Câu Chuyện Về Câu Hỏi Của Tôn Giả Mục Kiền Liên, Kệ 224, Kho Báu Sự Thật - The Story Of The Question Raised By Venerable Mahā Moggallāna, Verse 224, Treasury Of Truth

16 Tháng Hai 201612:15 CH(Xem: 12551)
Câu Chuyện Về Câu Hỏi Của Tôn Giả Mục Kiền Liên, Kệ 224, Kho Báu Sự Thật - The Story Of The Question Raised By Venerable Mahā Moggallāna, Verse 224, Treasury Of Truth

Chapter17-224A

Ba Đức Tính Dẫn Ta Lên Cõi Trời
Câu Chuyện Về Câu Hỏi Của Tôn Giả Mục Kiền Liên, Kệ 224
 Kho Báu Sự Thật, Kinh Pháp Cú Minh Họa
Weragoda Sarada Maha Thero - Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến
 Hình Vẽ: P. Wickramanayaka  - Source-Nguồn: www.buddhanet.net

Three Factors Leading To Heaven
 The Story Of The Question Raised By Venerable Mahā Moggallāna, Verse 224
 Treasury Of Truth, Illustrated Dhammapada
 Weragoda Sarada Maha Thero - Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka)


Ba Đức Tính Dẫn Ta Lên Cõi Trời - Câu Chuyện Về Câu Hỏi Của Tôn Giả Mục Kiền Liên, Kệ 224 - Kho Báu Sự Thật, Kinh Pháp Cú Minh Họa 

 

BÀI KỆ 224:

 

224. Saccaṃ bhaṇe na kujjheyya

dajjāppasmiṃ'pi yācito

etehi tīhi ṭhānehi

gacche devāna santike. (17: 4)

 

224. Đức tính thứ nhất, là ta nói lời chân thật,

đức tính thứ nhì, là ta sống không-giận-dữ,

đức tính thứ ba, là khi có người đến xin, thì ta bố thí dù ít, dù nhiều,

nhờ có ba đức tính nầy, chắc chắn là ta sẽ được lên cõi trời.

 

Trong khi cư trú tại Tu Viện Kỳ Viên (Jetavana), Đức Phật đã nói bài kệ nầy, về câu hỏi của Tôn Giả Mục Kiền Liên.

 

Trước kia, có lần Tôn Giả Mục Kiền Liên đến thăm cõi trời và trông thấy nhiều chư thiên sống trong các biệt thự sang trọng. Tôn Giả hỏi là họ đã làm những việc thiện lành gì, mà họ được tái sinh lên cõi trời, và họ đã cho Tôn Giả nhiều câu trả lời khác nhau. Một người được tái sinh lên cõi trời không phải vì ông đã bố thí nhiều tiền của, hoặc là vì ông đã lắng nghe Phật Pháp, mà chỉ vì ông luôn luôn nói lời chân thật. Người thứ hai là một nữ thiên thần, bà được tái sinh vào cõi trời bởi vì bà đã không có lòng giận dữ và không có ý xấu đối với ông chủ của bà, mặc dù ông thường đánh đập và hành hạ bà. Nhờ bà giữ lòng bình tĩnh, không nóng giận, và từ bỏ sự hận thù, bà được tái sinh lên cõi trời. Lại còn có những người khác được tái sinh lên cõi trời, là vì họ đã bố thí một chút ít như là một khúc mía, một quả trái cây, hoặc là một ít rau cho một nhà sư, hoặc là cho một người nào đó.

 

Khi trở về từ cõi trời, Tôn Giả Mục Kiền Liên thưa hỏi Đức Phật rằng, một người chỉ vì nói lời chân thật, hoặc là chỉ vì không giận dữ, hoặc là chỉ vì bố thí một chút ít những món tầm thường như trái cây, hoặc rau quả, mà họ có thể đạt được những phước lợi to lớn hay không. Đức Phật đã trả lời Tôn Giả như sau, "Con ơi, tại sao con lại hỏi ta điều nầy? Có phải là con đã nhìn thấy, và nghe thấy những gì các chư thiên đã nói hay không? Con đừng nên nghi ngờ gì về những lời nói nầy. Nếu chúng ta làm nhiều điều thiện dù nhỏ nhoi, thì chắc chắn chúng ta sẽ được lên cõi trời."

 

BÀI KỆ 224, GIẢI THÍCH TỪ TIẾNG PALI:

 

saccaṃ bhaṇe na kujjheyya yācito āppasmiṃ api

dajjā etehi tīhi ṭhānehi devānaṃ santike gacche

 

saccaṃ: sự thật; bhaṇe: nói; na kujjheyya: không giận dữ; yācito: khi được hỏi; āppasmiṃ api: ngay cả, chỉ một ít thôi; dajjā: cho; etehi: trong những (điều nầy); tīhi ṭhānehi: ba đức tính (yếu tố); devānaṃ santike: đến trước mặt các vị thiên thần; gacche: đi tới được

 

224. Đức tính thứ nhất, là ta nói lời chân thật,

đức tính thứ nhì, là ta sống không-giận-dữ,

đức tính thứ ba, là khi có người đến xin, thì ta bố thí dù ít, dù nhiều,

nhờ có ba đức tính nầy, chắc chắn là ta sẽ được lên cõi trời.

 

Bài kệ 224 trong Kinh Pháp Cú nầy, đã được anh Tâm Minh chuyển dịch thành thơ như sau:

(224) Nói lời chân thật luôn luôn, Dẹp cơn nóng giận dỗi hờn khó coi, Dù ta có ít của thôi. Cũng chia bố thí cho người đến xin, Nhờ ba việc tốt lành trên. Đưa ta đến cõi chư thiên, cõi trời.

 

BÌNH LUẬN:

 

na kujjheyya: không giận dữ. Krodha (giận dữ) là sự tàn nhẫn phát sinh từ tâm của chúng ta. Cảm giác của sự giận dữ có khuynh hướng đi lên đi xuống, thay đổi, đặc biệtcơn giận leo thang qua nhiều giai đoạn. Quá trình mất ổn định của một người bắt đầu từ sự giận dữ rồi leo thang, từ một sự xáo trộn ban đầu của tâm, cho đến khi cơn giận-dữ dẫn người nầy đến kết quả bi thảm nhất, là việc xử dụng vũ khí. Có trường hợp, cơn giận dữ kết thúc bằng cái chết của chính người nầy, hoặc là người khác.

 

Nói về những cách giận dữ khác nhau, chúng tôi có điều để nói như sau:

 

Kodhano dubbannohoti - atho dukkhampi seti so

atho attham gahetāvna - anattham adhigacchati.

 

(Người nào ôm lấy sự giận dữ, có gương mặt không dễ thương, và tệ hơn nữa, họ sẽ mất ăn mất ngủ. Mặc dù người nầy sống trong sự giàu có, nhưng cuộc sống của họ đầy đau khổ. Người nầy sẽ cảm thấy mình đau khổ nhiều hơn, khi họ trông thấy những người khác sống bình an.)

 

Tato kāyena vācāya - vadham katvāna kodhano

kodhābhibhūto puriso - dhanajānim nigacchūti.

 

(Người nào ôm lấy sự giận dữ, cơn giận sẽ phá hủy thân thể, lời nói, và tinh thần của họ. Cuối cùng, người nầy sẽ từ từ mất hết tài sản, rồi sau đó, sự giận dữ phá hủy cuộc sống của họ.)

 

Dummankuyaṃsa dassetā - dhūmaggiviya pāvako

Yato patāyati kodho - yena kujjhanti mānavā.

 

(Khi một người giận dữ, khuôn mặt của họ bị méo mó, giống như một ngọn lửa đang cháy âm ỉ. Bất kể nguyên nhân của sự giận dữ là gì, khi một người đàn ông, hoặc một người đàn bà giận dữ, họ là người không-còn biết xấu hổ là gì. Những lời họ nói ra thì rối loạn, và vô nghĩa. Một người trong cơn giận dữ là một người cư xử hoàn toàn không hợp lý.)

Three Factors Leading To Heaven - The Story Of The Question Raised By Venerable Mahā Moggallāna, Verse 224 - Treasury Of Truth, Illustrated Dhammapada 

VERSE 224:

 

224. Saccaṃ bhaṇe na kujjheyya

dajjāppasmiṃ’pi yācito

etehi tīhi ṭhānehi

gacche devāna santike. (17:4)

 

224. Speak truth and be not angry,

from little give to one who asks,

by these conditions three to go

unto the presence of the gods.

 

While residing at the Jetavana Monastery, the Buddha spoke this verse with reference to the question raised by Venerable Mahā Moggallāna.

 

Once, Venerable Mahā Moggallāna visited the deva world and found many devas living in luxurious mansions. He asked them for what good deed they were reborn in the deva world and they gave him different answers. One of them was reborn in the deva world not because he gave away much wealth in charity or because he had listened to the Dhamma, but just because he always spoke the truth. The second one was a female deva who was reborn in the deva world because she did not get angry with her master and had no ill will towards him even though he often beat her and abused her. For keeping her temper and abandoning hatred she was reborn in the deva world. Then, there were others who were reborn in the deva world because they had offered little things like a stick of sugar cane, a fruit, or some vegetables to a monk or to someone else.

 

On his return from the deva world, Venerable Mahā Moggallāna asked the Buddha whether it was possible to gain such great benefits by just speaking the truth, or by restraining one’s actions, or by giving small amounts of such trifling things like fruits and vegetables. To him the Buddha answered, “My son, why do you ask? Have you not seen for yourself and heard what the devas said? You should not have any doubt. Little deeds of merit surely lead one to the world of the devas.”

 

EXPLANATORY TRANSLATION (VERSE 224)

 

saccaṃ bhaṇe na kujjheyya yācito āppasmiṃ api

dajjā etehi tīhi ṭhānehi devānaṃ santike gacche

 

saccaṃ: the truth; bhaṇe: speak; na kujjheyya: do not get angry; yācito: when asked; āppasmiṃ api: even a little; dajjā: give; etehi: in these; tīhi ṭhānehi: three factors; devānaṃ santike: to the presence of gods; gacche: reach

 

Speak the truth. Do not get angry. When asked, give even a modicum. These three factors will ensure that you will reach the deities.

 

COMMENTARY

 

na kujjheyya: do not get angry. Krodha (anger) is the harshness that arises in some minds. The feeling of anger tends to fluctuate, especially as it escalates through a variety of stages. The process of destabilization of a human being that comes about with the onset of anger, escalates from an initial disturbance of mind until it climaxes in the disastrous use of weapons. This kind of anger may, at times, end with loss of life – either one’s own or someone else’s.

 

The traditional commentary has this to say about the ways of anger:

 

Kodhano dubbannohoti – atho dukkhampi seti so

atho attham gahetāvna – anattham adhigacchati.

 

(The person given to anger will suffer less of complexion, how well he eats or drinks. Though he sits down and lies down in luxury, he is full of misery. He slides into deterioration while looking on at profitable, wholesome things.)

 

Tato kāyena vācāya – vadham katvāna kodhano

kodhābhibhūto puriso – dhanajānim nigacchūti.

 

(The person who is caught in the grip of anger will destroy life physically, verbally and mentally. In the end, he will suffer erosion of wealth, destroying life.)

 

Dummankuyaṃsa dassetā – dhūaggiviya pāvako

Yato patāyati kodho – yena kujjhanti mānavā.

 

(Once angered his face is deformed like a smouldering fire. Whatever the cause of anger, once angered men and women are shameless. The words they utter are incoherent and meaningless. A person in anger is totally helpless.)


Source-Nguồn: http://www.buddhanet.net/pdf_file/dhammapadatxt1.pdf
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 7175)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6804)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 6879)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6506)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6266)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7095)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 8562)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5294)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5622)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5047)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5283)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 4933)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 4854)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 5275)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 4931)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 7718)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1152229)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 7885)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 6275)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 6577)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 6818)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 4654)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 5147)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 4589)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 5263)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 4476)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 5623)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 3862)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 4363)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 4658)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 4996)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 5654)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 4908)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 6383)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 8753)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 10091)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 8113)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 8229)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 6646)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 8562)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 13912)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 6441)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 6093)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 8829)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 9493)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng