Kinh Pháp Cú (TN), Vài Lời Xin Thưa Trước & Sau - The Dhammapada, Preface

28 Tháng Mười Một 20189:25 SA(Xem: 8206)
Kinh Pháp Cú (TN), Vài Lời Xin Thưa Trước & Sau - The Dhammapada, Preface

dhp134_B(Kệ số 134) Nếu biết giữ mồm trong yên-lặng, Như chuông nứt bể chẳng tiếng ngân.
Đó là người chứng-đắc Niết-bàn, Trong tâm chẳng mang niềm hiềm-hận.
Verse 134: If you can keep yourself calm and quiet like a broken gong which is no longer resonant,
you are sure to realize Nibbana, there will be no harshness in you.Kinh Pháp Cú (TN), Vài Lời Xin Thưa Trước & Sau - The Dhammapada, Preface

Translated by Daw Mya Tin, M.A. - Thiện Nhựt lược-dịch và tìm hiểu

Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka

Source-Nguồn: tipitaka.net, budsas.net 


_____________________

MỤC LỤC

CONTENTS


Vài lời xin thưa trước

 

[01]  Phẩm 1 - Phẩm Song-yếu

1) Tích chuyện vị Tăng mù - Kệ số 001

2) Tích chuyện chàng thanh-niên được sanh lên cõi Trời - Kệ số 002

3) Tích chuyện Trưởng-lão Thi-sa - Kệ số 003 và 004

4) Tích chuyện về nữ-quái Kha-ly - Kệ số 005

5) Tích chuyện chư Tăng ở Cô-sâm-bi - Kệ số 006

6) Tích chuyện Trưởng-lão Khả-la - Kệ số 007 và 008

7) Tích chuyện về Đề-bà-đạt-đa - Kệ số 009 và 010

8) Tích chuyện hai Tôn-giả Xá-lợi-phất và Đại Mục-kiền-liên - Kệ số 011 và 012

9) Tích chuyện về Tôn-giả Nan-đà - Kệ số 013 và 014

10) Tích chuyện người đồ-tể Thuần-đà - Kệ số 015

11) Tích chuyện ông Đàm-mi - Kệ số 016

12) Tích chuyện về tội-ác của Đề-bà-đạt-đa - Kệ số 017

13) Tích chuyện cô Sử-ma-na - Kệ số 018

14) Tích chuyện hai vị Tỳ-kheo - Kệ số 019 và 020

 

Phẩm 2 - Phẩm Không Phóng-dật

 

15) Tích chuyện Hoàng-hậu Sa-mã-hoa - Kệ số 021, 022 và 023

16) Tích chuyện người chủ ngân-hàng -Kệ số 024

17) Tích chuiyện Tôn-giả Tiểu Phan-tha-ca - Kệ số 025

18) Tích chuyện "Hội-hè tuổi trẻ vui-nhộn" - Kệ số 026 và 027

19) Tích chuyện Tôn-giả Đại Ca-diếp - Kệ số 028

20) Tích chuyện hai vị Tỳ-kheo bạn đồng-tu - Kệ số 029

21) Tích chuyện Mã-Hà - Kệ số 030

22) Tích chuyện một vị Tỳ-kheo - Kệ số 031

23) Tích chuyện Trưởng-lão Ni-ga-ma 86 - Kệ số 032

 

Phẩm 3 - Phẩm Tâm

 

24) Tích chuyện Trưởng-lão Mễ-ghi-dạ - Kệ số 033 và 034

25) Tích chuyện bà Mã-thị-Kha - Kệ số 035

26) Tích chuyện về một Tỳ-kheo bất-mãn - Kệ số 036

27) Tích chuyện Sa-di Tha-di-nê - Kệ số 037

28) Tích chuyện Trưởng-lão Chí-ta-hạt - Kệ số 038 và 039

29) Tích chuyện Năm trăm vị Tỳ-kheo tu Thiền - Kệ số 040

30) Tích chuyện vị Tỳ-kheo Phù-ti-cát - Kệ số 041

31) Tích chuyện người chăn bò Nan-đà - Kệ số 042

32) Tích chuyện về Sở-rị-gia - Kệ số 043

 

Phẩm 4 - Phẩm Hoa

 

33) Tích chuyện các vị Tỳ-kheo bàn về thế đất - Kệ số 044 và 045

34) Tích chuyện vị Tỳ-kheo quán thân như ảo-ảnh - Kệ số 046

35) Tích chuyện vua Tỳ-lưu-ly - Kệ số 047

36) Tích chuyện bà Khưu-ma-ly - Kệ số 048

37) Tích chuyện ông Cơ-sĩ-gia, kẻ giàu-có mà rít-róng - Kệ số 049

38) Tích chuyện ẩn-sĩ Phả-vị-gia - Kệ số 050

39) Tích chuyện cư-sĩ Chúc-pha-nhi - Kệ số 051 và 052

40) Tích chuyện bà tín-nữ Vi-sa-kha - Kệ số 053

41) Tích chuyện về câu hỏi của Tôn-giả A-nan - Kệ số 054 và 055

42) Tích chuyện Tôn-giả Đại Ca-diếp - Kệ số 056

43) Tích chuyện Trưởng-lão Cơ-thi-ca - Kệ số 057

44) Tích chuyện hai người bạn khác đạo - Kệ số 058 và 059

 

Phẩm 5 - Phẩm Ngu

 

45) Tích chuyện một mgười đi tìm hái hoa sen trắng - Kệ số 060

46) Tích chuyện người Sa-di của Tôn-giả Đại Ca-diếp - Kệ số 061

47) Tích chuyện người keo-kiết tên A-nan-đà - Kệ số 062

48) Tích chuyện hai người móc túi - Kệ số 063

49) Tích chuyện Trưởng-lão Ưu-đà-di - Kệ số 064

50) Tích chuyện ba mươi chàng thanh-niên - Kệ số 065

51) Tích chuyện người cùi Sở-phù-bút - Kệ số 066

52) Tích chuyện một người nông-phu - Kệ số 067

53) Tích chuyện người bán hoa Sử-mã-na - Kệ số 068

54) Tích chuyện Nữ-trưởng-lão Bích-Liên - Kệ số 069

55) Tích chuyện Trưởng-lão Giang-bửu-kha - Kệ số 070

56) Tích chuyện về ngạ-quỉ A-hi - Kệ số 071

57) Tích chuyện về ngạ-quỉ Sa-thi-cừu - Kệ số 072

58) Tích chuyện về người gia-chủ tên Tâm - Kệ số 073 và 074

59) Tích chuyện Sa-di Thi-sa - Kệ số 075

 

[02]  Phẩm 6 - Phẩm Hiền-trí

60) Tích chuyện Trưởng-lão Giả-đa - Kệ số 076

61) Tích chuyện hai vị tỳ-kheo Át-sa và Phú-na - Kệ số 077

62) Tích chuyện Tỳ-kheo Xà-nặc - Kệ số 078

63) Tích chuyện Trưởng-lão Kha-phi-na - Kệ số 079

64) Tích chuyện Sa-di Phan-di-ta - Kệ số 080

65) Tích chuyện Trưởng-lão Phát-di-gia - Kệ số 081

66) Tích chuyện tín-nữ Kha-nhã - Kệ số 082

67) Tích chuyện về mùa an-cư ở Vệ-lan-già - Kệ số 083

68) Tích chuyện Trưởng-lão Đàm-mi-kha - Kệ số 084

69) Tích chuyện những người nghe giảng pháp - Kệ số 085 và 086

70) Tích chuyện các Tỳ-kheo sau mùa an-cư - Kệ số 087, 088, 089

 

Phẩm 7 - Phẩm A-la-hán

 

71) Tích chuyện về y-sĩ Kỳ-bà hỏi Đức Phật - Kệ số 090

72) Tích chuyện Tôn-giả Đại Ca-diếp ở lại Trúc-lâm - Kệ số 091

73) Tích chuyện Trưởng-lão Lã-tha-sĩ - Kệ số 092

74) Tích chuyện Trưởng lão A-na-luật - Kệ số 093

75) Tích chuyện Trưởng-lão Ca-chiên-diên - Kệ số 094

76) Tích chuyện Trưởng-lão Xá-lợi-phất bị vu-cáo - Kệ số 095

77) Tích chuyện vị Sa-di ở Cô-sâm-bi - Kệ số 096

78) Tích chuyện về một lời nói của Đại-Đức Xá-lợi-phất - Kệ số 097

79) Tích chuyện Trưởng-lão Lê-va-ta - Kệ số 098

80) Tích chuyện về một người đàn-bà quyến-rũ - Kệ số 099

 

Phẩm 8 - Phẩm Ngàn

 

81) Tích chuyện người đao-phủ Tam-bá-đà - Kệ số 100

82) Tích chuyện về Bá-hi-gia - Kệ số 101

83) Tích chuyện Ni-cô Khuôn-đà-la - Kệ số 102 và 103

84) Tích chuyện thanh-niên Bà-la-môn Anh-tha-bút - Kệ số 104 và 105

85) Tích chuyện người cậu của Tôn-giả Xá-lợi-phất - Kệ số 106

86) Tích chuyện người cháu của Tôn-giả Xá-lợi-phất - Kệ số 107

87) Tích chuyện người bạn của Tôn-giả Xá-lợi-phất - Kệ số 108

88) Tích chuyện về cậu bé Trường-Thọ - Kệ số 109

89) Tích chuyện Sa-di Sầm-khí-ca - Kệ số 110

90) Tích chuyện Tôn-giả Khuôn-đà-na - Kệ số 111

91) Tích chuyện Trưởng-lão Xà-nô - Kệ số 112

92) Tích chuyện Nữ-Trưởng-lão Phả-tha-ca - Kệ số 113

93) Tích chuyện Nữ-Trưởng-lão Kỷ-sa-cơ - Kệ số 114

94) Tích chuyện Nữ-Trưởng-lão Bá-hư-phù - Kệ số 115

 

Phẩm 9 - Phẩm Ác

 

95) Tích chuyện vợ chồng ông Cù-lê-kha - Kệ số 116

96) Tích chuyện Tỳ-kheo Sĩ-gia-sa - Kệ số 117

97) Tích chuyện Thiên-nữ Lã-giai - Kệ số 118

98) Tích chuyện Trưởng-giả Cấp-cô-độc - Kệ số 119 và 120

99) Tích chuyện một vị tỳ-kheo cẩu-thả - Kệ số 121

100) Tích chuyện ông nhà giàu Bình-lập - Kệ số 122

101) Tích chuyện thương-gia Đại-Đà-na - Kệ số 123

102) Tích chuyện vợ chồng người thợ săn Khúc-cư - Kệ số 124

103) Tích chuyện người thợ săn Cổ-kha - Kệ số 125

104) Tích chuyện viên hồng-ngọc - Kệ số 126

105) Tích chuyện về ba nhóm Tỳ-kheo - Kệ số 127

106) Tích chuyện vương-tử Thiện-giác trang - Kệ số 128

 

Phẩm 10 - Phẩm Hình-phạt

 

107) Tích chuyện hai nhóm Tỳ-kheo đánh nhau - Kệ số 129

108) Tích chuyện một nhóm Tỳ-kheo hay doạ-nạt - Kệ số 130

109) Tích chuyện một lũ trẻ đập rắn - Kệ số 131 và 132

110) Tích chuyện Trưởng-lão Khuôn-đà-na - Kệ số 133 và 134

111) Tích chuyện các bà thọ Bát-quan-trai - Kệ số 135

112) Tích chuyện con trăn - Kệ số 136

113) Tích chuyện Tôn-giả Đại Mục-kiền-liên - Kệ số 137, 138, 139 và 140

114) Tích chuyện Tỳ-kheo Bá-hộ-thăng - Kệ số 141

115) Tích chuyện vị đại-thần San-tạ-tị - Kệ số 142

116) Tích chuyện Trưởng-lão Phí-lộ-thi - Kệ số 143 và 144

117) Tích chuyện vị Sa-di Sử-kha - Kệ số 145

 

Phẩm 11 - Phẩm Già

 

118) Tích chuyện về các bạn đạo của bà Vi-sa-kha - Kệ số 146

119) Tích chuyện nàng Sĩ-mã - Kệ số 147

120) Tích chuyện Tỳ-kheo-ni Úc-ta-ra - Kệ số 148

121) Tích chuyện các tỳ-kheo tự-phụ - Kệ số 149

122) Tích chuyện công-chúa Gia-nhã-ba - Kệ số 150

123) Tích chuyện Hoàng-hậu Mạt-lợi - Kệ số 151

124) Tích chuyện Tỳ-kheo Lã-lưu - Kệ số 152

125) Tích chuyện Đức Phật thành Đạo - Kệ số 153 và 154

126) Tích chuyện con ông Đại-đà-na - Kệ số 155 và 156

 

[03]  Phẩm 12 - Phẩm Tự-ngã

127) Tích chuyện Vương-tử Bồ-đề - Kệ số 157

128) Tích chuyện Trưởng-lão Ưu-ba-nan-đà - Kệ số 158

129) Tích chuyện Trưởng-lão Phả-đà-ni - Kệ số 159

130) Tích chuyện bà mẹ của Cưu-ma-ca-diếp - Kệ số 160

131) Tích chuyện ông Ưu-bà-sa - Kệ số 161

132) Tích chuyện về một tiền-kiếp của Đề-bà-đạt-đa - Kệ số 162

133) Tích chuyện về sự chia-rẽ Giáo-hội - Kệ số 163

134) Tích chuyện Tỳ-kheo Kha-la - Kệ số 164

135) Tích chuyện thiện-nam Chu-la - Kệ số 165

136) Tích chuyện Trưởng-lão Ất-tha-đạt - Kệ số 166

 

Phẩm 13 - Phẩm Thế-gian

 

137) Tích chuyện một tỳ-kheo trẻ - Kệ số 167

138) Tích chuyện vua Tịnh-phạn - Kệ số 168 và 169

139) Tích chuyện các tỳ-kheo quán-tưởng bọt nước - Kệ số 170

140) Tích chuyện Vương-tử Vô-uý - Kệ số 171

141) Tích chuyện Trưởng-lão Sầm-mạc-gia - Kệ số 172

142) Tích chuyện Trưởng-lão Vô-não - Kệ số 173

143) Tích chuyện cô gái quay tơ - Kệ số 174

144) Tích chuyện ba mươi tỳ-kheo đắc thần-thông - Kệ số 175

145) Tích chuyện bà Chỉnh-ca-mã - Kệ số 176

146) Tích chuyện công-đức Đại-bố-thí - Kệ số 177

147) Tích chuyện con trai ông Cấp-cô-độc - Kệ số 178

 

Phẩm 14 - Phẩm Phật-đà

 

148) Tích chuyện ba cô gái của Ma-vương - Kệ số 179 và 180

149) Tích chuyện Đức Phật từ cõi Trời Đao-lợi trở lại thế-gian - Kệ số 181

150) Tích chuyện Long-vương Y-ra-kha - Kệ số 182

151) Tích chuyện về lời thưa hỏi của Tôn-giả A-nan - Kệ số 183, 184 và 185

152) Tích chuyện vị tỳ-kheo bất-mãn - Kệ số 186 và 187

153) Tích chuyện vị Bà-la-môn Ất-ghi-đạt - Kệ số 188, 189, 190, 191 và 192

154) Tích chuyện về nơi đản-sanh của bực Thánh - Kệ số 193

155) Tích chuyện các tỳ-kheo bàn về hạnh-phước - Kệ số 194

156) Tích chuyện về tượng Phật Ca-diếp - Kệ số 195 và 196

 

Phẩm 15 - Phẩm An-lạc

 

157) Tích chuyện giải-hoà giòng-họ Thích-ca - Kệ số 197, 198 và 199

158) Tích chuyện Ma-vương khuấy Phật - Kệ số 200

159) Tích chuyện vua xứ Câu-tát-la thất-trận - Kệ số 201

160) Tích chuyện đôi vợ chồng sắp cưới - Kệ số 202

161) Tích chuyện người chăn mất con bò - Kệ số 203

162) Tích chuyện vua Ba-tư-nặc bớt ăn - Kệ số 204

163) Tích chuyện Trưởng-lão Thi-sa ngồi Thiền - Kệ số 205

164) Tích chuyện vua Trời Đế-Thích săn-sóc Phật - Kệ số 206, 207 và 208

 

Phẩm 16 - Phẩm Thân-ái

 

165) Tích chuyện ba người khất-sĩ - Kệ số 209, 210 và 211

166) Tích chuyện một gia-chủ giàu-có - Kệ số 212

167) Tích chuyện bà Vi-sa-kha khóc cháu - Kệ số 213

168) Tích chuyện các ông hoàng xứ Ly-xa - Kệ số 214

169) Tích chuyện chàng thanh-niên Anh-thi - Kệ số 215

170) Tích chuyện người nông-phu Bà-la-môn - Kệ số 216

171) Tích chuyện các thanh-niên kính-mộ Tôn-giả Ca-diếp - Kệ số 217

172) Tích chuyện vị Trưởng-lão đắc quả A-na-hàm - Kệ số 218

173) Tích chuyện gia-chủ Nan-đi-gia - Kệ số 219 và 220

 

Phẩm 17 - Phẩm Sân-hận

 

174) Tích chuyện công-chúa Lỗ-hi-nhi - Kệ số 221

175) Tích chuyện vị Thọ-thần - Kệ số 222

176) Tích chuyện cô tín-nữ Úc-ta-ra - Kệ số 223

177) Tích chuyện Tôn-giả Mục-kiền-liên hỏi Phật - Kệ số 224

178) Tích chuyện một người Bà-la-môn tự-nhận là cha Đức Phật - Kệ số 225

179) Tích chuyện nô-tỳ Phú-na - Kệ số 226

180) Tích chuyện chàng thanh-niên A-tu-la - Kệ số 227, 228, 229 và 230

181) Tích chuyện sáu vị tỳ-kheo mang guốc - Kệ số 231, 232, 233 và 234

 

Phẩm 18 - Phẩm Ô-uế

 

182) Tích chuyện con của người đồ-tể - Kệ số 235, 236, 237 và 238

183) Tích chuyện người Bà-la-môn làm việc thiện - Kệ số 239

184) Tích chuyện ham áo cà-sa của Trưởng-lão Thi-sa - Kệ số 240

185) Tích chuyện tỳ-kheo Lã-lưu-đà-di - Kệ số 241

186) Tích chuyện người bị vợ ngoại-tình - Kệ số 242 và 243

187) Tích chuyện tỳ-kheo Chu-la-sĩ - Kệ số 244 và 245

188) Tích chuyện năm người cãi nhau về ngũ-giới - Kệ số 246, 247 và 248

189) Tích chuyện vị tỳ-kheo ganh-tị - Kệ số 249 và 250

190) Tích chuyện năm người ngồi nghe pháp - Kệ số 251

191) Tích chuyện vị hào-phú Mẫn-đà-kha - Kệ số 252

192) Tích chuyện tỳ-kheo Úc-gia - Kệ số 253

193) Tích chuyện ông Tu-bạt-đà-la, vị đệ-tử chót của Đức Phật- Kệ số 254 và 255

 

Phẩm 19 - Phẩm Pháp-trụ

 

194) Tích chuyện các vị thẩm-phán - Kệ số 256 và 257

195) Tích chuyện sáu vị tỳ-kheo ba-hoa. - Kệ số 258

196) Tích chuyện Trưởng-lão Nhứt-Kệ-tụng - Kệ số 259

197) Tích chuyện Trưởng-lão Phát-di-gia - Kệ số 260 và 261

198) Tích chuyện các tỳ-kheo ganh-tị - Kệ số 262 và 263

199) Tích chuyện tỳ-kheo Hạt-tha-ca - Kệ số 264 và 265

200) Tích chuyện người Bà-la-môn tự nhận là tỳ-kheo - Kệ số 66 và 267

201) Tích chuyện các người ngoại-đạo - Kệ số 268 và 269

202) Tích chuyện người đánh cá tên là Thánh-Hiền - Kệ số 270

203) Tích chuyện các tỳ-kheo tự-mãn - Kệ số 271 và 272

 

Phẩm 20 - Phẩm Đạo

 

204) Tích chuyện các tỳ-kheo bàn về đường đi. - Kệ số 273, 274, 275 và 276

205) Tích chuyện các tỳ-kheo quán chiếu về Vô-thường, Khổ và Vô-ngã - Kệ số 277, 278 và 279

206) Tích chuyện tỳ-kheo Thi-sa lười nhác - Kệ số 280

207) Tích chuyện ngạ-quỉ đầu heo mình người - Kệ số 281

208) Tích chuyện Trưởng-lão Phổ-thi-la - Kệ số 282

209) Tích chuyện năm vị tỳ-kheo già - Kệ số 283 và 284

210) Tích chuyện con của người thợ bạc - Kệ số 285

211) Tích chuyện vị thương-gia Đại-Nghiệp - Kệ số 286

212) Tích chuyện bà Kỷ-sa-cơ - Kệ số 287

213) Tích chuyện bà Phả-tha-ca - Kệ số 288 và 289

 

[04]  Phẩm 21 - Phẩm Tạp-lục

214) Tích chuyện công-đức xưa của Đức Phật. - Kệ số 290.

215) Tích chuyện một bà hay ăn hột gà. - Kệ số 291.

216) Tích chuyện các tỳ-kheo đan dép cỏ. - Kệ số 292 và 293.

217) Tích chuyện Trưởng-lão Phát-di-gia, người thấp-lùn - Kệ số 294 và 295.

218) Tích chuyện con của người đốn củi. - Sáu bài Kệ, từ số 296 đến số 301.

219) Tích chuyện vị tỳ-kheo ở Tỳ-da-ly. - Kệ số 302.

220) Tích chuyện về vị gia-chủ Chi-ta. - Kệ số 303.

221) Tích chuyện cô Chu-la-sử. - Kệ số 304.

222) Tích chuyện Trưởng-lão độc-cư Y-kha. - Kệ số 305.

 

Phẩm 22 - Phẩm Địa-ngục

 

223) Tích chuyện bà Sơn-đà-ly. - Kệ số 306.

224) Tích chuyện Tôn-giả Mục-kiền-liên thấy ngạ-quỉ. - Kệ số 307.

225) Tích chuyện các tỳ-kheo tăng-thượng-mạn. - Kệ số 308.

226) Tích chuyện thanh-niên Khê-ma-ca. - Kệ số 309 và 310.

227) Tích chuyện vị tỳ-kheo xem nhẹ giới-cấm nhỏ. - Kệ số 311, 312, 313.

228) Tích chuyện người vợ ghen-tuông. - Kệ số 314.

229) Tích chuyện các tỳ-kheo qua muà an-cư nơi biên-ải - Kệ số 315.

230) Tích chuyện nhóm loã-thể Ni-kiền-tử. - Kệ số 316 và 317.

231) Tích chuyện nhóm người dị-giáo. - Kệ số 318 và 319.

 

Phẩm 23 - Phẩm Voi

 

232) Tích chuyện bà Mã-can-di-hoa. - Kệ số 320, 321 và 322.

233) Tích chuyện người quản-tượng. - Kệ số 323.

234) Tích chuyện người cha già bị các con ruồng-bỏ. - Kệ số 324.

235) Tích chuyện vua Ba-tư-nặc ăn quá no. - Kệ số 325.

236) Tích chuyện Sa-di Sà-nhu. - Kệ số 326.

237) Tích chuyện con voi già. - Kệ số 327.

238) Tích chuyện con voi hầu-hạ Phật. - Kệ số 328, 329 và 330.

239) Tích chuyện Ma-vương cám-dỗ Phật. - Kệ số 331, 332 và 333.

 

Phẩm 24 - Phẩm Tham-ái

 

240) Tích chuyện con cá vàng. - Kệ số 334, 335, 336 và 337.

241) Tích chuyện con heo nái - Sáu bài Kệ từ số 339 đến số 343

242) Tích chuyện tên trộm bị xử tử. - Kệ số 344

243) Tích chuyện các người tù bị xiềng-xích - Kệ số 345 và 346

244) Tích chuyện Hoàng-hậu Khê-ma - Kệ số 347

245) Tích chuyện người diễn trò nhào lộn - Kệ số 348

246) Tích chuyện người thiện-xạ - Kệ số 349 và 350

247) Tích chuyện Tôn-giả La-hầu-la bị Ma khuấy - Kệ số 351 và 352

248) Tích chuyện ẩn-sĩ Ưu-ba-ca - Kệ số 353

249) Tích chuyện Trời Đế-Thích thưa hỏi Phật - Kệ số 354

250) Tích chuyện một người tuyệt-tự - Kệ số 355

251) Tích chuyện vị Thiên-nam An-khư-ra - Kệ số 356, 357, 358, và 359

 

Phẩm 25 - Phẩm Tỳ-kheo

 

252) Tích chuyện năm vị Tỳ-kheo cãi nhau về năm căn - Kệ số 360 và 361

253) Tích chuyện vị Tỳ-kheo giết con thiên-nga - Kệ số 363

254) Tích chuyện Tỳ-kheo Cơ-khả-ly - Kệ số 363

253) Tích chuyện Trưởng-lão Pháp-hỉ - Kệ số 364.

256) Tích chuyện vị Tỳ-kheo muốn ngả theo Đề-bà - Kệ số 365 và 366

257) Tích chuyện người bố-thí hoa quả đầu mùa - Kệ số 367

258) Tích chuyện mẹ của Trưởng-lão Sơn-na - Chín bài Kệ từ số 368 đến 376

259) Tích chuyện Tỳ-kheo nhìn hoa lài rơi khi ngồi Thiền - Kệ số 377

260) Tích chuyện Trưởng-lão San-ta-kha - Kệ số 378

261) Tích chuyện Trưởng-lãi Nan-ga-la - Kệ số 379 và 380

262) Tích chuyện Tỳ-kheo Hoa-kha-ly - Kệ số 381

263) Tích chuyện Sa-di Sữ-mã - Kệ số 382

 

Phẩm 26 - Phẩm Bà-la-môn

 

264) Tích chuyện vị Bà-la-môm gọi tâng các vị Tỳ-kheo - Kệ số 383

265) Tích chuyện về hai pháp: Chỉ và Quán - Kệ số 384

266) Tích chuyện Ma-vương thưa hỏi Phật - Kệ số 385

267) Tích chuyện một vị Bà-la-môn hỏi Phật - Kệ số 386

268) Tích chuyện Tôn-giả A-nan nhìn hào-quang Phật - Kệ số 387

269) Tích chuyện một vị Bà-la-môn ẩn-sĩ - Kệ số 388

270) Tích chuyện nhẫn-nhục của Tôn-giả Xá-lợi-phất - Kệ số 389 và 390

271) Tích chuyện Ni-bà Ba-xà-ba-đề - Kệ số 391

272) Tích chuyện Tôn-giả Xá-lợi-phất lạy mỗi đêm - Kệ số 392

273) Tích chuyện vị Bà-la-môn Gia-thi-la - Kệ số 393

274) Tích chuyện vị Bà-la-môn lừa gạt - Kệ số 394

275) Tích chuyện Ni-bà Kỷ-sa-cơ tu khổ-hạnh - Kệ số 395

276) Tích chuyện vị Bà-la-môn ở Xá-vệ đến hỏi Phật - Kệ số 396

277) Tích chuyện Tỳ-kheo Úc-ga - Kệ số 397

278) Tích chuyện đấu trâu - Kệ số 398

279) Tích chuyện bốn anh em lỗ-mãng - Kệ số 399

280) Tích chuyện Tôn-giả Xá-lợi-phất bị mẹ nhiếc-móc - Kệ số 400

281) Tích chuyện Ni-bà Bích-Liên - Kệ số 401

282) Tích chuyện người nô-lệ đắc quả A-la-hán - Kệ số 402

283) Tích chuyện Ni-bà Khê-ma - Kệ số 403

284) Tích chuyện Trưởng-lão Thi-sa và vị thần-linh - Kệ số 404

285) Tích chuyện vị Tỳ-kheo bị đánh-đập - Kệ số 405

286) Tích chuyện bốn vị Sa-di - Kệ số 406

287) Tích chuyện Trưởng-lão Đại-Phan - Kệ số 407

288) Tích chuyện Trưởng-lão Phí-linh-đa - Kệ số 408

289) Tích chuyện vị Tỳ-kheo lượm vải - Kệ số 409

290) Tích chuyện Tôn-giả Xá-lợi-phất và việc dâng y - Kệ số 410

291) Tích chuyện Tôn-giả Mục-kiền-liên bị hiểu lầm - Kệ số 411

292) Tích chuyện Sa-di Lê-va-ta - Kệ số 412

293) Tích chuyện Trưởng-lão Can-đà - Kệ số 413

294) Tích chuyện Trưởng-lão Sĩ-hoa-ly - Kệ số 414

295) Tích chưyện Trưởng-lão Sơn-đà - Kệ số 415

296) Tích chuyện Trưởng-lão Gia-tị-la - Kệ số 416

297) Tích chuyện Giô-thi-ca

298) Tích chuyện Trưởng-lão Na-ta-bút (1) - Kệ số 417

299) Tích chuyện Trưởng-lão Na-ta-bút (2) - Kệ số 418

300) Tích chuyện Trưởng-lão Van-di-sa - Kệ số 419 và 420

301) Tích chuyện Ni-bà Đàm-ma - Kệ số 421

302) Tích chuyện Trưởng-lão Chi-man - Kệ số 422

303) Tích chuyện ông Đề-va-hy - Kệ số 423

 

Xin thưa nốt vài điều.

 

 

 

Preface

 

Chapter 01, Yamakavagga: Pairs

Verse 001

Verse 002

Verse 003

Verse 005

Verse 006

Verse 007

Verse 009

Verse 011

Verse 013

Verse 015

Verse 016

Verse 017

Verse 018

Verse 019

 

Chapter 02, Appamadavagga: Heedfulness

Verse 021

Verse 024

Verse 025

Verse 026

Verse 028

Verse 029

Verse 030

Verse 031

Verse 032

 

Chapter 03, Cittavagga: The Mind

Verse 033

Verse 035

Verse 036

Verse 037

Verse 038

Verse 040

Verse 041

Verse 042

Verse 043

 

Chapter 04, Pupphavagga: Flowers

Verse 044

Verse 046

Verse 047

Verse 048

Verse 049

Verse 050

Verse 051

Verse 053

Verse 054

Verse 056

Verse 057

Verse 058

 

Chapter 05, Balavagga: The Fool

Verse 060

Verse 061

Verse 062

Verse 063

Verse 064

Verse 065

Verse 066

Verse 067

Verse 068

Verse 069

Verse 070

Verse 071

Verse 072

Verse 073

Verse 075

 

Chapter 06, Panditavagga: The Wise

Verse 076

Verse 077

Verse 078

Verse 079

Verse 080

Verse 081

Verse 082

Verse 083

Verse 084

Verse 085

Verse 087

 

Chapter 07, Arahantavagga: The Arahant or Perfected One

Verse 090

Verse 091

Verse 092

Verse 093

Verse 094

Verse 095

Verse 096

Verse 097

Verse 098

Verse 099

 

Chapter 08, Sahassavagga: The Thousands

Verse 100

Verse 101

Verse 102

Verse 104

Verse 106

Verse 107

Verse 108

Verse 109

Verse 110

Verse 111

Verse 112

Verse 113

Verse 114

Verse 115

 

Chapter 09, Papavagga: Evil

Verse 116

Verse 117

Verse 118

Verse 119

Verse 121

Verse 122

Verse 123

Verse 124

Verse 125

Verse 126

Verse 127

Verse 128

 

Chapter 10, Dandavagga: Violence

Verse 129

Verse 130

Verse 131

Verse 133

Verse 135

Verse 136

Verse 137

Verse 141

Verse 142

Verse 143

Verse 145

 

Chapter 11, Jaravagga: Old Age

Verse 146

Verse 147

Verse 148

Verse 149

Verse 150

Verse 151

Verse 152

Verse 153

Verse 155

 

Chapter 12, Attavagga: The Self

Verse 157

Verse 158

Verse 159

Verse 160

Verse 161

Verse 162

Verse 163

Verse 164

Verse 165

Verse 166

 

Chapter 13, Lokavagga: The World

Verse 167

Verse 168

Verse 170

Verse 171

Verse 172

Verse 173

Verse 174

Verse 175

Verse 176

Verse 177

Verse 178

 

Chapter 14, Buddhavagga: The Buddha

Verse 179

Verse 181

Verse 182

Verse 183

Verse 186

Verse 188

Verse 193

Verse 194

Verse 195

 

Chapter 15, Sukhavagga: Happiness

Verse 197

Verse 200

Verse 201

Verse 202

Verse 203

Verse 204

Verse 205

Verse 206

 

Chapter 16, Piyavagga: Affection

Verse 209

Verse 212

Verse 213

Verse 214

Verse 215

Verse 216

Verse 217

Verse 218

Verse 219

 

Chapter 17, Kodhavagga: Anger

Verse 221

Verse 222

Verse 223

Verse 224

Verse 225

Verse 226

Verse 227

Verse 231

 

Chapter 18, Malavagga: Impurity

Verse 235

Verse 239

Verse 240

Verse 241

Verse 242

Verse 244

Verse 246

Verse 249

Verse 251

Verse 252

Verse 253

Verse 254

 

Chapter 19, Dhammatthavagga: The Just

Verse 256

Verse 258

Verse 259

Verse 260

Verse 262

Verse 264

Verse 266

Verse 268

Verse 270

Verse 271

 

Chapter 20, Maggavagga: The Path

Verse 273

Verse 277

Verse 280

Verse 281

Verse 282

Verse 283

Verse 285

Verse 286

Verse 287

Verse 288

 

Chapter 21, Pakinnakavagga: Miscellaneous

Verse 290

Verse 291

Verse 292

Verse 294

Verse 296

Verse 302

Verse 303

Verse 304

Verse 305

 

Chapter 22, Nirayavagga: Hell

Verse 306

Verse 307

Verse 308

Verse 309

Verse 311

Verse 314

Verse 315

Verse 316

Verse 318

 

Chapter 23, Nagavagga: The Elephant

Verse 320

Verse 323

Verse 324

Verse 325

Verse 326

Verse 327

Verse 328

Verse 331

 

Chapter 24, Tanhavagga: Craving

Verse 334

Verse 338

Verse 344

Verse 345

Verse 347

Verse 348

Verse 349

Verse 351

Verse 353

Verse 354

Verse 355

Verse 356

 

Chapter 25, Bhikkhuvagga: The Monk

Verse 360

Verse 362

Verse 363

Verse 364

Verse 365

Verse 367

Verse 368

Verse 377

Verse 378

Verse 379

Verse 381

Verse 382

 

Chapter 26, Brahmanavagga: The Holy Man

Verse 383

Verse 384

Verse 385

Verse 386

Verse 387

Verse 388

Verse 389

Verse 391

Verse 392

Verse 393

Verse 394

Verse 395

Verse 396

Verse 397

Verse 398

Verse 399

Verse 400

Verse 401

Verse 402

Verse 403

Verse 404

Verse 405

Verse 406

Verse 407

Verse 408

Verse 409

Verse 410

Verse 411

Verse 412

Verse 413

Verse 414

Verse 415

*Verse 416

*Verse 416

Verse 417

Verse 418

Verse 419

Verse 421

Verse 422

Verse 423

 

*These two stories have the same verse.

 Kinh Pháp Cú (TN), Vài Lời Xin Thưa Trước & Sau 

Thiện Nhựt lược-dịch và tìm hiểu"Thà biết ít mà biết chắc,

Khỏi tu mù và chẳng mắc tu lầm."

-- Thiện-Nhựt.

 

-ooOoo-

 

VÀI LỜI XIN THƯA TRƯỚC.

 

Kinh Pháp-Cú, tiếng Pali là Dhammapada, là quyển thứ hai trong Tiểu-Bộ-Kinh (Khuddhaka Nikàya), thuộc Tạng Kinh (Suttanta Pitaka) trong Tam-tạng Kinh-điển (Tipitaka). Kinh nầy gồm có 423 bài Kệ, văn vần bằng tiếng Pali và 305 Tích chuyện, nhắc lại trong dịp nào Đức Phật đã thốt lên các bài Kệ vừa nói.

 

Kinh Pháp-Cú được dịch ra rất nhiều thứ tiếng; bản dịch Anh-văn xưa nhứt là bản năm 1870 của Max Muller. Nhiều văn-hào trên thế-giới đã trích-dẫn và xem lời Kinh như chơn-lý của muôn đời.

 

Kinh Pháp-Cú trước đây đã được nhiều vị đại-sư Việt-nam dịch ra tiếng Việt. Gần đây có các bản: Kinh Pháp-Cú của Hoà-Thượng Thích Minh-Châu (Saigon, 1977), Kinh Pháp-Cú của Thượng-Toạ Thích Trí-Đức (Phật-học-viện Quốc-tế, 1985), Kinh Pháp-Cú của Trưởng-lão Narada, bản dịch Phạm-kim-Khánh (Paris, 1984), Suối nguồn vi-diệu của Phạm-Thiên-Thư (Saigon 1971) và nhiều bản khác nữa mà tôi chưa được biết.

 

Nhận thấy các lời dạy quí-báu của Đức Phật được kết-tập lại bằng lời thơ, có các Tích chuyện nêu rõ trong trường-hợp nào đã xãy ra khiến Đức Phật nói lên bài Kệ, tôi chẳng ngần-ngại sự ngu-dốt của mình, cố chuyển các lời văn trong Kinh sang văn-vần tiếng Việt, dễ hiểu, dễ đọc, mục-đích giúp cho các bạn đồng-tu có được tài-liệu để học-tập. Cách tôi trình-bày lại Kinh Pháp-Cú chẳng giống y như trong Kinh-Điển, nhưng tôi đã cố-gắng giữ đúng ý-nghĩa căn-bản của lời Phật dạy, nói lại bằng lời-lẽ thông-thường, người chưa rành Phật-pháp cũng có thể hiểu được.

 

Ngưỡng mong trên có các bực cao-minh chỉ-dạy thêm, chung-quanh có các đạo-hữu vui lòng khuyến-khích, tôi thành-tâm sám-hối những lỗi-lầm trong khi chép lại Kính Pháp-Cú và cầu nguyện người đọc hưởng được nhiều lợi-lạc trong khi học-tập Kinh nầy.

 

Thiện-Nhựt

Montreal, 18-11-2000.

 

 

-ooOoo-

 

 

XIN THƯA NỐT VÀI ĐIỀU.

 

Trước khi chấm dứt việc lược-dịch và tìm hiểu về KINH PHÁP CÚ, Thiện-Nhựt xin được phép thưa thêm vài điều, liên-quan đến bản Kinh và cách xử-dụng Kinh nầy trong việc tu-tập.

 

1) Kinh PHÁP-CÚ, DHAMMAPADA, là quyển thứ hai trong Tiểu-Bộ-Kinh (Khuddhaka Nikàya) thuộc Tạng Kinh (Suttanta Pitaka), trong hệ Pali. Kinh ghi lại 423 bài Kệ ngắn, được chính Đức Phật Thích-Ca nói lên suốt trong thời-gian bốn mươi năm truyền-giảng Chánh-Pháp của Ngài, để dạy cho các đệ-tử xuất-gia cũng như tại-gia. Sau khi Đức Phật nhập Niết-Bàn, các vị Trưởng-lão sợ lời vàng-ngọc của bực Đạo-sư bị quên-lãng, mới họp nhau lại, đọc-tụng để ghi nhớ. Mãi đến gần ba trăm năm sau, vào thời-đại vua A-dục (Asoka), Kinh mới được ghi bằng chữ viết, trong kỳ Kết-tập Kinh-Tạng lần thứ ba.

 

Các Tích chuyện, gồm có 303 bài, (trong bản Pali ghi là 305 bài, vì Tích-chuyện số (205) được phân ra làm ba bài: Vô-thường, Khổ và Vô-ngã) được tin rằng do Ngài Phật-Âm (Buddhaghosa) chép lại vào khoảng thế-kỷ thứ 5 sau Tây-lịch. Các Tích chuyện dẫn đến các bài Kệ đã giúp cho việc tìm hiểu Kinh Pháp-cú được dễ-dàng hơn.

 

Kinh Dhammapada được dịch ra rất nhiều thứ tiếng, xem như một kho-tàng Chơn-lý rất quí-báu trong văn-chương của nhơn-loại. Bản dịch Anh-văn của Max Muller được xuất-bản năm 1870.

 

Kinh Pháp-Cú lại được xem như quyển sách gối đầu giường; các tu-sĩ Nam-tông ngay khi bước vào cửa Đạo, phải học thuộc lòng các bài Kệ trong Kinh Pháp-Cú, trước khi học các bản Kinh khác.

 

2) Giữa rừng giáo-lý cao-siêu của Đức Phật, Kinh Pháp-Cú nổi bật lên với những thí-dụ giản-dị, thông-thường, xảy ra hằng ngày, lời chỉ-dạy thật rõ-ràng và thiết-thực: đó là điễm cao-quí nhứt của Kinh Pháp-Cú, chẳng những thích-hợp cho các tu-sĩ xuất-gia theo con đường giác-ngộ và giải-thoát, mà còn có ích-lợi to-lớn trong cuộc sống ở xã-hội cho hàng tại-gia, dầu đó là người kiến-thức rộng-rãi, hay người bình-dân ít học.

 

3) Thiện-Nhựt xin chấp tay sám-hối, trong khi lược-dịch, đã bỏ bớt nhiều chi-tiết nhiệm-mầu trong các Tích chuyện, đã viết lại một cách vụng-về bằng văn-vần các bài Kệ thâm-trầm đầy ý-vị trong bản nguyên-tác bằng chữ Pali. Mục-đích là khiến cho phần dịch-thuật và tìm-hiểu được gọn-gàng và dễ hiểu mà chẳng đi xa quá với lời giảng-dạy cao-quí của Đức Từ-phụ.

 

Trong phần Tìm Hiểu, vì muốn tránh cho người đọc phải giở lại các trang phía trước xem lại các danh-từ chuyên-môn về Phật-học, nên Thiện-Nhựt đã giải-nghĩa một danh-từ rất nhiều lần. Tuy nhiên, Thiện-Nhựt nghĩ sự lập-lại đó cũng có một công-dụng là vừa nhắc-nhở người đọc nghĩa đã được học qua, vừa nhẹ-nhàng và từ-từ đưa cất vào tiềm-thức mà chẳng cần phải khổ-công ghi nhớ.

 

Ước mong to-lớn của Thiện-Nhựt là, khi các Tập sách tìm hiểu về Kinh Pháp-Cú nầy vào tay người đọc, thì chúng sẽ được xem qua, hơn thế nữa, được đọc lên cho con cháu nghe, và quí hơn nữa là đem các bài Kệ ra ngâm-nga cho chính mình nghe, và dùng để ru cho con cháu ngủ. Nếu một Tích chuyện, một bài Kệ, ngay cả một câu Kệ, mà được người chưa biết chữ Việt chỉ nghe thuật lại mà đọc lên được trôi chảy, đem kể lại cho người khác nghe thêm, chắc-chắn là giáo-lý của Đức Phật còn sống mãi và truyền-tụng mãi trong dân-gian.

 

Đọc Tích chuyện hiểu được ý-nghĩa thú-vị, tụng bài Kệ thưởng-thức lời dạy quí-báu của Đức Phật, đó là đang thấy được hương-vị của bài pháp, gọi là pháp-vị. Nhưng còn phải biết nếm pháp-vị nữa, bằng cách theo đó mà tu-tập, tự cải-tiến lấy mình. Đấy mới là cách xử-dụng đúng-đắn Kinh Pháp-Cú nầy đó.

 

Thành-tâm sám-hối về các lỗi-lầm trong khi lược-dịch và tìm hiểu, Thiện Nhựt cầu mong trên được các bực cao-minh chỉ dạy thêm, và chung quanh được các bạn đạo vui lòng khuyến-khích.

 

Montreal, 09 Tháng 04, 2001,

Thiện Nhựt kính thưa.

 

 

-ooOoo-

 

 

SÁCH THAM-KHẢO:

 

1. The Dhammaoada, Verses & Stories, Myanmar Pitaka Association, Yangon, 1990.

 

2. Dhammapada, A Practical Guide To Right Living, Venerable Buddharakkhita, Sukhi Hoti Dhamma Publications.

 

3. Kinh Pháp Cú, H.T. Minh-Châu, Phật-Học-Viện Vạn Hạnh, Saigon, 1977.

 

4. Kinh Pháp-Cú, Dhammapada, Venerable Narada, Phạm-Kinh-Khánh dịch, Paris 1981

 

5. Kinh Pháp-Cú, T.T. Trí-Đức, Phật-Học-Viện Quốc-Tế, 1985.

 

The Dhammapada: Verses and Stories

Translated by Daw Mya Tin, M.A.

 

Edited by Editorial Committee, Burma Tipitaka Association Rangoon, Burma, 1986

 

Courtesy of Nibbana.com

For free distribution only, as a gift of dhamma.

 

-ooOoo-

 

PREFACE

 

Dhammapada is one of the best known books of the Pitaka. It is a collection of the teachings of the Buddha expressed in clear, pithy verses. These verses were culled from various discourses given by the Buddha in the course of forty-five years of his teaching, as he travelled in the valley of the Ganges (Ganga) and the sub-mountain tract of the Himalayas. These verses are often terse, witty and convincing. Whenever similes are used, they are those that are easily understood even by a child, e.g., the cart's wheel, a man's shadow, a deep pool, flowers. Through these verses, the Buddha exhorts one to achieve that greatest of all conquests, the conquest of self; to escape from the evils of passion, hatred and ignorance; and to strive hard to attain freedom from craving and freedom from the round of rebirths. Each verse contains a truth (dhamma), an exhortation, a piece of advice.

 

DHAMMAPADA VERSES

 

Dhammapada verses are often quoted by many in many countries of the world and the book has been translated into many languages. One of the earliest translations into English was made by Max Muller in 1870. Other translations that followed are those by F.L. Woodward in 1921, by Wagismara and Saunders in 1920, and by A.L. Edmunds (Hymns of the Faith) in 1902. Of the recent translations, that by Narada Mahathera is the most widely known. Dr. Walpola Rahula also has translated some selected verses from the Dhammapada and has given them at the end of his book "What the Buddha Taught," revised edition. The Chinese translated the Dhammapada from Sanskrit. The Chinese version of the Dhammapada was translated into English by Samuel Beal (Texts from the Buddhist Canon known as Dhammapada) in 1878.

 

In Burma, translations have been made into Burmese, mostly in prose, some with paraphrases, explanations and abridgements of stories relating to the verses. In recent years, some books on Dhammapada with both Burmese and English translations, together with Pali verses, have also been published.

 

The Dhammapada is the second book of the Khuddaka Nikaya of the Suttanta Pitaka, consisting of four hundred and twenty-three verses in twenty-six chapters arranged under various heads. In the Dhammapada are enshrined the basic tenets of the Buddha's Teaching.

 

Verse (21) which begins with "Appamado amatapadam" meaning "Mindfulness is the way to Nibbana, the Deathless," is a very important and significant verse. Mindfulness is the most important element in Tranquillity and Insight Meditation. The last exhortation of the Buddha just before he passed away was also to be mindful and to endeavour diligently (to complete the task of attaining freedom from the round of rebirths through Magga and Phala). It is generally accepted that it was on account of this verse on mindfulness that the Emperor Asoka of India and King Anawrahta of Burma became converts to Buddhism. Both kings had helped greatly in the propagation of Buddhism in their respective countries.

 

In verse (29) the Buddha has coupled his call for mindfulness with a sense of urgency. The verse runs: "Mindful amongst the negligent, highly vigilant amongst the drowsy, the wise man advances like a race horse, leaving the jade behind."

 

Verses (1) and (2) illustrate the immutable law of Kamma, under which every deed, good or bad, comes back to the doer. Here, the Buddha emphasizes the importance of mind in all our actions and speaks of the inevitable consequences of our deeds, words and thoughts.

 

Verses (153) and (154) are expressions of sublime and intense joy uttered by the Buddha at the very moment of his Enlightenment. These two verses give us a graphic account of the culmination of the Buddha's search for Truth. They tell us about the Buddha finding the 'house-builder,' Craving, the cause of repeated births in Samsara. Having rid of Craving, for him no more houses (khandhas) shall be built by Craving, and there will be no more rebirths.

 

Verses (277), (278) and (279) are also important as they tell us about the impermanent, unsatisfactory and the non-self nature of all conditioned things; it is very important that one should perceive the true nature of all conditioned things and become weary of the khandhas, for this is the Path to Purity.

 

Then the Buddha shows us the Path leading to the liberation from round of rebirths, i.e., the Path with eight constituents (Atthangiko Maggo) in Verse (273). Further, the Buddha exhorts us to make our own effort in Verse (276) saying, "You yourselves should make the effort, the Tathagatas only show the way." Verse (183) gives us the teaching of the Buddhas. It says, "Do no evil, cultivate merit, purify one's mind; this is the teaching of the Buddhas."

 

In Verse (24) the Buddha shows us the way to success in life, thus: "If a person is energetic, mindful, pure in thought, word and deed, if he does everything with care and consideration, restrains his senses; earns his living according to the Dhamma and is not unheedful, then, the fame and fortune of that mindful person increase."

 

These are some of the examples of the gems to be found in the Dhammapada. Dhammapada is, indeed, a philosopher, guide and friend to all.

 

This translation of verses is from Pali into English. The Pali text used is the Dhammapada Pali approved by the Sixth International Buddhist Synod. We have tried to make the translation as close to the text as possible, but sometimes it is very difficult, if not impossible, to find an English word that would exactly correspond to a Pali word. For example, we cannot yet find a single English word that can convey the real meaning of the word "dukkha" used in the exposition of the Four Noble Truths. In this translation, wherever the term "dukkha" carries the same meaning as it does in the Four Noble Truths, it is left untranslated; but only explained.

 

When there is any doubt in the interpretation of the dhamma concept of the verses or when the literal meaning is vague or unintelligible, we have referred to the Commentary (in Pali) and the Burmese translation of the Commentary by the Nyaunglebin Sayadaw, a very learned thera. On many occasions we have also consulted the teachers of the Dhamma (Dhammacariyas) for elucidation of perplexing words and sentences.

 

In addition we have also consulted Burmese translations of the Dhammapada, especially the translation by the Union Buddha Sasana Council, the translation by the Sangaja Sayadaw (1805-1876), a leading Maha thera in the time of King Mindon and King Thibaw, and also the translation by Sayadaw U Thittila, an Ovadacariya Maha thera of the Burma Pitaka Association. The book by the Sangaja Sayadaw also includes paraphrases and abridgements of the Dhammapada stories.

 

DHAMMAPADA STORIES

 

Summaries of the Dhammapada stories are given in the second part of the book as it is generally believed that the Dhammapada Commentary written by Buddhaghosa (5th century A.D.) is a great help towards a better understanding of the Dhammapada. Three hundred and five stories are included in the Commentary. Most of the incidents mentioned in the stories took place during the life-time of the Buddha. In some stories, some facts about some past existences were also retold.

 

In writing summaries of stories we have not tried to translate the Commentary. We have simply culled the facts of the stories and have rewritten them briefly: A translation of the verses is given at the end of each story.

 

It only remains for me now to express my deep and sincere gratitude to the members of the Editorial Committee, Burma Pitaka Association, for having meticulously gone through the script; to Sayagyi Dhammacariya U Aung Moe and to U Thein Maung, editor, Burma Pitaka Association, for helping in the translation of the verses.

 

May the reader find the Path to Purity.

 

Daw Mya Tin

20th April, 1984

 

-ooOoo-

 

Burma Pitaka Association

Editorial Committee

 

Doctrinal Adviser: Sayadaw U Kumara, BA, Dhammcariya (Siromani, Vatamsaka).

          

Chairman: U Shwe Mra, BA., I.C.S. Retd.,

Former Special Adviser, Public Administration Division, E.S.A., United Nations Secretariat.

          

Members: U Chan Htoon, LL.B., Barrister-at-law;

Former President, World Fellowship of Buddhists.

 

Members: U Nyun, B.A., I.C.S. Retd.,

Former Executive Secretary, United Nations Economic Commission for Asia and the Far East; 

Vice-President, World Fellowship of Buddhists.

 

Members: U Myint Too, B.Sc., B.L., Barrister-at-law,

Vice-President, All Burma Buddhist Association.

 

Members: Daw Mya Tin, M.A.,

Former Head of Geography Department, Institute of Education, Rangoon.

          

Doctrinal Consultant: U Kyaw Htut, Dhammacariya;

Former Editor-in-chief of the Board for Burmese Translation of the Sixth Synod Pali Texts.

          

Editors: U Myo Min, M.A., B.L.,

Former Professor of English, Rangoon University. 

Editors: U Thein Maung, B.A., B.L

Editors: U Hla Maung, B.A., B.L.

          

Secretary: U Tin Nwe, B.Sc.

 


__________________


Xem thêm - See more articles:

Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26


_________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 8659)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 7981)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 7966)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7817)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7602)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 8488)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10105)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6719)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6958)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6126)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6463)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 6096)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 6002)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 6139)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 5627)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 8758)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1176064)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 9068)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 7154)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 7644)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 8114)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 5331)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 5875)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 5107)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 5846)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 5137)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 6343)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 4398)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 5031)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 5295)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 5498)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 6342)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 5510)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 7125)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 9480)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 10923)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 9893)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 9762)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 8055)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 10105)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 15542)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 7785)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 7580)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 10105)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 11120)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng