Phụ lục 1 - Appendix One

16 Tháng Hai 20203:14 CH(Xem: 183)
Phụ lục 1 - Appendix One

Thiền Vipassana, Những Bài Giảng Về Thiền Minh Sát
Vipassana Meditation, Lectures On Insight Meditation
Venerable Chanmyay Sayadaw U Janakabhivamsa
Diệu Tâm Phan Minh Nguyệt dịch Việt
Nguồn: myanmarnet.net, abhidhamma.com, budsas.org
 
____________________
VipassanaMeditation_A

__________________

 MỤC LỤCPHỤ LỤC 1 - CONTENTS OF APPENDIX ONE 

Phụ lục 1 - Hướng dẫn tập thiền

1) Giới luật

‎2) Ý nghĩa của Vipassana

3) Ghi nhận trong tỉnh thức

4) Tọa thiền

5) Thiền hành

6) Tỉnh thức đối với các hoạt động hàng ngày

7) Cái Đau và đức kiên nhẫn

Đau là chìa khóa để mở cánh cửa Niết bàn

8) Ghi nhận các trạng thái tâm và cảm xúc

Đừng dính mắc vào tư duy và lý thuyết

Ghi nhận sự buồn ngủ một cách mạnh mẽ, thật nhanh và liên tục

9) Năm tâm căn (pancindrya)

Trình pháp

Appendix One

1 - Moral Conduct

2 - The Meaning Of Vipassana

3 - Note Mindfully

4 - Sitting Meditation

5 - Walking Meditation

6 - Mindfulness Of Daily Activities

7 - Pain And Patience

8 - Noting Mental And Emotional States

9 - The Five Faculties Of A Meditator

Meditation Guidelines


 Phụ lục 1 - Appendix One

Phụ lục 1. Hướng dẫn tập thiền

 

Giới luật

 

Thanh tịnh giới luật là điều kiện tiên quyết để một thiền giả đạt tiến bộ trong hành thiền. Chỉ khi đó anh ta mới không bị lương tâm dằn vặt vì mặc cảm tội lỗi, không bị dính mắc và có thể định tâm một cách dễ dàng. Trong khoá tu thiền, hành giả phải tuân theo tám giới:

 

1) Không sát sinh.
2) Không trộm cắp.
3) Không dâm dục.
4) Không nói dối.
5) Không uống rượu và các thứ làm say.
6) Không ăn phi thời.
7) Không nhảy múa, hát các thứ nhạc và xem các thứ trình diễn không chỉnh tề, không sử dụng vòng hoa, nước hoa, dầu thơm và những thứ làm đẹp và trang điểm.
8) Không nằm ngồi giường cao tốt đẹp.

 

Appendix One: MEDITATION GUIDELINES

 

Moral Conduct

 

      Purification of moral conduct is a prerequisite for a meditator to achieve progress in his practice. Only then will he be free from a guilty conscience and be detached and able to concentrate easily. In a meditation retreat, the meditators are required to observe the eight precepts: -

 

 1.  1. I undertake the precept to abstain from killing.
 2.  2. I undertake the precept to abstain from taking things not given.
 3.  3. I undertake the precept to abstain from incelibacy.
 4.  4. I undertake the precept to abstain from false speech.
 5.  5. I undertake the precept to abstain from taking distilled and fermented liquors and intoxicants.
 6.  6. I undertake the precept to abstain from taking food at an improper time.
 7.  7. I undertake the precept to abstain from dancing, singing, music and and unseemly shows, from the use of garlands, perfumes, and unguents, and from things that tend to beautify and adorn (the person).
 8.  8. I undertake the precept to abstain from using high and luxurious seats and beds.

Ý nghĩa của Vipassana

 

Nếu một thiền sinh không hiểu mục đích của thiền Vipassana, anh ta sẽ không cố gắng nỗ lực khám phá một điều gì đó bằng việc ghi nhận các tiến trình thân và tâm.

 

Vipassna là kếp hợp của hai từ: vi- và passanaVi có nghĩa là đa dạng, tức là ba đặc tính (vô thường, khổ, vô ngã). Passana có nghĩa là chính kiến hay nhận thức đúng nhờ sự tỉnh thức đối với các trạng thái tâm và thân. Vipasana có nghĩa là trực tiếp nhận thấy ba đặc tính của các trạng thái tâm và thân.

The Meaning of Vipassana

 

      If a yogi does not understand the purpose of Vipassana medication, he will not try to discover something by his noting of mental and physical processes.

 

       Vipassana is a compound of two words: vi - and passanaVi means various, i.e. the three characteristics (transiency, unsatisfactoriness, non-self). Passana means right understanding or realization by means of mindfulness of mentality and physicality. Vipassana therefore means the direct realisation of the three characteristics of mentality and physicality.


Ghi nhận trong tỉnh thức

 

Ghi nhận chăm chú và chính xác.

 

Việc ghi nhận hời hợt có thể làm tâm trí bạn trở nên rối loạn, vọng tưởng nhiều hơn.

 

Ghi nhận trong hiện tại, sống trong hiện tại.

 

Nếu bạn tìm kiếm điều gì đó trong khi thực hành, tâm trí bạn sẽ ở trong hiện tại.

 

Nguyên tắc cơ bản là quan sát bất cứ điều gì khi nó vừa sinh khởi.

 

"Gọi tên" là một người bạn của sự tỉnh thức khi mà định còn yếu. Nếu bạn không đặt tên, bạn sẽ có xu hướng quên mất đối tượng. Các từ ngữ không phải là cần thiết nhưng đôi khi lại đặc biệt hữu ích khi mới bắt đầu thực hành. Trừ khi nó trở thành một chướng ngại, bạn không nên bỏ việc đặt tên.

 

Ghi nhận chính xác tất cả các tiến trình thân và tâm là rất quan trọng và chúng cần được nhận ra theo đúng bản chất của chúng.

Note mindfully

 

      Note attentively and precisely.

 

      Superficial noting may make your mind more distracted.

 

      Note the present, live in the present.

 

      If you are looking for something while practising, the mind will be in the future.

 

      The fundamental principle is to observe whatever arises at the very moment it arises.

 

      'Labelling' is a friend of mindfulness when concentration is weak. If you do not label, you will tend to miss the object. Words are not essential but are sometimes helpful, especially in the beginning. Unless it becomes a hindrance, do not drop labelling.

 

      It is important to note precisely every mental and physical process - which need to be realized in their true nature.


Toạ thiền

 

Khi ngồi thân của thiền giả phải cân bằng.

 

Không được ngồi dựa vào tường hay những thứ nâng đỡ khác. Điều này sẽ làm suy giảm sự tinh tiến (samma-vayama) và bạn sẽ cảm thấy buồn ngủ.

 

Ngồi trên đệm bị nén chặt hay đắp nổi sẽ làm cho thân bị đổ về trước. Điều này sẽ làm cho bạn cảm thấy buồn ngủ. Ngài Xá Lợi PhấtMục Kiền Liên không sử dụng bất kỳ một đệm nào để ngồi thiền.

 

Trước khi ngồi thiền bạn phải đi thiền một giờ đồng hồ (có thể giảm nếu không ở trong thiền việnthời gian bị giới hạn).

 

Khi đổi từ đi thiền sang ngồi thiền, không nên phá vỡ sự tỉnh thứcđịnh tâm.

 

Khi mới bắt đầu tập người mới tập có thể bị bối rối vì không biết phải ghi nhận cái gì. Đại đức Mahasi Sayadaw hướng dẫn là một thiền sinh có thể bắt đầu bắt việc quan sát chuyển động phồng xẹp của bụng, ghi nhận trong tâm là "phồng" khi quan sát chuyển động ra và "xẹp" khi quan sát chuyển động vào.

 

Điều này phù hợp với chương về bốn đại trong kinh Maha Satipatthana Sutta. Chuyển động của bụng là vayo-dhatu (phong đại).

 

Mỗi yếu tố có các đặc tính riêng và chung của nó.

 

Các đặc tính riêng của địa đại (pathavi-dhatu) là cứng và mềm.

 

Các đặc tính riêng của thuỷ đại (apo-dhatu) là tính lỏng lẻo và tính dính kết.

 

Các đặc tính riêng của hoả đại (tejo-dhatu) là nóng và lạnh.

 

Các đặc tính riêng của phong đại (vayo-dhatu) là chuyển động, nâng đỡ, chống đỡ.

 

Khi một người chính niệmnhận diện được chuyển động của bụng thì ta có thể nói rằng người đó hiểu đúng bản chất thật của phong đại và phá vỡ được quan niệm sai lầm về bản ngã.

 

Khi mới bắt đầu tập bạn có thể đặt bàn tay lên bụng nếu bạn không thể cảm thấy chuyển động ở bụng.

 

Việc thở phải bình thường. Đừng thở nhanh hay sâu, bạn sẽ mệt. Thư giãn tâm và thân càng nhiều càng tốt.

 

Khi chuyển động ở bụng từ từ và rõ ràng hơn, bạn có thể ghi nhận thường xuyên hơn: "phồng... phồng....phồng", "xẹp...xẹp...xẹp". Nếu chuyển động phức tạp, chỉ nên ghi nhận chung.

 

Mặc dù thiền sinh được dạy là bắt đầu với việc theo dõi sự phồng xẹp của bụng, anh ta không được dính mắc vào nó. Nó không phải là đối tượng duy nhất mà chỉ là một trong rất nhiều đối tượng khác nhau của thiền Vipassanà.

 

Nếu bạn nghe thấy âm thanh, hãy ghi nhận "đang nghe”. Lúc đầu thì điều đó không dễ nhưng càng ghi nhận nhiều càng tốt. Chỉ khi sự tỉnh thức đã đủ, bạn mới có thể trở về đối tượng cơ bản của thiền (có nghĩa là "phồng" và "xẹp").

 

Nếu có một khoảng cách giữa "phồng" và "xẹp" thì hãy ghi nhận là "đang ngồi” và/hoặc "đang xúc chạm”.

 

Không mở mắt trong khi ngồi thiền. Nếu bạn làm như vậy định sẽ bị phá vỡ.

 

Đừng vừa lòng với một tiếng ngồi thiền. Ngồi càng lâu càng tốt.

 

Đừng thay đổi tư thế của bạn.

 

Sitting Meditation

 

      When sitting the body of the meditator should be balanced.

 

      Do not sit leaning against a wall or other support. This weakens right effort (samma-vayama) and you will feel sleepy.

 

      Sitting on raised and compressed cushions causes the body to bend forward. This will make you feel sleepy. Sariputta and Mogallana did not use any cushion to meditate.

 

      Every sitting must be preceded by an hour of walking meditation (this may be reduced when not in retreat and the time available is limited).

 

      When changing from walking to sitting practice, mindfulness and concentration should not be disrupted.

 

      In the beginning of the practice, a beginner may be confused as to what to note. The Venerable Mahasi Sayadaw instructed that a yogi may start observing the rising and falling movement of the abdomen, mentally noting 'rising' when observing the outward movement and 'falling' when observing the inward movement.

 

      This is in accordance with the chapter on the four elements in the Maha Satipatthana Sutta. The movement of the abdomen is vayo-dhatu (wind element).

 

      Each element has its individual or specific characteristics.

 

      The Earth element (pathavi-dhatu) has hardness and softness as its specific characteristics.

 

      The water element (apo-dhatu) has fluidity and cohesion as its specific characteristics.

 

      The Fire element (tejo-dhatu) has heat and cold as its specific characteristics.

 

      The Wind element (vayo-dhatu) has motion, support and vibration as its specific characteristics.

 

      When one is mindful of and realizes the movement of the abdomen, then one can be said to rightly understand the real nature of the wind element and destroy the false view of a self.

 

      In the beginning you may put your hand on the abdomen if you are unable to feel the movement otherwise.

 

      Breathing must be normal. Do not take quick or deep breaths, you will get tired. Relax the mind and body as much as possible.

 

      When the abdominal movements are more gradual and clear, you may increase the frequency of the noting: - "rising...rising...rising", "falling...falling...falling". If the movements are complicated, just note them generally.

 

      Although the yogi is taught to begin with the watching of the rise and fall of the abdomen, he must not be attached to it. This is not the only object, but only one of the many varieties of objects of Vipassana meditation.

 

      If sounds are heard, note 'hearing'. At first it is not easy, but has to note as much as possible. Only when mindfulness is sufficient, may one return to the primary object of meditation (e.g. 'rising' and 'falling'). If there is a gap between 'rising' and 'falling', fill it with the noting 'sitting' and/or 'touching'.

 

      Do not open your eyes while sitting meditation. If you do, concentration is broken.

 

      Do not be contented with one hour sitting. Sit as long as you can.

 

      Do not shift your posture.


Thiền hành

 

Đi thiền một cách nghiêm túc. Chỉ bằng cách đi thiền một người có thể đạt đến quả vị Alahán, chẳng hạn như Đại đức Subhadda - đệ tử Alahán cuối cùng của Đức Phật.

 

Hướng sự chú ý của bạn vào bàn chân trong khi đi thiền. Ghi nhận chuyển động với ý thức sắc bén. Khi mới bắt đầu, chỉ ghi nhận toàn bộ từng bước chân, ghi nhận trong tâm "phải" và "trái".

 

Không nhắm mắt mà mở nửa mắt, nhìn về phía trước khoảng 1,2m đến 1,5m.

 

Không cúi đầu quá thấp. Nếu bạn cúi đầu thấp sẽ bị căng thẳngchóng mặt trong một thời gian ngắn. Không nhìn xuống chân bạn, bạn sẽ bị vọng tưởng.

 

Khi bạn theo dõi chuyển động của bàn chân, bạn không được nhấc bàn chân quá cao.

 

Các đối tượng được ghi nhận được tăng lên từ từ, có nghĩa là số phần của một bước chân mà được quan sát được tăng lên dần dần.

 

Sau đó thiền giả có thể theo dõi toàn bộ từng bước chân trong vòng mười phút, tiếp theo theo dõi ba phần "nhấc", "bước", "hạ". Cuối cùng có thể tăng lên nhiều hơn: "ý định”, “nhấc”, “bước”, “hạ”, “chạm”, “nhấn”.

 

Bạn nên xem xét điều này: trong vòng một tiếng đồng hồ đi thiền, tâm chắc chắn sẽ chạy lăng xăng vài lần.

 

Bạn không được nhìn ngó xung quanh trong khi đi thiền. Bạn đã có và sẽ có rất nhiều năm để nhìn quanh. Nếu bạn làm như thế trong thiền viện nghĩa là bạn nói lời tạm biệt với định. Ghi nhận “mong muốn” nhìn xung quanh. Cái tật ngó nghiêng là một vấn đề rất khó khăn đối với một thiền sinh.

 

Chúng tôi đề nghị mỗi ngày bạn nên ngồi thiền và đi thiền mỗi thứ ít nhất năm hoặc sáu tiếng.

Walking Meditation

 

      Take the walking meditation seriously. By merely doing walking meditation, one can reach Arahantship! Take the Venerable Subhadda the last Arahant disciple of the Buddha, as an example.

 

      Bring your attention to the foot during walking meditation. Note the movement with sharp awareness. At the beginning, note the step in one part only, mentally note 'right' and 'left'.

 

      Do not close your eyes but keep them half-closed, looking ahead about four or five feet.

 

      Do not bend the head too low. This will cause tension and dizziness in a short time. Do not look at your feet. Your mind will get distracted.

 

      When you follow the movement of the foot, you must not lift the feet too high.

 

      The objects to be noted are increased gradually, that is, the number of parts of a step that are observed is gradually increased.

 

      Later one may watch the step in one part about ten minutes, followed by three parts 'lifting', 'pushing', 'lowering'. Finally it may be further increased to: - 'intending', 'lifting', 'pushing', 'lowering', 'touching', 'pressing'.

 

      Please consider this - within one hour of walking meditation, the mind is sure to wander off quite a few times.

 

      You must not look around here and there during walking meditation. You have had and will have many years to look around. If you do so during the retreat, you say good-bye to concentration. Take note of the 'desire' to look around. The wandering eye is a very difficult problem for a yogi.

 

      At least five to six hours each of walking and sitting meditation per day is recommended.


Tỉnh thức đối với các hoạt động hàng ngày

 

Thiền tỉnh thứccách sống của Đức Phật.

 

Ý thức rõ ràng các hoạt động hàng ngày là đời sống của một thiền sinh. Một khi thiền sinh không quan sát được một hoạt động thì anh ta đánh mất đời sống của anh ta. Có nghĩa là anh ta không phải là một thiền sinh bởi vì anh ta không có niệm, định và tuệ (sati, samadhi và pannà).

 

Hãy tỉnh thức đối với từng và tất cả các hoạt động hàng ngày.

 

Nếu bạn không thể tỉnh thức đối với các hoạt động hàng ngày, đừng trông chờ tiến bộ.

 

Không ghi nhận hoạt động hàng ngày dẫn đến những khoảng không tỉnh thức rộng. Tính liên tụccần thiết để đưa sự tỉnh thức tiếp nối trong từng sát na.

 

Năng lực tỉnh thức (satindriya) của một thiền sinh liên quan đến sự tỉnh thức liên tục không gián đoạn trong cả ngày.

 

Sự tỉnh thức liên tục không gián đoạn làm phát sinh định sâu. Chỉ khi có định sâu thiền giả mới có thể nhận ra bản chất bên trong của các hiện tuợng tâm và thân, và đưa thiền giả đến diệt đế.

 

Mỗi ngày ta có thể khám phá ra nhiều điều mới lạ nếu bạn có sự tỉnh thức liên tục không gián đoạn.

 

Trong thời gian chuyên tu thiền, tất cả điều bạn phải làm là tỉnh thức. Bạn không cần phải vội vàng.

 

Đại đức Mahasi Sayadaw so sánh một thiền giả với một người ốm đi lại loanh quanh rất chậm.

 

Làm mọi việc cực kỳ chậm làm tâm bạn định. Nếu bạn có ý định đạt được một điều gì đó trong hành thiền, bạn phải quen với việc làm chậm lại.

 

Khi một cái quạt chạy nhanh, bạn không thể nhìn thấy nó như thật. Nếu nó chạy chậm, bạn có thể nhìn thấy nó như thật. Vì thế bạn phải làm chậm lại để có thể nhìn rõ ràng các tiến trình thân và tâm như chúng đang thật sự là.

 

Khi bạn bị bao quanh bởi những con người đang làm việc hối hả, bạn phải quên những gì xung quanhnỗ lực ghi nhận bất kỳ hoạt động thân hay tâm nào.

 

Nói chuyện là một mối nguy hại ghê gớm đối với sự tiến bộ của trí tuệ.

 

Năm phút nói chuyện có thể phá vỡ sự định tâm của một thiền sinh trong cả ngày.

 

Đừng đọc, kể lại hay hồi tưởng lại. Chúng là những chướng ngại đối với tiến bộ trong hành thiền của bạn.

Mindfulness of Daily Activities

 

      Mindfulness Meditation is Buddha's way of life.

 

      Awareness of daily activities is the life of a yogi. Once the yogi fails to observe an activity he loses his life. That is, he is not a yogi, because he is devoid of satisamadhi and panna.

 

      Be mindful of each and every daily activity.

 

      If you cannot be mindful of daily activities, do not expect progress.

 

      Not noting daily activities leads to wide gaps of non-mindfulness. Continuity is needed to carry mindfulness forward from one moment to the next.

 

      The faculty of mindfulness (satindriya) of a yogi involves constant and uninterrupted mindfulness for the whole day.

 

      Constant and uninterupted mindfulness gives rise to deep concentration. Only with deep concentration can one realize the intrinsic nature of mental and physical phenomenon, which leads one to the cessation of dukkha.

 

      There are many new things to discover everyday if you have constant and uninterrupted mindfulness.

 

      During a retreat, all you have to do is to be mindful. You need not hurry.

 

      The Venerable Mahasi Sayadaw compared a meditator to a sick person who moves about very slowly.

 

      Doing things extremely slowly makes your mind concentrated . If you intend to achieve something in your meditation, you must get accustomed to slowing down.

 

      When a fan is turning fast, you cannot see it as it really is. If it is turning slowly, then you can do so. So you will have to slow down to be able to see clearly the mental and physical processes as they really are.

 

      When you are surrounded by people who are doing things in a rush, you must be oblivious to the surroundings and energetically note any mental or physical activity.

 

      Talking is a greater danger to the progress of insight.

 

      Five minutes' talk can wreck a yogi's concentration for the whole day.

 

      Do not read, recite or recollect. They are hindrances to your meditation progress.


Cái Đau và đức kiên nhẫn.

 

Cái đau là người bạn của thiền giả, đừng lẩn tránh nó, nó có thể dẫn bạn đến Niết bàn.

 

Cái đau không phải thông báo cho bạn biết về sự xuất hiện của nó. Nó có thể biến mất. Nếu nó biến mất, bạn có thể khóc vì nó vì người bạn đã đi mất. Một vài thiền sinh thậm chí còn cố tình gây cảm giác đau bằng cách gập chân lại và ngồi lên.

 

Cái đau được quan sát không phải để làm cho nó biến đi mà là để nhận ra bản chất thật của chúng.

 

Đau là chìa khoá để mở cánh cửa Niết bàn.

 

Khi ta có sức định tốt thì cái đau không thành vấn đề. Nó là một tiến trình tự nhiên, không khác "phồng - xẹp". Nếu bạn quan sát nó một cách chăm chú, tâm trí sẽ bị cuốn hút vào nó và khám phá ra bản chất thật của nó.

 

Khi cái đau đến nó sẽ được ghi nhận một cách trực tiếp nhưng chỉ được lờ đi nếu nó trở nên dai dẳng một cách thái quá. Nó có thể bị vượt qua nhờ định sâu được đem lại bởi sự tỉnh thức liên tục.

 

Nếu trong khi đi mà bị đau quá thì thiền giả nên thỉnh thoảng dừng lại và ghi nhận nó.

 

Kiên nhẫn dẫn đến Niết bàn, không kiên nhẫn dẫn đến địa ngục.

 

Hãy kiên nhẫn với bất kỳ thứ gì kích động tâm bạn.

 

Có ai đó đã nói rằng bất kỳ điều gì cũng đều đáng để cho ta thưởng thức?

Pain and Patience

 

      Pain is the friend of a meditator, do not evade it, it can lead you toNibbana.

 

      Pain does not have to inform you of its coming. It may not disappear. If it does, you may cry over it, for your friends has gone away. Some yogis even induce pain by folding their legs beneath them.

 

      Pain is observed not to make it go away but to realise its true nature.

 

      Pain is the key of the door to Nibbana.

 

      When concentration is good, pain is not a problem. It is a natural process no different from 'rising' - 'falling'. If you observe it attentively, the mind will be absorbed in it and discover its true nature.

 

      When pain comes it is noted directly but ignored only if it becomes overly persistent. It can be overcome by deep concentration which is brought about by continuous mindfulness.

 

      If there is intense pain while walking, one should stop occasionally and take note of it.

 

      Patience leads to Nibbana. Impatience leads to hell. Be patient with anything and and everything that stimulates your mind.

 

      Who said anything is enjoyable?


Ghi nhận các trạng thái tâm và cảm xúc

 

Nếu bạn ghi nhận bất kỳ một trạng thái tâm hay cảm xúc nào, bạn phải ghi nhận khá nhanh, mạnh và chính xác để tâm ghi nhận liên tục và trở nên mạnh mẽ. Nhờ thế vọng tưởng sẽ tự nó dừng lại.

 

Ghi nhận các ý nghĩ một cách nhanh chóng như là bạn đang vụt chúng bằng gậy vậy:

 

"đang nghĩ, đang nghĩ, đang nghĩ ...” hay

 

"buồn ngủ, buồn ngủ, buồn ngủ ..." hay

 

"hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc ..." hay

 

"buồn, buồn, buồn ...".

 

chứ đừng chậm chạp như:

 

"đang nghĩ...đang nghĩ...” hoặc

 

"buồn ngủ.... buồn ngủ...".

 

Bạn đừng hy vọng định được tâm trừ khi bạn có thể ghi nhận tâm lăng xăng của bạn. Nếu tâm bạn vẫn lăng xăng điều đó chỉ có nghĩa là bạn vẫn chưa ghi nhận nhận một cách đủ mạnh. Khả năng ghi nhận này là rất cần thiết.

 

Nếu bạn ý thức rõ nội dung của ý nghĩ, nó sẽ có xu hướng tiếp tục. Nếu bạn ý thức bản thân ý nghĩ thì sự suy nghĩ sẽ chấm dứt.

 

Đừng dính mắc vào tư duylý thuyết.

 

Trí tuệ mang đến định sâu còn tự duy lôgíc và triết học đi kèm với sức định hời hợt.

 

Háo hứclo lắng về việc đạt định có thể gây ra tán loạn, vọng tưởng.

 

Có thể vượt qua trạng thái lờ đờ hôn trầm bằng cách nỗ lực nhiều hơn. Đặt tên cho những hoạt động được ghi nhận cũng rất hữu ích.

 

Sự tò mò và trông đợi rõ ràng sẽ cản trở sự tiến bộ của bạn. Nếu chúng phát sinh, đừng bám vào chúng. Hãy ý thức sắc bén chúng.

 

Ghi nhận sự buồn ngủ một cách mạnh mẽ, thật nhanh và liên tục.

 

Nếu bạn muốn đạt được một điều gì đó trong hành thiền, bạn sẽ phải nỗ lực nhiều hơn trong việc thực hành.

 

Thực ra thì năng lực ghi nhận luôn có. Vấn đề là bạn không sẵn sàng sử dụng nó. Nhân tố tâm lý là rất quan trọng. Đừng bi quan. Nếu bạn lạc quan, nghĩa là bạn tạo ra cho mình cơ hội. Bạn sẽ cảm thấy hài lòng trong mọi tình huống và bạn cũng ít bị vọng tưởng hơn.

 

Nếu một thiền sinh tỉnh dậy vào 3 giờ sáng, anh ta phải dậy để thiền. Anh ta không nên đợi đến 4 giờ sáng. Đó không phải là một quan điểm đúng đắn.

 

Nếu bạn cảm thấy buồn ngủ khi tỉnh dậy, bạn hãy đứng dậy và đi bộ. Nếu không bạn sẽ thích ngủ. (Trong thiền viện, theo thời gian biểu, thiền sinh phải thức dậy vào 4 giờ)

 

Nếu bạn buồn ngủ, hãy lùi nhanh về phía sau và đi nhanh về phía trước dưới ánh mặt trời.

 

Con người có những có rất nhiều sức mạnh và khả năng để làm nhiều việc. Bạn phải phấn đấu chứ không phải chỉ thử sức.

 

Nếu bạn nỗ lực đầy đủ, bạn có thể đạt được bốn quả vị.

 

Một tuần thực hành chỉ là một quá trình học. Sự thực hành thật sự chỉ bắt đầu sau đó.

 

Thiền siêu vượt thời giankhông gian. Vì thế đừng để thời giankhông gian làm gián đoạn.

Noting Mental and Emotional States

 

      If you note any mental or emotional state, it must be done somewhat quickly, energetically and precisely, so that the noting mind id continuous and becomes powerful. The the thinking will stop by itself.

 

      Note the thoughts quickly as if you are hitting them with a stick: - 'thinking, thinking, thinking ...' or 'sleepy, sleepy, sleepy ...' or 'happy, happy, happy ...' or 'sad, sad, sad ...'. not slowly as, 'thinking ... thinking ...'or 'sleepy ...sleepy ...'.

 

      Unless you can note the wandering thought you do not have a ope of concentrating the mind. If your mind is still wandering it just means that you still do not note energetically enough. This ability is indispensable.

 

      If you are aware of the content of the thought, it will tend to go on. If you are aware of the thought itself, then thinking will cease.

 

      Do not be attached to thinking and theory.

 

      Insight comes with deep concentration but logical or philosophical thinking comes with shallow concentration.

 

      Eagerness and worry about getting concentration can cause distraction.

 

      Drowsiness can be overcome by putting in more effort. Labelling activities to be noted also helps.

 

      Curiosity and expectation definitely delay your progress. If they arise, do not dwell on them. Give them sharp awareness.

 

      Note sleepiness energetically - by doing it in quick repetition.

 

      If you want to achieve something in your meditation, you will have to put more effort into yogi practice.

 

      Actually, the energy to note is always there. The trouble is you are reluctant to use it. The mental attitude is very important. Don't be pessimistic. If you are optimistic, you offer yourself opportunity. Then there is satisfaction in every situation and you will also have less distraction.

 

      If a yogi wakes up at 3.00 a.m. he must get up to meditate. He should not wait until 4.00 a.m. That is not the right attitude.

 

      If you are sleepy on waking up, get up and walk. Otherwise you will enjoy sleeping. (In the retreat, yogis were scheduled to wake up at 4.00 a.m.)

 

      If you are sleepy, walk quickly backwards and forwards in the sun.

 

      A human being has a great variety of strengths and the ability to do many things. We must STRIVE, not TRY!

 

      If you put in enough effort, you can achieve the four paths and fruitions

 

      One week of practice is just a learning process. Real practice begins only after that.

 

      Meditation is beyond time and space. So do not be caught up by them.


Năm tâm căn (pancindrya)

 

Năm năng lực này của thiền giả phải khoẻ, mạnh, sắc bén và cân bằng.

 

Chúng là:

 

Saddhindriya - đức tin mạnh mẽ và vững chắc dựa trên chánh kiến (tín)
Viriyindriya - nỗ lực mạnh mẽ và tích cực trong thực hành (tấn)
Satindriya - tỉnh thức liên tục (niệm)
Samadhindriya - định sâu (định)
Pannindriya - trí tuệ thấu biết, tuệ minh sát (tuệ)

 

Năm năng lực này phải được cân bằng để đạt được tuệ. Đức tin phải cân bằng với tuệ, tấn lực phải cân bằng với định. Sự tỉnh thức không cần phải cân bằng với bất kỳ một yếu tố nào. Nó là năng lực quan trọng nhất để dẫn bốn yếu tố kia đi đến mục đích của chúng.

 

Trình pháp

 

Hàng ngày, thiền sinh phải báo cáo thầy hướng dẫn thiền để kiểm tra sự thực hành của anh ta. Sau khi anh ta đã báo cáo về những gì anh ta đã làm và trải qua trong một ngày hành thiền, thầy hướng dẫn sẽ sửa chữa, hướng dẫn thêm hoặc khích lệ anh ta tiến bộ hơn nữa. Như vậy mối liên lạc hiệu quả giữa họ là cực kỳ quan trọng.

 

thiền viện, mỗi nhóm trình pháp với Sayadaw vào các giờ khác nhau.

 

Một thiền sinh không nên cố gắng đến trước giờ qui định của mình trừ khi anh ta có lý do. Mặt khác, việc trình pháp không nên làm chướng ngại sự hành thiền của anh ta, anh ta có thể đến muộn hơn giờ đã định.

 

Khi đợi đến lượt mình trong nhóm đừng phí thời gian. Hãy ngồi xuống và chính niệm cho đến khi được gọi. Người tiếp theo nên sẵn sàng bên cạnh người đang được hỏi.

 

Các thiền sinh nên thận trọng, đặc biệt khi có nhiều thiền sinh đang đợi và thời gian là quí báu. Hãy nói ngắn gọn, xúc tích, và đi thẳng vào vấn đề:

 

Đừng trở nên hào hứng, lo lắng hay e ngại. Hãy bình tĩnh và cởi mở. Nói những câu đầy đủ rõ ràng, rành rẽ. Đừng nuốt từ hay nói lộn xộn, thì thầm.

 

Đừng đợi những lời nhận xét. Chỉ sau khi bạn đã kể lại tất cả các kinh nghiệm của bạn thì mới có lời nhận xét.

 

Hãy nghe một cách cẩn thận những lời hướng dẫn và tuân theo chúng một cách nghiêm khắc và siêng năng. Nếu có nghi ngờ hãy hỏi.

 

Khi được hỏi hãy trả lời mà đừng nói về một điều gì khác.

 

Hãy báo cáo những kinh nghiệm của mình mặc dù chúng có vẻ không quan trọng đối với bạn.

 

Ghi lại vài điều ngắn gọn ngay sau khi thiền có thể giúp ích nhưng thiền giả không nên khiến nó là một điểm phải ghi nhớ trong khi đang hành thiền bởi vì điều này sẽ gây cản trở cho định.

 

Đến và rời buổi trình pháp trong sự tỉnh thức.

 

The Five Faculties of a Meditator (Pancindriya)

 

      A meditator must have these five faculties strong, powerful, sharpened and balanced.

 

      They are: 

 1. Saddhindriya: firm and strong faith based on right understanding. 
 2. Viriyindriya: Strong and strenuous effort in the practice.
 3. Satindriya: sustained and uninterrupted mindfulness.
 4. Samadhindriya: deep concentration.
 5. Pannindriya: penetrative wisdom, insight.

      These faculties must be balanced to attain insight. Faith or confidence must be balanced with wisdom, energy with concentration. Mindfulness need not be balanced with any other factor. It is the most important faculty that leads the other four to their goal.

 

      Interviews or Reporting Sessions

 

      Daily, the yogi has to report to the meditation instructor to check on his practice. Having given a report of what he did and experienced during the day's meditation, the instructor will correct, give further instruction or inspire him for further progress. As such, effective communication between them is of extreme importance.

 

      In the retreat, different times were given to each group to report to the Sayadaw.

 

      A yogi should not try to come in before their scheduled time unless he has reason to. On the other hand, it should not be a factor that hinders his meditation, he may come later than scheduled.

 

      When waiting for your turn within the group do not waste time. Sit down and be mindful till called. The next one should get ready beside the one being interviewed.

 

      Yogis should be considerate, especially when there are many other yogis waiting and time is precious. Be concise and to the point.

 

      Do not get excited, nervous or afraid. Be composed and open. Speak clearly and audibly in complete sentences. Do not swallow your words, speak in a jumble or mutter.

 

      Do not wait for remarks. Only after you have narrated all your experiences will any remarks be made.

 

      Listen carefully to the instructions and follow them strictly and diligently. If in doubt, ask.

 

      When asked a question, answer it; do not speak about something else.

 

      Report experiences even though they may seem unimportant to you.

 

      Taking short notes immediately after meditation is helpful but one should not make ita point to remember while meditating as this will disturb concentration.

 

      Come and leave the reporting session mindfully.


__________________
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Hai 2020(Xem: 406)
16 Tháng Giêng 2020(Xem: 683)
05 Tháng Giêng 2020(Xem: 802)
23 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 679)
30 Tháng Ba 20209:02 CH(Xem: 163)
With so many books available on Buddhism, one may ask if there is need for yet another text. Although books on Buddhism are available on the market, many of them are written for those who have already acquired a basic understanding of the Buddha Dhamma.
29 Tháng Ba 20209:50 SA(Xem: 185)
Với số sách Phật quá nhiều hiện nay, câu hỏi đặt ra là có cần thêm một cuốn nữa hay không. Mặc dù có rất nhiều sách Phật Giáo, nhưng đa số đều được viết nhằm cho những người đã có căn bản Phật Pháp. Một số được viết theo văn chương lối cổ, dịch nghĩa
28 Tháng Ba 202010:51 SA(Xem: 161)
Quan niệm khổ của mỗi người tùy thuộc vào hoàn cảnh trong cuộc sống hiện tạitrình độ nhận thức của mỗi người. Cho nên con đường giải thoát khổ của mỗi người cũng phải thích ứng theo nguyện vọng của mỗi người. Con đường giải thoát khổ này hướng dẫn
27 Tháng Ba 20203:30 CH(Xem: 126)
TRÌNH BÀY TÓM LƯỢC 4 CÕI - Trong 4 loại ấy, gọi là 4 cõi. Tức là cõi khổ, cõi vui, Dục-giới, Sắc-giới, cõi Vô-sắc-giới. NÓI VỀ 4 CÕI KHỔ - Trong nhóm 4 cõi ấy, cõi khổ cũng có 4 là: địa ngục, Bàng sanh, Ngạ quỉ và Atula. NÓI VỀ 7 CÕI VUI DỤC GIỚI -
26 Tháng Ba 20207:16 CH(Xem: 183)
Ni sư Kee Nanayon (1901-1979) là một trong những vị nữ thiền sư nổi tiếng ở Thái Lan. Năm 1945, bà thành lập thiền viện Khao-suan-luang dành cho các nữ Phật tử tu thiền trong vùng đồi núi tỉnh Rajburi, miền tây Thái Lan. Ngoài các bài pháp được truyền đi
24 Tháng Ba 20202:32 CH(Xem: 193)
Sự giải thoát tinh thần, theo lời dạy của Đức Phật, được thành tựu bằng việc đoạn trừ các lậu hoặc (ô nhiễm trong tâm). Thực vậy, bậc A-la-hán thường được nói đến như bậc lậu tận - Khināsava, bậc đã đoạn trừ mọi lậu hoặc. Chính vì thế, người đi tìm chân lý cần phải hiểu rõ những lậu hoặc này là gì, và làm cách nào để loại trừ được nó.
23 Tháng Ba 20203:56 CH(Xem: 219)
Rất nhiều sách trình bày nhầm lẫn giữa Định và Tuệ hay Chỉ và Quán, đưa đến tình trạng định không ra định, tuệ chẳng ra tuệ, hoặc hành thiền định hóa ra chỉ là những “ngoại thuật” (những hình thức tập trung tư tưởng hay ý chímục đích khác với định nhà Phật), và hành thiền tuệ lại có kết quả của định rồi tưởng lầm là đã chứng được
22 Tháng Ba 20209:08 CH(Xem: 178)
Everyone is aware of the benefits of physical training. However, we are not merely bodies, we also possess a mind which needs training. Mind training or meditation is the key to self-mastery and to that contentment which brings happiness. Of all forces the force of the mind is the most potent. It is a power by itself. To understand the real nature
21 Tháng Ba 20209:58 CH(Xem: 214)
Chúng ta lấy làm phấn khởi mà nhận thấy rằng hiện nay càng ngày người ta càng thích thú quan tâm đến pháp hành thiền, nhất là trong giới người Tây phương, và pháp môn nầy đang phát triễn mạnh mẽ. Trong những năm gần đây, các nhà tâm lý học khuyên
20 Tháng Ba 20208:30 CH(Xem: 192)
Bốn Sự Thật Cao Quý được các kinh sách Hán ngữ gọi là Tứ Diệu Đế, là căn bản của toàn bộ Giáo Huấn của Đức Phật và cũng là một đề tài thuyết giảng quen thuộc. Do đó đôi khi chúng ta cũng có cảm tưởng là mình hiểu rõ khái niệm này, thế nhưng thật ra thì ý nghĩa của Bốn Sự Thật Cao Quý rất sâu sắc và thuộc nhiều cấp bậc
17 Tháng Ba 20205:51 CH(Xem: 314)
Mindfulness with Breathing is a meditation technique anchored In our breathing, it is an exquisite tool for exploring life through subtle awareness and active investigation of the breathing and life. The breath is life, to stop breathing is to die. The breath is vital, natural, soothing, revealing. It is our constant companion. Wherever we go,
16 Tháng Ba 20204:16 CH(Xem: 305)
Giác niệm về hơi thở là một kỹ thuật quán tưởng cắm sâu vào hơi thở của chúng ta. Đó là một phương tiện tinh vi để thám hiểm đời sống xuyên qua ý thức tế nhị và sự điều nghiên tích cực về hơi thởđời sống. Hơi thở chính là đời sống; ngừng thở là chết. Hơi thở thiết yếu cho đời sống, làm cho êm dịu, tự nhiên, và năng phát hiện.
15 Tháng Ba 202012:00 CH(Xem: 252)
Phật giáođạo Phật là những giáo lý và sự tu tập để dẫn tới mục tiêu rốt ráo của nó là giác ngộgiải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử. Tuy nhiên, (a) mọi người thế tục đều đang sống trong các cộng đồng dân cư, trong các tập thể, đoàn thể, và trong xã hội; và (b) những người xuất gia dù đã bỏ tục đi tu nhưng họ vẫn đang sống tu
13 Tháng Ba 20209:16 CH(Xem: 230)
Người ta thường để ý đến nhiều tính cách khác nhau trong những người hành thiền. Một số người xem thiền như là một thứ có tính thực nghiệm, phê phán, chiêm nghiệm; những người khác lại tin tưởng hơn, tận tâm hơn, và xem nó như là lí tưởng. Một số có vẻ thích nghi tốt và hài lòng với chính mình và những gì xung quanh,
12 Tháng Ba 20209:36 SA(Xem: 348)
Kinh Đại Niệm Xứ - Mahāsatipaṭṭhāna được xem là bài kinh quan trọng nhất trên phương diện thực hành thiền Phật giáo. Các thiền phái Minh Sát, dù khác nhau về đối tượng quán niệm, vẫn không xa khỏi bốn lĩnh vực: Thân, Thọ, Tâm, và Pháp mà Đức Phật
10 Tháng Ba 20202:09 CH(Xem: 322)
Giới học thiền ở nước ta mấy thập niên gần đây đã bắt đầu làm quen với thiền Vipassanā. Số lượng sách báo về chuyên đề này được dịch và viết tuy chưa nhiều lắm nhưng chúng ta đã thấy tính chất phong phú đa dạng của Thiền Minh Sát hay còn gọi là Thiền Tuệ hoặc Thiền Quán này. Thiền Vipassanā luôn có một nguyên tắc nhất quán
10 Tháng Ba 202010:20 SA(Xem: 305)
Trong tất cả các thiền sư cận đại, bà Achaan Naeb là một thiền sư đặc biệt hơn cả. Bà là một nữ cư sĩ đã từng dạy thiền, dạy đạo cho các bậc cao tăng, trong đó có cả ngài Hộ Tông, Tăng thống Giáo hội Tăng già Nguyên thủy Việt Nam cũng đã từng theo học thiền với bà một thời gian. Năm 44 tuổi, Bà đã bắt đầu dạy thiền
08 Tháng Ba 202011:08 SA(Xem: 262)
A.B.: Đầu tiên, khi họ hỏi Sư: “Sư có muốn nhận giải thưởng này không?” và Sư đã đồng ý. Nhưng phản ứng đầu tiên ngay sau đó là: “Tại sao Sư lại muốn nhận giải thưởng này? Sư là một nhà Sư Phật Giáo, đây là việc một nhà Sư (cần phải) làm. Là một nhà Sư, chúng ta đi truyền giáo, đi phục vụ, và chúng ta không nhất thiết phải đòi hỏi
07 Tháng Ba 20205:16 CH(Xem: 332)
Biên tập từ các bài pháp thoại của ngài Thiền sư Ajahn Brahmavamso trong khóa thiền tích cực 9 ngày, vào tháng 12-1997, tại North Perth, Tây Úc. Nguyên tác Anh ngữ được ấn tống lần đầu tiên năm 1998, đến năm 2003 đã được tái bản 7 lần, tổng cộng 60 ngàn quyển. Ngoài ra, tập sách này cũng đã được dịch sang tiếng Sinhala
06 Tháng Ba 20209:21 SA(Xem: 334)
Trước khi nói về phương pháplợi ích của thiền Minh Sát Tuệ, chúng ta cần điểm qua một số vấn đề liên quan đến "pháp môn thiền định" Phật giáo. Gần đây, dường như pháp môn thiền của Phật giáo bị lãng quên và không còn đóng vai trò quan trọng
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 702)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 2292)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 3685)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
30 Tháng Ba 20209:02 CH(Xem: 163)
With so many books available on Buddhism, one may ask if there is need for yet another text. Although books on Buddhism are available on the market, many of them are written for those who have already acquired a basic understanding of the Buddha Dhamma.
29 Tháng Ba 20209:50 SA(Xem: 185)
Với số sách Phật quá nhiều hiện nay, câu hỏi đặt ra là có cần thêm một cuốn nữa hay không. Mặc dù có rất nhiều sách Phật Giáo, nhưng đa số đều được viết nhằm cho những người đã có căn bản Phật Pháp. Một số được viết theo văn chương lối cổ, dịch nghĩa
28 Tháng Ba 202010:51 SA(Xem: 161)
Quan niệm khổ của mỗi người tùy thuộc vào hoàn cảnh trong cuộc sống hiện tạitrình độ nhận thức của mỗi người. Cho nên con đường giải thoát khổ của mỗi người cũng phải thích ứng theo nguyện vọng của mỗi người. Con đường giải thoát khổ này hướng dẫn
04 Tháng Ba 20209:20 CH(Xem: 353)
Chàng kia nuôi một bầy dê. Đúng theo phương pháp, tay nghề giỏi giang. Nên dê sinh sản từng đàn. Từ ngàn con đến chục ngàn rất mau. Nhưng chàng hà tiện hàng đầu. Không hề dám giết con nào để ăn. Hoặc là đãi khách đến thăm. Dù ai năn nỉ cũng bằng thừa thôi
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 523)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu
09 Tháng Hai 20204:17 CH(Xem: 510)
Quyển “Kinh Bốn Mươi Hai Chương Giảng Giải” được hình thành qua hai năm ghi chép, phiên tả với lòng chân thành muốn phổ biến những lời Phật dạy. Đầu tiên đây là những buổi học dành cho nội chúng Tu viện Lộc Uyển, sau đó lan dần đến những cư sĩ hữu duyên.
01 Tháng Hai 202010:51 SA(Xem: 711)
“Kinh Chú Tâm Tỉnh Giác” là một trong hai bài kinh căn bảnĐức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là phép thiền định chú tâm thật tỉnh giác và thật mạnh vào bốn lãnh vực thân xác, cảm giác, tâm thức và các hiện tượng tâm thần từ bên trong chúng.
31 Tháng Giêng 20207:00 SA(Xem: 885)
“Kinh Chú Tâm vào Hơi Thở” là một trong hai bài kinh căn bảnĐức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là sự chú tâm thật mạnh dựa vào hơi thở. Bản kinh này được dịch giả Hoang Phong chuyển ngữ từ kinh Anapanasati Sutta (Trung Bộ Kinh, MN 118).
24 Tháng Giêng 20208:00 SA(Xem: 6017)
Phước lành thay, thời gian nầy vui như ngày lễ hội, Vì có một buổi sáng thức dậy vui vẻhạnh phúc, Vì có một giây phút quý báu và một giờ an lạc, Cho những ai cúng dường các vị Tỳ Kheo. Vào ngày hôm ấy, lời nói thiện, làm việc thiện, Ý nghĩ thiện và ước nguyện cao quý, Mang lại phước lợi cho những ai thực hành;