Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8 (Có 16 Hình Vẽ)

23 Tháng Mười Hai 20169:24 CH(Xem: 7233)
Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8 (Có 16 Hình Vẽ)

Quan Âm Thị Kính, QuanTheAm_B(Bồ Tát Quan Âm, Nguồn Của Hình: stayingglobal.blogspot.com)

Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần 7/8 (Có 16 Hình Vẽ)

Truyện Thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Thơ Lục Bát 1226 Câu

Tranh Minh Họa: Hương Bối

 

 

Nên thương yêu khắp mọi người

Như là tình mẹ thương nơi con mình

Nên mang lòng dạ hiếu sinh

Quyết tâm làm phúc, mặc tình chịu dơ

Xả thân cứu đứa trẻ thơ

Tuy rằng nước lã coi như máu đào

Không sinh cũng bỏ công lao

Nhọc nhằn nuôi trẻ lẽ nào buông tay

Xót tình măng sữa thơ ngây

930.Kính Tâm ôm trẻ, từ đây độ người.

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_93_A

-----HÌNH_SỐ_93

 

36._____________________________

 

931.Hôm sau sư ghé tới nơi

Mới hay chú tiểu nay thời ôm con

Khiến cho thầy cũng ngờ luôn

Dạy rằng: “Tình cảnh thấy còn hồ nghi

Trong điều tai tiếng trước kia

Chắc con khai báo không chi thật tình,

Nếu như không phải con mình

Đa mang chi vậy, gây thành tiếng tăm

Con ai mặc họ lo toan.”

940.Kính Tâm bày tỏ tâm can cùng thầy:

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_94_A

-----HÌNH_SỐ_94

 

“Lời vàng thầy dạy xưa nay

Dầu cho chín đợt dựng xây tháp đền

Sao bằng làm phúc một phen

Cứu người dù chẳng thân quen với mình

Thầy chỉ bảo, con tuân hành

Mạng người là trọng sao đành buông lơi.”

Sư nghe tiểu thốt mấy lời

Khen rằng: “Con quả là người từ tâm!”

 

37._____________________________

 

Kính Tâm đem cả tình thâm

950.Chăm nuôi con trẻ muôn phần thương yêu

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_95_A

-----HÌNH_SỐ_95

 

Con thời khát sữa sớm chiều

Tiểu thời không sữa đủ điều khó khăn

Vẫn nâng niu dù nhọc nhằn

Nhai cơm mớm sữa ân cần mãi thôi,

Đi xin sữa bị chê cười:

“Tiểu kia tu có trót đời mà mong!”

Họ nào hay đứa làm công

Cùng Thị Mầu lúc lửa lòng khát khao

Đã gieo tai tiếng ồn ào

960.Khiến cho chú tiểu gánh bao oan tình.

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_96_A

-----HÌNH_SỐ_96

 

Mặc dư luận xấu quanh mình

Kính Tâm nhẫn nhục tâm thành nuôi con

Khi buồn bã, lúc héo hon

Hóa ra có trẻ ít còn đau thương

Tụng kinh, gõ mõ, rung chuông

Ru con hòa tiếng nhẹ buông tối ngày.

Bốn mùa lần lượt vần xoay

Trẻ thơ thấm thoắt giờ này lớn lên

Không bệnh hoạn, không thuốc men

970.Tiếng kinh Phật độ cho thêm an lành

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_97_A

-----HÌNH_SỐ_97

 

Mấy năm trời đã qua nhanh

Sớm chiều trẻ chỉ quẩn quanh chùa nhà

Giờ đây tuổi đã lên ba

Trẻ nay lại giống như là cha nuôi,

Hình dung, ý tứ khác người

Khác cha mẹ đẻ, khác nòi bản sinh

Tương lai đến lúc trưởng thành

Chắc là tươi sáng, thỏa tình cha nuôi.

 

38._____________________________

 

Vừa mừng con đã lớn rồi

980.Công lao nuôi dưỡng thấy thời khả quan

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_98_A

-----HÌNH_SỐ_98

 

Ai ngờ sắp tới ly tan

Bao năm tu học đạo vàng yêu thương

Trần duyên trừ sạch mọi đường

Không còn quyến luyến vấn vương gì đời

Về nơi tịch diệt mà thôi

Kính Tâm cảm thấy tới hồi ra đi

Rời xa trần thế sầu bi

Thác về cõi Phật tràn trề an vui.

Đành rằng lệ chẳng tuôn rơi

990.Đoái tình con trẻ nghĩ thời cũng thương

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_99_A

-----HÌNH_SỐ_99

 

Gọi con từ giã mọi đường

Tự tay bèn viết vài hàng trối trăng

Dặn con kỹ lưỡng ân cần

Mang thư trao lại song thân quê nhà

Sau khi mình đã rời xa

Giã từ cái cõi ta bà khổ đau,

Đồng thời đừng đợi chờ lâu

Lên hầu sư phụ trình mau sự tình.

Dứt lời căn dặn con mình

1000.Kính Tâm về cõi an bình từ đây

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_100_A

-----HÌNH_SỐ_100

 

Hóa thân để lại chốn này

Hương hồn đã sẵn xe mây rước về.

Khen thay con trẻ giỏi ghê

Vật mình khóc lóc ngồi kề một bên

Lời cha nhắn lại nào quên

Vội lên trình báo sư trên thiền đường.

 

39._____________________________

 

1007.Sư nghe tin nghĩ mà thương

Dạy người của nhóm đạo tràng ra coi:

“Kính Tâm chầu Phật đi rồi

1010.Hãy ra xem xét mé ngoài thiền môn!”

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_101_A

-----HÌNH_SỐ_101

 

Đạo tràng tuân lệnh đi luôn

Sau khi coi tỏ không còn hồ nghi:

“Tiểu Kính Tâm là nữ nhi!”

Mọi người trình lại sư nghe tỏ tường.

nghe tin thấy lạ thường

Sai thêm bà vãi vội vàng ra xem

Vãi trình mọi chuyện rõ thêm:

“Tiểu là nhi nữ lành hiền chẳng sai

Thế mà bị tiếng chê bai

1020.Bị người đầy đọa rạc rài đến nay!”

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_102_A

-----HÌNH_SỐ_102

 

Sư sai người báo làng ngay

Quả nhiên thôn xóm quanh đây bàng hoàng

Từ lâu cứ mãi nghi oan

Xiết bao tội nghiệp! Vô vàn xót xa!

Mọi người chen chúc đổ ra

Thiện nam, tín nữ, lão bà, lão ông

Đồng thanh ca tụng vô cùng:

“Tiểu này nhẫn nhục tu trong cửa từ

Quả là một bậc chân tu!”

1030.Thị Mầu trắc nết phao vu cho người

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_103_A

-----HÌNH_SỐ_103

 

Mõ rao lập tức cho đòi

Phải cùng cha mẹ ra nơi đình làng

Cả ba nghe phán rõ ràng:

“Số tiền sư nộp khoán làng truớc đây

Cả ba phải trả phạt ngay

Trả sư lại số tiền này gấp đôi,

Tang ma mọi việc xong xuôi

Phú ông trách nhiệm phải bồi hoàn luôn!”

 

40._____________________________

 

Thấy con trẻ thật tinh khôn

1040.Sư bèn gọi tới ôn tồn hỏi han:

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_104_A

-----HÌNH_SỐ_104

 

“Trước khi lìa cõi dương gian

Cha con có dặn con làm gì chăng?”

Trẻ thưa: “Trong lúc trối trăng

Cha con có viết vài hàng lại đây.”

Trẻ bèn trình bức thư ngay

Xem xong sư mới được hay ngọn ngành,

Thương cho tiểu của chùa mình

Điều này, tiếng nọ oan tình chứa chan

Thương nàng Thị Kính vô vàn.

1050.Dù cho cách trở dặm ngàn sá chi

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_105_A

-----HÌNH_SỐ_105

 

Sư truyền mang bức thư đi

Đưa về cha mẹ tận quê nhà nàng.

 

41._____________________________

 

1053.Thư nàng Thị Kính viết rằng:

“Công ơn cha mẹ lớn bằng núi cao

Con chưa báo đáp chút nào

Ở thời chẳng được, đi sao không đành?

Sinh làm phận gái mong manh

Nên mười nhi nữ cũng thành như không

Dù cho sống chết đều cùng

1060.Luôn mang tủi nhục trong lòng mãi thôi.

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_106_A

-----HÌNH_SỐ_106

 

Chuyện xưa chợt nhớ bồi hồi

Mươi hàng gửi lại đôi lời thành tâm:

Nữ lưu hổ phận vô ngần

Dựa nền phúc ấm song thân nương nhờ.

Từ ngày kết tóc xe tơ

Bên chồng chung sống mặn mà ba năm

Vì vô tình cắt râu cằm

Cho nên gây đợt sóng ngầm nổi lên

Chỉ vì giây phút kể trên

1070.Vợ chồng tình nghĩa tan liền ngờ đâu

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_107_A

-----HÌNH_SỐ_107

 

Đôi nơi cách trở lìa nhau

Khiến cho cha mẹ xiết bao bồi hồi.

Chốn quê tai tiếng mất rồi

Con vì chữ hiếu phải dời chân đi

Dù cho cách trở sơn khê

Chùa xa thanh tịnh tìm về nương thân

Mong qua bể khổ cõi trần

Tới gần bờ giác, xa dần bến mê

Đuốc quang minh sáng kể chi

1080.Cầu mong đốt cháy hết đi thành sầu,

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_108_A

-----HÌNH_SỐ_108

_____________________________


Xem thêm:

Quan Âm Thị Kính

Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_1/8 (Có 15 Hình Vẽ)

Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_2/8 (Có 16 Hình Vẽ)

Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_3/8 (Có 15 Hình Vẽ)

Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_4/8 (Có 15 Hình Vẽ)

Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_5/8 (Có 15 Hình Vẽ)

Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_6/8 (Có 16 Hình Vẽ)

Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8 (Có 16 Hình Vẽ)

Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_8/8 (Có 15 Hình Vẽ)


_____________________________

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4954)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4965)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4588)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 4529)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 4273)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 4637)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5785)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3718)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3943)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3564)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3770)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 3555)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 3334)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 3880)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 3547)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 5489)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1102907)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 5851)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 4957)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 4718)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 4685)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 3544)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 3856)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 3241)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 3630)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 3391)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 4381)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 2982)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 3469)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 3411)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 3259)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 4288)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 3818)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 4959)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 6919)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 8670)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 5441)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 5704)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 4574)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 5785)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 11446)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 4396)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 4255)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 7009)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 6796)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng