Cách Sống Của Người Thế Gian Và Sự Giải Thoát - Worldly Way And Liberation

27 Tháng Bảy 20179:25 CH(Xem: 704)
Cách Sống Của Người Thế Gian Và Sự Giải Thoát - Worldly Way And Liberation

AjahnChah

Cách Sống Của Người Thế Gian Và Sự Giải Thoát
Worldly Way And Liberation
Ajahn Chah - Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến
Source-Nguồn: buddhismnow.com


Cách Sống Của Người Thế Gian Và Sự Giải Thoát 

 

Có một số người chết vì sự ham muốn của họ; và có những người khác cũng làm gần giống như thế - đó là vì họ bị kẹt trong cách sống của người thế gian. Trí tuệ (sự khôn ngoan) của người thế gian là tìm kiếm thông qua các giác quan, và các đối tượng của giác quan. Sự tìm kiếm có thể khôn ngoan, tuy nhiên, chỉ khôn ngoan theo ý nghĩa của thế gian. Không cần biết đối tượng hấp dẫn như thế nào, chỉ hấp dẫn theo ý nghĩa của thế gian. Đó không phài là hạnh phúc của sự giải thoát; điều nầy không giải thoát bạn ra khỏi thế gian nầy. 

 

Chúng ta đến đây để tu hành như các nhà sư, để muốn đạt được trí tuệ (sự khôn ngoan) đúng đắn, để buông xả sự dính mắc. Thực hành để buông xả sự dính mắc! Kiểm soát thân thể; kiểm soát mọi thứ chung quanh bạn cho tới khi bạn trở nên mệt mỏi, và thất vọng với tất cả mọi thứ, và sau đó sự thảnh thơi sẽ bắt đầu. Sự thảnh thơi không phát sinh dễ dàng, nếu bạn không rõ ràng nhìn thấy mọi vật.

 

Chúng ta đến đây xuất gia - và chúng ta học hỏi, chúng ta đọc kinh, chúng ta thực hành, và chúng ta thiền tập. Chúng ta quyết tâm làm cho tâm chúng ta kiên quyết, tuy nhiên, điều nầy thật là khó khăn. Chúng ta quyết tâm thực hành một điều nào đó; chúng ta nói rằng chúng ta thực hành theo cách nầy - tuy nhiên, chỉ sau một ngày hoặc hai ngày, có thể chỉ sau vài giờ trôi qua, là chúng ta quên đi tất cả. Sau đó chúng ta nhớ lại, và chúng ta cố gắng làm cho tâm chúng ta vững chắc trở lại. 'Lần nầy tôi sẽ làm cho đúng!' Một thời gian ngắn sau đó chúng ta lại bị lôi kéo đi bởi một trong những giác quan của chúng ta, và một lần nữa tất cả đều tan biến. Do đó, một lần nữa chúng ta phải làm trở lại từ đầu! Đấy là cách sống của người thế gian.

 

Giống như một con đập xây dựng kém cỏi, sự thực hành của chúng ta thì yếu kém. Chúng ta vẫn không nhìn thấy, và không theo đuổi sự thực hành đúng đắn. Và điều nầy cứ tiếp tục xảy ra cho tới khi nào chúng ta có được trí tuệ (sự khôn ngoan) đúng đắn. Một khi chúng ta hiểu rõ sự thật, chúng ta giải thoát ra khỏi mọi thứ. Và, lúc đó chỉ có an lạc còn lại.

 

Tâm của chúng ta không bình an bởi vì những thói quen lâu đời của chúng ta. Chúng ta thừa hưởng các thói quen nầy bởi vì các hành động trong quá khứ của chúng ta, và do đó các thói quen nầy cứ đi theo chân chúng ta, và liên tục gây phiền toái cho chúng ta. Chúng ta tranh đấu để tìm ra một lối thoát, tuy nhiên, chúng ta bị ràng buộc bởi các thói quen, và chúng lôi kéo chúng ta trở lại. Các thói quen nầy không quên những nơi ngày xưa chúng ta thường lui tới. Chúng nắm giữ lấy tất cả những gì ngày xưa chúng ta thường hay xử dụng, thường hay chiêm ngưỡng, và thường hay tiêu dùng - đấy là cách sống của người thế gian.

 

Cho dù bạn hết sức cố gắng tự giải thoát bản thân mình, bạn cũng không thể nào buông xả cho được, cho đến khi nào bạn nhìn thấy giá trị của sự tự do, và nhìn thấy sự đớn đau vì phải làm nô lệ. Bạn thông thường thực hành trong sự mù quáng, bạn chịu đựng các gian khổ, và giữ gìn kỷ luật, bạn đơn giản tuân theo các nghi thức - chứ bạn không chịu thực hành để đạt được sự tự do, hoặc là đạt được sự giải thoát. Bạn phải nhìn thấy giá trị của sự buông xả những sự ham muốn của bạn, trước khi bạn thật sự thực hành; và nếu được như thế, thì bạn mới có thể thực hành đúng đắn sau đó được.

 

Tất cả mọi thứ bạn làm phải được thực hiện qua sự trong sáng và sự nhận biết. Khi bạn nhìn thấy rõ ràng, bạn sẽ không cần phải chịu đựng, và bạn không phải ép buộc chính mình nữa. Bạn gặp phải khó khăn, và bạn phải mang theo gánh nặng, bởi vì bạn không hiểu và không thực hành đúng đắn. Bình an đến từ việc bạn hoàn toàn đặt thân tâm bạn vào công việc làm. Bất cứ điều gì bạn không làm, các điều còn sót lại sẽ gây cho bạn một cảm giác không vui vẻ. Bất cứ nơi nào bạn đến, những điều nầy ràng buộc bạn với sự lo lắng. Bạn muốn hoàn thành mọi thứ, tuy nhiên, bạn không thể nào hoàn thành tất cả được.

 

Bạn hãy lấy trường hợp của các thương gia thường đến đây gặp tôi. Họ nói, 'Tôi sẽ đến đây để xuất gia, khi nào tôi trả xong hết nợ, và khi nào tài sản của tôi được sắp xếp xong xuôi.' Họ nói như vậy, tuy nhiên, đến khi nào họ sắp xếp mọi việc đâu vào đấy? Chuyện nầy chẳng bao giờ xong cả. Họ trả xong các nợ cũ bằng một khoản vay mới, kế tiếp họ trả hết khoản nợ đó, rồi sau đó họ lại làm y hệt như thế một lần nữa. Một người thương gia nghĩ rằng khi nào ông ta trả xong hết nợ ông ta sẽ hạnh phúc, tuy nhiên, việc thanh toán nợ sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Đó là cách mà thế gian lừa gạt chúng ta - chúng ta đi vòng quanh, rồi tiếp tục đi vòng quanh, giống như trên, và chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra tình cảnh bất như ý của mình. 

Worldly Way And Liberation 

 

Some people die because of their desires; others nearly do—that’s how to be stuck in the way of the world. Worldly wisdom seeks after the senses and their objects. However wise the search may be, it’s wise only in a worldly sense. No matter how appealing the object, it’s appealing only in a worldly sense. It isn’t the happiness of liberation; it won’t free you from the world.

 

We have come to practice as monks in order to penetrate true wisdom, to rid ourselves of attachment. Practice to be free of attachment! Investigate the body; investigate everything around you until you become weary and disenchanted with it all, and then dispassion will set in. Dispassion will not arise easily, however, so long as you still don’t see clearly.

 

We come and receive ordination - we study, we read, we practice, we meditate. We determine to make our minds resolute, but it’s hard. We resolve to do a certain practice; we say that we’ll practice in this way - but only a day or two goes by, maybe just a few hours, and we forget all about it. Then we remember and try to make our minds firm again. ‘This time I’ll do it right!’ Shortly afterward we are pulled away by one of our senses, and it all falls apart again. So we start all over again! This is how it is.

 

Like a poorly built dam, our practice is weak. We are still unable to see and follow true practice. And it goes on like this until we arrive at true wisdom. Once we penetrate to the truth, we are freed from everything. Only peace remains.

 

Our minds aren’t peaceful because of all our old habits. We inherit these because of our past actions, and thus they follow us around and constantly plague us. We struggle and search for a way out, but we’re bound by them and they pull us back. These habits don’t forget their old haunts. They grab on to all the old familiar things to use, to admire, and to consume - that’s how we live.

 

No matter how hard you try to free yourself, until you see the value of freedom and the pain of bondage, you will not be able to let go. You usually practice blindly, enduring the hardships, keeping the discipline, just following the form - you don’t practice in order to attain freedom or liberation. You must see the value of letting go of your desires before you can really practice; only then is true practice possible.

 

Everything that you do must be done with clarity and awareness. When you see clearly, there will no longer be any need for endurance or for forcing yourself. You have difficulties and are burdened because you miss this point. Peace comes from doing things completely with your whole body and mind. Whatever is left undone leaves you with a feeling of discontent. These things bind you with worry wherever you go. You want to complete everything, but it’s impossible to get it all done.

 

Take the case of the merchants who often come here to see me. ‘When my debts are all paid and my property is in order,’ they say, ‘I’ll come to be ordained.’ They talk like that, but will they ever get everything in order? There’s no end to it. They pay off their debts with another loan, then they pay off that one and do it all again. A merchant thinks that if he frees himself from debt he will be happy, but there’s no end to paying things off. That’s the way worldliness fools us - we go around and around like this, never realising our predicament.__________________
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 75)
Có nơi nào đủ da thú vật để bao phủ toàn bộ thế giới không? Chẳng cần thế, tôi chỉ cần đi một đôi dép bằng da thú vật, thì cũng giống như cả thế giới nầy được bao phủ bằng da. Cũng như thế, tôi không thể nào kềm chế các hiện tượng bên ngoài, nhưng tôi có thể kềm chế tâm của tôi. Nếu làm như vậy, tôi đâu cần kềm chế bất cứ điều gì khác?
02 Tháng Giêng 201910:36 SA(Xem: 123)
Quy Tắc Thứ Nhì - Bạn sẽ được trao tặng các bài học. Bạn được theo học tại một trường toàn thời gian (không chính thức) có tên là Cuộc Đời. Mỗi ngày ở trường học nầy bạn sẽ có cơ hội học các bài học. Bạn có thể thích hoặc ghét những bài học nầy, tuy nhiên, bạn đã sắp đặt chúng như một phần trong học trình của bạn.
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 675)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 456)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 453)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 349)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 383)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 443)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 1200)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 664)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 482)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1410)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 891)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 4183)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
11 Tháng Năm 20188:30 SA(Xem: 8402)
Tới giờ con phải đi rồi. Mẹ ơi con phải đi thôi mẹ à. Khi trong bóng tối nhạt nhòa. Bình minh cô tịch hiện ra dịu hiền
22 Tháng Tư 201810:21 CH(Xem: 1411)
3. "Ở đời đừng có sure 100% về điều gì cả. Sách vở có thể làm hại mình, khiến mình nghĩ rằng đã hiểu biết lắm. Hầu hết những điều ta nói là lặp lại lời của người khác ấy mà": Trái với những lời khuyên thông thường về việc phải đọc sách nhiều vào, thì thầy tôi không thực sự khuyến khích. Sách vở cũng như thức ăn,
28 Tháng Ba 20187:00 SA(Xem: 590658)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
22 Tháng Ba 201811:06 CH(Xem: 1765)
Mấy hôm trước khi nghe pháp Sư giảng lần đầu tiên, con đã rất hỷ lạc suốt mấy ngày liền vì con tin là mình đã tìm được một vị minh sư. Tối hôm qua, khi nghe đến bài " Ai làm cho mình khổ", con lại khóc rất nhiều. Con không ngờ những bài pháp Sư giảng lại tác động mạnh mẽ đến tâm thức con như vậy.
20 Tháng Ba 20188:38 CH(Xem: 775)
Ngày hôm qua, con gặp lại bạn cũ học ĐH và add FB của bạn. Sau khi xem một vài hình ảnh chồng & con lai của bạn (con rất thích con lai) thì tâm con lại bị bấn loạn. Rất nhiều câu hỏi hiện ra trong đầu con như: sao mình như vầy (có công việc tốt, ngoại hình ko quá tệ...) mà ko quen được người tử tế? Làm sao để có được một em bé con lai dễ thương như vậy? ...
06 Tháng Ba 201810:35 CH(Xem: 995)
Lần đầu tiên tôi nghe câu chuyện về võ thuật tôi yêu thích nầy, khi tôi mới bắt đầu học võ karate. Giờ đây tôi kể lại chuyện nầy cho những người học trò của tôi, và chẳng có gì là ngạc nhiên, khi tôi kể lại chuyện nầy cho các khách-hàng qua sự trình diễn cá nhân của tôi và khách-hàng doanh nghiệp của tôi. Đấy không phải là những chuyện nhiều kịch tính,
03 Tháng Giêng 20199:26 SA(Xem: 123)
Là những người Phật Tử, tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta nên đại diện cho giới không-gây-hại bằng mọi cách chúng ta có thể làm được, và chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ giới luật nầy. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ nên ngồi thiền định, hoặc là chỉ nói lời nguyện cầu từ bi, vân vân...
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 1135)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 1961)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
24 Tháng Mười Hai 20188:31 SA(Xem: 649)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 741)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
24 Tháng Chín 20186:00 CH(Xem: 2716)
Chúng ta khổ nên cầu giải thoát? Nhưng ai làm chúng ta khổ và ai giam giữ chúng ta? Người đời làm chúng ta khổ, cuộc đời giam giữ chúng ta chăng? Chính cái Ta (ngã) làm chúng ta khổ, và cũng chính cái Ta giam giữ chúng ta trong luân hồi sinh tử. Vì nếu không có Ta thì ai chịu khổ, không có Ta thì ai sinh, ai tử?
16 Tháng Giêng 20195:32 CH(Xem: 38)
1. Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama, có tên là Kesaputta. Người (bộ lạc) Kamala là các cư dân của Kesaputta: "Đức Thế Tôn Gotama, là một vị tu sĩ, là con trai của dòng họ Sakyans (Thích Ca),
12 Tháng Giêng 20194:48 CH(Xem: 90)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau: "Bà La Môn Bharadvaja, dường như, đã trở thành một nhà sư tu theo Đại Sư Gotama (Cồ Đàm)." Tức giận và không vui, ông ta đi đến nơi Đức Thế Tôn ở.
10 Tháng Giêng 20198:57 CH(Xem: 100)
Hai câu kệ nầy cho chúng ta thấy biểu tượng chữa lành bệnh qua giáo lý của Đức Phật. Ngài thường được xem như là một vị thầy thuốc giỏi bậc nhất, ngài nhìn thấy sự đau khổ của tất cả chúng sinh trên thế gian nầy, ngài áp dụng công thức y khoa của Bốn Sự Thật Cao Quý cho mọi người: 1) diễn tả các triệu chứng của "đau khổ, không như ý,
24 Tháng Mười Hai 20188:31 SA(Xem: 649)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
27 Tháng Mười Một 20186:47 SA(Xem: 741)
Kinh Pháp Cú (PKK), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
02 Tháng Mười 20182:48 CH(Xem: 374)
A famous sutra in Mahāyāna Buddhism; its Sanskrit title means "The Heart of the Perfection of Understanding". The text is very short, and it is generally believed to be Buddhist apocrypha written in China using excerpts of a translation of the Mahaprajnaparamita Sutra. The earliest extant text of the Heart Sūtra is the palm-leaf manuscript