Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9

29 Tháng Giêng 20175:00 CH(Xem: 3812)
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9

Buddha3AS1
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9

Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9
Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến - Source-Nguồn: buddhanet.net


a001_ma

1) VƯƠNG QUỐC NƠI ĐỨC PHẬT LỚN LÊN

 

1. Vị anh hùng trong câu chuyện nầy là Thái Tử Siddhartha (Sĩ Đạt Ta), người trở thành Đức Phật sau nầy, ngài đã sống cách đây hơn 2500 năm. Bố ngài là Vua của bộ tộc Sakya (Thích Ca), tức là Vua Suddhodana (Tịnh Phạn), và mẹ ngài là Hoàng Hậu Maha Maya (Ma Da, hoặc Ma Gia). Họ sống ở Ấn Độ, trong một thành phố tên là Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ), ở chân đồi của dãy núi Himalayas (Hy Mã Lạp Sơn).

1) THE COUNTRY WHERE THE BUDDHA GREW UP

 

1. The hero of our story is Prince Siddhartha, the Buddha-to-be, who lived more than 2,500 years ago. His father was the Rajah of the Sakya clan, King Suddhodana, and his mother was Queen Maha Maya. They lived in India, in a city called Kapilavatthu, in the foothills of the Himalayas.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9, a002_a

2) THÀNH PHỐ KAPILAVATTHU (CA TỲ LA VỆ)

 

2. Bố mẹ của Thái Tử Siddhartha (Sĩ Đạt Ta) thuộc về giai cấp chiến sĩ của Ấn Độ. Họ sống trong cung điện đẹp đẽ và to lớn thuộc thành phố (cũng là thủ đô) Kapilavatthu, bên dưới những ngọn núi hùng vĩ thuộc dãy núi Himalayas. Hoàng Hậu Maha Maya xinh đẹp, thông minh, và hoàn hảo. Vua Suddhodana được mọi người ngưỡng mộ và kính trọng, bởi vì ông là vị vua cai trị giỏi. Cả vua và hoàng hậu đều được các người dân trong nước ngưỡng mộ, và thương yêu.

2) THE CITY OF KAPILAVATTHU 2. Siddhartha's parents belonged to the Indian warrior caste. They lived in a great palace in their capital city of Kapilavatthu, beneath the majestic mountains of the Himalayas. Queen Maha Maya was beautiful, intelligent and good. King Suddhodana was honoured and respected because he ruled well. Both of them were admired and loved by the people they ruled.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9, a003_a

3) HOÀNG HẬU MAHA MAYA (MA DA) VÀ VUA SUDDHODANA (TỊNH PHẠN)

 

3. Sau nhiều năm (lập gia đình), Hoàng Hậu Maya mang thai. Vua và hoàng hậu rất vui mừng khi biết tin nầy. Vào ngày trăng tròn tháng Năm, hoàng hậu hạ sinh một hoàng tử ở Vườn Lumbini (Lâm Tỳ Ni), trong khi bà trên đường về thăm bố mẹ của bà. Năm ngày sau khi hoàng tử được sinh ra, nhà vua hỏi năm vị thầy thông thái để chọn tên cho hoàng tử. Họ đặt tên cho hoàng tử là Siddhartha (Sĩ Đạt Ta). Tên nầy có nghĩa là "người đạt được mọi ước muốn". 

3) QUEEN MAHA MAYA AND KING SUDDHODANA

 

3. After many years, Queen Maha Maya became pregnant. She and her husband were very happy about it. On the full moon day in the month of May, she gave birth to a boy in Lumbini Park, while she was on her way to see her parents. Five days after the prince's birth the king asked five wise men to select a name for his son. They named him Siddhartha. This name means "the one whose wishes will be fulfilled".


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9, a004_a

4) CÁI CHẾT CỦA HOÀNG HẬU MAYA (MA DA) 

 

4. Mọi người đều rất vui mừng khi thái tử ra đời, tuy nhiên, hai ngày sau khi Thái Tử được đặt tên, Hoàng Hậu Maha Maya (Ma Da) qua đời. Mọi người đều đã bị sốc, và cảm thấy rất buồn rầu. Tuy nhiên, và tất nhiên người đau buồn nhất là chồng bà, Vua Suddhodana (Tịnh Phạn). Vua cũng lo lắng nữa, bởi vì những vị thầy cố vấn thông thái đoán rằng, nếu thái tử nhìn thấy một người già, một người bệnh, một người chết, và một nhà sư, thái tử sẽ rời khỏi cung điện, và ngài sẽ trở thành một nhà sư, thay vì ngài trở thành một thái tử. 

4) THE DEATH OF QUEEN MAHA MAYA

 

4. There had been much rejoicing at the birth of the prince, but two days after he was named, Queen Maha Maya died. Everybody was shocked and felt very sad. But the saddest person was, of course, her husband King Suddhodana. He was worried, too, because his wise advisers had predicted that if the prince saw someone old, someone sick, a dead person, and a monk, he would want to leave the palace and become a monk himself, instead of being a prince.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9, a005_a

5) HOÀNG HẬU PRAJAPATI GOTAMI CHĂM SÓC THÁI TỬ SƠ SINH 

 

5. (Sau khi Hoàng Hậu Maya mất, em của bà là Prajapati Gotami trở thành Hoàng Hậu). Hoàng Hậu Gotami chăm sóc thái tử với tình thương yêu giống như con đẻ của bà. Thái Tử Siddhartha là một cậu bé vui vẻ, và khỏe mạnh. Thái Tử thích học hỏi, và việc học hành thì dễ dàng đối với ngài, và ngài là người thông minh nhất trong lớp học, và cũng là người giỏi nhất về các môn chơi. Thái Tử luôn luôn niềm nở và tử tế với mọi người, và các bạn bè của ngài ưa chuộng và có cảm tình với ngài.  

5) PRAJAPATI GOTAMI TAKE CARE OF THE BABY PRINCE

 

5. The Queen's sister Prajapati Gotami took care of the baby prince with as much love as if he were her own son. Prince Siddhartha was a healthy and happy boy. He liked to learn and found it easy to study, and was the cleverest in his class and the best at games. He was always considerate to others and was popular among his friends.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9, a006_a

6) LÒNG TỪ BI CỦA THÁI TỬ

        

6. Thái Tử Siddhartha (Sĩ Đạt Ta) tử tế với mọi người. Ngài đối xử tử tế với con ngựa của ngài, và các con vật khác. Bởi vì ngài là một thái tử, cho nên cuộc sống của ngài rất dễ dàng, và ngài có thể chọn-lựa nhắm mắt làm ngơ với những khó khăn của người khác. Tuy nhiên, ngài có lòng từ bi với mọi người. Ngài biết rằng tất cả mọi sinh vật, gồm có con người, thú vật và các chúng sanh khác, đều muốn hạnh phúc, và không muốn bị đau khổ về tinh thần hoặc là về thể xác. 

6) THE PRINCE'S LOVING-KINDNESS

 

6. The prince was kind to everyone. He was gentle with his horse and other animals. Because he was a prince his life was very easy, and he could have chosen to ignore the problems of others. But he felt sympathy for others. He knew that all creatures, including people, animals and all other living beings, like to be happy and don't like suffering and pain.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9, a007_a

7) THÁI TỬ BẢO VỆ MỘT CON RẮN 

 

7. Thái Tử Siddhartha (Sĩ Đạt Ta) luôn luôn quan sát, để không vô tình làm hại bất cứ sinh vật nào. Ngài thích giúp đỡ người khác. Thí dụ như, một ngày nọ Thái Tử Siddhartha trông thấy một trong những cậu bé trong tỉnh dùng một cây gậy đánh đập một con rắn. Ngài lập tức nói cậu bé ngừng tay, và ngài bảo cậu đừng làm tổn thương con rắn.

7) THE PRINCE PROTECTS A SNAKE

 

7. Siddhartha always took care not to do anything harmful to any creature. He liked to help others. For example, one day the prince saw one of the town boys beating a snake with a stick. He immediately stopped the boy, and told him not to hurt the snake.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9, a008_a

8) THÁI TỪ GIẢI CỨU MỘT CON THIÊN NGA, MÀ BỊ DEVADATTA (ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA) BẮN TRÚNG

 

8. Một ngày nọ, Thái Tử Siddhartha (Sĩ Đạt Ta) đang chơi đùa với các người bạn của ngài trong vườn của cung điện. Một trong những cậu bé là em họ của ngài, Hoàng Tử Devadatta (Đề Bà Đạt Đa). Trong khi Thái Tử Siddhartha hiền lành và tử tế, thì Hoàng Tử Devadatta có bản chất hung ác, và thích giết hại các sinh vật khác. Trong khi họ chơi đùa, Hoàng Tử Devadatta dùng cung tên bắn trúng một con thiên nga. Con thiên nga bị thương nặng. Tuy nhiên, Thái Tử Siddhartha đã chăm sóc con thiên nga, cho đến khi vết thương của nó lành lặn. Khi con thiên nga khỏe lại, ngài để cho nó tự do bay đi.

8) RESCUING A SWAN SHOT BY DEVADATTA

 

8. One day, Siddhartha was playing with his friends in the palace garden. One of the boys was his cousin, Prince Devadatta. While Siddhartha was gentle and kind, Devadatta was by nature cruel and liked to kill other creatures. While they were playing, Devadatta shot a swan with his bow and arrow. It was badly wounded. But Siddhartha took care of the swan until its wounds healed. When the swan was well again, he let it go free.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9, a009_a

9) LỄ CÀY RUỘNG 

 

9. Thái Tử Siddhartha (Sĩ Đạt Ta) thích chú ý những gì đang xảy ra chung quanh, và suy nghĩ về những điều khác nhau mà ngài trông thấy. Một buổi trưa nọ, bố ngài cho ngài theo dự buổi Lễ Cày Ruộng tổ chức hàng năm. Nhà vua bắt đầu buổi lễ bằng cách dẫn dắt hai con bò đực (đầu tiên) được trang trí đẹp mắt cày ruộng. Thái Tử Siddhartha ngồi dưới một cây hồng-táo, và theo dõi tất cả mọi người. Ngài nhận thấy rằng trong khi mọi người đang thích thú và vui vẻ, thì các con bò đực phải làm việc cày ruộng hết sức vất vả. Ngài nhìn thấy những con bò không vui thích gì khi cày ruộng.

9) THE PLOUGHING CEREMONY


9. Siddhartha liked to watch what was happening and think about different things. One afternoon his father took him to the annual Ploughing Festival. The king started the ceremony by driving the first pair of beautifully decorated bullocks. Siddhartha sat down under a rose-apple tree and watched everyone. He noticed that while people were happily enjoying themselves, the bullocks had to work terribly hard and plough the field. They did not look happy at all.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9, a010_a

10) THÁI TỬ NHÌN THẤY BẢN CHẤT CỦA CUỘC ĐỜI

 

10. Sau đó, Thái Tử Siddhartha (Sĩ Đạt Ta) chú ý đến những sinh vật khác chung quanh ngài. Ngài nhìn thấy một con thằn lằn ăn các con kiến. Tuy nhiên, ngay sau đó một con rắn đến, mổ được con thằn lằn, rồi ăn thịt nó. Sau đó, bất thình lình một con chim bay xuống từ trên trời, cắp lấy con rắn, rồi con chim ăn thịt con rắn. Thái Tử Siddhartha nhận ra rằng tất cả mọi sinh vật có thể nghĩ rằng họ hạnh-phúc trong một thời gian lâu dài, tuy nhiên họ đã kết thúc trong đau khổ.  

10) SEEING THE NATURE OF LIFE

 

10. Then Siddhartha noticed various other creatures around him. He saw a lizard eating ants. But soon a snake came, caught the lizard, and ate it. Then, suddenly a bird came down from the sky, picked up the snake and so it was eaten also. Siddhartha realised that all these creatures might think that they were happy for a while, but that they ended up suffering.


Source-Nguồn: http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/storybuddha.htm


____________________


Xem thêm:

Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 6/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 6/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 8/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 8/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 9/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 9/9


____________________


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18 Tháng Tư 20199:52 CH(Xem: 22)
Wabi-sabi tạo nơi trú ẩn chống nỗi ám ảnh của thế giới hiện đại về sự hoàn hảo, và chấp nhận sự không hoàn hảo một cách có ý nghĩa hơn và đẹp hơn, theo cách riêng của họ. Rút tay một cách miễn cưỡng ra khỏi chiếc bát đang quay chầm chậm, tôi nhìn thành bát không được đồng đều từ từ dừng lại, mong có thể điều chỉnh nó thẳng lên chút nữa.
17 Tháng Tư 20199:51 CH(Xem: 51)
Mọi đứa trẻ ở Nhật Bản được dạy dỗ 'gaman', tức là kiên trì nhẫn nại ở các thời điểm khó khăn. Đó có phải một cách để tạo ra một xã hội trật tự, hay 'gaman' có một mặt tối của nó? Ngày làm việc ở Tokyo thường bắt đầu bằng một chuyến đi qua hệ thống tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất thế giới. Khoảng 20 triệu người đi tàu ở thủ đô Nhật Bản mỗi ngày.
28 Tháng Giêng 201910:04 CH(Xem: 233)
Ăn uống: Sử dụng nhiều rau xanh hàng ngày để bổ sung chất xơ cho đường tiêu hóa giúp làm nhuận tràng, hạn chế thực phẩm giàu béo, hạn chế dầu mỡ, thực phẩm chiên rán, hạn chế dùng chất kích thích như chè, café, bia rượu, chất cay, đắng, nóng. Uống đủ nước hàng ngày. – Vận động: Tránh béo phì, thường xuyên vận động
26 Tháng Giêng 20199:51 CH(Xem: 390)
Có một cậu sinh viên và một người Thầy lớn tuổi đang trao đổi với nhau về sự hoàn hảo. Chàng thanh niên với sức khỏe và lòng nhiệt huyết luôn muốn đi tìm cho mình mọi sự hoàn hảo. Người Thầy đã chú ý lắng nghe và thấu hiểu cậu sinh viên. Với bao nhiêu năm sống và hiểu biết bao chuyện xảy ra, ông nhẹ nhàng nói với cậu sinh viên:
21 Tháng Giêng 201910:37 CH(Xem: 288)
Từ trước khi được làm mẹ, tôi đã gặp chẳng ít những người mẹ đau khổ, luôn tự hỏi một câu: Tại sao mình đã hy sinh cho con tất cả, mà vẫn chẳng thể có được đứa con như mình mong muốn? Đứa con ấy có thể đã hỗn hào với mẹ, có thể đã cưới người vợ không hợp ý mẹ, đã lựa chọn một nghề nghiệp mà người mẹ kịch liệt phản đối,
05 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 357)
Có nơi nào đủ da thú vật để bao phủ toàn bộ thế giới không? Chẳng cần thế, tôi chỉ cần đi một đôi dép bằng da thú vật, thì cũng giống như cả thế giới nầy được bao phủ bằng da. Cũng như thế, tôi không thể nào kềm chế các hiện tượng bên ngoài, nhưng tôi có thể kềm chế tâm của tôi. Nếu làm như vậy, tôi đâu cần kềm chế bất cứ điều gì khác?
02 Tháng Giêng 201910:36 SA(Xem: 620)
Quy Tắc Thứ Nhì - Bạn sẽ được trao tặng các bài học. Bạn được theo học tại một trường toàn thời gian (không chính thức) có tên là Cuộc Đời. Mỗi ngày ở trường học nầy bạn sẽ có cơ hội học các bài học. Bạn có thể thích hoặc ghét những bài học nầy, tuy nhiên, bạn đã sắp đặt chúng như một phần trong học trình của bạn.
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 1013)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 1233)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 827)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 564)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 659)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 685)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 1585)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 949)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 707)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1791)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 1183)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 4523)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8672)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
12 Tháng Hai 20196:53 SA(Xem: 674)
Là những người Phật Tử, tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta nên đại diện cho giới không-gây-hại bằng mọi cách chúng ta có thể làm được, và chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ giới luật nầy. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ nên ngồi thiền định, hoặc là chỉ nói lời nguyện cầu từ bi, vân vân...
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 1621)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 2454)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
18 Tháng Tư 201910:00 SA(Xem: 1962)
Thiền không phải là nỗ lực tìm cầu để đạt được cái chưa có mà là buông hết mọi nỗ lực tìm cầu thì liền thấy ra ngay đó đã có tất cả. Nhiều người nỗ lực tu luyện để thấy ra thực tánh pháp (hay kiến tánh) trong trạng thái thiền định xuất thần,
18 Tháng Tư 20199:00 SA(Xem: 1468)
Có một điều là, xưa nay Phật giáo Việt Nam đã thống nhất, nhưng là thống nhất trên ý chí, trên hiến chương, trên hình thức tổ chức chi chi đó thôi, chứ có một điều chưa bao giờ thống nhất được: ấy là tư tưởng Phật học. Mỗi tông phái thường có một số kinh điển làm tư tưởng nồng cốt cho tông phái mình, từ đó làm kim chỉ nam cho sinh hoạt, tu hành, xiển dương phát triển v.v...
24 Tháng Mười Hai 20188:31 SA(Xem: 1316)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
11 Tháng Ba 20191:03 CH(Xem: 381)
Hôm nay là ngày quý vị làm việc một cách hăng hái - Bởi vì ai biết được, cái chết có thể xảy ra ngày mai! Chẳng có cách nào để mặc cả (và điều đình) với lưỡi hái của Thần Chết và đoàn âm binh đáng sợ của ông ta. Vị Đại Sư sống an lạc đã giải thích rằng những người hết lòng sống thiền (theo cách trên), họ sống với tâm hăng hái
07 Tháng Hai 201912:02 CH(Xem: 707)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau: "Bà La Môn Bharadvaja, dường như, đã trở thành một nhà sư tu theo Đại Sư Gotama (Cồ Đàm)." Tức giận và không vui, ông ta đi đến nơi Đức Thế Tôn ở.
06 Tháng Hai 201910:00 SA(Xem: 874)
1. Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama, có tên là Kesaputta. Người (bộ lạc) Kamala là các cư dân của Kesaputta: "Đức Thế Tôn Gotama (Cồ Đàm), là một vị tu sĩ, là con trai của dòng họ Sakyans (Thích Ca),
05 Tháng Hai 201910:45 CH(Xem: 4070)
Phước lành thay, thời gian nầy vui như ngày lễ hội, Vì có một buổi sáng thức dậy vui vẻ và hạnh phúc, Vì có một giây phút quý báu và một giờ an lạc, Cho những ai cúng dường các vị Tỳ Kheo. Vào ngày hôm ấy, lời nói thiện, làm việc thiện, Ý nghĩ thiện và ước nguyện cao quý, Mang lại phước lợi cho những ai thực hành;
24 Tháng Giêng 20194:07 CH(Xem: 418)
Kinh Pháp Cú - Dhammapada (Nhiều Tác Giả - Many Authors)
10 Tháng Giêng 20198:57 CH(Xem: 446)
Hai câu kệ nầy cho chúng ta thấy biểu tượng chữa lành bệnh qua giáo lý của Đức Phật. Ngài thường được xem như là một vị thầy thuốc giỏi bậc nhất, ngài nhìn thấy sự đau khổ của tất cả chúng sinh trên thế gian nầy, ngài áp dụng công thức y khoa của Bốn Sự Thật Cao Quý cho mọi người: 1) diễn tả các triệu chứng của "đau khổ, không như ý,