Thí Dụ Về Biển Cả, Kinh Tăng Chi Bộ - The Simile of the Ocean, Anguttara Nikaya

31 Tháng Mười Hai 20153:54 CH(Xem: 5613)
Thí Dụ Về Biển Cả, Kinh Tăng Chi Bộ - The Simile of the Ocean, Anguttara Nikaya
TheSimileOfTheOcean

Thí Dụ Về Biển Cả,  Kinh Tăng Chi Bộ - The Simile of the Ocean, Anguttara Nikaya
Translated by Nyanaponika Thera & Bhikkhu Bodhi - Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến

Source: www.bps.lk


Thí Dụ Về Biển Cả,  Kinh Tăng Chi Bộ 

 

Vào một thời Đức Phật sống tại xứ Verañjā, dưới chân cây nimba của Naleru [cây neem ở Ấn Độ thường gọi là cây nimba, có công dụng chữa bệnh, gần cây nầy có lăng thờ dạ-xoa (yakkha) Naleru.] Có vị thần tên Pahārāda, là vị thần cai quản các vị A-tu-la, đến gần Đức Thế Tôn, đảnh lễ ngài, rồi vị thần nầy đứng sang một bên. Đức Thế Tôn sau đó nói chuyện với thần Pahārāda như sau:

 

"Pahārāda, ta nghĩ rằng các A-tu-la đã có nhiều vui thích về biển cả."

 

"Bạch Thế Tôn, đúng như thế."

 

"Pahārāda, có bao nhiêu phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu về biển cả, mà các A-tu-la đã nhận ra và nhiều lần vui thích?"

 

"Bạch Thế Tôn, có tất cả là tám phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu về biển cả, mà các A-tu-la đã nhiều lần vui thích. Đây là tám phẩm chất:

 

(1) Bạch Thế Tôn, biển cả dốc xuống dần dần, và nghiêng xuống từ từ, chứ không phải đột ngột dốc xuống thẳng tắp như vực thẳm. Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu đầu tiên mà các A-tu-la nhận ra về biển cả và đó là lý do mà họ đã vui thích.

 

(2) Biển cả thì ổn định và nước không tràn lan ra khỏi ranh giới của nó. Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu thứ hai ...

 

(3) Biển cả không dung chứa một xác chết hay một thây ma; nếu có một xác chết, biển cả sẽ nhanh chóng đẩy xác vào bờ rồi xô nó lên mặt đất. Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu thứ ba ...

 

(4) Sau khi những con sông mạnh mẽ - như sông Hằng, Yamuna, Aciravatī, Sarabhū và sông Mahi - đổ ra biển cả, không còn ai gọi tên những con sông nầy nữa, vì tên chúng nay được thay thế bằng biển cả. Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu thứ tư ...

 

(5) Dù tất cả các dòng nước, dòng sông trên thế giới chảy ra biển cả, cộng với nước mưa từ trên trời rơi xuống, nhưng nước biển dường như không thấy tăng hay giảm. Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu thứ năm ...

 

(6) Biển cả chỉ có một vị, đó là vị mặn của muối. Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu thứ sáu ...

 

(7) Biển cả có nhiều vật quý giá, khác nhau về thể loại và mầu sắc như: ngọc trai, đá quý, ngọc lưu ly, vỏ sò, đá thạch anh, san hô, bạc, vàng, hồng ngọc, và ốc mắt-mèo (cats-eyes). Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu thứ bẩy ...

 

(8) Biển cả là nơi trú ngụ của những sinh vật khổng lồ: cá timi, cá timiṅgala, cá timirapiṅgala, A-tu-la, long thần, và gandhabbas [demi-god, nửa thần, nửa người]. Có sinh vật dài một trăm do-tuần, hoặc dài hai, ba, bốn hoặc năm trăm do-tuần [1 do-tuần dài khoảng 6 miles tức gần 10 km]. Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu thứ tám mà các vị A-tu-la nhận ra về biển cả và đó là lý do mà họ đã vui thích.

 

"Bạch Thế Tôn, đây là tám phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu mà các A-tu-la đã nhiều lần vui thích về biển cả. Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng các Tỳ Kheo cũng vui thích trong Giáo PhápGiới Luật, có phải không?"

 

"Họ đã vui thích, Pahārāda."

 

"Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu mà các Tỳ Kheo đã nhận ra về Giáo PhápGiới Luật, mà họ đã nhiều lần vui thích?"

 

"Pahārāda, có tám phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu trong Giáo PhápGiới Luật, mà các Tỳ Kheo đã nhiều lần nhận ra, và đó là lý do mà họ đã vui thích. Đây là tám phẩm chất:

 

(1) Giống như là biển cả dốc xuống dần dần, và nghiêng xuống từ từ, chứ không phải đột ngột dốc xuống thẳng tắp như vực thẳm; Pahārāda, cũng như thế về Giáo PhápGiới Luật: đây là một sự huấn luyện, thực tập dần dần, rồi tiến bộ từ từ; vì không có cách nào hiểu rõ một cách đột ngột chân lý tột cùng. [Nghĩa là, sẽ không có sự đột nhiên hiểu ra chân lý tột cùng, nhanh chóng như bước chân nhẩy vọt của một con ếch. Ngay từ lúc bắt đầu đi tu, nếu không sống hoàn toàn đạo đức, từ bi v.v., thì không thể đạt được quả A-la-hán. Chỉ bằng cách tu hành sống đời đức hạnh, tập trung tâm ý và dùng trí tuệ, rồi tu theo một thứ tự thích hợp - tức là giới, định, tuệ - mà người tu có thể đạt được quả A-la-hán.] Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu đầu tiên mà các Tỳ Kheo nhận ra trong Giáo PhápGiới Luật và đó là lý do mà họ đã vui thích.

 

(2) Giống như biển cả là sự ổn định và nước không tràn lan ra khỏi ranh giới của nó; cũng như thế, khi Như Lai dạy các đệ tử học hỏi về giới luật, họ sẽ không vi phạm vì họ xem giới luậtmục đích sống của đời họ. [Thí dụ như đối với các đệ tử cao quý như các vị Tu-Đà-Hoàn v.v., thì giới luật không thể nào làm cho tan vỡ.] Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu thứ hai của Giáo PhápGiới Luật ...

 

(3) Giống như là biển cả không dung chứa một xác chết hay một thây ma, biển sẽ nhanh chóng đẩy xác vào bờ rồi xô nó lên mặt đất; cũng như thế, Tăng Đoàn sẽ không dung chứa một tăng sĩ vô đạo đức trong hàng ngũ của mình, người mà có tính tình xấu xa, bất tịnh, có hành vi đáng ngờ vực, có những hành động bí mật, sống không đúng như một tăng sĩ khổ hạnh mà sống như một tăng sĩ giả hiệu, không trong sạch nhưng giả vờ sống trong sạch, thối tha đến tận lõi, nhiều dục vọng và có hành vi ghê tởm. Trong trường hợp nầy, Tăng Đoàn sẽ nhanh chóng tập họp và khai trừ ngay tăng sĩ đó. Mặc dù lúc tăng sĩ nầy hãy còn ngồi tập họp chung với Tăng Đoàn, nhưng người nầy cách xa Tăng Đoàn, cũng như Tăng đoàn cách xa người nầy. Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu thứ ba của Giáo PhápGiới Luật ...

 

(4) Giống như những con sông mạnh mẽ sau khi đã đổ ra biển cả, không còn ai gọi tên những con sông nầy nữa, vì tên chúng nay được thay thế bằng biển cả; cũng như thế, khi những người thuộc bốn giai cấp - quý tộc, Bà la môn, thường dân và kẻ hầu hạ - khi xuất gia đi tu trở thành tăng sĩ, rồi tuân theo Giáo PhápGiới Luật lập nên bởi Như Lai, không còn ai gọi tên cũ và giai cấp của những người nầy, vì những vị tăng sĩ nầy nay được gọi là Những Người Con Thuộc Dòng Họ Đức Phật Thích Ca. Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu thứ tư của Giáo PhápGiới Luật ...

 

(5) Giống như là biển cả, nước biển không tăng cũng không giảm, dù tất cả các dòng nước, dòng sông trên thế giới chảy ra biển cả, cộng với nước mưa từ trên trời rơi xuống; cũng như thế, dù có nhiều tăng sĩ tu hành đạt đến Niết Bàn, yếu tố Niết Bàn không có để lại "phần còn dư", nghĩa là không có tăng hay giảm trong yếu tố Niết Bàn. [Giả dụ như trong nhiều tỷ năm, vào thời không có Đức Phật xuất hiện, không có một người nào tu đạt đến Niết Bàn, ta cũng không thể nói Niết Bàn hoàn toàn trống chỗ. Nói một cách khác, trong cuộc đời Đức Phật, mỗi lần khi ngài giảng Pháp, có vô số người đạt đến Niết Bàn, ta cũng không thể nói Niết Bàn đã đầy hết chỗ.] Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu thứ năm của Giáo PhápGiới Luật ...

 

(6) Giống như biển cả chỉ có một vị, đó là vị mặn của muối; cũng như thế, Giáo PhápGiới Luật chỉ có một vị, đó là hương vị giải thoát. Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu thứ sáu của Giáo PhápGiới Luật ...

 

(7) Giống như biển cả, có nhiều vật quý giá khác nhau về thể loại và mầu sắc như: ngọc trai, đá quý v.v.; cũng như thế, trong Giáo PhápGiới Luật có nhiều điều quý báu. Sau đây là những điều quý báu: bốn nền tảng chánh niệm hay tứ niệm xứ, bốn nỗ lực đúng, bốn cơ sở thành công, năm khả năng thiêng liêng, năm thần thông, bẩy yếu tố giác ngộ, và Bát Chánh Đạo. Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu thứ bẩy của Giáo PhápGiới Luật ...

 

(8) Giống như biển cả là nơi trú ngụ của những sinh vật khổng lồ; cũng như thế, Giáo PhápGiới Luật là nơi cư trú của những người sống đời cao thượng: các vị Tu-Đà-Hoàn và các vị tu hành để đạt được quả Nhập Lưu [còn tái sinh từ 1 đến 7 lần vào cõi dục giới]; các vị Tư-Đà-Hàm và các vị tu hành để đạt được quả Nhất Lai [còn tái sinh 1 lần vào cõi dục giới]; các vị A-Na-Hàm và các vị tu hànhđạt được quả Bất Lai [không còn tái sinh vào cõi dục giới]; các vị A-La-Hán và các vị tu hành để đạt được quả A-La-Hán [không còn luân hồi, sinh tử]. Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu thứ tám của Giáo PhápGiới Luật, mà các Tỳ Kheo đã nhiều lần nhận ra và đó là lý do mà họ đã vui thích.

 

"Pahārāda, đây là tám phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu trong Giáo PhápGiới Luật, mà các Tỳ Kheo đã nhiều lần nhận ra và đó là lý do mà họ đã vui thích."

The Simile of the Ocean, Anguttara Nikaya 

 

On one occasion the Blessed One was dwelling at Verañjā, at the foot of Naḷeru’s nimba tree. [92] There Pahārāda, a chief of the asuras, approached the Blessed One, and having paid homage to him, he stood to one side. The Blessed One then spoke to Pahārāda thus:

 

“I suppose, Pahārāda, the asuras find delight in the great ocean.”

 

“They do, Lord.”

 

“Now, Pahārāda, how many wonderful and marvellous qualities do the asuras again and again perceive in the great ocean so that they take delight in it?”

 

“There are, Lord, eight wonderful and marvellous qualities which the asuras again and again perceive in the great ocean by reason of which they take delight in it. These are the eight:

 

(1) The great ocean, Lord, slopes away gradually, falls gradually, inclines gradually, not in an abrupt way like a precipice. This is the first wonderful and marvellous quality that the asuras perceive in the great ocean by reason of which they take delight in it.

 

(2) The great ocean is stable and does not overflow its boundaries. This is the second wonderful and marvellous quality ...

 

(3) The great ocean does not tolerate a dead body, a corpse; if there is a dead body in it, the great ocean will quickly carry it to the shore and cast it on to the land. This is the third wonderful and marvellous quality ...

 

(4) When those mighty rivers - the Ganges, the Yamunā, the Aciravatī, the Sarabhū and the Mahī - reach the great ocean, they lose their former names and designations and are reckoned just as the great ocean. This is the fourth wonderful and marvellous quality ...

 

(5) Though all the streams of the world flow into the great ocean and rain falls into it from the sky, yet there appears neither a decrease nor an increase in the great ocean. This is the fifth wonderful and marvellous quality ...

 

(6) The great ocean has but one taste, the taste of salt. This is the sixth wonderful and marvellous quality ...

 

(7) In the great ocean, there are many and variegated precious substances: pearls, gems, lapis lazuli, shells, quartz, corals, silver, gold, rubies, and cats-eyes. This is the seventh wonderful and marvellous quality ...

 

(8) The great ocean is the abode of vast creatures: the timi, the timiṅgala, the timirapiṅgala, asuras, nāgas, and gandhabbas. [93] There are in the great ocean beings one hundred yojanas long, or two, three, four and five hundred yojanas long. This is the eighth wonderful and marvellous quality that the asuras perceive in the great ocean by reason of which they take delight in it.

 

“These, Lord, are the eight wonderful and marvellous qualities which the asuras again and again perceive in the great ocean by reason of which they take delight in it. I suppose, Lord, the monks take delight in this Dhamma and Discipline?”

 

“They do, Pahārāda.”

 

“But, Lord, how many wonderful and marvellous qualities do the monks again and again perceive in this Dhamma and Discipline by reason of which they take delight in it?”

 

“There are, Pahārāda, eight wonderful and marvellous qualities in this Dhamma and Discipline, which the monks again and again perceive by reason of which they take delight in it. These are the eight:

 

(1) Just as the great ocean slopes away gradually, falls gradually, inclines gradually, not in an abrupt way like a precipice; even so, Pahārāda, is this Dhamma and Discipline: there is a gradual training, gradual practice, gradual progress; there is no penetration to final knowledge in an abrupt way. [94] This is the first wonderful and marvellous quality in this Dhamma and Discipline, which the monks perceive by reason of which they take delight in it.

 

(2) Just as the great ocean is stable and does not overflow its boundaries; even so when I have made known a rule of training to my disciples, they will not transgress it even for life’s sake. [95] This is the second wonderful and marvellous quality in this Dhamma and Discipline ...

 

(3) Just as the great ocean will not tolerate a dead body, a corpse, but quickly carries it to the shore and casts it on to the land; even so the Sangha will not tolerate within its ranks a person who is immoral, of bad character, of impure and suspicious conduct, secretive in his actions, not a true ascetic but rather a sham-ascetic, not chaste but pretending to be chaste, rotten to the core, lustful and of vile behaviour. In such a case, the Sangha quickly assembles and expels such a person. Even if seated in the midst of the monks’ assembly, yet he is far from the Sangha and the Sangha is far from him. This is the third wonderful and marvellous quality in this Dhamma and Discipline ...

 

(4) Just as the mighty rivers on reaching the great ocean lose their former names and designations and are just reckoned as the great ocean; even so, when members of the four castes - nobles, brahmins, commoners and menials - go forth from home into the homeless life in this Dhamma and Discipline proclaimed by the Tathāgata, they lose their former names and lineage and are reckoned only as ascetics following the Son of the Sakyans. This is the fourth wonderful and marvellous quality in this Dhamma and Discipline ...

 

(5) Just as in the great ocean neither a decrease nor an increase will appear though all the streams of the world flow into it and rain falls into it from the sky; even so, even if many monks attain final Nibbāna in the Nibbāna element that is without residue left, there is no decrease or increase in the Nibbāna element that is without residue left. [96] This is the fifth wonderful and marvellous quality in this Dhamma and Discipline….

 

(6) Just as the great ocean has but one taste, the taste of salt; even so this Dhamma and Discipline has but one taste, the taste of liberation. This is the sixth wonderful and marvellous quality in this Dhamma and Discipline ...

 

(7) Just as in the great ocean there are many and variegated precious substances such as pearls, gems, etc.; even so in this Dhamma and Discipline there is much that is precious. These are the precious things in it: the four foundations of mindfulness, the four right efforts, the four bases of success, the five spiritual faculties, the five spiritual powers, the seven factors of enlightenment, the Noble Eightfold Path. [97] This is the seventh wonderful and marvellous quality in this Dhamma and Discipline ...

 

(8) Just as the great ocean is the abode of vast creatures; even so is this Dhamma and Discipline the domain of great beings: the stream-enterer and one practising for the realization of the fruit of stream-entry; the once-returner and one practising for the realization of the fruit of once-returning; the non-returner and one practising for the realization of the fruit of non-returning; the arahat and one practising for arahatship. This is the eighth wonderful and marvellous quality in this Dhamma and Discipline, which the monks perceive again and again by reason of which they take delight in it.

 

“These, Pahārāda, are the eight wonderful and marvellous qualities in this Dhamma and Discipline, which the monks perceive again and again by reason of which they take delight in it.”

 

FOOTNOTES:

 

92. The eightfold simile of the ocean is found, in a different setting, at Ud 5.5 [0]and Vin II 235–40. Naḷeru-Pucimanda: Vin Comy says that near that tree there was a shrine dedicated to the yakkha (demon) Naḷeru. The asura are titanic beings said to dwell in a region of the Tāvatiṃsa heaven; they are in constant conflict with the devas (See SN 11:1–6; 35:207). They also take delight in the ocean; see AN 8:19. The asuras had three chiefs, Vepacitti, Rāhu (AN 4:50) and Pahārāda. Rāhu is an asura king dwelling in the sky who periodically abducts the moon and the sun (see SN 2:9, 10). The myth represents the ancient Indian interpretation of the solar and lunar eclipse. A-a explains that for eleven years after the Buddha’s enlightenment Pahārāda had delayed visiting the Blessed One. When, in the twelfth year, he finally came, he felt too shy to address the Buddha first, so the Buddha asked him a question about the ocean as a way to “break the ice.”

 

93. The first three are mythical fishes of huge size. According to Ud Comy, the second can swallow the first and the third can swallow the other two. Nāgas are sea-serpents or dragons, dwelling beneath the ground and in the ocean, guardians of hidden treasure. Gandhabbas are another kind of demi-god, sometimes depicted as celestial musicians, but also said to inhabit trees and flowers. The yojana is a unit of length, approximately six miles.

 

94. Aññā: the knowledge of arahatship. A-a: “There is no breakthrough to final knowledge like the hop of a frog. Without having practised from the very beginning, i.e. the fulfilment of virtue, etc., there is no attainment of arahatship. Only by practising virtue, concentration and wisdom in due order can one attain arahatship.”

 

95. According to A-ṭ, this refers to the noble disciples (ariya-sāvaka), i.e. the stream-enterer, etc. For them, the moral rules become unbreakable.

 

96. A-a: “Even if not a single being attains Nibbāna during the immeasurable aeons when no Buddhas appear, it cannot be said that Nibbāna is empty. And on the other hand, if, in the lifetime of a Buddha, during one single meeting (of instruction), innumerable beings attain to the Deathless, one cannot say that Nibbāna becomes full.”

 

97. See Ch. VII, n.12. 


Source-Nguồn: http://www.bps.lk/olib/wh/wh208-u.html#48.TheSimileoftheOcean

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Hai 2020(Xem: 425)
20 Tháng Hai 2020(Xem: 404)
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 37)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 58)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 80)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 261)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 178)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
09 Tháng Ba 202010:54 CH(Xem: 224)
“Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ ở rất xa nhau. Trong thâm tâm họ cảm thấy có một khoảng cách rất lớn giữa họ. Vì thế muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sanh để nói thật to. Sự giận dữ càng mãnh liệt thì khoảng cách càng lớn, nên họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ có thể khỏa lấp
17 Tháng Giêng 20207:43 CH(Xem: 859071)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
07 Tháng Giêng 202012:43 CH(Xem: 518)
"Một lời dối trá nếu được lặp đi lặp lại đủ mức thì nó sẽ trở thành sự thật" là nguyên tắc tuyên truyền của Joseph Goebbels, một bộ trưởng tuyên truyền của Phát xít Đức. Các nhà tâm lý học gọi đây là 'ảo tưởng về sự thật' và dưới đây là cách phổ biến mà người ta thường thử nghiệm điều này: Những người tham gia được yêu cầu đánh giá
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 721)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
24 Tháng Mười Một 20199:00 SA(Xem: 2386)
Nhân vào ngày Lễ Tạ Ơn. Chúng ta cảm tạ vô vàn thành tâm. Những lời cầu nguyện quanh năm, Tạ ơn gia quyến muôn phần yêu thương, Tạ ơn bạn quý muôn phương. Dù là cố cựu hay dường mới quen, Tạ ơn tia sáng êm đềm. Vầng dương sưởi ấm áp thêm tháng ngày,
24 Tháng Chín 201911:37 CH(Xem: 751)
Lời nói đôi khi có những tác dụng không thể lường trước. Có những lời nói có thể đem lại an vui hạnh phúc đến cho mọi người. Có những lời nói có thể đem lại những sự ly tán, tan nát hạnh phúc của các người khác, đôi khi đổ vỡ hạnh phúc gia đình của chính người nói. Có những lời nói, làm cho người nghe, mỉm cười tươi tắn, vui vẻ khỏe khoắn.
22 Tháng Bảy 201910:19 CH(Xem: 922)
8h sáng một buổi sáng mùa hè nắng gắt tháng 6 tại Hà Nội, một chuyến xe hàng nhét chật những thuốc men và thiết bị y tế đậu lại trước văn phòng của một tổ chức thiện nguyện ở Hà Nội. Rồi từ đây, các thiết bị y tế và thuốc men sẽ đi cùng bác sỹ Tadashi Hattori đến nhiều miền quê rất nghèo của Việt Nam.
18 Tháng Bảy 201911:07 CH(Xem: 798)
Đài truyền hình CNN trong Tháng Sáu loan tin, năm 2017, tỉ lệ tự tử ở lứa tuổi giữa 15 và 19 là 11.8/100,000 trong năm. Với lứa tuổi từ 20 đến 24, tỉ lệ là 17/100,000. Trong khoảng bốn tháng từ Tháng Mười Hai, 2018, tới Tháng Ba, 2019, theo ghi nhận của cơ quan cảnh sát miền Nam California, có 17 trường hợp thanh thiếu niên đã chết
17 Tháng Bảy 20198:41 CH(Xem: 1290)
Kyle Huỳnh, 15 tuổi, học lớp 10 tại trung học Bolsa Grande, treo cổ tự tử tại nhà ngày 29 Tháng Mười Một gây xúc động mạnh nơi bạn học, đau buồn nơi gia đình, hoang mang nơi cộng đồng; và trên hết, để lại quá nhiều câu hỏi cho bất cứ bậc phụ huynh nào có con đang bước vào tuổi trưởng thành. Nguyên nhân cái chết thương tâm của Kyle
30 Tháng Sáu 20194:12 CH(Xem: 1580)
Rừng Thu (Autumn Forest) - 50 bài thơ chuyển ngữ Anh Việt. Xuất bản June 2019 - Tác phẩm mới của nhà thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
11 Tháng Sáu 20199:53 CH(Xem: 831)
Trời mang sức mạnh núi này, Mang hùng vĩ của thân cây trên đồi, Hè mang hơi ấm mặt trời, Và bình lặng của biển khơi khắp miền, Mang hồn quảng đại thiên nhiên, Vòng tay an lạc của đêm lặng lờ, Mang thông thái của tuổi già, Tiềm năng chim phượng bay xa vô ngần,
04 Tháng Sáu 201911:04 SA(Xem: 1355)
1. Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả." Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
03 Tháng Sáu 201911:47 SA(Xem: 2289)
Trong một lần bình luận của mình, Glenn Beck đã từng nói rằng: Một người bình thường muốn chứng minh bản thân bình thường là điều hết sức khó khăn. Có lẽ chỉ có người không muốn chứng minh điều gì hết, mới có thể được gọi là một người bình thường. Về sau, rất nhiều người đã để lại lời bình luận của riêng họ
02 Tháng Sáu 20199:08 CH(Xem: 1141)
Phóng viên nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời "Cám ơn!" nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền, một tiếng cũng không thèm mở miệng. Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi:
23 Tháng Năm 20199:43 SA(Xem: 1518)
Tiền kiếp – có hay không? Miêu tả 2500 trường hợp trẻ em thuộc dữ liệu của trường Đại học Virginia (Hoa Kỳ) được các nhà nghiên cứu tìm hiểu cẩn thận kể từ khi bác sĩ Ian Stevenson nghiên cứu trường hợp đầu tiên cách đây 40 năm. Những đứa trẻ này thường bắt đầu kể về kiếp trước ở độ tuổi hai hoặc ba và có thể nói về gia đình lúc trước
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 721)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 2303)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 3698)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
03 Tháng Tư 202011:37 CH(Xem: 139)
Có thể nói, sự hiểu biết quan trọng nhất trong cuộc sống là sự hiểu biết về bản chất thực của hiện hữu, một sự hiểu biết có thể trả lời được những câu hỏi sau một cách hợp lý: - Tại sao chúng ta sanh ra? - Chúng ta đi vào hiện hữu hiện nay như thế nào? - Điều quan trọng nhất phải làm trong cuộc đời này là gì? - Thế nào là chết?
30 Tháng Ba 20209:02 CH(Xem: 197)
With so many books available on Buddhism, one may ask if there is need for yet another text. Although books on Buddhism are available on the market, many of them are written for those who have already acquired a basic understanding of the Buddha Dhamma.
29 Tháng Ba 20209:50 SA(Xem: 220)
Với số sách Phật quá nhiều hiện nay, câu hỏi đặt ra là có cần thêm một cuốn nữa hay không. Mặc dù có rất nhiều sách Phật Giáo, nhưng đa số đều được viết nhằm cho những người đã có căn bản Phật Pháp. Một số được viết theo văn chương lối cổ, dịch nghĩa
04 Tháng Ba 20209:20 CH(Xem: 369)
Chàng kia nuôi một bầy dê. Đúng theo phương pháp, tay nghề giỏi giang. Nên dê sinh sản từng đàn. Từ ngàn con đến chục ngàn rất mau. Nhưng chàng hà tiện hàng đầu. Không hề dám giết con nào để ăn. Hoặc là đãi khách đến thăm. Dù ai năn nỉ cũng bằng thừa thôi
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 539)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu
09 Tháng Hai 20204:17 CH(Xem: 522)
Quyển “Kinh Bốn Mươi Hai Chương Giảng Giải” được hình thành qua hai năm ghi chép, phiên tả với lòng chân thành muốn phổ biến những lời Phật dạy. Đầu tiên đây là những buổi học dành cho nội chúng Tu viện Lộc Uyển, sau đó lan dần đến những cư sĩ hữu duyên.
01 Tháng Hai 202010:51 SA(Xem: 733)
“Kinh Chú Tâm Tỉnh Giác” là một trong hai bài kinh căn bảnĐức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là phép thiền định chú tâm thật tỉnh giác và thật mạnh vào bốn lãnh vực thân xác, cảm giác, tâm thức và các hiện tượng tâm thần từ bên trong chúng.
31 Tháng Giêng 20207:00 SA(Xem: 912)
“Kinh Chú Tâm vào Hơi Thở” là một trong hai bài kinh căn bảnĐức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là sự chú tâm thật mạnh dựa vào hơi thở. Bản kinh này được dịch giả Hoang Phong chuyển ngữ từ kinh Anapanasati Sutta (Trung Bộ Kinh, MN 118).
24 Tháng Giêng 20208:00 SA(Xem: 6045)
Phước lành thay, thời gian nầy vui như ngày lễ hội, Vì có một buổi sáng thức dậy vui vẻhạnh phúc, Vì có một giây phút quý báu và một giờ an lạc, Cho những ai cúng dường các vị Tỳ Kheo. Vào ngày hôm ấy, lời nói thiện, làm việc thiện, Ý nghĩ thiện và ước nguyện cao quý, Mang lại phước lợi cho những ai thực hành;