Cái Nhìn Dẫn Chúng Ta Đến Sự Giác Ngộ - This Is The Outlook Which Leads To Enlightenment

26 Tháng Bảy 201710:29 CH(Xem: 587)
Cái Nhìn Dẫn Chúng Ta Đến Sự Giác Ngộ - This Is The Outlook Which Leads To Enlightenment

AjahnChah

Cái Nhìn Dẫn Chúng Ta Đến Sự Giác Ngộ
This Is The Outlook Which Leads To Enlightenment
Ajahn Chah - Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến
Source-Nguồn: buddhismnow.com


Cái Nhìn Dẫn Chúng Ta Đến Sự Giác Ngộ 

 

(Trích từ Các Bài Giảng Thu Thập Của Ajahn Chah)

 

Điều quan trọng hơn hết là các quy tắc, các công ước (convention), và sự giải thoát đơn giản chỉ là các hiện tượng, và cũng là lời giảng dạy của Đức Phật (Phật Pháp). Trong đó có cái cao hơn (và có cái thấp hơn), tuy nhiên, chúng có liên quan chặt chẽ với nhau. Chúng ta không có cách nào để bảo đảm rằng, bất cứ điều gì chắc chắn là như thế nầy hoặc là như thế kia, vì thế Đức Phật nói rằng hãy để mặc kệ nó. Vì không chắc chắn, cho nên hãy để mặc kệ nó. Do đó, cho dù bạn thích nó hoặc không thích nó, bạn nên hiểu rằng không có gì là chắc chắn cả.  

 

Bất kể thời gian và nơi chốn, sự tu hành Phật Pháp toàn bộ là để thành tựu ở một nơi chốn mà không có gì cả. Đấy là nơi từ bỏ cái-tôi của mình, đấy là tánh không, đấy là đặt gánh nặng xuống. Và, đấy là sự kết thúc. Điều nầy không giống như một người nói rằng 'L‎ý do tại sao ngọn cờ bay trong gió? Tôi nói đó là vì cơn gió.' Một người khác nói rằng, đó là vì ngọn cờ. Một người khác cãi lại rằng đó là vì cơn gió. Cuộc tranh cãi nầy chẳng có khi nào kết thúc! Cũng giống như một câu đố cổ xưa, 'Con gà hay quả trứng, cái gì sinh ra trước?' Chúng ta không thể nào có câu trả lời, và điều nầy thì bình thường và tự nhiên. 

 

Tất cả những điều nầy chúng ta nói đến chỉ là các công ước (conventions), mà chúng ta tự thiết lập cho chúng ta. Nếu chúng ta hiểu biết những điều nầy bằng trí tuệ (sự khôn ngoan), thì chúng ta sẽ biết (chúng là) vô thường, đau khổ, và không có tự ngã. Đấy là cái nhìn (con đường) dẫn chúng ta đến sự giác ngộ. 

 

Huấn luyện và giảng dạy nhiều người mà có nhiều trình độ hiểu biết khác nhau thật là điều khó khăn. Một số người có những sự suy nghĩ không thay đổi; khi bạn bảo họ điều gì, họ không tin bạn. Khi bạn dạy họ sự thật, họ nói điều nầy không đúng. 'Họ nói họ đúng, còn bạn nói sai." Câu chuyện nầy không có kết thúc.

 

Nếu bạn không buông xả, bạn sẽ đau khổ. Trước kia tôi đã kể với bạn về bốn người đàn ông đi vào trong rừng. Họ nghe thấy tiếng gà gáy, 'Kakka-dehhhh!' Một trong số những người nầy thắc mắc, 'Đó là tiếng gà trống hay là tiếng gà mái?' Ba người cùng nói rằng 'Đó là tiếng gà mái.' tuy nhiên, người còn lại không đồng ý, ông ta khăng khăng cho đó là tiếng gà trống. Ông ta đặt câu hỏi 'Một con gà mái làm sao có thể gáy như thế nầy?'. Họ cãi nhau, 'Con gà mái cũng có cái mỏ, có phải không?' Họ tranh luận và họ cãi cọ cho đến khi có người phải la hét (đến chảy nước mắt), họ thật sự giận dữ về chuyện nầy, tuy nhiên, tất cả mọi người đều sai. Cho dù bạn trả lời là con gà mái hoặc là con gà trống, đấy chỉ là cái tên gọi. Chúng ta thiết lập các quy ước, nói rằng con gà trống thì như thế nầy, và con gà mái thì như thế kia; con gà trống thì gáy như thế nầy, còn con gà mái thì gáy như thế kia, và đấy là lý do chúng ta bị mắc kẹt trong thế gian nầy! Hãy nhớ điều nầy! Nếu bạn đơn giản nói rằng chúng ta thật sự không có con gà mái và không có con gà trống, thì cuộc tranh cãi nầy sẽ kết thúc.

 

Theo tiêu chuẩn thông thường và trên thực tế, một phía thì đúng và một phía thì sai, tuy nhiên, chúng ta không bao giờ  hoàn toàn có sự thỏa thuận. Tranh cãi cho đến khi phải la hét (đến chảy nước mắt) cũng chẳng giải quyết được gì cả.

 

Đức Phật dạy chúng ta không nên bám víu. Chúng ta thực hành sự không bám víu như thế nào? Chúng ta đơn giản thực hành bằng cách từ bỏ sự bám víu, tuy nhiên, sự không bám víu nầy thì rất là khó hiểu. Chúng ta cần phải có sự hăng hái và trí tuệ (sự khôn ngoan) để xem xét và để thấm nhuần điều nầy, để chúng ta thật sự đạt được sự không bám víu.

 

Khi bạn suy nghĩ về điều nầy, cho dù một người nào đó đang vui hoặc đang buồn, họ đang an lạc hoặc không an lạc, điều nầy không tùy thuộc vào (tài sản) họ có ít hay nhiều - mà tùy thuộc vào trí tuệ (sự khôn ngoan) của họ. Chúng ta chỉ có thể nhờ trí tuệ (sự khôn ngoan) để vượt qua tất cả mọi phiền muộn, nhờ chúng ta nhìn thấy sự thật của mọi sự vật.

This Is The Outlook Which Leads To Enlightenment 

 

(Taken from The Collected Teachings of Ajahn Chah.)

 

After all, rules, conventions and liberation are simply dhammas. One is higher than the other, but they go hand in hand. There is no way that we can guarantee that anything is definitely like this or like that, so the Buddha said to just leave it be. Leave it be as uncertain. However much you like it or dislike it, you should understand it as uncertain.

 

Regardless of time and place, the whole practice of Dhamma comes to completion at the place where there is nothing. It’s the place of surrender, of emptiness, of laying down the burden. This is the finish. It’s not like the person who says, ‘Why is the flag fluttering in the wind? I say it’s because of the wind.’ Another person says it’s because of the flag. The other retorts that it’s because of the wind. There’s no end to this! The same as the old riddle, ‘Which came first, the chicken or the egg?’ There’s no way to reach a conclusion, this is just nature.

 

All these things we say are merely conventions, we establish them ourselves. If you know these things with wisdom then you’ll know impermanence, suffering and not-self. This is the outlook which leads to enlightenment.

 

Training and teaching people with varying levels of understanding is really difficult. Some people have certain ideas; you tell them something and they don’t believe you. You tell them the truth and they say it’s not true. ‘I’m right, you’re wrong.’ There’s no end to this.

 

If you don’t let go there will be suffering. I’ve told you before about the four men who go into the forest. They hear a chicken crowing, ‘Kakka-dehhhh!’ One of them wonders, ‘Is that a rooster or a hen?’ Three of them say together, ‘It’s a hen,’ but the other doesn’t agree, he insists it’s a rooster. ‘How could a hen crow like that?’ he asks. They retort, ‘Well, it has a mouth, hasn’t it?’ They argue and argue till the tears fall, really getting upset over it, but in the end they’re all wrong. Whether you say a hen or a rooster, they’re only names. We establish these conventions, saying a rooster is like this, a hen is like that; a rooster cries like this, a hen cries like that, and this is how we get stuck in the world! Remember this! Actually, if you just say that really there’s no hen and no rooster, then that’s the end of it.

 

In the field of conventional reality one side is right and the other side is wrong, but there will never be complete agreement. Arguing till the tears fall has no use.

 

The Buddha taught not to cling. How do we practise non-clinging? We practise simply by giving up clinging, but this non-clinging is very difficult to understand. It takes keen wisdom to investigate and penetrate this, to really achieve non-clinging.

 

When you think about it, whether people are happy or sad, content or discontent, doesn’t depend on their having little or having much - it depends on wisdom. All distress can be transcended only through wisdom, through seeing the truth of things.__________________
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 111)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 346)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 248)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 187)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 526)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 442)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 3575)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8022)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 584)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 339525)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1413)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 453)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 524)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
27 Tháng Hai 20188:42 CH(Xem: 479)
Tôi có quen một ông bạn, ông ta nói rằng ông ta thường xuyên quên chỗ để cây bút, và ông cũng thường xuyên mất bút. Vì thế, ông chỉ xử dụng những cây bút rẻ tiền, để ông ta khỏi phải phiền muộn về chuyện mất bút. Ông lo lắng về thói quen bất cẩn nầy.
14 Tháng Hai 20188:00 SA(Xem: 804)
* Ngày xuân nâng chén ta chúc nơi nơi, mừng anh nông phu vui lúa thơm hơi. Người thương gia lợi tức, người công nhân ấm no. Thoát ly đời gian lao nghèo khó. * Á a a a. Nhấp chén đầy vơi chúc người, người vui. Á a a a. Muôn lòng xao xuyến duyên đời.
11 Tháng Giêng 201810:29 CH(Xem: 1021)
Hãy làm ơn suy ngẫm để trở thành người hiến tạng, hiến mắt, và hiến mô. Bạn có thể cứu người, hoặc là thay đổi cuộc đời người khác!
25 Tháng Mười Hai 20175:51 CH(Xem: 802)
Hiến tặng mạng sống cho một người đang có nhu cầu, là một hành động và cũng là một món quà cao quý nhất. Hành động Hiến Tặng Bộ Phận Cơ Thể mở ra một cánh cửa hy vọng, dẫn đến một kết quả tốt đẹp, cho tất cả những ai đã tham gia.
19 Tháng Mười Hai 201710:13 SA(Xem: 1490)
Một phim quảng cáo mới cho dịch vụ công cộng (PSA), có tên là "Ông Chủ Và Con Chó", phát trên đài truyền hình nói về mối quan hệ giữa một ông chủ già và con chó của ông, và cũng cho chúng ta thấy lý do con chó được gọi là người bạn thân thiết nhất của con người.
04 Tháng Mười Hai 20177:00 SA(Xem: 10868)
- "Khi anh dùng xong, anh tặng cho em được không?" cậu bé hỏi khi ngồi thẳng lưng lên. Mắt cậu vẫn thế. Miệng cậu hé ra để lộ chiếc răng cửa đã mất. - Người đàn ông quay mặt nhìn cậu bé với vẻ sửng sốt, anh hỏi: - "Quyển sách?" - "Dạ, không," cậu bé trả lời. - "Đôi mắt." cậu tiếp. - Khi cậu vừa nói xong, cậu xúc động. Mắt cậu mở lớn hơn, cho chúng ta nhìn rõ ràng là cậu bé bị mù.
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 206)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 641)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 526)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 638)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
09 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 899)
Quyển sách này gồm các bài kinh theo các chủ đề được tuyển chọn bởi vị nhà sư Tỳ Kheo Bồ-Đề, trong thời gian thầy dịch lại các bộ kinh Nikaya Pali. Đây là một công trình rất hữu ích cho nhiều Phật tử và độc giả trên khắp thế giới. Cũng như vậy, tôi dịch tập tuyển kinh này vì hy vọng nó sẽ rất hữu ích và thuận tiện cho nhiều người Việt Nam:
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 339525)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
31 Tháng Năm 201810:49 SA(Xem: 638)
Ngài Thiền Sư Pháp Minh là một trong những vị Cao Tăng, chân tu, thực hành Hạnh Đầu đà vô cùng tinh tấn của Hệ phái Tăng già Nguyên Thủy Việt Nam. Ngài ra đi nhưng Ngài vẫn còn sống mãi với hình ảnh là một bậc chân tu khả kính, thực hành Giới-Định-Tuệ, in đậm nét trong tâm trí của toàn thể chư Tăng, Tu nữ và hàng Phật tử gần xa.
08 Tháng Tư 20189:32 CH(Xem: 570)
"Từ kiếp nầy sang kiếp kia, những hạt giống tiếp tục được gieo trồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thần mưa tiếp tục tưới rải nước mưa như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, người nông dân tiếp tục trồng trọt trên cánh đồng như thế; Từ kiếp nầy sang kiếp kia, thực phẩm tiếp tục tăng trưởng trong cõi người như thế;
30 Tháng Giêng 20181:00 CH(Xem: 2667)
"Một bản chú giải thật sinh động được lưu truyền qua bao thế hệ trên đảo Tích Lan. Nhưng vì tác phẩm viết bằng thổ ngữ địa phương nên sự lợi lạc chẳng đến được các xứ xa xôi. Không chừng tác phẩm sẽ góp phần đắc lực trong việc mang lại an lạc cho hết thảy nhân loại".
12 Tháng Mười Hai 201710:00 SA(Xem: 5619)
Khi Bồ-tát Quán Tự Tại hành sâu Bát-nhã Ba-la-mật-đa, ngài soi thấy năm uẩn đều KHÔNG, liền qua hết thảy khổ ách. Này Xá Lợi Phất! Sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc. Sắc tức là không, không tức là sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức cũng lại như thế.
02 Tháng Mười Hai 20172:57 CH(Xem: 2054)
(182) Khó mà sinh được làm người, Rồi ra sống được trọn đời khó hơn, Được nghe chánh pháp tuyên dương. Cũng là điều khó trăm đường mà thôi, Duyên may gặp Phật ra đời. Là điều hy hữu, tuyệt vời biết bao.
27 Tháng Mười Một 20177:00 SA(Xem: 1792)
Treasury Of Truth, Illustrated Dhammapada, Chapter 01-26 (Kho Báu Sự Thật, Kinh Pháp Cú Minh Họa, Phẩm 01-26) - Ven Weragoda Sarada Maha Thero - Illustrations by Mr. P. Wickramanayaka - Source: buddhanet.net, sleuteltotinzicht.nl