Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9

29 Tháng Giêng 20175:00 CH(Xem: 3179)
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9

Buddha3AS1
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9

Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9
Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến - Source-Nguồn: buddhanet.net


a001_ma

1) VƯƠNG QUỐC NƠI ĐỨC PHẬT LỚN LÊN

 

1. Vị anh hùng trong câu chuyện nầy là Thái Tử Siddhartha (Sĩ Đạt Ta), người trở thành Đức Phật sau nầy, ngài đã sống cách đây hơn 2500 năm. Bố ngài là Vua của bộ tộc Sakya (Thích Ca), tức là Vua Suddhodana (Tịnh Phạn), và mẹ ngài là Hoàng Hậu Maha Maya (Ma Da, hoặc Ma Gia). Họ sống ở Ấn Độ, trong một thành phố tên là Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ), ở chân đồi của dãy núi Himalayas (Hy Mã Lạp Sơn).

1) THE COUNTRY WHERE THE BUDDHA GREW UP

 

1. The hero of our story is Prince Siddhartha, the Buddha-to-be, who lived more than 2,500 years ago. His father was the Rajah of the Sakya clan, King Suddhodana, and his mother was Queen Maha Maya. They lived in India, in a city called Kapilavatthu, in the foothills of the Himalayas.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9, a002_a

2) THÀNH PHỐ KAPILAVATTHU (CA TỲ LA VỆ)

 

2. Bố mẹ của Thái Tử Siddhartha (Sĩ Đạt Ta) thuộc về giai cấp chiến sĩ của Ấn Độ. Họ sống trong cung điện đẹp đẽ và to lớn thuộc thành phố (cũng là thủ đô) Kapilavatthu, bên dưới những ngọn núi hùng vĩ thuộc dãy núi Himalayas. Hoàng Hậu Maha Maya xinh đẹp, thông minh, và hoàn hảo. Vua Suddhodana được mọi người ngưỡng mộ và kính trọng, bởi vì ông là vị vua cai trị giỏi. Cả vua và hoàng hậu đều được các người dân trong nước ngưỡng mộ, và thương yêu.

2) THE CITY OF KAPILAVATTHU 2. Siddhartha's parents belonged to the Indian warrior caste. They lived in a great palace in their capital city of Kapilavatthu, beneath the majestic mountains of the Himalayas. Queen Maha Maya was beautiful, intelligent and good. King Suddhodana was honoured and respected because he ruled well. Both of them were admired and loved by the people they ruled.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9, a003_a

3) HOÀNG HẬU MAHA MAYA (MA DA) VÀ VUA SUDDHODANA (TỊNH PHẠN)

 

3. Sau nhiều năm (lập gia đình), Hoàng Hậu Maya mang thai. Vua và hoàng hậu rất vui mừng khi biết tin nầy. Vào ngày trăng tròn tháng Năm, hoàng hậu hạ sinh một hoàng tử ở Vườn Lumbini (Lâm Tỳ Ni), trong khi bà trên đường về thăm bố mẹ của bà. Năm ngày sau khi hoàng tử được sinh ra, nhà vua hỏi năm vị thầy thông thái để chọn tên cho hoàng tử. Họ đặt tên cho hoàng tử là Siddhartha (Sĩ Đạt Ta). Tên nầy có nghĩa là "người đạt được mọi ước muốn". 

3) QUEEN MAHA MAYA AND KING SUDDHODANA

 

3. After many years, Queen Maha Maya became pregnant. She and her husband were very happy about it. On the full moon day in the month of May, she gave birth to a boy in Lumbini Park, while she was on her way to see her parents. Five days after the prince's birth the king asked five wise men to select a name for his son. They named him Siddhartha. This name means "the one whose wishes will be fulfilled".


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9, a004_a

4) CÁI CHẾT CỦA HOÀNG HẬU MAYA (MA DA) 

 

4. Mọi người đều rất vui mừng khi thái tử ra đời, tuy nhiên, hai ngày sau khi Thái Tử được đặt tên, Hoàng Hậu Maha Maya (Ma Da) qua đời. Mọi người đều đã bị sốc, và cảm thấy rất buồn rầu. Tuy nhiên, và tất nhiên người đau buồn nhất là chồng bà, Vua Suddhodana (Tịnh Phạn). Vua cũng lo lắng nữa, bởi vì những vị thầy cố vấn thông thái đoán rằng, nếu thái tử nhìn thấy một người già, một người bệnh, một người chết, và một nhà sư, thái tử sẽ rời khỏi cung điện, và ngài sẽ trở thành một nhà sư, thay vì ngài trở thành một thái tử. 

4) THE DEATH OF QUEEN MAHA MAYA

 

4. There had been much rejoicing at the birth of the prince, but two days after he was named, Queen Maha Maya died. Everybody was shocked and felt very sad. But the saddest person was, of course, her husband King Suddhodana. He was worried, too, because his wise advisers had predicted that if the prince saw someone old, someone sick, a dead person, and a monk, he would want to leave the palace and become a monk himself, instead of being a prince.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9, a005_a

5) HOÀNG HẬU PRAJAPATI GOTAMI CHĂM SÓC THÁI TỬ SƠ SINH 

 

5. (Sau khi Hoàng Hậu Maya mất, em của bà là Prajapati Gotami trở thành Hoàng Hậu). Hoàng Hậu Gotami chăm sóc thái tử với tình thương yêu giống như con đẻ của bà. Thái Tử Siddhartha là một cậu bé vui vẻ, và khỏe mạnh. Thái Tử thích học hỏi, và việc học hành thì dễ dàng đối với ngài, và ngài là người thông minh nhất trong lớp học, và cũng là người giỏi nhất về các môn chơi. Thái Tử luôn luôn niềm nở và tử tế với mọi người, và các bạn bè của ngài ưa chuộng và có cảm tình với ngài.  

5) PRAJAPATI GOTAMI TAKE CARE OF THE BABY PRINCE

 

5. The Queen's sister Prajapati Gotami took care of the baby prince with as much love as if he were her own son. Prince Siddhartha was a healthy and happy boy. He liked to learn and found it easy to study, and was the cleverest in his class and the best at games. He was always considerate to others and was popular among his friends.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9, a006_a

6) LÒNG TỪ BI CỦA THÁI TỬ

        

6. Thái Tử Siddhartha (Sĩ Đạt Ta) tử tế với mọi người. Ngài đối xử tử tế với con ngựa của ngài, và các con vật khác. Bởi vì ngài là một thái tử, cho nên cuộc sống của ngài rất dễ dàng, và ngài có thể chọn-lựa nhắm mắt làm ngơ với những khó khăn của người khác. Tuy nhiên, ngài có lòng từ bi với mọi người. Ngài biết rằng tất cả mọi sinh vật, gồm có con người, thú vật và các chúng sanh khác, đều muốn hạnh phúc, và không muốn bị đau khổ về tinh thần hoặc là về thể xác. 

6) THE PRINCE'S LOVING-KINDNESS

 

6. The prince was kind to everyone. He was gentle with his horse and other animals. Because he was a prince his life was very easy, and he could have chosen to ignore the problems of others. But he felt sympathy for others. He knew that all creatures, including people, animals and all other living beings, like to be happy and don't like suffering and pain.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9, a007_a

7) THÁI TỬ BẢO VỆ MỘT CON RẮN 

 

7. Thái Tử Siddhartha (Sĩ Đạt Ta) luôn luôn quan sát, để không vô tình làm hại bất cứ sinh vật nào. Ngài thích giúp đỡ người khác. Thí dụ như, một ngày nọ Thái Tử Siddhartha trông thấy một trong những cậu bé trong tỉnh dùng một cây gậy đánh đập một con rắn. Ngài lập tức nói cậu bé ngừng tay, và ngài bảo cậu đừng làm tổn thương con rắn.

7) THE PRINCE PROTECTS A SNAKE

 

7. Siddhartha always took care not to do anything harmful to any creature. He liked to help others. For example, one day the prince saw one of the town boys beating a snake with a stick. He immediately stopped the boy, and told him not to hurt the snake.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9, a008_a

8) THÁI TỪ GIẢI CỨU MỘT CON THIÊN NGA, MÀ BỊ DEVADATTA (ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA) BẮN TRÚNG

 

8. Một ngày nọ, Thái Tử Siddhartha (Sĩ Đạt Ta) đang chơi đùa với các người bạn của ngài trong vườn của cung điện. Một trong những cậu bé là em họ của ngài, Hoàng Tử Devadatta (Đề Bà Đạt Đa). Trong khi Thái Tử Siddhartha hiền lành và tử tế, thì Hoàng Tử Devadatta có bản chất hung ác, và thích giết hại các sinh vật khác. Trong khi họ chơi đùa, Hoàng Tử Devadatta dùng cung tên bắn trúng một con thiên nga. Con thiên nga bị thương nặng. Tuy nhiên, Thái Tử Siddhartha đã chăm sóc con thiên nga, cho đến khi vết thương của nó lành lặn. Khi con thiên nga khỏe lại, ngài để cho nó tự do bay đi.

8) RESCUING A SWAN SHOT BY DEVADATTA

 

8. One day, Siddhartha was playing with his friends in the palace garden. One of the boys was his cousin, Prince Devadatta. While Siddhartha was gentle and kind, Devadatta was by nature cruel and liked to kill other creatures. While they were playing, Devadatta shot a swan with his bow and arrow. It was badly wounded. But Siddhartha took care of the swan until its wounds healed. When the swan was well again, he let it go free.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9, a009_a

9) LỄ CÀY RUỘNG 

 

9. Thái Tử Siddhartha (Sĩ Đạt Ta) thích chú ý những gì đang xảy ra chung quanh, và suy nghĩ về những điều khác nhau mà ngài trông thấy. Một buổi trưa nọ, bố ngài cho ngài theo dự buổi Lễ Cày Ruộng tổ chức hàng năm. Nhà vua bắt đầu buổi lễ bằng cách dẫn dắt hai con bò đực (đầu tiên) được trang trí đẹp mắt cày ruộng. Thái Tử Siddhartha ngồi dưới một cây hồng-táo, và theo dõi tất cả mọi người. Ngài nhận thấy rằng trong khi mọi người đang thích thú và vui vẻ, thì các con bò đực phải làm việc cày ruộng hết sức vất vả. Ngài nhìn thấy những con bò không vui thích gì khi cày ruộng.

9) THE PLOUGHING CEREMONY


9. Siddhartha liked to watch what was happening and think about different things. One afternoon his father took him to the annual Ploughing Festival. The king started the ceremony by driving the first pair of beautifully decorated bullocks. Siddhartha sat down under a rose-apple tree and watched everyone. He noticed that while people were happily enjoying themselves, the bullocks had to work terribly hard and plough the field. They did not look happy at all.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9, a010_a

10) THÁI TỬ NHÌN THẤY BẢN CHẤT CỦA CUỘC ĐỜI

 

10. Sau đó, Thái Tử Siddhartha (Sĩ Đạt Ta) chú ý đến những sinh vật khác chung quanh ngài. Ngài nhìn thấy một con thằn lằn ăn các con kiến. Tuy nhiên, ngay sau đó một con rắn đến, mổ được con thằn lằn, rồi ăn thịt nó. Sau đó, bất thình lình một con chim bay xuống từ trên trời, cắp lấy con rắn, rồi con chim ăn thịt con rắn. Thái Tử Siddhartha nhận ra rằng tất cả mọi sinh vật có thể nghĩ rằng họ hạnh-phúc trong một thời gian lâu dài, tuy nhiên họ đã kết thúc trong đau khổ.  

10) SEEING THE NATURE OF LIFE

 

10. Then Siddhartha noticed various other creatures around him. He saw a lizard eating ants. But soon a snake came, caught the lizard, and ate it. Then, suddenly a bird came down from the sky, picked up the snake and so it was eaten also. Siddhartha realised that all these creatures might think that they were happy for a while, but that they ended up suffering.


Source-Nguồn: http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/storybuddha.htm


____________________


Xem thêm:

Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 6/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 6/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 8/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 8/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 9/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 9/9


____________________


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 284)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 113)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 169)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 188)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 181)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 213)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 710)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 402)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 302)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 967)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 656)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 3915)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8174)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1002)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 467744)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1580)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 592)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 770)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
27 Tháng Hai 20188:42 CH(Xem: 648)
Tôi có quen một ông bạn, ông ta nói rằng ông ta thường xuyên quên chỗ để cây bút, và ông cũng thường xuyên mất bút. Vì thế, ông chỉ xử dụng những cây bút rẻ tiền, để ông ta khỏi phải phiền muộn về chuyện mất bút. Ông lo lắng về thói quen bất cẩn nầy.
14 Tháng Hai 20188:00 SA(Xem: 1085)
* Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian lao nghèo khó. * Á a a a. Nhấp chén đầy vơi chúc người, người vui. Á a a a. Muôn lòng xao xuyến duyên đời.
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 704)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 1476)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 967)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2203)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 939)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
09 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1143)
Quyển sách này gồm các bài kinh theo các chủ đề được tuyển chọn bởi vị nhà sư Tỳ Kheo Bồ-Đề, trong thời gian thầy dịch lại các bộ kinh Nikaya Pali. Đây là một công trình rất hữu ích cho nhiều Phật tử và độc giả trên khắp thế giới. Cũng như vậy, tôi dịch tập tuyển kinh này vì hy vọng nó sẽ rất hữu ích và thuận tiện cho nhiều người Việt Nam:
02 Tháng Mười 20182:48 CH(Xem: 152)
A famous sutra in Mahāyāna Buddhism; its Sanskrit title means "The Heart of the Perfection of Understanding". The text is very short, and it is generally believed to be Buddhist apocrypha written in China using excerpts of a translation of the Mahaprajnaparamita Sutra. The earliest extant text of the Heart Sūtra is the palm-leaf manuscript
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 939)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
08 Tháng Tư 20189:32 CH(Xem: 717)
"Từ kiếp nầy sang kiếp kia, những hạt giống tiếp tục được gieo trồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thần mưa tiếp tục tưới rải nước mưa như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, người nông dân tiếp tục trồng trọt trên cánh đồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thực phẩm tiếp tục tăng trưởng trong cõi người như thế;
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 3594)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".
12 Tháng Mười Hai 201710:00 SA(Xem: 6127)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách. Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế.
02 Tháng Mười Hai 20172:57 CH(Xem: 2589)
(182) Khó mà sinh được làm người, Rồi ra sống được trọn đời khó hơn, Được nghe chánh pháp tuyên dương. Cũng là điều khó trăm đường mà thôi, Duyên may gặp Phật ra đời. Là điều hy hữu, tuyệt vời biết bao.