Cái Nhìn Dẫn Chúng Ta Đến Sự Giác Ngộ - This Is The Outlook Which Leads To Enlightenment

26 Tháng Bảy 201710:29 CH(Xem: 756)
Cái Nhìn Dẫn Chúng Ta Đến Sự Giác Ngộ - This Is The Outlook Which Leads To Enlightenment

AjahnChah

Cái Nhìn Dẫn Chúng Ta Đến Sự Giác Ngộ
This Is The Outlook Which Leads To Enlightenment
Ajahn Chah - Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến
Source-Nguồn: buddhismnow.com


Cái Nhìn Dẫn Chúng Ta Đến Sự Giác Ngộ 

 

(Trích từ Các Bài Giảng Thu Thập Của Ajahn Chah)

 

Điều quan trọng hơn hết là các quy tắc, các công ước (convention), và sự giải thoát đơn giản chỉ là các hiện tượng, và cũng là lời giảng dạy của Đức Phật (Phật Pháp). Trong đó có cái cao hơn (và có cái thấp hơn), tuy nhiên, chúng có liên quan chặt chẽ với nhau. Chúng ta không có cách nào để bảo đảm rằng, bất cứ điều gì chắc chắn là như thế nầy hoặc là như thế kia, vì thế Đức Phật nói rằng hãy để mặc kệ nó. Vì không chắc chắn, cho nên hãy để mặc kệ nó. Do đó, cho dù bạn thích nó hoặc không thích nó, bạn nên hiểu rằng không có gì là chắc chắn cả.  

 

Bất kể thời gian và nơi chốn, sự tu hành Phật Pháp toàn bộ là để thành tựu ở một nơi chốn mà không có gì cả. Đấy là nơi từ bỏ cái-tôi của mình, đấy là tánh không, đấy là đặt gánh nặng xuống. Và, đấy là sự kết thúc. Điều nầy không giống như một người nói rằng 'L‎ý do tại sao ngọn cờ bay trong gió? Tôi nói đó là vì cơn gió.' Một người khác nói rằng, đó là vì ngọn cờ. Một người khác cãi lại rằng đó là vì cơn gió. Cuộc tranh cãi nầy chẳng có khi nào kết thúc! Cũng giống như một câu đố cổ xưa, 'Con gà hay quả trứng, cái gì sinh ra trước?' Chúng ta không thể nào có câu trả lời, và điều nầy thì bình thường và tự nhiên. 

 

Tất cả những điều nầy chúng ta nói đến chỉ là các công ước (conventions), mà chúng ta tự thiết lập cho chúng ta. Nếu chúng ta hiểu biết những điều nầy bằng trí tuệ (sự khôn ngoan), thì chúng ta sẽ biết (chúng là) vô thường, đau khổ, và không có tự ngã. Đấy là cái nhìn (con đường) dẫn chúng ta đến sự giác ngộ. 

 

Huấn luyện và giảng dạy nhiều người mà có nhiều trình độ hiểu biết khác nhau thật là điều khó khăn. Một số người có những sự suy nghĩ không thay đổi; khi bạn bảo họ điều gì, họ không tin bạn. Khi bạn dạy họ sự thật, họ nói điều nầy không đúng. 'Họ nói họ đúng, còn bạn nói sai." Câu chuyện nầy không có kết thúc.

 

Nếu bạn không buông xả, bạn sẽ đau khổ. Trước kia tôi đã kể với bạn về bốn người đàn ông đi vào trong rừng. Họ nghe thấy tiếng gà gáy, 'Kakka-dehhhh!' Một trong số những người nầy thắc mắc, 'Đó là tiếng gà trống hay là tiếng gà mái?' Ba người cùng nói rằng 'Đó là tiếng gà mái.' tuy nhiên, người còn lại không đồng ý, ông ta khăng khăng cho đó là tiếng gà trống. Ông ta đặt câu hỏi 'Một con gà mái làm sao có thể gáy như thế nầy?'. Họ cãi nhau, 'Con gà mái cũng có cái mỏ, có phải không?' Họ tranh luận và họ cãi cọ cho đến khi có người phải la hét (đến chảy nước mắt), họ thật sự giận dữ về chuyện nầy, tuy nhiên, tất cả mọi người đều sai. Cho dù bạn trả lời là con gà mái hoặc là con gà trống, đấy chỉ là cái tên gọi. Chúng ta thiết lập các quy ước, nói rằng con gà trống thì như thế nầy, và con gà mái thì như thế kia; con gà trống thì gáy như thế nầy, còn con gà mái thì gáy như thế kia, và đấy là lý do chúng ta bị mắc kẹt trong thế gian nầy! Hãy nhớ điều nầy! Nếu bạn đơn giản nói rằng chúng ta thật sự không có con gà mái và không có con gà trống, thì cuộc tranh cãi nầy sẽ kết thúc.

 

Theo tiêu chuẩn thông thường và trên thực tế, một phía thì đúng và một phía thì sai, tuy nhiên, chúng ta không bao giờ  hoàn toàn có sự thỏa thuận. Tranh cãi cho đến khi phải la hét (đến chảy nước mắt) cũng chẳng giải quyết được gì cả.

 

Đức Phật dạy chúng ta không nên bám víu. Chúng ta thực hành sự không bám víu như thế nào? Chúng ta đơn giản thực hành bằng cách từ bỏ sự bám víu, tuy nhiên, sự không bám víu nầy thì rất là khó hiểu. Chúng ta cần phải có sự hăng hái và trí tuệ (sự khôn ngoan) để xem xét và để thấm nhuần điều nầy, để chúng ta thật sự đạt được sự không bám víu.

 

Khi bạn suy nghĩ về điều nầy, cho dù một người nào đó đang vui hoặc đang buồn, họ đang an lạc hoặc không an lạc, điều nầy không tùy thuộc vào (tài sản) họ có ít hay nhiều - mà tùy thuộc vào trí tuệ (sự khôn ngoan) của họ. Chúng ta chỉ có thể nhờ trí tuệ (sự khôn ngoan) để vượt qua tất cả mọi phiền muộn, nhờ chúng ta nhìn thấy sự thật của mọi sự vật.

This Is The Outlook Which Leads To Enlightenment 

 

(Taken from The Collected Teachings of Ajahn Chah.)

 

After all, rules, conventions and liberation are simply dhammas. One is higher than the other, but they go hand in hand. There is no way that we can guarantee that anything is definitely like this or like that, so the Buddha said to just leave it be. Leave it be as uncertain. However much you like it or dislike it, you should understand it as uncertain.

 

Regardless of time and place, the whole practice of Dhamma comes to completion at the place where there is nothing. It’s the place of surrender, of emptiness, of laying down the burden. This is the finish. It’s not like the person who says, ‘Why is the flag fluttering in the wind? I say it’s because of the wind.’ Another person says it’s because of the flag. The other retorts that it’s because of the wind. There’s no end to this! The same as the old riddle, ‘Which came first, the chicken or the egg?’ There’s no way to reach a conclusion, this is just nature.

 

All these things we say are merely conventions, we establish them ourselves. If you know these things with wisdom then you’ll know impermanence, suffering and not-self. This is the outlook which leads to enlightenment.

 

Training and teaching people with varying levels of understanding is really difficult. Some people have certain ideas; you tell them something and they don’t believe you. You tell them the truth and they say it’s not true. ‘I’m right, you’re wrong.’ There’s no end to this.

 

If you don’t let go there will be suffering. I’ve told you before about the four men who go into the forest. They hear a chicken crowing, ‘Kakka-dehhhh!’ One of them wonders, ‘Is that a rooster or a hen?’ Three of them say together, ‘It’s a hen,’ but the other doesn’t agree, he insists it’s a rooster. ‘How could a hen crow like that?’ he asks. They retort, ‘Well, it has a mouth, hasn’t it?’ They argue and argue till the tears fall, really getting upset over it, but in the end they’re all wrong. Whether you say a hen or a rooster, they’re only names. We establish these conventions, saying a rooster is like this, a hen is like that; a rooster cries like this, a hen cries like that, and this is how we get stuck in the world! Remember this! Actually, if you just say that really there’s no hen and no rooster, then that’s the end of it.

 

In the field of conventional reality one side is right and the other side is wrong, but there will never be complete agreement. Arguing till the tears fall has no use.

 

The Buddha taught not to cling. How do we practise non-clinging? We practise simply by giving up clinging, but this non-clinging is very difficult to understand. It takes keen wisdom to investigate and penetrate this, to really achieve non-clinging.

 

When you think about it, whether people are happy or sad, content or discontent, doesn’t depend on their having little or having much - it depends on wisdom. All distress can be transcended only through wisdom, through seeing the truth of things.__________________
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 83)
Có nơi nào đủ da thú vật để bao phủ toàn bộ thế giới không? Chẳng cần thế, tôi chỉ cần đi một đôi dép bằng da thú vật, thì cũng giống như cả thế giới nầy được bao phủ bằng da. Cũng như thế, tôi không thể nào kềm chế các hiện tượng bên ngoài, nhưng tôi có thể kềm chế tâm của tôi. Nếu làm như vậy, tôi đâu cần kềm chế bất cứ điều gì khác?
02 Tháng Giêng 201910:36 SA(Xem: 168)
Quy Tắc Thứ Nhì - Bạn sẽ được trao tặng các bài học. Bạn được theo học tại một trường toàn thời gian (không chính thức) có tên là Cuộc Đời. Mỗi ngày ở trường học nầy bạn sẽ có cơ hội học các bài học. Bạn có thể thích hoặc ghét những bài học nầy, tuy nhiên, bạn đã sắp đặt chúng như một phần trong học trình của bạn.
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 688)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 467)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 460)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 356)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 396)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 449)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 1208)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 672)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 492)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1425)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 906)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 4195)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8412)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1430)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 594679)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1774)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 779)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 1011)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
03 Tháng Giêng 20199:26 SA(Xem: 127)
Là những người Phật Tử, tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta nên đại diện cho giới không-gây-hại bằng mọi cách chúng ta có thể làm được, và chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ giới luật nầy. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ nên ngồi thiền định, hoặc là chỉ nói lời nguyện cầu từ bi, vân vân...
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 1152)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 1970)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
24 Tháng Mười Hai 20188:31 SA(Xem: 658)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 749)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2733)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
16 Tháng Giêng 20195:32 CH(Xem: 140)
1. Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama, có tên là Kesaputta. Người (bộ lạc) Kamala là các cư dân của Kesaputta: "Đức Thế Tôn Gotama, là một vị tu sĩ, là con trai của dòng họ Sakyans (Thích Ca),
12 Tháng Giêng 20194:48 CH(Xem: 123)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau: "Bà La Môn Bharadvaja, dường như, đã trở thành một nhà sư tu theo Đại Sư Gotama (Cồ Đàm)." Tức giận và không vui, ông ta đi đến nơi Đức Thế Tôn ở.
10 Tháng Giêng 20198:57 CH(Xem: 109)
Hai câu kệ nầy cho chúng ta thấy biểu tượng chữa lành bệnh qua giáo lý của Đức Phật. Ngài thường được xem như là một vị thầy thuốc giỏi bậc nhất, ngài nhìn thấy sự đau khổ của tất cả chúng sinh trên thế gian nầy, ngài áp dụng công thức y khoa của Bốn Sự Thật Cao Quý cho mọi người: 1) diễn tả các triệu chứng của "đau khổ, không như ý,
24 Tháng Mười Hai 20188:31 SA(Xem: 658)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 749)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
02 Tháng Mười 20182:48 CH(Xem: 382)
A famous sutra in Mahāyāna Buddhism; its Sanskrit title means "The Heart of the Perfection of Understanding". The text is very short, and it is generally believed to be Buddhist apocrypha written in China using excerpts of a translation of the Mahaprajnaparamita Sutra. The earliest extant text of the Heart Sūtra is the palm-leaf manuscript