Bảy Bí Quyết Sống Hạnh Phúc - Seven Tips For A Happy Life

20 Tháng Giêng 202011:18 SA(Xem: 8283)
Bảy Bí Quyết Sống Hạnh Phúc - Seven Tips For A Happy Life

BayBiQuyet_A


Bảy Bí Quyết Sống Hạnh Phúc - Seven Tips For A Happy Life
Venerable Thubten Chodron - Chuyển Ngữ: Diệu Liên Lý Thu Linh 2015
Source-Nguồn: thubtenchodron.org, thuvienhoasen.org


__________________

MỤC LỤC  INDEX 

1. Sống Chân Thật
2. Quán Sát Động Lực Của Bạn
3. Thiết Lập Ưu Tiên
4. Sống Điều Độ
5. Hãy Là Bạn Của Bản Thân
6. Tất Cả Không Phải Về Tôi
7. Vun Trồng

Kết Luận

1. Live without hypocrisy

2. Reflect on your motivation and cultivate an expansive motivation

3. Set wise priorities

4. Keep ourselves balanced

5. Be friends with yourself

6. It’s not all about me

7. Cultivate a kind heart

Conclusion


__________________


Trong quyển sách này Ni Sư chia sẻ bảy bí quyết để sống hạnh phúc với các Phật tử trẻ tại Singapore.  Dựa trên kinh nghiệm bản thânNi Sư Chodron đã đưa ra nhiều phương cách để giúp các Phật tử trẻ người Singapore ghi nhớ trong tâm mà thực hành và thực sự có được một cuộc sống hạnh phúc.

 

Độc giả thân mến,

 

   Tôi được mời thuyết giảng về “Bảy bí quyết sống hạnh phúc”, nhưng thật khó để hạn chế các bí quyết xuống chỉ còn có bảy!  Thật ra có nhiều bí quyết hơn thế, nên tôi hy vọng rằng khi bạn sống với chánh niệmtrí tuệ và lòng từ bi, bạn sẽ trở nên ý thức về các bí quyết khác nữa. 

Advice for youths on how to strengthen their practice and lead truly happy lives drawn from talks given at Kong Meng San Phor Kark See Monastery in Singapore in 2012.

 

I was asked to speak about “Seven Tips for a Happy Life,” but I’ve had a hard time narrowing the tips down to just seven! Actually there are many more, and hopefully as you live with mindfulness, wisdom, and compassion, you’ll become aware of the others too.


1.      Sống Chân Thật:

 

   Phần đông chúng ta đi qua cuộc sống bám víu rất chặt vào những gì người khác nghĩ về chúng ta.  Ta cố gắng tỏ ra tốt đẹp và làm cho người khác nghĩ về ta một cách tích cực.  Ta bỏ nhiều thì giờ cố gắng để là cái mà ta nghĩ người khác muốn mình phải là như thế, nhưng điều này khiến chúng ta trở nên hoang mang, vì mỗi người lại đòi hỏi ta phải là một thứ gì đó khác.  Bên cạnh đó, động lực gì thực sự khiến ta cố gắng để là cái mà ta nghĩ là người khác muốn ta phải là như thế?

 

  Chúng ta có hành động với lòng chân thật, hay chúng ta đang cố gắng làm thế để lấy lòng mọi người?  Ta có đang đóng kịch, diễn trò để người khác nói tốt về mình?

 

   Chúng ta có thể đóng kịch, tạo nên những hình ảnh cá nhân khiến người khác tin rằng ta là như thế.  Tuy nhiên, điều đó không có một ý nghĩa thực sự nào trong cuộc sống của chúng ta, vì ta mới là người phải sống với chính bản thân mình.  Ta biết khi nào mình sống giả tạo và ngay cả khi người khác có thể khen cái nhân cách mà ta cố tạo ra, điều đó vẫn không làm ta cảm thấy thoải mái về bản thân.  Tự bên trong, ta biết rằng mình giả dối.  Chúng ta sẽ hạnh phúc hơn khi sống chân thật và sẽ cảm thấy thoải mái hơn với con người thực sự của mình.

 

  Sống giả tạo không ích lợi gì vì nghiệp quả của hành động tùy thuộc vào chủ đích của ta.  Động lực của ta chính là chìa khóa quyết định rằng những gì chúng ta làm có ý nghĩa và ích lợi hay không.  Ngay như ta có tỏ ra tử tế và chu đáo nhưng động lực của ta chỉ là để người khác ưa thích mình thì hành động đó cũng không thực sự tử tế.  Tại sao vậy?  Đó là vì chúng ta hành động để được tiếng tốt cho bản thân, không phải vì lợi ích của người khác.  Ngược lại, ta có thể hành động với một động lực tử tế thực sự nhưng người khác có thể diễn giải sai hành động của ta, nên sinh ra bực bộisân hận với ta.  Trong trường hợp đó, ta không cần phải nghi hoặc bản thân vì chủ đích của ta là hướng thiện, tuy nhiên, ta cần phải sửa đổi để hành động khéo léo hơn.   Hơn nữa, ta muốn huân tập để được hạnh phúc từ các việc làm của ta chứ không phải từ việc nhận được những lời khen của người khác sau đó. Thí dụ trong quá trình tu tập, ta muốn huấn luyện tâm hoan hỷ trong việc bố thí.  Khi ta hoan hỷ trong việc bố thí thì không kể là ta đang ở đâu, đang bố thí cho ai, ta vẫn cảm thấy hạnh phúc.  Không quan trọng là người khác có nói cảm ơn hay không, vì hạnh phúc của ta không đến từ việc được ngưỡng mộ, được hàm ân mà đến từ hành động bố thí.

1. Live without hypocrisy

 

Many of us go through life being extremely attached to what other people think of us. Most of us try to look good and try to make others think positively of us. We spend a lot of our time just trying to be what we think others think we should be, and this makes us crazy because everybody expects us to be something different. Besides, what is our motivation when we try to be what we think others think we should be? Are we acting with sincerity, or are we trying to be a people-pleaser? Are we simply putting on a good show so that other people will say good things about us?

 

We can act and create personal images, and other people may even believe that we are what we pretend to be. However, that does not have any real meaning in our lives because we are the ones who have to live with ourselves. We know when we’ve been phony and even though others may praise us for the persona we’ve created, that doesn’t make us feel good about ourselves. Inside we know we’re being fake. We’re much happier when we are sincere and feel comfortable with who we are.

 

Being a hypocrite does not work because the karmic results of our actions depend on our intention. Our motivation is the key that determines whether what we do is meaningful and beneficial. Even if we look like we’re very kind and considerate, when our motivation is just to get people to like us, our actions aren’t truly kind. Why is this so? Because our motivation is concerned with our own popularity, not with benefiting others. On the other hand, we may act with a genuinely kind motivation but people misinterpret our actions and get upset. In this case, we don’t need to doubt ourselves because our intention was good, even though we may need to learn to be more skilful in our actions.

 

Furthermore, we want to learn to derive happiness from doing the action, not from receiving others’ praise afterwards. For example, in spiritual practice we want to train our minds to take delight in giving. When we take delight in giving, then regardless of where we are and who we give to, we feel happy. It does not matter whether the other person says thank you or not, because our happiness does not come from the recognition we receive but from the deed of giving.


2.      Quán Sát Động Lực Của Bạn.

 

   Chúng ta cần luôn quán chiếu về các động lực của mình.  Một số câu hỏi ta có thể tự hỏi bản thânbao gồm:

 

   Tôi đã suy nghĩ gì trước khi nói hay làm điều này?  Tôi có ý muốn làm hại ai hay không?  Hay có ý làm lợi ích cho người không?  Tôi có làm những việc này để được người khác ngưỡng mộ hay làm vì áp lực của bạn bè?  Tôi có làm điều gì đó để được lợi ích cho bản thân hay chỉ bằng sự quan tâm chân thật đối với chúng sanh khác?  Hay là cả hai?  Tôi có cố làm những điều mà kẻ khác nghĩ tôi cần làm hay tôi thực sự tự biết mình và biết điều gì mình cần làm nhất?  Khi nhận thức rõ điều gì mình cần làm hơn cả, tôi có thực hiện với tâm si hay sân hay tôi thực hiện việc đó bằng tâm từ và trí tuệ?

 

   Bên cạnh quy trình quán sát nhìn vào bên trong để thấy động lực của ta là gì, chúng ta cũng có thể vun trồng một cách có ý thức những động lực to lớn hơn.  Đó là những động lực thúc đẩy ta hành động vì lợi ích và hạnh phúc cho chúng sanh khác.  Quan tâm đến người khác không có nghĩa là chúng ta bỏ quên bản thân hay khiến bản thân phải đau khổ.  Sự chăm lo cho bản thân là cốt yếu nhưng chúng ta muốn vượt lên trên những động lực vì bản ngã, để thấy rằng tất cả mọi chúng sanh đều nương tựa vào nhau.  Mọi hành động của chúng ta đều ảnh hưởng đến người khác, và vì chúng ta thấy rằng mọi người đều muốn hạnh phúc và tránh đau khổ như mình, ta sẽ quan tâm hơn về ảnh hưởng của lời nói và việc làm của ta đối với người khác.  Phần đông đều có khuynh hướng quy vào cái ngã của mình, vì thế động lực khởi đầu không phải luôn luôn là vì lợi ích của chúng sanh khác, nhất là khi chúng ta nói đến tất cả mọi chúng sanhbao gồm cả những người chúng ta không thể chịu đựng nỗi.  Vì thế chúng ta cần phải rộng mở tâm và động lực.  Nếu chúng ta khám phá ra mình đang làm một hành động thiện với động lực không rõ ràng hay vì tự ngã –thí dụ chúng ta có thể đóng góp cho từ thiện với hy vọng rằng nó sẽ đem đến cho ta tiếng tốt - điều này không có nghĩa là chúng ta phài bỏ qua những hành động có ích lợi cho mình!  Thay vào đó ta chuyển hóa động lực ích kỷ của mình thành động lực của lòng tử tế, vượt xa hơn những lợi ích của bản thân.

 

   Để vun trồng một động lực cao cả như là động lực muốn trở thành một vị Phật hoàn toàn giác ngộ, ta cần biết một vị Phật là gì, làm thế nào để trở thành một vị Phật, những bước trên con đường để trở thành Phật, ta có thể mang đến cho bản thân và chúng sanh những ích lợi gì khi trở thành một vị Phật.  Chúng ta càng hiểu những điều này thì động lực của ta càng trở nên rộng lớn, và tõa sáng bên trong chúng ta.

2. Reflect on your motivation and cultivate an expansive motivation

 

We should constantly reflect on our motivations. Some of the questions we can ask ourselves include:

 

  • What is the thought motivating what I’m about to say or do? Is there the intention to harm someone? Is there the intention to benefit them? Am I doing things to impress others or due to peer pressure?
  • Am I doing something for my own self-gain, or am I doing something out of genuine care for other living beings? Or it is a mix?
  • Am I trying to do what other people think I should do, or am I really in touch with myself and know what is best for me to do?
  • In discerning what I feel is best for me to do, am I operating out of attachment or anger, or am I operating out of kindness and wisdom?


Besides the process of looking inside and seeing what our motivation is, we can also consciously cultivate a more expansive motivation. An expansive motivation is one that aspires for the benefit and welfare of other living beings. Caring about others does not mean we neglect ourselves or make ourselves suffer. Self-respect is important, but we want to go beyond self-indulgent motivations and see that all of us living beings are interdependent. Our actions affect others, and because we see that everyone wants happiness and wants to avoid suffering as intensely as we do, we care about the effects of our words and deeds on others.

 

Most people tend to be quite self-centered, so our initial motivation is not always for the welfare of other living beings. Especially when we refer to ALL living beings, which include the ones we cannot stand! So we need to stretch our mind and our motivation. If we discover that we are doing a kind action with a mixed or self-centered motivation—for instance, we might give a donation to charity hoping that it will bring us a good reputation—this doesn’t mean that we give up our beneficial actions! Instead, we transform our motivation into one of kindness that goes far beyond our own self-interest.

 

In order to cultivate an expansive motivation, such as the motivation to become a fully awakened Buddha, we will need to learn what a Buddha is, how it is possible for us to become a Buddha, what are the steps of the path for becoming a Buddha, and what benefits do we bring to ourselves and others by becoming a Buddha,. The more we understand these things, the more an expansive motivation will grow and shine within us.


3.    Thiết Lập Ưu Tiên

 

   Một trong những hoạt động quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta là thiết lập những ưu tiên hàng đầu; để biết điều gì trong cuộc sống là quan trọng nhất đối với ta.  Chúng ta đã bị điều kiện hóa xuyên suốt cuộc sống của mình đến nỗi giờ ta cần phải có chút thời gian để bản thân nhận thức rõ điều gì là quan trọng, là có giá trị.

 

   Cha mẹ dạy chúng ta coi trọng X, Y và Z; các thầy cô khuyến khích ta chọn A, B và C.  Quảng cáo thì khuyến dụ ta phải là ai, dáng vẻ phải như thế nào.  Lúc nào, chúng ta cũng nhận được những thông tin, những tín hiệu về việc ta phải như thế nào, phải làm gì và phải sở hữu những gì.  Nhưng có bao lần bạn thực sự nghĩ mình muốn làm gì, là gì hay sở hữu những thứ đó không?  Có bao lần ta nghĩ về những gì thực sự trưởng dưỡng trái tim ta một cách thực sự hoan hỷ, nhiệt tình và đẹp đẻ?

 

   Chúng ta muốn sống; chúng ta muốn linh hoạt!  Chúng ta không muốn sống một cách thụ động giống như một con robot bị nhấn nút, chỉ hoạt động theo mệnh lệnh của người khác.  Chúng ta có nhiều giấc mơ và ước vọng.  Chúng ta muốn được chọn lựa những gì mình làm trong cuộc sống vì ta có niềm đam mê cho hoạt động hay lãnh vực nào đó.  Đam mê của bạn là gì? Bạn muốn đóng góp như thế nào?  Khả năng hay tài nghệ của bạn là gì và bạn có thể sử dụng nó như thế nào để làm thay đổi cuộc sống của người khác?

 

  Khi đã thiết lập những ưu tiên hàng đầu một cách khôn ngoan, ta sẽ chọn lựa những hoạt động đem lại lợi ích lâu dài cho bản thân và cho người khác.  Bản thân tôi khi cần quyết định, tôi dùng một số tiêu chuẩn để đánh giá xem phải nên chọn phương cách nào.  Đầu tiên, tôi xét xem, “Trường hợp nào dễ giúp tôi giữ được hành vi đạo đức?”  Tôi muốn biết chắc rằng tôi không làm hại bản thân hay người khác, và giữ được đạo đức

 

   Nếu chúng ta thật lòng muốn sống một cuộc sống đạo đức thì dù ta không kiếm được nhiều tiền hay có căn nhà đẹp như người hàng xóm, nhưng buổi tối khi vào giường ngủ, ta sẽ thấy bình yên.  Tâm ta tĩnh lặng và không vướng bận nỗi nghi hoặc hay chán ghét bản thân.  Sự an bình nội tại đó đáng giá hơn bất cứ thứ gì mà chúng ta có thể có được.  Hơn nữa không ai có thể cướp đi sự bình an nội tại của ta.

 

   Thứ đến, tôi xét xem, “Trường hợp nào sẽ giúp tôi có thể đem lại lợi ích lớn nhất cho người khác về lâu, về dài?”  Vì điều quan trọng nữa đối với tôi là đem lại lợi ích cho người khác, tôi đánh giá những sự lựa chọn khác nhau đặt ra trước mắt để nhận thức rõ ràng xem điều gì sẽ giúp tôi làm được điều đó. Phương án nào sẽ giúp tôi dễ dàng vun trồng một thái độ tử tế, từ bi và vị tha?

 

  Đôi khi sự lựa chọn của ta không phải là cái mà người khác nghĩ ta phải chọn.  Trong trường hợp như thế, nếu sự lựa chọn của ta không vị kỷ, mà chúng nhằm đem lại lợi ích lâu dài cho bản thân và cho người khác, thì dù cho có người không thích, cũng chẳng quan trọng, vì chúng ta biết mình đang sống hướng thiện.  Chúng ta tự tin rằng sự chọn lựa của mình sẽ mang đến những ích lợi lâu dài cho kẻ khác.

 

   Có bao giờ chúng ta nghĩ điều gì thực sự nuôi dưỡng trái tim ta trong niềm hoan hỷsinh động và thiện lành.

3. Set wise priorities

 

One of the most important activities in our life is to set good priorities; to know what in life is most important to us. We have received so much conditioning throughout our lives, so it takes some time to discern for ourselves what we think is valuable. Our parents teach us to value X, Y, and Z; our teachers encourage us to think A, B, and C. Advertising tells us who we should be and what we should look like. All the time, we are getting messages about who we should be, what we should do and what we should have. But how often do we ever think about whether we really want to be, do, or have those? How often do we ever think about what actually nourishes our hearts in a truly joyful, vibrant and beautiful way?

 

We want to live; we want to be vibrant! We do not want to live on automatic, like a push-button robot who operates on others’ commands. We have dreams and aspirations. We want to choose what we do in life because we have some passion for that activity or field. What is your passion? How do you want to contribute? What is your unique talent or ability, and how can you use it to make a difference in the lives of others?

 

When we set wise priorities, we will choose activities that are for the long-term benefit of ourselves and others. When I need to make a decision, I use a particular set of criteria to evaluate which direction to take. First, I consider, “Which situation is most conducive for me to keep good ethical conduct?” I want to make sure I don’t hurt others or myself, and keeping good ethical conduct is important for that.

 

If we sincerely try to live an ethical life, even though we do not make as much money as the next person, or have as nice a house, when we go to bed at night, we feel peaceful. Our mind is calm and free from self-doubt and self-loathing. That inner peace is worth more than anything else we could ever have. Plus, no one else can take our inner peace away from us.

 

Second, I examine, “Which situation will enable me to be of greatest benefit to other living beings in the long term?” Since another one of my priorities is benefiting others, I evaluate the various options in front of me to discern which one will enable me to do that. Which situation will make it easier for me to cultivate a kind, compassionate and altruistic attitude?

 

Sometimes our priorities are not what others think they should be. In such a situation, if our priorities are not selfish and they are for the long-term benefit of ourselves and others, then even if other people do not like what we are doing, it really does not matter because we know we are living in a good way. We are confident inside ourselves that our priorities will lead to the long-term benefit of others.


4.    Sống Điều Độ

 

   Để giữ quân bìnhđiều độ trong cuộc sống hằng ngày, trước hết chúng ta cần phải giữ sức khoẻ tốt.  Điều đó có nghĩa là ta cần ăn đủ, nghỉ đủ và thể dục thường xuyên.  Ta cũng cần tham gia vào những hoạt động để mở mang bản thân.  Dành thời gian cho những người ta quan tâm trưởng dưỡng tâm hồn ta.

 

   Theo quan sát của tôi, cái mà con người cần nhất là sự kết nối với chúng sanh khác.  Vì thế hãy dành thời gian cho gia đình và những người mà bạn quan tâm.  Hãy kết bạn với những người có giá trị đạo đức, những người bạn có thể học hỏi, và những người có thể là gương mẫu cho bạn.  Hãy phát triển tâm tò mò về cuộc sống và thế giới quanh bạn.

 

   Ngày nay, đi ngoài đường nhưng ai dường như cũng chăm chú vào điện thoại di động của mình.  Họ phớt lờ những con người thực mà họ va chạm, trong khi mãi nhắn tin cho những người không có mặt ở đó.  Đôi khi chúng ta cần tắt các nguồn thông tin kỹ thuật và dõi theo những con người thực sự sống quanh ta.  Quá nhiều những sự trao đổi là qua các tín hiệu không lời –như ngôn ngữ của thân, cách chúng ta chuyển động tay như thế nào, cách ta ngồi như thế nào, ta làm gì với mắt của mình, giọng nói, âm lượng của tiếng nói, vân vân.  Vậy mà nhiều trẻ em và những người trẻ bây giờ lớn lên mà không hề để ý đến những điều đó vì họ thực sự ít ở quanh những người đang sống.  Họ luôn ở trong thế giới 2x4 của họ chit chát với nhau

 

   Để là những chúng sanh có cuộc sống điều độ, thăng bằng, chúng ta cần có thời gian yên tĩnh, không điện thoại, không máy tính.  Ngoài việc được thư giãn, chỉ ngồi và đọc một quyển sách hấp dẫn và nghĩ về cuộc sống thì hữu ích biết bao.  Chúng ta không cần phải lúc nào cũng làm gì hay tạo ra điều gì đó.  Chúng ta cũng cần có thời gian với bạn bè.  Chúng ta cần nuôi duỡng thân cũng như tâm.  Cần làm những điều ta thích như là chơi thể thao, theo đuổi một thú tiêu khiển nào đó.  Chúng ta cần cẩn thận để không lãng phí thời gian quý báu của đời người trên máy tính, Ipad, hay Iphone, vân vân.

4. Keep ourselves balanced

 

To keep ourselves balanced on a day-to-day basis, we first need to maintain good health. This means we need to eat well, have sufficient sleep and regular exercise. We also need to engage in activities that nourish us. Spending time with people we care about nourishes us.

 

In my observation what most people really want is connection with other living beings. Take the time to be with your family and with people you care about. Cultivate friendships with people who have good values, people whom you can learn from, people who will be good role models for you. Develop a sense of curiosity about life and the world around you.

 

Nowadays people walking down the street are all looking at their hand-phones, colliding with real human beings while texting people who are not there. Sometimes we need to turn off our technology and tune it to real, live human beings. So much of our communication is through non-verbal cues—our body language, how we move our hands, how we sit, what we do with our eyes, the tone of our voice, the volume of our voice. But many children and young adults now are growing up without being sensitive to those kinds of things because they are hardly ever around real live people. They are always in their two by four universe, texting on their phones.

 

To be a balanced human being, we also need time alone, without our phones and computers. It is so helpful, not to mention relaxing, to sit and read an inspiring book and think about life. We don’t have to always be doing or making something. We also need some time to be with our friends. We need to nourish our body as well as our mind. We need to do things we enjoy, such as engaging in hobbies or playing sports. We should be careful not to waste the time in our precious human life on the computer, iPad, iPhone etc.


5.    Hãy là bạn của bản thân.

 

    Đôi lúc khi một mìnhchúng ta thường có những suy nghĩ như, “Ôi, tôi đúng là kẻ dở!  Tôi không thể làm gì đúng.  Tôi thật là vô tích sự, không trách là không ai thích tôi!”  Sự đánh giá thấp mình là một trong những trở ngại lớn nhất trên con đường đến tỉnh giác hoàn toàn.  Chúng ta sống với bản thân 24 giờ một ngày nhưng chúng ta không biết mình là ai và cách để làm bạn với bản thân.  Ta luôn phán xét bản thân với những tiêu chuẩn mà ta chẳng bao giờ xét xem chúng thực sự có thực tế hay không.  Ta so sánh bản thân với người khác và lúc nào cũng đi đến kết luận mình là kẻ thất bại, thua sút người.

 

   Không có ai là hoàn toàn; tất cả chúng ta đều có khuyết  điểm.  Đó là điều bình thường, nên chúng ta không cần phải hạ thấp bản thân vì những lỗi lầm hay nghĩ rằng ta chính là những lỗi lầm.  Bản ngã được khuyếch đại vì ta không biết mình thực sự là ai.  Ta cần phải tập làm bạn với bản thân và chấp nhận bản thân, “Đúng vậy, tôi có những lỗi lầm nhưng tôi đang sửa đổi chúng và đúng là tôi cũng có những đức tính, những khả năng và tài nghệ nữa.  Tôi là một người có giá trị vì tôi có Phật tánh, có khả năng để trở thành một vị Phật hoàn toàn giác ngộ.  Ngay chính ở hiện tại, tôi cũng có thể đóng góp vào sự an bình cho người khác.  Tôi cũng có thể đem lại ích lợi cho người khác”.

 

   Hành thiền và nghiên cứu giáo lý của đức Phật sẽ giúp chúng ta trở nên là bạn với bản thân.  Để vượt qua lòng tự ti, chúng ta cần quán chiếu về Phật tánh và sự quý báo của kiếp con người.  Làm như thế sẽ giúp chúng ta hiểu rằng bản chất thực sự của tâm là thanh tịnh và không uế nhiễm. Bản chất của tâm thì giống như bầu trời mở rộng –hoàn toàn rộng mở, hoàn toàn tự do.  Các tâm chướng ngại như là si, sân, tham, tự áiganh ghét, lười biếng, ngã mạnnghi hoặcvân vân thì giống như là mây trên bầu trời.  Khi có mây, ta không thể thấy được tính chất sáng chói, rộng mở, bao la của bầu trời.  Bầu trời vẫn ở đó, nhưng nó đã bị che khuyất khỏi tầm nhìn của ta.  Tương tự, đôi khi chúng ta có thể trở nên chán nản hay lầm lạc, nhưng tất cả các suy tưởng và xúc cảm này không phải là ta.  Chúng giống như mây trên bầu trời.  Bản chất tâm thanh tịnh của ta vẫn có ở đó, nó chỉ tạm thời bị che khuyất và khi ngọn gió trí tuệ và từ bi thổi qua thì những tình cảm phiền não giống như mây kia tan đi, ta sẽ thấy được bầu trời quang đãngtự do.

 

  Mỗi ngày hãy dành thời gian ngồi im lặngthực hành tâm linh.  Hãy hành thiền mỗi ngày, học giáo lý của đức Phật và dành thời gian cho riêng mình để quán chiếu về cuộc đời của bạn.  Quán sát tư tưởng của bạn và tập phân biệt rõ ràng những tư tưởng có ích và thực tế, khỏi những tư tưởng tai hại và không thực tế.  Hãy hiểu những suy nghĩ của bạn sẽ tạo ra các cảm xúc như thế nào.  Hãy tạo không gian để chấp nhận và hàm ân bản thân như nó đang là.  Bạn không cần phải là người hoàn hảo, là loại số một mà bạn nghĩ mình phải là.  Bạn có thể buông thư và tự là mình với tất cả những rối rắm của một chúng sanh như bạn đang là.  Sau đó, bạn có thể đào sâu vào các khả năng của mình và tháo mở tất cả mọi cánh cửa để giúp bạn hiểu bản thân hơn.  Đức Phật đã dạy rất nhiều phương pháp để chế ngự  phiền nãochuyển hóa những tư tưởng tiêu cực và diệt trừ tà kiến.  Bạn có thể nghiên cứu các phương cách này và tập làm thế nào để đem chúng vào tâm mình, làm thế nào để sửa đổi tâm để nó trở thành trong sáng hơn, bình lặng hơn, và làm thế nào để mở tâm từ đến với bản thân cũng như đến với người khác.  Trong quá trình làm việc này, bạn sẽ trở thành bạn tốt của chính mình.

5. Be friends with yourself

 

Sometimes when we are alone, we have thoughts such as “Oh, I am a failure! I cannot do anything right! I’m worthless, no wonder nobody loves me!” This low self-esteem is one of our biggest hindrances on the path to full awakening. We live with ourselves 24/7 but we do not even know who we are and how to be our own friend. We constantly judge ourselves using standards that we’ve never examined to determine if they are realistic or not. We compare ourselves with others and always come out a loser.

 

None of us is perfect; we all have faults. That is normal and we do not need to berate ourselves for our faults or think that we are our faults. Our self-image is exaggerated because we don’t really know who we are. We need to learn to be our own friend and accept ourselves, “Yes, I have faults and I’m working on them, and yes, I have many good qualities, abilities, and talents too. I’m a worthwhile person because I have the Buddha nature, the potential to become a fully awakened Buddha. Even now, I can contribute to others’ wellbeing.”

 

Meditation and the study of Buddhist teachings will help us become friends with ourselves. To overcome low self-esteem, we should contemplate our precious human life and Buddha-nature. Doing so enables us to understand that the fundamental nature of our mind is pure and undefiled. The nature of our mind is like the wide open sky—totally spacious and free. Mental afflictions such as ignorance, anger, attachment, pride, jealousy, laziness, confusion, conceit and so on are like clouds in the sky. When the clouds are in the sky, we cannot see the clear, open, wide, and spacious nature of the sky. The sky is still there, it is just hidden from our view at that time. Similarly, sometimes we might be discouraged or confused, but all those emotions and thoughts are not who we are. They are like the clouds in the sky. The pure nature of our mind is still there. It is temporarily hidden, and when the wind of wisdom and compassion comes and blows the cloud-like disturbing emotions away, we see the wide open, free sky.

 

Take some time each day to sit quietly and do a spiritual practice. To do a daily meditation practice, learn the Buddha’s teachings and spend some time alone each day reflecting on your life. Observe your thoughts and learn to discern realistic and beneficial ones from unrealistic and harmful ones. Understand how your thoughts create your emotions. Give yourself some space to accept and appreciate yourself for who you are. You don’t need to be the perfect, number one whatever-type-of-person-you-think-you-should-be. You can relax and be you, with all the complexities of the sentient being you are.

 

Then you can tap into your potential and unlock all sorts of doors to help you understand yourself. The Buddha taught many techniques for overcoming disturbing emotions, transforming negative thoughts and removing wrong views. You can learn these and learn how to apply them to your mind, how to work with your own mind so that it becomes clearer and calmer, how to open your heart in kindness toward yourself as well as toward others. In the process of doing this, you will become your own friend.


6.    Tất Cả Không Phải Về Tôi.

 

   Ngày nay chúng ta nghĩ tất cả mọi thứ đều là về mình.  Có tờ báo còn tự gọi là, “Ngã” (Self) hay “Tôi” (Me).  Chúng ta mua những sản phẩm có tên “Iphone”, “Ipad”, và từ lúc ta còn nhỏ, công nghệ quảng cáo đã điều kiện hóa ta để lúc nào ta cũng tìm kiếm những sản phẩm đem lại sự thích thúhãnh diện, tự hào, sở hữudanh tiếngvân vân.  Từ đó, chúng ta có ý nghĩ rằng tất cả là về ta!  Hạnh phúc và đau khổ của tôi thì quan trọng hơn hạnh phúc và khổ đau của mọi người khác. 

 

   Hãy nghĩ về những gì khiến bạn bực bội.  Khi bạn bè bị chỉ trích, bạn không phiền lòng, nhưng khi ai đó nói cùng những điều như thế với bạn, thì nó trở nên là một vấn đề lớn.  Tương tự khi con người hàng xóm thi rớt, điều đó không làm bạn quan tâm nhưng khi con bạn thất bại thì đó là một tai họa!

 

   Tâm của ta trở nên bực bội không thể tưởng bởi bất cứ thứ gì xảy ra cho ta hay liên quan đến ta.  Chúng ta nhìn mọi thứ trên thế giới này qua lăn kính chật hẹp của ‘Tôi, Cái của tôi”.  Tại sao đó là lăn kính chật hẹp?  Vì có hơn bảy tỷ người trên trái đất này nhưng ta luôn nghĩ ta là quan trọng bậc nhất.  Thật hữu ích nếu chúng ta có thể kiềm chế một chút và lấy câu sau đây làm khẩu hiệu cho mình -“Tất cả không phải về tôi”. 

 

   Khi đặt trọng tâm của mọi việc vào bản ngã sẽ khiến ta khổ sở hơn rất nhiều.  Khi ta khổ vì sợ hãilo lắngbứt rứt, đó là vì ta quá quan tâm đến bản ngã một cách không lành mạnh.  Chưa có gì xảy ra, nhưng chúng ta đã ngồi đó suy nghĩ, “Nếu điều này xảy ra thì sao?  Nếu điều kia xảy ra thì sao?”, trong khi thực tế chưa có gì xảy ra cả.  Cảm thấy sợ hãibứt rứt và lo lắng là khổ thực sự, và nguồn của cái khổ này là do ta quá chú tâm đến bản thân.

 

   Những sự suy nghĩ trụ vào bản ngã không phải là chúng ta.  Nó không phải là một phần sẵn có của ta; nó là một thứ gì đó được thêm vào trong bản chất tâm thanh tịnh của ta và nó có thể được diệt trừ.  Khởi đầu chúng ta có thể sợ buông bỏ sự lo lắngquan tâm cho bản ngã, “Nếu tôi không đặt mình lên trên hết, tôi sẽ bị rớt lại đằng sau. Người khác sẽ lợi dụng tôi.  Tôi sẽ không thành công trên đời”.  Nhưng khi chúng ta quán sát  những nỗi sợ hãi này, ta thấy chúng không thậtthế giới không nổ tung nếu ta buông bỏ sự quan tâm đến tự ngã và mở lòng ra lo lắng cho người khác.  Ta vẫn có thể thành công mà không cần phải quá lo cho bản thân và ta sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều, nếu ta vươn tay ra, giúp đỡ người khác -bạn bè, người xa lạ và kẻ thù- họ sẽ tử tế hơn với ta, và cuộc sống của chính chúng ta cũng sẽ hạnh phúc hơn.

6. It’s not all about me

 

Nowadays we think everything is about us. There’s even a magazine called Self and another one called Me. We buy iPhones and iPads, and from the time we are little kids the advertising industry conditions us to always search for the most pleasure, prestige, possessions, popularity, and so forth. We have this idea that it is all about me! My pleasure and pain are more important than anyone else’s.

 

Think about what makes you upset. When your friends get criticized, you usually don’t get upset, but when somebody says the same words of criticism to you, it becomes a big deal. Similarly, when your neighbor’s child fails his spelling test, it doesn’t bother you, but when your child fails his spelling test, it is a catastrophe! Our mind gets incredibly upset by anything that happens to us or is related to us. We see everything in the world through the narrow periscope of Me, I, My, and Mine. Why is it a narrow periscope? Because there are over 7 billion people on this planet and we think we are the most important. It would be really good if we can chill a little bit and have as one of our slogans—“It is not all about me.”

 

This self-centeredness causes us so much misery. When we suffer from fear, anxiety and worry, it is because we are paying too much attention to ourselves in a very unhealthy way. Nothing has happened, but we sit there thinking, “What if this happens? What if that happens?” when in reality, nothing has happened. Experiencing fear, anxiety and worry is definitely suffering, and the source of this suffering is our self-preoccupation.

 

Our self-centered thought is not who we are, It is not an inherent part of us; it is something added onto the pure nature of our mind, and it can be eliminated. Initially we may be afraid to let go of our self-preoccupation, “If I don’t hold myself first and foremost, I will fall behind. People will take advantage of me. I won’t be a success.” But when we examine these fears, we see that they are not true; the world isn’t going to crash down around us if we release our self-centeredness and open our hearts to care about others. We can still be successful without being so self-preoccupied, and we’ll be a lot happier too. For example, if we reach out and help others—friends, strangers, and enemies—they’ll be a lot nicer to us, and our own lives will be happier.


7.    Vun Trồng Một Trái Tim Nhân Hậu

 

   Như một chỉ định cho khẩu hiệu, “Tất cả không phải về tôi”, chúng ta cần vun trồng lòng tử tế.  Để làm điều đó, ta quán tưởng về những lợi ích mà chúng ta đã nhận được từ rất nhiều người và cả thú vật nữa.  Khi quán tưởng về lòng tử tế của những chúng sanh khác, ta thấy rằng mình có thể được ích lợi từ bất cứ điều gì mà người khác làm, nếu ta biết cách nghĩ về điều đó cho đúng.  Ngay nếu như có ai đó làm hại ta, ta cũng có thể coi đó như một sự tử tế vì bằng cách đặt chúng ta vào trong một hoàn cảnh khó khăn, họ đang thách thức, rèn luyện, giúp ta trưởng thành hơn.  Họ giúp ta khám phá ra được cá tính và nguồn lực bên trong mà ta không biết mình có, khiến ta mạnh mẽ hơn.

 

   Nghĩ về sự tử tế của người thân trong gia đình và bạn bè thì dễ nhưng còn sự tử tế của những người xa lạ thì sao?  Thực ra chúng ta cũng nhận được ích lợi từ rất nhiều người mà ta không biết.  Khi nhìn quanh, mọi thứ mà chúng ta dùng, có được là do lòng tử tế của người khác –công nhân xây dựng đã tạo ra nhà cửa; người nông dân đã cho ta rau củ; thợ điện, thợ hồ, thư kývân vân, tất cả đều đóng một vai trò quan trọng để giúp cho guồng máy xã hội chạy êm thấm.  Thí dụ, có lần tôi đến một thành phố mà ở đó tất cả các công nhân vệ sinh đều đang đình công.  Điều đó giúp tôi nhìn ra sự tử tế của những người lượm rác, giúp phố xá sạch sẻ, vì thế bây giờ khi ra phố, đi ngang qua họ, tôi thường dừng lại và cảm ơn họ về công việc họ làm.

 

   Chúng ta được hưởng lợi ích từ tất cả những công việc mà người khác làm.  Tất cả những người ta thấy quanh ta –trên xe buýt, ở trạm tàu ngầm, trong hàng quán- là những người đang tạo ra những thứ mà chúng ta cần và cung cấp những dịch vụ tiện ích cho ta trong cuộc sống hằng ngày.  Do đó, khi nhìn những người ở quanh ta, hãy nghĩ đến sự tử tế của họ và những lợi ích mà ta đã nhận được từ họ.  Đối nghịch lại, hãy nhìn họ với con mắt của lòng tử tế và với sự ý thức rằng tất cả phải phụ thuộc vào nhau để sống.  Hãy thân thiện và tử tế trở lại với người.  Điều quan trọng là chúng ta phải tôn trọng tất cả mọi chúng sanh một cách bình đẳng; vì suy cho cùng, tất cả đều quan trọng và chúng ta được lợi ích tử tất cả mọi người.

 

   Nếu bạn có một trái tim nhân hậu, bạn sẽ thành thật trong các giao dịch thương mại vì bạn quan tâm đến lợi ích của khách hàng và đối tác.  Bạn biết rằng nếu dối trá hay lường gạt họ, họ sẽ không tin tưởng bạn và sẽ không tiếp tục giao dịch với bạn trong tương lai.  Hơn thế nữa, họ sẽ nói với người khác về những hành động không tốt của bạn.  Tuy nhiên, nếu bạn giúp đỡ đối tác và khách hàng của mình, họ sẽ có lòng tin nơi bạn, hết lòng tín nhiệm bạn.  Bạn sẽ có mối liên hệ tốt đẹp, có thể kéo dài nhiều năm và đôi bên cùng có lợi.

 

   Khi vun trồng lòng tử tế, chúng ta cũng cần phải tỏ đáng tin cậy.  Khi ai đó nói với bạn điều gì với lòng tin thì hãy giữ kín.  Khi bạn hứa điều gì, hãy cố hết sức mình để thực hiện lời hứa.  Chúng ta phài nhìn xa hơn cái lợi trước mắt và tập làm một người bạn tốt.  Hãy nghĩ xem, “Tôi phải làm thế nào để trở thành người bạn tốt?  Tôi cần phải làm gì hay không làm gì để được là người bạn tốt đối với người khác?”  Vì tất cả đều cần có bạn, trước hết bản thân mình phải là bạn tốt đối với người khác.

7. Cultivate a kind heart

 

As a corollary to “It is not all about me,” we want to cultivate kindness. To do this, we reflect on the benefit we have received from so many people, and animals too. When we contemplate the kindness of other living beings, we see that we can benefit from whatever somebody does if we know how to think about it properly. Even if somebody is harming us, we can see it as kindness, because by putting us in a difficult position, they are challenging us and helping us to grow. They are helping us to find qualities and resources within ourselves that we did not know we had, making us stronger.

 

It is easy to think of the kindness of our family and friends, but what about the kindness of strangers? Actually we receive benefit from so many people we do not know. When we look around, everything we use comes due to the kindness of others – the construction workers who built the building, the farmers who grew the vegetables, the electricians, plumbers, secretaries, and so forth all play important roles that enable society to run smoothly.

 

For example, I was once in a city where all the garbage collectors were on strike. That really helped me to see the kindness of the garbage collectors, so now I stop and thank them for their work when I walk down the street.

 

We benefit from all the different kinds of work that others do. All the people we see around us—on the bus, on the subway, in the stores—are the people who are making the things we use and doing the services we benefit from on a day-to-day basis. Hence, when looking at the people around us, let’s consider their kindness and the benefit we’ve received from them. In turn, let’s regard them with eyes of kindness, and with awareness of how dependent we are on others just to stay alive. Let’s reach out and be kind to them in return. It’s also important to respect all beings equally; after all, they’re all important and we have benefitted from all of them.

 

If you have a kind heart, you will be honest in your business dealings because you care about the welfare of your clients and customers. You know that if you lie to them or cheat them, they will not trust you and will not do business with you again in the future. In addition, they will tell others about your unscrupulous actions. However, if you help your clients and customers, they will trust and have confidence in you. You will have good relationships with them that will last for many years and will be mutually beneficial.

 

When cultivating kindness, we should also learn to be trustworthy. When somebody tells you something in confidence, keep it in confidence. When you make a promise, do your best to keep the promise. We have to look beyond our own immediate gratification and learn how to be a good friend. Consider, “How I can be a good friend? What do I need to do and stop doing in order to be a good friend to others?” As we all want to have friends, let us make ourselves good friends to other people.


Kết Luận

 

   Hãy dành ít thời gian suy nghĩ về bảy bí quyết này.  Đừng gạt chúng qua một bên để làm chuyện khác, mà hãy áp dụng những bí quyết này vào cuộc sống của bạn.  Hãy tưởng tượng chúng ta suy nghĩ hay hành động dựa theo chúng.  Điều gì sẽ xảy ra?  Bạn sẽ cảm thấy thế nào?  Nhận ra được những lợi ích của việc áp dụng các bí quyết này vào cuộc sống sẽ gợi cảm hứng cho bạn thực hành.  Khi thực hành, bạn sẽ trải nghiệm được những lợi ích về cả hai mặt: về mặt tâm linh và trong những mối liên hệ với người khác.  Bạn sẽ hưởng thụ được sự bình an nội tâm lớn hơn, thỏa mãn hơn, và liên hệ sâu sắc hơn với người.

 

   Thỉnh thoảng hãy ôn lại các bí quyết này.  Hãy đọc lại chúng để tự nhắc mình sống một cách chân thật không giả tạo, quán tưởng về động lực của bạn và vun trồng một động lực lớn hơn, thiết lập các ưu tiên hàng đầu một cách khôn ngoan, sống quân bình, làm bạn với bản thâný thức rằng “tất cả không chỉ vì tôi” và vun trồng một trái tim nhân hậu.

Conclusion

 

Please take some time and think about these seven tips. Don’t simply rush off to the next activity, but apply these tips to your life. Imagine thinking or acting according to them. What would that look like? How would you feel? Seeing the benefits of implementing these tips in your life will inspire you to do so. As you do this, you will experience the benefits in both your mental state and your relationships with others. There will be more mental peace, more satisfaction and more connection with others.

 

Come back to these tips over time. Read this every so often to remind yourself to live without hypocrisy, reflect on your motivation and cultivate an expansive motivation, set wise priorities, keep yourself balanced, be friends with yourself, realize “it’s not all about me,” and cultivate a kind heart.


__________________
 

Ghi Nhận

 

Chúng tôi vô cùng biết ơn NXB, Tu Viện KONG MENG SAN PHOR KARK SEE đã hoan hỷ cho chúng tôi quyền được chuyển ngữ quyển sách Anh ngữ này qua Việt ngữ và được quyền phát hành sách dưới dạng sách ấn tống.

 

Sách Này Không Bán

 

Mọi hình thức sử dụng của bản dịch, xin liên lạc với người dịch tại dieulien@me.com.  Xin cảm ơn!

 

Kong Meng San Phor Kark See Monastery
Dharma Propagation Division
Awaken Publishing and Design
88 Bright Hill Road, Singapore 574117
Tel: (65) 6849 5342
E-mail: publication@kmspks.org
Website: www.kmspks.org
1st Edition, May 2015 | 3,000 copies

ISBN 978-981-09-5589-2
© Kong Meng San Phor Kark See Monastery
E7TIPS-0101-0515

 

Nếu không còn cần dùng đến sách, xin vui lòng chuyển tặng người khác.  Đức Phật đã dạy, pháp thí vượt trội mọi thứ bố thí khác!  Nguyện cho tất cả chúng sanh đều được biết đến Phật pháp.

 

Ghi Nhận

 

Chúng tôi vô cùng biết ơn NXB, Tu Viện KONG MENG SAN PHOR KARK SEE đã hoan hỷ cho chúng tôi quyền được chuyển ngữ quyển sách Anh ngữ này qua Việt ngữ và được quyền phát hành sách dưới dạng sách ấn tống.

 

Sách Này Không Bán

 

Mọi hình thức sử dụng của bản dịch, xin liên lạc với người dịch tại dieulien@me.com.  Xin cảm ơn!

  

____________________

 

Về Tác Giả

 

   Ni Sư Thubten Chodron (thế danh Cherry Green), sinh năm 1950, lớn lên gần vùng Los Angeles.  Ni sư hoàn thành Cử Nhân Lịch Sử tại Đại Học UCLA năm 1971.  Sau khi du lịch qua Châu Âu, Bắc Phi và Châu Á trong khoảng một năm rưỡi, Ni sư trở về Mỹ, lấy chứng chỉ sư phạm, theo học chương trình sau đại học tại USC về Giáo Dục và dạy học ở Hệ Thống Các Trường tại thành phố Los Angeles.

 

  Năm 1975, Ni sư tham dự một khóa tu thiền của Ngài Lama Yeshe và ngài Zopa Rinpoche.  Sau đó Ni sư qua Nepal tiếp tục tu học và hành thiền tại Tu Viện Kopan.  Năm 1977, Ni sư được Ngài Kyabje Ling Rinpoche cho xuất gia tại Dharamsala, Ấn Độ, và năm 1986 Ni sư thọ đại giới tại Đài Loan.

 

   Ni Sư Thubten Chodron thành lập và trụ trì tu viện Sravasti, thuộc tiểu bang Washington, Mỹ.

 

 

____________________
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Hai 2020(Xem: 8857)
16 Tháng Giêng 2020(Xem: 10261)
11 Tháng Giêng 2020(Xem: 7988)
07 Tháng Giêng 2020(Xem: 12690)
05 Tháng Giêng 2020(Xem: 10091)
26 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 9603)
23 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 8431)
06 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 8402)
05 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 11263)
03 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 9397)
23 Tháng Mười Hai 20209:43 CH(Xem: 10203)
Thiền mà Thầy hướng dẫn có một điều đặc biệt, đó là lý thuyếtthực hành xảy ra cùng một lúc chứ không mất thời gian tập luyện gì cả. Khi nghe pháp thoại mà một người thấy ra được vấn đề một cách rõ ràng thì ngay đó người ấy đã "thiền" rồi, chứ không có gì để mang về áp dụng hay hành theo cả. Thiền mục đích chỉ để thấy ra
22 Tháng Mười Hai 20209:09 CH(Xem: 10394)
Các vị Đạt Lai Lạt Ma [trong quá khứ ] đã nhận lãnh trách nhiệm như là những vị lãnh đạo chính trị và tâm linh của Tây Tạng trong suốt 369 năm từ năm 1642 cho đến nay. Giờ đây, bản thân tôi [Đạt Lai Lạt Ma đời thứ 14, Tenzin Gyatso] đã tình nguyện chấm dứt [việc nhận lãnh trách nhiệm] như trên. Tôi hãnh diệnhài lòng là giờ đây
21 Tháng Mười Hai 202011:35 CH(Xem: 9000)
Con không thể bỏ nhậu được vì do bản thân con không thể bỏ được rượu bia và vì trong công việc, gặp đối tác, bạn bè, người thân thì thường nhậu vài chai bia (trung bình 4-5 lần tháng). Con cảm thấy việc gặp gỡ và uống bia như thế cũng không có gì là tội lỗi và cũng cần thiết cho công việc và duy trì mối quan hệ xã hội. Nhưng sau một thời gian
20 Tháng Mười Hai 202011:53 CH(Xem: 9269)
Những kẻ đang gieo nhân cướp của giết người và những người đang chịu quả khổ báo đều là "các chúng sanh nhân vì trước kia chứa nhóm các nhiệp ác nên chiêu cảm tất cả quả rất khổ" thì đã có Bồ-Tát Phổ Hiền đại từ, đại bi, đại nhẫn, đại xả... chịu thay hết rồi, con đừng có dại mà đem cái tình hữu hạn của con vào giải quyết giùm họ
15 Tháng Mười Hai 202010:03 CH(Xem: 9492)
Phật giáo giảng rằng mọi vật thể và mọi biến cố, tức mọi hiện tượng trong thế giới này là « ảo giác », « bản thể tối hậu » của chúng chỉ là « trống không ». Bản chất của tất cả những gì xảy ra chung quanh ta, trong đó kể cả bản thântâm thức của ta nữa, đều « không thật », tức « không hàm chứa bất cứ một sự hiện hữu tự tại
14 Tháng Mười Hai 202010:57 CH(Xem: 8567)
Đức Phật đã tịch diệt hơn hai mươi lăm thế kỷ, và chỉ còn lại Đạo Pháp được lưu truyền cho đến ngày nay. Thế nhưng Đạo Pháp thì lại vô cùng sâu sắc, đa dạng và khúc triết, đấy là chưa kể đến các sự biến dạngthêm thắt trên mặt giáo lý cũng như các phép tu tập đã được "sáng chế" thêm để thích nghi với thời đại, bản tính
13 Tháng Mười Hai 202011:25 CH(Xem: 9786)
Vipassana có thể được dịch là “Tuệ”, một sự tỉnh giác sáng suốt về những gì xuất hiện đúng như chính chúng xuất hiện. Samatha có thể được dịch là “Định” (sự “tập trung”, quán; hay sự “tĩnh lặng”, tịnh, chỉ). Đây là một trạng thái mà tâm được đưa vào sự ngưng nghỉ, chỉ hội tụ duy nhất vào một chủ đề, không được phép lang thang.
12 Tháng Mười Hai 202010:58 CH(Xem: 9098)
Thầy đã từng nói "dù sự cố gì trên đời đến với mình đều có lợi, không có hại" và đều có nhân duyên hợp tình hợp lý của nó. Vì mình nghĩ theo hướng khác nên mới có cảm giác như những sự cố đó nghịch lại với mình thôi. Sở dĩ như vậy vì mọi sự đều do duyên nghiệp chính mình đã tạo ra trong quá khứ, nay đương nhiên phải gặt quả.
10 Tháng Mười Hai 202011:10 CH(Xem: 9484)
Khi hiểu được bản chất của cuộc đờiVô thường, Khổ và Vô ngã thì chúng ta sẽ hành động có mục đích hơn. Nếu không thì chúng ta sẽ luôn sống trong ảo tưởngniềm tin mơ hồ về những cái không thậtcoi thường việc phát triển các giá trị tinh thần cho đến khi quá trễ. Có một câu chuyện ngụ ngôn về tâm lý này của con người
08 Tháng Mười Hai 202011:04 CH(Xem: 8676)
Con nói đúng, nếu về quê con sẽ có một cuộc sống tương đối bình yên, ít phiền não, ít va chạm, nhưng chưa chắc thế đã là tốt cho sự tu tập của mình. Môi trường nào giúp mình rèn luyện được các đức tính, các phẩm chất Tín Tấn Niệm Định Tuệ, các ba la mật cần thiết cho sự giác ngộ, môi trường ấy là môi trường lý tưởng để tu tập.
06 Tháng Mười Hai 20208:18 CH(Xem: 8818)
Bạn muốn chết trong phòng cấp cứu? Trong một tai nạn? Trong lửa hay trong nước? Hay trong nhà dưỡng lão hoặc phòng hồi phục trí nhớ? Câu trả lời: Chắc là không. Nếu bạn sẵn lòng suy nghĩ về đề tài này, có thể bạn thà chết ở nhà với người thân bên cạnh. Bạn muốn được ra đi mà không phải đau đớn. Muốn còn nói năng được
05 Tháng Mười Hai 202011:21 CH(Xem: 9814)
Sợ là một cảm xúc khó chịu phát khởi chủ yếu từ lòng tham. Tham và sự bám chấp là nhân cho nhiều thứ bất thiện, phiền nãoác nghiệp trong đời. Vì hai thứ này mà chúng ta lang thang trong vòng luân hồi sinh tử (samsāra). Ngược lại, tâm vô úy, không sợ hãi, là trạng thái của sự bình an, tĩnh lặng tuyệt hảo, và là thứ ân sủng
04 Tháng Mười Hai 20208:48 CH(Xem: 8924)
Thưa Thầy, con không phải là Phật tử, con cũng không theo Đạo Phật. Nhưng mỗi ngày con đều nghe Thầy giảng. Con cũng không biết về kinh kệ Phật giáo hay pháp môn thiền nào nhưng con biết tất cả những gì Thầy giảng là muốn cho những người Phật tử hay những người không biết Đạo giống con hiểu về chân đế,
03 Tháng Mười Hai 202011:17 CH(Xem: 8720)
Thầy nói nếu con tu tập, mọi thứ sẽ tốt đẹp lên theo nghĩa là tu tập sẽ làm con bớt phiền não, bớt sai lầm và bớt bị quá khứ ám ảnhchi phối hiện tại của con – và để con trưởng thành hơn, sống bình aný nghĩa hơn trong hiện tại, chứ không phải nghĩa là mọi việc sẽ “tốt” trở lại y như xưa, hay là con sẽ có lại tài sản đã mất…
02 Tháng Mười Hai 202011:16 CH(Xem: 8205)
Kính thưa Thầy, con xin Thầy giảng rộng cho con hiểu một vài câu hỏi nhỏ. Con nghe chị con nói ở bên Ấn Độ có nhiều người giả làm ăn mày nên khi bố thí thì cẩn thận kẻo không bị lầm. Vả lại, khi xưa có một vị Thiền sư đã từng bố thí con mắt của Ngài. Hai kiểu bố thí trên thực tế có được gọi là thông minh không? Thưa Thầy,
30 Tháng Mười Một 20209:41 CH(Xem: 8469)
Tôn giả Phú Lâu Na thực hiện đúng như lời Phật dạy là sáu căn không dính mắc với sáu trần làm căn bản, cộng thêm thái độ không giận hờn, không oán thù, trước mọi đối xử tệ hại của người, nên ngài chóng đến Niết bàn. Hiện tại nếu có người mắng chưởi hay đánh đập, chúng ta nhịn họ, nhưng trong tâm nghĩ đây là kẻ ác, rán mà nhịn nó.
29 Tháng Mười Một 20208:53 CH(Xem: 8745)
Hôm nay tôi sẽ nhắc lại bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật cho quý vị nghe. Vì tất cả chúng ta tu mà nếu không nắm vững đầu mối của sự tu hành đó, thì có thể mình dễ đi lạc hoặc đi sai. Vì vậy nên hôm nay tôi nhân ngày cuối năm để nhắc lại bài thuyết pháp đầu tiên của Đức Phật, để mỗi người thấy rõ con đườngĐức Phật
28 Tháng Mười Một 202010:29 CH(Xem: 8300)
Tôi được biết về Pháp qua hai bản kinh: “Ai thấy được lý duyên khởi, người ấy thấy được Pháp; ai thấy được Pháp, người ấy thấy được lý duyên khởi” (Kinh Trung bộ, số 28, Đại kinh Dụ dấu chân voi) và “Ai thấy Pháp, người ấy thấy Như Lai; ai thấy Như Lai, người ấy thấy Pháp (Kinh Tương ưng bộ). Xin quý báo vui lòng giải thích Pháp là gì?
27 Tháng Mười Một 202011:20 CH(Xem: 9277)
Kính thưa Sư Ông, Con đang như 1 ly nước bị lẫn đất đá cặn bã, bị mây mờ ngăn che tầng tầng lớp lớp, vô minh dày đặc nên không thể trọn vẹn với thực tại, đôi khi lại tưởng mình đang học đạo nhưng hóa ra lại là bản ngã thể hiện. Như vậy bây giờ con phải làm sao đây thưa Sư Ông? Xin Sư Ông từ bi chỉ dạy cho con. Kính chúc
26 Tháng Mười Một 202011:32 CH(Xem: 8085)
Tại sao người Ấn lại nói bất kỳ người nào mình gặp cũng đều là người đáng gặp? Có lẽ vì người nào mà mình có duyên gặp đều giúp mình học ra bài học về bản chất con người để mình tùy duyên mà có thái độ ứng xử cho đúng tốt. Nếu vội vàngthái độ chấp nhận hay chối bỏ họ thì con không thể học được điều gì từ những người
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 7546)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 9883)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 11384)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 10773)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 10503)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 8859)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 10932)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 16443)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 8602)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 8409)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 10836)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 12115)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng