Các Phật Tử Có Nên Đi Bầu Cử Không? - Should Buddhists Vote?

02 Tháng Mười Một 201611:19 SA(Xem: 7498)
Các Phật Tử Có Nên Đi Bầu Cử Không? - Should Buddhists Vote?
ShouldBuddhist

Các Phật Tử Có Nên Đi Bầu Cử Không? Should Buddhists Vote?
Thubten Chodron - Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến
Source-Nguồn: thubtenchodron.org - Bài Đăng Ngày 31/7/2012


Các Phật Tử Có Nên Đi Bầu Cử Không?

 

Khi Đức Phật thành lập Tăng Đoàn, nghĩa là một cộng đồng tu sĩ, người nào sau khi chính thức trở thành tu sĩ được mười năm trở lên, họ được xem là có sự hiểu biết đầy đủ về lối sống cũng như là giới luật của người tu sĩ, cho nên họ được cho-phép góp tiếng nói trong các cuộc hội họp, để quyết định về các vấn đề quan trọng. Áp dụng phương cách tương tự cho thời đại hiện nay, các Phật Tử khi trở thành người công dân có hiểu biết, thì họ phải nên đi bầu cử. Bằng cách chia sẻ sự hiểu biết của chúng ta, đi bầu cử là một phương cách đóng góp cho các phúc lợi của xã hội.

 

Có một sự hiểu lầm phổ biến cho rằng Đức Phật muốn các đệ tử đi theo ngài, sống tách biệt với xã hội bên ngoài. Điều nầy thì không chính xác. Bởi vì không cần biết chúng ta sống ở nơi đâu, chúng ta không thể nào sống hoàn toàn tách biệt với mọi người khác, có phải không? Cho dù chúng ta sống trong một tu viện, trong một trung tâm Phật Giáo, hoặc là trong một gia đình, chúng ta luôn luôn có mối quan hệ với những người gần gũi chung quanh, cũng như với xã hội bên ngoài chúng ta, cùng tất cả mọi người khác. Ngay cả khi chúng ta sống ẩn cư ở một vùng hẻo lánh, chúng ta vẫn có mối quan hệ với mọi người chung quanh. Câu hỏi được đặt ra là chúng ta làm thế nào để tạo cho mối quan hệ nầy (qua thân thể, qua tâm trí, và qua lời nói) luôn luôn được tốt đẹp. Với một động lực tinh khiết, đi bầu cử và có sinh hoạt chính trị (có thể) là các phương cách để chia sẻ quan điểm, và các giá trị của chúng ta với những người khác, trong một nỗ lực để ngăn chận các điều nguy-hại, và tạo ra hạnh phúc trong xã hội.

 

Có rất nhiều thử thách để trở thành một cử trihiểu biết, và là một công dân khôn ngoan. Thí dụ, như làm cách nào để chúng ta bám sát vào các vấn đề hiện tại, mà không bị lôi cuốn đi bởi các phương tiện truyền thông? Làm cách nào để chúng ta có sự hiểu biết đầy đủ, để làm các sự chọn lựa khôn ngoan, mà khỏi phải tham gia vào các việc làm không quan trọng, hoặc là cho phép chúng ta bị dính mắc, rồi phát sinh ra sự giận dữ đối với các ứng cử viên, và quan điểm của họ. Điều nầy liên quan đến sự kỷ luật của chính chúng ta. Chúng ta cần phải có mối quan hệ khôn ngoan với các phương tiện truyền thông, biết gạn lọc những gì nên giữ, những gì quá đáng nên loại bỏ, ngăn chận sự mê đắm, sự mất tập trung, và sự nghiện ngập truyền hình, truyền thanh, báo chí, và các trang mạng điện tử. Chúng ta phát triển sự thăng bằng nầy, bằng cách chúng ta kiểm soát tâm của chính mình, và cũng bằng cách chúng ta 'làm-thử rồi loại-bỏ đi điều sai-lầm' trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta.

 

Một sự thử thách khác, là làm cách nào chúng ta có các quan điểm khôn ngoan, mà không bị dính mắc vào quan điểm nầy như là một phần của cái-tôi. Thí dụ như "Tôi là một người theo đảng Dân Chủ," hoặc là "Tôi là người ủng hộ cách đối-xử không phân biệt." Rồi chúng ta đặt tên, dãn nhãn hiệu cho các quan điểm nầy, rồi chúng ta (có thể) cảm thấy bắt buộc bảo vệ các quan điểm nầy. Làm thế nào để chúng ta vừa có quan điểm của riêng mình, vừa có thể khoan dung với người có quan điểm khác chúng ta? Đôi khi, tôi cảm thấy rằng có một số Phật Tử phương Tây mong muốn các người Phật Tử phương Tây khác có cùng quan điểm chính trị với họ. Một phụ nữtrung tâm chúng tôi đã phải nhắc nhở mọi người rằng, cô ấy là một Phật Tử và cũng là một người theo đảng Cộng Hòa, trong một buổi thảo luận về lòng từ bi và chính trị.

 

Chúng ta cũng phải lưu ý rằng, chúng ta không nên biến đảng đối-lập và ứng cử viên của họ, thành các pho tượng bằng đá để chúng ta chế giễu, để không chấp nhận, để sợ hãi, và thậm chí để thù ghét họ. Một người có lần nói với tôi, "Tôi có lòng từ bi với hầu hết mọi người, tuy nhiên, tôi không biết làm cách nào để có lòng từ bi với người theo đảng Cộng Hòa." Nếu chúng ta đại-diện cho sự quan tâm đến phúc lợi của tất cả chúng sinh, rồi chúng ta lên án người có quan điểm khác chúng ta, chúng ta đã có tâm phân-biệt: chúng ta chỉ giúp đỡ bạn bè của chúng ta (là người có cùng quan điểm với chúng ta), và chúng ta thù ghét kẻ thù chúng ta (là người không có cùng quan điểm với chúng ta). Chúng ta nên thực tập thiền định nhiều hơn, để tách người ra khỏi quan điểm (của họ), mặc dù chúng ta biết rằng quan điểm của họ có thể gây hại, tuy nhiên, họ vẫn có tiềm năng của Phật Tánh. Điều cần thiếtchúng ta hãy tiếp tục thay đổi thái độ của chúng ta, để chúng ta phát triển tâm bình an, và hỷ xả đối với tất cả mọi người.

 

Làm cách nào để chúng ta xử dụng các giá trị của Đạo Phật, để cho người khác biết các quyết định chính trị của chúng ta? Có phải là trước hết, chúng ta quyết định những gì chúng ta tin tưởng, rồi chúng ta chọn các Lời Phật Dạy để xác nhận quan điểm của chúng ta? Thí dụ, như một người có thể nói, "Đức Phật giảng rằng, mọi người nên tự quyết định, và chịu trách nhiệm cho các hành động của mình. Vì tôi là một Phật Tử, cho nên tôi ủng hộ người phụ nữ, có quyền chọn lựa sự phá thai." Trong khi, một người khác có thể nói, "Đức Phật nói giết người là một hành động tàn ác. Vì tôi là một Phật Tử, cho nên tôi phản đối sự phá thai." Đối với các vấn đề xã hội và chính trị gây nhiều tranh cãi khác, các sự suy luận cũng tương tự như thế.

 

Tuy nhiên, một sự thử thách khác nằm trong sự chọn lựa các phương pháp từ bi, để thực hiện các mục tiêu chính trị và xã hội của chúng ta. Thí dụ, như chúng ta tẩy chay hàng hóa Trung Quốc, và phản đối Trung Quốc nhận được tình trạng Quốc GiaQuy Chế Đối Xử Bình Đẳng (MFN = Most Favoured Nation) với Hoa Kỳ, bởi vì chúng ta muốn tự do cho Tây Tạng, có phải không? Nhiều người hành động như thế, tuy nhiên, Đức Đạt Lai Lạt Ma phản đối các hành động nầy, bởi vì ngài cho rằng điều nầy sẽ gây hại cho người dân Trung Hoa (bình thường), mà chính họ không chịu trách nhiệm, cho chính-sách của chính phủ Trung Hoa đối với Tây Tạng. Là một người ủng hộ tự do cho Tây Tạng, chúng ta có đứng cùng phía với Jesse Helms để phản đối Trung Quốc hay không, cho dù một số quan điểm chính trị khác của ông có thể tương-phản với chúng ta?

 

Đến lúc nầy đây, chúng ta đã tìm thấy chính-mình, qua sự suy ngẫm về các câu hỏi nói trên. Mỗi người chúng ta cần phải dành nhiều thời gian yên tĩnh để suy ngẫm, để nhìn lại tâm của chính-mình, để rồi tìm ra câu trả lời riêng cho chính-mình. Trong khi sự tự do (vì có an ninh, và được bảo vệ) dẫn chúng ta đến các hành động từ bi trên thế giới, thì các hành động nầy dẫn chúng ta trở ngược lại sự tự do. Cả hai đều phụ thuộc lẫn nhau.

Should Buddhists Vote?

 

When the Buddha established the Sangha, the monastic community, each person ordained ten years or more was considered sufficiently informed about monastic lifestyle and precepts and was thus accorded a voice when the assembly met to decide important matters. Extending this by analogy to present circumstances, Buddhists who are informed citizens should vote. By sharing our knowledge, voting is one way to contribute to the welfare of society.

 

A common misunderstanding exists that the Buddha wanted his followers to leave society. This is incorrect. Where can we ever live where we are entirely disconnected from other living beings? In a monastery, in a Dharma center, in a family, we are always in relationship to those immediately around us as well as to the broader society and to all sentient beings. Even in a remote hermitage, we still live in relationship with each and every living being. Our challenge is to make this relationship a healthy one, physically, verbally, and mentally. With a pure motivation, voting and being politically active can be ways of sharing our vision, and values with others, in an attempt to stop harm and create happiness in society.

 

The challenges of being an informed voter and a wise citizen are many. For example, how do we keep abreast of current issues without being swept away by the media blitz? How can we learn enough to make wise choices without becoming involved in trivial affairs or allowing attachment and anger arise towards candidates and their views? This involves discipline on our part. We need to have a wise relationship with the media, knowing how much we can handle, discerning media excesses, and halting our infatuation, distraction, and addiction to TV, radio, newspapers, and the internet. We only develop this balance by examining our own minds, and by trial and error in our daily lives.

 

Another challenge is forming wise views without clinging to them as part of our ego identity. “I am a Democrat,” “I support affirmative action.” We can all too easily solidify these labels into identities that we then feel compelled to defend. How can we have views and yet make sure our minds are tolerant of others who hold opposing ones? Sometimes it seems to me that some Western Buddhists expect all other Western Buddhists to have similar political views. A woman in our center had to remind us during a discussion on compassion and politics, that she was a Buddhist and a Republican.

 

We must also be mindful not to make the opposition party and its candidates into solid figures that we then disapprove of, ridicule, fear, and even hate. One person once said to me, “I have compassion for almost everyone, but don’t know how to have compassion for Republicans.” If, in the name of caring about the welfare of all sentient beings, we condemn those who hold different views, we have adopted their mental state: we help our friends (those who agree with our opinions) and are hostile to our enemies (those who have different views). Much meditation is necessary to separate people from their views, knowing that although someone’s views may seem harmful, those people still have the Buddha potential. Repeatedly re-forming our attitudes is required to develop equanimity towards all.

 

How do we use Buddhist values to inform our political decisions? Or do we first decide what we believe and then select a quotation from the Buddha to validate our opinion? For example, one person could say, “The Buddha believed that people should make their own decisions and be responsible for them. Therefore, as a Buddhist, I am pro-choice.” Another person could say, “The Buddha said killing is a destructive action. Therefore, as a Buddhist, I oppose abortion.” In other hot social and political issues, similar things occur.

 

Yet another challenge lies in choosing compassionate methods to accomplish our political and social goals. For example, do we boycott Chinese goods and oppose China having MFN status because we want freedom for Tibet? Many people do, yet His Holiness the Dalai Lama opposes such action because it will harm the average Chinese who is not responsible for the government policy on Tibet. As a supporter of freedom for Tibet, do we ban together with Jesse Helms who also opposes China, although some of his other political views may be repugnant to us?

 

By now, we have found ourselves deep in questions. Each of us must spend quiet time in reflection, looking at our own mind and coming to our own conclusions. While the cushion leads us to compassionate action in the world, these actions lead us back to the cushion. They are interdependent.


Source-Nguồn: http://thubtenchodron.org/2012/07/responsibility-informed-citizens/

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 9438)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 8650)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 8678)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 8445)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 8266)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9239)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10885)
19 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10739)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7426)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7596)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6727)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7103)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 6654)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 6541)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 6650)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 6000)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 9230)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1212732)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 9680)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 7726)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 8152)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 8596)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 5803)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 6218)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 5410)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 6128)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 5484)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 6731)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 4673)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 5317)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 5600)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 5775)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 6660)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 5861)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 7533)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 9871)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 11360)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 10739)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 10471)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 8826)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 10885)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 16403)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 8563)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 8363)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 10802)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 12067)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng