận cùng, rồi hé miệng thở ra sạch 3 hơi. Hít vô tưởng như máu huyết theo hơi thở lưu thông khắp cơ thể. 

 

Next, inhale through the nose deeply and exhale thoroughly by mouth three times with increasing depth respectively. This is the opposite of the entering step. While breathing in, imagine the blood is following the breath circulating throughout the body.


__________________

MM_23_S(Hình-Picture: 23)
23

Thở ra tưởng như phiền não, bệnh hoạn, cấu uế theo hơi thở ra ngoài. Xả thiền mọi hơi thở, động tác đều từ nhẹ đến mạnh.

While exhaling, imagine all afflictions, diseases and defilements are leaving the body with the air. While coming out of meditation, all the actions go from lightly to strongly.


__________________

MM_24A_SMM_24B_S(Hình-Picture: 24A, 24B)
24

Động hai bả vai lên xuống, mỗi bên 5 lần.

Move the shoulders up and down; one then the other, five times for each side.


__________________

MM_25A_SMM_25B_S(Hình-Picture: 25A, 25B)
25

Động cái đầu, cúi xuống ngước lên 5 lần.

Bend and raise the head five times.


__________________

MM_26A_SMM_26B_S(Hình-Picture: 26A, 26B)
26

Xoay đầu sang phải, sang trái mỗi bên 5 lần.

Turn the head from right to left, 5 times.


__________________

MM_27A_SMM_27B_S(Hình-Picture: 27A, 27B)
27

Ngước lên cúi xuống 1 lần cuối.

Raise and lower the head one last time.


__________________

MM_28A_SMM_28B_S(Hình-Picture: 28A, 28B)
28

Động hai bàn tay, xòe nắm 5 lần.

Stretch the fingers and coil them five times.


__________________

MM_29_S(Hình-Picture: 29)
29

Động thân từ nhẹ đến mạnh 5 lần.

Hunch the body and press the hands down at the same time, five times, lessening the pressure each time.


__________________

MM_30_S(Hình-Picture: 30)
30

Lần thứ 5 dời hai bàn tay ra hai đầu gối, nhấn mạnh xuống.

For the fifth time, put the hands on the knees and press down strongly to shake the whole body.


__________________

MM_31_S(Hình-Picture: 31)
31

Xoa mặt 20 lần.

Massage the face twenty times.


__________________

MM_32_S(Hình-Picture: 32)
32

Xoa hai lỗ tai 20 lần.

Massage the ears 20 times.


__________________

MM_33_S(Hình-Picture: 33)
33

Xoa đầu 20 lần.

Massage the head 20 times.


__________________

MM_34A_SMM_34B_S(Hình-Picture: 34A, 34B)
34

Xoa sau gáy 20 lần.

Massage the nape twenty times.


__________________

MM_35_S(Hình-Picture: 35)
35

Xoa cổ 20 lần.

Massage the throat twenty times.


__________________

MM_36A_SMM_36B_S(Hình-Picture: 36A, 36B)
36

Dùng bàn tay phải xoa từ vai xuống cánh tay, bàn tay trái xoa từ nách xuống bên hông, hai tay kết hợp xoa một lượt, mỗi bên 10 lần. Và đổi bên ngược lại.

Use the right hand to massage the left arm from the shoulder to the lower arm, at the same time, use the left hand to massage from the right armpit to the left side, ten times, and vice versa.


__________________

MM_37_S(Hình-Picture: 37)
37

Lòng bàn tay phải đặt lên ngực, lưng bàn tay trái trên lưng, hai tay kết hợp xoa một lượt (xoa ngang). Xoa ba điểm ngực, bụng, bụng dưới, mỗi chỗ 5 lần.

Put  the right palm on the chest and the back of the left hand on the upper part of the back. At the same time, rub the upper, the middle and the lower part of the front and the back, five times for each part of the back and front.


__________________

MM_38A_SMM_38B_S(Hình-Picture: 38A, 38B)
38

Xoa bụng và bụng dưới.

Massage the abdomen and the lower abdomen. The middle and the lower part of the back should be included.


__________________

MM_39_S(Hình-Picture: 39)
39

Dùng hai bàn tay xoa thắt lưng, mông, đùi (tùy theo đau nhiều hay đau ít mà xoa, không có số lượng).

Close the hands and massage the lumbar area along the backbone. Massage depending on the amount of pain.


__________________

MM_40_S(Hình-Picture: 40)
40

Xoa mông.

Massage the bottom.


__________________

MM_41_S(Hình-Picture: 41)
41

Xoa đùi.

Massage the thighs.


__________________

MM_42_S(Hình-Picture: 42)
42

Chà hai bàn tay cho nóng.

Heat up the palms by rubbing them together.


__________________

MM_43_S(Hình-Picture: 43)
43

Áp vào hai mắt (5 lần).

Press and massage alongside the eyes five times.


__________________

MM_44_S(Hình-Picture: 44)
44

Một tay nắm đầu các ngón chân, một tay đỡ cổ chân từ từ để nhẹ xuống.

With one hand holding the toes while the other holds the ankle, lift the foot up and lightly put it down, one after the other.


__________________

MM_46A_S(Hình-Picture: 45)
45

Hai bàn tay cùng xoa mạnh từ đùi đến bàn chân.

Use both hands to massage the legs from the thighs to the feet.


__________________

MM_46A_SMM_46B_S(Hình-Picture: 46A, 46B)
46

Chà nóng lòng bàn chân. Xoa chân này xong rồi đổi sang chân kia, xoa tùy thích không có số lượng.

Warm the soles by rubbing them, one after the other. The number of times is up to the practitioner.


__________________

MM_47_S(Hình-Picture: 47)
47

Duỗi thẳng hai chân ra.

Stretch both legs out.


__________________

MM_48_S(Hình-Picture: 48)
48

Thân rướn về phía trước, các ngón tay vừa chạm các ngón chân 5 lần.

Bend deeply forwards without bending the knees and then touch the toes five times.


__________________

MM_49_S(Hình-Picture: 49)
49

Dời thân khỏi bồ đoàn, ngồi yên khoảng vài phút mới đứng dậy lạy Phật.

Move away from the cushion. Sit still for a few minutes then stand up to prostrate to the Buddha.


__________________

50

CHÚ Ý:

 

Khi xả thiền mọi động tác xoa bóp đều phải ấn mạnh vào da thịt, nhưng đừng thô ồn. Thời gian ngồi thiền tùy theo hoàn cảnh hay điều kiện của từng người mà ngồi lâu hay mau. Ngồi càng lâu thì xả thiền xoa bóp càng kỹ, giúp các mạch máu được lưu thông, gân cốt mềm dẻo, tránh bị bệnh thần kinh tọa.

NOTES:

 

While doing the meditation release, each massaging movement needs to be pressed firmly against the skin and muscles, but neither too coarsely nor noisily. The length of each sitting depends on each individual's conditions and circumstances. The longer the sitting is, the more meticulously practitioners should knead the body to improve circulation, to promote flexible and durable tendons and bones, and to also prevent sciatic nerve disease.


__________________


Thiền Ngữ 

Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc.

"Phản quan" là soi sáng hay xem xét, "tự kỷ" là chính mình. "Phản quan tự kỷ bổn phận sự, bất tùng tha đắc" có nghĩa xem xét lại chính mình là việc bổn phận, không phải từ nơi khác mà được. Đó là câu châm ngôn trong nhà Thiền.

Zen Saying


Observing back at oneself is the fundamental obligation, nothing is attained from outside.

__________________


Xem thêm - See more articles:

Thiền - Meditation (Nhiều Tác Giả - Many Authors)


_________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 583)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 340)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 369)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 301)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 327)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 384)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 1122)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 605)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 423)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1300)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 831)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 4104)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8320)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1278)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 557608)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1713)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 730)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 932)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
27 Tháng Hai 20188:42 CH(Xem: 824)
Tôi có quen một ông bạn, ông ta nói rằng ông ta thường xuyên quên chỗ để cây bút, và ông cũng thường xuyên mất bút. Vì thế, ông chỉ xử dụng những cây bút rẻ tiền, để ông ta khỏi phải phiền muộn về chuyện mất bút. Ông lo lắng về thói quen bất cẩn nầy.
14 Tháng Hai 20188:00 SA(Xem: 1227)
* Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian lao nghèo khó. * Á a a a. Nhấp chén đầy vơi chúc người, người vui. Á a a a. Muôn lòng xao xuyến duyên đời.
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 1020)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 1824)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1300)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
18 Tháng Mười Hai 20187:12 SA(Xem: 404)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 634)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2569)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
18 Tháng Mười Hai 20187:12 SA(Xem: 404)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 634)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
02 Tháng Mười 20182:48 CH(Xem: 329)
A famous sutra in Mahāyāna Buddhism; its Sanskrit title means "The Heart of the Perfection of Understanding". The text is very short, and it is generally believed to be Buddhist apocrypha written in China using excerpts of a translation of the Mahaprajnaparamita Sutra. The earliest extant text of the Heart Sūtra is the palm-leaf manuscript
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 1563)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
08 Tháng Tư 20189:32 CH(Xem: 872)
"Từ kiếp nầy sang kiếp kia, những hạt giống tiếp tục được gieo trồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thần mưa tiếp tục tưới rải nước mưa như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, người nông dân tiếp tục trồng trọt trên cánh đồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thực phẩm tiếp tục tăng trưởng trong cõi người như thế;
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 4078)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".