Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8 (Có 16 Hình Vẽ)

23 Tháng Mười Hai 20169:24 CH(Xem: 1898)
Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8 (Có 16 Hình Vẽ)

Quan Âm Thị Kính, QuanTheAm_B(Bồ Tát Quan Âm, Nguồn Của Hình: stayingglobal.blogspot.com)

Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần 7/8 (Có 16 Hình Vẽ)

Truyện Thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Thơ Lục Bát 1226 Câu

Tranh Minh Họa: Hương Bối

 

 

Nên thương yêu khắp mọi người

Như là tình mẹ thương nơi con mình

Nên mang lòng dạ hiếu sinh

Quyết tâm làm phúc, mặc tình chịu dơ

Xả thân cứu đứa trẻ thơ

Tuy rằng nước lã coi như máu đào

Không sinh cũng bỏ công lao

Nhọc nhằn nuôi trẻ lẽ nào buông tay

Xót tình măng sữa thơ ngây

930.Kính Tâm ôm trẻ, từ đây độ người.

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_93_A

-----HÌNH_SỐ_93

 

36._____________________________

 

931.Hôm sau sư ghé tới nơi

Mới hay chú tiểu nay thời ôm con

Khiến cho thầy cũng ngờ luôn

Dạy rằng: “Tình cảnh thấy còn hồ nghi

Trong điều tai tiếng trước kia

Chắc con khai báo không chi thật tình,

Nếu như không phải con mình

Đa mang chi vậy, gây thành tiếng tăm

Con ai mặc họ lo toan.”

940.Kính Tâm bày tỏ tâm can cùng thầy:

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_94_A

-----HÌNH_SỐ_94

 

“Lời vàng thầy dạy xưa nay

Dầu cho chín đợt dựng xây tháp đền

Sao bằng làm phúc một phen

Cứu người dù chẳng thân quen với mình

Thầy chỉ bảo, con tuân hành

Mạng người là trọng sao đành buông lơi.”

Sư nghe tiểu thốt mấy lời

Khen rằng: “Con quả là người từ tâm!”

 

37._____________________________

 

Kính Tâm đem cả tình thâm

950.Chăm nuôi con trẻ muôn phần thương yêu

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_95_A

-----HÌNH_SỐ_95

 

Con thời khát sữa sớm chiều

Tiểu thời không sữa đủ điều khó khăn

Vẫn nâng niu dù nhọc nhằn

Nhai cơm mớm sữa ân cần mãi thôi,

Đi xin sữa bị chê cười:

“Tiểu kia tu có trót đời mà mong!”

Họ nào hay đứa làm công

Cùng Thị Mầu lúc lửa lòng khát khao

Đã gieo tai tiếng ồn ào

960.Khiến cho chú tiểu gánh bao oan tình.

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_96_A

-----HÌNH_SỐ_96

 

Mặc dư luận xấu quanh mình

Kính Tâm nhẫn nhục tâm thành nuôi con

Khi buồn bã, lúc héo hon

Hóa ra có trẻ ít còn đau thương

Tụng kinh, gõ mõ, rung chuông

Ru con hòa tiếng nhẹ buông tối ngày.

Bốn mùa lần lượt vần xoay

Trẻ thơ thấm thoắt giờ này lớn lên

Không bệnh hoạn, không thuốc men

970.Tiếng kinh Phật độ cho thêm an lành

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_97_A

-----HÌNH_SỐ_97

 

Mấy năm trời đã qua nhanh

Sớm chiều trẻ chỉ quẩn quanh chùa nhà

Giờ đây tuổi đã lên ba

Trẻ nay lại giống như là cha nuôi,

Hình dung, ý tứ khác người

Khác cha mẹ đẻ, khác nòi bản sinh

Tương lai đến lúc trưởng thành

Chắc là tươi sáng, thỏa tình cha nuôi.

 

38._____________________________

 

Vừa mừng con đã lớn rồi

980.Công lao nuôi dưỡng thấy thời khả quan

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_98_A

-----HÌNH_SỐ_98

 

Ai ngờ sắp tới ly tan

Bao năm tu học đạo vàng yêu thương

Trần duyên trừ sạch mọi đường

Không còn quyến luyến vấn vương gì đời

Về nơi tịch diệt mà thôi

Kính Tâm cảm thấy tới hồi ra đi

Rời xa trần thế sầu bi

Thác về cõi Phật tràn trề an vui.

Đành rằng lệ chẳng tuôn rơi

990.Đoái tình con trẻ nghĩ thời cũng thương

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_99_A

-----HÌNH_SỐ_99

 

Gọi con từ giã mọi đường

Tự tay bèn viết vài hàng trối trăng

Dặn con kỹ lưỡng ân cần

Mang thư trao lại song thân quê nhà

Sau khi mình đã rời xa

Giã từ cái cõi ta bà khổ đau,

Đồng thời đừng đợi chờ lâu

Lên hầu sư phụ trình mau sự tình.

Dứt lời căn dặn con mình

1000.Kính Tâm về cõi an bình từ đây

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_100_A

-----HÌNH_SỐ_100

 

Hóa thân để lại chốn này

Hương hồn đã sẵn xe mây rước về.

Khen thay con trẻ giỏi ghê

Vật mình khóc lóc ngồi kề một bên

Lời cha nhắn lại nào quên

Vội lên trình báo sư trên thiền đường.

 

39._____________________________

 

1007.Sư nghe tin nghĩ mà thương

Dạy người của nhóm đạo tràng ra coi:

“Kính Tâm chầu Phật đi rồi

1010.Hãy ra xem xét mé ngoài thiền môn!”

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_101_A

-----HÌNH_SỐ_101

 

Đạo tràng tuân lệnh đi luôn

Sau khi coi tỏ không còn hồ nghi:

“Tiểu Kính Tâm là nữ nhi!”

Mọi người trình lại sư nghe tỏ tường.

Sư nghe tin thấy lạ thường

Sai thêm bà vãi vội vàng ra xem

Vãi trình mọi chuyện rõ thêm:

“Tiểu là nhi nữ lành hiền chẳng sai

Thế mà bị tiếng chê bai

1020.Bị người đầy đọa rạc rài đến nay!”

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_102_A

-----HÌNH_SỐ_102

 

Sư sai người báo làng ngay

Quả nhiên thôn xóm quanh đây bàng hoàng

Từ lâu cứ mãi nghi oan

Xiết bao tội nghiệp! Vô vàn xót xa!

Mọi người chen chúc đổ ra

Thiện nam, tín nữ, lão bà, lão ông

Đồng thanh ca tụng vô cùng:

“Tiểu này nhẫn nhục tu trong cửa từ

Quả là một bậc chân tu!”

1030.Thị Mầu trắc nết phao vu cho người

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_103_A

-----HÌNH_SỐ_103

 

Mõ rao lập tức cho đòi

Phải cùng cha mẹ ra nơi đình làng

Cả ba nghe phán rõ ràng:

“Số tiền sư nộp khoán làng truớc đây

Cả ba phải trả phạt ngay

Trả sư lại số tiền này gấp đôi,

Tang ma mọi việc xong xuôi

Phú ông trách nhiệm phải bồi hoàn luôn!”

 

40._____________________________

 

Thấy con trẻ thật tinh khôn

1040.Sư bèn gọi tới ôn tồn hỏi han:

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_104_A

-----HÌNH_SỐ_104

 

“Trước khi lìa cõi dương gian

Cha con có dặn con làm gì chăng?”

Trẻ thưa: “Trong lúc trối trăng

Cha con có viết vài hàng lại đây.”

Trẻ bèn trình bức thư ngay

Xem xong sư mới được hay ngọn ngành,

Thương cho tiểu của chùa mình

Điều này, tiếng nọ oan tình chứa chan

Thương nàng Thị Kính vô vàn.

1050.Dù cho cách trở dặm ngàn sá chi

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_105_A

-----HÌNH_SỐ_105

 

Sư truyền mang bức thư đi

Đưa về cha mẹ tận quê nhà nàng.

 

41._____________________________

 

1053.Thư nàng Thị Kính viết rằng:

“Công ơn cha mẹ lớn bằng núi cao

Con chưa báo đáp chút nào

Ở thời chẳng được, đi sao không đành?

Sinh làm phận gái mong manh

Nên mười nhi nữ cũng thành như không

Dù cho sống chết đều cùng

1060.Luôn mang tủi nhục trong lòng mãi thôi.

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_106_A

-----HÌNH_SỐ_106

 

Chuyện xưa chợt nhớ bồi hồi

Mươi hàng gửi lại đôi lời thành tâm:

Nữ lưu hổ phận vô ngần

Dựa nền phúc ấm song thân nương nhờ.

Từ ngày kết tóc xe tơ

Bên chồng chung sống mặn mà ba năm

Vì vô tình cắt râu cằm

Cho nên gây đợt sóng ngầm nổi lên

Chỉ vì giây phút kể trên

1070.Vợ chồng tình nghĩa tan liền ngờ đâu

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_107_A

-----HÌNH_SỐ_107

 

Đôi nơi cách trở lìa nhau

Khiến cho cha mẹ xiết bao bồi hồi.

Chốn quê tai tiếng mất rồi

Con vì chữ hiếu phải dời chân đi

Dù cho cách trở sơn khê

Chùa xa thanh tịnh tìm về nương thân

Mong qua bể khổ cõi trần

Tới gần bờ giác, xa dần bến mê

Đuốc quang minh sáng kể chi

1080.Cầu mong đốt cháy hết đi thành sầu,

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_108_A

-----HÌNH_SỐ_108

_____________________________


Xem thêm:

Quan Âm Thị Kính

Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_1/8 (Có 15 Hình Vẽ)

Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_2/8 (Có 16 Hình Vẽ)

Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_3/8 (Có 15 Hình Vẽ)

Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_4/8 (Có 15 Hình Vẽ)

Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_5/8 (Có 15 Hình Vẽ)

Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_6/8 (Có 16 Hình Vẽ)

Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8 (Có 16 Hình Vẽ)

Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_8/8 (Có 15 Hình Vẽ)


_____________________________

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 77)
Có nơi nào đủ da thú vật để bao phủ toàn bộ thế giới không? Chẳng cần thế, tôi chỉ cần đi một đôi dép bằng da thú vật, thì cũng giống như cả thế giới nầy được bao phủ bằng da. Cũng như thế, tôi không thể nào kềm chế các hiện tượng bên ngoài, nhưng tôi có thể kềm chế tâm của tôi. Nếu làm như vậy, tôi đâu cần kềm chế bất cứ điều gì khác?
02 Tháng Giêng 201910:36 SA(Xem: 154)
Quy Tắc Thứ Nhì - Bạn sẽ được trao tặng các bài học. Bạn được theo học tại một trường toàn thời gian (không chính thức) có tên là Cuộc Đời. Mỗi ngày ở trường học nầy bạn sẽ có cơ hội học các bài học. Bạn có thể thích hoặc ghét những bài học nầy, tuy nhiên, bạn đã sắp đặt chúng như một phần trong học trình của bạn.
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 688)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 463)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 457)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 354)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 393)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 447)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 1208)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 669)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 489)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1415)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 900)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 4189)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8409)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1424)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 593105)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1770)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 778)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 1007)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
03 Tháng Giêng 20199:26 SA(Xem: 124)
Là những người Phật Tử, tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta nên đại diện cho giới không-gây-hại bằng mọi cách chúng ta có thể làm được, và chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ giới luật nầy. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ nên ngồi thiền định, hoặc là chỉ nói lời nguyện cầu từ bi, vân vân...
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 1148)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 1964)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
24 Tháng Mười Hai 20188:31 SA(Xem: 657)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 748)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2725)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
16 Tháng Giêng 20195:32 CH(Xem: 124)
1. Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama, có tên là Kesaputta. Người (bộ lạc) Kamala là các cư dân của Kesaputta: "Đức Thế Tôn Gotama, là một vị tu sĩ, là con trai của dòng họ Sakyans (Thích Ca),
12 Tháng Giêng 20194:48 CH(Xem: 105)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau: "Bà La Môn Bharadvaja, dường như, đã trở thành một nhà sư tu theo Đại Sư Gotama (Cồ Đàm)." Tức giận và không vui, ông ta đi đến nơi Đức Thế Tôn ở.
10 Tháng Giêng 20198:57 CH(Xem: 105)
Hai câu kệ nầy cho chúng ta thấy biểu tượng chữa lành bệnh qua giáo lý của Đức Phật. Ngài thường được xem như là một vị thầy thuốc giỏi bậc nhất, ngài nhìn thấy sự đau khổ của tất cả chúng sinh trên thế gian nầy, ngài áp dụng công thức y khoa của Bốn Sự Thật Cao Quý cho mọi người: 1) diễn tả các triệu chứng của "đau khổ, không như ý,
24 Tháng Mười Hai 20188:31 SA(Xem: 657)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 748)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
02 Tháng Mười 20182:48 CH(Xem: 379)
A famous sutra in Mahāyāna Buddhism; its Sanskrit title means "The Heart of the Perfection of Understanding". The text is very short, and it is generally believed to be Buddhist apocrypha written in China using excerpts of a translation of the Mahaprajnaparamita Sutra. The earliest extant text of the Heart Sūtra is the palm-leaf manuscript