Thông Điệp Phật Đản Từ Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngày 7/5/2020 - Vesak Message From His Holiness The Dalai Lama, May 7, 2020

07 Tháng Năm 20207:42 SA(Xem: 1387)
Thông Điệp Phật Đản Từ Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngày 7/5/2020 - Vesak Message From His Holiness The Dalai Lama, May 7, 2020

DalaiLama_Jan-2020_B(Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma kính lễ trước bức tượng Đức Phật bên trong Đại Bảo Tháp Bồ Đề Đạo Tràng ở Bodhgaya, Bihar, Ấn Độ vào 17 tháng 1, 2020. Ảnh của Tenzin Choejor - His Holiness the Dalai Lama paying his respects before the statue of the Buddha inside the stupa at the Mahabodhi Temple in Bodhgaya, Bihar, India on January 17, 2020. Photo by Tenzin Choejor)

 

 

Thông Điệp Phật Đản Từ Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngày 7/5/2020
Vesak Message From His Holiness The Dalai Lama, May 7, 2020
Source-Nguồn: dalailama.com


__________________

Thông Điệp Phật Đản Từ Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma, Ngày 7/5/2020 

 

Hôm nay, thật là niềm hoan hỷ lớn lao dành cho tôi khi được gởi lời chào đến với tất cả chư Huynh Đệ Pháp Hữu, Nam Nữ Phật Tử trên toàn thế giới lời CHÚC MỪNG PHẬT ĐẢN!

 

Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đản sinh tại Lâm Tỳ Ni, Ngài đã chứng đạt quả vị giác ngộBồ Đề Đạo Tràngnhập Niết Bàn ở Kushinagar từ 2600 năm về trước, nhưng tôi tin rằng giáo lý của Ngài là phổ quát và vẫn tiếp tục phù hợp cho đến ngày nay. Bị cảm động bởi một ý thức sâu sắc về sự quan tâm giúp đỡ người khác - sau khi giác ngộ - Đức Phật đã trải qua phần còn lại của cuộc đời mình là một Tu Sĩ, chia sẻ kinh nghiệm của mình với bất cứ những ai muốn lắng nghe. Cả quan điểm của Ngài về lý Duyên Khởilời khuyên của Ngài về việc đừng làm hại bất cứ ai mà nên giúp đỡ họ trong khả năng có thể - đã đặt trọng tâm về sự thực hành bất bạo động. Điều này vẫn luôn là một trong những nguồn sức mạnhảnh hưởng tốt đẹp nhất dành cho thế giới hiện nay, đối với tinh thần bất bạo động - được thúc đẩy bởi lòng từ bi - chính là để phục vụ cho đồng loại của chúng ta.

 

Trong một thế giới mà ngày càng phụ thuộc lẫn nhau, thì phúc lợihạnh phúc của chính chúng ta dều phụ thuộc vào nhiều người khác. Ngày nay, những thách thức mà chúng ta đang phải đối mặt đòi hỏi chúng ta phải chấp nhận sự đồng nhất của nhân loại. Mặc dù giữa chúng ta có sự khác biệt về bên ngoài, nhưng mọi người đều bình đẳng trong niềm khát vọng cơ bản về hòa bình và hạnh phúc. Một phần của sự thực hành Phật giáoliên quan đến việc rèn luyện tâm thức của chúng ta thông qua thiền định. Để cho sự rèn luyện tâm thức của chúng ta được điềm tĩnh, phát triển các phẩm hạnh như tình yêu thương, lòng từ bi, sự khoan dung và đức kiên nhẫn - để cho có được hiệu quả - thì chúng ta cần phải đưa những sự thực hành này vào áp dụng trong cuộc sống hàng ngày của mình.

 

Mãi cho đến thời gian gần đây, các cộng đồng Phật giáo khác nhau trên thế giới mới có được một sự hiểu biết sơ sài về sự tồn tại của nhau; và không có cơ hội để đánh giá cao về việc chúng ta đã chia sẻ những điểm chung với nhau được bao nhiêu. Ngày nay, hầu như toàn bộ các truyền thống Phật giáo phát triển ở các vùng đất khác nhau đều có thể tiếp cận được đối với bất cứ ai quan tâm đến nó. Hơn nữa, hiện nay, những người trong số chúng ta - có sự thực hành và giảng dạy về những truyền thống Phật giáo khác nhau này - đã có thể gặp gỡ và học hỏi lẫn nhau.

 

Là một tu sĩ Phật giáo Tây Tạng, tôi tự xem mình là người thừa kế của truyền thống Nalanda. Phương cáchPhật giáo được giảng dạy và nghiên cứu tại Đại học Nalanda - bắt nguồn từ lý luận và logic - đại diện cho đỉnh cao của sự phát triển của nó ở Ấn Độ. Nếu chúng ta là người Phật tử của thế kỷ 21, thì điều quan trọng là chúng ta phải tham gia vào việc phân tích và nghiên cứu giáo lý của Đức Phật - như rất nhiều người đã từng thực hiện ở Nalanda - thay vì chỉ dựa vào đức tin.

 

So với từ thời của Đức Phật, thế giới đã thay đổi đáng kể! Khoa học hiện đại đã phát triển nền kiến thức tinh vi về lĩnh vực vật lý. Mặt khác, khoa học Phật giáo cũng đã đạt được sự hiểu biết đầu tiên, chi tiết về phương cách hoạt động của tâm thứccảm xúc - những lĩnh vực vẫn còn tương đối mới mẻ đối với khoa học hiện đại. Do đó, khoa học hiện đại và khoa học Phật giáo đều có kiến thức quan trọng để bổ sung cho nhau. Tôi tin rằng việc kết hợp hai phương pháp này sẽ có tiềm năng lớn lao trong việc đưa đến những khám phá - giúp làm cường tráng thêm về sức khỏe thể chất, phong phú thêm về mặt tình cảm và phúc lợi xã hội của chúng ta.

 

Trong khi - là Phật tử - chúng ta là những người duy trì giáo lý của Đức Phật, mà thông điệp của Ngài có liên quan đến sự tương tác rộng lớn hơn của chúng ta đối với cả nhân loại. Chúng ta cần nâng cao sự hiểu biết giữa các tôn giáo bằng cách đặt nền tảng thực tế là tất cả các tôn giáo đều góp phần vào sự hạnh phúc của tất cả mọi người. Thật vậy, trong lúc khủng hoảng nghiêm trọngthế giới đang đối mặt hiện nay, khi mà chúng ta đang phải đương đầu với những mối đe dọa đối với sức khỏe của chúng tachịu đựng sự đau buồn của những gia đình và bạn bè của chúng ta đã mất; ta cần phải tập trung vào những điều mà có thể giúp đoàn kết chúng ta lại với nhau như những thành viên của một gia đình nhân loại. Vì vậy, chúng ta cần phải đến với nhau bằng lòng Từ Bi; vì chỉ bằng cách đến với nhau bằng tinh thần đoàn kết và hợp tác toàn cầu, thì chúng ta mới có thể đương đầu được với những thách thức to lớn chưa từng có mà chúng ta đang gặp phải.

 

Đạt Lai Lạt Ma

Vesak Message From His Holiness The Dalai Lama, May 7, 2020

 

It gives me great pleasure to offer greetings to Buddhist brothers and sisters across the world celebrating Vesak (Buddha Purnima) today.

 

Shakyamuni Buddha was born in Lumbini, attained enlightenment in Bodhgaya and passed away in Kushinagar 2600 years ago, yet I believe his teaching is universal and continues to be relevant today. Moved by a deep sense of concern to help others, following his enlightenment the Buddha spent the rest of his life as a monk, sharing his experience with everyone who wished to listen. Both his view of dependent arising and his advice not to harm anyone, but to help whoever you can, emphasize the practice of non-violence. This remains one of the most potent forces for good in the world today, for non-violence, motivated by compassion, is to be of service to our fellow beings.

 

In an increasingly interdependent world, our own welfare and happiness depend on many other people. Today, the challenges we face require us to accept the oneness of humanity. Despite superficial differences between us, people are equal in their basic wish for peace and happiness. Part of Buddhist practice involves training our minds through meditation. For our training in calming our minds, developing qualities such as love, compassion, generosity and patience, to be effective, we must put them into practice in day-to-day life.

 

Until relatively recently, the world's diverse Buddhist communities had only a distant understanding of each other's existence and no opportunity to appreciate how much we share in common. Today, almost the entire array of Buddhist traditions that evolved in different lands is accessible to anyone who is interested. What's more, those of us who practise and teach these various Buddhist traditions are now able to meet and learn from one another.

 

As a Tibetan Buddhist monk, I consider myself an heir to the Nalanda tradition. The way Buddhism was taught and studied at Nalanda University, rooted in reason and logic, represents the zenith of its development in India. If we are to be 21st century Buddhists, it is important that we engage in the study and analysis of Buddha's teachings, as so many did there, instead of simply relying on faith.

 

The world has changed substantially since the time of the Buddha. Modern science has developed a sophisticated understanding of the physical realm. Buddhist science on the other hand, has achieved a detailed, first-person understanding of the workings of the mind and emotions, areas still relatively new to modern science. Each therefore has crucial knowledge with which to complement the other. I believe that combining these two approaches has great potential to lead to discoveries that will enrich our physical, emotional and social well-being.

 

While as Buddhists it is we who uphold the Buddha's teaching, his message is relevant in our broader interaction with the rest of humanity. We need to promote inter-religious understanding by underlining the fact that all religions promote the happiness of all people.  Also, at a time when serious crises confront the world, when we face threats to our health and we feel saddened about the family and friends we have lost, we must focus on what unites us as members of one human family. Accordingly, we need to reach out to each other with compassion, for it is only by coming together in a coordinated, global effort that we will meet the unprecedented challenges we face.

 

Dalai Lama


__________________
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Chín 2020(Xem: 162)
08 Tháng Chín 2020(Xem: 212)
30 Tháng Tám 2020(Xem: 392)
27 Tháng Bảy 2020(Xem: 766)
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 1148)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 918669)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 686)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 693)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 624)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 670)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 759)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 977)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 793)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 848)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 878)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 1173)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 812)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 919)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 923)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 819)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 1349)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 1098)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
09 Tháng Ba 202010:54 CH(Xem: 1029)
“Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ ở rất xa nhau. Trong thâm tâm họ cảm thấy có một khoảng cách rất lớn giữa họ. Vì thế muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sanh để nói thật to. Sự giận dữ càng mãnh liệt thì khoảng cách càng lớn, nên họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ có thể khỏa lấp
07 Tháng Giêng 202012:43 CH(Xem: 1499)
"Một lời dối trá nếu được lặp đi lặp lại đủ mức thì nó sẽ trở thành sự thật" là nguyên tắc tuyên truyền của Joseph Goebbels, một bộ trưởng tuyên truyền của Phát xít Đức. Các nhà tâm lý học gọi đây là 'ảo tưởng về sự thật' và dưới đây là cách phổ biến mà người ta thường thử nghiệm điều này: Những người tham gia được yêu cầu đánh giá
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 1708)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 3389)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 4912)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
02 Tháng Chín 20209:24 CH(Xem: 529)
Đây là cuốn sách sọan dịch từ những bài pháp ngắn mà Hòa thượng Sīlānanda đã giảng trong những khóa thiền ngắn ngày, và dài ngày ở nhiều nơi trên thế giới rất hữu ích cho những người mới hành thiền cũng như đã hành thiền lâu ngày. Người mới hành thiền biết hành thiền đúng theo những lời dạy của Đức Phật. Người hành thiền
01 Tháng Chín 20206:32 CH(Xem: 571)
Từ những ngày đầu bước chân vào con đường tu học Phật, tôi đã cảm thấy mạnh mẽ rằng thế nào tôi cũng sẽ tìm được cho mình một lối sống chân thậtan lạc. Vào thời ấy, cuộc sống của tôi bị chi phối bởi nhiều rối rensợ hãi. Tôi cảm thấy xa lạ với tất cả mọi người, với thế giới chung quanh, và ngay cả với những kinh nghiệm
31 Tháng Tám 20209:43 CH(Xem: 462)
Thiền Quán, Con Đường Hạnh Phúc (It's Easier Than You Think) là một quyển sách vui tươi và rất dễ đọc. Tác giả trình bày giáo lý của đức Phậtphương pháp tu tập, bằng các mẩu chuyện về những kinh nghiệm trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta. Bà Sylvia Boorstein là một nhà tâm lý trị liệu (psychotherapist) và cũng là một giáo thọ
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 1337)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng
08 Tháng Năm 202010:32 CH(Xem: 1273)
"Này Rahula, cũng tương tự như vậy, bất kỳ ai dù không cảm thấy xấu hổ khi cố tình nói dối, thì điều đó cũng không có nghĩa là không làm một điều xấu xa. Ta bảo với con rằng người ấy [dù không xấu hổ đi nữa nhưng cũng không phải vì thế mà] không tạo ra một điều xấu xa.
28 Tháng Tư 202010:41 CH(Xem: 1418)
Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadāyāda Sutta) là một lời dạy hết sức quan trọng của Đức Phật đáng được những người có lòng tôn trọng Phật Pháp lưu tâm một cách nghiêm túc. Vì cốt lõi của bài kinh Đức Phật khuyên các đệ tử của ngài nên tránh theo đuổi tài sản vật chất và hãy tìm kiếm sự thừa tự pháp qua việc thực hành Bát Chánh Đạo.
04 Tháng Ba 20209:20 CH(Xem: 1670)
Chàng kia nuôi một bầy dê. Đúng theo phương pháp, tay nghề giỏi giang. Nên dê sinh sản từng đàn. Từ ngàn con đến chục ngàn rất mau. Nhưng chàng hà tiện hàng đầu. Không hề dám giết con nào để ăn. Hoặc là đãi khách đến thăm. Dù ai năn nỉ cũng bằng thừa thôi
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 1887)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu
09 Tháng Hai 20204:17 CH(Xem: 1728)
Quyển “Kinh Bốn Mươi Hai Chương Giảng Giải” được hình thành qua hai năm ghi chép, phiên tả với lòng chân thành muốn phổ biến những lời Phật dạy. Đầu tiên đây là những buổi học dành cho nội chúng Tu viện Lộc Uyển, sau đó lan dần đến những cư sĩ hữu duyên.