07) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật - Tôn Giả Phú Lâu Na (Purna - Punna)

23 Tháng Giêng 201711:59 SA(Xem: 4482)
07) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật - Tôn Giả Phú Lâu Na (Purna - Punna)

 MuoiViDeTu_A


07) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật

Tôn Giả Phú Lâu Na (Purna - Punna)

Truyện Thơ Tâm Minh Ngô Tằng Giao (5-2012)

 

-----------------------------

 

 

Từ Đoạn 1 Đến Đoạn 11 (Câu 1 - 404)

 

(01) - Cắt Bỏ Ràng Buộc Gia Đình (Câu 1 - 16)

(02) - Được Phật Thọ Ký (Câu 17 - 46)

(03) - Lời Khuyên Chân Thành (Câu 47 - 88)

(04) - Muốn Phật Pháp Được Truyền Bá Khắp Nhân Gian (Câu 89 - 118)

(05) - Thái Độ Khi Hành Hóa (Câu 119 - 150)

(06) - Đâu Cũng Là Nhà (Câu 151 - 168)

(07) - Phương Pháp Giáo Hóa (Câu 169 - 212)

(08) - Nói Pháp Cho Vua Tần Bà Sa La (Câu 213 - 252)

(09) - Tinh Thần Giáo Hóa (Câu 253 - 308)

(10) - Công Việc Giáo Hóa Ở Du Lô Na (Câu 309 - 352)

(11) - Không Đồng Ý Với Trưởng Lão Đại Ca Diếp (Câu 353 - 404)

 

-------------------------------------------------

 

 

07) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật

Tôn Giả Phú Lâu Na (Purna - Punna)

 

image001_AHÌNH_1

 

(1) CẮT BỎ RÀNG BUỘC GIA ĐÌNH

 

1.Xưa tôn giả Phú Lâu Na

Gia đình tăm tiếng, mẹ cha cưng chiều

Tràn đầy hạnh phúc, thương yêu

Nhưng vì ý thức sớm điều tối cao

Phải tìm ra tài sản nào

Thật là vĩnh cửu, không bao giờ tàn

Đó là chân lý đạo vàng

Nên nguyền cắt đứt buộc ràng thế gian

Quy y Phật, nhập Tăng đoàn

10.Hoằng dương Phật pháp quyết tâm trọn đời

Cho nên chỉ ít lâu thôi

A La Hán chứng quả rồi. Lành thay!

Diệt trừ phiền não hết ngay

Thoát ly sinh tử, lại đầy tài năng

Dễ dàng vận dụng thần thông

Để đi hành hóa thong dong khắp vùng.

 

image002_AHÌNH_2

 

(2) ĐƯỢC PHẬT THỌ

 

17.Một lần Phật giảng pháp xong

Nghe rồi tôn giả vô cùng cảm thông

Tới trước Phật trải nỗi lòng

20.Sau khi đảnh lễ, không dùng lời chi

Cúi đầu không phát biểu

Hai tay vỗ ngực, hướng về Thế Tôn.

Thế Tôn hiểu ý dạy luôn:

“Phú Lâu Na quả vô ngần công phu

Luôn tinh tấn trong đường tu

Hoằng dương chánh pháp rất ư nhiệt tình

Biện tài thuyết pháp đạt thành

Thầy là bậc nhất, rạng danh đứng đầu!

Trải vô lượng kiếp về sau

30.Thầy sẽ thành Phật. Đạo màu linh thay

Hiệu là Pháp Minh Như Lai

Thành Phật ngay thế giới này vẻ vang!”

Nghe lời thọ ký rỡ ràng

Thấy điều Phật dự báo tương lai mình

Khiến thầy cảm kích thật tình

Sâu xa xúc động, long lanh lệ trào.

Phật nhìn đại chúng phía sau

Dạy thêm rằng: “Đã từ bao kiếp rồi

 

image003_AHÌNH_3

 

Thầy Phú Lâu Na là người

40.Tuyên dương chánh pháp chẳng ai sánh cùng

Mong sao đại chúng gắng công

Tự mình tiến bộ theo gương của thầy,

Vãng sinh hãy nguyện sau này

Được về quốc độ tràn đầy an vui

Của Phật Pháp Minh Như Lai

Một nơi cực lạc bao người cầu mong!”

 

 

(3) LỜI KHUYÊN CHÂN THÀNH

 

47.Uy danh Phật cùng chư Tăng

Ngày càng tỏa rộng khắp trong các vùng

Khiến cho nhiều vị quốc vương

50.Trong lòng cảm hóa xin cùng quy y.

Nhiều vua sau đó tức thì

Khuyên người phạm tội nặng nề khắp nơi:

“Dù cho tội nặng tày trời

Nếu quy y Phật sống đời xuất gia

Lo tu hành thật thiết tha

Theo chân Tăng chúng để mà tu thân

Thời vua xá miễn tội luôn

Dù cho tội nặng muôn phần trước đây!”

Từ bi tâm Phật lâu nay

60.Như là biển cả chứa đầy nước sông

Trăm nguồn đổ tới mênh mông

Thấy người đau khổ Phật không nỡ đành

Mở lòng cứu độ chúng sinh

Tội nhân được phép trở thành thầy tu.

* Tăng đoàn từ đó khác xưa

Nhiều phần tử xấu được đưa lẫn vào

Gây nhiều tai tiếng biết bao

Tu hành nghiêm túc có nào thiết tha

Khiến cho thầy Phú Lâu Na

70.Phải dùng lời thẳng thắn mà nhủ khuyên:

“Chúng ta chớ có được quyền

Giới điều Phật dạy đừng nên phạm vào!

Cái điều tối kỵ đứng đầu

Lòng tin Phật pháp từ lâu vững vàng

Mọi người tin tưởng đạo vàng

Nhớ đừng làm mất dễ dàng uổng đi!

Thế Tôn thời rất từ bi

Muốn ta sám hối diệt đi tội tình

Dù làm lỗi, nếu sửa mình

80.Sẽ thành trong sạch, sẽ thành người ngay!

Mong huynh đệ kể từ nay

Phát tâm tu học hàng ngày cho chuyên

Chúng ta quyết chí vững bền

Luôn theo giáo huấn mà đem thực hành!”

Phật nghe, khen ngợi nhiệt tình

Cho rằng tôn giả mãi thành công thôi:

“Biết khuyên bảo, khai hóa người

Giảng sư tài giỏi nhất nơi tăng đoàn!”

 

 

(4) MUỐN PHẬT PHÁP ĐƯỢC TRUYỀN BÁ KHẮP NHÂN GIAN

 

89.Là người cẩn trọng, thâm trầm

90.Nhưng đi hoằng pháp thầy luôn nhiệt tình

Không lo đến cá nhân mình

Mặc cho lợi hại miễn thành công thôi.

Phú Lâu Na đi khắp nơi

Bồ đề hạt giống thầy thời rắc gieo,

Trên đường hành hóa một chiều

Thầy gặp một số Tỳ kheo tu hành

Ẩn cư trong chốn rừng xanh

Nơi đây tịch mịch, xung quanh vắng người

Nhiệt tâm họ nguội lạnh rồi

100.Chúng sinh hoá độ thấy thời khó thay

Họ lui vào ở rừng này.

Phú Lâu Na đến chắp tay thưa rằng:

 

image004_AHÌNH_4

 

“Nếu Phật pháp dễ hoằng dương

Nếu mà hóa độ dễ dàng chúng sinh

Thời đâu cần kẻ tu hành,

Vì đời tăm tối u minh dãi dầu

Xấu xa, tội lỗi, khổ đau

Ta nên tinh tấn dài lâu giúp người

Chớ nên thối chí buông lơi

110.Nhớ rằng trách nhiệm của người xuất gia

Là đem chánh pháp trải ra

Giúp nhân gian khỏi xót xa muộn sầu!”

Nhiệt tâm tôn giả dạt dào

Chân tình lời nói đượm bao lòng từ

Các Tỳ kheo đang ẩn cư

Nghe xong xúc động tâm tư vô cùng

Họ bèn hoan hỉ lìa rừng

Theo thầy hăng hái lên đường bôn ba.

 

 

(5) THÁI ĐỘ KHI HÀNH HÓA

 

119.Bản thân thầy Phú Lâu Na

120.Mang theo bình bát để mà xin ăn

Vân du hành đạo nhọc nhằn

Thiên sơn vạn thủy bước chân chẳng ngừng

Bao người cảm hóa vô cùng

Xin theo Phật pháp rất đông mỗi ngày.

Việc hoằng pháp thành công này

Khiến Tỳ kheo khác muốn thầy giúp cho

Để mà học điều hay ho,

Khiêm cung thầy nói nguyên do của mình:

“Sự nghiệp hóa độ đạt thành

130.Những gì cảm hóa chúng sinh ở đời

Là do Đức Phật mà thôi

Cùng bao giáo pháp của Ngài bấy lâu,

Trước khi hành hóa nơi đâu

Tôi thầm cầu Thế Tôn mau hộ trì!”

Mọi người lại hỏi: “Vậy thì

Thấy thầy làm việc không hề nghỉ ngơi

Uống ăn kham khổ quá trời

Làm sao đủ sức độ đời được đây?”

Phú Lâu Na trả lời ngay:

140.“Mỗi lần hành hóa xong quay trở về

Tôi ngồi hầu Phật và nghe

Những lời dạy bảo muôn bề quý thay

Chính cam lồ pháp vị này

Là nguồn bổ dưỡng tràn đầy cho tôi,

 

image005_AHÌNH_5

 

Vầng dương trí tuệ của Ngài

Là người bảo vệ tuyệt vời mãi thôi

Tâm Ngài sống động trong tôi

Tôi nào cảm thấy cuộc đời khổ đâu!”

Nghe xong đại chúng cúi đầu

150.Chắp tay tán thán trước sau hết lời.

 

 

(6) ĐÂU CŨNG LÀ NHÀ

 

151.Trên đường hành hóa khắp nơi

Phú Lâu Na mãi sống đời nổi trôi

Thầy chu du tựa mây trời

Khi theo đại lộ, lúc ngồi công viên

Vượt rừng, băng núi liên miên

Bước chân vô định khắp triền non xa,

Dừng đâu nơi đó là nhà

Coi người thân thích chính là chúng sinh,

Không cần tiền bạc riêng mình

160.Trừ ba chiếc áo, một bình bát thôi

Mang theo tọa cụ để ngồi

Hoàn toàn buông xả, thảnh thơi cõi lòng!

Đôi khi vận động gia công

Cất xây tịnh xá, giảng đường một nơi

 

image006_AHÌNH_6

 

Nhưng khi hoàn tất xong xuôi

Thỉnh người tài đức đến nơi trụ trì

Còn thầy lại cất bước đi

Tiếp đường hành hóa rất chi miệt mài.

 

 

(7) PHƯƠNG PHÁP GIÁO HÓA

 

169.Phú Lâu Nabiệt tài

170.Khi thầy nói Pháp không ai sánh cùng,

Bao phương pháp Đức Phật dùng

Tùy căn cơ để dạy từng cá nhân

Thầy đều ghi nhớ, thấm nhuần

Rồi đem xử dụng tuyệt luân vô cùng

Bao phương tiện thầy mang dùng

Tùy cơ nói pháp, tiếng lừng vang xa:

- “Bệnh trong cơ thể người ta

Thời y sĩ chữa thật là dễ thay,

Bệnh tâm lý thời bó tay

180.Phải cần phương tiện Phật hay dạy người

Đó là giáo pháp tuyệt vời

‘Giới, Định, Tuệ’ học bao đời khắc ghi

Chữa tâm bệnh ‘Tham, Sân, Si’

Tâm dơ bẩn quét sạch đi kỹ càng!”

Rồi thầy dạy các vị quan:

- “Gặp người phạm tội dễ dàng trị ngay

Nhưng ngăn ngừa tội mới hay

Ngăn người phạm tội khó thay vô vàn

Nếu theo giáo pháp đạo vàng

190.‘Năm Điều Răn Cấm’ ta mang thực hành

Rồi theo đủ ‘Mười Điều Lành’

Chẳng còn ai phạm tội tình nữa đâu!”

Thầy khuyên dân phải cùng nhau:

- “Tin vào giáo pháp đạo màu Thế Tôn

Phụng sự Tam Bảo luôn luôn

Hết lòng cung kính Sa Môn thuận thành!

Với người bệnh hoạn xung quanh

Tận tâm săn sóc ngọn ngành khổ đau!

Việc chi công ích dài lâu

200.Hết lòng ủng hộ trước sau nhiệt tình!

Với cha mẹ trong gia đình

Trọn niềm hiếu thuận, chân thành yêu thương!

Với người hàng xóm lân bang

Nêu cao điều tốt. Xấu thường bỏ đi!

Với loài vật nhớ khắc ghi

Không nên giết hại, chớ hề sát sinh!

Đó là ruộng phước tốt lành

Dưỡng nuôi huệ mạng của mình. Chớ quên!”

Chính dùng phương pháp kể trên

210.Đem ra giáo hóa khắp miền gần xa

Nhờ tài thầy Phú Lâu Na

Người đời tiếp nhận, thiết tha hành trì.

 

 

(8) NÓI PHÁP CHO VUA TẦN BÀ SA LA

 

213.Phú Lâu Na một ngày kia

Thần thông vận dụng, thầy đi thẳng vào

Trong nhà ngục, nói pháp màu

Cho nhà vua nọ khổ sầu xót xa

 

image007_AHÌNH_7

 

Đó là Tần Bà Sa La

Nhà vua nước Ma Kiệt Đà đấy thôi.

Trong hàng vua chúa đương thời

220.Vua quy y Phật là người đầu tiên

Giờ đây vua bị lụy phiền

Bị con độc ác bắt đem giam cầm

A Xà Thế, con bất nhân

Giam cha, bỏ đói cho dần chết đi

Để lên kế vị ngôi kia.

Phú Lâu Na giảng vua nghe đạo màu:

“Tu hành quan trọng hàng đầu

Tiêu trừ nghiệp báo phải mau đạt thành

Để mà giải thoát thân mình,

230.Chốn này tù ngục quả tình bủa vây

Tự do bị mất trong đây

Thật ra chính kẻ ở ngay bên ngoài

Thoát đâu trói buộc cuộc đời

Bị tù bởi sắc đẹp rồi lợi danh

Bởi tiền bạc, của hôi tanh

Tham lam, thù hận vây quanh hàng ngày,

Nói chung cõi ta bà này

Là tù vĩ đại lâu nay giam người!

 

image008_AHÌNH_8

 

Sợ chi cái chết tới nơi

240.Điều cần phải sợ: Chết rồi đi đâu?

Có về cảnh giới nhiệm màu?

Có về cực lạc từ lâu ước thầm?

Đại vương hãy cố nhất tâm

A Di Đà Phật niệm luôn lúc này

Nguyện về quốc độ của Ngài

An vui, giải thoát sau ngày vãng sinh!”

Nghe lời giáo hóa tận tình

Trong tù vua thấy tâm mình sáng ra

vua Tần Bà Sa La

250.Theo lời thầy Phú Lâu Na thực hành

Vâng lời Phật dạy tâm thành

Thời gian sau đó an lành vãng sinh.

 

 

(9) TINH THẦN GIÁO HÓA

 

253.Phú Lâu Na thật nhiệt tình

Thầy luôn thuyết pháp độ sinh khắp vùng

Dù người cung kính hay không

Chẳng nề gian khổ, chẳng mong dễ dàng

Nơi nào hóa độ khó khăn

Thầy càng phấn chí quyết tâm tiến hành

Mong truyền Phật pháp thật nhanh

260.Gieo hương giải thoát an lành khắp nơi.

An cư năm nọ xong xuôi

Thầy vào bạch Phật ngỏ lời xin đi

Tới hành hóa tại nước kia

Du Lô Na đó rất chi hiểm nghèo

Tính tình dân chúng phần nhiều

Dữ hung, lỗ mãng bao nhiêu đời rồi

Ham gây bạo động mãi thôi.

Ngại ngần Đức Phật thốt lời hỏi ngay:

- “Nếu khi thầy tới chốn này

270.Người ta mắng chửi thời thầy tính sao?”

Thầy thưa: “Chửi bới thế nào

Người ta còn tốt chứ đâu bạo tàn

Chửi thôi, chưa đánh dã man

Chưa dùng gậy gộc hại thân thể mình!”

- “Nếu người ta lại cố tình

Vừa dùng gạch đá đứng quanh ném vào

Rồi dùng gậy đánh thì sao?”

Phú Lâu Na đứng cúi đầu khẽ thưa:

- “Họ còn có chút lòng từ

280.Chưa dùng dao kiếm kể như tốt rồi

Con còn toàn vẹn thân người

Không thương tích nặng, thấy thời còn may!”

Phật nghe xong hỏi thêm ngay:

- “Nếu mà họ lại ra tay lần này

Dùng dao, dùng kiếm đâm thầy

Gây ra thương tích dẫy đầy thời sao?”

Thầy thưa: “Chẳng đến nỗi nào

Họ còn nhân tính có đâu tuyệt tình

Còn chưa sát hại sinh linh

290.Con dù thương tích đầy mình đớn đau

Nhưng còn sống, có chết đâu

Còn cơ truyền bá đạo màu giúp dân!”

- “Nếu mà họ quá bất nhân

Ra tay giết hại tấm thân của thầy

Thời thầy suy nghĩ sao đây

liều mạng tới chốn này nữa không?”

 

image009_AHÌNH_9

 

- “Thưa rằng con đã quyết lòng

Dù cho bị giết cũng không ngại ngần

Con cám ơn họ muôn phần

300.Khi mà họ giết cái thân sắc này

Tức là họ đã ra tay

Giúp con giải thoát vào ngay Niết Bàn!”

Phật nghe khen ngợi vô vàn

Khen thầy nhẫn nhục khó khăn chẳng nề

Quyết tâm, quyết chí, vẹn thề

Tự thân ‘tâm cảnh’ không hề đảo chao

Luôn luôn tĩnh lặng biết bao

Tinh thần giáo hóa ai nào sánh ngang.

 

 

(10) CÔNG VIỆC GIÁO HÓA Ở DU LÔ NA

 

309.Du Lô Na khắp xóm làng

310.Phần nhiều săn bắn chẳng màng nghe chi

Sống như tiền sử trước kia

Hoàn toàn lạc hậu, dễ gì độ sinh

“Không văn hóa, thiếu văn minh

Họ nào nghe hiểu lời mình nói ra!”

Nhủ lòng, thầy Phú Lâu Na

Quyết tâm dấn bước thật là hăng say

 

image010_AHÌNH_10

 

Đóng vai người lạ tới đây

Không cho họ biết rõ thầy là ai.

Đầu tiên học tiếng nước này

320.Để mà tiếp xúc được ngay dân làng

Chưa cần truyền bá đạo vàng

Chỉ cần giúp họ việc hàng ngày thôi

Để dần cải thiện cuộc đời

Nếp sinh hoạtlỗi thời bỏ đi.

Đóng vai y sĩ giỏi nghề

Suốt ngày thầy chỉ lo về thuốc thang

Mát tay chữa bệnh giỏi giang

Giúp người miễn phí, không màng thân quen

Chăm lo dân khắp trong miền

330.Tận tâm săn sóc tạo nên cảm tình.

Dạy thêm trồng trọt cho rành

Khiến hoa màu cũng đạt thành thật nhanh,

Lại còn đảm trách học hành

Đóng vai thầy giáo ở quanh khắp vùng

Dạy dân chữ nghĩa cho thông

Dạy dân lý lẽ đúng trong cuộc đời.

Khi mà dân chúng khá rồi

Cao sâu giáo lý thầy thời dạy thêm.

Dần dà lắm kẻ thân quen

340.Được thầy giáo hóa trở nên tâm thành

 

image011_AHÌNH_11

 

Nhiều người ngộ đạo rất nhanh

Quy y Tam Bảo quả tình đông thay,

Tính ra tại tiểu quốc này

Thầy từng thu nhận nơi đây lắm người

Năm trăm đệ tử giỏi tài

Đồng thời kiến tạo năm mươi ngôi chùa.

Phật từng dạy các giảng sư

Có mười đức tính kể như hàng đầu

Phải luôn thực hiện dài lâu

350.Phần tôn giả thuộc trước sau nằm lòng

Thầy thi hành tạo ích chung

Dù cho nghịch cảnh cũng không ngại ngần.

 

 

(11) KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TRƯỞNG LÃO ĐẠI CA DIẾP

 

353.Tới ngày Phật nhập Niết Bàn

Thời tôn giả chẳng được gần một bên

Phương xa thầy chợt nghe tin

Đang đi hành hóa thầy liền quay lui

Về thọ tang mong kịp thời

Dẫn theo đệ tử ít người cùng đi

Nhưng về thời muộn còn chi

360.Kim thân Đức Phật trà tì đã xong

Thầy buồn, đau xót trong lòng

Tiếc không về kịp để cùng thọ tang.

Được hay mọi người họp bàn

Tỳ kheo đông tới năm trăm tụ về

Tại Kỳ Xà Quật núi kia

Thầy Đại Ca Diếp chủ trì nơi đây

Để cùng kết tập lại ngay

Những ‘Kinh’, ‘Luật’ Phật dạy ngày tháng qua

Nên tôn giả Phú Lâu Na

370.Vội vàng tới đó để mà họp chung.

Điều nào kết tập đã xong

Thời tôn giả ngỏ ý đồng thuận thôi

Riêng phần giới luật cấm người

“Tám Điều Ăn Uống” cấm nơi tu hành

Thời tôn giả không đồng tình

Cho rằng điều cấm tạo thành khó khăn:

“Gây bất tiện cho Tăng đoàn

Có thời Phật cũng không ngăn cấm rồi

Cũng từng cho phép đấy thôi

380.Nay mà cấm đoán trái lời Thế Tôn!”

Cuộc tranh luận xảy ra luôn

Mọi người bàn cãi vô cùng xôn xao

Chẳng tìm ra biện pháp nào

Để mà giải quyết cho sao hài hòa

 

image012_AHÌNH_12

 

Nên tôn giả Phú Lâu Na

Sau cùng nhượng bộ thông qua việc này

Nói ra ý kiến riêng thầy:

“Từ nay tôi chỉ theo ngay ý mình

Đúng lời Phật dạy tuân hành

390.Còn riêng phần quý sư huynh xin tùy!”

Nói xong thầy lại ra đi

Lên đường hành hóa hướng về nẻo xa.

* Về sau thầy Phú Lâu Na

Lúc nào nhập diệt khó mà biết thay,

Tại đâu cũng chẳng ai hay

Khó mà khảo chứng được ngay rõ ràng.

Người ta chỉ biết được rằng

Sau này thầy tiếp tục hoằng hóa thôi

Nhiệt tình đi khắp muôn nơi

400.Rắc gieo đạo lý giúp người thăng hoa.

Tỳ kheo khắp chốn gần xa

Tôn xưng thầy Phú Lâu Na tuyệt vời

Giảng sư số một giỏi tài

404.Trong giáo đoàn của Như Lai bấy giờ.

 

-----------------------------

 

THAM KHẢO:

"Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật"

Nguyên Tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư

Dịch: Hạnh Cơ - Hiệu Đính: Tịnh Kiên

 

TRANH VẼ:

“Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca”

Lời: Thái Thuận - Tranh: Trường Quán

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1054)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1419)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 1025)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 998)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 989)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 939)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1200)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1028)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1103)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1119)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 1042)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 1069)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 1084)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 1006)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 1054)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 2490)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 977290)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 1997)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 2228)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 1920)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 2040)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 1729)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 1826)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 1511)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 1594)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 1678)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 2070)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 1461)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 1603)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 1773)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 1518)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 2230)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 2126)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 2747)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 4456)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 6186)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 1366)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 1336)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 1301)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 1200)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 6486)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 1131)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 1148)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 3930)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 2891)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng