Cái Nhìn Dẫn Chúng Ta Đến Sự Giác Ngộ - This Is The Outlook Which Leads To Enlightenment

26 Tháng Bảy 201710:29 CH(Xem: 4918)
Cái Nhìn Dẫn Chúng Ta Đến Sự Giác Ngộ - This Is The Outlook Which Leads To Enlightenment

AjahnChah100_B

Cái Nhìn Dẫn Chúng Ta Đến Sự Giác Ngộ
This Is The Outlook Which Leads To Enlightenment
Ajahn Chah - Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến
Source-Nguồn: buddhismnow.com


__________________

Cái Nhìn Dẫn Chúng Ta Đến Sự Giác Ngộ 

 

(Trích từ Các Bài Giảng Thu Thập Của Ajahn Chah)

 

Điều quan trọng hơn hết là các quy tắc, các quy ước, và sự giải thoát đơn giản chỉ là các hiện tượng, và cũng là lời giảng dạy của Đức Phật (Phật Pháp). Trong đó có cái cao hơn (và có cái thấp hơn), tuy nhiên, chúng có liên quan chặt chẽ với nhau. Chúng ta không có cách nào để bảo đảm rằng, bất cứ điều gì chắc chắn là như thế nầy hoặc là như thế kia, vì thế Đức Phật nói rằng hãy để mặc kệ nó. Vì không chắc chắn, cho nên hãy để mặc kệ nó. Do đó, cho dù bạn thích nó hoặc không thích nó, bạn nên hiểu rằng không có gì là chắc chắn cả.  

 

Bất kể thời gian và nơi chốn, sự tu hành Phật Pháp toàn bộ là để thành tựu ở một nơi chốn, mà không có gì ở đó cả. Đấy là nơi từ bỏ cái-tôi của mình, đấy là tánh không, đấy là đặt gánh nặng xuống. Và, đấy là sự kết thúc. Điều nầy không giống như một người nói rằng 'L‎ý do tại sao ngọn cờ bay trong gió? Tôi nói đó là vì cơn gió.' Một người khác nói rằng, đó là vì ngọn cờ. Một người khác cãi lại rằng đó là vì cơn gió. Cuộc tranh cãi nầy chẳng có khi nào kết thúc! Cũng giống như một câu đố cổ xưa, 'Con gà hay quả trứng, cái gì sinh ra trước?' Chúng ta không thể nào có câu trả lời, và điều nầy thì bình thườngtự nhiên

 

Tất cả những điều nầy chúng ta nói đến chỉ là các quy ướcchúng ta tự thiết lập cho chúng ta. Nếu chúng ta hiểu biết những điều nầy bằng trí tuệ (sự khôn ngoan), thì chúng ta sẽ biết (chúng là) vô thường, đau khổ, và không có tự ngã. Đấy là cái nhìn (con đường) dẫn chúng ta đến sự giác ngộ

 

Huấn luyện và giảng dạy nhiều người mà có nhiều trình độ hiểu biết khác nhau thật là điều khó khăn. Một số người có những sự suy nghĩ không thay đổi; khi bạn bảo họ điều gì, họ không tin bạn. Khi bạn dạy họ sự thật, họ nói điều nầy không đúng. 'Họ nói họ đúng, còn bạn nói sai." Câu chuyện nầy không có kết thúc.

 

Nếu bạn không buông xả, bạn sẽ đau khổ. Trước kia tôi đã kể với bạn về bốn người đàn ông đi vào trong rừng. Họ nghe thấy tiếng gà gáy, 'Kakka-dehhhh!' Một trong số những người nầy thắc mắc, 'Đó là tiếng gà trống hay là tiếng gà mái?' Ba người cùng nói rằng 'Đó là tiếng gà mái.' tuy nhiên, người còn lại không đồng ý, ông ta khăng khăng cho đó là tiếng gà trống. Ông ta đặt câu hỏi 'Một con gà mái làm sao có thể gáy như thế nầy?'. Họ cãi nhau, 'Con gà mái cũng có cái mỏ, có phải không?' Họ tranh luận và họ cãi cọ cho đến khi có người phải la hét (đến chảy nước mắt), họ thật sự giận dữ về chuyện nầy, tuy nhiên, tất cả mọi người đều sai. Cho dù bạn trả lời là con gà mái hoặc là con gà trống, đấy chỉ là cái tên gọi. Chúng ta thiết lập các quy ước, nói rằng con gà trống thì như thế nầy, và con gà mái thì như thế kia; con gà trống thì gáy như thế nầy, còn con gà mái thì gáy như thế kia, và đấy là lý do chúng ta bị mắc kẹt trong thế gian nầy! Hãy nhớ điều nầy! Nếu bạn đơn giản nói rằng chúng ta thật sự không có con gà mái và không có con gà trống, thì cuộc tranh cãi nầy sẽ kết thúc.

 

Theo tiêu chuẩn thông thường và trên thực tế, một phía thì đúng và một phía thì sai, tuy nhiên, chúng ta không bao giờ  hoàn toàn có sự thỏa thuận. Tranh cãi cho đến khi phải la hét (đến chảy nước mắt) cũng chẳng giải quyết được gì cả.

 

Đức Phật dạy chúng ta không nên bám víu. Chúng ta thực hành sự không bám víu như thế nào? Chúng ta đơn giản thực hành bằng cách từ bỏ sự bám víu, tuy nhiên, sự không bám víu nầy thì rất là khó hiểu. Chúng ta cần phải có sự hăng háitrí tuệ (sự khôn ngoan) để xem xét và để thấm nhuần điều nầy, để chúng ta thật sự đạt được sự không bám víu.

 

Khi bạn suy nghĩ về điều nầy, cho dù một người nào đó đang vui hoặc đang buồn, họ đang an lạc hoặc không an lạc, điều nầy không tùy thuộc vào (tài sản) họ có ít hay nhiều - mà tùy thuộc vào trí tuệ (sự khôn ngoan) của họ. Chúng ta chỉ có thể nhờ trí tuệ (sự khôn ngoan) để vượt qua tất cả mọi phiền muộn, nhờ chúng ta nhìn thấy sự thật của mọi sự vật.

This Is The Outlook Which Leads To Enlightenment 

 

(Taken from The Collected Teachings of Ajahn Chah.)

 

After all, rules, conventions and liberation are simply dhammas. One is higher than the other, but they go hand in hand. There is no way that we can guarantee that anything is definitely like this or like that, so the Buddha said to just leave it be. Leave it be as uncertain. However much you like it or dislike it, you should understand it as uncertain.

 

Regardless of time and place, the whole practice of Dhamma comes to completion at the place where there is nothing. It’s the place of surrender, of emptiness, of laying down the burden. This is the finish. It’s not like the person who says, ‘Why is the flag fluttering in the wind? I say it’s because of the wind.’ Another person says it’s because of the flag. The other retorts that it’s because of the wind. There’s no end to this! The same as the old riddle, ‘Which came first, the chicken or the egg?’ There’s no way to reach a conclusion, this is just nature.

 

All these things we say are merely conventions, we establish them ourselves. If you know these things with wisdom then you’ll know impermanence, suffering and not-self. This is the outlook which leads to enlightenment.

 

Training and teaching people with varying levels of understanding is really difficult. Some people have certain ideas; you tell them something and they don’t believe you. You tell them the truth and they say it’s not true. ‘I’m right, you’re wrong.’ There’s no end to this.

 

If you don’t let go there will be suffering. I’ve told you before about the four men who go into the forest. They hear a chicken crowing, ‘Kakka-dehhhh!’ One of them wonders, ‘Is that a rooster or a hen?’ Three of them say together, ‘It’s a hen,’ but the other doesn’t agree, he insists it’s a rooster. ‘How could a hen crow like that?’ he asks. They retort, ‘Well, it has a mouth, hasn’t it?’ They argue and argue till the tears fall, really getting upset over it, but in the end they’re all wrong. Whether you say a hen or a rooster, they’re only names. We establish these conventions, saying a rooster is like this, a hen is like that; a rooster cries like this, a hen cries like that, and this is how we get stuck in the world! Remember this! Actually, if you just say that really there’s no hen and no rooster, then that’s the end of it.

 

In the field of conventional reality one side is right and the other side is wrong, but there will never be complete agreement. Arguing till the tears fall has no use.

 

The Buddha taught not to cling. How do we practise non-clinging? We practise simply by giving up clinging, but this non-clinging is very difficult to understand. It takes keen wisdom to investigate and penetrate this, to really achieve non-clinging.

 

When you think about it, whether people are happy or sad, content or discontent, doesn’t depend on their having little or having much - it depends on wisdom. All distress can be transcended only through wisdom, through seeing the truth of things.


__________________
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4752)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4776)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 4369)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 4339)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 4110)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 4400)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 5222)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3635)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3873)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3485)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 3672)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 3408)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 3249)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 3668)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 3061)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 4971)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1099879)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 5427)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 4728)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 4531)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 4247)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 3408)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 3447)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 2866)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 3116)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 3267)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 3976)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 2822)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 3278)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 3266)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 2897)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 3856)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 3653)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 4793)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 6404)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 8400)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 5167)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 4918)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 4323)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 5222)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 10946)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 3966)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 4023)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 6786)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 6288)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng