Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9

29 Tháng Giêng 20175:00 CH(Xem: 7912)
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9

Buddha3AS1
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9

Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9
Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến - Source-Nguồn: buddhanet.net


a001_ma

1) VƯƠNG QUỐC NƠI ĐỨC PHẬT LỚN LÊN

 

1. Vị anh hùng trong câu chuyện nầy là Thái Tử Siddhartha (Sĩ Đạt Ta), người trở thành Đức Phật sau nầy, ngài đã sống cách đây hơn 2500 năm. Bố ngài là Vua của bộ tộc Sakya (Thích Ca), tức là Vua Suddhodana (Tịnh Phạn), và mẹ ngài là Hoàng Hậu Maha Maya (Ma Da, hoặc Ma Gia). Họ sống ở Ấn Độ, trong một thành phố tên là Kapilavatthu (Ca Tỳ La Vệ), ở chân đồi của dãy núi Himalayas (Hy Mã Lạp Sơn).

1) THE COUNTRY WHERE THE BUDDHA GREW UP

 

1. The hero of our story is Prince Siddhartha, the Buddha-to-be, who lived more than 2,500 years ago. His father was the Rajah of the Sakya clan, King Suddhodana, and his mother was Queen Maha Maya. They lived in India, in a city called Kapilavatthu, in the foothills of the Himalayas.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9, a002_a

2) THÀNH PHỐ KAPILAVATTHU (CA TỲ LA VỆ)

 

2. Bố mẹ của Thái Tử Siddhartha (Sĩ Đạt Ta) thuộc về giai cấp chiến sĩ của Ấn Độ. Họ sống trong cung điện đẹp đẽ và to lớn thuộc thành phố (cũng là thủ đô) Kapilavatthu, bên dưới những ngọn núi hùng vĩ thuộc dãy núi Himalayas. Hoàng Hậu Maha Maya xinh đẹp, thông minh, và hoàn hảo. Vua Suddhodana được mọi người ngưỡng mộ và kính trọng, bởi vì ông là vị vua cai trị giỏi. Cả vua và hoàng hậu đều được các người dân trong nước ngưỡng mộ, và thương yêu.

2) THE CITY OF KAPILAVATTHU 2. Siddhartha's parents belonged to the Indian warrior caste. They lived in a great palace in their capital city of Kapilavatthu, beneath the majestic mountains of the Himalayas. Queen Maha Maya was beautiful, intelligent and good. King Suddhodana was honoured and respected because he ruled well. Both of them were admired and loved by the people they ruled.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9, a003_a

3) HOÀNG HẬU MAHA MAYA (MA DA) VÀ VUA SUDDHODANA (TỊNH PHẠN)

 

3. Sau nhiều năm (lập gia đình), Hoàng Hậu Maya mang thai. Vua và hoàng hậu rất vui mừng khi biết tin nầy. Vào ngày trăng tròn tháng Năm, hoàng hậu hạ sinh một hoàng tử ở Vườn Lumbini (Lâm Tỳ Ni), trong khi bà trên đường về thăm bố mẹ của bà. Năm ngày sau khi hoàng tử được sinh ra, nhà vua hỏi năm vị thầy thông thái để chọn tên cho hoàng tử. Họ đặt tên cho hoàng tử là Siddhartha (Sĩ Đạt Ta). Tên nầy có nghĩa là "người đạt được mọi ước muốn". 

3) QUEEN MAHA MAYA AND KING SUDDHODANA

 

3. After many years, Queen Maha Maya became pregnant. She and her husband were very happy about it. On the full moon day in the month of May, she gave birth to a boy in Lumbini Park, while she was on her way to see her parents. Five days after the prince's birth the king asked five wise men to select a name for his son. They named him Siddhartha. This name means "the one whose wishes will be fulfilled".


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9, a004_a

4) CÁI CHẾT CỦA HOÀNG HẬU MAYA (MA DA

 

4. Mọi người đều rất vui mừng khi thái tử ra đời, tuy nhiên, hai ngày sau khi Thái Tử được đặt tên, Hoàng Hậu Maha Maya (Ma Da) qua đời. Mọi người đều đã bị sốc, và cảm thấy rất buồn rầu. Tuy nhiên, và tất nhiên người đau buồn nhất là chồng bà, Vua Suddhodana (Tịnh Phạn). Vua cũng lo lắng nữa, bởi vì những vị thầy cố vấn thông thái đoán rằng, nếu thái tử nhìn thấy một người già, một người bệnh, một người chết, và một nhà sư, thái tử sẽ rời khỏi cung điện, và ngài sẽ trở thành một nhà sư, thay vì ngài trở thành một thái tử

4) THE DEATH OF QUEEN MAHA MAYA

 

4. There had been much rejoicing at the birth of the prince, but two days after he was named, Queen Maha Maya died. Everybody was shocked and felt very sad. But the saddest person was, of course, her husband King Suddhodana. He was worried, too, because his wise advisers had predicted that if the prince saw someone old, someone sick, a dead person, and a monk, he would want to leave the palace and become a monk himself, instead of being a prince.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9, a005_a

5) HOÀNG HẬU PRAJAPATI GOTAMI CHĂM SÓC THÁI TỬ SƠ SINH 

 

5. (Sau khi Hoàng Hậu Maya mất, em của bà là Prajapati Gotami trở thành Hoàng Hậu). Hoàng Hậu Gotami chăm sóc thái tử với tình thương yêu giống như con đẻ của bà. Thái Tử Siddhartha là một cậu bé vui vẻ, và khỏe mạnh. Thái Tử thích học hỏi, và việc học hành thì dễ dàng đối với ngài, và ngài là người thông minh nhất trong lớp học, và cũng là người giỏi nhất về các môn chơi. Thái Tử luôn luôn niềm nở và tử tế với mọi người, và các bạn bè của ngài ưa chuộng và có cảm tình với ngài.  

5) PRAJAPATI GOTAMI TAKE CARE OF THE BABY PRINCE

 

5. The Queen's sister Prajapati Gotami took care of the baby prince with as much love as if he were her own son. Prince Siddhartha was a healthy and happy boy. He liked to learn and found it easy to study, and was the cleverest in his class and the best at games. He was always considerate to others and was popular among his friends.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9, a006_a

6) LÒNG TỪ BI CỦA THÁI TỬ

        

6. Thái Tử Siddhartha (Sĩ Đạt Ta) tử tế với mọi người. Ngài đối xử tử tế với con ngựa của ngài, và các con vật khác. Bởi vì ngài là một thái tử, cho nên cuộc sống của ngài rất dễ dàng, và ngài có thể chọn-lựa nhắm mắt làm ngơ với những khó khăn của người khác. Tuy nhiên, ngài có lòng từ bi với mọi người. Ngài biết rằng tất cả mọi sinh vật, gồm có con người, thú vật và các chúng sanh khác, đều muốn hạnh phúc, và không muốn bị đau khổ về tinh thần hoặc là về thể xác. 

6) THE PRINCE'S LOVING-KINDNESS

 

6. The prince was kind to everyone. He was gentle with his horse and other animals. Because he was a prince his life was very easy, and he could have chosen to ignore the problems of others. But he felt sympathy for others. He knew that all creatures, including people, animals and all other living beings, like to be happy and don't like suffering and pain.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9, a007_a

7) THÁI TỬ BẢO VỆ MỘT CON RẮN 

 

7. Thái Tử Siddhartha (Sĩ Đạt Ta) luôn luôn quan sát, để không vô tình làm hại bất cứ sinh vật nào. Ngài thích giúp đỡ người khác. Thí dụ như, một ngày nọ Thái Tử Siddhartha trông thấy một trong những cậu bé trong tỉnh dùng một cây gậy đánh đập một con rắn. Ngài lập tức nói cậu bé ngừng tay, và ngài bảo cậu đừng làm tổn thương con rắn.

7) THE PRINCE PROTECTS A SNAKE

 

7. Siddhartha always took care not to do anything harmful to any creature. He liked to help others. For example, one day the prince saw one of the town boys beating a snake with a stick. He immediately stopped the boy, and told him not to hurt the snake.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9, a008_a

8) THÁI TỪ GIẢI CỨU MỘT CON THIÊN NGA, MÀ BỊ DEVADATTA (ĐỀ BÀ ĐẠT ĐA) BẮN TRÚNG

 

8. Một ngày nọ, Thái Tử Siddhartha (Sĩ Đạt Ta) đang chơi đùa với các người bạn của ngài trong vườn của cung điện. Một trong những cậu bé là em họ của ngài, Hoàng Tử Devadatta (Đề Bà Đạt Đa). Trong khi Thái Tử Siddhartha hiền lành và tử tế, thì Hoàng Tử Devadatta có bản chất hung ác, và thích giết hại các sinh vật khác. Trong khi họ chơi đùa, Hoàng Tử Devadatta dùng cung tên bắn trúng một con thiên nga. Con thiên nga bị thương nặng. Tuy nhiên, Thái Tử Siddhartha đã chăm sóc con thiên nga, cho đến khi vết thương của nó lành lặn. Khi con thiên nga khỏe lại, ngài để cho nó tự do bay đi.

8) RESCUING A SWAN SHOT BY DEVADATTA

 

8. One day, Siddhartha was playing with his friends in the palace garden. One of the boys was his cousin, Prince Devadatta. While Siddhartha was gentle and kind, Devadatta was by nature cruel and liked to kill other creatures. While they were playing, Devadatta shot a swan with his bow and arrow. It was badly wounded. But Siddhartha took care of the swan until its wounds healed. When the swan was well again, he let it go free.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9, a009_a

9) LỄ CÀY RUỘNG 

 

9. Thái Tử Siddhartha (Sĩ Đạt Ta) thích chú ý những gì đang xảy ra chung quanh, và suy nghĩ về những điều khác nhau mà ngài trông thấy. Một buổi trưa nọ, bố ngài cho ngài theo dự buổi Lễ Cày Ruộng tổ chức hàng năm. Nhà vua bắt đầu buổi lễ bằng cách dẫn dắt hai con bò đực (đầu tiên) được trang trí đẹp mắt cày ruộng. Thái Tử Siddhartha ngồi dưới một cây hồng-táo, và theo dõi tất cả mọi người. Ngài nhận thấy rằng trong khi mọi người đang thích thúvui vẻ, thì các con bò đực phải làm việc cày ruộng hết sức vất vả. Ngài nhìn thấy những con bò không vui thích gì khi cày ruộng.

9) THE PLOUGHING CEREMONY


9. Siddhartha liked to watch what was happening and think about different things. One afternoon his father took him to the annual Ploughing Festival. The king started the ceremony by driving the first pair of beautifully decorated bullocks. Siddhartha sat down under a rose-apple tree and watched everyone. He noticed that while people were happily enjoying themselves, the bullocks had to work terribly hard and plough the field. They did not look happy at all.


Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9, a010_a

10) THÁI TỬ NHÌN THẤY BẢN CHẤT CỦA CUỘC ĐỜI

 

10. Sau đó, Thái Tử Siddhartha (Sĩ Đạt Ta) chú ý đến những sinh vật khác chung quanh ngài. Ngài nhìn thấy một con thằn lằn ăn các con kiến. Tuy nhiên, ngay sau đó một con rắn đến, mổ được con thằn lằn, rồi ăn thịt nó. Sau đó, bất thình lình một con chim bay xuống từ trên trời, cắp lấy con rắn, rồi con chim ăn thịt con rắn. Thái Tử Siddhartha nhận ra rằng tất cả mọi sinh vật có thể nghĩ rằng họ hạnh-phúc trong một thời gian lâu dài, tuy nhiên họ đã kết thúc trong đau khổ 

10) SEEING THE NATURE OF LIFE

 

10. Then Siddhartha noticed various other creatures around him. He saw a lizard eating ants. But soon a snake came, caught the lizard, and ate it. Then, suddenly a bird came down from the sky, picked up the snake and so it was eaten also. Siddhartha realised that all these creatures might think that they were happy for a while, but that they ended up suffering.


Source-Nguồn: http://www.buddhanet.net/e-learning/buddhism/storybuddha.htm


____________________


Xem thêm:

Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 1/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 1/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 2/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 2/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 3/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 3/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 4/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 4/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 5/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 5/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 6/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 6/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 7/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 7/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 8/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 8/9
Cuộc Đời Đức Phật, Sách Tô Mầu, Phần 9/9 - Story Of The Buddha, The Colouring Book, Part 9/9


____________________


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 593)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 928)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 605)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 603)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 608)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 541)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 717)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 647)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 704)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 700)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 640)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 794)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 752)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 820)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 2181)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 963682)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 1687)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 1803)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 1581)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 1684)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 1491)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 1611)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 1339)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 1392)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 1481)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 1838)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 1306)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 1412)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 1557)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 1349)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 1973)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 1876)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 2495)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 4207)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 5922)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 810)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 867)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 862)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 717)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 5973)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 823)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 866)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 3483)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 2495)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng