Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8 (Có 16 Hình Vẽ)

23 Tháng Mười Hai 20169:24 CH(Xem: 2347)
Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8 (Có 16 Hình Vẽ)

Quan Âm Thị Kính, QuanTheAm_B(Bồ Tát Quan Âm, Nguồn Của Hình: stayingglobal.blogspot.com)

Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần 7/8 (Có 16 Hình Vẽ)

Truyện Thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao

Thơ Lục Bát 1226 Câu

Tranh Minh Họa: Hương Bối

 

 

Nên thương yêu khắp mọi người

Như là tình mẹ thương nơi con mình

Nên mang lòng dạ hiếu sinh

Quyết tâm làm phúc, mặc tình chịu dơ

Xả thân cứu đứa trẻ thơ

Tuy rằng nước lã coi như máu đào

Không sinh cũng bỏ công lao

Nhọc nhằn nuôi trẻ lẽ nào buông tay

Xót tình măng sữa thơ ngây

930.Kính Tâm ôm trẻ, từ đây độ người.

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_93_A

-----HÌNH_SỐ_93

 

36._____________________________

 

931.Hôm sau sư ghé tới nơi

Mới hay chú tiểu nay thời ôm con

Khiến cho thầy cũng ngờ luôn

Dạy rằng: “Tình cảnh thấy còn hồ nghi

Trong điều tai tiếng trước kia

Chắc con khai báo không chi thật tình,

Nếu như không phải con mình

Đa mang chi vậy, gây thành tiếng tăm

Con ai mặc họ lo toan.”

940.Kính Tâm bày tỏ tâm can cùng thầy:

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_94_A

-----HÌNH_SỐ_94

 

“Lời vàng thầy dạy xưa nay

Dầu cho chín đợt dựng xây tháp đền

Sao bằng làm phúc một phen

Cứu người dù chẳng thân quen với mình

Thầy chỉ bảo, con tuân hành

Mạng người là trọng sao đành buông lơi.”

Sư nghe tiểu thốt mấy lời

Khen rằng: “Con quả là người từ tâm!”

 

37._____________________________

 

Kính Tâm đem cả tình thâm

950.Chăm nuôi con trẻ muôn phần thương yêu

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_95_A

-----HÌNH_SỐ_95

 

Con thời khát sữa sớm chiều

Tiểu thời không sữa đủ điều khó khăn

Vẫn nâng niu dù nhọc nhằn

Nhai cơm mớm sữa ân cần mãi thôi,

Đi xin sữa bị chê cười:

“Tiểu kia tu có trót đời mà mong!”

Họ nào hay đứa làm công

Cùng Thị Mầu lúc lửa lòng khát khao

Đã gieo tai tiếng ồn ào

960.Khiến cho chú tiểu gánh bao oan tình.

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_96_A

-----HÌNH_SỐ_96

 

Mặc dư luận xấu quanh mình

Kính Tâm nhẫn nhục tâm thành nuôi con

Khi buồn bã, lúc héo hon

Hóa ra có trẻ ít còn đau thương

Tụng kinh, gõ mõ, rung chuông

Ru con hòa tiếng nhẹ buông tối ngày.

Bốn mùa lần lượt vần xoay

Trẻ thơ thấm thoắt giờ này lớn lên

Không bệnh hoạn, không thuốc men

970.Tiếng kinh Phật độ cho thêm an lành

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_97_A

-----HÌNH_SỐ_97

 

Mấy năm trời đã qua nhanh

Sớm chiều trẻ chỉ quẩn quanh chùa nhà

Giờ đây tuổi đã lên ba

Trẻ nay lại giống như là cha nuôi,

Hình dung, ý tứ khác người

Khác cha mẹ đẻ, khác nòi bản sinh

Tương lai đến lúc trưởng thành

Chắc là tươi sáng, thỏa tình cha nuôi.

 

38._____________________________

 

Vừa mừng con đã lớn rồi

980.Công lao nuôi dưỡng thấy thời khả quan

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_98_A

-----HÌNH_SỐ_98

 

Ai ngờ sắp tới ly tan

Bao năm tu học đạo vàng yêu thương

Trần duyên trừ sạch mọi đường

Không còn quyến luyến vấn vương gì đời

Về nơi tịch diệt mà thôi

Kính Tâm cảm thấy tới hồi ra đi

Rời xa trần thế sầu bi

Thác về cõi Phật tràn trề an vui.

Đành rằng lệ chẳng tuôn rơi

990.Đoái tình con trẻ nghĩ thời cũng thương

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_99_A

-----HÌNH_SỐ_99

 

Gọi con từ giã mọi đường

Tự tay bèn viết vài hàng trối trăng

Dặn con kỹ lưỡng ân cần

Mang thư trao lại song thân quê nhà

Sau khi mình đã rời xa

Giã từ cái cõi ta bà khổ đau,

Đồng thời đừng đợi chờ lâu

Lên hầu sư phụ trình mau sự tình.

Dứt lời căn dặn con mình

1000.Kính Tâm về cõi an bình từ đây

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_100_A

-----HÌNH_SỐ_100

 

Hóa thân để lại chốn này

Hương hồn đã sẵn xe mây rước về.

Khen thay con trẻ giỏi ghê

Vật mình khóc lóc ngồi kề một bên

Lời cha nhắn lại nào quên

Vội lên trình báo sư trên thiền đường.

 

39._____________________________

 

1007.Sư nghe tin nghĩ mà thương

Dạy người của nhóm đạo tràng ra coi:

“Kính Tâm chầu Phật đi rồi

1010.Hãy ra xem xét mé ngoài thiền môn!”

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_101_A

-----HÌNH_SỐ_101

 

Đạo tràng tuân lệnh đi luôn

Sau khi coi tỏ không còn hồ nghi:

“Tiểu Kính Tâm là nữ nhi!”

Mọi người trình lại sư nghe tỏ tường.

Sư nghe tin thấy lạ thường

Sai thêm bà vãi vội vàng ra xem

Vãi trình mọi chuyện rõ thêm:

“Tiểu là nhi nữ lành hiền chẳng sai

Thế mà bị tiếng chê bai

1020.Bị người đầy đọa rạc rài đến nay!”

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_102_A

-----HÌNH_SỐ_102

 

Sư sai người báo làng ngay

Quả nhiên thôn xóm quanh đây bàng hoàng

Từ lâu cứ mãi nghi oan

Xiết bao tội nghiệp! Vô vàn xót xa!

Mọi người chen chúc đổ ra

Thiện nam, tín nữ, lão bà, lão ông

Đồng thanh ca tụng vô cùng:

“Tiểu này nhẫn nhục tu trong cửa từ

Quả là một bậc chân tu!”

1030.Thị Mầu trắc nết phao vu cho người

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_103_A

-----HÌNH_SỐ_103

 

Mõ rao lập tức cho đòi

Phải cùng cha mẹ ra nơi đình làng

Cả ba nghe phán rõ ràng:

“Số tiền sư nộp khoán làng truớc đây

Cả ba phải trả phạt ngay

Trả sư lại số tiền này gấp đôi,

Tang ma mọi việc xong xuôi

Phú ông trách nhiệm phải bồi hoàn luôn!”

 

40._____________________________

 

Thấy con trẻ thật tinh khôn

1040.Sư bèn gọi tới ôn tồn hỏi han:

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_104_A

-----HÌNH_SỐ_104

 

“Trước khi lìa cõi dương gian

Cha con có dặn con làm gì chăng?”

Trẻ thưa: “Trong lúc trối trăng

Cha con có viết vài hàng lại đây.”

Trẻ bèn trình bức thư ngay

Xem xong sư mới được hay ngọn ngành,

Thương cho tiểu của chùa mình

Điều này, tiếng nọ oan tình chứa chan

Thương nàng Thị Kính vô vàn.

1050.Dù cho cách trở dặm ngàn sá chi

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_105_A

-----HÌNH_SỐ_105

 

Sư truyền mang bức thư đi

Đưa về cha mẹ tận quê nhà nàng.

 

41._____________________________

 

1053.Thư nàng Thị Kính viết rằng:

“Công ơn cha mẹ lớn bằng núi cao

Con chưa báo đáp chút nào

Ở thời chẳng được, đi sao không đành?

Sinh làm phận gái mong manh

Nên mười nhi nữ cũng thành như không

Dù cho sống chết đều cùng

1060.Luôn mang tủi nhục trong lòng mãi thôi.

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_106_A

-----HÌNH_SỐ_106

 

Chuyện xưa chợt nhớ bồi hồi

Mươi hàng gửi lại đôi lời thành tâm:

Nữ lưu hổ phận vô ngần

Dựa nền phúc ấm song thân nương nhờ.

Từ ngày kết tóc xe tơ

Bên chồng chung sống mặn mà ba năm

Vì vô tình cắt râu cằm

Cho nên gây đợt sóng ngầm nổi lên

Chỉ vì giây phút kể trên

1070.Vợ chồng tình nghĩa tan liền ngờ đâu

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_107_A

-----HÌNH_SỐ_107

 

Đôi nơi cách trở lìa nhau

Khiến cho cha mẹ xiết bao bồi hồi.

Chốn quê tai tiếng mất rồi

Con vì chữ hiếu phải dời chân đi

Dù cho cách trở sơn khê

Chùa xa thanh tịnh tìm về nương thân

Mong qua bể khổ cõi trần

Tới gần bờ giác, xa dần bến mê

Đuốc quang minh sáng kể chi

1080.Cầu mong đốt cháy hết đi thành sầu,

 Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8, quanamthikinh_tranhve_108_A

-----HÌNH_SỐ_108

_____________________________


Xem thêm:

Quan Âm Thị Kính

Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_1/8 (Có 15 Hình Vẽ)

Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_2/8 (Có 16 Hình Vẽ)

Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_3/8 (Có 15 Hình Vẽ)

Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_4/8 (Có 15 Hình Vẽ)

Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_5/8 (Có 15 Hình Vẽ)

Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_6/8 (Có 16 Hình Vẽ)

Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_7/8 (Có 16 Hình Vẽ)

Quan Âm Thị Kính Minh Họa, Phần_8/8 (Có 15 Hình Vẽ)


_____________________________

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22 Tháng Bảy 201910:19 CH(Xem: 145)
8h sáng một buổi sáng mùa hè nắng gắt tháng 6 tại Hà Nội, một chuyến xe hàng nhét chật những thuốc men và thiết bị y tế đậu lại trước văn phòng của một tổ chức thiện nguyện ở Hà Nội. Rồi từ đây, các thiết bị y tế và thuốc men sẽ đi cùng bác sỹ Tadashi Hattori đến nhiều miền quê rất nghèo của Việt Nam.
18 Tháng Bảy 201911:07 CH(Xem: 140)
Đài truyền hình CNN trong Tháng Sáu loan tin, năm 2017, tỉ lệ tự tử ở lứa tuổi giữa 15 và 19 là 11.8/100,000 trong năm. Với lứa tuổi từ 20 đến 24, tỉ lệ là 17/100,000. Trong khoảng bốn tháng từ Tháng Mười Hai, 2018, tới Tháng Ba, 2019, theo ghi nhận của cơ quan cảnh sát miền Nam California, có 17 trường hợp thanh thiếu niên đã chết
17 Tháng Bảy 20198:41 CH(Xem: 195)
Kyle Huỳnh, 15 tuổi, học lớp 10 tại trung học Bolsa Grande, treo cổ tự tử tại nhà ngày 29 Tháng Mười Một gây xúc động mạnh nơi bạn học, đau buồn nơi gia đình, hoang mang nơi cộng đồng; và trên hết, để lại quá nhiều câu hỏi cho bất cứ bậc phụ huynh nào có con đang bước vào tuổi trưởng thành. Nguyên nhân cái chết thương tâm của Kyle
30 Tháng Sáu 20194:12 CH(Xem: 346)
Rừng Thu (Autumn Forest) - 50 bài thơ chuyển ngữ Anh Việt. Xuất bản June 2019 - Tác phẩm mới của nhà thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
11 Tháng Sáu 20199:53 CH(Xem: 246)
Trời mang sức mạnh núi này, Mang hùng vĩ của thân cây trên đồi, Hè mang hơi ấm mặt trời, Và bình lặng của biển khơi khắp miền, Mang hồn quảng đại thiên nhiên, Vòng tay an lạc của đêm lặng lờ, Mang thông thái của tuổi già, Tiềm năng chim phượng bay xa vô ngần,
04 Tháng Sáu 201911:04 SA(Xem: 334)
1. Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả." Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
03 Tháng Sáu 201911:47 SA(Xem: 366)
Trong một lần bình luận của mình, Glenn Beck đã từng nói rằng: Một người bình thường muốn chứng minh bản thân bình thường là điều hết sức khó khăn. Có lẽ chỉ có người không muốn chứng minh điều gì hết, mới có thể được gọi là một người bình thường. Về sau, rất nhiều người đã để lại lời bình luận của riêng họ
02 Tháng Sáu 20199:08 CH(Xem: 381)
Phóng viên nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời "Cám ơn!" nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền, một tiếng cũng không thèm mở miệng. Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi:
23 Tháng Năm 20199:43 SA(Xem: 430)
Tiền kiếp – có hay không? Miêu tả 2500 trường hợp trẻ em thuộc dữ liệu của trường Đại học Virginia (Hoa Kỳ) được các nhà nghiên cứu tìm hiểu cẩn thận kể từ khi bác sĩ Ian Stevenson nghiên cứu trường hợp đầu tiên cách đây 40 năm. Những đứa trẻ này thường bắt đầu kể về kiếp trước ở độ tuổi hai hoặc ba và có thể nói về gia đình lúc trước
21 Tháng Năm 20196:01 CH(Xem: 435)
Đây là cuốn sách thứ ba, trong loạt sách kể về những câu chuyện của các bệnh nhân của tôi. Tuy nhiên câu chuyện trong sách này có tính hấp dẫn nhất từ trước đến nay mà tôi đã được chứng kiến. Họ là một đôi bạn tri kỷ, mãi mãi gắn chặt vào nhau bằng tình yêu qua hết kiếp này sang kiếp khác. Làm thế nào mà chúng ta có thể tìm gặp
20 Tháng Năm 20199:06 CH(Xem: 414)
Thời đại ngày nay là thời đại khoa học, nhưng có thể nói chính xác hơn là thời đại khoa học vật chất, còn khoa học tinh thần thì có lẽ mới chỉ là những bước đi chập chững. Từ thượng cổ người ta đã suy nghĩ và tìm hiểu xem có tiền kiếp và luân hồi không, nhưng cho tới nay hầu như chưa có câu trả lời "khoa học". Những ý niệm, khái niệm,
11 Tháng Năm 201910:49 CH(Xem: 434)
Một chàng trai đến tìm nhà sư, anh nói: - Thưa thầy con muốn buông vài thứ nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng. Nhà sư đưa anh ta 1 cái tách và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong. Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi
19 Tháng Tư 201912:04 CH(Xem: 504)
Nói dối là một phần được chấp nhận trong cuộc sống, từ việc chúng ta tự động trả lời 'Tốt' khi có ai hỏi 'Hôm nay cậu thế nào?' cho đến lời khen khi một người bạn hỏi chúng ta có thích kiểu đầu mới trông phát gớm của cô ấy không. Ấy vậy mà bất chấp sự phổ biến của nói dối trong cuộc sống chúng ta, đa số chúng ta không thật sự giỏi
18 Tháng Tư 20199:52 CH(Xem: 411)
Wabi-sabi tạo nơi trú ẩn chống nỗi ám ảnh của thế giới hiện đại về sự hoàn hảo, và chấp nhận sự không hoàn hảo một cách có ý nghĩa hơn và đẹp hơn, theo cách riêng của họ. Rút tay một cách miễn cưỡng ra khỏi chiếc bát đang quay chầm chậm, tôi nhìn thành bát không được đồng đều từ từ dừng lại, mong có thể điều chỉnh nó thẳng lên chút nữa.
17 Tháng Tư 20199:51 CH(Xem: 457)
Mọi đứa trẻ ở Nhật Bản được dạy dỗ 'gaman', tức là kiên trì nhẫn nại ở các thời điểm khó khăn. Đó có phải một cách để tạo ra một xã hội trật tự, hay 'gaman' có một mặt tối của nó? Ngày làm việc ở Tokyo thường bắt đầu bằng một chuyến đi qua hệ thống tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất thế giới. Khoảng 20 triệu người đi tàu ở thủ đô Nhật Bản mỗi ngày.
28 Tháng Giêng 201910:04 CH(Xem: 539)
Ăn uống: Sử dụng nhiều rau xanh hàng ngày để bổ sung chất xơ cho đường tiêu hóa giúp làm nhuận tràng, hạn chế thực phẩm giàu béo, hạn chế dầu mỡ, thực phẩm chiên rán, hạn chế dùng chất kích thích như chè, café, bia rượu, chất cay, đắng, nóng. Uống đủ nước hàng ngày. – Vận động: Tránh béo phì, thường xuyên vận động
26 Tháng Giêng 20199:51 CH(Xem: 744)
Có một cậu sinh viên và một người Thầy lớn tuổi đang trao đổi với nhau về sự hoàn hảo. Chàng thanh niên với sức khỏe và lòng nhiệt huyết luôn muốn đi tìm cho mình mọi sự hoàn hảo. Người Thầy đã chú ý lắng nghe và thấu hiểu cậu sinh viên. Với bao nhiêu năm sống và hiểu biết bao chuyện xảy ra, ông nhẹ nhàng nói với cậu sinh viên:
21 Tháng Giêng 201910:37 CH(Xem: 665)
Từ trước khi được làm mẹ, tôi đã gặp chẳng ít những người mẹ đau khổ, luôn tự hỏi một câu: Tại sao mình đã hy sinh cho con tất cả, mà vẫn chẳng thể có được đứa con như mình mong muốn? Đứa con ấy có thể đã hỗn hào với mẹ, có thể đã cưới người vợ không hợp ý mẹ, đã lựa chọn một nghề nghiệp mà người mẹ kịch liệt phản đối,
05 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 841)
Có nơi nào đủ da thú vật để bao phủ toàn bộ thế giới không? Chẳng cần thế, tôi chỉ cần đi một đôi dép bằng da thú vật, thì cũng giống như cả thế giới nầy được bao phủ bằng da. Cũng như thế, tôi không thể nào kềm chế các hiện tượng bên ngoài, nhưng tôi có thể kềm chế tâm của tôi. Nếu làm như vậy, tôi đâu cần kềm chế bất cứ điều gì khác?
02 Tháng Giêng 201910:36 SA(Xem: 983)
Quy Tắc Thứ Nhì - Bạn sẽ được trao tặng các bài học. Bạn được theo học tại một trường toàn thời gian (không chính thức) có tên là Cuộc Đời. Mỗi ngày ở trường học nầy bạn sẽ có cơ hội học các bài học. Bạn có thể thích hoặc ghét những bài học nầy, tuy nhiên, bạn đã sắp đặt chúng như một phần trong học trình của bạn.
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 1017)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 2321)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
12 Tháng Hai 20196:53 SA(Xem: 1226)
Là những người Phật Tử, tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta nên đại diện cho giới không-gây-hại bằng mọi cách chúng ta có thể làm được, và chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ giới luật nầy. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ nên ngồi thiền định, hoặc là chỉ nói lời nguyện cầu từ bi, vân vân...
17 Tháng Tám 20197:00 SA(Xem: 684)
Tủ Sách Và Các Bài Viết Của HT. Thích Thanh Từ
12 Tháng Tám 20197:04 CH(Xem: 134)
Giáo Pháp chắc chắn phải được học, nhưng hơn nữa, phải được thực hành, và trên hết, phải được tự mình chứng ngộ. Học suông mà không thật sự mình thực hành thì không bổ ích. Đức Phật dạy rằng người có pháp học mà không có pháp hành cũng tựa hồ như tai hoa lộng lẫy mầu sắc,
04 Tháng Tám 20197:33 CH(Xem: 143)
Quyển sách này đã được dịch và ấn tống cho các Phật tử tu thiền trong nhiều năm qua. Những lời dạy từ căn bản giúp làm sâu sắc thêm việc thiền tập và phát sinh trí tuệ minh sát. Vì là trích chọn lại nên có nhiều chỗ, nhiều ý lặp đi lặp lại, nhưng bản thân sự lặp đi lặp lại cũng là một phong cách giảng dạy của thiền sư Ajahn Chah,
22 Tháng Sáu 20194:39 CH(Xem: 837)
"Ở gần tỉnh Benares, trong công viên nai ở Isipatana, Bậc Giác Ngộ, bậc hoàn hảo, bậc hoàn toàn tỉnh thức, tức là Đức Phật đã lăn Bánh-Xe-Pháp cao-quý nhất. Và bánh xe pháp nầy không thể nào bị quay ngược (trở lại) bởi bất cứ người nào trên thế giới, dù cho: đó là nhà sư tu khổ hạnh, hoặc là vị Bà La Môn, hoặc là vị trời, hoặc là Ma Vương,
20 Tháng Sáu 201910:54 CH(Xem: 686)
Tại thành phố Sāvatthī (Xá Vệ). "Nầy các Tỳ Kheo, ta sẽ giảng dạy, và phân tích cho các ông nghe về con đường cao quý có tám phần. Khi ta nói, các ông hãy chú ý và lắng nghe." "Bạch Thế Tôn, dạ vâng," họ cùng trả lời. Rồi, Đức Phật nói như sau: "Con đường cao quý có tám phần là gì? Con đường nầy gồm có: cái-nhìn-đúng, suy-nghĩ-đúng,
11 Tháng Ba 20191:03 CH(Xem: 2855)
Hôm nay là ngày quý vị làm việc một cách hăng hái - Bởi vì ai biết được, cái chết có thể xảy ra ngày mai! Chẳng có cách nào để mặc cả (và điều đình) với lưỡi hái của Thần Chết và đoàn âm binh đáng sợ của ông ta. Vị Đại Sư sống an lạc đã giải thích rằng những người hết lòng sống thiền (theo cách trên), họ sống với tâm hăng hái
07 Tháng Hai 201912:02 CH(Xem: 1355)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau: "Bà La Môn Bharadvaja, dường như, đã trở thành một nhà sư tu theo Đại Sư Gotama (Cồ Đàm)." Tức giận và không vui, ông ta đi đến nơi Đức Thế Tôn ở.
06 Tháng Hai 201910:00 SA(Xem: 1776)
1. Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama, có tên là Kesaputta. Người (bộ lạc) Kamala là các cư dân của Kesaputta: "Đức Thế Tôn Gotama (Cồ Đàm), là một vị tu sĩ, là con trai của dòng họ Sakyans (Thích Ca),
05 Tháng Hai 201910:45 CH(Xem: 4590)
Phước lành thay, thời gian nầy vui như ngày lễ hội, Vì có một buổi sáng thức dậy vui vẻ và hạnh phúc, Vì có một giây phút quý báu và một giờ an lạc, Cho những ai cúng dường các vị Tỳ Kheo. Vào ngày hôm ấy, lời nói thiện, làm việc thiện, Ý nghĩ thiện và ước nguyện cao quý, Mang lại phước lợi cho những ai thực hành;