02) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật - Tôn Giả Mục Kiền Liên (Maudgalyayana - Moggallana)

18 Tháng Giêng 20178:45 SA(Xem: 4383)
02) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật - Tôn Giả Mục Kiền Liên (Maudgalyayana - Moggallana)

MuoiViDeTu_A
02) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật

Tôn Giả Mục Kiền Liên (Maudgalyayana - Moggallana)

Truyện Thơ Tâm Minh Ngô Tằng Giao (10-2012)

 

-----------------------------

 

Từ Đoạn 1 Đến Đoạn 9 (Câu 1 - 422)

 

(01) - Nguyện Chứng Thần Thông (Câu 1 - 36)

(02) - Bắc Cầu Đưa Phật Qua Sông (Câu 37 - 78)

(03) - Cùng Phật Tương Kiến Trong Thiền Định (Câu 79 - 100)

(04) - Ai Thần Thông Bậc Nhất (Câu 101 - 144)

(05) - Dời Núi Hóa Độ Ngoại Đạo (Câu 145 - 188)

(06) - Hóa Độ Cho Liên Hoa Sắc (Câu 189 - 258)

(07) - Nguyên Do Ngày Lễ Vu Lan (Câu 259 - 314)

(08) - Thần Thông Không Chống Lại Được Nghiệp Lực (Câu 315 - 358)

(09) - Tuẫn Giáo (Câu 359 - 422)

 

-----------------------------

 

 

02) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật

Tôn Giả Mục Kiền Liên (Maudgalyayana - Moggallana)

 

image001_AHÌNH_1

 

(1) NGUYỆN CHỨNG THẦN THÔNG

 

1.Mục Kiền Liên vốn xuất thân

Con ông trưởng giả vô ngần giàu sang

Ông cha tu rất đàng hoàng

Nổi danh đạo đức xóm làng biết tên,

Nhưng bà mẹ thời luân phiên

Làm điều ác đức cho nên trong đời

Gây nhiều nghiệp nặng tày trời

Kiếp sau quả báo vào nơi đọa đày.

Riêng Mục Liên nổi tiếng thay

10.Thông minh, hiếu thảo lại đầy lòng nhân

Can trường, cương nghị, lạc quan

Thấy điều bất chính là can thiệp liền.

* Trong tiền kiếp Mục Kiền Liên

Làm nghề chài lưới ở miền biển khơi

Bắt tôm bắt cá sinh nhai

Một hôm tâm niệm tức thời phát sinh

Rằng nghề này không tốt lành

Cho nên chàng đã quyết tình đổi thay

Và rồi sau đó ít ngày

20.Chợt chàng thấy một người hay đi về

Đó là đức Phật Bích Chi

An nhiên, tự tại, uy nghi tuyệt vời.

Chàng sinh tâm cung kính ngài

Một hôm cung thỉnh về nơi xóm nhà

Cúng dường cơm nước, hương hoa

Xong ngài hóa độ cho gia đình chàng,

Ngài không giảng pháp bình thường

Mà chuyên sử dụng con đường thần thông

Ngài bèn nhảy lên hư không

30.Xoay quanh phải trái, lộn vòng trước sau

Chàng nhìn khâm phục biết bao

Âm thầm thành kính nguyện cầu ước mong

Kiếp sau tu chứng thần thông,

Quả nhiên được thỏa nguyện trong đời này

Thần thông chứng đắc được ngay

Khi quy y Phật lòng đầy thiết tha.

 

 

(2) BẮC CẦU ĐƯA PHẬT QUA SÔNG

 

37.Trong tăng đoàn Phật Thích Ca

Chứng thần thông giỏi tính ra lắm người

Mục Kiền Liên được đương thời

40.Suy tôn hạng nhất trong nơi tu hành,

Tai thầy nghe rõ âm thanh

âm thanh đó mặc tình gần xa,

Mắt thầy nhìn thấu suốt qua

Dù cho cảnh vật rất là khuất che,

Đường xa vạn dặm xá chi

Thầy đi khoảnh khắc tức thì tới nơi.

Trong việc hành hóa ở đời

Thầy luôn giúp Phật với tài thần thông.

* Có lần dân chúng rất đông

50.Họp nhau bày tiệc cúng dường lớn lao

Mời bao giáo phái khác nhau

Thỉnh cả vua với biết bao đại thần

Tiệc thời dọn bên kia sông

Mục Kiền Liên đến dự phần đầu tiên

Lát sau nước bỗng dâng lên

Bao người ngoại đạo thấy liền chịu thua

Qua sông không được đành chờ,

Chợt đâu thầy thấy Phật và chư tăng

Từ phía xa, thầy vội vàng

60.Dùng thần lực để bắc ngang một cầu

Thế là ngoại đạo tranh nhau

Leo lên cầu trước có đâu ngại ngùng

Nhưng vừa đi đến nửa chừng

Thời cầu bị gãy vô cùng hiểm nguy

Mọi người rớt xuống sông kia

Kêu la cầu cứu thảm thê hãi hùng

Nhưng khi Phật tới bên sông

Thời cầu lại hiện ra vòng bên trên

Phật cùng tăng chúng bước lên

70.Còn người dưới nước nổi chìm dòng sâu

Thầy thương cảm vớt lên cầu

Cho theo gót Phật được mau qua bờ

Qua xong cầu lại bất ngờ

Hoàn toàn biến mất thật là lạ thay,

Tu sĩ ngoại đạo lúc này

Thảy đều tỉnh ngộ thấy ngay phần mình

Chỉ như bóng tối lung linh

Phật thời rạng ánh bình minh khắp miền.

 

image002_AHÌNH_2

 

(3) CÙNG PHẬT TƯƠNG KIẾN TRONG THIỀN ĐỊNH

 

79.Một lần thầy Mục Kiền Liên

80.Cùng Xá Lợi Phất ngồi thiền phương Nam

Hai thầy ở tại Trúc Lâm,

Phật thời phương Bắc xa xăm khác miền

Ngài ở tu viện Kỳ Viên.

Đêm nay thầy Mục Kiền Liên lại thiền

Thầy luôn luôn tu học thêm

Rất là tinh tấnchuyên cần hoài

Trong khi thiền định bữa này

Có điều thắc mắc nên thầy tìm qua

Tới miền phương Bắc nẻo xa

90.Trước là thăm Phật sau là học thêm

Nhờ Ngài chỉ dạy suốt đêm

Cho dù xa cách đôi miền Bắc Nam

thần thông thầy giỏi giang

Thiên nhãn, thiên nhĩ dễ dàng phát huy

Nên dù thầy chẳng cần đi

Vẫn hầu chuyện Phật bất kỳ ở đâu.

Thầy Xá Lợi Phất hôm sau

Nghe xong ca ngợi với bao chân thành

Cả hai bạn đạo tu hành

100.Cũng là bạn học thắm tình! Hiếm thay!

 

 

(4) AI THẦN THÔNG BẬC NHẤT

 

101.Đức Phật thuyết pháp một ngày

Chư tăng tụ họp hôm nay đông người

Thầy Xá Lợi Phất vắng thôi

Phật truyền một vị tới nơi mời về

Nơi thành Xá Vệ xa kia,

Thầy Mục Liên được cử đi thỉnh mời

Tuy rằng xa cách đôi nơi

Nhờ thần thông giỏi thầy thời quản chi,

Hai thầy gặp gỡ cận kề

110.Thầy Xá Lợi Phất có gì vội đâu

Bày trò trắc nghiệm cùng nhau

Lấy ra dải áo ném mau xuống thềm

Nhờ thầy Mục Liên lượm lên

Kết dây dài chắc và bền kể chi,

Thầy Xá Lợi Phất tức thì

Cột dây quanh núi Tu Di mấy vòng,

Thầy Mục Liên dùng thần thông

Dễ dàng dở núi lên không khó gì.

Thầy Xá Lợi Phất thâu về

120.Quanh pháp toà Phật dây kia cột vào,

Lần này dù cố biết bao

Thầy Mục Liên khó thể nào chuyển lay

Pháp toà Phật vững chắc thay,

Thầy Xá Lợi Phất nhân đây nói rằng:

“Chúng ta thần lực giỏi giang

Trổ tài lay chuyển dễ dàng Tu Di

Nhưng pháp toà Phật uy nghi

Không làm sao nhích được đi chút nào

Hôm nay thử nghiệm xem sao

130.Nhận chân thần lực từ bao lâu rồi

Chúng ta về hầu Phật thôi

Sư huynh bay trước, tôi thời theo đi!”

 

image003_AHÌNH_3

 

Thầy Mục Liên vội trở về

Thần thông sử dụng nên chi lẹ làng

Tới nơi thầy thật ngỡ ngàng

Thấy thầy Xá Lợi Phất sang đây rồi

Đi sau, tới trước lạ đời

Ở bên cạnh Phật đang ngồi thảnh thơi.

Phật giải thích cho hai người:

140.“Thần thông bậc nhất trong nơi tăng đoàn

Thầy Mục Liên vượt trội hơn

Chỉ vì thầy chẳng vội vàng quay lui,

Còn thầy Xá Lợi Phất thời

Là người trí tuệ lớn ai sánh cùng!”

 

image004_AHÌNH_4

 

(5) DỜI NÚI HÓA ĐỘ NGOẠI ĐẠO

 

145.Thầy Mục Liên giỏi thần thông

Một lần được phái đến vùng xa xăm

Nơi đây dân chúng, vua, quan

Đều theo ngoại đạo bao năm nay rồi

Nhiều người ngoại đạo cũng tài

150.Cũng thần thông giỏi nên người theo tin.

Tới vương quốc rộng lớn trên

Thầy nhìn xuống chợt thấy liền đám đông

Ngồi vòng quanh núi giữa đồng

Đang dùng thần lực để cùng hè nhau

Mong di chuyển quả núi cao

Thần thông ngoại đạo có đâu tầm thường.

Thầy bèn đáp xuống nhẹ nhàng

Hạ gần tới núi nhưng chân của thầy

Không hề chạm đỉnh núi này

160.Thế mà đủ chặn núi ngay lại rồi

Hết di động, núi ngưng thôi

Nhóm người ngoại đạo tức thời hoảng kinh

Nhận ra thầy giữa mây xanh

Họ bèn lên tiếng bất bình kêu la

Rồi gom thần lực tăng gia

Cùng di chuyển núi nhưng mà lạ thay

Xô hoài núi chẳng lung lay

thần thông giỏi lâu nay phô bày.

Đang lo chẳng lẽ bó tay

170.Chợt đâu họ thấy bóng thầy trên cao

Vung tay! Núi bỗng biến mau!

Còn trơ đất phẳng! Nhiệm màu lắm thay!

Thế là họ cảm phục thầy

Nghĩ rằng đạo hạnh sâu dày bao la

 

image005_AHÌNH_5

 

Lại thêm trí tuệ cao xa

Mới làm được việc xảy ra vừa rồi

Cùng nhau tất cả mọi người

Xin làm đồ đệ, thốt lời thành tâm.

Thầy Mục Liên từ trên không

180.Từ từ hạ xuống ôn tồn nói ngay:

“Nếu mà quý vị hôm nay

Muốn theo Phật pháp thì ngày mai đây

Tôi xin giới thiệu bậc thầy

Đó là đức Phật! Ngài đầy từ bi

Hãy mau đến xin quy y

Chắc Ngài thâu nhận! Có chi ngại ngùng!”

Đám người ngoại đạo vui mừng

Theo về cửa Phật hết lòng từ đây.

 

 

(6) HÓA ĐỘ CHO LIÊN HOA SẮC

 

189.Trên đường khất thực một ngày

190.Trời chiều thầy Mục Liên quay trở về

Khi ngang qua cánh rừng kia

Bị người thiếu phụ rất chi bất ngờ

Chặn bên đường như đợi chờ

Miệng cười duyên dáng, lẳng lơ đưa tình

Phô ra quyến rũ thân hình

Như chào mời vị tu hành đi ngang.

Thấu nhìn tâm ý của nàng

Thầy ngừng chân lại nghiêm trang dạy rằng:

“Phần bà quả thật đáng thương

200.Xác thân đã chẳng theo đường sạch trong

Lại thêm mờ tối tâm hồn

Chính vì nhan sắc tội nguồn phát ra

Nặng nề nghiệp chướng sâu xa

Hãy mau thức tỉnh đi mà hoàn lương!”

Lời khuyên rộn rã âm vang

Như là xuyên thấu tâm can con người

Bà ta chợt tỉnh ngay thôi

Tuôn đôi dòng lệ, thốt lời than van:

“Thưa con tội lỗi vô vàn

210.Vết thương quá khứ ngập tràn thương đau

Muốn hồi tâm lại đã lâu

Mong ai cứu vớt có đâu dễ dàng!”

Thầy bèn an ủi nhẹ nhàng:

“Ăn năn, sám hối là đường phải theo

Dù cho tội lỗi quá nhiều

Nương vào Phật pháp sẽ tiêu trừ liền!”

An lòng, thiếu phụ xưng tên

Liên Hoa Sắc khắp miền nổi trôi:

“Lúc con mười sáu tuổi đời

220.Lập gia đình với một người chồng kia,

Cha con sau đó chết đi

Mẹ con còn trẻ chẳng nề tà tâm

Cùng chồng con bà thông dâm,

Con vừa sinh cháu gái, thầm khóc thương

Trẻ thơ bỏ lại nhà chồng

Con ra đi với cõi lòng đớn đau,

Rồi con lấy người chồng sau

Chàng thường buôn bán, đi lâu, vắng nhà

Mới đầu tưởng làm ăn xa

230.Sau này mới khám phá ra chuyện buồn

Chàng đưa vợ bé âm thầm

Giấu ngay nơi chỗ bán buôn của chàng,

Con tìm tới xem mặt nàng

Để rồi tê tái ngỡ ngàng héo hon

Đó là con gái của con

Với người chồng trước! Chẳng còn hồ nghi!

Bỏ nhà con lại ra đi

Biến thành dâm nữ, tiếc gì tấm thân

Nhắm đàn ông trả thù luôn

240.Lấy tiền của kẻ xa gần đi ngang

Đời con tội lỗi hoang đàng

Làm sao sám hối dễ dàng được đây?”

Liên Hoa Sắc nói đến đây

Nấc lên súc động vẻ đầy thương tâm.

 

image006_AHÌNH_6

 

Thầy Mục Liên giọng ân cần:

“Nếu bà quyết chí dấn thân cửa Thiền

Học theo Phật pháp ngay liền

Thời bà sẽ hưởng bình yên cuộc đời

Hoàn toàn được giải thoát thôi

250.Ung dung, tự tại, an vui tâm hồn

Xin bà hãy theo tôi luôn

Về ra mắt Phật rồi còn quy y!”

* Thầy Mục Liên giỏi nhiều bề

Giỏi khi hóa độ, giỏi về thần thông,

Liên Hoa Sắc xuất gia xong

Bốn năm sau đó vô cùng vẻ vang

Thần thông đệ nhất giỏi giang

Ở bên phái nữ, trong hàng ni sư.

 

 

(7) NGUYÊN DO NGÀY LỄ VU LAN

 

259.Thầy Mục Lìên nhớ thuở xưa

260.Mẹ thầy viên tịch kể như lâu rồi

Giờ này không biết nổi trôi

Chốn nào chẳng rõ! Thầy thời lo thay!

Trong khi thiền định hôm nay

Thầy quán chiếu thấy mẹ đầy khổ đau

Dưới vùng ngạ quỷ thẳm sâu

Héo khô, tiều tụy, thảm sầu lắm thay

Cổ thì nhỏ như kim may

Vẻ đang đói khát lâu ngày thiếu ăn,

Thầy thương xót mẹ vô vàn

270.Bèn đưa bình bát lại gần dâng cơm

Mẹ mừng bốc bỏ miệng luôn

Cơm chưa tới miệng, lửa tuôn khói trào

Mẹ đâu ăn được chút nào

Thầy nhìn thấy vậy nghẹn ngào đớn đau

Biết bà nặng nghiệp từ lâu

Sức thầy không đủ, dễ đâu cứu bà

Thầy bèn bái kiến Phật Đà

Xin Ngài chỉ cách để mà cứu nguy

Phật bèn dạy, giọng từ bi:

280.“Phải nhờ thần lực tăng, ni giúp mình

Toàn thể đại chúng nhiệt tình

Cùng nhau chú nguyện sẽ thành công thôi

Tiêu trừ nghiệp chướng lâu đời

Mẹ thầy sẽ thoát khỏi nơi đọa đày.

Ngày Rằm tháng Bảy tới đây

Là ngày “tự tứ” mùa này từ xưa

Tăng, ni mãn khóa an cư

Cùng nhau chú nguyện rất ư nhiệm màu

Giúp người quá vãng đã lâu

290.Tiêu tan nghiệp chướng, khổ đau bao ngày,

Giúp người còn sống đời này

Được nhiều phước báu hưởng ngay hiện tiền

Lòng hiếu thảo quý vô biên

Hãy theo phương pháp kể trên thực hành!”

Thầy nghe Phật, vui thật tình

Đến ngày “tự tứ” tâm thành theo ngay

Y lời Phật dạy mới đây

Thỉnh mời đại chúng chung tay góp phần

Cùng chú nguyện cho mẫu thân

300.Quả nhiên bà mẹ hưởng luôn phước lành

Rời nơi ngạ quỷ hôi tanh

Khổ đau thảm cảnh thoát nhanh được liền.

* Kể từ đó thầy Mục Liên

Đem lời Phật dạy lưu truyền nhân gian

Lập ra lễ hội “Vu Lan”

Vào ngày “tự tứ” hằng năm cổ truyền

Tỏ lòng hiếu thảo đáp đền

Công Cha, nghĩa Mẹ như triền non cao

Như nguồn nước chảy dạt dào

310.Sinh thành, dưỡng dục xiết bao nhọc nhằn,

Vu Lan lễ hội hằng năm

Thầy Mục Liên được người dân tôn sùng

Ngoài tài “đệ nhất thần thông”

Còn là “đại hiếu” vô cùng nổi danh.

 

image007_AHÌNH_7

 

(8) THẦN THÔNG KHÔNG CHỐNG LẠI ĐƯỢC NGHIỆP LỰC

 

315.Quê hương đức Phật đản sinh

Ca Tì La Vệ cấm thành thương yêu

Một ngày gặp chuyện hiểm nghèo

Lưu Li vua của nước Kiều Tát La

Đem quân xâm lược đánh qua

320.Phật nghe tin thấy nước nhà lâm nguy

Ngài bèn ngồi chắn đường đi

Hào quang tỏa rộng, uy nghi vô vàn,

Vua Lưu Li tiến đến gần

Tỏ ra tôn kính, ngại ngần tiến quân,

Tới lui tất cả ba lần

Ý đồ xâm lược trong tâm chẳng dừng

Hình như muốn trả thù chung

Từ bao kiếp trước đã từng đấu tranh.

Đức Phật quán chiếu sự tình

330.Nhận ra nghiệp quả cấu thành trước đây

Thích Ca bộ tộc giờ này

Tới thời quả báo chịu ngay mọi bề

Về nguồn tội lỗi xưa kia

Giữa hai bộ tộc nguyện thề thù nhau

Nhân quả nghiệp báo đã lâu

Phải cần kết thúc trước sau một lần

Và Ngài quyết định lui chân

Để cho vua nọ tiến quân vào thành

Xua quân vây kín xung quanh

340.Ca Tì La Vệ thôi đành thảm thương!

Thầy Mục Liên nào chịu ngưng

Nghĩ nên sử dụng thần thông lúc này

Cứu nhân dân ở trong đây

Thầy liền tìm cách vội bay vào thành

Chọn năm trăm vị tinh anh

Thành phần ưu tú nổi danh đương thời

Bỏ vào bình bát xong xuôi

Bay ra thoát nạn tới nơi an toàn

Nhưng nhìn lại thời kinh hoàng

350.Thấy trong bình bát ngập tràn máu tươi

Năm trăm người biến mất rồi

Bấy giờ thầy mới tức thời ngộ ra

Những lời Phật dạy sâu xa

Vấn đề trả nghiệp quả là không sai

Thần thông chẳng giúp được ai

Một khi quả báo mình thời bó tay

Dù cho tài giỏi lâu nay

Cũng thua nghiệp lực tới ngày phát sinh.

 

 

(9) TUẪN GIÁO

 

359.Mục Liên tôn giả nhiệt tình

360.Hoằng dương chánh pháp tâm thành lâu nay

Tạo công đức lớn lao thay

Tiếp tay đức Phật bao ngày tháng qua

Cho nên ngoại đạo gần xa

Nổi lòng hiềm khích, tỏ ra thù hằn,

Họ từng hại Phật nhiều lần

Nhưng đều thất bại muôn phần chua cay

Mục tiêu chuyển hướng giờ đây

Vào người đệ tử là thầy Mục Liên,

Rình rập ngày, theo dõi đêm

370.Chờ cơ thuận tiện sẽ liền ra tay.

Mục Liên tôn giả một ngày

Đi ngang ngọn núi nơi đây cao vời

Tu sĩ ngoại đạo đông người

Thuộc phái Lõa Thể rình nơi núi này

Rắp tâm phục kích lâu nay

Từ trên đỉnh núi ra tay hại thầy

Hè nhau xô đá xuống ngay

Đá rơi ào ạt khiến thầy tử vong

Nhục thân nhừ nát thảm thương

380.Nhưng phường ngoại đạo sợ không xuống liền

Ba ngày chẳng dám đến bên

Sợ thần lực của thầy nên ngại ngùng.

Tin tôn giả bị mệnh chung

Được loan truyền đến hoàng cung trong ngày

Vua A Xà Thế nơi đây

Đùng đùng nổi giận lệnh ngay triều đình

Tìm hung thủ phái Lõa Hình

Bắt về trị tội! Tình hình thảm thay!

Mấy ngàn tu sĩ phái này

390.Bị ném vào hầm lửa gây kinh hoàng.

Về phần đại chúng tăng đoàn

Vì cùng thương tiếc, ngỡ ngàng than van:

“Thầy Mục Liên giỏi vô vàn

Thần thông đệ nhất, ai ngang tài thầy

Sao không tránh thoát nạn này

Để phường ngoại đạo ra tay hại thầy?”

* Phật bèn lên tiếng dạy ngay:

“Thầy Mục Liên đã từng hay biết rằng

Một khi nghiệp báo vương mang

400.Thần thông cũng chẳng dễ dàng vượt qua

Thầy dùng huệ nhãn nhận ra

Trong tiền kiếp thuở xưa xa của mình

Đã từng mang tội sát sinh

Làm nghề đánh cá, tôm quanh biển ngoài

Chọn nghề này để sinh nhai

Khiến nhiều mạng sống từng bày chết oan,

Còn trong kiếp khác hiện thân

Là chồng nhu nhược bất nhân vô cùng

Nghe lời cô vợ dữ hung

410.Đem cha mẹ bỏ vào rừng hoang vu

Mặc cho ác thú, gió mưa

Dù cho bệnh hoạn, già nua, tật nguyền

Và nhiều nhân xấu tạo thêm

Trong bao tiền kiếp luân phiên tái hồi

Nay thầy muốn chấm dứt thôi

Nghiệp xưa muốn trả xong xuôi một lần,

Khi xuất gia cũng quyết tâm

Nguyện đem sinh mạng dấn thân giúp đời

Hoằng dương chánh pháp cao vời

420.Nên nay mãn nguyện nhập nơi Niết Bàn!”

Mọi người cảm động nguyện thầm

422.Noi gương tôn giả muôn phần kính yêu.

 

image008_AHÌNH_8

 

-----------------------------

 

THAM KHẢO:

"Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật"

Nguyên Tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư

Dịch: Hạnh Cơ - Hiệu Đính: Tịnh Kiên

 

TRANH VẼ:

“Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca”

Lời: Thái Thuận - Tranh: Trường Quán

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1098)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1460)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1060)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1023)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1015)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 970)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1230)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1058)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1132)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1144)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1064)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 1085)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 1097)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 1025)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 1079)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 2516)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 978032)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 2025)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 2251)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 1944)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 2065)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 1748)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 1838)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 1528)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 1606)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 1694)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 2085)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 1477)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 1617)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 1790)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 1530)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 2241)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 2140)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 2765)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 4472)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 6201)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 1394)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 1360)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 1328)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 1230)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 6522)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 1151)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 1171)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 3963)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 2921)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng