04) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật - Tôn Giả A Nan (Ananda)

20 Tháng Giêng 20172:26 CH(Xem: 7533)
04) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật - Tôn Giả A Nan (Ananda)

MuoiViDeTu_A
04) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật

Tôn Giả A Nan (Ananda)

Truyện Thơ Tâm Minh Ngô Tằng Giao (2-2011)

 

-----------------------------

 

 

Từ Đoạn 1 Đến Đoạn 12 (Câu 1 - 480)

 

(01) - Nhân Duyên Xuất Gia (Câu 1 - 16)

(02) - Giúp Cho Nữ Giới Được Xuất Gia (Câu 17 - 68)

(03) - Nạn Ma Đăng Già (Câu 69 - 134)

(04) - Thuyết Pháp Cho Tỳ Kheo Ni (Câu 135 - 160)

(05) - Bị Gièm Pha Vì Chia Bánh (Câu 161 - 178)

(06) - Làm Thị Giả Của Phật (Câu 179 - 212)

(07) - Tình Bạn Trong Đạo Ngoài Đời (Câu 213 - 232)

(08) - Nỗi Khổ Tâm Lớn Nhất (Câu 233 - 266)

(09) - Mộng Và Những Dự Đoán (Câu 267 - 298)

(10) - Thỉnh Giáo Lần Cuối (Câu 299 - 370)

(11) - Tham Dự Đại Hội Kết Tập Kinh Điển (Câu 371 - 422)

(12) - Nhập Niết Bàn (Câu 423 - 480)

 

-------------------------------------------------

 

04) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật

Tôn Giả A Nan (Ananda)


image001_A HÌNH_1

 

(1) NHÂN DUYÊN XUẤT GIA

 

1.Bảy vương tử dòng Thích Ca

Đợt đầu quyết chí xuất gia lần này

A Nan có mặt trong đây

Tuổi thời nhỏ nhất nhưng đầy tương lai

Phật hy vọng trong bảy người

Chính A Nan sẽ giúp ngài mai sau

Làm thêm hưng thịnh đạo màu

Lưu truyền Phật pháp về lâu về dài.

A Nan tuổi trẻ, đẹp trai

10.Lại thêm bản tính khoan thai hiền từ

Giàu tình cảm, rất ôn nhu

Được phe nữ giới coi như mặt trời

 
image002_A

HÌNH_2

 

Hiện ra sưởi ấm lòng người

Giữa ngày đông giá khắp nơi lạnh lùng,

Nữ lưu cảm mến tôn sùng

Dù ngoài hay ở ngay trong giáo đoàn.

 

 

(2) GIÚP CHO NỮ GIỚI ĐƯỢC XUẤT GIA

 

17.Phật thành đạo được năm năm

Thời vua Tịnh Phạn lìa trần còn chi

thái hậu Kiều Đàm Di

20.Là di mẫu Phật xưa kia nuôi ngài

Giờ đây bà cũng ngỏ lời

Muốn xin được phép sống đời xuất gia,

Phật từ chối không nhận bà

Trước sau bác bỏ đã ba phen rồi,

Sợ bà năn nỉ lôi thôi

Phật đưa Tăng chúng qua nơi cận kề

Sang thành phố Tì Xá Li

Cùng nhau hành hóa tránh đi muộn phiền.

* Nhưng di mẫu trí vững bền

30.Quyết tâm tập họp người thêm cạnh bà

Toàn người dòng họ Thích Ca

Phi tần, cung nữ xuất gia đồng tình

Có cùng chí hướng tu hành

Năm trăm phụ nữ lòng thành thiết tha,

Cùng cạo tóc, mặc cà sa

Ba y, một bát thế là cùng đi

Biến mình thành Tỳ kheo Ni

Chân trần, lội bộ rất chi nhọc nhằn

Hai mươi ngày với quyết tâm

40.Hơn hai nghìn dặm xa xăm chẳng nề

Đến tu viện Tì Xá Li

Quyết lòng gặp Phật lo bề xuất gia.

Đến nơi, trời ngả bóng tà

Mọi người mệt mỏi, bơ phờ xác thân

Đứng ngoài tu viện ngại ngần

May thay vừa lúc A Nan thấy đoàn

Nhìn qua xúc động vô vàn

Vốn giàu tình cảm, vội vàng hỏi thăm.

Mọi người đáp thật thành tâm:

50.“Chúng tôi cầu đạo nên cần xuất gia

Bỏ gia đình, lìa cửa nhà

Đến cầu xin Phật thiết tha bữa này

Nếu ngài từ chối, buồn thay

Chúng tôi nguyện chết tại đây không về!”

* A Nan an ủi mọi bề

Rồi vào trình Phật rất chi nhiệt tình

Xin ngài chấp nhận lòng thành

Cho đoàn được phép trở thành Ni sư

Nhưng mà Phật mãi chối từ

60.A Nan năn nỉ rất ư thảm sầu

Tuôn dòng nước mắt khẩn cầu

Cuối cùng Phật chẳng nỡ đâu bác lời

Cả đoàn được chấp nhận thôi

Tì kheo Ni được ra đời từ đây

 
image003_A

HÌNH_3

 

Với điều kiện những người này

“Tám phép hoà kính” hàng ngày phải theo

Để tôn trọng các Tỳ kheo,

Đoàn cam kết sẽ tuân điều luật trên.

 

 

(3) NẠN MA ĐĂNG GIÀ

 

69.A Nan theo thói lề quen

70.Một hôm khất thực xong liền về ngay

Đi ngang giếng, khát nước thay

Thấy cô gái nọ nên thầy hỏi xin,

Cô đang múc nước giếng lên

Cô dòng “hạ tiện” cho nên ngại ngùng

Dám đâu dâng nước cúng dường.

A Nan bèn đáp: “Hèn sang mặc tình

Tôi là một kẻ tu hành

Không còn phân biệt quẩn quanh thói thường!”

Cô bèn dâng nước cúng dường

80.Về nhà tình chợt nở trong tâm hồn

Tương tư mãi, ngẩn ngơ luôn

Không màng ăn nữa, chẳng buồn sống thêm,

Mẹ dò hỏi biết chuyện trên

Than rằng con khó kết duyên với người

Thầy tu, dòng dõi cao vời,

Thương con bà cố tìm nơi giúp mình

Giúp câu “thần chú” thật linh

Nghe vào mê loạn hết minh mẫn liền.

* Nàng bèn chờ đợi trước thềm

90.Khi thầy khất thực qua bèn đọc mau

Vẫy tay mời gọi đón chào.

Chắc gì thần chú kia nào có linh!

Nhưng A Nan quả thật tình

Nửa mê, nửa tỉnh bước nhanh vào nhà

Nàng mừng, cuống quít chẳng ngờ

Muộn màng phản ứng thành ra trễ rồi

A Nan bừng tỉnh ngay thôi

Nhờ oai lực Phật trí thời sáng lên

Bước ra về tu viện liền.

100.Hôm sau khất thực vẫn phiền nhiễu sao

Cô nàng bám sát theo sau

Khiến A Nan phải mau mau quay về

Trình lên Phật rõ mọi bề,

Phật truyền cho gọi nàng kia đến hầu.

Thoạt tiên nàng thấy lo âu

Nhưng vì tình ái nàng đâu ngại ngùng

Đến nơi quỳ lạy Phật xong

Nàng bèn trút hết nỗi lòng vương mang.

* Phật nghe, rồi hỏi cô nàng:

110.“Nếu con muốn lấy A Nan làm chồng

Bước đầu con có bằng lòng

Đi tu nghiêm chỉnh trong vòng một năm?”

Cô nàng thấy chẳng khó khăn

Vội vàng ưng chịu vô ngần sướng vui

Mẹ nàng cũng phải tới nơi

Thuận cho con gái thành người xuất gia.

Mơ màng hạnh phúc thăng hoa

Nàng vui cạo tóc, cà sa mặc vào,

Tỳ kheo Ni, học đạo màu

120.Siêng nghe Phật pháp, dấn sâu tu hành

Tinh anh, tấn tới, thuận thành

Khiến tâm dục vọng si tình lặng đi.

* Nửa năm trôi đẹp yên bề

Một hôm nhớ lại hành vi của mình

Chìm ái dục, đắm mộng tình

Khiến nàng hổ thẹn tâm thành ăn năn

Đến hầu Phật sám hối rằng:

“Từ nay con nguyện đạo vàng khắc ghi

Mãi làm một Tỳ kheo Ni

130.Như Lai sứ giả quyết đi trọn đời!”

Thuộc dòng “hạ tiện” đương thời

“Ma Đăng Già” đó mọi người gọi tên,

Nàng là cô gái đầu tiên

Phật cho phép được hưởng niềm xuất gia.

 

 

(4) THUYẾT PHÁP CHO TỲ KHEO NI

 

135.Đẹp trai, tình cảm nhu hoà

A Nan khiến gái gần xa mến thầy

Trong ni viện nọ quanh đây

Ni cô trẻ đêm ngày thầm thương,

Một hôm cô bệnh bất thường

140.Nhắn người xin thỉnh thầy sang thăm mình:

“Con đang bệnh nặng thật tình

Chắc không qua khỏi, chết đành xuôi tay!”

A Nan thương cảm tới ngay

Thấy cô xốc xếch, giường đầy gối chăn

Nhìn thầy tình tứ đăm đăm

Thầy bèn quay gót âm thầm bỏ đi.

* Ni cô hổ thẹn kể chi

Sửa sang xiêm áo vội đi theo thầy:

“Xin thầy thứ lỗi lầm này

150.Xin thầy trở lại, con đây tâm thành

Mong nghe lời dạy tu hành!”

Cô đem tọa cụ rước A Nan ngồi.

Thầy ngồi, lên tiếng ngay thôi:

“Có tu tâm ý con người mới an

Mong cầu dục lạc dối gian

Là điều lầm lẫn vô vàn khổ đau.”

Rồi thầy giảng Pháp thật lâu

Vì yêu, cô chú tâm vào để nghe

Vì nghe, tâm sáng tức thì

160.Để rồi niệm ái dục kia dứt liền.

 

 

(5) BỊ GIÈM PHA VÌ CHIA BÁNH

 

161.Một hôm thầy lại chuốc phiền

Khi thầy chia bánh luân phiên từng người

Dân nghèo quanh tu viện thôi

Mỗi người một bánh chia thời đều nhau,

Đến phiên cô gái đứng sau

Vô cùng xinh đẹp, bước mau đến gần

Thầy A Nan chẳng để tâm

Đưa tay bốc bánh, bốc nhằm một đôi

Dính nhau bánh khó tách rời

170.Thầy đưa cặp bánh cho người đẹp kia.

Thế là bị kẻ xấu chê

Ghét ganh, ác ý tức thì riễu ngay:

“Hai người tình ý chi đây

Cớ sao lại phát bánh này gấp đôi?”

Thầy nghe thương xót thói đời

Đắm mê ái dục trong nơi biển tình

Không nhàm chán, mãi quẩn quanh

Để rồi khổ nãotranh chấp hoài.

 

 

(6) LÀM THỊ GIẢ CỦA PHẬT

 

179.Tuổi năm ba, gần già rồi

180.Phật cần thị giả giúp ngài thường xuyên

A Nan được đề cử liền

Chư Tăng khích lệ: “Thầy nên nhận lời

Thông minh, trí nhớ tuyệt vời

Thầy còn tuổi trẻ giúp đời dài lâu

Nối truyền chánh Pháp, đạo màu!”

Thầy nghe khuyên mãi, dám đâu cãi lời

Xin ba điều kiện mà thôi:

“Y phục của Phật thầy thời không mang

Cho dù cũ mới hay chăng;

190.Không theo Phật dự trai tăng người mời;

Khi cần mới tới Phật thôi!”

Chư Tăng trình Phật, ngài thời khen ngay:

“A Nan phẩm cách đẹp thay

Ba điều kiện đó do thầy đặt ra

Chỉ nhằm tránh tiếng gièm pha

Rằng thầy ham áo hay là ham ăn!”

* Kể từ đó thầy A Nan

Làm thị giả Phật chuyên cần mãi thôi,

Khởi đầu tuổi trên hai mươi

200.Rồi hai mươi bảy năm trời tiếp theo

Thường xuyên hầu Phật sớm chiều

Ngài đi hành hóa rắc gieo pháp mầu

Thầy A Nan mãi theo sau

nhân duyên được dài lâu bên ngài

Pháp như biển rộng trùng khơi

Đều chảy thấm đượm vào nơi tâm thầy,

Nạn về nữ giới bớt ngay

Vì thầy gần Phật hàng ngày thường xuyên.

 
image004_A

HÌNH_4

 

Thầy A Nan cũng nghiễm nhiên

210.Trở thành gạch nối đôi bên thuận chiều

Giữa Phật và các Tỳ kheo

Thầy là thị giả được nhiều người thương.

 

 

(7) TÌNH BẠN TRONG ĐẠO NGOÀI ĐỜI

 

213.Thầy giúp ai giúp hết lòng

Sở trường mình có cũng thường không khoe,

Ai nhiều sở đoản chẳng chê

Riêng phần ngoại đạo có gì trái sai

Thầy không đả kích một ai

Cho nên cảm hóa mọi người xung quanh,

Thầy tuy hùng biện nổi danh

220.Không hề sử dụng tài tranh luận này.

Lưu Di người bạn lâu ngày

Chỉ riêng quý trọng có thầy mà thôi

Ngoài ra chẳng kính một ai

Không tin Phật với các người xuất gia.

A Nan bèn mời bạn qua

Nghe lời Phật giảng, sáng ra vô ngần

Lưu Di sau đó phát tâm

Quy y tam bảo và luôn thuận thành.

Mọi tranh chấp trong Tăng đoàn

230.Thường do thị giả A Nan giải hòa

Chân tình, khéo léo, thiết tha

Tình đời, nghĩa đạo phô ra tròn đầy.

 

 

(8) NỖI KHỔ TÂM LỚN NHẤT

 

233.Khổ tâm lớn nhất của thầy

Chính là anh ruột mãi gây bất hòa

Chính là Đề Bà Đạt Đa

Xấu xa tuy đã xuất gia tu hành

Không chính trực, thiếu lòng thành

Chỉ mang ý tưởng muốn rành thần thông,

Phật khuyên thanh lọc thân tâm

240.Chớ ham cầu chứng thần thông làm gì,

Đạt Đa bất mãn kể chi

Lòng thù nghịch Phật tức thì nổi lên

Muốn tìm cách hại Phật liền

Đoạt ngôi giáo chủ nắm quyền trong tay.

* A Nan và Phật một ngày

Đi ngang chân núi nào hay có người

Đạt Đa trên núi cao vời

Xô nguyên tảng đá lớn rơi hãi hùng

Mong rằng Phật bị tử thương,

250.Đá lăn tới Phật bỗng dừng lại luôn.

A Nan và Phật một hôm

Cùng đi bỗng gặp một đoàn người kia

Đạt Đa đang dẫn họ đi

Phật liền tránh mặt, ngài thì rẽ ngay

Vào con đường nhỏ cạnh đây

Phật lên tiếng dạy: “Nghe này A Nan

Những người hung ác bạo tàn

Đen lòng, tối dạ mình cần tránh xa

Không vì sợ hãi người ta

260.Chỉ vì chạm trán quả là ích chi!”

Đạt Đa còn có nhiều khi

Lùa voi hại Phật đang đi trên đường

Hay thường tìm đến đạo tràng

Gây phiền cho Phật và Tăng bao lần.

* Nhãn tiền quả báo chẳng lầm

Đạt Đa sau chết vô ngần thảm thương.

 

 

(9) MỘNG VÀ NHỮNG DỰ ĐOÁN

 

267.Suốt hai mươi bảy năm trường

A Nan thị giả khả năng tuyệt vời

Theo Phật hành hóa khắp nơi

270.Giờ đây tuổi đã năm mươi hơn rồi

Một đêm nằm mộng lạ đời

Thấy bao sự việc nổi trôi khác thường

Tâm thần hoảng hốt hoang mang

Vội tìm hầu Phật và tường thuật ngay.

* Phật nghe, suy đoán giúp thầy:

“Đây điềm báo trước cho ngày mai sau:

Tăng đoàn thánh thiện ít sao

Nhiều phần tử xấu len vào chen chân;

Như Lai sớm nhập niết bàn

280.Các đệ tử lớn cũng lần lượt theo;

Tương lai có lắm Tỳ kheo

Biếng tu, ganh tị, kiếm điều hại nhau;

Có người y, giới bỏ mau

Chỉ lo hưởng lạc lao đầu bến mê

Chỉ lo lợi dưỡng mọi bề

Hậu sinh bỏ mặc không hề lưu tâm;

Và rồi đệ tử xa gần

Xuất gia cùng với thành phần tại gia

Cùng nhau hủy Phật pháp nhà

290.Chứ hàng ngoại đạo khó mà hại ta;

Còn điềm mộng cuối diễn ra

Báo ba tháng nữa ta xa cõi trần

Như Lai sẽ nhập niết bàn

Rồi quần chúng với Tăng đoàn, chư thiên

Lo kinh điển bị lãng quên

Phải cần kết tập cho nên nhờ thầy

Thầy là thị giả lâu ngày

Mọi người tín nhiệm! Lành thay đạo vàng!”

 

 

(10) THỈNH GIÁO LẦN CUỐI

 

299.Thế Tôn sắp nhập niết bàn

300.Sau khi tuyên bố, ngài nằm tại đây

Sa la nở khắp rừng cây

A Nan thị giả quỳ ngay cạnh ngài

Bồn chồn thỉnh giáo đôi lời:

“Xin Thế Tôn dạy trong thời mai sau

Hàng nữ giới nhiều xiết bao

Con nên đối xử thế nào cho yên?”

* Đức Phật từ tốn dạy liền:

“Người tu quyết bỏ não phiền buông trôi

Theo đường giác ngộ sáng tươi

310.Bóng hình phụ nữ phải rời xa tâm.

Lỡ khi chạm mặt tối cần

Gặp người già cả ta luôn thốt lời

Xem như là mẹ mình thôi!

Gặp người hơn tuổi ta thời coi ngang

Xem như chị gái tỏ tường!

Gặp người thiếu nữ trẻ hơn tuổi mình

Xem như em trong gia đình

Giữ tâm trong sáng, nghiêm minh, đàng hoàng!”

* Sau khi dạy những lời vàng

320.Phật còn dặn lại kỹ càng xiết bao

Trà tì, xây tháp ra sao.

A Nan đa cảm nên mau u hoài

Nghe xong sầu khổ bi ai

Trốn ra đứng ở một nơi vắng người

Xót xa giọt lệ tuôn rơi

Nghĩ huynh đệ khác đều khai ngộ rồi

Riêng mình tăm tối mãi thôi

Muốn sau khai ngộ còn ai cậy nhờ

Còn đâu nữa bậc ân sư

330.Để mình hầu cận mãi như thuở nào.

* Tìm A Nan chẳng thấy đâu

Phật sai người kiếm, gọi vào cạnh bên

Phật an ủi A Nan liền:

“Thầy làm thị giả lâu bền, siêng năng

Không sơ suất, đẹp mọi đường

Bao nhiêu công đức rỡ ràng giờ đây

Như Lai đền đáp cho thầy,

Hãy nên tinh tấn thêm ngay từ giờ

Để rồi thầy sớm lìa xa

340.Thoát ly phiền não ngày qua buộc ràng

Rồi mau chứng ngộ đạo vàng!”

Phật nhìn đại chúng nhẹ nhàng nói thêm:

“A Nan điềm tĩnh, lành hiền

Thầy luôn nghe Pháp chẳng quên chút gì

Luôn săn sóc, mãi cận kề

Thầy làm thị giả chẳng hề quản công

Cho nên công đức vô cùng

Sẽ luôn sáng rỡ khắp vùng thế gian!”

Nghe xong tôn giả A Nan

350.Lấy tay che mặt, lệ tràn bờ mi

Lại thương cảm, lại sầu bi

Lùi xa đại chúng trốn đi ra ngoài,

Thế rồi lại bị mọi người

Mời vào bên Phật, quỳ nơi cạnh ngài

Để làm đại diện nhất thời

Xin nghe Phật dạy đôi lời trối trăng.

* Phật lên tiếng dạy chư Tăng:

“Giữ gìn giới luật bao năm làm thầy;

Y vào ‘bốn niệm xứ’ này

360.Để mà an trú hàng ngày thân tâm;

Gặp người hung ác, bất nhân

Hãy mau xa lánh, chớ gần gụi chi;

Kinh điển kết tập ngay đi

Mỗi câu nên bắt đầu ghi như vầy

‘Tôi nghe nhớ như thế này…’

Rồi theo đúng Pháp quý thầy chuyên tu

Vì rằng Pháp được coi như

Pháp thân thường tại của Như Lai rồi!”

* Sau khi vừa dạy dứt lời

370.Niết bàn Phật nhập ngay nơi chốn này.

 

 

(11) THAM DỰ ĐẠI HỘI KẾT TẬP KINH ĐIỂN

 

371.Lễ trà tì xong tại đây

A Nan mệt mỏi vội quay trở về

Nghỉ nơi tu viện trước kia

Rồi sau tôn giả hướng về phương Nam

Nơi thành vương xá xa xăm

Để cùng đại hội chư Tăng luận bàn

Kết tập kinh điển rõ ràng

Sẽ khai mạc với mùa an cư này

Rằm tháng Tư sắp tới đây.

380.Tuy chưa chứng ngộ nhưng thầy quản chi

Bao nhiêu giáo pháp xưa kia

Từng nghe Phật dạy, khắc ghi nằm lòng.

Thầy về vương xá thong dong

Một ngày trước lúc chư Tăng họp bàn

Đại Ca Diếp chủ tọa đoàn

Chọn vào đại hội được năm trăm người


image005_A HÌNH_5

 

A La Hán chứng quả rồi

Đã khai ngộ mới được mời tham gia,

Thầy A Nan bị bỏ qua

390.Vì chưa chứng quả. Bất ngờ lắm thay!

Cho nên ngay buổi chiều này

Thầy buông bỏ tất cả ngay tức thì

Trầm tư mặc tưởng nghĩ suy

Tập trung thiền quán rất chi nhiệt tình

Đến khuya khai ngộ hoát nhiên

Thầy A Nan suốt thông liền! Thật vui!

 
image006_A

HÌNH_6

 

* Thầy A Nan chứng quả rồi

Hôm sau đại hội thầy thời tham gia

Không chờ cửa động mở ra

400.Thầy dùng thần lực để mà vào luôn

Giờ đây hiển lộ toàn thân

Tác phong đạo mạo sáng ngần phô ra

Như trăng ló khỏi mây mờ

Như sen sớm nở cánh pha ánh vàng

Làm cho thánh chúng ngỡ ngàng

Cùng nhau xưng tán A Nan nhiệt thành

Rồi ngay lúc đó đồng thanh

Cử thầy lên đọc tụng kinh tức thì,

Thầy Đại Ca Diếp chủ trì

410.Thầy A Nan đọc: “Tôi nghe thế này

Thế Tôn thuở ấy tại đây…”

Làu làu đọc tụng lời thầy âm vang

Những gì nghe Phật rõ ràng

Để rồi ghi nhớ kỹ càng nào quên.

Trong kỳ đại hội nói trên

Bao kinh kết tập đầu tiên hoàn thành

Do công tôn giả A Nan

Thiên tài, trí nhớ vô vàn tuyệt luân,

Mọi người cảm kích vô vàn

420.Được nghe lại những lời vàng Phật tuyên

Biết bao kinh điển nói trên

Giờ đây mãi mãi lưu truyền nhân gian.

 

 

(12) NHẬP NIẾT BÀN

 

423.Sau khi Phật nhập Niết Bàn

Thầy Đại Ca Diếp thay chân dẫn đầu

Kế thừa y bát, đạo màu

Giáo đoàn lãnh đạo trước sau viên thành.

Hai mươi năm thoáng qua nhanh

Tới hồi già cả, hơn trăm tuổi rồi

Thầy vào núi nhập diệt thôi

430.Phó truyền đạo nghiệp cho người thay chân

Đó là tôn giả A Nan

Đứng ra dìu dắt giáo đoàn khắp nơi

Bấy giờ tám chục tuổi rồi

Kế thừa Phật nghiệp thấy thời thuận duyên

Như hoa bừng nở tự nhiên

Khi mùa xuân đến khắp miền hương bay,

Thế Tôn từ thuở trước đây

Cũng từng mong mỏi điều này đã lâu.

* Thời gian thấm thoắt trôi mau

440.Bao đệ tử lớn trước sau lìa trần

Chỉ còn tôn giả A Nan

Một trăm hai chục tuổi năm nay rồi

Một mình một bóng đơn côi

Chợt suy tưởng tới Phật đời xa xưa

Cùng bao đệ tử thượng thừa:

“Giờ đều khuất bóng tựa như chim trời

Bay theo cơn lốc xa vời

Cùng nhau nhập diệt vào nơi niết bàn

Còn mình ta chốn nhân gian

450.Tựa khu rừng bị đốn tan hoang rồi

 
image007_A

HÌNH_7

 

Chỉ còn một cổ thụ thôi

Che mưa ngăn gió thấy thời khó sao

Thế gian tịch mịch xiết bao

Niết bàn ta cũng nhập vào cho xong!”

Thế là tôn giả quyết lòng

Bèn đem giáo pháp truyền luôn cho người

Truyền cho đệ tử xong xuôi

Nhắm về hướng Bắc thầy thời tìm qua

Sông Hằng phía đó không xa

460.Sông chia hai nước, phân ra đôi bờ

Tì Xá Li, Ma Kiệt Đà

Cả hai chuẩn bị đang chờ chiến tranh.

Sông Hằng ở giữa phân ranh

Một hôm thầy quyết tự mình ra sông

Rời thuyền, ngồi giữa hư không

Dùng lửa tam muội từ trong thân mình

Giữ lòng yên ổn, an bình

Tự thiêu thân xác nhập nhanh niết bàn

Nhục thân chia tách đôi đàng

470.Để cho xá lợi giạt ngang đôi bờ

Chia đều hai phía đang chờ

Cả hai nước thỉnh về thờ giống nhau.

Cảm thông từ đó về sau

Đôi bên giao hảo còn đâu hận thù.

 
image008_A

HÌNH_8

 
image009_A

HÌNH_9

 

* A Nan tôn giả từ xưa

Tính tình hòa nhã lại vừa khiêm cung

Hiền lành, nhẫn nhục vô cùng

Nghe nhiều, nhớ kỹ ai hòng sánh ngang

Nhiều công lao với đạo vàng

480.Người đời nhớ tưởng, vô vàn kính yêu.

 

 

-----------------------------

 

THAM KHẢO:

"Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật"

Nguyên Tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư

Dịch: Hạnh Cơ - Hiệu Đính: Tịnh Kiên

 

TRANH VẼ:

“Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca”

Lời: Thái Thuận - Tranh: Trường Quán

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1098)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1460)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1060)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1023)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1015)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 970)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1230)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1058)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1132)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1144)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1064)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 1085)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 1097)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 1025)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 1079)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 2516)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 978032)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 2025)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 2251)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 1944)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 2065)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 1748)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 1838)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 1528)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 1606)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 1694)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 2085)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 1477)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 1617)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 1790)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 1530)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 2241)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 2140)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 2765)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 4472)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 6201)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 1394)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 1360)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 1328)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 1230)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 6522)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 1151)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 1171)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 3963)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 2921)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng