Đức Phật Nói Về Ba Dấu Ấn Của Cuộc Đời - Buddhism: Three Marks Of Existence

04 Tháng Mười 201810:00 SA(Xem: 7277)
Đức Phật Nói Về Ba Dấu Ấn Của Cuộc Đời - Buddhism: Three Marks Of Existence

ThreeMarks_1A


Đức Phật Nói Về Ba Dấu Ấn Của Cuộc Đời - Buddhism: Three Marks Of Existence
Barbara O'Brien - Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến
Source-Nguồn: thoughtco.com

__________________

Đức Phật Nói Về Ba Dấu Ấn Của Cuộc Đời 

GHI CHÚ CỦA NGƯỜI DỊCH:
Cái Tôi = Cái Ta = Cái Tánh = Tự Tánh = Tự Ngã = Cái Ngã = Bản Ngã = cái bản chất vốn có của mỗi người. Các từ ngữ nói trên, theo định nghĩa thông thường là cố định, và không thay đổi.

 

Đức Phật dạy rằng tất cả mọi sự vật trong thế giới vật chất, bao gồm những hoạt động tinh thần và các trải nghiệm thuộc về tâm lý, được đánh dấu bởi ba đặc tính - vô thường, đau khổ (hoặc không như ý, hoặc không hoàn hảo), và vô ngã. Qua việc kiểm tra cùng với sự hiểu biết thấu đáo về ba dấu ấn nầy giúp chúng ta từ bỏ sự nắm giữ cùng với sự bám víu mà đã trói buộc chúng ta.

 

1) Dukkha = "Đau Khổ" hoặc "Không Như Ý" hoặc "Không Hoàn Hảo"

 

Từ ngữ Pali dukkha thường được dịch là "sự đau khổ", nhưng từ ngữ nầy cũng có nghĩa là "không như ý" (bất như ý) hoặc "không hoàn hảo" (bất toàn). Tất cả mọi thứ vật chấttinh thần (được tạo thành do năm uẩn) bắt đầu và chấm dứt, và không được giải thoát đến trạng thái Niết Bàn, là dukkha (đau khổ). Do đó, ngay cả những gì đẹp đẽ và những trải nghiệm thú vị cũng là dukkha (không hoàn hảo, không như ý).

 

Đức Phật dạy rằng có ba loại dukkha chính yếu.

 

- Loại thứ nhất là Khổ-vì-đau-khổ (dukkha-dukkha) do đau khổ hoặc đau đớn. Điều nầy bao gồm đau đớn về thể xác, về cảm xúc và về tinh thần.

 

- Loại thứ nhì là Khổ-vì-vô-thường (viparinama-dukka), do vô thường hoặc do sự thay đổi. Mọi thứ đều tạm thời, bao gồm cả hạnh phúc, và do đó khi chúng ta hạnh phúc chúng ta nên tận hưởng, nhưng chúng ta không nên bám víu vào nó.

 

- Loại thứ ba là Khổ-vì-nhân-duyên (samkhara-dukka), do các trạng tháiđiều kiện, có nghĩa là chúng ta bị ảnh hưởngphụ thuộc vào cái gì khác.

 

2) Vô Thường (Anicca) = Sự Thay Đổi Liên Tục

 

Vô thường là phẩm chất cơ bản của mọi sự vật có điều kiện. Tất cả mọi sự vật có điều kiệnvô thường, và ở trong trạng thái thay đổi liên tục. Bởi vì mọi sự vật có điều kiện thì thay đổi liên tục, cho nên sự giải thoát thì có thể đạt được.

 

Cuộc sống của chúng ta dính mắc với mọi sự vật, với các ý tưởng, và với các trạng thái cảm xúc. Chúng ta cảm thấy giận dữ, ghen tỵ, và buồn bã khi mọi sự vật thay đổi, mất đi (hoặc chết đi) hoặc là không thể nào sở hữu được nữa (vì không có bản sao chép). Chúng ta thấy chúng ta là những gì vĩnh cửu, và mọi thứ khác và các người khác thì vĩnh cửu giống như là chúng ta. Chúng ta bám giữ lấy họ, vì chúng ta không hiểu biết sâu sắc rằng tất cả mọi sự vật, kể cả chúng ta, đều vô thường (luôn luôn thay đổi).

 

Bằng cách từ bỏ, chúng ta có thể vượt ra khỏi sự bám víu vào những điều chúng ta ham muốn, và các tác động tiêu cực của chúng. Vì vô thường, chúng ta có thể thay đổi bản thân. Chúng ta có thể buông bỏ nỗi sợ hãi, sự thất vọng và sự hối hận. Chúng ta có thể vượt thoát ra khỏi chúng, và sự giác ngộ là điều có thể đạt được.

 

Bằng cách nuôi dưỡng cái nhìn sâu sắc về vô thường mỗi ngày, Thầy Thích Nhất Hạnh viết rằng chúng ta sẽ sống sâu sắc hơn, chịu đựng ít hơn, và tận hưởng cuộc sống nhiều hơn. Chúng ta hãy sống trong giây phút nầy, và chúng ta hãy trân quý cuộc sống ngay bây giờ, ở tại đây. Khi chúng ta gặp đau đớn và buồn khổ, chúng ta biết rằng mọi chuyện rồi cũng qua đi.

 

3) Vô Ngã (Anatta) = Không Có Cái Tôi = Không Có Tự Tánh

 

Anatta (anatman trong tiếng Phạn) cũng được dịch là không-có cái-tôi hoặc là không-có tự-tánh. Điều nầy nói rằng "chúng ta" không phải là con người tự trị, có tự tánh. Bản ngã, hoặc là cái-tôi, đúng hơn là một sản phẩm của năm uẩn.

 

Năm uẩn gồm có hình tướng, cảm giác, sự nhận biết, những hành động của tâm thức, cái biết (sắc, thọ, tưởng, hành, thức). "Năm Tập Hợp", hoặc là "Năm Đống Hàng Cao Như Ngọn Núi" nầy cho chúng ta ảo giác về cái-tôi (bản ngã), tách rời với người khác. Tuy nhiên, năm uẩn liên tục thay đổi và vô thường. Chúng ta không giống y hệt nhau trong hai khoảnh khắc liên tiếp. Hiểu biết sự thật nầy có thể là một cuộc hành trình dài và khó khăn, và trong một số truyền thống (Phật Giáo) cho rằng điều nầy chỉ có các nhà sư là làm được. Chúng ta bám víu vào "cái-tôi" (người) mà chúng ta tưởng là chúng ta, tuy nhiên, chúng ta không bao giờ giống y hệt nhau từ khoảnh khắc nầy sang khoảnh khắc kế tiếp.

 

Khái niệm nầy tách biệt Phật Giáo ra khỏi Ấn Độ Giáo, mà có niềm tin vào một linh hồn hoặc là một bản ngã. Trong khi đó nhiều Phật tử tin vào chu kỳ của sự tái sinh, với vô ngã, vì không có cái-tôi hoặc là không có linh hồn.

 

Phật Giáo Nguyên ThủyPhật Giáo Đại Thừa khác nhau về vô ngã. Trạng thái giải thoát của niết bàn trong Phật Giáo Nguyên Thủytrạng thái của vô ngã, được giải thoát khỏi ảo tưởng của cái-tôi (bản ngã). Trong Phật Giáo Đại Thừa, không có cái-tôi (bản ngã) bẩm sinh, chúng ta không thật sự là con người tự trị, tách rời với người khác.

Buddhism: Three Marks Of Existence 

 

The Buddha taught that everything in the physical world, including mental activity and psychological experience, is marked with three characteristics -- impermanence, suffering, and egolessness. Thorough examination and awareness of these marks help us abandon the grasping and clinging that bind us.

 

1) Suffering (Dukkha)

 

The Pali word dukkha is most often translated as "suffering," but it also means "unsatisfactory" or "imperfect." Everything material and mental that begins and ends, is composed of the five skandhas, and has not been liberated to Nirvana, is dukkha. Thus, even beautiful things and pleasant experiences are dukkha.

 

Buddha taught that there are three main categories of dukkha. The first is suffering or pain, dukkha-dukkha. It includes physical, emotional and mental pain. Then there is viparinama-dukka, which is impermanence or change. Everything is transitory, including happiness, and so we should enjoy it while it is there and not cling to it. The third is samkhara-dukka, conditioned states, meaning we are affected by and dependent on something else.

 

2) Impermanence (Anicca)

 

Impermanence is the fundamental property of everything that is conditioned. All conditioned things are impermanent and are in a constant state of flux. Because all conditioned things are constantly in flux, liberation is possible.

 

We go through life attaching ourselves to things, ideas, emotional states. We become angry, envious, and sad when things change, die, or cannot be replicated. We see ourselves as permanent things and other things and people as likewise permanent. We cling to them without deeply understanding that all things, including ourselves, are impermanent.

 

By renunciation, you can be liberated from clinging to things you desire and the negative effects of those things changing. Because of impermanence, we ourselves can change. You can let go of fears, disappointments, and regrets. You can be liberated from them and enlightenment is possible.

 

By nourishing your insight into impermanence each day, Thich Nhat Hanh writes that you will live more deeply, suffer less, and enjoy life more. Live in the moment and appreciate the here and now. When you encounter pain and suffering, know that it, too, shall pass.

 

3) Egolessness (Anatta)

 

Anatta (anatman in Sanskrit) is also translated as non-self or non-essentiality. This is the teaching that "you" are not an integral, autonomous entity. The individual self, or what we might call the ego, is more correctly thought of as a by-product of the skandhas.

 

The five skandhas are form, sensation, perception, mental formations, and consciousness. These aggregates or heaps give us the illusion of being a self, separate from all others. But the skandhas are constantly changing and impermanent. You are not the same for two consecutive moments. Realizing this truth can be a long and difficult journey, and some traditions think it is only possible for monks. We cling to who we think we are, but we are never the same from moment to moment.

 

This concept is one that separates Buddhism from Hinduism, in which there is a belief in an individual soul or self. While many Buddhists believe in the cycle of rebirth, with anatta there is no self or soul.

 

Theravada Buddhism and Mahayana Buddhism differ on how anatman is understood. The liberated nirvana state in Theravada is a state of anatta, freed from the delusion of ego. In Mahayana, there is no intrinsic self, we are not really separate, autonomous beings.


____________________

 

YouTube: Ba Dấu Ấn Của Cuộc Đời - Three Marks Of Existence
[Bấm nút 'CC' và chọn Settings / Subtitles / Vietnamese để xem phụ đề Việt Ngữ]
[Bấm nút 'CC' và chọn Settings / Subtitles / English để xem phụ đề Anh Ngữ]
____________________
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4803)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4817)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4413)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 4375)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 4139)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 4438)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5394)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3645)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3888)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3505)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3706)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 3432)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 3260)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 3704)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 3268)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 5199)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1100654)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 5552)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 4766)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 4550)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 4368)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 3421)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 3573)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 3031)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 3349)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 3279)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 4094)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 2828)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 3298)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 3281)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 3000)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 3983)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 3668)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 4809)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 6559)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 8428)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 5218)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 5228)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 4368)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 5394)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 11085)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 4139)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 4060)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 6816)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 6447)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng