Pháp Ngữ 4

08 Tháng Mười 20182:00 CH(Xem: 59)
Pháp Ngữ 4
 
Dandelions_1B
 
Pháp Ngữ 4
HT. Viên Minh
Nguồn: coinguonhanhphuc.blogspot.com, trungtamhotong.org
 
____________________
 

 

Không nên vội tu theo pháp môn nào, vì chỉ cần sai một ly là đi một dặm

 

"Không làm các việc ác, thường làm các việc lành, giữ tâm ý thanh tịnh" là được. Việc ác là việc hại mình hại người, việc lành là việc tốt mình tốt người. Tâm thanh tịnh là tâm sáng suốt, định tĩnh, trong lành - không tham, sân, si. Ngoài ra, đọc kinh sách, nghe thuyết giảng để nhận thức cho đúng, có nhận thức đúng thì hành vi mới đúng, chứ không nên vội tu theo pháp môn nào, vì chỉ cần sai một ly là đi một dặm...

 

Giải ngộ, chứng ngộ, và triệt ngộ

 

Thường lý trí đi trước chứng nghiệm rất lâu, do đó lúc đầu người ta chỉ mới thu thập kiến thức rồi sau đó qua trải nghiệm thực mà điều chỉnh dần nhận thức và hành vi thì mới có tri kiến thực. Do đó, hiểu được mới là giải ngộ, thấy được mới là chứng ngộ, và làm được mới là triệt ngộ. 

 

Giải ngộ ... chưa phải là chứng ngộ pháp

 

Khi nghe nói về thực tính của pháp rồi áp dụng khái niệm và hiểu được qua lý trí phân biệt đó vào việc tu tập thì vẫn có thể chưa thấy thực tính của pháp. Nếu như thế thì chỉ giải ngộ chứ chưa phải là chứng ngộ pháp đúng tự tính như nó là, mà vẫn còn cho là, phải là.

 

Chỉ thấy thôi và thấy sao thì thấy vậy không qua khái niệm nào cả mới là NHƯ THỊ.

 

Một điều hệ trọng nữa là thường biết không phải là cái biết thường hằng. Tánh biết không thường hằng vì nó không thường không đoạn gì cả, thường đoạn chỉ là ý niệm về nó thôi, nghĩa là vẫn chưa thoát khỏi khái niệm cho là, phải là. Chỉ thấy thôi và thấy sao thì thấy vậy không qua khái niệm nào cả mới là NHƯ THỊ.

 

"Trầm không trệ tịch"

 

Nếu... quá đặt nặng việc an trú trong cái như thị thì vẫn là "trầm không trệ tịch"...

 

Đừng đặt an lạc giải thoát lên hàng đầu

 

Đừng đặt an lạc giải thoát lên hàng đầu, mà chủ yếu là biết trải nghiệm, chiêm nghiệm, học hỏi bản chất thật của chính mình và đời sống chứ không để cho khái niệm "thực tướng vô tướng", "như thị", "tánh không"... xen vào để rồi rơi vào trầm không trệ tịch, không còn dám trung thực với chính mình nữa.

 

Hãy tin vào sự vận hành mầu nhiệm của pháp hơn là tin vào cái ngã lăng xăng.

 

Không cần làm sao cả. Cứ thế mà thấy ra chính mình...Cứ thấy thôi, rồi mọi chuyện sẽ hiện ra rõ ràng và sẽ thấy ra hết mọi mặt của vấn đề, và lúc đó con sẽ mỉm cười với chính mình và tất cả. Bây giờ đang bế tắc thì cứ thấy đang bế tắt là được rồi. Đừng giải quyết hay thêm bớt gì cả. Hãy tin vào sự vận hành mầu nhiệm của pháp hơn là tin vào cái ngã lăng xăng.

 

Hạnh Bồ-tát

 

Nếu.. sống đúng nguyên lý "Tùy duyên thuận pháp, vô ngã vị tha" và phương châm "phục vụ để hoàn toàn và hoàn toàn để phục vụ" thì đó chính là hạnh Bồ-tát...

 

Sự tương giao với vạn pháp

 

...Thật sự trọn vẹn trong sáng với thực tại thân-tâm-cảnh thì không cảm thấy cô độc mà cảm thấy nhẹ nhàng thanh thoát và dễ dàng hoà nhập vào môi trường xung quanh. Cứ thận trọng chú tâm quan sát lại mình một cách tự nhiên trong hoạt động tương giao với cuộc sống, với mọi người, mọi vật thì con sẽ dần phát hiện ra những ảo tưởng trói buộc, những lăng xăng tạo tác của cái "ta", mà thoát ra khỏi chúng nên con cảm nhận được sự tự do, tự tại, an lạc nhưng không tách biệt với sự tương giao với vạn pháp

 

Kiến tánh.

 

Trọn vẹn với thực tại đang là với cái biết rõ ràng trong sáng, không dính mắc... chính là chánh niệm tỉnh giác

... đừng xem an lạc là mục đích của sự tu tập mà điều chính yếu vẫn là thấy ra bản chất thật của pháp. Thiền Vipassanà gọi đó là thấy thực tánh pháp, và Thiền Tông gọi là kiến tánh.

 

"Hành động" chánh niệm tỉnh giác.

 

Tu mà không nghĩ là mình đang tu để chứng gì cả, chỉ thấy bình thường như ăn cơm uống nước mà thôi. Đó là sự trọn vẹn trong sáng mầu nhiệm và vô điều kiện đúng nghĩa của "hành động" chánh niệm tỉnh giác.

 

Thời-vị-tính của một pháp

 

Thời-vị-tính của một pháp tự nó không bao giờ trễ, và tánh biết thấy pháp cũng không bao giờ trễ, chỉ có cái ta muốn biết mới biết sớm hay muộn mà thôi. Sở dĩ sớm hay muộn như vậy là vì cái ta muốn biết luôn xen khái niệm và kiến thức vào mà thành tưởng tri và thức tri chứ không còn là cái biết trọn vẹn trong sáng của tánh biết tuệ tri nữa.

 

Pháp lẫn tánh biết vốn đã hoàn mãn

 

Pháp vốn tịch tịnh

Tâm vốn vô sinh

Tâm pháp an bình

Vô sinh pháp nhãn.

 

Nguyên lý cả pháp lẫn tánh biết vốn đã hoàn mãn rồi, chỉ tại bị cái ta muốn biết che lấp mà người ta không thấy thôi. Do đó vẫn chỉ là ngay đó mà thấy ...không cần thêm bớt hay hoàn mãn gì cả, động tác cố gắng hoàn mãn là thừa.

 

Ngồi thiền chỉ là chuyện nhỏ... đừng có quan trọng hóa nó quá mà đánh mất sự quân bình của đời sống.

 

Đi, đứng, ngồi, nằm đều có thể thiền... Ngồi nhiều chỉ sinh trì trệ khí huyết chứ có ích gì? Nếu trong đi đứng ngồi nằm con đều sáng suốt, định tĩnh, trong lành thì con đang sống trong giới định tuệ, như vậy lúc nào con cũng có thể sống trọn vẹn trong sáng với thực tại thân tâm thì ngồi thiền chỉ là chuyện nhỏ thôi,đừng có quan trọng hóa nó quá mà đánh mất sự quân bình của đời sống.

 

"Tuệ quán chính là đây"

 

Cứ sống bình thường không cần mong cầu trở thành cái gì cao siêu cả, thì mới có thể trọn vẹn trong sáng với thực tại được. Chính ý muốn trở thành phá hủy giây phút thanh tịnh sáng suốt ngay đây và bây giờ. Không cố gắng trở thành, cũng không buông xuôi trôi nổi mà ngay nơi thực tại thân tâm luôn luôn soi chiếu, như Phật dạy: "Tuệ quán chính là đây"

 

Tất cả mọi lựa chọn đều giống nhau

 

Tất cả mọi lựa chọn đều giống nhau vì trong lựa chọn, vấn đề không phải là cái được lựa chọn mà là tâm người lựa chọn. Người ta chỉ quan tâm đến cái được lựa chọn mà không biết rằng dù lựa chọn gì thì tính chất và động lực của tâm lúc lựa chọn ấy vẫn giống nhau. Ví dụ như con có tâm ích kỷ thì dù chọn ăn mì hay phở thì cũng chỉ vì ích kỷ thôi. Tâm ích kỷ này dù chọn lựa tu hành để mau đắc đạo đi nữa thì thật ra cũng vẫn thế...

 

"Khoảng trống của thời gian" là gì? "Khi đối diện với chính mình, tối kỵ là để yếu tố thời gian và tư tưởng xen vào"

 

Thời gian tâm lý là một khoảng trống tạo ra giữa thực tại đang là và lý tưởng sẽ là. Người ta nói rằng không có hy vọng thì không thể sống, nhưng thực ra ít ai thật sự có hy vọng mà chỉ là ảo vọng. Mà người sống trong ảo vọng mới thực coi như đã chết. Nếu có một hy vọng đích thực thì chỉ những ai thật sự sống trọn vẹn trong thực tại, không tạo ra khoảng trống thời gian thì hy vọng đã thuộc về người ấy nên anh ta không cần cái gọi là hy vọng nữa, vì đó chỉ là sản phẩm của tư tưởng và thời gian mà thôi.

 

Cái biết trực tiếp pháp thực tánh khác xa với cái biết pháp qua khái niệm chế định

 

Chỉ có pháp vận hành và tánh biết thấy pháp một cách trực tiếp không qua khái niệm nào cả, do đó chỉ thấy, chỉ nghe,... chỉ biết với tâm trong sáng tất cả đối tượng mà dường như không biết gì cả vì không khởi lý trí phân biệt, chỉ khi nào tùy ứng để diễn đạt mới dùng tới khái niệm hình ảnh, ý niệm và ngôn ngữ mà thôi. Tánh biết tự ứng khi có việc cần đến nó, còn không thì nó chỉ rỗng lặng trong sáng thôi. Cái biết trực tiếp pháp thực tánh khác xa với cái biết pháp qua khái niệm chế định nên biết mà dường như không biết, và không biết nhưng cái biết tự nó thật rõ ràng. Điều này chỉ ai thấy mới biết, còn người không thấy thì tưởng đó là lý luận chơi cho vui, hoặc cho đó chỉ là lý thuyết vớ vẩn, và nhiều người không sao hiểu nổi cái biết mà không biết này, vì cái biết của họ là hữu vi hữu ngã, còn cái biết này vô vi, vô tướng, không phải của ai, không phát triển được... nhưng nó cứ thế mà vận hành, mà thấy biết vô ngại.

 

Thấy lại chính mình mới là cái gốc của sự tiến hóa (opanayati)

 

Thường con người được giáo dục theo hướng cố gắng vươn lên phía trước hơn là hướng tinh tấn trở về thấy lại (ehipassati) chính mình. Nhưng thấy lại chính mình mới là cái gốc của sự tiến hóa (opanayati). Do cứ lo vươn tới tương lai mà không chịu thấy ra tình trạng hiện tại nên không có trải nghiệm thực mà chỉ mơ mộng hão. Vì vậy cách đầu tư tốt nhất cho tương lai chính là thông suốt một cách trọn vẹn từng giây phút trung thực trong hiện tại.

 

Tâm so sánh tức vẫn là ngã mạn - dù tự ti hay tự tôn.

                                    

Chủ yếu là con thấy được gì và làm được gì chứ không phải là người khác. Khi con thấy người khác không thấy không làm đúng như thầy dạy mà con cảm thông, thương yêu và chia sẻ để giúp họ thì mới đúng, còn nếu con cảm thấy sân si hay khinh thường tức con vẫn còn thấy với cái ngã, chưa thấy pháp đúng với tánh tướng thể dụng như nó đang là...Nên thấy mình trước, nếu thấy người khác để thấy lại mình thì tốt, còn thấy với tâm so sánh tức vẫn là ngã mạn - dù tự ti hay tự tôn.

 

Hình thành kinh nghiệm hay kết luận thì liền đánh mất thực tánh pháp

 

vẫn chỉ thấy thôi - tri kiến như thực - chứ đừng xem đó là kinh nghiệm. Hình thành kinh nghiệm hay kết luận thì liền đánh mất thực tánh pháp mà con đang thấy, vì khi đó cái đang thấy trở thành cái đã thấy.

 

Chấm dứt lực đối kháng của cái ta nhị nguyên

 

Ý muốn an đã làm cho con không thực thấy sự bất an là gì mà chỉ tạo ra đối kháng giữa hai ý niệm an và bất an, sự đối kháng này chính là mấu chốt của sự bất an. Khi bất an con trọn vẹn trong sáng thấy cái bất an như nó đang là thì liền chấm dứt lực đối kháng của cái ta nhị nguyên, thế là ngay nơi bất an mà cái thấy vẫn an, và bất an cũng là vô ngã. Nếu con không thấy được chân lý này thì đừng để cái ngã cố gắng tu vì như thế chỉ đổ thêm dầu vào ngôi nhà đang cháy mà thôi!

 

Tâm buông xả

 

Trong buông xả vô sự tánh biết không bị "cái ta biết" che lấp nên có thể biết tất cả mà không cần cố ý tập trung vào một chỗ nào nhất định. Khi buông xả tâm trở về với bản chất sáng suốt, định tĩnh, trong lành tự nhiên của nó, hay nói cách khác là tâm trở về trọn vẹn trong sáng với thực tại, không trú định mà cũng không tán loạn, chỉ có thấy, nghe, xúc, biết... mà không có người biết và đối tượng được biết nên không còn khái niệm ta và của ta. Lúc đó chính là thực tánh pháp vượt ngoài khái niệm. Tâm buông xả ấy có thể mất đi nhưng từ đó con sẽ thấy vô ngã và hành trình của bản ngã dễ dàng hơn; sự thận trọng, chú tâm, quan sát trong đời sống hàng ngày cũng sẽ được thực hiện một cách tự nhiên, vô tâm và giản dị hơn; đồng thời tâm buông xả cũng sẽ đến thường xuyên hơn

 

Xả, buông xả & xả ly

 

Xả là từ bỏ, nên buông xả là buông bỏ, xả ly là lìa bỏ. Có hai loại từ bỏ: Một là từ bỏ một vật, một tình trạng hay một hành động nào đó, như bỏ đi những thứ không cần thiết, có hại, hoặc không còn dùng nữa, chẳng hạn từ bỏ rượu, từ bỏ sát sinh... Hai là từ bỏ thái độ cho là, phải là, sẽ là... chủ quan sai lầm của bản ngã để trả pháp về với tự tánh trung thực của nó như nó là.

 

Chân lý ở khắp mọi nơi, trong những sự việc bình thường nhất.

 

Khám phá chính mình và bản chất cuộc sống. Thấy ra thái độ phản ứng của mình trước những tình huống hàng ngày là một bước tiến khá tốt trong việc phát hiện sự thật. Nhiều người chỉ lo tìm kiếm lý tưởng cao xa mà quên rằng chân lý ở khắp mọi nơi, trong những sự việc bình thường nhất...

"...Chân lý cũng chính là ngay trong thực tại, trong cái đang là..."

 

Cứ uống nước thì sẽ tự biết nóng hay lạnh

 

Không diễn dịch mới biết một cách trực tiếp bản chất thực của pháp đang là, còn nếu con diễn dịch thì đâu còn là chánh niệm tỉnh giác nữa, mà không còn chánh niệm tỉnh giác thì làm sao thấy được thực tánh pháp? Diễn dịch thì phải qua khái niệm chế định, mà khi con khởi ý muốn xác định một điều gì thì nó đã trở thành khái niệm, còn sự thật thì đã trôi qua mất rồi, nên muốn xác định thì không thể nào trực tiếp thấy pháp như nó đang là được. Đừng lý luận, cứ uống nước thì sẽ tự biết nóng hay lạnh mà thôi.

 

Sự hình thành Tôn Giáo

 

Thực ra từ tôn giáo tự nó vô tội, nó chỉ là ngôn ngữ chế định thôi, tùy ai hiểu sao thì hiểu! Hầu hết các tôn giáo bắt nguồn từ một người giác ngộ chân lý, người ấy nói lên sự thật không phải để truyền bá tư tưởng mà chỉ để giúp cho những ai hữu duyên thấy ra sự thật đó. Như vậy tôn giáo lúc đầu có nghĩa là việc thấy ra và sống với chân lý mà thể hiện cụ thể qua sự trải nghiệm, chiêm nghiệm, thẩm sát, chứng ngộ mà sống tùy duyên thuận pháp. Lúc này tôn giáo là sự thể hiện đời sống đúng với nguyên lý vận hành chân thực của đời sống, trong đó bao gồm cả Trời Đất, chúng sinh và muôn loài vạn vật.

 

Sự hình thành Tông môn, hệ phái...& Pháp môn phương tiện...

 

Khi vị giác ngộ ấy qua đời thì người sau dựng vị ấy lên làm một vị giáo chủ thần tượng và tôn thờ lời dạy của vị ấy thành giáo điều, rồi ngày càng tô vẽ thêm - dù thành văn hay không thành văn - để biến thành tổ chức tôn giáo theo trình độ nhận thức của họ, lúc đó tôn giáo có nghĩa là sự tôn sùng và tuân thủ giáo điều. Nhưng vì trình độ nhận thức khác nhau nên quan niệm của họ nhanh chóng chia năm xẻ bảy để thành nhiều tông môn, hệ phái khác nhau, có quan niệm, truyền thống và pháp môn phương tiện riêng, mà ai cũng tự cho mình là "biệt truyền" chính thống. Tuy nhiên, viêc thể hiện cụ thể ở đây chỉ là để "hiểu nghĩa" và "áp dụng" ý nghĩa theo quan niệm nhận thức và phương pháp vân dụng của họ mà thôi.

 

Tôn Giáo trở thành Tín Ngưỡng

 

Cho đến khi chữ giáo trong tôn giáo cũng mất đi ý nghĩa "hiểu biết" của nó mà chỉ còn có nghĩa là "tin", thì bấy giờ từ tôn giáo cũng biến mất mà hóa thành tín ngưỡng. Đó là lý do vì sao trong tín ngưỡng tính huyền bí và tính tưởng tượng cao hơn tính hiểu biết và tính hiện thực! Tín ngưỡng cũng còn tốt bao lâu nó chưa trở thành mê tín hay cuồng tín. Cũng do ở giai đoạn giáo trên người ta y cứ vào ngữ nghĩa mà áp dụng công thức, phương pháp chế định hơn là trực tiếp thấy ra sự thật, nên dần dần rơi vào lý tưởng và ảo tưởng mà thành tín ngưỡng, chủ yếu là xem trọng đức tin...

 

Tôn giáo có cần thiết trong thời đại này hay không? Nếu cần thì với mục đích gì?

 

Chúng ta đã định nghĩa tôn giáo theo hiện trạng diễn biến trong đời sống thực tế chứ không theo một định nghĩa từ điển tiêu chuẩn hàn lâm nào. Nhưng đã là hiện trạng thì đó vẫn là sự thật hiển nhiên, nên không thể nói là cần thiết có tôn giáo hay không cần thiết. Hơn nữa đó là chúng ta mới nói theo chiều "xuống" của tôn giáo nên chúng ta hơi bi quan, còn thực tế vẫn có chiều ngược lại, đó là chiều "lên" đi từ cuồng tín rồi bớt dần còn mê tín, từ mê tín giảm dần còn lại niềm tin. Khi đã tin đúng thì dần dần thoát khỏi cái vỏ tín ngưỡng đưa đến khuynh hường nghiên cứu, học hỏi giáo nghĩa để áp dụng tu tập. Cuối cùng qua áp dụng giáo nghĩa dần dần phát hiện ra sự sai lầm trong lệ thuộc vào phương pháp và quan niệm mà biết điều chỉnh nhận thức và hành vi để tự mình trực tiếp trải nghiệm, chiêm nghiệm và chứng nghiệm được sự thật của đời sống. Lúc đó từ tôn giáo được trở về với ý nghĩa ban đầu là biết sống tùy duyên thuận pháp trong chân lý muôn đời. Tất nhiên khi đã sống trong chân lý thì có tôn giáo hay không đâu thành vấn đề nữa...

 

 

 

____________________

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 285)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 116)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 172)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 190)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 185)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 214)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 710)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 404)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 302)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 974)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 657)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 3917)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8174)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1004)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 468806)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1581)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 595)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 771)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
27 Tháng Hai 20188:42 CH(Xem: 648)
Tôi có quen một ông bạn, ông ta nói rằng ông ta thường xuyên quên chỗ để cây bút, và ông cũng thường xuyên mất bút. Vì thế, ông chỉ xử dụng những cây bút rẻ tiền, để ông ta khỏi phải phiền muộn về chuyện mất bút. Ông lo lắng về thói quen bất cẩn nầy.
14 Tháng Hai 20188:00 SA(Xem: 1086)
* Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian lao nghèo khó. * Á a a a. Nhấp chén đầy vơi chúc người, người vui. Á a a a. Muôn lòng xao xuyến duyên đời.
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 705)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 1477)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 974)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2206)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 942)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
09 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1144)
Quyển sách này gồm các bài kinh theo các chủ đề được tuyển chọn bởi vị nhà sư Tỳ Kheo Bồ-Đề, trong thời gian thầy dịch lại các bộ kinh Nikaya Pali. Đây là một công trình rất hữu ích cho nhiều Phật tử và độc giả trên khắp thế giới. Cũng như vậy, tôi dịch tập tuyển kinh này vì hy vọng nó sẽ rất hữu ích và thuận tiện cho nhiều người Việt Nam:
02 Tháng Mười 20182:48 CH(Xem: 154)
A famous sutra in Mahāyāna Buddhism; its Sanskrit title means "The Heart of the Perfection of Understanding". The text is very short, and it is generally believed to be Buddhist apocrypha written in China using excerpts of a translation of the Mahaprajnaparamita Sutra. The earliest extant text of the Heart Sūtra is the palm-leaf manuscript
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 942)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
08 Tháng Tư 20189:32 CH(Xem: 721)
"Từ kiếp nầy sang kiếp kia, những hạt giống tiếp tục được gieo trồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thần mưa tiếp tục tưới rải nước mưa như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, người nông dân tiếp tục trồng trọt trên cánh đồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thực phẩm tiếp tục tăng trưởng trong cõi người như thế;
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 3600)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".
12 Tháng Mười Hai 201710:00 SA(Xem: 6133)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách. Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế.
02 Tháng Mười Hai 20172:57 CH(Xem: 2594)
(182) Khó mà sinh được làm người, Rồi ra sống được trọn đời khó hơn, Được nghe chánh pháp tuyên dương. Cũng là điều khó trăm đường mà thôi, Duyên may gặp Phật ra đời. Là điều hy hữu, tuyệt vời biết bao.