Đức Phật Nói Về Ba Dấu Ấn Của Cuộc Đời - Buddhism: Three Marks Of Existence

04 Tháng Mười 201810:00 SA(Xem: 810)
Đức Phật Nói Về Ba Dấu Ấn Của Cuộc Đời - Buddhism: Three Marks Of Existence

ThreeMarks_1A


Đức Phật Nói Về Ba Dấu Ấn Của Cuộc Đời - Buddhism: Three Marks Of Existence
Barbara O'Brien - Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến
Source-Nguồn: thoughtco.com

__________________

Đức Phật Nói Về Ba Dấu Ấn Của Cuộc Đời 

GHI CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH:
Cái Tôi = Cái Ta = Cái Tánh = Tự Tánh = Tự Ngã = Cái Ngã = Bản Ngã = cái bản chất vốn có của mỗi người. Các từ ngữ nói trên, theo định nghĩa thông thường là cố định, và không thay đổi.

 

Đức Phật dạy rằng tất cả mọi sự vật trong thế giới vật chất, bao gồm những hoạt động tinh thần và các trải nghiệm thuộc về tâm lý, được đánh dấu bởi ba đặc tính - vô thường, đau khổ (hoặc không như ý, hoặc không hoàn hảo), và vô ngã. Qua việc kiểm tra cùng với sự hiểu biết thấu đáo về ba dấu ấn nầy giúp chúng ta từ bỏ sự nắm giữ cùng với sự bám víu mà đã trói buộc chúng ta.

 

1) Dukkha = "Đau Khổ" hoặc "Không Như Ý" hoặc "Không Hoàn Hảo"

 

Từ ngữ Pali dukkha thường được dịch là "sự đau khổ", nhưng từ ngữ nầy cũng có nghĩa là "không như ý" (bất như ý) hoặc "không hoàn hảo" (bất toàn). Tất cả mọi thứ vật chất và tinh thần (được tạo thành do năm uẩn) bắt đầu và chấm dứt, và không được giải thoát đến trạng thái Niết Bàn, là dukkha (đau khổ). Do đó, ngay cả những gì đẹp đẽ và những trải nghiệm thú vị cũng là dukkha (không hoàn hảo, không như ý).

 

Đức Phật dạy rằng có ba loại dukkha chính yếu.

 

- Loại thứ nhất là Khổ-vì-đau-khổ (dukkha-dukkha) do đau khổ hoặc đau đớn. Điều nầy bao gồm đau đớn về thể xác, về cảm xúc và về tinh thần.

 

- Loại thứ nhì là Khổ-vì-vô-thường (viparinama-dukka), do vô thường hoặc do sự thay đổi. Mọi thứ đều tạm thời, bao gồm cả hạnh phúc, và do đó khi chúng ta hạnh phúc chúng ta nên tận hưởng, nhưng chúng ta không nên bám víu vào nó.

 

- Loại thứ ba là Khổ-vì-nhân-duyên (samkhara-dukka), do các trạng thái có điều kiện, có nghĩa là chúng ta bị ảnh hưởng và phụ thuộc vào cái gì khác.

 

2) Vô Thường (Anicca) = Sự Thay Đổi Liên Tục

 

Vô thường là phẩm chất cơ bản của mọi sự vật có điều kiện. Tất cả mọi sự vật có điều kiện là vô thường, và ở trong trạng thái thay đổi liên tục. Bởi vì mọi sự vật có điều kiện thì thay đổi liên tục, cho nên sự giải thoát thì có thể đạt được.

 

Cuộc sống của chúng ta dính mắc với mọi sự vật, với các ý tưởng, và với các trạng thái cảm xúc. Chúng ta cảm thấy giận dữ, ghen tỵ, và buồn bã khi mọi sự vật thay đổi, mất đi (hoặc chết đi) hoặc là không thể nào sở hữu được nữa (vì không có bản sao chép). Chúng ta thấy chúng ta là những gì vĩnh cửu, và mọi thứ khác và các người khác thì vĩnh cửu giống như là chúng ta. Chúng ta bám giữ lấy họ, vì chúng ta không hiểu biết sâu sắc rằng tất cả mọi sự vật, kể cả chúng ta, đều vô thường (luôn luôn thay đổi).

 

Bằng cách từ bỏ, chúng ta có thể vượt ra khỏi sự bám víu vào những điều chúng ta ham muốn, và các tác động tiêu cực của chúng. Vì vô thường, chúng ta có thể thay đổi bản thân. Chúng ta có thể buông bỏ nỗi sợ hãi, sự thất vọng và sự hối hận. Chúng ta có thể vượt thoát ra khỏi chúng, và sự giác ngộ là điều có thể đạt được.

 

Bằng cách nuôi dưỡng cái nhìn sâu sắc về vô thường mỗi ngày, Thầy Thích Nhất Hạnh viết rằng chúng ta sẽ sống sâu sắc hơn, chịu đựng ít hơn, và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Chúng ta hãy sống trong giây phút nầy, và chúng ta hãy trân quý cuộc sống ngay bây giờ, ở tại đây. Khi chúng ta gặp đau đớn và buồn khổ, chúng ta biết rằng mọi chuyện rồi cũng qua đi.

 

3) Vô Ngã (Anatta) = Không Có Cái Tôi = Không Có Tự Tánh

 

Anatta (anatman trong tiếng Phạn) cũng được dịch là không-có cái-tôi hoặc là không-có tự-tánh. Điều nầy nói rằng "chúng ta" không phải là con người tự trị, có tự tánh. Bản ngã, hoặc là cái-tôi, đúng hơn là một sản phẩm của năm uẩn.

 

Năm uẩn gồm có hình tướng, cảm giác, sự nhận biết, những hành động của tâm thức, cái biết (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). "Năm Tập Hợp", hoặc là "Năm Đống Hàng Cao Như Ngọn Núi" nầy cho chúng ta ảo giác về cái-tôi (bản ngã), tách rời với người khác. Tuy nhiên, năm uẩn liên tục thay đổi và vô thường. Chúng ta không giống y hệt nhau trong hai khoảnh khắc liên tiếp. Hiểu biết sự thật nầy có thể là một cuộc hành trình dài và khó khăn, và trong một số truyền thống (Phật Giáo) cho rằng điều nầy chỉ có các nhà sư là làm được. Chúng ta bám víu vào "cái-tôi" (người) mà chúng ta tưởng là chúng ta, tuy nhiên, chúng ta không bao giờ giống y hệt nhau từ khoảnh khắc nầy sang khoảnh khắc kế tiếp.

 

Khái niệm nầy tách biệt Phật Giáo ra khỏi Ấn Độ Giáo, mà có niềm tin vào một linh hồn hoặc là một bản ngã. Trong khi đó nhiều Phật tử tin vào chu kỳ của sự tái sinh, với vô ngã, vì không có cái-tôi hoặc là không có linh hồn.

 

Phật Giáo Nguyên Thủy và Phật Giáo Đại Thừa khác nhau về vô ngã. Trạng thái giải thoát của niết bàn trong Phật Giáo Nguyên Thủy là trạng thái của vô ngã, được giải thoát khỏi ảo tưởng của cái-tôi (bản ngã). Trong Phật Giáo Đại Thừa, không có cái-tôi (bản ngã) bẩm sinh, chúng ta không thật sự là con người tự trị, tách rời với người khác.

Buddhism: Three Marks Of Existence 

 

The Buddha taught that everything in the physical world, including mental activity and psychological experience, is marked with three characteristics -- impermanence, suffering, and egolessness. Thorough examination and awareness of these marks help us abandon the grasping and clinging that bind us.

 

1) Suffering (Dukkha)

 

The Pali word dukkha is most often translated as "suffering," but it also means "unsatisfactory" or "imperfect." Everything material and mental that begins and ends, is composed of the five skandhas, and has not been liberated to Nirvana, is dukkha. Thus, even beautiful things and pleasant experiences are dukkha.

 

Buddha taught that there are three main categories of dukkha. The first is suffering or pain, dukkha-dukkha. It includes physical, emotional and mental pain. Then there is viparinama-dukka, which is impermanence or change. Everything is transitory, including happiness, and so we should enjoy it while it is there and not cling to it. The third is samkhara-dukka, conditioned states, meaning we are affected by and dependent on something else.

 

2) Impermanence (Anicca)

 

Impermanence is the fundamental property of everything that is conditioned. All conditioned things are impermanent and are in a constant state of flux. Because all conditioned things are constantly in flux, liberation is possible.

 

We go through life attaching ourselves to things, ideas, emotional states. We become angry, envious, and sad when things change, die, or cannot be replicated. We see ourselves as permanent things and other things and people as likewise permanent. We cling to them without deeply understanding that all things, including ourselves, are impermanent.

 

By renunciation, you can be liberated from clinging to things you desire and the negative effects of those things changing. Because of impermanence, we ourselves can change. You can let go of fears, disappointments, and regrets. You can be liberated from them and enlightenment is possible.

 

By nourishing your insight into impermanence each day, Thich Nhat Hanh writes that you will live more deeply, suffer less, and enjoy life more. Live in the moment and appreciate the here and now. When you encounter pain and suffering, know that it, too, shall pass.

 

3) Egolessness (Anatta)

 

Anatta (anatman in Sanskrit) is also translated as non-self or non-essentiality. This is the teaching that "you" are not an integral, autonomous entity. The individual self, or what we might call the ego, is more correctly thought of as a by-product of the skandhas.

 

The five skandhas are form, sensation, perception, mental formations, and consciousness. These aggregates or heaps give us the illusion of being a self, separate from all others. But the skandhas are constantly changing and impermanent. You are not the same for two consecutive moments. Realizing this truth can be a long and difficult journey, and some traditions think it is only possible for monks. We cling to who we think we are, but we are never the same from moment to moment.

 

This concept is one that separates Buddhism from Hinduism, in which there is a belief in an individual soul or self. While many Buddhists believe in the cycle of rebirth, with anatta there is no self or soul.

 

Theravada Buddhism and Mahayana Buddhism differ on how anatman is understood. The liberated nirvana state in Theravada is a state of anatta, freed from the delusion of ego. In Mahayana, there is no intrinsic self, we are not really separate, autonomous beings.


____________________

 

YouTube: Ba Dấu Ấn Của Cuộc Đời - Three Marks Of Existence
[Bấm nút 'CC' và chọn Settings / Subtitles / Vietnamese để xem phụ đề Việt Ngữ]
[Bấm nút 'CC' và chọn Settings / Subtitles / English để xem phụ đề Anh Ngữ]
____________________
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Giêng 201910:04 CH(Xem: 171)
Ăn uống: Sử dụng nhiều rau xanh hàng ngày để bổ sung chất xơ cho đường tiêu hóa giúp làm nhuận tràng, hạn chế thực phẩm giàu béo, hạn chế dầu mỡ, thực phẩm chiên rán, hạn chế dùng chất kích thích như chè, café, bia rượu, chất cay, đắng, nóng. Uống đủ nước hàng ngày. – Vận động: Tránh béo phì, thường xuyên vận động
26 Tháng Giêng 20199:51 CH(Xem: 231)
Có một cậu sinh viên và một người Thầy lớn tuổi đang trao đổi với nhau về sự hoàn hảo. Chàng thanh niên với sức khỏe và lòng nhiệt huyết luôn muốn đi tìm cho mình mọi sự hoàn hảo. Người Thầy đã chú ý lắng nghe và thấu hiểu cậu sinh viên. Với bao nhiêu năm sống và hiểu biết bao chuyện xảy ra, ông nhẹ nhàng nói với cậu sinh viên:
21 Tháng Giêng 201910:37 CH(Xem: 205)
Từ trước khi được làm mẹ, tôi đã gặp chẳng ít những người mẹ đau khổ, luôn tự hỏi một câu: Tại sao mình đã hy sinh cho con tất cả, mà vẫn chẳng thể có được đứa con như mình mong muốn? Đứa con ấy có thể đã hỗn hào với mẹ, có thể đã cưới người vợ không hợp ý mẹ, đã lựa chọn một nghề nghiệp mà người mẹ kịch liệt phản đối,
05 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 263)
Có nơi nào đủ da thú vật để bao phủ toàn bộ thế giới không? Chẳng cần thế, tôi chỉ cần đi một đôi dép bằng da thú vật, thì cũng giống như cả thế giới nầy được bao phủ bằng da. Cũng như thế, tôi không thể nào kềm chế các hiện tượng bên ngoài, nhưng tôi có thể kềm chế tâm của tôi. Nếu làm như vậy, tôi đâu cần kềm chế bất cứ điều gì khác?
02 Tháng Giêng 201910:36 SA(Xem: 492)
Quy Tắc Thứ Nhì - Bạn sẽ được trao tặng các bài học. Bạn được theo học tại một trường toàn thời gian (không chính thức) có tên là Cuộc Đời. Mỗi ngày ở trường học nầy bạn sẽ có cơ hội học các bài học. Bạn có thể thích hoặc ghét những bài học nầy, tuy nhiên, bạn đã sắp đặt chúng như một phần trong học trình của bạn.
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 865)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 883)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 701)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 491)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 558)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 605)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 1460)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 835)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 632)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1657)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 1090)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 4423)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8563)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1651)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 657524)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Hai 20196:53 SA(Xem: 511)
Là những người Phật Tử, tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta nên đại diện cho giới không-gây-hại bằng mọi cách chúng ta có thể làm được, và chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ giới luật nầy. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ nên ngồi thiền định, hoặc là chỉ nói lời nguyện cầu từ bi, vân vân...
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 1419)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 2260)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
24 Tháng Mười Hai 20188:31 SA(Xem: 1054)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 1030)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 3115)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
11 Tháng Ba 20191:03 CH(Xem: 176)
Hôm nay là ngày quý vị làm việc một cách hăng hái - Bởi vì ai biết được, cái chết có thể xảy ra ngày mai! Chẳng có cách nào để mặc cả (và điều đình) với lưỡi hái của Thần Chết và đoàn âm binh đáng sợ của ông ta. Vị Đại Sư sống an lạc đã giải thích rằng những người hết lòng sống thiền (theo cách trên), họ sống với tâm hăng hái
07 Tháng Hai 201912:02 CH(Xem: 548)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau: "Bà La Môn Bharadvaja, dường như, đã trở thành một nhà sư tu theo Đại Sư Gotama (Cồ Đàm)." Tức giận và không vui, ông ta đi đến nơi Đức Thế Tôn ở.
06 Tháng Hai 201910:00 SA(Xem: 665)
1. Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama, có tên là Kesaputta. Người (bộ lạc) Kamala là các cư dân của Kesaputta: "Đức Thế Tôn Gotama (Cồ Đàm), là một vị tu sĩ, là con trai của dòng họ Sakyans (Thích Ca),
05 Tháng Hai 201910:45 CH(Xem: 3963)
Phước lành thay, thời gian nầy vui như ngày lễ hội, Vì có một buổi sáng thức dậy vui vẻ và hạnh phúc, Vì có một giây phút quý báu và một giờ an lạc, Cho những ai cúng dường các vị Tỳ Kheo. Vào ngày hôm ấy, lời nói thiện, làm việc thiện, Ý nghĩ thiện và ước nguyện cao quý, Mang lại phước lợi cho những ai thực hành;
24 Tháng Giêng 20194:07 CH(Xem: 326)
Kinh Pháp Cú - Dhammapada (Nhiều Tác Giả - Many Authors)
10 Tháng Giêng 20198:57 CH(Xem: 323)
Hai câu kệ nầy cho chúng ta thấy biểu tượng chữa lành bệnh qua giáo lý của Đức Phật. Ngài thường được xem như là một vị thầy thuốc giỏi bậc nhất, ngài nhìn thấy sự đau khổ của tất cả chúng sinh trên thế gian nầy, ngài áp dụng công thức y khoa của Bốn Sự Thật Cao Quý cho mọi người: 1) diễn tả các triệu chứng của "đau khổ, không như ý,