Cái Nhìn Dẫn Chúng Ta Đến Sự Giác Ngộ - This Is The Outlook Which Leads To Enlightenment

26 Tháng Bảy 201710:29 CH(Xem: 1016)
Cái Nhìn Dẫn Chúng Ta Đến Sự Giác Ngộ - This Is The Outlook Which Leads To Enlightenment

AjahnChah

Cái Nhìn Dẫn Chúng Ta Đến Sự Giác Ngộ
This Is The Outlook Which Leads To Enlightenment
Ajahn Chah - Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến
Source-Nguồn: buddhismnow.com


Cái Nhìn Dẫn Chúng Ta Đến Sự Giác Ngộ 

 

(Trích từ Các Bài Giảng Thu Thập Của Ajahn Chah)

 

Điều quan trọng hơn hết là các quy tắc, các quy ước, và sự giải thoát đơn giản chỉ là các hiện tượng, và cũng là lời giảng dạy của Đức Phật (Phật Pháp). Trong đó có cái cao hơn (và có cái thấp hơn), tuy nhiên, chúng có liên quan chặt chẽ với nhau. Chúng ta không có cách nào để bảo đảm rằng, bất cứ điều gì chắc chắn là như thế nầy hoặc là như thế kia, vì thế Đức Phật nói rằng hãy để mặc kệ nó. Vì không chắc chắn, cho nên hãy để mặc kệ nó. Do đó, cho dù bạn thích nó hoặc không thích nó, bạn nên hiểu rằng không có gì là chắc chắn cả.  

 

Bất kể thời gian và nơi chốn, sự tu hành Phật Pháp toàn bộ là để thành tựu ở một nơi chốn, mà không có gì ở đó cả. Đấy là nơi từ bỏ cái-tôi của mình, đấy là tánh không, đấy là đặt gánh nặng xuống. Và, đấy là sự kết thúc. Điều nầy không giống như một người nói rằng 'L‎ý do tại sao ngọn cờ bay trong gió? Tôi nói đó là vì cơn gió.' Một người khác nói rằng, đó là vì ngọn cờ. Một người khác cãi lại rằng đó là vì cơn gió. Cuộc tranh cãi nầy chẳng có khi nào kết thúc! Cũng giống như một câu đố cổ xưa, 'Con gà hay quả trứng, cái gì sinh ra trước?' Chúng ta không thể nào có câu trả lời, và điều nầy thì bình thường và tự nhiên. 

 

Tất cả những điều nầy chúng ta nói đến chỉ là các quy ước mà chúng ta tự thiết lập cho chúng ta. Nếu chúng ta hiểu biết những điều nầy bằng trí tuệ (sự khôn ngoan), thì chúng ta sẽ biết (chúng là) vô thường, đau khổ, và không có tự ngã. Đấy là cái nhìn (con đường) dẫn chúng ta đến sự giác ngộ. 

 

Huấn luyện và giảng dạy nhiều người mà có nhiều trình độ hiểu biết khác nhau thật là điều khó khăn. Một số người có những sự suy nghĩ không thay đổi; khi bạn bảo họ điều gì, họ không tin bạn. Khi bạn dạy họ sự thật, họ nói điều nầy không đúng. 'Họ nói họ đúng, còn bạn nói sai." Câu chuyện nầy không có kết thúc.

 

Nếu bạn không buông xả, bạn sẽ đau khổ. Trước kia tôi đã kể với bạn về bốn người đàn ông đi vào trong rừng. Họ nghe thấy tiếng gà gáy, 'Kakka-dehhhh!' Một trong số những người nầy thắc mắc, 'Đó là tiếng gà trống hay là tiếng gà mái?' Ba người cùng nói rằng 'Đó là tiếng gà mái.' tuy nhiên, người còn lại không đồng ý, ông ta khăng khăng cho đó là tiếng gà trống. Ông ta đặt câu hỏi 'Một con gà mái làm sao có thể gáy như thế nầy?'. Họ cãi nhau, 'Con gà mái cũng có cái mỏ, có phải không?' Họ tranh luận và họ cãi cọ cho đến khi có người phải la hét (đến chảy nước mắt), họ thật sự giận dữ về chuyện nầy, tuy nhiên, tất cả mọi người đều sai. Cho dù bạn trả lời là con gà mái hoặc là con gà trống, đấy chỉ là cái tên gọi. Chúng ta thiết lập các quy ước, nói rằng con gà trống thì như thế nầy, và con gà mái thì như thế kia; con gà trống thì gáy như thế nầy, còn con gà mái thì gáy như thế kia, và đấy là lý do chúng ta bị mắc kẹt trong thế gian nầy! Hãy nhớ điều nầy! Nếu bạn đơn giản nói rằng chúng ta thật sự không có con gà mái và không có con gà trống, thì cuộc tranh cãi nầy sẽ kết thúc.

 

Theo tiêu chuẩn thông thường và trên thực tế, một phía thì đúng và một phía thì sai, tuy nhiên, chúng ta không bao giờ  hoàn toàn có sự thỏa thuận. Tranh cãi cho đến khi phải la hét (đến chảy nước mắt) cũng chẳng giải quyết được gì cả.

 

Đức Phật dạy chúng ta không nên bám víu. Chúng ta thực hành sự không bám víu như thế nào? Chúng ta đơn giản thực hành bằng cách từ bỏ sự bám víu, tuy nhiên, sự không bám víu nầy thì rất là khó hiểu. Chúng ta cần phải có sự hăng hái và trí tuệ (sự khôn ngoan) để xem xét và để thấm nhuần điều nầy, để chúng ta thật sự đạt được sự không bám víu.

 

Khi bạn suy nghĩ về điều nầy, cho dù một người nào đó đang vui hoặc đang buồn, họ đang an lạc hoặc không an lạc, điều nầy không tùy thuộc vào (tài sản) họ có ít hay nhiều - mà tùy thuộc vào trí tuệ (sự khôn ngoan) của họ. Chúng ta chỉ có thể nhờ trí tuệ (sự khôn ngoan) để vượt qua tất cả mọi phiền muộn, nhờ chúng ta nhìn thấy sự thật của mọi sự vật.

This Is The Outlook Which Leads To Enlightenment 

 

(Taken from The Collected Teachings of Ajahn Chah.)

 

After all, rules, conventions and liberation are simply dhammas. One is higher than the other, but they go hand in hand. There is no way that we can guarantee that anything is definitely like this or like that, so the Buddha said to just leave it be. Leave it be as uncertain. However much you like it or dislike it, you should understand it as uncertain.

 

Regardless of time and place, the whole practice of Dhamma comes to completion at the place where there is nothing. It’s the place of surrender, of emptiness, of laying down the burden. This is the finish. It’s not like the person who says, ‘Why is the flag fluttering in the wind? I say it’s because of the wind.’ Another person says it’s because of the flag. The other retorts that it’s because of the wind. There’s no end to this! The same as the old riddle, ‘Which came first, the chicken or the egg?’ There’s no way to reach a conclusion, this is just nature.

 

All these things we say are merely conventions, we establish them ourselves. If you know these things with wisdom then you’ll know impermanence, suffering and not-self. This is the outlook which leads to enlightenment.

 

Training and teaching people with varying levels of understanding is really difficult. Some people have certain ideas; you tell them something and they don’t believe you. You tell them the truth and they say it’s not true. ‘I’m right, you’re wrong.’ There’s no end to this.

 

If you don’t let go there will be suffering. I’ve told you before about the four men who go into the forest. They hear a chicken crowing, ‘Kakka-dehhhh!’ One of them wonders, ‘Is that a rooster or a hen?’ Three of them say together, ‘It’s a hen,’ but the other doesn’t agree, he insists it’s a rooster. ‘How could a hen crow like that?’ he asks. They retort, ‘Well, it has a mouth, hasn’t it?’ They argue and argue till the tears fall, really getting upset over it, but in the end they’re all wrong. Whether you say a hen or a rooster, they’re only names. We establish these conventions, saying a rooster is like this, a hen is like that; a rooster cries like this, a hen cries like that, and this is how we get stuck in the world! Remember this! Actually, if you just say that really there’s no hen and no rooster, then that’s the end of it.

 

In the field of conventional reality one side is right and the other side is wrong, but there will never be complete agreement. Arguing till the tears fall has no use.

 

The Buddha taught not to cling. How do we practise non-clinging? We practise simply by giving up clinging, but this non-clinging is very difficult to understand. It takes keen wisdom to investigate and penetrate this, to really achieve non-clinging.

 

When you think about it, whether people are happy or sad, content or discontent, doesn’t depend on their having little or having much - it depends on wisdom. All distress can be transcended only through wisdom, through seeing the truth of things.__________________
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
17 Tháng Bảy 20198:41 CH(Xem: 25)
Kyle Huỳnh, 15 tuổi, học lớp 10 tại trung học Bolsa Grande, treo cổ tự tử tại nhà ngày 29 Tháng Mười Một gây xúc động mạnh nơi bạn học, đau buồn nơi gia đình, hoang mang nơi cộng đồng; và trên hết, để lại quá nhiều câu hỏi cho bất cứ bậc phụ huynh nào có con đang bước vào tuổi trưởng thành. Nguyên nhân cái chết thương tâm của Kyle
30 Tháng Sáu 20194:12 CH(Xem: 196)
Rừng Thu (Autumn Forest) - 50 bài thơ chuyển ngữ Anh Việt. Xuất bản June 2019 - Tác phẩm mới của nhà thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
11 Tháng Sáu 20199:53 CH(Xem: 178)
Trời mang sức mạnh núi này, Mang hùng vĩ của thân cây trên đồi, Hè mang hơi ấm mặt trời, Và bình lặng của biển khơi khắp miền, Mang hồn quảng đại thiên nhiên, Vòng tay an lạc của đêm lặng lờ, Mang thông thái của tuổi già, Tiềm năng chim phượng bay xa vô ngần,
04 Tháng Sáu 201911:04 SA(Xem: 216)
1. Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả." Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
03 Tháng Sáu 201911:47 SA(Xem: 226)
Trong một lần bình luận của mình, Glenn Beck đã từng nói rằng: Một người bình thường muốn chứng minh bản thân bình thường là điều hết sức khó khăn. Có lẽ chỉ có người không muốn chứng minh điều gì hết, mới có thể được gọi là một người bình thường. Về sau, rất nhiều người đã để lại lời bình luận của riêng họ
02 Tháng Sáu 20199:08 CH(Xem: 260)
Phóng viên nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời "Cám ơn!" nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền, một tiếng cũng không thèm mở miệng. Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi:
23 Tháng Năm 20199:43 SA(Xem: 296)
Tiền kiếp – có hay không? Miêu tả 2500 trường hợp trẻ em thuộc dữ liệu của trường Đại học Virginia (Hoa Kỳ) được các nhà nghiên cứu tìm hiểu cẩn thận kể từ khi bác sĩ Ian Stevenson nghiên cứu trường hợp đầu tiên cách đây 40 năm. Những đứa trẻ này thường bắt đầu kể về kiếp trước ở độ tuổi hai hoặc ba và có thể nói về gia đình lúc trước
21 Tháng Năm 20196:01 CH(Xem: 309)
Đây là cuốn sách thứ ba, trong loạt sách kể về những câu chuyện của các bệnh nhân của tôi. Tuy nhiên câu chuyện trong sách này có tính hấp dẫn nhất từ trước đến nay mà tôi đã được chứng kiến. Họ là một đôi bạn tri kỷ, mãi mãi gắn chặt vào nhau bằng tình yêu qua hết kiếp này sang kiếp khác. Làm thế nào mà chúng ta có thể tìm gặp
20 Tháng Năm 20199:06 CH(Xem: 307)
Thời đại ngày nay là thời đại khoa học, nhưng có thể nói chính xác hơn là thời đại khoa học vật chất, còn khoa học tinh thần thì có lẽ mới chỉ là những bước đi chập chững. Từ thượng cổ người ta đã suy nghĩ và tìm hiểu xem có tiền kiếp và luân hồi không, nhưng cho tới nay hầu như chưa có câu trả lời "khoa học". Những ý niệm, khái niệm,
11 Tháng Năm 201910:49 CH(Xem: 316)
Một chàng trai đến tìm nhà sư, anh nói: - Thưa thầy con muốn buông vài thứ nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng. Nhà sư đưa anh ta 1 cái tách và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong. Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi
19 Tháng Tư 201912:04 CH(Xem: 411)
Nói dối là một phần được chấp nhận trong cuộc sống, từ việc chúng ta tự động trả lời 'Tốt' khi có ai hỏi 'Hôm nay cậu thế nào?' cho đến lời khen khi một người bạn hỏi chúng ta có thích kiểu đầu mới trông phát gớm của cô ấy không. Ấy vậy mà bất chấp sự phổ biến của nói dối trong cuộc sống chúng ta, đa số chúng ta không thật sự giỏi
18 Tháng Tư 20199:52 CH(Xem: 297)
Wabi-sabi tạo nơi trú ẩn chống nỗi ám ảnh của thế giới hiện đại về sự hoàn hảo, và chấp nhận sự không hoàn hảo một cách có ý nghĩa hơn và đẹp hơn, theo cách riêng của họ. Rút tay một cách miễn cưỡng ra khỏi chiếc bát đang quay chầm chậm, tôi nhìn thành bát không được đồng đều từ từ dừng lại, mong có thể điều chỉnh nó thẳng lên chút nữa.
17 Tháng Tư 20199:51 CH(Xem: 374)
Mọi đứa trẻ ở Nhật Bản được dạy dỗ 'gaman', tức là kiên trì nhẫn nại ở các thời điểm khó khăn. Đó có phải một cách để tạo ra một xã hội trật tự, hay 'gaman' có một mặt tối của nó? Ngày làm việc ở Tokyo thường bắt đầu bằng một chuyến đi qua hệ thống tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất thế giới. Khoảng 20 triệu người đi tàu ở thủ đô Nhật Bản mỗi ngày.
28 Tháng Giêng 201910:04 CH(Xem: 463)
Ăn uống: Sử dụng nhiều rau xanh hàng ngày để bổ sung chất xơ cho đường tiêu hóa giúp làm nhuận tràng, hạn chế thực phẩm giàu béo, hạn chế dầu mỡ, thực phẩm chiên rán, hạn chế dùng chất kích thích như chè, café, bia rượu, chất cay, đắng, nóng. Uống đủ nước hàng ngày. – Vận động: Tránh béo phì, thường xuyên vận động
26 Tháng Giêng 20199:51 CH(Xem: 652)
Có một cậu sinh viên và một người Thầy lớn tuổi đang trao đổi với nhau về sự hoàn hảo. Chàng thanh niên với sức khỏe và lòng nhiệt huyết luôn muốn đi tìm cho mình mọi sự hoàn hảo. Người Thầy đã chú ý lắng nghe và thấu hiểu cậu sinh viên. Với bao nhiêu năm sống và hiểu biết bao chuyện xảy ra, ông nhẹ nhàng nói với cậu sinh viên:
21 Tháng Giêng 201910:37 CH(Xem: 591)
Từ trước khi được làm mẹ, tôi đã gặp chẳng ít những người mẹ đau khổ, luôn tự hỏi một câu: Tại sao mình đã hy sinh cho con tất cả, mà vẫn chẳng thể có được đứa con như mình mong muốn? Đứa con ấy có thể đã hỗn hào với mẹ, có thể đã cưới người vợ không hợp ý mẹ, đã lựa chọn một nghề nghiệp mà người mẹ kịch liệt phản đối,
05 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 708)
Có nơi nào đủ da thú vật để bao phủ toàn bộ thế giới không? Chẳng cần thế, tôi chỉ cần đi một đôi dép bằng da thú vật, thì cũng giống như cả thế giới nầy được bao phủ bằng da. Cũng như thế, tôi không thể nào kềm chế các hiện tượng bên ngoài, nhưng tôi có thể kềm chế tâm của tôi. Nếu làm như vậy, tôi đâu cần kềm chế bất cứ điều gì khác?
02 Tháng Giêng 201910:36 SA(Xem: 901)
Quy Tắc Thứ Nhì - Bạn sẽ được trao tặng các bài học. Bạn được theo học tại một trường toàn thời gian (không chính thức) có tên là Cuộc Đời. Mỗi ngày ở trường học nầy bạn sẽ có cơ hội học các bài học. Bạn có thể thích hoặc ghét những bài học nầy, tuy nhiên, bạn đã sắp đặt chúng như một phần trong học trình của bạn.
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 1362)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 3094)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 636)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 2128)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
12 Tháng Hai 20196:53 SA(Xem: 1110)
Là những người Phật Tử, tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta nên đại diện cho giới không-gây-hại bằng mọi cách chúng ta có thể làm được, và chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ giới luật nầy. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ nên ngồi thiền định, hoặc là chỉ nói lời nguyện cầu từ bi, vân vân...
11 Tháng Bảy 201910:36 SA(Xem: 81)
Đây là quyển sách đầu tiên chúng tôi viết về Thiền. Nó đã thai nghén nhiều năm, nay mới ra mắt độc giả. Chúng tôi cho nó ra đời nhằm vào những điểm sau đây: - Để bổ cứu phần nào lối học Phật mất gốc của Phật giáo đồ Việt Nam. - Để giúp cho những người có thiện chí tu thiền biết được lối tu và phân biệt tà chánh.
09 Tháng Bảy 20194:14 CH(Xem: 98)
Chúng tôi viết những bài này với tư cách hành giả, chỉ muốn độc giả đọc hiểu để ứng dụng tu, chớ không phải học giả dẫn chứng liệu cụ thể cho người đọc dễ bề nghiên cứu. Bệnh của chúng tôi là, cái gì thấy hay, không thể ôm ấp trong lòng, mà phải phô bày cho mọi người cùng biết;
07 Tháng Bảy 20199:33 CH(Xem: 189)
Chúng tôi viết quyển sách này cho những người mới bắt đầu học Phật. Bước đầu tuy tầm thường song không kém phần quan trọng, nếu bước đầu đi sai, những bước sau khó mà đúng được. Người học Phật khi mới vào đạo không hiểu đúng tinh thần Phật giáo,
22 Tháng Sáu 20194:39 CH(Xem: 460)
"Ở gần tỉnh Benares, trong công viên nai ở Isipatana, Bậc Giác Ngộ, bậc hoàn hảo, bậc hoàn toàn tỉnh thức, tức là Đức Phật đã lăn Bánh-Xe-Pháp cao-quý nhất. Và bánh xe pháp nầy khộng thể nào quay ngược (trở lại) bởi bất cứ người nào trên thế giới, dù cho: đó là nhà sư tu khổ hạnh, hoặc là vị Bà La Môn, hoặc là vị trời, hoặc là Ma Vương,
20 Tháng Sáu 201910:54 CH(Xem: 464)
Tại thành phố Sāvatthī (Xá Vệ). "Nầy các Tỳ Kheo, ta sẽ giảng dạy, và phân tích cho các ông nghe về con đường cao quý có tám phần. Khi ta nói, các ông hãy chú ý và lắng nghe." "Bạch Thế Tôn, dạ vâng," họ cùng trả lời. Rồi, Đức Phật nói như sau: "Con đường cao quý có tám phần là gì? Con đường nầy gồm có: cái-nhìn-đúng, suy-nghĩ-đúng,
11 Tháng Ba 20191:03 CH(Xem: 913)
Hôm nay là ngày quý vị làm việc một cách hăng hái - Bởi vì ai biết được, cái chết có thể xảy ra ngày mai! Chẳng có cách nào để mặc cả (và điều đình) với lưỡi hái của Thần Chết và đoàn âm binh đáng sợ của ông ta. Vị Đại Sư sống an lạc đã giải thích rằng những người hết lòng sống thiền (theo cách trên), họ sống với tâm hăng hái
07 Tháng Hai 201912:02 CH(Xem: 1190)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau: "Bà La Môn Bharadvaja, dường như, đã trở thành một nhà sư tu theo Đại Sư Gotama (Cồ Đàm)." Tức giận và không vui, ông ta đi đến nơi Đức Thế Tôn ở.
06 Tháng Hai 201910:00 SA(Xem: 1540)
1. Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama, có tên là Kesaputta. Người (bộ lạc) Kamala là các cư dân của Kesaputta: "Đức Thế Tôn Gotama (Cồ Đàm), là một vị tu sĩ, là con trai của dòng họ Sakyans (Thích Ca),
05 Tháng Hai 201910:45 CH(Xem: 4464)
Phước lành thay, thời gian nầy vui như ngày lễ hội, Vì có một buổi sáng thức dậy vui vẻ và hạnh phúc, Vì có một giây phút quý báu và một giờ an lạc, Cho những ai cúng dường các vị Tỳ Kheo. Vào ngày hôm ấy, lời nói thiện, làm việc thiện, Ý nghĩ thiện và ước nguyện cao quý, Mang lại phước lợi cho những ai thực hành;