13. Tu Chứng

28 Tháng Mười Một 20198:28 CH(Xem: 228)
13. Tu Chứng

TinhThuc_A
Tỉnh Thức (Awareness Itself)
Ajaan Fuang Jotiko
Chuyển ngữ từ Thái sang Anh: Tỳ Khưu Thanissaro
Chuyển Ngữ từ Anh sang Việt: Diệu Liên Lý Thu Linh
Nguồn: thuvienhoasen.org

 

____________________


13. TU CHỨNG

 

Bài pháp thoại này được ghi âm lại từ bài giảng của thiền sư Ajaan Fuang cho một trong các đệ tử của ngài, khi người này gặp bế tắc trong pháp tu của mình.

 

   Một khi tâm đã trụ vững chãi vào hơi thở, ta mới cố gắng để tách biệt tâm ra khỏi đối tượng của nó –khỏi chính hơi thở đó.  Hãy chú tâm vào điều này:  Hơi thở là một yếu tố, một phần của yếu tố gió.  Ý thức đến hơi thở lại là chuyện khác.  Nên ở đây ta có hai thứ đi với nhau.  Khi ta có thể tách biệt chúng –qua sự nhận thức rằng bản chất thật sự của hơi thở chỉ là một thành tố - thì tâm có thể tự tại.  Suy cho cùng, hơi thở không phải là ta, mà ta cũng không phải là hơi thở.  Khi ta có thể tách biệt sự vật theo cách này, tâm sẽ mạnh lên.  Nó sẽ không bị trói buộc vào hơi thở, và cảm nhận được mọi trạng thái của hơi thở.  Khi chánh niệm đã tràn đầy, tâm sẽ ý thức được mọi trạng thái của hơi thở, và có thể tự tách biệt ra khỏi các trạng thái đó.

 

Nếu như khi đang quán niệm như thế, tâm trở nên vững mạnh, chánh niệm sắc bén, đó là khi tuệ giác có thể phát sinh.  Tuệ giác phát khởi vào lúc đó, giúp ta biết rằng mình thực sự buông xảTuy nhiên, nếu chánh niệm vẫn còn yếu, ta không thể buông.  Chỉ khi chánh niệm thực sự nổi bật thì nó và tuệ mới phát khởi cùng nhau.

 

Đây là cái mà ta phải luôn quán niệm bất cứ khi nào có cơ hội.  Khi ta có thể tách biệt tâm ra khỏi các đối tượng, nó sẽ được giải phóng khỏi các ràng buộc.  Do đó, hãy trụ vững chánh niệm ngay trong tâm.  Hãy để nó chú tâm ngay đó, rồi quán sát hơi thở và cái biết về hơi thở.  Hãy quán sát càng nhiều càng tốt, dần dần ta sẽ thấy chúng tách biệt nhau.  Khi đó ta sẽ có cơ hội để quán sát sâu hơn vào bên trong.  Một khi ta đã quán sát được yếu tố này, ta sẽ có thể áp dụng phương cách này đến với tất cả mọi thứ khác.

 

Khi quán sát hơi thở, ta sẽ thấy rằng nó không phải là chúng sanh, là con người –thì có gì để bám víu vào?  Ta không thể bám vào đó như cái ngã của mình, đơn giản vì nó có đường đi riêng của nó.  Khi quán sát hơi thở, ta thấy nó không có thân –không đầu, không chân tay, không có bất cứ thứ gì.  Khi nhận thấy như thế, ta sẽ có thể buông xả nó, đúng như cách nó thực sự là.

 

Kinh điển dạy, 'Cago patinissaggo mutti analayo': Khi tách rời hơi thở, ta tháo gỡ mọi quan tâm về nó.  Ta không còn coi nó là nơi trú ngụ của mình nữa – vì nó không phải là của ta.  Ta buông để nó đi theo bản chất tự nhiên của nó.  Ta trả nó lại.  Nó có gì, ta trả lại cho thiên nhiên.  Tất cả mọi yếu tố -đất, nước, gió, lửa và hư không- ta trả về cho thiên nhiên.  Ta để chúng trở lại với bản thể của chúng.  Khi quán sát tất cả năm yếu tố này, ta thấy chúng không phải là một chúng sanh, không phải con người, không phải ‘ta’, không phải ‘họ’.  Ta để tất cả trở về với bản thể đầu tiên của chúng.

 

Điều này khiến ta nghĩ, cái gì là cái biết về năm yếu tố này.  Hiện giờ, nó đang biết gì?  Hãy hướng năng lực quán sát của ta vào yếu tố biết này, với chỉ riêng mình nó, không còn gì khác nữa.  Quán sát nó để thấy cái gì là cái gì, và đó cũng là khi một mức độ  tri giác khác sẽ phát khởi.

 

Nếu ta muốn có được cái tri giác để buông tất cả theo đúng với bản chất nguyên thủy của chúng, thì ta phải có sự nhận thức đặc biệt phát khởi với pháp hành xả.  Nếu khôngnhận thức này, tâm buông xả của ta chỉ là cái tưởng, cái danh hiệu chế định bình thường mỗi ngày.  Là trí tuệ thế tục.  Nhưng khi sự nhận thức này phát khởi trong pháp hành xả -ngay khi ta buông, kết quả sẽ quay ngay lại với ta, để kiểm chứng, để bảo đảm cái gì đã xảy ra thực sự là như thế: ta biết. Ta đã buông.  Rồi ta sẽ trải nghiệm sự thuần khiết bên trong ta.

 

Đây được gọi là trí tuệ siêu thế.  Khi nhận thức phát khởi bên trong ta, để kiểm chứng ta đã thấy gì, ta đã làm gì, đó gọi là trí tuệ siêu thế.  Khi nào nhận thức này không phát khởi, trí tuệ của ta vẫn chỉ là thế tục.  Vì thế cứ tiếp tục quán sát sự việc cho đến khi tất cả mọi điều kiện đều chín muồi.  Khi đó, ta không cần phải làm thêm gì nữa, vì trí tuệ siêu thế hoàn toàn thẩm thấu mọi thứ ngay giây phút chúng vừa phát sinh.  Nó không giống trí tuệ thế tục chút nào.

 

Như thế con đường chúng ta đí, là quán sát, là tìm hiểu sự việc.  Hãy luôn chú tâm quán sát, điều nghiên cho đến khi đạt đến chỉ tiêu mình đã đề ra.  Khi tâm đã đạt đến điểm đó, nó tự biết buông.  Đó là khi tâm đạt đến sự trọn vẹn –Pháp bên trong tâm đã được tròn đầy –thế là nó buông xả.  Một khi nó buông, kết quả sẽ hiện ra ngay.

 

Vì thế, hãy tiếp tục thực hành.  Không có gì phải sợ.  Ta sẽ đạt được kết quả, không nghi ngờ gì về điều đó.  Ta sẽ đạt kết quả trên suốt chặng đường.  Giống như ngay bây giờ, khi đang ngồi thiền ở đây.  Ta biết là hơi thở và tâm đang hòa hợp với nhau.  Đó là kết quả của việc thực hành.  Dầu chưa đi đến cuối đường, ta cũng đạt được cảm giác dễ chịu, thoải mái trong việc hành thiền.  Tâm nhịp nhàng theo từng hơi thở vào ra.  Khi nào tâm và hơi thở còn chưa tách rời khỏi nhau, chúng phải nâng đỡ nhau tiến tới.  Tâm giúp hơi thở, và hơi thở giúp tâm cho đến khi chúng hoàn toàn hiểu biết nhau.  Khi tâm đã thấu hiểu hoàn toàn, nó có thể buông xả.  Khi nó biết, nó buông.  Khi nào nó còn chưa thực sự biết, nó không thể thực sự buông.

 

Điều này có nghĩa là ta phải gắn với hơi thở, bỏ thời gian với nó, để dần dần hiểu được nó.  Khi tâm ngày càng thấu hiểu, nó sẽ có thể tháo gỡ sự bám víu vào thân, thọ, tưởng, hành và thức.  Các quan niệm -tự xác chứng- xem các thứ này là cái ngã- sẽ tan rã.  Đó là con đường đi đến giải thoát.  Ngay khi trí tuệ siêu thế phát sinh, ta sẽ được giải thoát.  Ta sẽ có thể tháo gỡ mọi trói buộc từ các sự thật chế định của cuộc sống như: người, ta, ngã, đàn ông, đàn bà, chúng ta, chúng nó, vân vân.

 

Nhưng khi nào ta còn chưa thể buông, ta vẫn phải tùy thuộc vào chúng.  Chúng là điểm tựa, chứ không phải là nơi nương trú.  Chỉ là ta và chúng dựa vào nhau, giúp nhau tu tiến, để ta có thể tiến bộ trên con đường đạo.  Ta không thể bỏ rơi chúng, vì chúng là con đường để ta thực hành.  Khi nào ta còn tu tập, ta sẽ không rơi lại chỗ cũ.  Nhưng ngay khi ta xao lãng việc thực hành, ta sẽ lập tức trượt về phía sau.  Ta sẽ rơi vào cạm bẫy của nghi hoặc, tự hỏi không biết Pháp có chân thực hay không.

  

Ta phải tiếp tục làm người quán sát tâm: sự tỉnh thức.  Không phải là tâm không tỉnh thứcĐặc tính căn bản của tâm là tỉnh thức.  Hãy quán sát nó.  Nó nhận biết mọi thứ - nhận biết, nhưng chưa thể buông các tưởng, các mặc định mà nó cho là đúng, là chân thực.  Vì thế ta phải quán sát nó.  Chú tâm đến nó cho đến khi tâm và đối tượng của tâm có thể tách rời nhau.  Cứ tiếp tục.  Nếu ta kiên trì như thế, không buông lơi, tâm nghi hoặc sẽ dần dần phai nhạt, phai nhạt, cho đến khi ta có thể đạt đến sự nương trú thực sự bên trong ta; sự tỉnh thức căn bản được gọi là buddha, cái thấy rõ ràng xuyên thấu mọi sự vật.  Đó là khi Phật, Pháp và Tăng xuất hiện bên trong ta như là nơi nương trú cuối cùng.

 

Đó là khi ta biết điều gì thực sự ở bên trong, điều gì thực sự không có mặt, điều gì thực sự là điểm tựa và điều gì thực sự là nơi nương trú của ta.  Ta sẽ có thể phân biệt các thứ này.

 

Những gì ở bên ngoài chỉ là các điểm tựa.  Giống như thân: nó là một điểm tựa.  Trong giây phút ngắn ngủi khi các thành tố của đất, nước, gió và lửa tụ họp cùng nhau, ta có thể tựa vào thân.  Nhưng đối với nơi nương trú thực sự, như ta đã biết:  Đó chính là sự tỉnh thức cơ bản, trong tâm ta.  Tâm ý thức đến hơi thở là sự nương trú ở một thứ bậc.  Khi nó tách rời khỏi hơi thở, là một thứ bậc nương trú khác.  Còn sự nương trú thực sự của ta –buddha – đó là ý thức nằm sâu hơn bên trong.  Một khi nhận thức được điều này, ta biết sự thật chỉ có thế.  Nó là tối thượng tự thân.  Nó biết tất cả chung quanh rõ ràng, thấu đáo.  Đó là chỗ nương trú thực sự bên trong ta.

 

Còn đối với những thứ bên ngoài, chúng chỉ là sự hỗ trợ tạm thời, những thứ ta chỉ tùy thuộc vào một lúc thôi, giống như cái nạng.  Khi nào còn hơi thở để giữ chúng sinh tồn, ta còn sử dụng đến chúng.  Khi không còn hơi thở, thì chấm dứt mọi vấn đề.  Các yếu tố vật lý tách rời và không còn phụ thuộc vào nhau, nên tâm trở về với nơi nương trú thực sự của nó.  Và đó là ở đâu? Cái tri giác Phật-đà (Buddha) ở đâu?  Khi ta luyện tâm để nó chính là nơi nương trú tự thân, thì lúc đó trong trái tim quán chiếu không còn có nỗi ưu phiền nào nữa.

 

Chính Đức Phật cũng đi tìm sự nương trú này.  Ngài đã dạy tất cả các đệ tử của ngài nương trú nơi bản thân, vì ta chỉ có thể dựa vào người khác trong một thời gian ngắn.  Người khác chỉ hướng cho ta con đường.  Nhưng nếu ta muốn những gì thực sự tốt và chân thật trong cuộc sống, ta phải tự dựa vào bản thân –tự tu, tự huân tập, nghĩa là tùy thuộc vào bản thân trong mọi hoàn cảnhĐau khổ là do chính bạn.  Hạnh phúc cũng từ bạn mà ra.  Giống như khi ăn:  Nếu ta không ăn, thì làm sao no?  Nếu ta để người khác ăn giùm, làm sao ta có thể no?  Nếu ta muốn no, chính ta phải tự ăn.  Với sự tu hành cũng thế.

 

Ta không thể để bản thân bám víu vào những thứ ở bên ngoài.  Sự vật ở bên ngoài ta không chắc chắnVô thường.  Không thể dựa vào.  Chúng thay đổi theo từng hơi thở vào ra.  Điều này đúng cho tất cả mọi người, không chỉ riêng ta.  Nếu ta không chia tay với người khi còn sống, thì ta cũng phải chia tay lúc chết.  Ta chia tay mọi thứ trong từng hơi thở vào ra.  Ta không thể đặt ý nghĩa cuộc đời mình vào những thứ này –mà ta cũng không cần làm thế.  Ta chỉ cần nói với bản thân rằng đây là cách thế gian vận hành.  Không có gì bền vững trên thế gian này.  Dẫu ta không muốn thế, nhưng sự vật có tính cách riêng của chúng.  Chúng không nằm dưới quyền kiểm soát của ai cả.

 

Điều đó không chỉ đúng với sự vật ở bên ngoài, mà cả với những gì bên trong ta.  Ta muốn thân sống hoài, không muốn nó chết, nhưng nó vẫn chết.  Ta không muốn nó đổi thay, nhưng nó luôn thay đổi.

 

Đó là lý do tại sao ta phải giữ cho tâm hoàn thiện để nó có thể nương trú vào bản thân, đúng theo các nguyên tắc thiện xảoĐức Phật đã dạy.  Và ta cũng không cần phải nghi hoặc về con đường thực hành, vì tất cả mọi đức tính ta cần để tiến tu đã có mặt sẵn trong ta.  Tất cả mọi thứ xấu và tốt đều có mặt trong ta.  Ta đã biết con đường nào thiện, và con đường nào u tối, nên tất cả những gì ta phải làm là huấn luyện tâm đi theo con đường thiện.  Hãy dừng lại và tự quán xét ngay lúc này:  Bạn có đang đi đúng đường?  Điều gì sai, đừng bám víu nữa.  Hãy buông nó.  Quá khứ, tương lai hay bất cứ gì, hãy buông, chỉ giữ lại hiện tại.  Hãy giữ tâm luôn cởi mở, tự tại trong hiện tại, sau đó bắt đầu quán sát.

 

Ta đã biết sự vật bên ngoài không thuộc về ta, nhưng ở bên trong có nhiều cấp độ ta phải quán xét.  Nhiều tầng mức ta phải quán sát.  Ngay cả tâm cũng không thực sự là của ta.  Vẫn còn những thứ uế nhiễm, vô thường trong đó.  Đôi khi nó muốn làm điều này, lúc muốn làm điều khác, nó không thực sự thuộc về ta.  Nên đừng quá bám víu vào nó.

 

Vấn đề lớn là việc thiết lập tư tưởng.  Đôi khi ta có thiện ý, đôi khi ác ý, ta biết rõ điều đó.  Ta không muốn nghĩ như thế, nhưng chúng vẫn tiếp tục hiện ra trong tâm, ngoài ý muốn của ta.  Vì thế ta phải coi chúng không thuộc về ta.  Quán xét chúng.  Không có gì đáng để dựa vào chúng.  Chúng không kéo dài.  Chúng là những sự kiện vô ngã, nên hãy để chúng đi theo bản tính tự nhiên của chúng.

 

Vậy thì có gì trường tồn, vững chắc, đáng tin cậy và chân thật?  Hãy tiếp tục tìm kiếm.  Đặt chánh niệm trên hơi thở, và tự hỏi mình ngay tại đấy.  Dần dần ta sẽ thấy được điều gì ở bên trong ta.  Bất cứ khi nào tâm có nghi hoặc hay các vấn đề trong việc thực hành, quay về chú tâm vào hơi thở, và hỏi tâm ngay tại đấy, rồi tri kiến sẽ phát khởi, để giải tỏa tà kiến của ta và giúp ta vượt qua trạng thái bế tắc của mình.

 

Nhưng ngay cả sự hiểu biết này cũng luôn biến đổi, khổ và vô ngã.  Sabbe dhamma anatta: Đức Phật đã nói, mọi thứ sinh khởi đều vô thườngvô ngã.  Ngay cả những sự hiểu biết phát khởi trong tâm ta cũng vô thường.  Đôi khi chúng phát khởi, đôi khi không.  Nên đừng quá bám víu vào chúng.  Khi chúng phát khởi, hãy nhận biết điều đó, rồi thì để chúng đi theo con đường của chúng.  Hãy để các quan điểm của mình là chánh kiến: có nghĩa là, chỉ vừa đúng, không đi quá đà.  Nếu ta quá đà theo chúng, bám chặt theo chúng, rồi chúng có thể đưa ta đi sai đường, do ta đã không còn ý thức mình đang làm gì.

 

Nói tóm lại, càng chánh niệm trong tu tập, càng tốt.  Khi tâm chánh niệm càng lúc càng thêm vững chãi, càng lúc càng thiện xảo, nó sẽ trở thành siêu thếTrí tuệ siêu thếchúng ta đã nhắc đến ở trên, phát khởi từ năng lực của chánh niệm khi nó trở nên ngày càng tròn đầy.

 

Vì thế hãy tiếp tục huân tập tâm chánh niệm cho đến khi nó trở thành đại chánh niệm.  Hãy cố gắng để giữ cho nó luôn có mặt, kiên định và chủ tâm, cho đến khi ta thấy tất cả mọi thứ như chúng là.  Đó là cách giúp ta tiến bộ trên đường học Phật.____________________

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Giêng 2020(Xem: 194)
05 Tháng Giêng 2020(Xem: 340)
23 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 355)
06 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 434)
05 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 604)
03 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 445)
02 Tháng Mười Một 2019(Xem: 554)
30 Tháng Mười 2019(Xem: 603)
23 Tháng Mười 2019(Xem: 690)
19 Tháng Mười 2019(Xem: 924)
22 Tháng Tám 2019(Xem: 700)
24 Tháng Giêng 20207:37 SA(Xem: 96)
Trong tập sách nhỏ này, tôi đã bàn đến hầu hết những gì mọi người đều công nhậngiáo lý tinh yếu và căn bản của đức Phật. Đấy là những thuyết Tứ diệu đế, Bát chánh đạo, Ngũ uẩn, Nghiệp báo, Luân hồi, Duyên khởi, Vô ngã (Anatta), Niệm xứ (Satipatthàna). Dĩ nhiên sẽ có những từ ngữ chắc phải lạ lùng đối với độc giả phương Tây.
23 Tháng Giêng 20207:17 SA(Xem: 144)
Mỗi ngày, hình như ai trong chúng ta cũng có soi gương. Khi soi, chúng ta chỉ thấy mặt mình trong đó, chúng ta có học được bài học gì không? Đời sống của chúng ta luôn là sự tiếp xúc với người, với các sự việc, với vô số vấn đề của đời sống. Chúng ta có trốn chạy, có lựa chọn được không? Những con người, chúng ta từng gặp gỡ,
22 Tháng Giêng 20209:00 SA(Xem: 155)
Kinh Pháp Cú là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh trong Kinh tạng Pali. Đây là một quyển kinh Phật giáo phổ thông nhất và đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới. Pháp (Dhamma) có nghĩa là đạo lý, chân lý, lời dạy của Đức Phật; Cú (Pada) là lời nói, câu kệ. Ngoài ra, trong ngữ văn Pali, "Pada" còn có nghĩa là con đường.
21 Tháng Giêng 20206:30 SA(Xem: 119)
Tăng NiPhật tử là hai bộ phận không thể thiếu một trong Phật giáo, họ đều là đệ tử của Đức Như Lai, không thể lìa nhau mà phải nương tựa vào nhau để làm nền tảng cho sự trường tồn Phật pháp, vững mạnh Giáo hội. Hai bộ phận đệ tử này có vai trò, vị trí khác nhau trong Phật giáo nhưng họ lại có mối quan hệ liên đới lẫn nhau.
20 Tháng Giêng 202011:18 SA(Xem: 191)
Phần đông chúng ta đi qua cuộc sống bám víu rất chặt vào những gì người khác nghĩ về chúng ta. Ta cố gắng tỏ ra tốt đẹp và làm cho người khác nghĩ về ta một cách tích cực. Ta bỏ nhiều thì giờ cố gắng để là cái mà ta nghĩ người khác muốn mình phải là như thế, nhưng điều này khiến chúng ta trở nên hoang mang, vì mỗi người lại đòi hỏi
19 Tháng Giêng 20207:00 SA(Xem: 213)
Dòng đời cứ chảy trôi, đông qua xuân đến, đất trời cũng dần thay màu áo mới, mặt nước hồ xuân trong vắt xua tan đi cái rét buốt của mùa đông ưu sầu, ảm đạm. Người người nhà nhà lại háo hức du xuân, hòa mình trong cái không khí hân hoan của đất trời. Theo thường lệ, mỗi năm Ban Văn hóa chùa Hoằng PhápViệt Nam
18 Tháng Giêng 202010:10 SA(Xem: 202)
- Con ạ! Mất sắn và trộm sắn không phải là vấn đề của chúng ta! Là kẻ tu hành, vấn đề của chúng ta là, nhân đó, ta thử lắng nghe lại lòng mình một cách trung thực hơn. Ta sẽ lắng nghe rằng: ta có thể rộng lượng tha thứ được cho người chăng?
17 Tháng Giêng 20208:00 SA(Xem: 194)
Khi hơi thở đều đặn ta sẽ lấy đó làm đề mục hành thiền. Lúc thở vào, đoạn đầu của hơi thở ở tại chót mũi, đoạn giữa tại lồng ngực, và đoạn cuối ở bụng. Đó là con đường của hơi thở. Khi thở ra, đoạn đầu của hơi thở ở bụng, đoạn giữa ở lồng ngực, và đoạn cuối cùng ở chót mũi.
16 Tháng Giêng 20207:23 SA(Xem: 194)
Triêu nhan vốn là một loài dây leo bình dị, gần gũi có thể mọc ở khắp mọi nơi. Màu sắc và hình dáng của hoa luôn ở bên cạnh bước chân và cái nhìn của ta. Thế nhưng đôi khi chúng ta quên lãng sự có mặt của nó, có lẽ vì nó quá bình thường. Nhưng sẽ có một lúc nào đó bất chợt, sự hiện diện của hoa bừng sáng trước mắt ta, trong lòng ta
15 Tháng Giêng 20206:38 CH(Xem: 11871)
Những cử chỉ mang tính biểu tượng của bàn tay Đức Phật, được gọi là Thủ Ấn, là những biểu tượng hình ảnhý nghĩa sâu xa: - The symbolic gestures of the hands of Buddha images, called mudras, are picture tools of identification of deeper meaning:
14 Tháng Giêng 20201:11 CH(Xem: 257)
Bankei, con người đã giác ngộ, chia sẻ với chúng ta kinh nghiệm của ngài với tư cách một con người bằng máu thịt và nói lên những lời chân thực từ kinh nghiệm riêng ngài. Lời khuyên của ngài đi thẳng vào tim người, đấy là những lời nhắm thẳng vào con người trước mặt
14 Tháng Giêng 20208:19 SA(Xem: 168)
Trước đây tôi là người không kiên nhẫn, rất dễ bị lay động bởi những gì người khác nói hay làm. Nhưng các em học viên đã mở rộng tầm nhìn của tôi. Tôi nhận thấy rằng người khác có thể có những suy nghĩ mà mình chẳng bao giờ nghĩ đến trước đây. Khi lắng nghe các em, tôi đã trưởng thành thêm nhiều. Tôi nghĩ đó là cách Đức Phật đã dạy bảo tôi,
13 Tháng Giêng 202012:54 CH(Xem: 209)
Khi đã hướng về tâm linh, ta thường nghĩ rằng mình đã bỏ những tính xấu của thế tục lại đằng sau. Nhưng cách suy nghĩ theo thói quen không biến mất; chúng vẫn đi theo ta, phủ trùm con đường tiến đến sự tu tập tâm linh của chúng ta. Vì tất cả chúng ta đều đã được huấn luyện thành những người tiêu dùngtrình độ
11 Tháng Giêng 20204:45 CH(Xem: 276)
Chúng ta đến với cuộc đời bằng một cái tâm, và khi từ bỏ cuộc đời cũng với một cái tâm. Trái tim không còn đập nữa, nhưng tâm vẫn chung thủy bên ta. Những bài pháp, lời giảng dạy yêu thương, câu nhắc nhở chân tình trong quyển sách nhỏ này là món quà, là đôi chút trang điểm cho nội tâm của bạn. Hãy đọc với tâm tình rộng mở,
11 Tháng Giêng 202010:20 SA(Xem: 239)
Người khép cửa giã từ trò chơi giỡn. Đứng bên lề ta len lén ngó qua. Hai mươi năm… tưởng chừng một sát na. Nhìn tóc bạc da nhăn… mà thấy lạ. Đã hết thuở giành ăn la chí choé. Mừng trăng thu cùng bách bộ ngoài đường. Đi bên nhau dàn hàng dưới mù sương. Nghe hạnh phúc mênh mang về tỏa khắp. Đã hết thuở quần chằm, áo vá…
09 Tháng Giêng 202011:25 SA(Xem: 338)
Mấy ông thầy Đại Đăng khi qua Boston phụ dọn dẹp chuẩn bị lễ khánh thành thiền viện Bồ Đề, mặt mũi lem luốc vì xi măng quét tường tô trần, đóng nẹp, nối ống..., quần ống thấp ống cao, áo vạt cao vạt thấp, đã tức cảnh sinh... thơ rằng: - Áo em vạt ngắn vạt dài. Nghiệp em quá nặng bị đày đến đây. - mà cười tươi rói.
09 Tháng Giêng 20209:54 SA(Xem: 208)
Ngoài việc phá rừng khai hoang chúng tôi còn đối mặt với đặc sản nơi đây: Muỗi sốt rét hoành hành! Chúng tôi luân phiên ngã bệnh, luôn phải uống ký ninh ngừa sốt rét, người nào cũng xanh dờn, không khỏe. Các bác sĩ bằng hữu thỉnh thoảng ra thăm, khám sức khỏe cho chúng tôi và nhắc nhở: “Quý vị tranh thủ nhín thời gian đi tắm biển đi!”.
07 Tháng Giêng 20203:57 CH(Xem: 289)
Cái tôi theo tháng ngày qua. Măng non thành cụm tre già dặn hơn. Trong nhà, cuối xóm, đầu thôn. Tôi là số một, tôi "ngon" hơn người. Tôi khóc, không muốn ai cười. Ai thành đạt thấy tôi thời chẳng vui, Tôi nói ngược, chớ nói xuôi. Một khi tôi muốn có trời mới can! Tôi thành cái rốn không gian.
06 Tháng Giêng 202012:02 CH(Xem: 235)
Xuất Gia Balamật - Trong một tiền kiếp khi Đức Phật là Ngài Temiya, Ngài thực hành hạnh Xuất Gia Balamật bằng cách giả làm người ngu độn, không làm được việc gì. Vua cha sai người đánh xe chôn sống Ngài. Temiya biểu hiện một lòng dũng cảm phi thường và sau đó, quyết định sống đời xuất gia.
05 Tháng Giêng 20205:29 CH(Xem: 340)
Tập sách gồm những bài pháp do Ngài Thiền Sư Khippapanno Kim Triệu ban giảng trong khóa thiền thứ 21 Mùa Đông 1986, được tổ chức tại Chùa Kỳ Viên, Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ. Những bài pháp này vừa có tính cách dẫn giải, khuyến tu cho các thiền sinh, vừa mang chứa những lợi lạc thiết thực đến thân tâm cho tất cả chúng ta.
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 340)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 1957)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 3285)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
24 Tháng Giêng 20207:37 SA(Xem: 96)
Trong tập sách nhỏ này, tôi đã bàn đến hầu hết những gì mọi người đều công nhậngiáo lý tinh yếu và căn bản của đức Phật. Đấy là những thuyết Tứ diệu đế, Bát chánh đạo, Ngũ uẩn, Nghiệp báo, Luân hồi, Duyên khởi, Vô ngã (Anatta), Niệm xứ (Satipatthàna). Dĩ nhiên sẽ có những từ ngữ chắc phải lạ lùng đối với độc giả phương Tây.
22 Tháng Giêng 20209:00 SA(Xem: 155)
Kinh Pháp Cú là một trong 15 quyển kinh thuộc Tiểu Bộ Kinh trong Kinh tạng Pali. Đây là một quyển kinh Phật giáo phổ thông nhất và đã được dịch ra rất nhiều thứ tiếng trên thế giới. Pháp (Dhamma) có nghĩa là đạo lý, chân lý, lời dạy của Đức Phật; Cú (Pada) là lời nói, câu kệ. Ngoài ra, trong ngữ văn Pali, "Pada" còn có nghĩa là con đường.
20 Tháng Giêng 202011:18 SA(Xem: 191)
Phần đông chúng ta đi qua cuộc sống bám víu rất chặt vào những gì người khác nghĩ về chúng ta. Ta cố gắng tỏ ra tốt đẹp và làm cho người khác nghĩ về ta một cách tích cực. Ta bỏ nhiều thì giờ cố gắng để là cái mà ta nghĩ người khác muốn mình phải là như thế, nhưng điều này khiến chúng ta trở nên hoang mang, vì mỗi người lại đòi hỏi
26 Tháng Mười 20199:33 CH(Xem: 585)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
21 Tháng Chín 20198:40 SA(Xem: 1481)
Kinh Pháp Cú (TTS), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26 (Kệ 1-423 - Verses 1-423) - Translated By: Acharya Buddharakkhita - Dịch từ tiếng Hán: Thích Thiện Siêu - Illustrations by - Tranh Vẽ: Mr. P. Wickramanayaka
21 Tháng Tám 201910:09 CH(Xem: 1154)
Sở dĩ ảnh hưởng rộng lớn như thế là vì Pháp cú kinh tuy ngắn nhỏ nhưng bao hàm đầy đủ giáo lý căn bản của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, như Tứ diệu đế, lý Duyên khởi, định luật Vô thường, v.v., những lời Phật dạy thật thực tiễn, gần gũi, dễ hiểu, dễ ứng dụng trong đời sống đạo đức hàng ngày, cho cả hai giới xuất giatại gia.
20 Tháng Tám 201911:33 CH(Xem: 997)
Kinh Pháp Cú là cuốn kinh chọn lọc những lời dạy của đức Phật Thích Ca Mâu Ni khi còn tại thế. Suốt trong 45 năm thuyết pháp, đức Phật đã nói rất nhiều Pháp ngữ, bao gồm nghĩa lý thâm thiết để cởi mở nghiệp khổ cho chúng sanh mà đưa họ đến Niết-bàn an lạc. Những giáo pháp ấy, ngay ba tháng sau khi Phật diệt độ, các vị Cao đồ đã hội họp
22 Tháng Sáu 20194:39 CH(Xem: 2026)
"Ở gần tỉnh Benares, trong công viên nai ở Isipatana, Bậc Giác Ngộ, bậc hoàn hảo, bậc hoàn toàn tỉnh thức, tức là Đức Phật đã lăn Bánh-Xe-Pháp cao-quý nhất. Và bánh xe pháp nầy không thể nào bị quay ngược (trở lại) bởi bất cứ người nào trên thế giới, dù cho: đó là nhà sư tu khổ hạnh, hoặc là vị Bà La Môn, hoặc là vị trời, hoặc là Ma Vương,
20 Tháng Sáu 201910:54 CH(Xem: 1782)
Tại thành phố Sāvatthī (Xá Vệ). "Nầy các Tỳ Kheo, ta sẽ giảng dạy, và phân tích cho các ông nghe về con đường cao quý có tám phần. Khi ta nói, các ông hãy chú ý và lắng nghe." "Bạch Thế Tôn, dạ vâng," họ cùng trả lời. Rồi, Đức Phật nói như sau: "Con đường cao quý có tám phần là gì? Con đường nầy gồm có: cái-nhìn-đúng, suy-nghĩ-đúng,