Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_3/3 (Có 15 Hình Vẽ)

25 Tháng Mười Hai 20169:53 CH(Xem: 4759)
Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_3/3 (Có 15 Hình Vẽ)

Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_3/3, DiaTang_B
(Hình Gợi Ý: Bồ Tát Địa Tạng)Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_3/3 (Có 15 Hình Vẽ)
Truyện Thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Minh Họa: Dương Kinh Thành
(Diệu Phương Xuất Bản 2009)


32.____________________________

 

777.Mục Kiền Liên cũng thầm vui

Nghĩ rằng bà mẹ quý thời giờ đây

Cũng chung hưởng phước báu này

780.Nhờ hào quang Phật đọa đày tiêu tan.

Một hôm nhân có duyên phần

Ngài quỳ hỏi Phật, băn khoăn nặng tình:

“Hồng ân Phật rạng anh linh

Cho nên khắp cả chúng sinh được nhờ

Mẹ con hoàn cảnh bây giờ

Oan khiên cởi bỏ chắc là thảnh thơi

Trong vô lượng số cõi trời

Mẹ con không biết ở nơi chốn nào?”

Tức thời Đức Phật phán mau:

790.“Mẹ con tội chướng nặng sâu kể gì

Vừa ra khỏi ngục ‘A Tỳ’

Lại sa ngục ‘Hắc Ám’ kia mất rồi!”

 

33._____________________________

 

793.Mục Kiền Liên lòng rối bời

Quyết tâm tìm mẹ, ngài dời chân đi

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_3/3, muclienthanhde_tranhve_31_A

-----HÌNH_SỐ_31

 

Xuống tầng “Hắc Ám” quản chi

Tấm lòng hiếu thảo khắc ghi sáng ngời.

Nơi đây địa ngục đầy người

Chen nhau, đói khát miệng thời rên la

Ngài nghe trong dạ xót xa

800.Kiếm tìm khắp chốn không ra mẹ mình,

Cuối cùng thấy mẹ tội tình

Thân run vì đói! Hết tinh anh rồi

Không còn phân biệt được ai,

Ngài lay vai mẹ mong người tỉnh ra

Nhưng sao mắt mẹ lờ đờ

Nhìn ngài lơ láo, miệng bà van xin:

“Chao ơi đói khát ngày đêm

Thân tôi lạnh quá, chỉ thèm ăn thôi!”

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_3/3, muclienthanhde_tranhve_32_A

-----HÌNH_SỐ_32

 

Thần thông đã sẵn có rồi

810.Mục Kiền Liên kiếm cơm thời được ngay

Bưng cơm dâng mẹ ngang mày

Bà Thanh Đề thấy đưa tay đỡ liền

Mừng hớn hở, sướng cuồng điên

Nhưng tâm bủn xỉn có quên đâu nào

Nên tay này bốc ăn vào

Tay kia vội vã che mau cơm mình

Lo người giựt, sợ người giành

Vì toàn kẻ đói vây quanh dữ dằn.

Than ôi cơm chửa kịp ăn

820.Lửa hồng bỗng đốt thành than mất rồi

Đốt luôn khét lẹt đôi môi

Da thời lửa cháy, miệng thời máu tuôn.

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_3/3, muclienthanhde_tranhve_33_A

-----HÌNH_SỐ_33

 

Ngài nhìn mẹ thấy kinh hồn

Bật lên tiếng khóc đau buồn thảm thê

Thương bà mẹ nghiệp nặng nề

Hết đường cứu nổi, khó bề thoát ra.

Ngài liền bật khóc chan hòa

Đầm đìa giọt lệ, nhạt nhòa bờ mi

Khiến cho lũ quỷ sứ kia

830.Nổi lòng thương cảm cùng chia bể sầu.

Ngài buồn ngửa mặt than mau

 “Thần thông mình cứu biết bao nhiêu người

Giờ đây bất lực mất rồi

Bó tay nhìn mẹ nổi trôi thụ hình

Thần thông giỏi cũng cam đành

Khó qua nghiệp lực mẹ mình gây ra

 Thôi đành về lại Phật Đà

Cầu xin giúp mẹ thoát qua nạn này!”

 

34.________________________

 

Mục Kiền Liên tìm Phật ngay

840.Quỳ xin thương xót chỉ bày lối đi

Phật lên tiếng dạy từ bi:

“Mẹ con gốc tội rất chi nặng nề

Tham lam, độc ác nhiều bề

Qua bao tiền kiếp không hề hoàn lương

Dù con hiếu thảo trăm đường

Dù con bậc nhất thần thông đạt thành

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_3/3, muclienthanhde_tranhve_34_A

-----HÌNH_SỐ_34

 

Một thân khó cứu mẹ mình

Gặp hoàn cảnh đó cũng đành chịu luôn

Khác gì một chiếc thuyền con

850.Chở đâu nổi đá lớn hơn chiếc thuyền,

Muốn cho mẹ thoát ngục trên

Phải nhờ thần lực vô biên phi thường

Của tăng, ni khắp mười phương

Đã tu chứng đắc đạo vàng quang vinh

Suốt trong ba tháng tịnh thanh

An cư, tự tứ, tu hành chuyên tâm

Ngày Rằm tháng Bảy hàng năm

Tập trung chú nguyện cầu an cho bà,

Riêng phần con phải thiết tha

860.Cúng dường Tam Bảo thật là trang nghiêm

Đồng thời sám hối ngày đêm

Tiếp tay cho mẹ, lòng tin nhiệt tình

Phát tâm cầu nguyện chân thành

May ra mới chuyển nghiệp nhanh cho bà.

Nhờ bao công đức cao xa

Mẹ cha quá vãng đã qua bảy đời

Cũng được siêu thoát cõi trời,

Mẹ cha hiện tại phước thời hưởng ngay

Lỡ gây tai ách lâu nay

870.Xưa kia tích tụ, giờ này tiêu tan.”

 

35._____________________________

 

871.Mục Kiền Liên nghe lời vàng

Tức thời tỉnh ngộ, dâng tràn niềm tin

Theo lời Phật dạy như trên

Vu Lan vừa tới ngài liền thành tâm

Cúng dường thiết lễ trai đàn

Nhờ vào công đức của hàng chân tu

Hợp cùng pháp lực thượng thừa

Phật Đà tích tụ có từ bao lâu

Bà Thanh Đề thoát ngục sâu

880.Dứt mau cảnh huống khổ đau ngục hình

Được siêu thoát, hưởng an lành

Hưởng thêm phước báu được sinh cõi Trời

Cung trời Đao Lợi tuyệt vời

Một nơi lý tưởng mọi người cầu mong.

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_3/3, muclienthanhde_tranhve_35_A

-----HÌNH_SỐ_35

 

36._____________________________

 

885.Mục Kiền Liên rất vui mừng

Sau khi thấy mẹ thoát vòng đau thương

Ngài bèn đến trước Phật đường

Chắp tay bạch Phật mối vương bận lòng:

“Bạch Thế Tôn thân mẫu con

890.Được nhờ Tam Bảo đức luôn tràn trề

Nhờ oai lực của tăng, ni

Mẹ con thoát khỏi ngục kia gia hình

Thoát loài ngạ quỷ, súc sinh

Dứt vòng khổ não. Quả tình mừng thay!

Vậy thưa về đời sau này

Trong hàng Phật tử đó đây có người

Khi mùa Vu Lan tới rồi

Muốn làm lễ ở khắp nơi chùa chiền

Để mong tạo chút cơ duyên

900.Hầu mong cứu độ mẹ hiền cha yêu

Hiện đang sống cạnh sớm chiều

Hoặc là đã mất trong nhiều kiếp xưa

Giờ đây con cháu gắng tu

Vu Lan dâng lễ khắp chùa được chăng

Mong nghe Phật ban lời vàng

Cho hàng Phật tử biết đường theo ngay?”

Phật nghe xong dạy: “Lành thay!

Đời sau nếu đúng vào ngày Vu Lan

Ngày Rằm tháng Bảy hàng năm

910.Ngày ‘Phật hoan hỷ’ thành tâm cúng dường

lòng hiếu thảo yêu thương

Mong đền đáp lại công ơn biển trời

Của cha mẹ trong nhiều đời

Dù thời hiện tại hay thời trước kia

Vu Lan làm lễ sớm khuya

Nhờ công đức của tăng, ni nhiệt tình

Cùng nhau chú nguyện giúp mình

Thời cha mẹgia đình hiện nay

Tăng thêm phước thọ tràn đầy

920.Khỏi điều tai họa đọa đày nổi trôi,

Còn cha mẹ mất lâu rồi

Lỡ lầm bất thiện bảy đời đã qua

Nhờ Vu Lan cứu độ ra

Thoát đường địa ngục thật là khổ đau

Cõi nhân thiên được sinh vào

Tràn đầy phước báu, dạt dào niềm vui!”

 

37._____________________________

 

927.Sau khi Phật dạy dứt lời

Mục Kiền Liên với mọi người chung quanh

Bốn chúng đệ tử thuận thành

930.Cùng nhau hoan hỉ tuân hành theo ngay.

Kể từ đó, cho đến nay

Lệ thường cứ đến mùa này trong năm

Vào tháng Bảy, đúng ngày Rằm

Mọi người làm lễ Vu Lan nguyện cầu

Tỏ lòng hiếu thảo đậm sâu

Mong cha mẹ hưởng được bao phước lành.

Nhờ lời chú nguyện tâm thành

Tạo ra sức mạnh quả tình lớn lao

Gây niềm thông cảm dạt dào

940.Để rồi kích thích ngay vào mẹ cha

Nếu đang trong cảnh xót xa

Tràn đầy khổ lụy, chan hòa đớn đau

Tâm hồn sẽ tỉnh ra mau

Thoát cơn mê muội, thoát màu vô minh

Chuyển tâm niệm ác của mình

Hướng về nẻo thiện, tốt lành! Quý thay!

Chính nhờ sự chuyển hướng này

Mà người mắc tội thoát ngay ngục hình

Thoát đau thương, thoát tội tình

950.Chính do tâm đó tạo thành trước kia.

Lời vàng kinh điển khắc ghi:

“Tâm người trong lúc mê si điên cuồng

Lỡ gây nghiệp chướng tai ương

Để rồi bị đọa vào đường ngục sâu

Nếu chuyển tâm, nếu quay đầu

Nghiệp dù dữ sẽ chuyển mau thành lành.”

 

38._____________________________

 

957.Từ khi cứu được mẹ mình

Trả xong chữ hiếu, trọn tình mẹ con

Ngài Mục Kiền Liên quyết lòng

960.Tu hành bên Phật ở trong cửa Thiền

Tâm an tịnh, chí vững bền

Sống đời trong sạch, nương miền thanh cao

Nhưng do nghiệp dữ thuở nào

“Nghiệp” từ tiền kiếp, “nhân” bao nhiêu đời

Bây giờ trổ quả dữ rồi

Cho nên ngài phải tới thời mạng vong.

 

39._____________________________

 

967.Trên đường hoằng pháp thong dong

Một hôm ngài phải qua vùng núi cao

Đường đi nguy hiểm xiết bao

970.Ngờ đâu một bọn nấp vào phía trên

“Lõa hình” ngoại đạo tị hiềm

Đã từng ganh ghét, lại thêm căm thù

Giờ đây phục kích người tu

Âm mưu giết hại rất ư bạo tàn,

Khi ngài vừa mới đi ngang

Trên cao bọn chúng vội vàng hè nhau

Cùng xô đá nặng xuống mau

Rơi như thác đổ sấm gào ầm vang

Bít luôn cả lối đi ngang

980.Nhục thân tôn giả tiêu tan tức thì

Xương giập nát, máu đầm đìa

Trăm phần rùng rợn, muôn bề thảm thương.

Ngài Xá Lợi Phất tìm đường

Nhờ thần thông đến cứu không kịp thời

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_3/3, muclienthanhde_tranhve_36_A

-----HÌNH_SỐ_36

 

Bèn nêu thắc mắc đôi lời:

“Thần thông bạn giỏi giúp đời lâu nay

Sao không sử dụng dịp này

Để mà cứu thoát chính ngay mạng mình?”

Mục Kiền Liên khẽ trần tình:

990.“Một khi nghiệp tới thì đành chịu thôi

Chữ ‘thần’ chưa nhớ tới rồi

Làm sao còn nhớ kịp thời chữ ‘thông’!”

Thốt lời hấp hối vừa xong

Mục Kiền Liên đã mạng vong tức thì.

Về phần bọn ngoại đạo kia

Đều cùng toại nguyện sau khi giết người

Muốn làm hại Phật không xuôi

Nên mong hại đệ tử ngài từ lâu

Đây là đệ tử hàng đầu

1000.Hầu làm Phật giáo tiêu hao uy quyền.

 

40._____________________________

 

1001.Tin về ngài Mục Kiền Liên

Loan truyền khắp chốn, tới liền hoàng cung

Vua A Xà Thế nổi xung

Lệnh truyền bắt cả ngàn hung thủ này

Toàn phường “lõa thể” quanh đây

Mang qua hầm lửa ném ngay chúng vào

Bọn gian chịu tội cùng nhau

Chết sa vào địa ngục sâu kia liền.

 

41._____________________________

 

Nghe tin ngài Mục Kiền Liên

1010.Vì phường ngoại đạo trong miền mạng vong

Các tăng, ni đều mủi lòng

Lệ tuôn sầu thảm vô cùng bi ai

Kéo nhau đến trước Phật đài

Quỳ xin hỏi Phật chuyện ngài Mục Liên

Thần thông vốn giỏi vô biên

Cớ sao tai họa người hiền vương mang.

Ôn tồn Đức Phật dạy rằng:

“Chúng ta đừng quá xót thương thảm sầu

Ta từng nói đã từ lâu

1020.Thần thông dù giỏi cũng đâu ích gì

Khó mà thắng nghiệp báo kia,

Mục Liên tuy rất giỏi về thần thông

Trước đây cứu mẹ chẳng xong

Thì nay cũng chẳng cầu mong cứu mình

Một khi nghiệp lực hoành hành

Thần thông dù giỏi cũng đành chịu thôi,

Mục Liên biết trước hết rồi

Biết rằng tai họa chết người xảy ra

Dùng thần thông sẽ vượt qua

1030.Dễ đâu chịu chết xót xa thế này

Nhưng làm như vậy không hay

nghiệp lực vẫn vần xoay theo mình,

Mục Liên thảm họa biết rành

Nhưng mà hứng chịu, thuận tình, an nhiên

Vì mong trả hết nghiệp liền

Một lần trả dứt nghiệp tiền kiếp xưa

Hầu an nhàn trong đường tu

Hoàn thành Phật đạo kể từ kiếp sau,

Điều cao quý đứng hàng đầu

1040.Mục Liên bảo vệ đạo mầu quang vinh

Nên tuẫn tử, nên hy sinh

Tấm gương sáng đó quả tình quý sao!”

Nghe lời Phật dạy thâm sâu

Vây quanh đệ tử cùng nhau thấm nhuần

Bình tâm tỉnh ngộ ra dần

Cùng xin tìm hiểu cội nguồn lâu nay

Từ trong tiền kiếp trước đây

Mục Liên ngài đã trót gây nghiệp gì?

 

42._____________________________

 

Trong một tiền kiếp xưa kia

1050.Mục Liên ngài vốn trụ trì chùa to

Là thầy tăng rất nhân từ

Đạo cao, đức trọng đường tu vẹn toàn,

Một hôm thầy phải đích thân

Làng bên thỉnh việc, thầy cần đi xa

Dặn dò đệ tử ở nhà:

“Sẵn sàng tiếp đón thật là nghiêm trang

Có hai thí chủ ghé làng

Đến chùa lễ Phật, cúng dường hôm nay.”

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_3/3, muclienthanhde_tranhve_37_A

-----HÌNH_SỐ_37

 

Cả chùa chờ đợi suốt ngày

1060.Chẳng ai ghé đến nơi đây cúng dường

Trời chiều khuất bóng tà dương

Một người đệ tử vội vàng bước ra

Đưa tay đóng cửa chùa nhà

Chợt nhìn thấy vợ chồng già ngoài hiên

Dáng nghèo khó, vẻ lành hiền

Cùng nhau khiêm tốn ngồi bên mé ngoài

Chắc chờ chắc đợi lâu rồi

Chưa về, dù sắp tối trời quanh đây

Hỏi thăm, đệ tử được hay

1070.Hai ông bà tới cổng này từ trưa

Ngồi đây chờ gặp quý sư

Không ai hỏi tới nên chưa dám vào

Nhà xa, đi lại khó sao

Lại thêm nghèo túng nhưng nào quản chi

Tới đây lễ Phật từ bi

Cúng dường Tam Bảo lòng thì thành tâm

Cứ chờ đợi, chẳng ngại ngần

Dù cho đêm xuống xa gần vắng hoang.

Nghe xong đệ tử ngỡ ngàng

1080.Lòng thầm bực bội nghĩ rằng: “Ôi thôi!

Chính hai hành khất này rồi

Cửa chùa chắn lối cùng ngồi quá lâu

Thời còn có thí chủ nào

Tới đây mà lại muốn vào làm chi!”

Lộ tâm phân biệt tức thì

Chê bai rách rưới, khinh khi bần hàn

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_3/3, muclienthanhde_tranhve_38_A

-----HÌNH_SỐ_38

 

Nhìn lạnh nhạt, nói lẹ làng:

“Lần sau lễ Phật cúng dường được thôi

Tới giờ chùa đóng cửa rồi.”

1090.Bà già kính cẩn thốt lời phân bua:

“Bữa sau lễ Phật trong chùa

Thôi thì nghĩ lại kể như được rồi

Lần này đã lỡ tới nơi

Có lon gạo mới của người làng xa

Với lòng thành vợ chồng già

Xin cho dâng lại thiết tha cúng dường.”

Nghe xong đệ tử khinh thường

Vô tình buông tiếng chán chường, sân si:

“Tưởng rằng đem cúng những gì

1100.Nhỏ nhoi lon gạo chùa thì thiếu chi

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_3/3, muclienthanhde_tranhve_39_A

-----HÌNH_SỐ_39

 

Thôi mau mau hãy đem về.”

Bà già năn nỉ não nề lắm thay:

“Gạo từ xa mang tới đây

Lột ra từng hột bảy ngày bảy đêm

Trộn vào nếp hiếm trong miền

Ướp cùng mật ngọt, lại thêm vị đường

Thành tâm đem đến cúng dường

Trước là cúng Phật, sau hàng chư Tăng…”

Bà già đang nói dở dang

1110.Vừa xoay mặt lại, phũ phàng xiết bao

Cửa chùa đã đóng sập vào.

Ông chồng ngồi cạnh từ đầu lặng thinh

Kiên trì, nhẫn nhục, tận tình

Giờ đây nói nhỏ: “Chúng mình về thôi!”

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_3/3, muclienthanhde_tranhve_40_A

-----HÌNH_SỐ_40

 

Nhưng bà vợ nổi giận rồi

Trong cơn sân hận chân thời đạp ra

Gạo lon tung tóe gần xa

Miệng bà lớn tiếng thét la rầm trời:

“Thề ngàn kiếp, nguyện vạn đời

1120.Gặp chùa tôi phá tơi bời chẳng nương

Gặp tăng, ni khắp muôn phương

Tôi thời khinh miệt chẳng thương tiếc gì!”

Ông chồng lệ ứa bờ mi

Ngậm ngùi thương vợ chỉ vì phút giây

Hận thầy, nhân xấu trót gây

Bình tâm thấy đáng tiếc thay vô ngần

Trong lòng ông bỗng nguyện thầm:

“Gặp duyên tôi sẽ quyết tâm tu liền!”

Hai vợ chồng rời mái hiên

1130.Bà đi tức tối muộn phiền khôn nguôi.

 

43._____________________________

 

1131.Thầy trụ trì về tới nơi

Hỏi thăm cơ sự đầu đuôi tỏ tường

Phạt chàng đệ tử lầm đường

Phải lo sám hối quỳ hương tức thì

Làm sai trái, thiếu từ bi

Có tâm phân biệt còn gì lòng nhân,

Bản thân thầy cũng trở trăn

Tự mình sám hối, ăn năn vô cùng

Nghĩ thầm buồn bã trong lòng:

1140.“Lỗi do đệ tử ở trong chùa này

Nên bà thí chủ chua cay

Buông lời thề độc đọa đày gieo nhân,

Tại mình vắng mặt bất thần

Cho nên mới tạo thêm phần tang thương.”

Thầy bèn bước tới thiền đường

Trước bàn thờ Phật thắp hương thề nguyền:

“Đời đời kiếp kiếp luân phiên

Nguyện làm con mãi, không phiền muộn chi

Làm con bà thí chủ kia

1150.Hầu mong trả dứt nghiệp đi cho bà

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_3/3, muclienthanhde_tranhve_41_A

-----HÌNH_SỐ_41

 

Nghiệp bà vừa mới gây ra!”

Rồi thầy khấn nguyện thiết tha thêm liền:

“Khi bà phá phách chùa chiền

Thời con tâm nguyện xây thêm cảnh chùa,

Khi bà bất kính cửa từ

Khinh thường các giới đang tu thuận thành

Thời con nguyện được tu hành

Nguyện theo bà mãi loanh quanh chẳng rời

Nguyện thề xin mãi ghi lời

1160.Đến khi bà dứt nghiệp rồi mới yên!”

Thầy trụ trì trong cửa thiền

tiền thân của Mục Liên bây giờ,

Bà già nghèo khó xa xưa

Chính là người thiếu nhân từ giờ đây

Là Thanh Đề trong kiếp này,

Luân hồi, nhân quả vần xoay chuyển hoài.

 

44._____________________________

 

1167.Giờ nghe chuyện kiếp thứ hai

gia đình nọ sinh trai nối dòng

Cửa nhà giàu có vô cùng

1170.Chàng trai con một nên không thiếu gì

Sống đời sung sướng kể chi

Nhưng chàng lại chẳng nghĩ suy tốt lành

Chỉ say sưa, không học hành

Giao du kẻ xấu ở quanh vùng này

Phường phản bạn, quân lừa thầy

Xúm vào lợi dụng bao ngày tháng qua,

Chàng coi thường mẹ lẫn cha

Bao lời khuyên nhủ bỏ qua chẳng màng,

Sống trong tình cảnh phũ phàng

1180.Đêm ngày cha mẹ của chàng khóc than

Bất thần sinh bệnh nguy nan

Mù lòa đôi mắt vô vàn thảm thương.

Một ngày bạn xấu tìm đường

Gài cô gái nọ cho chàng kết hôn

Mẹ cha nghe vậy mừng luôn

Nghĩ con có vợ bớt còn bê tha,

Ai dè cô vợ chàng ta

Mỗi khi trước mặt tỏ ra ngoan hiền

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_3/3, muclienthanhde_tranhve_42_A

-----HÌNH_SỐ_42

 

Để người thân không trách phiền

1190.Sau lưng mưu kế lấy tiền của thôi

Gia tài chồng nhắm mãi rồi,

Bọn vô lại nọ tức thời tiếp tay

Để chờ chia chác của này

Chàng con ngu dại nào hay bẫy tình

Cho rằng hiện ở gia đình

Vợ là dâu thảo, đời mình thăng hoa.

Một hôm chàng phải đi xa

Khi về thấy nước đổ ra giữa nhà

Hỏi thời vợ nói: “Ông già

1200.Giờ đây khó tính, khó mà chiều ông

Đem dâng nước để ông dùng

Ông chê nóng, lạnh thường không hài lòng

 Nên ông đổ nước tứ tung

Tính tình rất chướng, lạ lùng kể chi.”

Một hôm chàng ở xa về

Thấy cơm vung vãi bốn bề phòng ăn

Chàng bèn tìm vợ hỏi thăm

Vợ cho biết: “Mẹ khó khăn vô cùng

Đem dâng cơm để bà dùng

1210.Bà chê cơm mãi rồi vung khắp nhà

Thật là bà chướng quá mà

Khó mà tìm cách chiều bà êm xuôi.”

 

45._____________________________

 

1213.Đây là mưu kế vợ thôi

Nhưng chàng nào biết, tâm thời u mê

Nên khi cô vợ tỉ tê

Cứ than thở mãi, cứ chê trách hoài

Anh chồng nghe cũng lọt tai

Xiêu lòng mắc bẫy tin nơi vợ nhà

Một ngày đem cả mẹ cha

1220.Bỏ rơi giữa chốn rừng già thẳm xa

Nghĩ rằng cha mẹ mù lòa

Khó bề tìm cách thoát ra khỏi rừng.

Vợ chồng già thật đáng thương

Cho rằng con bị lạc đường mà thôi

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_3/3, muclienthanhde_tranhve_43_A

-----HÌNH_SỐ_43

 

Nào hay ý định tanh hôi,

Vợ chồng mò mẫm lần hồi suốt đêm

Mưa lạnh lẽo, gió cuồng điên

Sáng may có kẻ trong miền đi qua

Thấy người quờ quạng mù lòa

1230.Thương tình giúp đỡ đưa ra phía ngoài

Về nhà yên ổn cả hai,

Chàng con cùng vợ đóng vai ngoan hiền

Giả như mừng rỡ vô biên

Hỏi thăm cha mẹ huyên thuyên mặn nồng.

 

46._____________________________

 

1235.Sau lần đầu chẳng thành công

Vợ kia lại cứ cùng chồng tỉ tê

Bày mưu tính kế gớm ghê

Anh chồng theo vợ, u mê ngu đần

Một hôm bày chuyện bất nhân

1240.Anh chồng tới cạnh song thân thưa rằng:

“Xa bên ngoại đã lâu năm

Giờ mình nên trở về thăm chốn này.”

Song thân nghe ưng thuận ngay

Chàng thuê xe ngựa một ngày cùng đi

Chàng cầm cương lái xe kia

Chở cha chở mẹ rất chi thắm tình,

Tới rừng già, gặp khúc quanh

Lặng im, hoang vắng, gập ghềnh, tối tăm

Chàng con dừng ngựa bất thần

1250.Giả như gặp kẻ bất nhân chặn đường

Tay chân khua động vang rừng

Giả như đang chống cự phường gian manh

Miệng chàng la hét thất thanh

Làm như chính bản thân mình lâm nguy

Rồi nhân lúc náo loạn kia

Chàng không còn chút lương tri con người

Lấy cây roi quất tơi bời

Quất cha, quất mẹ miệng thời hét la

Giả như cướp đánh mẹ cha

1260.Đúng như cùng vợ ở nhà mưu toan

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_3/3, muclienthanhde_tranhve_44_A

-----HÌNH_SỐ_44

 

Thật là bất hiếu vô vàn

Vô minh xui khiến bạo tàn ra tay,

Về phần cha mẹ nào hay

Mù lòa đâu thấy quanh đây chút gì

Dù đang đau đớn kể chi

Tưởng rằng có bọn cướp kia thật tình

Hai người không nghĩ đến mình

Hai tay quờ quạng ở quanh chỗ ngồi

Trong tâm nghĩ đến con thôi

1270.Sợ con bị hại, hai người cùng la:

“Con ơi! Mau chạy cho xa

Kẻo quân cướp bóc đánh mà mạng vong

Con còn vợ trẻ chờ trông

Mẹ cha dù thác thời lòng cũng cam!”

 

47._____________________________

 

1275.Tiếng “con ơi!” thốt nhẹ vang

Yêu thương, tha thiết, nồng nàn, thiêng liêng

Khiến chàng con thức tỉnh liền

Thấy mình bất hiếu nhất trên cõi đời

“Con ơi!” âm hưởng tuyệt vời

1280.Như gieo tâm đạo, như khơi lòng từ

Quay đầu khỏi cảnh âm u

Rời con đường xấu chàng đưa xe về

Tới nhà thú thật mọi bề

Rồi chàng quỳ lạy rất chi tâm thành

Quỳ xin sám hối tội tình

Xin cha với mẹ của mình thứ tha,

Rồi cho vợ về quê nhà

Về nơi nguyên quán phương xa của nàng.

Chàng con một thuở lầm đường

1290.Giờ lìa bạn cũ, lìa phường gian manh

Say sưa tật xấu bỏ nhanh

Quay về nẻo chánh, an lành, thật chân

Suốt đời nguyện sống độc thân

Chăm lo phụng dưỡng ân cần mẹ cha,

Rồi chàng phát nguyện thiết tha

Xin làm con của ông bà dài lâu

Đời đời, kiếp kiếp về sau

Với bao lòng hiếu, với bao tâm từ.

Chàng con trong kiếp xa xưa

1300.Là Mục Liên khoác áo tu kiếp này,

Còn bà mẹ kiếp trước đây

Kiếp này là mẹ của thầy Mục Liên.

 

48._____________________________

 

1303.Bà Thanh Đề, thiếu lòng tin

Cho nên nhân xấu triền miên gieo hoài

Để rồi hái quả bi ai

Xác thân đầy đọa, hình hài thương đau

Trầm luân dưới chốn ngục sâu

Tấm gương còn đó ai nào dễ quên.

Riêng về phần thầy Mục Liên

1310.Ngẫm qua tiền kiếp kể trên rõ ràng

Một thời bất hiếu bạo tàn

Kiếp này quả báo phũ phàng lắm thay

Và trong kiếp sau cùng này

Nghiệp mong trả dứt không dây dưa hoài

Cho nên hứng tảng đá rơi

Tan xương, nát thịt đè người cũng cam

Nghiệp thế gian trả không oan

thần thông giỏi cũng làm ngơ thôi

Một khi trả dứt nghiệp rồi

1320.Đường tu mới mở rạng ngời kiếp sau.

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_3/3, muclienthanhde_tranhve_45_A

-----HÌNH_SỐ_45

_____________________________

  

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 548)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 896)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 559)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 550)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 567)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 503)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 687)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 622)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 652)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 608)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 610)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 777)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 736)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 814)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 2167)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 962613)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 1668)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 1783)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 1567)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 1666)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 1472)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 1603)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 1334)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 1390)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 1475)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 1820)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 1302)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 1409)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 1547)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 1348)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 1967)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 1860)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 2481)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 4186)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 5901)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 782)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 842)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 836)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 687)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 5946)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 816)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 857)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 3466)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 2474)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng