Thí Dụ Về Biển Cả, Kinh Tăng Chi Bộ - The Simile of the Ocean, Anguttara Nikaya

31 Tháng Mười Hai 20153:54 CH(Xem: 12811)
Thí Dụ Về Biển Cả, Kinh Tăng Chi Bộ - The Simile of the Ocean, Anguttara Nikaya
TheSimileOfTheOcean

Thí Dụ Về Biển Cả,  Kinh Tăng Chi Bộ - The Simile of the Ocean, Anguttara Nikaya
Translated by Nyanaponika Thera & Bhikkhu Bodhi - Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến

Source: www.bps.lk


Thí Dụ Về Biển Cả,  Kinh Tăng Chi Bộ 

 

Vào một thời Đức Phật sống tại xứ Verañjā, dưới chân cây nimba của Naleru [cây neem ở Ấn Độ thường gọi là cây nimba, có công dụng chữa bệnh, gần cây nầy có lăng thờ dạ-xoa (yakkha) Naleru.] Có vị thần tên Pahārāda, là vị thần cai quản các vị A-tu-la, đến gần Đức Thế Tôn, đảnh lễ ngài, rồi vị thần nầy đứng sang một bên. Đức Thế Tôn sau đó nói chuyện với thần Pahārāda như sau:

 

"Pahārāda, ta nghĩ rằng các A-tu-la đã có nhiều vui thích về biển cả."

 

"Bạch Thế Tôn, đúng như thế."

 

"Pahārāda, có bao nhiêu phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu về biển cả, mà các A-tu-la đã nhận ra và nhiều lần vui thích?"

 

"Bạch Thế Tôn, có tất cả là tám phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu về biển cả, mà các A-tu-la đã nhiều lần vui thích. Đây là tám phẩm chất:

 

(1) Bạch Thế Tôn, biển cả dốc xuống dần dần, và nghiêng xuống từ từ, chứ không phải đột ngột dốc xuống thẳng tắp như vực thẳm. Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu đầu tiên mà các A-tu-la nhận ra về biển cả và đó là lý do mà họ đã vui thích.

 

(2) Biển cả thì ổn định và nước không tràn lan ra khỏi ranh giới của nó. Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu thứ hai ...

 

(3) Biển cả không dung chứa một xác chết hay một thây ma; nếu có một xác chết, biển cả sẽ nhanh chóng đẩy xác vào bờ rồi xô nó lên mặt đất. Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu thứ ba ...

 

(4) Sau khi những con sông mạnh mẽ - như sông Hằng, Yamuna, Aciravatī, Sarabhū và sông Mahi - đổ ra biển cả, không còn ai gọi tên những con sông nầy nữa, vì tên chúng nay được thay thế bằng biển cả. Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu thứ tư ...

 

(5) Dù tất cả các dòng nước, dòng sông trên thế giới chảy ra biển cả, cộng với nước mưa từ trên trời rơi xuống, nhưng nước biển dường như không thấy tăng hay giảm. Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu thứ năm ...

 

(6) Biển cả chỉ có một vị, đó là vị mặn của muối. Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu thứ sáu ...

 

(7) Biển cả có nhiều vật quý giá, khác nhau về thể loại và mầu sắc như: ngọc trai, đá quý, ngọc lưu ly, vỏ sò, đá thạch anh, san hô, bạc, vàng, hồng ngọc, và ốc mắt-mèo (cats-eyes). Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu thứ bẩy ...

 

(8) Biển cả là nơi trú ngụ của những sinh vật khổng lồ: cá timi, cá timiṅgala, cá timirapiṅgala, A-tu-la, long thần, và gandhabbas [demi-god, nửa thần, nửa người]. Có sinh vật dài một trăm do-tuần, hoặc dài hai, ba, bốn hoặc năm trăm do-tuần [1 do-tuần dài khoảng 6 miles tức gần 10 km]. Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu thứ tám mà các vị A-tu-la nhận ra về biển cả và đó là lý do mà họ đã vui thích.

 

"Bạch Thế Tôn, đây là tám phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu mà các A-tu-la đã nhiều lần vui thích về biển cả. Bạch Thế Tôn, con nghĩ rằng các Tỳ Kheo cũng vui thích trong Giáo PhápGiới Luật, có phải không?"

 

"Họ đã vui thích, Pahārāda."

 

"Bạch Thế Tôn, có bao nhiêu phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu mà các Tỳ Kheo đã nhận ra về Giáo PhápGiới Luật, mà họ đã nhiều lần vui thích?"

 

"Pahārāda, có tám phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu trong Giáo PhápGiới Luật, mà các Tỳ Kheo đã nhiều lần nhận ra, và đó là lý do mà họ đã vui thích. Đây là tám phẩm chất:

 

(1) Giống như là biển cả dốc xuống dần dần, và nghiêng xuống từ từ, chứ không phải đột ngột dốc xuống thẳng tắp như vực thẳm; Pahārāda, cũng như thế về Giáo PhápGiới Luật: đây là một sự huấn luyện, thực tập dần dần, rồi tiến bộ từ từ; vì không có cách nào hiểu rõ một cách đột ngột chân lý tột cùng. [Nghĩa là, sẽ không có sự đột nhiên hiểu ra chân lý tột cùng, nhanh chóng như bước chân nhẩy vọt của một con ếch. Ngay từ lúc bắt đầu đi tu, nếu không sống hoàn toàn đạo đức, từ bi v.v., thì không thể đạt được quả A-la-hán. Chỉ bằng cách tu hành sống đời đức hạnh, tập trung tâm ý và dùng trí tuệ, rồi tu theo một thứ tự thích hợp - tức là giới, định, tuệ - mà người tu có thể đạt được quả A-la-hán.] Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu đầu tiên mà các Tỳ Kheo nhận ra trong Giáo PhápGiới Luật và đó là lý do mà họ đã vui thích.

 

(2) Giống như biển cả là sự ổn định và nước không tràn lan ra khỏi ranh giới của nó; cũng như thế, khi Như Lai dạy các đệ tử học hỏi về giới luật, họ sẽ không vi phạm vì họ xem giới luậtmục đích sống của đời họ. [Thí dụ như đối với các đệ tử cao quý như các vị Tu-Đà-Hoàn v.v., thì giới luật không thể nào làm cho tan vỡ.] Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu thứ hai của Giáo PhápGiới Luật ...

 

(3) Giống như là biển cả không dung chứa một xác chết hay một thây ma, biển sẽ nhanh chóng đẩy xác vào bờ rồi xô nó lên mặt đất; cũng như thế, Tăng Đoàn sẽ không dung chứa một tăng sĩ vô đạo đức trong hàng ngũ của mình, người mà có tính tình xấu xa, bất tịnh, có hành vi đáng ngờ vực, có những hành động bí mật, sống không đúng như một tăng sĩ khổ hạnh mà sống như một tăng sĩ giả hiệu, không trong sạch nhưng giả vờ sống trong sạch, thối tha đến tận lõi, nhiều dục vọng và có hành vi ghê tởm. Trong trường hợp nầy, Tăng Đoàn sẽ nhanh chóng tập họp và khai trừ ngay tăng sĩ đó. Mặc dù lúc tăng sĩ nầy hãy còn ngồi tập họp chung với Tăng Đoàn, nhưng người nầy cách xa Tăng Đoàn, cũng như Tăng đoàn cách xa người nầy. Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu thứ ba của Giáo PhápGiới Luật ...

 

(4) Giống như những con sông mạnh mẽ sau khi đã đổ ra biển cả, không còn ai gọi tên những con sông nầy nữa, vì tên chúng nay được thay thế bằng biển cả; cũng như thế, khi những người thuộc bốn giai cấp - quý tộc, Bà la môn, thường dân và kẻ hầu hạ - khi xuất gia đi tu trở thành tăng sĩ, rồi tuân theo Giáo PhápGiới Luật lập nên bởi Như Lai, không còn ai gọi tên cũ và giai cấp của những người nầy, vì những vị tăng sĩ nầy nay được gọi là Những Người Con Thuộc Dòng Họ Đức Phật Thích Ca. Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu thứ tư của Giáo PhápGiới Luật ...

 

(5) Giống như là biển cả, nước biển không tăng cũng không giảm, dù tất cả các dòng nước, dòng sông trên thế giới chảy ra biển cả, cộng với nước mưa từ trên trời rơi xuống; cũng như thế, dù có nhiều tăng sĩ tu hành đạt đến Niết Bàn, yếu tố Niết Bàn không có để lại "phần còn dư", nghĩa là không có tăng hay giảm trong yếu tố Niết Bàn. [Giả dụ như trong nhiều tỷ năm, vào thời không có Đức Phật xuất hiện, không có một người nào tu đạt đến Niết Bàn, ta cũng không thể nói Niết Bàn hoàn toàn trống chỗ. Nói một cách khác, trong cuộc đời Đức Phật, mỗi lần khi ngài giảng Pháp, có vô số người đạt đến Niết Bàn, ta cũng không thể nói Niết Bàn đã đầy hết chỗ.] Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu thứ năm của Giáo PhápGiới Luật ...

 

(6) Giống như biển cả chỉ có một vị, đó là vị mặn của muối; cũng như thế, Giáo PhápGiới Luật chỉ có một vị, đó là hương vị giải thoát. Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu thứ sáu của Giáo PhápGiới Luật ...

 

(7) Giống như biển cả, có nhiều vật quý giá khác nhau về thể loại và mầu sắc như: ngọc trai, đá quý v.v.; cũng như thế, trong Giáo PhápGiới Luật có nhiều điều quý báu. Sau đây là những điều quý báu: bốn nền tảng chánh niệm hay tứ niệm xứ, bốn nỗ lực đúng, bốn cơ sở thành công, năm khả năng thiêng liêng, năm thần thông, bẩy yếu tố giác ngộ, và Bát Chánh Đạo. Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu thứ bẩy của Giáo PhápGiới Luật ...

 

(8) Giống như biển cả là nơi trú ngụ của những sinh vật khổng lồ; cũng như thế, Giáo PhápGiới Luật là nơi cư trú của những người sống đời cao thượng: các vị Tu-Đà-Hoàn và các vị tu hành để đạt được quả Nhập Lưu [còn tái sinh từ 1 đến 7 lần vào cõi dục giới]; các vị Tư-Đà-Hàm và các vị tu hành để đạt được quả Nhất Lai [còn tái sinh 1 lần vào cõi dục giới]; các vị A-Na-Hàm và các vị tu hànhđạt được quả Bất Lai [không còn tái sinh vào cõi dục giới]; các vị A-La-Hán và các vị tu hành để đạt được quả A-La-Hán [không còn luân hồi, sinh tử]. Đây là phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu thứ tám của Giáo PhápGiới Luật, mà các Tỳ Kheo đã nhiều lần nhận ra và đó là lý do mà họ đã vui thích.

 

"Pahārāda, đây là tám phẩm chất tuyệt vờikỳ diệu trong Giáo PhápGiới Luật, mà các Tỳ Kheo đã nhiều lần nhận ra và đó là lý do mà họ đã vui thích."

The Simile of the Ocean, Anguttara Nikaya 

 

On one occasion the Blessed One was dwelling at Verañjā, at the foot of Naḷeru’s nimba tree. [92] There Pahārāda, a chief of the asuras, approached the Blessed One, and having paid homage to him, he stood to one side. The Blessed One then spoke to Pahārāda thus:

 

“I suppose, Pahārāda, the asuras find delight in the great ocean.”

 

“They do, Lord.”

 

“Now, Pahārāda, how many wonderful and marvellous qualities do the asuras again and again perceive in the great ocean so that they take delight in it?”

 

“There are, Lord, eight wonderful and marvellous qualities which the asuras again and again perceive in the great ocean by reason of which they take delight in it. These are the eight:

 

(1) The great ocean, Lord, slopes away gradually, falls gradually, inclines gradually, not in an abrupt way like a precipice. This is the first wonderful and marvellous quality that the asuras perceive in the great ocean by reason of which they take delight in it.

 

(2) The great ocean is stable and does not overflow its boundaries. This is the second wonderful and marvellous quality ...

 

(3) The great ocean does not tolerate a dead body, a corpse; if there is a dead body in it, the great ocean will quickly carry it to the shore and cast it on to the land. This is the third wonderful and marvellous quality ...

 

(4) When those mighty rivers - the Ganges, the Yamunā, the Aciravatī, the Sarabhū and the Mahī - reach the great ocean, they lose their former names and designations and are reckoned just as the great ocean. This is the fourth wonderful and marvellous quality ...

 

(5) Though all the streams of the world flow into the great ocean and rain falls into it from the sky, yet there appears neither a decrease nor an increase in the great ocean. This is the fifth wonderful and marvellous quality ...

 

(6) The great ocean has but one taste, the taste of salt. This is the sixth wonderful and marvellous quality ...

 

(7) In the great ocean, there are many and variegated precious substances: pearls, gems, lapis lazuli, shells, quartz, corals, silver, gold, rubies, and cats-eyes. This is the seventh wonderful and marvellous quality ...

 

(8) The great ocean is the abode of vast creatures: the timi, the timiṅgala, the timirapiṅgala, asuras, nāgas, and gandhabbas. [93] There are in the great ocean beings one hundred yojanas long, or two, three, four and five hundred yojanas long. This is the eighth wonderful and marvellous quality that the asuras perceive in the great ocean by reason of which they take delight in it.

 

“These, Lord, are the eight wonderful and marvellous qualities which the asuras again and again perceive in the great ocean by reason of which they take delight in it. I suppose, Lord, the monks take delight in this Dhamma and Discipline?”

 

“They do, Pahārāda.”

 

“But, Lord, how many wonderful and marvellous qualities do the monks again and again perceive in this Dhamma and Discipline by reason of which they take delight in it?”

 

“There are, Pahārāda, eight wonderful and marvellous qualities in this Dhamma and Discipline, which the monks again and again perceive by reason of which they take delight in it. These are the eight:

 

(1) Just as the great ocean slopes away gradually, falls gradually, inclines gradually, not in an abrupt way like a precipice; even so, Pahārāda, is this Dhamma and Discipline: there is a gradual training, gradual practice, gradual progress; there is no penetration to final knowledge in an abrupt way. [94] This is the first wonderful and marvellous quality in this Dhamma and Discipline, which the monks perceive by reason of which they take delight in it.

 

(2) Just as the great ocean is stable and does not overflow its boundaries; even so when I have made known a rule of training to my disciples, they will not transgress it even for life’s sake. [95] This is the second wonderful and marvellous quality in this Dhamma and Discipline ...

 

(3) Just as the great ocean will not tolerate a dead body, a corpse, but quickly carries it to the shore and casts it on to the land; even so the Sangha will not tolerate within its ranks a person who is immoral, of bad character, of impure and suspicious conduct, secretive in his actions, not a true ascetic but rather a sham-ascetic, not chaste but pretending to be chaste, rotten to the core, lustful and of vile behaviour. In such a case, the Sangha quickly assembles and expels such a person. Even if seated in the midst of the monks’ assembly, yet he is far from the Sangha and the Sangha is far from him. This is the third wonderful and marvellous quality in this Dhamma and Discipline ...

 

(4) Just as the mighty rivers on reaching the great ocean lose their former names and designations and are just reckoned as the great ocean; even so, when members of the four castes - nobles, brahmins, commoners and menials - go forth from home into the homeless life in this Dhamma and Discipline proclaimed by the Tathāgata, they lose their former names and lineage and are reckoned only as ascetics following the Son of the Sakyans. This is the fourth wonderful and marvellous quality in this Dhamma and Discipline ...

 

(5) Just as in the great ocean neither a decrease nor an increase will appear though all the streams of the world flow into it and rain falls into it from the sky; even so, even if many monks attain final Nibbāna in the Nibbāna element that is without residue left, there is no decrease or increase in the Nibbāna element that is without residue left. [96] This is the fifth wonderful and marvellous quality in this Dhamma and Discipline….

 

(6) Just as the great ocean has but one taste, the taste of salt; even so this Dhamma and Discipline has but one taste, the taste of liberation. This is the sixth wonderful and marvellous quality in this Dhamma and Discipline ...

 

(7) Just as in the great ocean there are many and variegated precious substances such as pearls, gems, etc.; even so in this Dhamma and Discipline there is much that is precious. These are the precious things in it: the four foundations of mindfulness, the four right efforts, the four bases of success, the five spiritual faculties, the five spiritual powers, the seven factors of enlightenment, the Noble Eightfold Path. [97] This is the seventh wonderful and marvellous quality in this Dhamma and Discipline ...

 

(8) Just as the great ocean is the abode of vast creatures; even so is this Dhamma and Discipline the domain of great beings: the stream-enterer and one practising for the realization of the fruit of stream-entry; the once-returner and one practising for the realization of the fruit of once-returning; the non-returner and one practising for the realization of the fruit of non-returning; the arahat and one practising for arahatship. This is the eighth wonderful and marvellous quality in this Dhamma and Discipline, which the monks perceive again and again by reason of which they take delight in it.

 

“These, Pahārāda, are the eight wonderful and marvellous qualities in this Dhamma and Discipline, which the monks perceive again and again by reason of which they take delight in it.”

 

FOOTNOTES:

 

92. The eightfold simile of the ocean is found, in a different setting, at Ud 5.5 [0]and Vin II 235–40. Naḷeru-Pucimanda: Vin Comy says that near that tree there was a shrine dedicated to the yakkha (demon) Naḷeru. The asura are titanic beings said to dwell in a region of the Tāvatiṃsa heaven; they are in constant conflict with the devas (See SN 11:1–6; 35:207). They also take delight in the ocean; see AN 8:19. The asuras had three chiefs, Vepacitti, Rāhu (AN 4:50) and Pahārāda. Rāhu is an asura king dwelling in the sky who periodically abducts the moon and the sun (see SN 2:9, 10). The myth represents the ancient Indian interpretation of the solar and lunar eclipse. A-a explains that for eleven years after the Buddha’s enlightenment Pahārāda had delayed visiting the Blessed One. When, in the twelfth year, he finally came, he felt too shy to address the Buddha first, so the Buddha asked him a question about the ocean as a way to “break the ice.”

 

93. The first three are mythical fishes of huge size. According to Ud Comy, the second can swallow the first and the third can swallow the other two. Nāgas are sea-serpents or dragons, dwelling beneath the ground and in the ocean, guardians of hidden treasure. Gandhabbas are another kind of demi-god, sometimes depicted as celestial musicians, but also said to inhabit trees and flowers. The yojana is a unit of length, approximately six miles.

 

94. Aññā: the knowledge of arahatship. A-a: “There is no breakthrough to final knowledge like the hop of a frog. Without having practised from the very beginning, i.e. the fulfilment of virtue, etc., there is no attainment of arahatship. Only by practising virtue, concentration and wisdom in due order can one attain arahatship.”

 

95. According to A-ṭ, this refers to the noble disciples (ariya-sāvaka), i.e. the stream-enterer, etc. For them, the moral rules become unbreakable.

 

96. A-a: “Even if not a single being attains Nibbāna during the immeasurable aeons when no Buddhas appear, it cannot be said that Nibbāna is empty. And on the other hand, if, in the lifetime of a Buddha, during one single meeting (of instruction), innumerable beings attain to the Deathless, one cannot say that Nibbāna becomes full.”

 

97. See Ch. VII, n.12. 


Source-Nguồn: http://www.bps.lk/olib/wh/wh208-u.html#48.TheSimileoftheOcean

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 9469)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 8674)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 8711)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 8465)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 8296)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9270)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10912)
19 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10767)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7457)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7615)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6753)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7135)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 6681)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 6581)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 6669)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 6008)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 9252)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1213420)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 9706)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 7743)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 8169)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 8610)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 5816)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 6230)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 5424)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 6135)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 5500)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 6748)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 4678)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 5329)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 5614)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 5792)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 6672)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 5878)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 7544)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 9882)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 11379)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 10767)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 10495)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 8852)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 10912)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 16431)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 8595)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 8396)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 10835)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 12108)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng