19) Rễ Sen - 19) The Lotus Roots

20 Tháng Hai 20175:37 CH(Xem: 6914)
19) Rễ Sen - 19) The Lotus Roots


TC_19-Story-0B
TC_19-Story-1(Hình 1: Bồ Tát sống bằng Rễ Sen.

Picture 1: The Bodhisattva lives on Lotus Roots)19) Rễ Sen, Truyện Tiền Thân Đức Phật Thích Ca
 19) The Lotus Roots - Shakyamuni Buddha, Previous Life Stories
 Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến

19) Rễ Sen, Truyện Tiền Thân Đức Phật Thích Ca 

 

Truyện Tiền Thân Đức Phật Thích Ca (Tiếng Phạn: là jataka, Tiếng Tây Tạng: là keye rab):

Từ văn bản nổi tiếng của Ấn Độ, chúng tôi lần lượt trình bày 34 câu chuyện đạo đức, chọn lọc từ những câu chuyện xẩy ra trong Tiền Thân (những kiếp trước) của Đức Phật Thích Ca, tức là Đức Phật lịch sử.

 

Hình: Mông Cổ, 1800 - 1899, Thể Loại Phật giáo - Thuốc màu để vẽ lấy từ khoáng chất dưới đất, hình vẽ trên vải bông gòn - Bộ sưu tập của Bảo Tàng Mỹ Thuật Zanabazar.

 

19) Rễ Sen, Truyện Tiền Thân Đức Phật Thích Ca - Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến

(19) The Lotus Roots - Shakyamuni Buddha, Previous Life Stories - Monty McKeever 2-2005 - Source-Nguồn: himalayanart.org)

 

CÂU CHUYỆN VỀ SỰ HIỂU BIẾT

 

Sau cái chết của bố mẹ họ, một nhóm sáu anh em quyết định trở thành các nhà sư tu khổ hạnh. Cùng với cô em gái của họ, và hai người đầy tớ, họ tìm ra một khu rừng gần một cái hồ, và mỗi người bắt đầu cuộc sống một mìnhthiền tập. Mỗi người có riêng một túp lều được xây dựng bằng các cây dừa, và sau mỗi năm ngày, họ sẽ gặp nhau để cùng nghe người anh cả giảng dạy. Người anh cả của họ là một vị Bồ Tát.

 

Họ xuất sắc trong sự thực hành thiền định. Thức ăn nuôi sống họ không có gì khác hơn là rễ sen. Mỗi buổi sáng, các người đầy tớ đi lấy rễ sen từ hồ về nhà, rồi họ đặt lên các chiếc lá sen lớn. Mỗi nhà sư tu khổ hạnh sau đó từng người một đi đến lấy phần ăn của mình, rồi họ tiếp tục sống một mình ngay cả sau khi họ rời túp lều của họ.

 

Vua Trời Shakra, Vua Của Các Vị Thần, chứng kiến cuộc sống của gia đình nầy, và ông có ấn tượng về lòng tận tâm của họ đối với Phật Pháp. Để trông thấy họ có thật sự là giải thoát ra khỏi các sự tham muốn, và các sự dính mắc hay không, ông đã quyết định kiểm tra họ. Vào mỗi bữa ăn, ông lén lấy trộm phần rễ sen của vị Bồ Tát. Bồ Tát vẫn bình tĩnh, và ngài hoàn toàn không lo lắng, và không nói gì cả, ngay cả khi ngài bắt đầu sắp chết vì đói. Sau năm ngày Bồ Tát không có gì ăn cả, là đến ngày cả nhóm hội họp. Các người em trông thấy Bồ Tát không được khỏe mạnh, thân thể ngài gầy yếu, má hóp, và đôi mắt trũng sâu.

 

Họ thay vì nổi giận và có các lời buộc tội, một người em chứng tỏ lòng từ bi thật sự, ông đã đọc một lời nguyện cầu đến người ăn trộm rễ sen. Các người em còn lại cũng làm như vậy, và người em gái, và các người đầy tớ tất cả sau đó đều làm theo giống như thế, họ đọc các lời nguyện cầu của riêng họ cho người ăn trộm vô danh. Chính vị Bồ Tát cũng đọc lên một lời nguyện cầu. Có một con quỷ dạ xoa, một con voi, và một con khỉ, tất cả đã chứng kiến câu chuyện nầy.

 

Sau khi theo dõi với sự ngạc nhiên, Vua Trời Shakra hiện tướng thiên thần của ông, và ông đến gần các nhà sư tu khổ hạnh, rồi ông thừa nhận ông là người ăn trộm rễ sen. Vua Trời Shakra nói rằng đạo đức cao quý chỉ nhìn thấy được qua sự kiểm tra, và họ đã thi đậu bài kiểm tra của ông. Tuy nhiên, khi Vua Trời Shakra hoàn trả các rễ sen thì Bồ Tát chế giễu ông, ngài nói rằng họ không cần ông kiểm tra họ. Khi Vua Trời Shakra nghe xong, ông thậm chí còn khâm phục họ hơn nữa, bởi vì họ đã hoàn toàn loại bỏ lòng tham muốn, cho nên lời khen ngợi từ một vị Vua Của Các Vị Thần chẳng có ý nghĩa gì đối với họ. Vua Trời Shakra sau đó thoát ra khỏi tướng thiên thần, ông cúi chào Bồ Tát. Sau đó ông biến mất.

 

Người ta nói rằng sáu anh em được tái sinh thành các vị đệ tử quan trọng của Đức Phật Thích Ca, họ là Tôn Giả Shariputra (Xá Lợi Phất), Tôn Giả Maudgalyayana (Mục Kiền Liên), Tôn Giả Kashyapa (Đại Ca Diếp), Tôn Giả Purna (Phú Lâu Na), Tôn Giả Aniruddha (A Na Luật), và Tôn Giả Ananda (A Nan). Cô em gái được tái sinh thành Utpalavarna (Liên Hoa Sắc), và các người đầy tớ trở thành Kubgottara, và Kitra. Quỷ dạ xoa được tái sinh thành Satagiri, con voi trở thành Pariliya, và con khỉ trở thành Madhudatar, và vua trời Shakra sau kiếp nầy trở thành Kalodayin, Vua Của Các Vị Thần.

 

CÁC SỰ KIỆN CHÍNH TRONG CÂU CHUYỆN NẦY

 

1. Bồ Tát sống bằng Rễ Sen.

 

2. Vua Trời Shakra kiểm tra Bồ Tát.

 

3. Bồ Tát không quan tâm đến sự kiểm tra.

19) The Lotus Roots - Shakyamuni Buddha, Previous Life Stories

 

Shakyamuni Buddha, Previous Life Stories (Sanskrit: jataka. Tibetan: kye rab): from the famous Indian text presenting 34 morality tales drawn from the previous life stories of the historical buddha, Shakyamuni.

 

Picture: Mongolia, 1800 - 1899, Buddhist Lineage - Ground Mineral Pigment on Cotton - Collection of Zanabazar Museum of Fine Arts

 

19) The Lotus Roots - Shakyamuni Buddha, Previous Life Stories - Monty McKeever 2-2005 - Source-Nguồn: himalayanart.org

 

A TALE OF UNDERSTANDING

 

After the death of their parents, a group of six brothers decided to become ascetics. Accompanied by their younger sister and two servants, they found a forest near a lake and began their individual solitary meditation. They each had their own hut built from palms and they would only meet every fifth day to hear the eldest brother teach. This eldest brother was the Bodhisattva.

 

They excelled in their meditative practice. They sustained themselves on nothing more than lotus roots. The servants would fetch the roots from the lake every morning and lay them out on large lotus leaves. Each ascetic would then one by one go and take their portion, so as to remain in solitude even when leaving their hut.

 

Shakra, the Lord of Gods, witnessed this family and became impressed with their dedication to the Dharma. To see if they were truly as free from desire and attachment as they seemed, he decided to test them. At every meal, he would secretly steal the Bodhisattva's portion of lotus roots. The Bodhisattva remained calm and completely untroubled and therefore said nothing, even as he began to starve. Then, after five days with no food, it came time for the groups meeting. The brothers saw the Bodhisattva was not well, with an emaciated body, hollow cheeks, and sunken eyes.

 

Instead of becoming angry and making accusations, one brother demonstrated true compassion and recited a prayer for whoever stole the roots. The other brothers did so as well and the sister and servants all followed their lead, reciting their own prayers for the anonymous thief. The Bodhisattva himself said a prayer. A yaksha spirit, an elephant, and a monkey all witnessed this.

 

After watching with astonishment, Shakra manifested in his divine appearance and approached the ascetics and admitted he had taken the roots. Shakra stated that high virtue can only be tested by trial and that they had passed his test. Yet as Shakra returned the lotus roots the Bodhisattva scorned him, saying that they did not need his approval. Upon hearing this, Shakra was even more impressed, for they had conquered their desires to point where even praise from the Lord of Gods meant nothing to them. Shakra then shook off his divine appearance and bowed before the Bodhisattva. He then vanished.

 

It is said that the six brothers were all reborn as important students of Shakyamuni Buddha, Shariputra, Maudgalyayana, Kashyapa, Purna, Aniruddha, and Ananda. The sister was reborn as Utpalavarna and the servants as Kubgottara and Kitra. The Yaksha was reborn as Satagiri, the elephant as Pariliya, the monkey as Madhudatar, and Shakra, after his life as the Lord of Gods, as Kalodayin.

 

KEY EVENTS IN THE STORY

 

1. The Bodhisattva lives on Lotus Roots

 

2. Shakra tests the Bodhisattva

 

3. The Bodhisattva doesn't care

 _________________
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4752)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4776)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4369)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 4339)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 4110)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 4400)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5220)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3635)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3872)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3485)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3672)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 3408)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 3249)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 3666)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 3056)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 4971)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1099871)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 5423)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 4727)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 4530)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 4247)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 3408)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 3446)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 2864)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 3115)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 3267)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 3976)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 2822)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 3278)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 3266)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 2897)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 3856)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 3653)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 4793)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 6403)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 8400)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 5167)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 4917)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 4323)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 5220)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 10946)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 3963)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 4020)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 6786)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 6288)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng