Chìa Khóa Học Phật - Keys To Buddhism

25 Tháng Mười Hai 201810:20 CH(Xem: 1391)
Chìa Khóa Học Phật - Keys To Buddhism

Buddha_12-23-2016_A


Chìa Khóa Học Phật - Keys To Buddhism

HT. Thích Thanh Từ (Zen Master Thich Thanh Tu)

Translators: Thuan Tue, Huyen Bach, Thuy Lien Shutt
Source-Nguồn: dieunhan.weebly.com


__________________

MỤC LỤC

TABLE OF CONTENTS

 

Lời đầu sách

 

Chương 1: Phật là gì?

 

Chương 2: Thế nào là Phật pháp?

 

- Chân lý phổ biến

- Chân lý tương đối

- Chân lý tuyệt đối

 

Chương 3: Học Phật bằng cách nào?

 

- Văn tuệ

- Tư tuệ

- Tu tuệ

 

Chương 4: Làm sao tu theo Phật?

 

- Tu còn luân hồi

- Tu dừng nghiệp

- Tu chuyển nghiệp

- Tu ra khỏi luân hồi

- Phương pháp tu niệm Phật

- Trì danh niệm Phật

 

- Phương pháp tu thiền

  * Thiền đối trị

  * Thiền tuyệt đối

 

Biện minh

 

Kết luận

 

Sơ lược về tác giả

 

Foreword

 

Preface

 

Chapter 1: Who Was the Buddha?

 

Chapter 2: The Teachings of the Buddha

 

- Common truths

- Relative truths

- Absolute truth

 

Chapter 3: Learning Buddhism

 

- Wisdom through Learning

- Wisdom through Reflecting

- Wisdom through Practice

 

Chapter 4: Practicing Buddhism

 

- Practicing within Reincarnation

- Practicing to Escape Reincarnation

- The Recitation of Buddha’s Name

 

Conclusion

 

About the Author


__________________

 LỜI NGƯỜI DỊCH 

        

Cuốn sách này giới thiệu những lời dạy của Thiền sư Thích Thanh Từ.

 

Từ Ấn Độ, Đạo Phật du nhập vào Việt Nam khoảng thế kỷ thứ 3 sau Công nguyên cùng các vị Thiền sư Khương Tăng Hội, Ma-ha-kỳ-vực và các vị cao tăng khác. Vào thế kỷ thứ 6, Thiền được truyền bá vào Việt Nam do Thiền sư Tỳ-ni-đa-lưu-chi, người đắc pháp từ Tam tổ Tăng Xán. Thiền tông hưng thịnh trong những thế kỷ tiếp theo cho đến thời kỳ chiến tranh vào khoảng cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 thì suy vi. Trong thập kỷ 70 của thế kỷ 20, Hòa thượng Thích Thanh Từ khôi phục Thiền tông Việt Nam, kết hợp giáo lý và chỗ ứng dụng tu hành của Nhị tổ Huệ Khả, Lục tổ Huệ Năng, và Sơ tổ Trúc Lâm Việt Nam Trần Nhân Tông.

 

Giáo lý của Đức Phật Thích Ca Mâu Nigiá trị vượt thời gian; tuy nhiên, để truyền bá giáo lý này cần phải khế cơ và khế thời. Khi chuyển ngữ cuốn sách này, chúng tôi mong muốn đưa những lời dạy của Hòa thượng Thích Thanh Từ đến với độc giả của thế kỷ 21. Nhiều trước tác của Hòa thượng đã được chuyển ngữ sang tiếng Anh, tuy nhiên đây là bản dịch đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam. Tham gia công việc chuyển ngữ là những hành giả thâm hiểu Phật pháp và đã trải qua một thời gian dài tu học dưới sự chỉ dạy của Hòa thượng và vì thế hiểu rõ cách thức chỉ dạy của Ngài. Thêm vào đó, công việc này được tiến hành tại Thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt, trụ xứ của Hòa thượng, do đó chúng tôi có thể thỉnh vấn Ngài để được hiểu rõ hơn về nhiều điểm trong cuốn sách. Phật Pháp nói chung và Thiền nói riêng bao hàm nhiều điểm vi tế, tùy cách diễn dịch hay giải thích mà người đọc sẽ hiểu sai khác. Ví dụ, do sự lựa chọn thời chia động từ, thêm vào một đại từ hay không thêm vào, chọn thể khẳng định hay nghi vấn cho một câu (đặc biệt là trong các công án!) có thể đem đến sự khác biệt rất lớn trong ý nghĩa diễn giải, làm cho chúng ta thấy đó chỉ là một câu chuyện ngắn gọn để cười hoặc để suy gẫm, mà cũng có thể qua câu chuyện đó tâm thức chúng ta được suốt thông giải thoát.

 

Mong muốn khác của chúng tôi là đem đến cho độc giả phương Tây những lời chỉ dạy có thể ứng dụng được trong khi vẫn giữ nguyên phong cách riêng của Hòa thượng và sắc thái văn hóa Việt Nam. Hy vọng chúng tôi thực hiện được điều này.

Nguyện những lời trong sách và sự thực hành phát khởi nhờ đọc sách này sẽ đưa mọi chúng sinh đến với trí tuệ và an vui đích thực.

 

Tháng 10 năm 2007

____________________

 

LỜI ĐẦU SÁCH      

 

Chúng tôi viết quyển sách này cho những người mới bắt đầu học Phật. Bước đầu tuy tầm thường song không kém phần quan trọng, nếu bước đầu đi sai, những bước sau khó mà đúng được. Người học Phật khi mới vào đạo không hiểu đúng tinh thần Phật giáo, về sau sẽ hỏng cả một đời tu. Người có trách nhiệm hướng dẫn không thể xem thường kẻ mới học, cần phải xây dựng có một căn bản vững chắc, đi đúng đường hướng của Phật dạy. Hiểu Phật giáo một cách đúng đắn, mới mong thành một Phật tử chân chánh.

 

Vì muốn chỉ lẽ chánh tà để người mới vào đạo khỏi lầm lẫn, nên chúng tôi mạnh dạn chỉ thẳng những điều sai lầm hiện có trong Phật giáo. Làm như thế, không có nghĩa chúng tôi muốn vạch lưng chỉ thẹo cho kẻ khác thấy, mà cốt yếu muốn gầy dựng lại một nếp sống Phật giáo phù hợp với hiện tạimai sau. Chúng ta sống trong thời khoa học, cần phải truyền bá Phật giáo thích ứng với chân lý gần với sự thật. Bản chất của Phật giáo đã là chân lý, là sự thật, chúng ta đừng làm méo mó khiến kẻ bàng quan hiểu lầm Phật giáo. Với nhiệt tình, chúng tôi một bề đả phá những mê tín đang ẩn náu trong Phật giáo, để cho bộ mặt Phật giáo trắng sạch hơn, không còn những thứ lọ nhơ làm lem luốc.

 

Tinh thần tồi tà phụ chánh, chúng tôi chịu trách nhiệm những gì chúng tôi đã nói và hoàn toàn chịu trách nhiệm với những ai không hài lòng, phiền trách chúng tôi.

 

Kính ghi
Thích Thanh Từ

 

 

FOREWORD

 

This book presents the teachings of Vietnamese Zen Master Thich Thanh Tu.

 

Buddhism first came to Vietnam from India in the third century, with Masters K’ang Sen Houci, Marijivaka, and others. In the sixth century, Zen came with Master Vinitaruci, who received transmission from the Third Chinese Patriarch Sengcan. In the centuries after, Zen flourished but declined during the wartimes of the late 19th and early 20th centuries. In the 1970’s, Thich Thanh  Tu revived Zen, combining a mixture of teachings and practices of the Second Chinese Patriarch Hui-Ke, the Sixth Chinese Patriarch Hui-Neng, and the First Vietnamese Patriarch Tran Nhan Tong of the Truc Lam (Bamboo Forest) Zen sect.

 

While the teachings of Shakyamuni Buddha are timeless, the manner it is taught has to fit time and place. Our intention with this translation is to make Master Thich Thanh Tu’s teachings available to English readers in the 21st century. Other English translations of the Master’s works are available but this is the first work to be translated in Vietnam. The main advantage to this is that practitioners with deep understanding of the Buddha-dharma, and who have practiced with the Master for a long time, therefore, understanding well the way he teaches, have been involved. In addition, as this work took place at Truc Lam Da Lat, the current resident of the Master, we were able to consult and clarify with him many points. The Buddha-dharma, in general, and Zen in particular, has many subtleties. The way it is explained or translated can make all the difference. For example, choices in verb tense, whether a pronoun is needed or not, or whether a sentence (especially in those koans!) is a question or a directive, can make all the difference between an explanation which will just give us a neat story, to laugh or ponder over, or one which will point our minds towards  freedom.

 

Another intention is to make these teachings applicable to Western audiences while keeping the Master’s tone and the cultural nuances of Vietnam. Hopefully, this has been achieved.

 

May the words in this book and the practices it can inspire bring all beings to true happiness and wisdom.

 

October 2007

 

____________________

 

PREFACE     

 

This book was written for people who are beginning their study of Buddhism. Although the first steps may seem minor or insignificant, they are important. If overlooked, it may  be hard to keep  up with the following steps. If the beginner does not properly understand the spirit  of  Buddhism, the path of their practice may go astray. Those who have the responsibility of guiding beginners cannot underestimate the value of this task. A strong foundation is essential in leading others to the proper path of practice.

 

Because I want to show beginners what is correct and incorrect practices so that they will not make mistakes, I have dared to point out some faults of Buddhism in Vietnam as I see them. I very much want to weed out the superstition that has been incorporated into some parts of Buddhism here; like wiping off dirt to show the true face of the Buddha underneath. By doing so, my intention is not to reopen ugly scars(1), but rather to promote a Buddhist practice that is more in line with our current society and can serve us in the future. We are now living in the age of science, an age in which the search for truth has become of utmost importance. Buddhism is also a search for truth. It is a Buddhist teaching that the truth is always present, waiting to be found. There is no need to distort it, promoting misunderstandings. In this spirit, I take full responsibility for what is written in the following pages, even if others may disagree. May we all find and experience the truths of the Buddha’s teachings.

 

Respectfully,

Thich Thanh Tu

 

Notes:

1.      A Vietnamese expression similar to “airing dirty laundry”.


__________________


1_PDFChìa Khóa Học Phật - Keys To Buddhism
ChiaKhoaHocPhat_KeysToBuddhism


__________________


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Hai 2020(Xem: 407)
20 Tháng Hai 2020(Xem: 384)
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 51)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lậy lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 206)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 162)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
09 Tháng Ba 202010:54 CH(Xem: 215)
“Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ ở rất xa nhau. Trong thâm tâm họ cảm thấy có một khoảng cách rất lớn giữa họ. Vì thế muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sanh để nói thật to. Sự giận dữ càng mãnh liệt thì khoảng cách càng lớn, nên họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ có thể khỏa lấp
17 Tháng Giêng 20207:43 CH(Xem: 857307)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
07 Tháng Giêng 202012:43 CH(Xem: 503)
"Một lời dối trá nếu được lặp đi lặp lại đủ mức thì nó sẽ trở thành sự thật" là nguyên tắc tuyên truyền của Joseph Goebbels, một bộ trưởng tuyên truyền của Phát xít Đức. Các nhà tâm lý học gọi đây là 'ảo tưởng về sự thật' và dưới đây là cách phổ biến mà người ta thường thử nghiệm điều này: Những người tham gia được yêu cầu đánh giá
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 704)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
24 Tháng Mười Một 20199:00 SA(Xem: 2371)
Nhân vào ngày Lễ Tạ Ơn. Chúng ta cảm tạ vô vàn thành tâm. Những lời cầu nguyện quanh năm, Tạ ơn gia quyến muôn phần yêu thương, Tạ ơn bạn quý muôn phương. Dù là cố cựu hay dường mới quen, Tạ ơn tia sáng êm đềm. Vầng dương sưởi ấm áp thêm tháng ngày,
24 Tháng Chín 201911:37 CH(Xem: 745)
Lời nói đôi khi có những tác dụng không thể lường trước. Có những lời nói có thể đem lại an vui hạnh phúc đến cho mọi người. Có những lời nói có thể đem lại những sự ly tán, tan nát hạnh phúc của các người khác, đôi khi đổ vỡ hạnh phúc gia đình của chính người nói. Có những lời nói, làm cho người nghe, mỉm cười tươi tắn, vui vẻ khỏe khoắn.
22 Tháng Bảy 201910:19 CH(Xem: 917)
8h sáng một buổi sáng mùa hè nắng gắt tháng 6 tại Hà Nội, một chuyến xe hàng nhét chật những thuốc men và thiết bị y tế đậu lại trước văn phòng của một tổ chức thiện nguyện ở Hà Nội. Rồi từ đây, các thiết bị y tế và thuốc men sẽ đi cùng bác sỹ Tadashi Hattori đến nhiều miền quê rất nghèo của Việt Nam.
18 Tháng Bảy 201911:07 CH(Xem: 791)
Đài truyền hình CNN trong Tháng Sáu loan tin, năm 2017, tỉ lệ tự tử ở lứa tuổi giữa 15 và 19 là 11.8/100,000 trong năm. Với lứa tuổi từ 20 đến 24, tỉ lệ là 17/100,000. Trong khoảng bốn tháng từ Tháng Mười Hai, 2018, tới Tháng Ba, 2019, theo ghi nhận của cơ quan cảnh sát miền Nam California, có 17 trường hợp thanh thiếu niên đã chết
17 Tháng Bảy 20198:41 CH(Xem: 1284)
Kyle Huỳnh, 15 tuổi, học lớp 10 tại trung học Bolsa Grande, treo cổ tự tử tại nhà ngày 29 Tháng Mười Một gây xúc động mạnh nơi bạn học, đau buồn nơi gia đình, hoang mang nơi cộng đồng; và trên hết, để lại quá nhiều câu hỏi cho bất cứ bậc phụ huynh nào có con đang bước vào tuổi trưởng thành. Nguyên nhân cái chết thương tâm của Kyle
30 Tháng Sáu 20194:12 CH(Xem: 1571)
Rừng Thu (Autumn Forest) - 50 bài thơ chuyển ngữ Anh Việt. Xuất bản June 2019 - Tác phẩm mới của nhà thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
11 Tháng Sáu 20199:53 CH(Xem: 829)
Trời mang sức mạnh núi này, Mang hùng vĩ của thân cây trên đồi, Hè mang hơi ấm mặt trời, Và bình lặng của biển khơi khắp miền, Mang hồn quảng đại thiên nhiên, Vòng tay an lạc của đêm lặng lờ, Mang thông thái của tuổi già, Tiềm năng chim phượng bay xa vô ngần,
04 Tháng Sáu 201911:04 SA(Xem: 1348)
1. Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả." Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
03 Tháng Sáu 201911:47 SA(Xem: 2255)
Trong một lần bình luận của mình, Glenn Beck đã từng nói rằng: Một người bình thường muốn chứng minh bản thân bình thường là điều hết sức khó khăn. Có lẽ chỉ có người không muốn chứng minh điều gì hết, mới có thể được gọi là một người bình thường. Về sau, rất nhiều người đã để lại lời bình luận của riêng họ
02 Tháng Sáu 20199:08 CH(Xem: 1138)
Phóng viên nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời "Cám ơn!" nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền, một tiếng cũng không thèm mở miệng. Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi:
23 Tháng Năm 20199:43 SA(Xem: 1511)
Tiền kiếp – có hay không? Miêu tả 2500 trường hợp trẻ em thuộc dữ liệu của trường Đại học Virginia (Hoa Kỳ) được các nhà nghiên cứu tìm hiểu cẩn thận kể từ khi bác sĩ Ian Stevenson nghiên cứu trường hợp đầu tiên cách đây 40 năm. Những đứa trẻ này thường bắt đầu kể về kiếp trước ở độ tuổi hai hoặc ba và có thể nói về gia đình lúc trước
21 Tháng Năm 20196:01 CH(Xem: 1888)
Đây là cuốn sách thứ ba, trong loạt sách kể về những câu chuyện của các bệnh nhân của tôi. Tuy nhiên câu chuyện trong sách này có tính hấp dẫn nhất từ trước đến nay mà tôi đã được chứng kiến. Họ là một đôi bạn tri kỷ, mãi mãi gắn chặt vào nhau bằng tình yêu qua hết kiếp này sang kiếp khác. Làm thế nào mà chúng ta có thể tìm gặp
20 Tháng Năm 20199:06 CH(Xem: 1391)
Thời đại ngày nay là thời đại khoa học, nhưng có thể nói chính xác hơn là thời đại khoa học vật chất, còn khoa học tinh thần thì có lẽ mới chỉ là những bước đi chập chững. Từ thượng cổ người ta đã suy nghĩtìm hiểu xem có tiền kiếpluân hồi không, nhưng cho tới nay hầu như chưa có câu trả lời "khoa học". Những ý niệm, khái niệm,
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 704)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 2293)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 3686)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
30 Tháng Ba 20209:02 CH(Xem: 168)
With so many books available on Buddhism, one may ask if there is need for yet another text. Although books on Buddhism are available on the market, many of them are written for those who have already acquired a basic understanding of the Buddha Dhamma.
29 Tháng Ba 20209:50 SA(Xem: 192)
Với số sách Phật quá nhiều hiện nay, câu hỏi đặt ra là có cần thêm một cuốn nữa hay không. Mặc dù có rất nhiều sách Phật Giáo, nhưng đa số đều được viết nhằm cho những người đã có căn bản Phật Pháp. Một số được viết theo văn chương lối cổ, dịch nghĩa
28 Tháng Ba 202010:51 SA(Xem: 172)
Quan niệm khổ của mỗi người tùy thuộc vào hoàn cảnh trong cuộc sống hiện tạitrình độ nhận thức của mỗi người. Cho nên con đường giải thoát khổ của mỗi người cũng phải thích ứng theo nguyện vọng của mỗi người. Con đường giải thoát khổ này hướng dẫn
04 Tháng Ba 20209:20 CH(Xem: 358)
Chàng kia nuôi một bầy dê. Đúng theo phương pháp, tay nghề giỏi giang. Nên dê sinh sản từng đàn. Từ ngàn con đến chục ngàn rất mau. Nhưng chàng hà tiện hàng đầu. Không hề dám giết con nào để ăn. Hoặc là đãi khách đến thăm. Dù ai năn nỉ cũng bằng thừa thôi
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 526)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu
09 Tháng Hai 20204:17 CH(Xem: 512)
Quyển “Kinh Bốn Mươi Hai Chương Giảng Giải” được hình thành qua hai năm ghi chép, phiên tả với lòng chân thành muốn phổ biến những lời Phật dạy. Đầu tiên đây là những buổi học dành cho nội chúng Tu viện Lộc Uyển, sau đó lan dần đến những cư sĩ hữu duyên.
01 Tháng Hai 202010:51 SA(Xem: 717)
“Kinh Chú Tâm Tỉnh Giác” là một trong hai bài kinh căn bảnĐức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là phép thiền định chú tâm thật tỉnh giác và thật mạnh vào bốn lãnh vực thân xác, cảm giác, tâm thức và các hiện tượng tâm thần từ bên trong chúng.
31 Tháng Giêng 20207:00 SA(Xem: 891)
“Kinh Chú Tâm vào Hơi Thở” là một trong hai bài kinh căn bảnĐức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là sự chú tâm thật mạnh dựa vào hơi thở. Bản kinh này được dịch giả Hoang Phong chuyển ngữ từ kinh Anapanasati Sutta (Trung Bộ Kinh, MN 118).
24 Tháng Giêng 20208:00 SA(Xem: 6019)
Phước lành thay, thời gian nầy vui như ngày lễ hội, Vì có một buổi sáng thức dậy vui vẻhạnh phúc, Vì có một giây phút quý báu và một giờ an lạc, Cho những ai cúng dường các vị Tỳ Kheo. Vào ngày hôm ấy, lời nói thiện, làm việc thiện, Ý nghĩ thiện và ước nguyện cao quý, Mang lại phước lợi cho những ai thực hành;