Pháp Ngữ 2

06 Tháng Mười 201810:31 CH(Xem: 4799)
Pháp Ngữ 2
 BoatReflection_1B
 
 
Pháp Ngữ 2
HT. Viên Minh
Nguồn: coinguonhanhphuc.blogspot.com, trungtamhotong.org
 
____________________
 

 

1. "Y kinh diễn nghĩa tam thế Phật oan. Ly kinh nhất tự tức đồng ma thuyết"

 

Không ngôn ngữ nào diễn đạt được chân lý do đó không thể hoàn toàn y cứ vào ngôn ngữ Phật thuyết mà thấy chân lý được. Vậy y ngôn ngữ kinh điển mà cho đó là chân lý thì oan cho Chư Phật. Nhưng nếu chưa thấy chân lý mà không y lời Phật dạy thì nói gì cũng sai là phải rồi.

 

2. Nhận biết đâu là Ngã và đâu là Pháp

 

...Thường nhận biết thân tâm thì rồi con sẽ thấy ra đâu là sự vận hành của pháp và đâu là sự vận hành của cái ta ảo tưởng. Con đừng lo, điều này sẽ giúp con tự động điều chỉnh thái độ nhận thứchành vi ngày càng thuận pháp hơn cho đến khi không còn thuận ngã nữa là được.

 

...cứ để tánh biết lặng lẽ soi chiếu một cách tự nhiên, chứ không phải ảo tưởng "tôi định tâm", "tôi quán biết", "tôi loại bỏ", "tôi đạt được"... một cách chủ quan theo khái niệm hay quan niệm nào đã quy định từ trước hoặc dự liệu về sau. Khi tánh biết thấy đối tượng tự nhiên trong sự tương giao (chỉ căn - trần - thức) thì không có người biết và đối tượng được biết, nhưng khi cái "ta biết" khởi lên thì liền có người biết và đối tượng muốn biết.

 

...Khi buồn thấy buồn này là của Ta thì đó chính là ngã sở.

Nhưng nếu khi buồn con chỉ thấy trạng thái buồn như nó là trong nhân duyên sinh diệt của nó, thì đó thuần túy là pháp...

 

3. Tâm sinh diệt

 

Tâm sinh diệtám chỉ tâm sinh khởi theo tiến trình 5 uẩn hoặc 12 nhân duyên, nghĩa là tâm khởi vô minh, ái dục, tạo tác, hữu vi, hữu ngã thì mới gọi là sinh tử. Còn nếu tâm không khởi theo 5 uẩn, 12 nhân duyên tức là tâm khôngvô minh, ái dục, tạo tác, vô vi, vô ngã thì không còn gọi là sinh tử nữa. Sở dĩ Niết-bàn được gọi là Diệt Đế vì Diệt là diệt cái ngã hữu vi tạo tác, mà diệt hữu vi tạo tác tức không còn sinh diệt. Đó là cái mà Đức Phật gọi là không sinh, không hữu, không tác, không thành vậy.

 

4. Cái được thấy chỉ ở ngay đây, trong hiện tại, như nó đang là.

 

Trong thiền Vipassanà thấy tức là hành chứ không phải hành là áp dụng theo một phương pháp để cố gắng làm gì với ý đồ đạt được điều mình mong muốn. Cái mong muốn luôn ở tương lai, trong khi cái được thấy chỉ ở ngay đây, trong hiện tại, như nó đang là. Thấy là phát hiện ra sự thật, thấy ra thực tánh của pháp đang vận hành tự nhiên ngay nơi thực tại thân-tâm-cảnh đúng với thời-vị-tính của nó mà thôi. Nhận ra điều này con sẽ không còn lăng xăng kiếm tìm và giải quyết theo cái ta luôn muốn khẳng định mình nữa.

...chỉ cần thấy pháp đến đi sinh diệt một cách trung thực, đừng nghĩ đúng sai, cũng đừng lấy bỏ, chỉ thấy thôi, thấy như nó đang là... tức là thiền Vipassanà, là Kiến Tánh. Con cứ thường trở về trọn vẹn trong sáng biết mình là được.

 

5. Nhàm Chán

 

Phải xem sự nhàm chán đó thuộc loại nào mới được.

 

- Có những nhàm chán là đương nhiên khi con không còn hăng say với những điều vô nghĩa giữa cuộc đời.

 

- Nhàm chán... là không còn nhiệt tình cả với những điều cần làm, như sống tỉnh thức hay hành động vô ngã vị tha chẳng hạn thì đó mới là giải đãi, tiêu cựcthụ động.

 

Chán nản tiêu cực ... là thiếu tinh tấn, chánh niệm và tỉnh giác.

Một người thường trở về trọn vẹn trong sáng với thân tâm thì không bao giờ chán nản cả.

 

Tóm lại con cần phải thấy rõ đâu là nhàm chán tích cực, đâu là chán nản tiêu cực mới được.

 

6. Giải tỏa nỗi khổ tâm về những ký ức đau buồn

 

Lắng nghe lại cảm xúc của con khi nó khởi lên, chỉ thấy nó thôi chứ đừng phê phán hay tìm cách xử lý gì cả. Lặng lẽ nhìn xem nó tự đến tự đi như thế nào rồi con sẽ thấy nó với một nụ cười thật nhẹ nhàng và thông cảm.

 

7. Nhận biếttính chất của tâm

 

Nhận biếttính chất của tâm nên còn gọi là tính biết hay tánh biết. Nhận biết có nhiều loại, điển hình như:

1) Tưởng tri (sanjànàti)

2) Thức tri (vijànàti)

3) Tuệ tri (pajànàti)

4) Thắng tri (abhijànàti)

5) Liễu tri (anjànàti) v.v...

Tất cả đều do Phật chỉ bày. Nhận biết thực tánh của vạn pháp như nó đang là chính là tuệ tri.

                                               

8. Làm từ thiện

 

Làm từ thiệntuỳ duyên sống vô ngã vị tha, và ngay đó biết trọn vẹn trong sáng với thân tâm là con đang sống tuỳ duyên thuận pháp. Đi chùa hay không đi chùa, làm từ thiện hay không làm từ thiện đều là tuỳ duyên chứ không phải chủ trương theo quan niệm của mình hay bất kỳ chủ trưong của ai khác. Nếu con làm theo quan niệm của mình là thuận ngã, không theo ý đồ riêng của mình mà sống đúng thời, đúng vị và đúng bản chất thực của pháp tức là thuận pháp.

 

9. Sự mầu nhiệm

 

Khi con cố gắng thoát ra điều này và nỗ lực cầu cạnh điều kia thì con không thể thấy ra sự mầu nhiệm của điều đang xảy ra như nó là. Sự mầu nhiệm chỉ có thể xảy ra khi con trọn vẹn với pháp đang là. Không manh động là giới, không phân tâm là định, không vọng tưởng là tuệ. Từ đó có nhẫn nại, nhu hoà, thương yêu, buông xảan lạc. Thay đổi thái độ sống là thay đổi cuộc sống, còn cố gắng thay đổi cuộc sống thì thực ra chẳng thay đổi được gì. Cho nên có câu nói thật hữu lý là: "Chúng ta sinh ra không phải để thay đổi cuộc đời, mà cuộc đời sinh ra để thay đổi chúng ta". Và đó chính là sự thay đổi lớn lao nhất.

 

10. HỮU Ý, HỮU TẤT, HỮU CỐ, HỮU NGÃ

 

...Khởi ý muốn định là đã có HỮU Ý, lúc đó con cần điều kiện yên tĩnh để định nên liền rơi vào HỮU TẤT, và con duy trì nỗ lực thực hiện ý định đó tức là tự trói buộc vào HỮU CỐ, như vậy con sẽ mong sao không bị trở ngại, mong sao mau đạt định thế là sinh ra HỮU NGÃ. Bốn điều này Đức Phật gọi là HỮU, TƯỚNG, TÁC, CẦU. Khi đã muốn định, chấp vào tướng định, cố gắng để định, mong cầu được định... thì CHẮC CHẮN SINH SỢ HÃI. Nếu con may mắn có đủ điều kiện để định thì thực ra trong định đó vẫn còn sợ hãi bị mất đi nên chưa phải là chánh định. Chánh định là định vô ngã nên không muốn được mà cũng không sợ mất. Định tự đến khi tâm không loạn, khi tâm buông bỏ mọi nỗ lực để trở thành thì nó chính là đại định: Định ở mọi lúc mọi nơi và mọi điều kiện. Ở đó CHẮC CHẮN KHÔNG SỢ HÃI.

 

11. Chưa buông được còn nghi

 

Chưa buông được còn nghi

Buông được rồi liền thấy

Pháp tự đến tự đi

Khổ vì "ta" chuốc lấy!

 

12. Pháp giới định tuệ tuỳ dụng

 

Pháp giới định tuệ tuỳ dụng này có thể ứng hoá trong mọi việc, mọi lúc, mọi nơi và đó chính là tu, vì ở đâu con cũng điều chỉnh được nhận thứchành vi một cách tự nhiên mà không rơi vào bản ngã như những người cố ý ngồi tu theo một phương pháp cố định.

13. Phóng dật, dễ duôi, chánh niệm, chánh ức niệm

 

Phóng dật là bị lôi cuốn hay chạy theo ngoại cảnh (sắc, thanh, hương, vị, xúc) hoặc nội cảnh (pháp: ý tượng, ý tưởng, khái niệm...). Dễ duôi cũng hàm nghĩa phóng dật, trong đó đặc biệt ám chỉ sự buông lung, cẩu thả, thiếu thận trọng. Chánh niệm là tâm tự tại - trọn vẹn với thực tại thân tâm, ngược lại là thất niệm (quên mình) tức tâm bất tại (lang thang ở bên ngoài). Chánh ức niệm đôi lúc dùng với nghĩa chánh niệm, đôi lúc dùng với nghĩa suy ngẫm chín chắn.

 

14. Cái gì đến đi nơi thân tâm ... đều là pháp

 

Thưa thầy! Con phải làm sao khi con quá nhiều vọng tưởng?

 

Trả lời:

Sao con biết đó là vọng tưởng? Khi con nói đó là vọng tưởng tức là con có ý phê phán rồi cho nên con mới muốn làm sao để xử lý nó. Đó là thái độ nhận thứchành vi thiếu trung thực. Cái gì đến đi nơi thân tâm con đều là pháp, chỉ cần lặng lẽ lắng nghe quan sát hoặc cảm nhận nó như nó đang là thôi thì con sẽ phát hiện ra bản chất thật của pháp. Chủ yếu giác ngộ là thấy pháp chứ không phải loại bỏ pháp này tìm kiếm pháp kia theo ý mình. Nếu là chân thì nó tự chân, nếu là vọng thì tự nó là không, vậy con đâu cần xử lý. Nếu con không thấy được điều này thì tạm thời con có thể niệm Phật để tâm lắng dịu dần rồi khi tâm đã lặng lẽ trong sáng thì nó sẽ tự biết chiếu soi để thấy rõ các pháp.

 

15. Vô tâm

 

...Đừng hiểu vô tâm - không có chủ ý tạo tác của bản ngã - là không hướng tâm hay để mặc niệm khởi. Hướng tâm chân chính gọi là như lý tác ý (yoniso manasikàra) - yếu tố cơ bản của thiền. Và khởi niệm liền thấy chứ không phải để mặc. Nếu "để mặc" hiểu theo nghĩa là chỉ thấy với tâm lặng lẽ trong sáng chứ không phê phán kiểm duyệt thì đúng, còn "để mặc" là không thận trọng chú tâm quan sát là sai. Buông là buông thái độ lăng xăng can thiệp của bản ngã, vì khi tâm không lăng xăng làm theo ý đồ chủ quan thì liền tĩnh lặng trong sáng và ngay đó có như lý tác ý trên đối tượng thân, thọ, tâm, pháp. Tất cả hoạt động này đều tự nhiên vô ngã. Trọn vẹn thấy hơi thởniệm thân, trọn vẹn thấy niệm khởi là niệm tâm... pháp gì đến thì liền thấy tức là đã trở về chứ không có chỗ nào nhất định để trở về như trong thiền định cả.

 

16. Định và Tuệ

 

Trong định thì còn có "cột" nhưng chỉ cột được bằng tướng do tưởng sinh chứ không thể cột trên đối tượng thực tánh. Trong tuệ thì hoàn toàn không theo cũng không cột gì cả, theo không thể được mà cột lại chẳng xong. Trí tuệ như mặt trời chiếu không theo con chim bay lượn cũng không cột vào cục đá đứng yên, thế mà cái gì xuất hiện đều thấy cả. Thận trọng chú tâm quan sát là cái dụng của giới định tuệ tự ứng ra khi cần thiết rồi thôi chứ không bao giờ theo hay cột vào đâu cả. Cũng vậy, buông nhưng không có gì để buông, vì nếu con có gì để buông tức con thấy "có" rồi sao gọi là "không vô ngã" được? Đó là lý do vì sao Thiền nói: "Việc đến thì tâm ứng hiện, việc đi thì tâm rỗng rang".

 

17. Cách gieo duyên tốt nhất với Phật Pháp

 

Phật Pháp ở nơi con, trở về thấy biết chính mình để khám phá ra lẽ thật thì không những là cách gieo duyên tốt nhất với Phật Pháp mà còn tự mình thấy ra Chánh Pháp. Nếu con còn nghi ngờ điều này thì con vẫn còn tìm kiếm chân lý ở bên ngoài, mà khi còn vọng tưởng thì bên ngoài chỉ là phản ánh vọng tưởng của con mà thôi. Khi nào trong con đã thấy ra Phật Pháp thì con mới thấy bên ngoài cũng đều là Phật Pháp, bằng không dù con có học thuộc trăm kinh, ngàn sách thì cũng chỉ là vọng tưởng mà thôi. Tâm con thế nào con chỉ nên thấy nó như vậy, đừng tìm cách lý giải vì mọi lý giải của lý trí đều là vọng. Các vị thầy của Bồ-tát, trước khi Ngài đại ngộ, tuy trình độ cao nhưng cao theo sự phát triển cái "bản ngã chứng đắc" chứ không cao theo trình độ xả ly bản ngã của ba-la-mật vì vậy vẫn còn tà kiếntham ái, do đó vẫn còn sinh tử luân hồi trong Tam giới, nghĩa là vẫn còn bị sa đoạ vì tà kiếntham ái ấy.

 

18. Rốt lại...chỉ có tánh biết thấy Pháp mà thôi

 

Khi buồn mà con thấy buồn này là của Ta thì đó chính là ngã sở. Nhưng nếu khi buồn con chỉ thấy trạng thái buồn như nó là trong nhân duyên sinh diệt của nó, thì đó thuần túy là pháp chứ không phải ngã sở. Và khi thấy buồn mà con có cái Ta thấy thì đó là bản ngã, còn nếu mắt tự thấy tâm tự biết thì thấy biết đó là vô ngã. Rốt lại cũng chỉ có tánh biết thấy pháp mà thôi.

 

 

 

____________________
 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4954)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4965)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4590)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 4529)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 4274)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 4638)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5789)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3721)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3943)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3564)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3770)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 3555)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 3336)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 3881)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 3549)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 5489)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1102923)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 5853)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 4958)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 4718)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 4685)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 3546)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 3859)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 3242)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 3631)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 3392)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 4383)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 2982)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 3470)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 3412)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 3261)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 4290)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 3818)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 4961)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 6920)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 8673)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 5442)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 5707)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 4575)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 5789)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 11448)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 4397)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 4256)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 7010)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 6797)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng