02) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật - Tôn Giả Mục Kiền Liên (Maudgalyayana - Moggallana)

18 Tháng Giêng 20178:45 SA(Xem: 2191)
02) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật - Tôn Giả Mục Kiền Liên (Maudgalyayana - Moggallana)

MuoiViDeTu_A
02) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật

Tôn Giả Mục Kiền Liên (Maudgalyayana - Moggallana)

Truyện Thơ Tâm Minh Ngô Tằng Giao (10-2012)

 

-----------------------------

 

Từ Đoạn 1 Đến Đoạn 9 (Câu 1 - 422)

 

(01) - Nguyện Chứng Thần Thông (Câu 1 - 36)

(02) - Bắc Cầu Đưa Phật Qua Sông (Câu 37 - 78)

(03) - Cùng Phật Tương Kiến Trong Thiền Định (Câu 79 - 100)

(04) - Ai Thần Thông Bậc Nhất (Câu 101 - 144)

(05) - Dời Núi Hóa Độ Ngoại Đạo (Câu 145 - 188)

(06) - Hóa Độ Cho Liên Hoa Sắc (Câu 189 - 258)

(07) - Nguyên Do Ngày Lễ Vu Lan (Câu 259 - 314)

(08) - Thần Thông Không Chống Lại Được Nghiệp Lực (Câu 315 - 358)

(09) - Tuẫn Giáo (Câu 359 - 422)

 

-----------------------------

 

 

02) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật

Tôn Giả Mục Kiền Liên (Maudgalyayana - Moggallana)

 

image001_AHÌNH_1

 

(1) NGUYỆN CHỨNG THẦN THÔNG

 

1.Mục Kiền Liên vốn xuất thân

Con ông trưởng giả vô ngần giàu sang

Ông cha tu rất đàng hoàng

Nổi danh đạo đức xóm làng biết tên,

Nhưng bà mẹ thời luân phiên

Làm điều ác đức cho nên trong đời

Gây nhiều nghiệp nặng tày trời

Kiếp sau quả báo vào nơi đọa đày.

Riêng Mục Liên nổi tiếng thay

10.Thông minh, hiếu thảo lại đầy lòng nhân

Can trường, cương nghị, lạc quan

Thấy điều bất chính là can thiệp liền.

* Trong tiền kiếp Mục Kiền Liên

Làm nghề chài lưới ở miền biển khơi

Bắt tôm bắt cá sinh nhai

Một hôm tâm niệm tức thời phát sinh

Rằng nghề này không tốt lành

Cho nên chàng đã quyết tình đổi thay

Và rồi sau đó ít ngày

20.Chợt chàng thấy một người hay đi về

Đó là đức Phật Bích Chi

An nhiên, tự tại, uy nghi tuyệt vời.

Chàng sinh tâm cung kính ngài

Một hôm cung thỉnh về nơi xóm nhà

Cúng dường cơm nước, hương hoa

Xong ngài hóa độ cho gia đình chàng,

Ngài không giảng pháp bình thường

Mà chuyên sử dụng con đường thần thông

Ngài bèn nhảy lên hư không

30.Xoay quanh phải trái, lộn vòng trước sau

Chàng nhìn khâm phục biết bao

Âm thầm thành kính nguyện cầu ước mong

Kiếp sau tu chứng thần thông,

Quả nhiên được thỏa nguyện trong đời này

Thần thông chứng đắc được ngay

Khi quy y Phật lòng đầy thiết tha.

 

 

(2) BẮC CẦU ĐƯA PHẬT QUA SÔNG

 

37.Trong tăng đoàn Phật Thích Ca

Chứng thần thông giỏi tính ra lắm người

Mục Kiền Liên được đương thời

40.Suy tôn hạng nhất trong nơi tu hành,

Tai thầy nghe rõ âm thanh

âm thanh đó mặc tình gần xa,

Mắt thầy nhìn thấu suốt qua

Dù cho cảnh vật rất là khuất che,

Đường xa vạn dặm xá chi

Thầy đi khoảnh khắc tức thì tới nơi.

Trong việc hành hóa ở đời

Thầy luôn giúp Phật với tài thần thông.

* Có lần dân chúng rất đông

50.Họp nhau bày tiệc cúng dường lớn lao

Mời bao giáo phái khác nhau

Thỉnh cả vua với biết bao đại thần

Tiệc thời dọn bên kia sông

Mục Kiền Liên đến dự phần đầu tiên

Lát sau nước bỗng dâng lên

Bao người ngoại đạo thấy liền chịu thua

Qua sông không được đành chờ,

Chợt đâu thầy thấy Phật và chư tăng

Từ phía xa, thầy vội vàng

60.Dùng thần lực để bắc ngang một cầu

Thế là ngoại đạo tranh nhau

Leo lên cầu trước có đâu ngại ngùng

Nhưng vừa đi đến nửa chừng

Thời cầu bị gãy vô cùng hiểm nguy

Mọi người rớt xuống sông kia

Kêu la cầu cứu thảm thê hãi hùng

Nhưng khi Phật tới bên sông

Thời cầu lại hiện ra vòng bên trên

Phật cùng tăng chúng bước lên

70.Còn người dưới nước nổi chìm dòng sâu

Thầy thương cảm vớt lên cầu

Cho theo gót Phật được mau qua bờ

Qua xong cầu lại bất ngờ

Hoàn toàn biến mất thật là lạ thay,

Tu sĩ ngoại đạo lúc này

Thảy đều tỉnh ngộ thấy ngay phần mình

Chỉ như bóng tối lung linh

Phật thời rạng ánh bình minh khắp miền.

 

image002_AHÌNH_2

 

(3) CÙNG PHẬT TƯƠNG KIẾN TRONG THIỀN ĐỊNH

 

79.Một lần thầy Mục Kiền Liên

80.Cùng Xá Lợi Phất ngồi thiền phương Nam

Hai thầy ở tại Trúc Lâm,

Phật thời phương Bắc xa xăm khác miền

Ngài ở tu viện Kỳ Viên.

Đêm nay thầy Mục Kiền Liên lại thiền

Thầy luôn luôn tu học thêm

Rất là tinh tấnchuyên cần hoài

Trong khi thiền định bữa này

Có điều thắc mắc nên thầy tìm qua

Tới miền phương Bắc nẻo xa

90.Trước là thăm Phật sau là học thêm

Nhờ Ngài chỉ dạy suốt đêm

Cho dù xa cách đôi miền Bắc Nam

thần thông thầy giỏi giang

Thiên nhãn, thiên nhĩ dễ dàng phát huy

Nên dù thầy chẳng cần đi

Vẫn hầu chuyện Phật bất kỳ ở đâu.

Thầy Xá Lợi Phất hôm sau

Nghe xong ca ngợi với bao chân thành

Cả hai bạn đạo tu hành

100.Cũng là bạn học thắm tình! Hiếm thay!

 

 

(4) AI THẦN THÔNG BẬC NHẤT

 

101.Đức Phật thuyết pháp một ngày

Chư tăng tụ họp hôm nay đông người

Thầy Xá Lợi Phất vắng thôi

Phật truyền một vị tới nơi mời về

Nơi thành Xá Vệ xa kia,

Thầy Mục Liên được cử đi thỉnh mời

Tuy rằng xa cách đôi nơi

Nhờ thần thông giỏi thầy thời quản chi,

Hai thầy gặp gỡ cận kề

110.Thầy Xá Lợi Phất có gì vội đâu

Bày trò trắc nghiệm cùng nhau

Lấy ra dải áo ném mau xuống thềm

Nhờ thầy Mục Liên lượm lên

Kết dây dài chắc và bền kể chi,

Thầy Xá Lợi Phất tức thì

Cột dây quanh núi Tu Di mấy vòng,

Thầy Mục Liên dùng thần thông

Dễ dàng dở núi lên không khó gì.

Thầy Xá Lợi Phất thâu về

120.Quanh pháp toà Phật dây kia cột vào,

Lần này dù cố biết bao

Thầy Mục Liên khó thể nào chuyển lay

Pháp toà Phật vững chắc thay,

Thầy Xá Lợi Phất nhân đây nói rằng:

“Chúng ta thần lực giỏi giang

Trổ tài lay chuyển dễ dàng Tu Di

Nhưng pháp toà Phật uy nghi

Không làm sao nhích được đi chút nào

Hôm nay thử nghiệm xem sao

130.Nhận chân thần lực từ bao lâu rồi

Chúng ta về hầu Phật thôi

Sư huynh bay trước, tôi thời theo đi!”

 

image003_AHÌNH_3

 

Thầy Mục Liên vội trở về

Thần thông sử dụng nên chi lẹ làng

Tới nơi thầy thật ngỡ ngàng

Thấy thầy Xá Lợi Phất sang đây rồi

Đi sau, tới trước lạ đời

Ở bên cạnh Phật đang ngồi thảnh thơi.

Phật giải thích cho hai người:

140.“Thần thông bậc nhất trong nơi tăng đoàn

Thầy Mục Liên vượt trội hơn

Chỉ vì thầy chẳng vội vàng quay lui,

Còn thầy Xá Lợi Phất thời

Là người trí tuệ lớn ai sánh cùng!”

 

image004_AHÌNH_4

 

(5) DỜI NÚI HÓA ĐỘ NGOẠI ĐẠO

 

145.Thầy Mục Liên giỏi thần thông

Một lần được phái đến vùng xa xăm

Nơi đây dân chúng, vua, quan

Đều theo ngoại đạo bao năm nay rồi

Nhiều người ngoại đạo cũng tài

150.Cũng thần thông giỏi nên người theo tin.

Tới vương quốc rộng lớn trên

Thầy nhìn xuống chợt thấy liền đám đông

Ngồi vòng quanh núi giữa đồng

Đang dùng thần lực để cùng hè nhau

Mong di chuyển quả núi cao

Thần thông ngoại đạo có đâu tầm thường.

Thầy bèn đáp xuống nhẹ nhàng

Hạ gần tới núi nhưng chân của thầy

Không hề chạm đỉnh núi này

160.Thế mà đủ chặn núi ngay lại rồi

Hết di động, núi ngưng thôi

Nhóm người ngoại đạo tức thời hoảng kinh

Nhận ra thầy giữa mây xanh

Họ bèn lên tiếng bất bình kêu la

Rồi gom thần lực tăng gia

Cùng di chuyển núi nhưng mà lạ thay

Xô hoài núi chẳng lung lay

thần thông giỏi lâu nay phô bày.

Đang lo chẳng lẽ bó tay

170.Chợt đâu họ thấy bóng thầy trên cao

Vung tay! Núi bỗng biến mau!

Còn trơ đất phẳng! Nhiệm màu lắm thay!

Thế là họ cảm phục thầy

Nghĩ rằng đạo hạnh sâu dày bao la

 

image005_AHÌNH_5

 

Lại thêm trí tuệ cao xa

Mới làm được việc xảy ra vừa rồi

Cùng nhau tất cả mọi người

Xin làm đồ đệ, thốt lời thành tâm.

Thầy Mục Liên từ trên không

180.Từ từ hạ xuống ôn tồn nói ngay:

“Nếu mà quý vị hôm nay

Muốn theo Phật pháp thì ngày mai đây

Tôi xin giới thiệu bậc thầy

Đó là đức Phật! Ngài đầy từ bi

Hãy mau đến xin quy y

Chắc Ngài thâu nhận! Có chi ngại ngùng!”

Đám người ngoại đạo vui mừng

Theo về cửa Phật hết lòng từ đây.

 

 

(6) HÓA ĐỘ CHO LIÊN HOA SẮC

 

189.Trên đường khất thực một ngày

190.Trời chiều thầy Mục Liên quay trở về

Khi ngang qua cánh rừng kia

Bị người thiếu phụ rất chi bất ngờ

Chặn bên đường như đợi chờ

Miệng cười duyên dáng, lẳng lơ đưa tình

Phô ra quyến rũ thân hình

Như chào mời vị tu hành đi ngang.

Thấu nhìn tâm ý của nàng

Thầy ngừng chân lại nghiêm trang dạy rằng:

“Phần bà quả thật đáng thương

200.Xác thân đã chẳng theo đường sạch trong

Lại thêm mờ tối tâm hồn

Chính vì nhan sắc tội nguồn phát ra

Nặng nề nghiệp chướng sâu xa

Hãy mau thức tỉnh đi mà hoàn lương!”

Lời khuyên rộn rã âm vang

Như là xuyên thấu tâm can con người

Bà ta chợt tỉnh ngay thôi

Tuôn đôi dòng lệ, thốt lời than van:

“Thưa con tội lỗi vô vàn

210.Vết thương quá khứ ngập tràn thương đau

Muốn hồi tâm lại đã lâu

Mong ai cứu vớt có đâu dễ dàng!”

Thầy bèn an ủi nhẹ nhàng:

“Ăn năn, sám hối là đường phải theo

Dù cho tội lỗi quá nhiều

Nương vào Phật pháp sẽ tiêu trừ liền!”

An lòng, thiếu phụ xưng tên

Liên Hoa Sắc khắp miền nổi trôi:

“Lúc con mười sáu tuổi đời

220.Lập gia đình với một người chồng kia,

Cha con sau đó chết đi

Mẹ con còn trẻ chẳng nề tà tâm

Cùng chồng con bà thông dâm,

Con vừa sinh cháu gái, thầm khóc thương

Trẻ thơ bỏ lại nhà chồng

Con ra đi với cõi lòng đớn đau,

Rồi con lấy người chồng sau

Chàng thường buôn bán, đi lâu, vắng nhà

Mới đầu tưởng làm ăn xa

230.Sau này mới khám phá ra chuyện buồn

Chàng đưa vợ bé âm thầm

Giấu ngay nơi chỗ bán buôn của chàng,

Con tìm tới xem mặt nàng

Để rồi tê tái ngỡ ngàng héo hon

Đó là con gái của con

Với người chồng trước! Chẳng còn hồ nghi!

Bỏ nhà con lại ra đi

Biến thành dâm nữ, tiếc gì tấm thân

Nhắm đàn ông trả thù luôn

240.Lấy tiền của kẻ xa gần đi ngang

Đời con tội lỗi hoang đàng

Làm sao sám hối dễ dàng được đây?”

Liên Hoa Sắc nói đến đây

Nấc lên súc động vẻ đầy thương tâm.

 

image006_AHÌNH_6

 

Thầy Mục Liên giọng ân cần:

“Nếu bà quyết chí dấn thân cửa Thiền

Học theo Phật pháp ngay liền

Thời bà sẽ hưởng bình yên cuộc đời

Hoàn toàn được giải thoát thôi

250.Ung dung, tự tại, an vui tâm hồn

Xin bà hãy theo tôi luôn

Về ra mắt Phật rồi còn quy y!”

* Thầy Mục Liên giỏi nhiều bề

Giỏi khi hóa độ, giỏi về thần thông,

Liên Hoa Sắc xuất gia xong

Bốn năm sau đó vô cùng vẻ vang

Thần thông đệ nhất giỏi giang

Ở bên phái nữ, trong hàng ni sư.

 

 

(7) NGUYÊN DO NGÀY LỄ VU LAN

 

259.Thầy Mục Lìên nhớ thuở xưa

260.Mẹ thầy viên tịch kể như lâu rồi

Giờ này không biết nổi trôi

Chốn nào chẳng rõ! Thầy thời lo thay!

Trong khi thiền định hôm nay

Thầy quán chiếu thấy mẹ đầy khổ đau

Dưới vùng ngạ quỷ thẳm sâu

Héo khô, tiều tụy, thảm sầu lắm thay

Cổ thì nhỏ như kim may

Vẻ đang đói khát lâu ngày thiếu ăn,

Thầy thương xót mẹ vô vàn

270.Bèn đưa bình bát lại gần dâng cơm

Mẹ mừng bốc bỏ miệng luôn

Cơm chưa tới miệng, lửa tuôn khói trào

Mẹ đâu ăn được chút nào

Thầy nhìn thấy vậy nghẹn ngào đớn đau

Biết bà nặng nghiệp từ lâu

Sức thầy không đủ, dễ đâu cứu bà

Thầy bèn bái kiến Phật Đà

Xin Ngài chỉ cách để mà cứu nguy

Phật bèn dạy, giọng từ bi:

280.“Phải nhờ thần lực tăng, ni giúp mình

Toàn thể đại chúng nhiệt tình

Cùng nhau chú nguyện sẽ thành công thôi

Tiêu trừ nghiệp chướng lâu đời

Mẹ thầy sẽ thoát khỏi nơi đọa đày.

Ngày Rằm tháng Bảy tới đây

Là ngày “tự tứ” mùa này từ xưa

Tăng, ni mãn khóa an cư

Cùng nhau chú nguyện rất ư nhiệm màu

Giúp người quá vãng đã lâu

290.Tiêu tan nghiệp chướng, khổ đau bao ngày,

Giúp người còn sống đời này

Được nhiều phước báu hưởng ngay hiện tiền

Lòng hiếu thảo quý vô biên

Hãy theo phương pháp kể trên thực hành!”

Thầy nghe Phật, vui thật tình

Đến ngày “tự tứ” tâm thành theo ngay

Y lời Phật dạy mới đây

Thỉnh mời đại chúng chung tay góp phần

Cùng chú nguyện cho mẫu thân

300.Quả nhiên bà mẹ hưởng luôn phước lành

Rời nơi ngạ quỷ hôi tanh

Khổ đau thảm cảnh thoát nhanh được liền.

* Kể từ đó thầy Mục Liên

Đem lời Phật dạy lưu truyền nhân gian

Lập ra lễ hội “Vu Lan”

Vào ngày “tự tứ” hằng năm cổ truyền

Tỏ lòng hiếu thảo đáp đền

Công Cha, nghĩa Mẹ như triền non cao

Như nguồn nước chảy dạt dào

310.Sinh thành, dưỡng dục xiết bao nhọc nhằn,

Vu Lan lễ hội hằng năm

Thầy Mục Liên được người dân tôn sùng

Ngoài tài “đệ nhất thần thông”

Còn là “đại hiếu” vô cùng nổi danh.

 

image007_AHÌNH_7

 

(8) THẦN THÔNG KHÔNG CHỐNG LẠI ĐƯỢC NGHIỆP LỰC

 

315.Quê hương đức Phật đản sinh

Ca Tì La Vệ cấm thành thương yêu

Một ngày gặp chuyện hiểm nghèo

Lưu Li vua của nước Kiều Tát La

Đem quân xâm lược đánh qua

320.Phật nghe tin thấy nước nhà lâm nguy

Ngài bèn ngồi chắn đường đi

Hào quang tỏa rộng, uy nghi vô vàn,

Vua Lưu Li tiến đến gần

Tỏ ra tôn kính, ngại ngần tiến quân,

Tới lui tất cả ba lần

Ý đồ xâm lược trong tâm chẳng dừng

Hình như muốn trả thù chung

Từ bao kiếp trước đã từng đấu tranh.

Đức Phật quán chiếu sự tình

330.Nhận ra nghiệp quả cấu thành trước đây

Thích Ca bộ tộc giờ này

Tới thời quả báo chịu ngay mọi bề

Về nguồn tội lỗi xưa kia

Giữa hai bộ tộc nguyện thề thù nhau

Nhân quả nghiệp báo đã lâu

Phải cần kết thúc trước sau một lần

Và Ngài quyết định lui chân

Để cho vua nọ tiến quân vào thành

Xua quân vây kín xung quanh

340.Ca Tì La Vệ thôi đành thảm thương!

Thầy Mục Liên nào chịu ngưng

Nghĩ nên sử dụng thần thông lúc này

Cứu nhân dân ở trong đây

Thầy liền tìm cách vội bay vào thành

Chọn năm trăm vị tinh anh

Thành phần ưu tú nổi danh đương thời

Bỏ vào bình bát xong xuôi

Bay ra thoát nạn tới nơi an toàn

Nhưng nhìn lại thời kinh hoàng

350.Thấy trong bình bát ngập tràn máu tươi

Năm trăm người biến mất rồi

Bấy giờ thầy mới tức thời ngộ ra

Những lời Phật dạy sâu xa

Vấn đề trả nghiệp quả là không sai

Thần thông chẳng giúp được ai

Một khi quả báo mình thời bó tay

Dù cho tài giỏi lâu nay

Cũng thua nghiệp lực tới ngày phát sinh.

 

 

(9) TUẪN GIÁO

 

359.Mục Liên tôn giả nhiệt tình

360.Hoằng dương chánh pháp tâm thành lâu nay

Tạo công đức lớn lao thay

Tiếp tay đức Phật bao ngày tháng qua

Cho nên ngoại đạo gần xa

Nổi lòng hiềm khích, tỏ ra thù hằn,

Họ từng hại Phật nhiều lần

Nhưng đều thất bại muôn phần chua cay

Mục tiêu chuyển hướng giờ đây

Vào người đệ tử là thầy Mục Liên,

Rình rập ngày, theo dõi đêm

370.Chờ cơ thuận tiện sẽ liền ra tay.

Mục Liên tôn giả một ngày

Đi ngang ngọn núi nơi đây cao vời

Tu sĩ ngoại đạo đông người

Thuộc phái Lõa Thể rình nơi núi này

Rắp tâm phục kích lâu nay

Từ trên đỉnh núi ra tay hại thầy

Hè nhau xô đá xuống ngay

Đá rơi ào ạt khiến thầy tử vong

Nhục thân nhừ nát thảm thương

380.Nhưng phường ngoại đạo sợ không xuống liền

Ba ngày chẳng dám đến bên

Sợ thần lực của thầy nên ngại ngùng.

Tin tôn giả bị mệnh chung

Được loan truyền đến hoàng cung trong ngày

Vua A Xà Thế nơi đây

Đùng đùng nổi giận lệnh ngay triều đình

Tìm hung thủ phái Lõa Hình

Bắt về trị tội! Tình hình thảm thay!

Mấy ngàn tu sĩ phái này

390.Bị ném vào hầm lửa gây kinh hoàng.

Về phần đại chúng tăng đoàn

Vì cùng thương tiếc, ngỡ ngàng than van:

“Thầy Mục Liên giỏi vô vàn

Thần thông đệ nhất, ai ngang tài thầy

Sao không tránh thoát nạn này

Để phường ngoại đạo ra tay hại thầy?”

* Phật bèn lên tiếng dạy ngay:

“Thầy Mục Liên đã từng hay biết rằng

Một khi nghiệp báo vương mang

400.Thần thông cũng chẳng dễ dàng vượt qua

Thầy dùng huệ nhãn nhận ra

Trong tiền kiếp thuở xưa xa của mình

Đã từng mang tội sát sinh

Làm nghề đánh cá, tôm quanh biển ngoài

Chọn nghề này để sinh nhai

Khiến nhiều mạng sống từng bày chết oan,

Còn trong kiếp khác hiện thân

Là chồng nhu nhược bất nhân vô cùng

Nghe lời cô vợ dữ hung

410.Đem cha mẹ bỏ vào rừng hoang vu

Mặc cho ác thú, gió mưa

Dù cho bệnh hoạn, già nua, tật nguyền

Và nhiều nhân xấu tạo thêm

Trong bao tiền kiếp luân phiên tái hồi

Nay thầy muốn chấm dứt thôi

Nghiệp xưa muốn trả xong xuôi một lần,

Khi xuất gia cũng quyết tâm

Nguyện đem sinh mạng dấn thân giúp đời

Hoằng dương chánh pháp cao vời

420.Nên nay mãn nguyện nhập nơi Niết Bàn!”

Mọi người cảm động nguyện thầm

422.Noi gương tôn giả muôn phần kính yêu.

 

image008_AHÌNH_8

 

-----------------------------

 

THAM KHẢO:

"Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật"

Nguyên Tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư

Dịch: Hạnh Cơ - Hiệu Đính: Tịnh Kiên

 

TRANH VẼ:

“Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca”

Lời: Thái Thuận - Tranh: Trường Quán

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
20 Tháng Hai 2020(Xem: 115)
16 Tháng Giêng 2020(Xem: 391)
05 Tháng Giêng 2020(Xem: 554)
02 Tháng Giêng 2020(Xem: 497)
17 Tháng Giêng 20207:43 CH(Xem: 842080)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
07 Tháng Giêng 202012:43 CH(Xem: 314)
"Một lời dối trá nếu được lặp đi lặp lại đủ mức thì nó sẽ trở thành sự thật" là nguyên tắc tuyên truyền của Joseph Goebbels, một bộ trưởng tuyên truyền của Phát xít Đức. Các nhà tâm lý học gọi đây là 'ảo tưởng về sự thật' và dưới đây là cách phổ biến mà người ta thường thử nghiệm điều này: Những người tham gia được yêu cầu đánh giá
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 488)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
24 Tháng Mười Một 20199:00 SA(Xem: 2201)
Nhân vào ngày Lễ Tạ Ơn. Chúng ta cảm tạ vô vàn thành tâm. Những lời cầu nguyện quanh năm, Tạ ơn gia quyến muôn phần yêu thương, Tạ ơn bạn quý muôn phương. Dù là cố cựu hay dường mới quen, Tạ ơn tia sáng êm đềm. Vầng dương sưởi ấm áp thêm tháng ngày,
24 Tháng Chín 201911:37 CH(Xem: 599)
Lời nói đôi khi có những tác dụng không thể lường trước. Có những lời nói có thể đem lại an vui hạnh phúc đến cho mọi người. Có những lời nói có thể đem lại những sự ly tán, tan nát hạnh phúc của các người khác, đôi khi đổ vỡ hạnh phúc gia đình của chính người nói. Có những lời nói, làm cho người nghe, mỉm cười tươi tắn, vui vẻ khỏe khoắn.
22 Tháng Bảy 201910:19 CH(Xem: 775)
8h sáng một buổi sáng mùa hè nắng gắt tháng 6 tại Hà Nội, một chuyến xe hàng nhét chật những thuốc men và thiết bị y tế đậu lại trước văn phòng của một tổ chức thiện nguyện ở Hà Nội. Rồi từ đây, các thiết bị y tế và thuốc men sẽ đi cùng bác sỹ Tadashi Hattori đến nhiều miền quê rất nghèo của Việt Nam.
18 Tháng Bảy 201911:07 CH(Xem: 663)
Đài truyền hình CNN trong Tháng Sáu loan tin, năm 2017, tỉ lệ tự tử ở lứa tuổi giữa 15 và 19 là 11.8/100,000 trong năm. Với lứa tuổi từ 20 đến 24, tỉ lệ là 17/100,000. Trong khoảng bốn tháng từ Tháng Mười Hai, 2018, tới Tháng Ba, 2019, theo ghi nhận của cơ quan cảnh sát miền Nam California, có 17 trường hợp thanh thiếu niên đã chết
17 Tháng Bảy 20198:41 CH(Xem: 1122)
Kyle Huỳnh, 15 tuổi, học lớp 10 tại trung học Bolsa Grande, treo cổ tự tử tại nhà ngày 29 Tháng Mười Một gây xúc động mạnh nơi bạn học, đau buồn nơi gia đình, hoang mang nơi cộng đồng; và trên hết, để lại quá nhiều câu hỏi cho bất cứ bậc phụ huynh nào có con đang bước vào tuổi trưởng thành. Nguyên nhân cái chết thương tâm của Kyle
30 Tháng Sáu 20194:12 CH(Xem: 1377)
Rừng Thu (Autumn Forest) - 50 bài thơ chuyển ngữ Anh Việt. Xuất bản June 2019 - Tác phẩm mới của nhà thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
11 Tháng Sáu 20199:53 CH(Xem: 727)
Trời mang sức mạnh núi này, Mang hùng vĩ của thân cây trên đồi, Hè mang hơi ấm mặt trời, Và bình lặng của biển khơi khắp miền, Mang hồn quảng đại thiên nhiên, Vòng tay an lạc của đêm lặng lờ, Mang thông thái của tuổi già, Tiềm năng chim phượng bay xa vô ngần,
04 Tháng Sáu 201911:04 SA(Xem: 1190)
1. Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả." Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
03 Tháng Sáu 201911:47 SA(Xem: 1943)
Trong một lần bình luận của mình, Glenn Beck đã từng nói rằng: Một người bình thường muốn chứng minh bản thân bình thường là điều hết sức khó khăn. Có lẽ chỉ có người không muốn chứng minh điều gì hết, mới có thể được gọi là một người bình thường. Về sau, rất nhiều người đã để lại lời bình luận của riêng họ
02 Tháng Sáu 20199:08 CH(Xem: 995)
Phóng viên nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời "Cám ơn!" nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền, một tiếng cũng không thèm mở miệng. Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi:
23 Tháng Năm 20199:43 SA(Xem: 1301)
Tiền kiếp – có hay không? Miêu tả 2500 trường hợp trẻ em thuộc dữ liệu của trường Đại học Virginia (Hoa Kỳ) được các nhà nghiên cứu tìm hiểu cẩn thận kể từ khi bác sĩ Ian Stevenson nghiên cứu trường hợp đầu tiên cách đây 40 năm. Những đứa trẻ này thường bắt đầu kể về kiếp trước ở độ tuổi hai hoặc ba và có thể nói về gia đình lúc trước
21 Tháng Năm 20196:01 CH(Xem: 1676)
Đây là cuốn sách thứ ba, trong loạt sách kể về những câu chuyện của các bệnh nhân của tôi. Tuy nhiên câu chuyện trong sách này có tính hấp dẫn nhất từ trước đến nay mà tôi đã được chứng kiến. Họ là một đôi bạn tri kỷ, mãi mãi gắn chặt vào nhau bằng tình yêu qua hết kiếp này sang kiếp khác. Làm thế nào mà chúng ta có thể tìm gặp
20 Tháng Năm 20199:06 CH(Xem: 1215)
Thời đại ngày nay là thời đại khoa học, nhưng có thể nói chính xác hơn là thời đại khoa học vật chất, còn khoa học tinh thần thì có lẽ mới chỉ là những bước đi chập chững. Từ thượng cổ người ta đã suy nghĩtìm hiểu xem có tiền kiếpluân hồi không, nhưng cho tới nay hầu như chưa có câu trả lời "khoa học". Những ý niệm, khái niệm,
11 Tháng Năm 201910:49 CH(Xem: 1169)
Một chàng trai đến tìm nhà sư, anh nói: - Thưa thầy con muốn buông vài thứ nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng. Nhà sư đưa anh ta 1 cái tách và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong. Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi
19 Tháng Tư 201912:04 CH(Xem: 1182)
Nói dối là một phần được chấp nhận trong cuộc sống, từ việc chúng ta tự động trả lời 'Tốt' khi có ai hỏi 'Hôm nay cậu thế nào?' cho đến lời khen khi một người bạn hỏi chúng ta có thích kiểu đầu mới trông phát gớm của cô ấy không. Ấy vậy mà bất chấp sự phổ biến của nói dối trong cuộc sống chúng ta, đa số chúng ta không thật sự giỏi
18 Tháng Tư 20199:52 CH(Xem: 1027)
Wabi-sabi tạo nơi trú ẩn chống nỗi ám ảnh của thế giới hiện đại về sự hoàn hảo, và chấp nhận sự không hoàn hảo một cách có ý nghĩa hơn và đẹp hơn, theo cách riêng của họ. Rút tay một cách miễn cưỡng ra khỏi chiếc bát đang quay chầm chậm, tôi nhìn thành bát không được đồng đều từ từ dừng lại, mong có thể điều chỉnh nó thẳng lên chút nữa.
17 Tháng Tư 20199:51 CH(Xem: 1023)
Mọi đứa trẻ ở Nhật Bản được dạy dỗ 'gaman', tức là kiên trì nhẫn nại ở các thời điểm khó khăn. Đó có phải một cách để tạo ra một xã hội trật tự, hay 'gaman' có một mặt tối của nó? Ngày làm việc ở Tokyo thường bắt đầu bằng một chuyến đi qua hệ thống tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất thế giới. Khoảng 20 triệu người đi tàu ở thủ đô Nhật Bản mỗi ngày.
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 488)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 2098)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 3482)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
21 Tháng Hai 20205:07 CH(Xem: 63)
Trong dòng lịch sử văn minh của nhân loại cách đây hơn 25 thế kỷ, những lời dạy về một nghệ thuật sống hoàn hảo, an bìnhhạnh phúc ngay trong hiện tại, một pháp môn tu tập có khả năng đưa đến giải thoát hoàn toàn mọi khổ đau được Đức Phật, bậc Thầy
18 Tháng Hai 202011:44 SA(Xem: 191)
Quyển sách này, The Experience of Insight, không phải là một quyển sách đặt nặng vào phần lý thuyết, mà là một quyển sách chú trọng về sự thực hành. Joseph Goldstein là một thiền sư Hoa Kỳ. Ông đã sống nhiều năm ở Thái Lan và Ấn Độ để học thiền Vipassana,
16 Tháng Hai 20202:25 CH(Xem: 216)
Từ ngày 30 tháng 3 đến ngày 8 tháng 4 năm 1983 chúng tôi đã rất may mắn được một vị thầy đầy kinh nghiệm về thiền Vipassana tổ chức một khoá chuyên tu tại Penang, trung tâm thiền Phật giáo Malaysia, hướng dẫn, dạy bảo, sữa chữa và nhắc nhở chúng tôi về thiền minh sát. Chúng tôi đã được lợi lạc to lớn từ những lời hướng dẫn
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 225)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu
09 Tháng Hai 20204:17 CH(Xem: 252)
Quyển “Kinh Bốn Mươi Hai Chương Giảng Giải” được hình thành qua hai năm ghi chép, phiên tả với lòng chân thành muốn phổ biến những lời Phật dạy. Đầu tiên đây là những buổi học dành cho nội chúng Tu viện Lộc Uyển, sau đó lan dần đến những cư sĩ hữu duyên.
01 Tháng Hai 202010:51 SA(Xem: 372)
“Kinh Chú Tâm Tỉnh Giác” là một trong hai bài kinh căn bảnĐức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là phép thiền định chú tâm thật tỉnh giác và thật mạnh vào bốn lãnh vực thân xác, cảm giác, tâm thức và các hiện tượng tâm thần từ bên trong chúng.
31 Tháng Giêng 20207:00 SA(Xem: 420)
“Kinh Chú Tâm vào Hơi Thở” là một trong hai bài kinh căn bảnĐức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là sự chú tâm thật mạnh dựa vào hơi thở. Bản kinh này được dịch giả Hoang Phong chuyển ngữ từ kinh Anapanasati Sutta (Trung Bộ Kinh, MN 118).
24 Tháng Giêng 20208:00 SA(Xem: 5643)
Phước lành thay, thời gian nầy vui như ngày lễ hội, Vì có một buổi sáng thức dậy vui vẻhạnh phúc, Vì có một giây phút quý báu và một giờ an lạc, Cho những ai cúng dường các vị Tỳ Kheo. Vào ngày hôm ấy, lời nói thiện, làm việc thiện, Ý nghĩ thiện và ước nguyện cao quý, Mang lại phước lợi cho những ai thực hành;
26 Tháng Mười 20199:33 CH(Xem: 720)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.