07) Ajastya, Nhà Sư Tu Khổ Hạnh - 07) Ajastya The Ascetic

06 Tháng Hai 201711:20 CH(Xem: 3916)
07) Ajastya, Nhà Sư Tu Khổ Hạnh - 07) Ajastya The Ascetic
TC_07-Story-0C
TC_07-Story-1A

(Hình 1: Bồ Tát là một nhà sư tu khổ hạnh, sống trên một hòn đảo.
Picture 1: An ascetic on an island.)


TC_07-Story-2A(Hình 2: hình chi tiết lấy từ hình 1.
Picture 2: details from picture 1.)

TC_07-Story-3A(Hình 3: hình chi tiết lấy từ hình 1.

Picture 3: details from picture 1.)07) Ajastya, Nhà Sư Tu Khổ Hạnh, Truyện Tiền Thân Đức Phật Thích Ca
 07) Ajastya The Ascetic - Shakyamuni Buddha, Previous Life Stories
 Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến

07) Ajastya, Nhà Sư Tu Khổ Hạnh, Truyện Tiền Thân Đức Phật Thích Ca

 

Truyện Tiền Thân Đức Phật Thích Ca (Tiếng Phạn: là jataka, Tiếng Tây Tạng: là keye rab):

Từ văn bản nổi tiếng của Ấn Độ, chúng tôi lần lượt trình bày 34 câu chuyện đạo đức, chọn lọc từ những câu chuyện xẩy ra trong Tiền Thân (những kiếp trước) của Đức Phật Thích Ca, tức là Đức Phật lịch sử.

 

Hình: Mông Cổ, 1800 - 1899, Thể Loại Phật giáo - Thuốc màu để vẽ lấy từ khoáng chất dưới đất, hình vẽ trên vải bông gòn - Bộ sưu tập của Bảo Tàng Mỹ Thuật Zanabazar.

 

07) Ajastya, Nhà Sư Tu Khổ Hạnh, Truyện Tiền Thân Đức Phật Thích Ca - Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến

(07) Ajastya The Ascetic - Shakyamuni Buddha, Previous Life Stories - Monty McKeever 2-2005 - Source-Nguồn: himalayanart.org)

 

PHẦM CHẤT CỦA SỰ TU TẬP KHỔ HẠNH VÀ CUỘC SỐNG ẨN DẬT.

 

Bồ Tát sinh ra là một người Bà La Môn có tên là Ajastya, là một ông chủ nhà khôn ngoan, giàu có, và rộng lượng. Tuy nhiên, khi ngài nhận biết rằng tài sản của thế gian chỉ có thể mang tới nhiều sự đau khố, ngài quyết định trở thành một nhà sư tu khổ hạnh, rồi ngài vào rừng và dành trọn cuộc đời ngài cho sự phát triển về tâm linh.

 

Vì thế, để không bị ai quấy nhiễu, Bồ Tát Ajastya đã xây dựng nơi ẩn cư của ngài trên một hòn đảo xa xôi, có tên là Kara ở vùng biển phía nam. Khi sự tu tập khổ hạnh của ngài phát triển mạnh mẽ, thì ngay cả các thú vật hoang dã, và các loài chim cũng nhận biết ngài là một người cao quý. Mặc dù ngài giới hạn các bữa ăn của mình vừa đủ để duy trì sự sống, ngài luôn luôn chào mừng khách đến thăm đảo, ngài cung cấp cho họ các loại củ và trái cây, nước trong mát, các lời chào đón và các lời chúc lành. Sau đó, ngài chỉ ăn những gì còn dư lại trên bàn.

 

Danh tiếng của Bồ Tát Ajastya, qua sự tu tập khổ hạnh cao quý đã lan rộng ra khắp nơi, thậm chí tiếng thơm nầy đã đến tai của Vua Trời Shakra, là vua của các vị thần, ông đã quyết định đi kiểm tra ngài. Đầu tiên, Vua Trời Shakra dùng phép làm cho các loại củ và trái cây trên đảo biến mất, tuy nhiên, vì Bồ Tát Ajastya chú tâm vào thiền định, và ngài có rất ít nhu cầu, cho nên ngài đã chưa kịp nhận ra điều nầy. Vì không có thức ăn, Bồ Tát Ajastya tiếp tục nuôi thân chỉ bằng các loại lá cây đã luộc chín. Vì thế, trong cuộc thử nghiệm thứ nhì, Vua Trời Shakra, trở nên cực đoan hơn, ông tước bỏ tất cả mọi lá cây từ các loại cây, từ các cây nhỏ, và từ các bụi cây trên đảo. Một lần nữa, Bồ Tát chợt nhận ra, và ngài luộc chín một ít lá rụng mà còn tươi nhất, rồi ngài xem như là đang ăn một bữa tiệc bằng mật của hoa. Đối với cuộc thử nghiệm thứ ba, Vua Trời Shakra bắt đầu xuất hiện mỗi ngày, đúng vào bữa ăn, hóa trang thành một người đang đói khát, và ông biết rằng Bồ Tát Ajastya sẽ hiến tặng phần ăn duy nhất trong ngày của ngài cho ông. Mặc dù Bồ Tát Ajastya không có gì để ăn cả, tuy nhiên, ngài vẫn cảm thấy an lạc, bởi vì ngài có niềm vui trong lòng, qua sự hiến tặng thức ăn đến người khác.

 

Vua Trời Shakra, biết rằng việc Bồ Tát liên tục tu tập khổ hạnh như thế nầy, ngài sẽ được tái sinh vào cõi trời, và bởi vì sợ hãi điều nầy, ông đã xuất hiện dưới hình tướng rực rỡ thật-sự của Vua Trời, rồi ông đặt câu hỏi về động lực của các vị Bồ Tát. Bồ Tát Ajastya trả lời rằng, động lực của ngài là mong cho cuộc sống của mọi chúng sinh tốt đẹp hơn. Vua Trời Shakra vui mừng, rồi ông nói rằng ông sẽ cho ngài một điều ước. Vì không mong gì cả, Bồ Tát Ajastya trả lời rằng ước nguyện của ngài chỉ là mong các điều tốt cho mọi người, chứ ngài không muốn tài sản gì cho chính ngài. Vua Trời Shakra lại vui mừng hơn nữa, ông tiếp tục cố gắng hiến tặng cho ngài một vật gì đó, tuy nhiên mỗi lần ông đề nghị, Bồ Tát không muốn gì cả, cuối cùng Bồ Tát mong muốn rằng Vua Trời hãy ra đi, để cho ngài yên ổn tu khổ hạnh. Nhận biết Vua Trời không vuilời nói của ngài, Bồ Tát liền giải thích rằng bởi vì hình tướng của Vua Trời quá rực rỡ, cho nên điều nầy có thể là một trở ngại cho các việc làm tâm linh của Vua Trời. Vua Trời Shakra cảm thấy hài lòng, cho nên ông thưởng Bồ Tát Ajastya bằng một bữa tiệc thịnh soạn, và sau đó ông nhanh chóng biến mất.

 

CÁC SỰ KIỆN QUAN TRỌNG TRONG CÂU CHUYỆN NẦY:

 

1. Bồ Tát là một nhà sư tu khổ hạnh, sống trên một hòn đảo.

 

2. Bồ Tát rộng lượng với tất cả mọi người.

 

3. Bồ Tát bị thử nghiệm bởi Vua Trời (Vua Của Các Vị Thần).

07) Ajastya The Ascetic - Shakyamuni Buddha, Previous Life Stories

 

Shakyamuni Buddha, Previous Life Stories (Sanskrit: jataka. Tibetan: kye rab): from the famous Indian text presenting 34 morality tales drawn from the previous life stories of the historical buddha, Shakyamuni.

 

Picture: Mongolia, 1800 - 1899, Buddhist Lineage - Ground Mineral Pigment on Cotton - Collection of Zanabazar Museum of Fine Arts

 

07) Ajastya The Ascetic - Shakyamuni Buddha, Previous Life Stories - Monty McKeever 2-2005 - Source-Nguồn: himalayanart.org

 

THE VIRTUES OF ASCETISISM AND SOLITUDE.

 

Born the illustrious Brahman Ajastya, the Bodhisttva was a wise, wealthy, and generous householder. Yet seeing that attachment to worldly possessions only leads to further suffering, he decided to take up a life as an ascetic and entered the forest and devote his life to spiritual development.

 

So as to not be bothered, he built his hermitage in the remote island of Kara in the southern ocean. As his ascetic practice flourished, even the wild beasts and birds understood he was a holy man. Although he limited his meals to only what would sustain him, he always honored any guests who passed through the island, offering them roots and fuit, fresh water, words of welcome and blessing. He would only eat what was left over.

 

The glory of Ajastya's great ascetisism spead everywhere, even reaching the ears of Shakra, the lord of gods, who decided to test him. First Shakra started making the roots and fruit of the island disappear, but Ajastya absorbed in medititation and having very few needs, barely noticed. Without food, Ajastya continued to sustain himself on nothing more than boiled leaves. So for a second test, Shakra, becoming slightly more extreme, stripped every leaf from every tree, shrub, and bush on the island. Once again, Ajastya barely noticed and by boiling only a few of the freshest fallen leaves, might as well have been feasting on ambrosia. For a third test, Shakra started to appear every day right at meal time as a hungry and thirsty man, knowing Ajastya would offer him his only food for the day. Yet Ajastya was still content and it was as if he was feasting on nothing but the joy of generosity.

 

Shakra, knowing that such constant ascetic pracitice could gain one entry into the god realm, and fearing this, then appeared in his true celestial form and questioned the Bodhisttvas motivation. Ajastya responded that his motivation was to better the lives of all beings. Delighted, Shakra then said he would grant him one wish. Desiring nothing, the bodhisattva responded only with wishes for the good of all and nothing material for himself. Delighted further, Shakra continued to attempt to grant him something but every time he offered, the bodhisattva desired nothing until finally he wished that the great Lord of Gods go away and leave him to his ascetisism. Seeing that Shakra was offended, the bodhisattva explained it was simply because his celestial god form was so beautiful that it might be an obstacle for his spiritual duties. Shakra was satisfied and rewarded Ajastya with a great feast and then promptly disappeared.

 

KEY EVENTS IN THE STORY

 

1. An ascetic on an island.

 

2. Generous to all.

 

3. Tested by the Lord of Gods.
____________________
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Mười 2020(Xem: 165)
15 Tháng Mười 2020(Xem: 203)
11 Tháng Mười 2020(Xem: 248)
07 Tháng Mười 2020(Xem: 266)
06 Tháng Mười 2020(Xem: 280)
04 Tháng Mười 2020(Xem: 317)
28 Tháng Chín 2020(Xem: 340)
10 Tháng Chín 2020(Xem: 509)
08 Tháng Chín 2020(Xem: 579)
30 Tháng Tám 2020(Xem: 703)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 196)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 276)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 1409)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 932387)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 929)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 971)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 873)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 925)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 960)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 1166)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 942)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 991)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 1054)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 1372)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 962)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 1061)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 1092)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 989)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 1511)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 1276)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 1917)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 3591)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 5115)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
13 Tháng Mười 202010:39 SA(Xem: 2697)
Viết tự truyện có lẽ không phải là chuyện một vị tỳ kheo, một nhà sư Phật giáo nên làm, vì các tỳ kheo chúng tôi phải luôn phấn đấu để diệt ngã, không phải để tôn vinh nó. Qua thiền quánchánh niệm chúng tôi muốn tu tập buông bỏ ái luyến, thực hành vô ngã. Vậy thì tại sao tôi lại viết cả một quyển sách về mình?
08 Tháng Mười 202011:06 SA(Xem: 4117)
Giáo Pháp chắc chắn phải được học, nhưng hơn nữa, phải được thực hành, và trên hết, phải được tự mình chứng ngộ. Học suông mà không thật sự mình thực hành thì không bổ ích. Đức Phật dạy rằng người có pháp học mà không có pháp hành cũng tựa hồ như tai hoa lộng lẫy mầu sắc,
02 Tháng Chín 20209:24 CH(Xem: 906)
Đây là cuốn sách sọan dịch từ những bài pháp ngắn mà Hòa thượng Sīlānanda đã giảng trong những khóa thiền ngắn ngày, và dài ngày ở nhiều nơi trên thế giới rất hữu ích cho những người mới hành thiền cũng như đã hành thiền lâu ngày. Người mới hành thiền biết hành thiền đúng theo những lời dạy của Đức Phật. Người hành thiền
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 2473)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 1608)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng
08 Tháng Năm 202010:32 CH(Xem: 1530)
"Này Rahula, cũng tương tự như vậy, bất kỳ ai dù không cảm thấy xấu hổ khi cố tình nói dối, thì điều đó cũng không có nghĩa là không làm một điều xấu xa. Ta bảo với con rằng người ấy [dù không xấu hổ đi nữa nhưng cũng không phải vì thế mà] không tạo ra một điều xấu xa.
28 Tháng Tư 202010:41 CH(Xem: 1711)
Kinh Thừa Tự Pháp (Dhammadāyāda Sutta) là một lời dạy hết sức quan trọng của Đức Phật đáng được những người có lòng tôn trọng Phật Pháp lưu tâm một cách nghiêm túc. Vì cốt lõi của bài kinh Đức Phật khuyên các đệ tử của ngài nên tránh theo đuổi tài sản vật chất và hãy tìm kiếm sự thừa tự pháp qua việc thực hành Bát Chánh Đạo.
04 Tháng Ba 20209:20 CH(Xem: 1984)
Chàng kia nuôi một bầy dê. Đúng theo phương pháp, tay nghề giỏi giang. Nên dê sinh sản từng đàn. Từ ngàn con đến chục ngàn rất mau. Nhưng chàng hà tiện hàng đầu. Không hề dám giết con nào để ăn. Hoặc là đãi khách đến thăm. Dù ai năn nỉ cũng bằng thừa thôi
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 2291)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu