Bốn Sự Thật Cao Quý Trong Đạo Phật (2018) - The Four Noble Truths Of Buddhism

08 Tháng Hai 20199:00 SA(Xem: 598)
Bốn Sự Thật Cao Quý Trong Đạo Phật (2018) - The Four Noble Truths Of Buddhism

TheFourNobleTruths-2018


Bốn Sự Thật Cao Quý Trong Đạo Phật (2018)
The Four Noble Truths Of Buddhism (Updated June 01, 2018)

Barbara O'Brien - Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến 
Source-Nguồn: thoughtco.com

__________________

Bốn Sự Thật Cao Quý Trong Đạo Phật (2018)

 

Sau khi Đức Phật giác ngộ, bài giảng đầu tiên của ngài tập trung vào Bốn Sự Thật Cao Quý, là nền tảng của Đạo Phật. Trước hết Bốn Sự Thật được xem như là những giả thuyết, và Đạo Phật có thể được xem như một quá trình kiểm chứng và hiểu ra tính chính xác của Bốn Sự Thật nầy.

 

BỐN SỰ THẬT CAO QUÝ

 

Một cách giải thích đơn giản và phổ biến về Bốn Sự Thật cho chúng ta biết rằng cuộc đời là đau khổ; đau khổ bởi vì chúng ta tham lam; do đó, khi chúng ta dừng tham lam, đau khổ sẽ chấm dứt; phương cách để thực hiện điều nầy là chúng ta đi theo Con Đường Cao Quý Có Tám Phần.

 

Trong một bối cảnh chính thức hơn, Bốn Sự Thật Cao Quý được diễn tả như sau:

 

1) Sự thật về "đau khổ, không như ý, không hoàn hảo" (dukkha)

2) Sự thật về nguyên nhân của "đau khổ, không như ý, không hoàn hảo" (samudaya)

3) Sự thật về chấm dứt "đau khổ, không như ý, không hoàn hảo" (nirhodha)

4) Sự thật về con đường giúp chúng ta ra khỏi "đau khổ, không như ý, không hoàn hảo" (magga)

 

Khi nghe "cuộc đời là đau khổ", thì có một số người cảm thấy bi quan và lo lắng, rồi họ quyết định không theo Đạo Phật. Tuy nhiên, nếu chúng ta dành thời giờ để học hỏi ý nghĩa thật sự về Bốn Sự Thật Cao Quý, chúng ta sẽ hiểu về Đạo Phật rõ ràng hơn nhiều. Chúng ta sẽ xem xét các Sự Thật sau đây:

 

SỰ THẬT CAO QUÝ THỨ NHẤT: CUỘC ĐỜI LÀ "ĐAU KHỔ, KHÔNG NHƯ Ý, KHÔNG HOÀN HẢO"

 

Sự Thật Cao Quý Thứ Nhất thường được dịch là "cuộc đời là đau khổ." Điều nầy nghe có vẻ bi thảm, nhưng ý nghĩa thật sự là trái ngược, đây là lý do tại sao có sự nhầm lẫn nầy.

 

Sự nhầm lẫn gây ra là từ ngữ tiếng Anh dịch từ tiếng Pali/Phạn dukkha là "đau khổ." Theo Thầy Ajahn Sumedho, là một nhà sư và cũng là một học giả Phật Giáo Nguyên Thủy, từ ngữ nầy thật sự có ý nghĩa là "không như ý" (bất như ý), hoặc "không thể chịu đựng được". Có những học giả khác thay thế "đau khổ" bằng từ ngữ "căng thẳng".

 

Dukkha cũng có nghĩa là những gì tạm thời, có điều kiện, hoặc là sự tổng hợp của nhiều thứ khác. Ngay cả những gì quý báu và thú vị cũng là dukkha bởi vì chúng cũng sẽ kết thúc.

 

Hơn nữa, Đức Phật không nói rằng mọi thứ trong cuộc đời là sự đau khổ không ngừng nghỉ. Trong các bài giảng khác, Đức Phật đã nói về các loại hạnh phúc, chẳng hạn như hạnh phúc về cuộc sống gia đình. Tuy nhiên, khi chúng ta nhìn kỹ hơn từ ngữ "đau khổ, không như ý, không hoàn hảo", chúng ta thấy rằng điều nầy chạm vào mọi thứ trong cuộc đời chúng ta, bao gồm cả các giai đoạn may mắn và hạnh phúc.

 

Bên cạnh những điều trên, Đức Phật dạy rằng năm uẩn là "đau khổ, không như ý, không hoàn hảo". Năm uẩn là các thành phần của một con người (còn sống): hình tướng, cảm giác, ý tưởng, khuynh hướng (thiên vị) và ý thức. Nói cách khác, "thân và tâm" của chúng ta là "đau khổ, không như ý, không hoàn hảo" bởi vì chúng là vô thường và cuối cùng chúng sẽ chết.

 

SỰ THẬT CAO QUÝ THỨ NHÌ: NGUYÊN NHÂN CỦA "ĐAU KHỔ, KHÔNG NHƯ Ý, KHÔNG HOÀN HẢO"

 

Sự Thật Cao Quý Thứ Nhì dạy rằng nguyên nhân của đau khổ là tham lam hoặc là tham muốn. Từ ngữ thật sự từ những kinh điển thời ban đầu là tanha, và từ ngữ nầy được dịch chính xác hơn là "khát khao" hoặc là "thèm khát".

 

Chúng ta liên tục tìm kiếm một cái gì đó bên ngoài chúng ta để làm cho chúng ta hạnh phúc. Tuy nhiên, cho dù chúng ta thành công đến đâu chăng nữa, chúng ta sẽ không bao giờ hài lòng. Sự Thật Cao Quý Thứ Nhì không nói rằng, chúng ta phải từ bỏ mọi thứ chúng ta yêu thích để tìm thấy hạnh phúc. Lý do thật sự ở đây thì vi tế - "Chúng Ta Dính Mắc Với Những Gì Chúng Ta Tham Muốn" làm cho cuộc sống chúng ta đau khổ.

 

Đức Phật dạy rằng cơn thèm khát này phát triển từ sự thiếu hiểu biết của "cái ta". Chúng ta sống trong cuộc đời, với hai bàn tay nắm giữ hết thứ nầy sang thứ khác, để tạo ra một cảm giác an toàn cho chính mình. Chúng ta không những dính mắc với những thứ vật chất, mà chúng ta còn dính mắc với những ý tưởng và thành kiến ​​về bản thân, và thế giới chung quanh chúng ta. Sau đó, chúng ta trở nên thất vọng vì người trên thế gian nầy không cư xử đúng như ý chúng ta muốn, và cuộc đời của chúng ta không theo đúng như ý của chúng ta.

 

Thực hành Đạo Phật mang đến một sự thay đổi toàn bộ cái nhìn của chúng ta. Khuynh hướng chúng ta phân chia vũ trụ thành "cái tôi" và "mọi thứ khác" biến mất. Sau cùng, người thực hành có thể tận hưởng những kinh nghiệm của cuộc sống, mà họ không cần phải phán xét, thiên vị, lợi dụng, hoặc dùng bất kỳ rào cản tinh thần nào khác, mà được dựng lên giữa mình và những gì thật sự xảy ra.

 

Giáo lý của Đức Phật về nghiệp và tái sinh có liên hệ chặt chẽ với Sự Thật Cao Quý Thứ Nhì.

 

SỰ THẬT CAO QUÝ THỨ BA: CHẤM DỨT LÒNG THAM MUỐN

 

Những lời dạy của Đức Phật về Bốn Sự Thật Cao Quý đôi khi được so sánh với một bác sĩ chẩn đoán bệnh và kê toa trị bệnh. Sự thật thứ nhất cho chúng ta biết căn bệnh nầy, và sự thật thứ nhì cho chúng ta biết nguyên nhân gây bệnh. Sự Thật Cao Quý Thứ Ba cho chúng ta sự hy vọng chữa được bệnh.

 

Cách giải quyết "đau khổ, không như ý, không hoàn hảo" là ngăn chận sự dính mắc. Tuy nhiên, chúng ta ngăn chận bằng cách nào? Chúng ta thật sự không thể làm được điều nầy qua sự mong muốn. Chúng ta không thể nào đưa ra một lời thề "Được rồi, kể từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không thèm khát điều gì nữa".  Cách này sẽ không có hiệu quả, bởi vì các điều kiện phát sinh sự thèm muốn vẫn còn có mặt.

 

Sự Thật Cao Quý Thứ Nhì cho chúng ta biết rằng, chúng ta dính mắc vào những gì mà chúng ta tin sẽ làm cho chúng ta hạnh phúc, hoặc là làm cho chúng ta cảm thấy an toàn. Chúng ta nắm giữ hết điều (không bền vững) nầy sang điều (không bền vững) khác, mà các điều nầy không bao giờ thỏa mãn chúng ta lâu dài, bởi vì tất cả đều là vô thường. Chỉ khi nào chính chúng ta nhìn ra được điều nầy, thì chúng ta mới có thể ngừng sự nắm giữ. Khi chúng ta nhìn thấy điều nầy, thì sự buông xả thật là dễ dàng. Sự thèm muốn sẽ tự nó biến mất.

 

Đức Phật dạy rằng qua sự thực hành siêng năng, chúng ta có thể chấm dứt sự thèm muốn. Cũng giống như con chuột ngừng rượt đuổi theo bánh xe, người chấm dứt được sự thèm muốn là bậc giác ngộ (hoặc là người tỉnh thức). Bậc giác ngộ ở trong trạng thái gọi là "niết bàn".

 

SỰ THẬT CAO QUÝ THỨ TƯ: CON ĐƯỜNG CAO QUÝ CÓ TÁM PHẦN

 

Đức Phật đã trải qua 45 năm cuối đời của ngài, để thuyết giảng về các khía cạnh của Bốn Sự Thật Cao Quý. Phần lớn trong số này là về Sự Thật Cao Quý Thứ Tư - tức là con đường (magga).

 

Trong Bốn Sự Thật Cao Quý, Đức Phật là một bác sĩ đưa ra cách điều trị căn bệnh của chúng ta, đó là: Con Đường Có Tám Phần. Không giống như trong nhiều tôn giáo khác, Đạo Phật không có lợi ích đặc biệt nào khi chúng ta chỉ tin vào giáo lý. Thay vào đó, sự nhấn mạnh là sống dựa theo giáo lý, và bước chân đi trên con đường nầy.

 

Con đường gồm có tám lĩnh vực thực hành rộng lớn, chạm vào mọi khía cạnh trong cuộc sống của chúng ta. Con đường nằm trong phạm vi từ nghiên cứu đến hành vi đạo đức, cho đến những công việc chúng ta làm, cho đến từng giây phút chúng ta chánh niệm. Mọi hành động của thân thể, lời nói và tâm trí đều được con đường chỉ dẫn. Đó là một con đường của sự khám phá và sự kỷ luật để chúng ta bước theo suốt quãng đời còn lại của chúng ta.

 

Nếu không có con đường, ba Sự Thật đầu tiên sẽ chỉ là lý thuyết; là một điều gì đó cho các nhà triết học tranh luận. Sự thực hành Con Đường Cao Quý Có Tám Phần đưa Phật Pháp vào cuộc sống của con người, và làm cho cuộc sống của họ nở hoa.

 

CẦN THỜI GIAN ĐỂ HIỂU BIẾT VỀ BỐN SỰ THẬT CAO QUÝ

 

Nếu bạn vẫn còn nhầm lẫn về Bốn Sự Thật Cao Quý, thì bạn hãy tự tin và vui vẻ lên; bởi vì đề tài nầy thật ra không đơn giản. Chúng ta phải mất nhiều năm trời để hoàn toàn trân quý Bốn Sự Thật Cao Quý nầy. Trên thực tế, có một số trường phái Phật Giáo cho rằng sự hiểu biết rõ ràng về Bốn Sự Thật Cao Quý, chính là sự giác ngộ.

The Four Noble Truths Of Buddhism (Updated June 01, 2018) 

 

The Buddha's first sermon after his enlightenment centered on the Four Noble Truths, which are the foundation of Buddhism. The Truths are something like hypotheses and Buddhism might be defined as a process of verifying and realizing the truth of the Truths.

 

THE FOUR NOBLE TRUTHS

 

A common, sloppy rendering of the Truths tells us that life is suffering; suffering is caused by greed; suffering ends when we stop being greedy; the way to do that is to follow something called the Eightfold Path.

 

In a more formal setting, the Truths read:

 

1) The truth of suffering (dukkha)

2) The truth of the cause of suffering (samudaya)

3) The truth of the end of suffering (nirhodha)

4) The truth of the path that frees us from suffering (magga)

 

Quite often, people get hung up on "life is suffering" and decide Buddhism isn't for them. However, if you take the time to appreciate what the Four Noble Truths are really about, everything else about Buddhism will be much clearer. Let's look at them one at a time.

 

THE FIRST NOBLE TRUTH: LIFE IS DUKKHA

 

The First Noble Truth is often translated as "life is suffering." This is not as dire as it sounds, it's actually quite the opposite, which is why can be confusing.

 

Much confusion is due to the English translation of the Pali/Sanskrit word dukkha as "suffering." According to the Ven. Ajahn Sumedho, a Theravadin monk and scholar, the word actually means "incapable of satisfying" or "not able to bear or withstand anything." Other scholars replace "suffering" with "stressful."

 

Dukkha also refers to anything that is temporary, conditional, or compounded of other things. Even something precious and enjoyable is dukkha because it will end.

 

Further, the Buddha was not saying that everything about life is relentlessly awful. In other sermons, he spoke of many types of happiness, such as the happiness of family life. But as we look more closely at dukkha, we see that it touches everything in our lives, including good fortune and happy times.

 

Among other things, the Buddha taught that the skandhas are dukkha. The skandhas are the components of a living human being: form, senses, ideas, predilections, and consciousness. In other words, the animated body you identify as yourself is dukkha because it is impermanent and it will eventually perish.

 

THE SECOND NOBLE TRUTH: ON THE ORIGIN OF DUKKHA

 

The Second Noble Truth teaches that the cause of suffering is greed or desire. The actual word from the early scriptures is tanha, and this is more accurately translated as "thirst" or "craving."

 

We continually search for something outside ourselves to make us happy. But no matter how successful we are, we never remain satisfied. The Second Truth is not telling us that we must give up everything we love to find happiness. The real issue here is more subtle -- it's attachment to what we desire that gets us into trouble.

 

The Buddha taught that this thirst grows from ignorance of the self. We go through life grabbing one thing after another to get a sense of security about ourselves. We attach not only to physical things but also to ideas and opinions about ourselves and the world around us. Then we grow frustrated when the world doesn't behave the way we think it should and our lives don't conform to our expectations.

 

Buddhist practice brings about a radical change in perspective. Our tendency to divide the universe into "me" and "everything else" fades away. In time, the practitioner is better able to enjoy life's experiences without judgment, bias, manipulation, or any of the other mental barriers we erect between ourselves and what's real.

 

The Buddha's teachings on karma and rebirth are closely related to the Second Noble Truth.

 

THE THIRD NOBLE TRUTH: THE CESSATION OF CRAVING

 

The Buddha's teachings on the Four Noble Truths are sometimes compared to a physician diagnosing an illness and prescribing a treatment. The first truth tells us what the illness is and the second truth tells us what causes the illness. The Third Noble Truth holds out hope for a cure.

 

The solution to dukkha is to stop clinging and attaching. But how do we do that? The fact is that you can't by an act of will. It's impossible to just vow to yourself, okay, from now on I won't crave anything. This doesn't work because the conditions that give rise to craving will still be present.

 

The Second Noble Truth tells us that we cling to things we believe will make us happy or keep us safe. Grasping for one ephemeral thing after another never satisfies us for long because it's all impermanent. It is only when we see this for ourselves that we can stop grasping. When we do see it, the letting go is easy. The craving will seem to disappear of its own accord.

 

The Buddha taught that through diligent practice, we can put an end to craving. Ending the hamster wheel-chase after satisfaction is enlightenment (bodhi, "awakened"). The enlightened being exists in a state called nirvana.

 

THE FOURTH NOBLE TRUTH: THE EIGHTFOLD PATH

 

The Buddha spent the last 45 or so years of his life giving sermons on aspects of the Four Noble Truths. The majority of these were about the Fourth Truth -- the path (magga).

 

In the Fourth Noble Truth, the Buddha as a physician prescribes the treatment for our illness: The Eightfold Path. Unlike in many other religions, Buddhism has no particular benefit to merely believing in a doctrine. Instead, the emphasis is on living the doctrine and walking the path.

 

The path is eight broad areas of practice that touches every part of our lives. It ranges from study to ethical conduct to what you do for a living to moment-to-moment mindfulness. Every action of body, speech, and mind are addressed by the path. It is a path of exploration and discipline to be walked for the rest of one's life.

 

Without the path, the first three Truths would just be a theory; something for philosophers to argue about. The practice of the Eightfold Path brings the dharma into one's life and makes it bloom.

 

UNDERSTANDING THE TRUTHS TAKES TIME

 

If you are still confused about the four Truths, take heart; it's not so simple. Fully appreciating what the Truths mean takes years. In fact, in some schools of Buddhism thorough understanding of the Four Noble Truths defines enlightenment itself.__________________Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11 Tháng Sáu 20199:53 CH(Xem: 98)
Trời mang sức mạnh núi này, Mang hùng vĩ của thân cây trên đồi, Hè mang hơi ấm mặt trời, Và bình lặng của biển khơi khắp miền, Mang hồn quảng đại thiên nhiên, Vòng tay an lạc của đêm lặng lờ, Mang thông thái của tuổi già, Tiềm năng chim phượng bay xa vô ngần,
04 Tháng Sáu 201911:04 SA(Xem: 131)
1. Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả." Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
03 Tháng Sáu 201911:47 SA(Xem: 133)
Trong một lần bình luận của mình, Glenn Beck đã từng nói rằng: Một người bình thường muốn chứng minh bản thân bình thường là điều hết sức khó khăn. Có lẽ chỉ có người không muốn chứng minh điều gì hết, mới có thể được gọi là một người bình thường. Về sau, rất nhiều người đã để lại lời bình luận của riêng họ
02 Tháng Sáu 20199:08 CH(Xem: 167)
Phóng viên nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời "Cám ơn!" nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền, một tiếng cũng không thèm mở miệng. Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi:
23 Tháng Năm 20199:43 SA(Xem: 231)
Tiền kiếp – có hay không? Miêu tả 2500 trường hợp trẻ em thuộc dữ liệu của trường Đại học Virginia (Hoa Kỳ) được các nhà nghiên cứu tìm hiểu cẩn thận kể từ khi bác sĩ Ian Stevenson nghiên cứu trường hợp đầu tiên cách đây 40 năm. Những đứa trẻ này thường bắt đầu kể về kiếp trước ở độ tuổi hai hoặc ba và có thể nói về gia đình lúc trước
21 Tháng Năm 20196:01 CH(Xem: 229)
Đây là cuốn sách thứ ba, trong loạt sách kể về những câu chuyện của các bệnh nhân của tôi. Tuy nhiên câu chuyện trong sách này có tính hấp dẫn nhất từ trước đến nay mà tôi đã được chứng kiến. Họ là một đôi bạn tri kỷ, mãi mãi gắn chặt vào nhau bằng tình yêu qua hết kiếp này sang kiếp khác. Làm thế nào mà chúng ta có thể tìm gặp
20 Tháng Năm 20199:06 CH(Xem: 230)
Thời đại ngày nay là thời đại khoa học, nhưng có thể nói chính xác hơn là thời đại khoa học vật chất, còn khoa học tinh thần thì có lẽ mới chỉ là những bước đi chập chững. Từ thượng cổ người ta đã suy nghĩ và tìm hiểu xem có tiền kiếp và luân hồi không, nhưng cho tới nay hầu như chưa có câu trả lời "khoa học". Những ý niệm, khái niệm,
11 Tháng Năm 201910:49 CH(Xem: 229)
Một chàng trai đến tìm nhà sư, anh nói: - Thưa thầy con muốn buông vài thứ nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng. Nhà sư đưa anh ta 1 cái tách và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong. Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi
19 Tháng Tư 201912:04 CH(Xem: 306)
Nói dối là một phần được chấp nhận trong cuộc sống, từ việc chúng ta tự động trả lời 'Tốt' khi có ai hỏi 'Hôm nay cậu thế nào?' cho đến lời khen khi một người bạn hỏi chúng ta có thích kiểu đầu mới trông phát gớm của cô ấy không. Ấy vậy mà bất chấp sự phổ biến của nói dối trong cuộc sống chúng ta, đa số chúng ta không thật sự giỏi
18 Tháng Tư 20199:52 CH(Xem: 242)
Wabi-sabi tạo nơi trú ẩn chống nỗi ám ảnh của thế giới hiện đại về sự hoàn hảo, và chấp nhận sự không hoàn hảo một cách có ý nghĩa hơn và đẹp hơn, theo cách riêng của họ. Rút tay một cách miễn cưỡng ra khỏi chiếc bát đang quay chầm chậm, tôi nhìn thành bát không được đồng đều từ từ dừng lại, mong có thể điều chỉnh nó thẳng lên chút nữa.
17 Tháng Tư 20199:51 CH(Xem: 305)
Mọi đứa trẻ ở Nhật Bản được dạy dỗ 'gaman', tức là kiên trì nhẫn nại ở các thời điểm khó khăn. Đó có phải một cách để tạo ra một xã hội trật tự, hay 'gaman' có một mặt tối của nó? Ngày làm việc ở Tokyo thường bắt đầu bằng một chuyến đi qua hệ thống tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất thế giới. Khoảng 20 triệu người đi tàu ở thủ đô Nhật Bản mỗi ngày.
28 Tháng Giêng 201910:04 CH(Xem: 399)
Ăn uống: Sử dụng nhiều rau xanh hàng ngày để bổ sung chất xơ cho đường tiêu hóa giúp làm nhuận tràng, hạn chế thực phẩm giàu béo, hạn chế dầu mỡ, thực phẩm chiên rán, hạn chế dùng chất kích thích như chè, café, bia rượu, chất cay, đắng, nóng. Uống đủ nước hàng ngày. – Vận động: Tránh béo phì, thường xuyên vận động
26 Tháng Giêng 20199:51 CH(Xem: 599)
Có một cậu sinh viên và một người Thầy lớn tuổi đang trao đổi với nhau về sự hoàn hảo. Chàng thanh niên với sức khỏe và lòng nhiệt huyết luôn muốn đi tìm cho mình mọi sự hoàn hảo. Người Thầy đã chú ý lắng nghe và thấu hiểu cậu sinh viên. Với bao nhiêu năm sống và hiểu biết bao chuyện xảy ra, ông nhẹ nhàng nói với cậu sinh viên:
21 Tháng Giêng 201910:37 CH(Xem: 531)
Từ trước khi được làm mẹ, tôi đã gặp chẳng ít những người mẹ đau khổ, luôn tự hỏi một câu: Tại sao mình đã hy sinh cho con tất cả, mà vẫn chẳng thể có được đứa con như mình mong muốn? Đứa con ấy có thể đã hỗn hào với mẹ, có thể đã cưới người vợ không hợp ý mẹ, đã lựa chọn một nghề nghiệp mà người mẹ kịch liệt phản đối,
05 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 614)
Có nơi nào đủ da thú vật để bao phủ toàn bộ thế giới không? Chẳng cần thế, tôi chỉ cần đi một đôi dép bằng da thú vật, thì cũng giống như cả thế giới nầy được bao phủ bằng da. Cũng như thế, tôi không thể nào kềm chế các hiện tượng bên ngoài, nhưng tôi có thể kềm chế tâm của tôi. Nếu làm như vậy, tôi đâu cần kềm chế bất cứ điều gì khác?
02 Tháng Giêng 201910:36 SA(Xem: 842)
Quy Tắc Thứ Nhì - Bạn sẽ được trao tặng các bài học. Bạn được theo học tại một trường toàn thời gian (không chính thức) có tên là Cuộc Đời. Mỗi ngày ở trường học nầy bạn sẽ có cơ hội học các bài học. Bạn có thể thích hoặc ghét những bài học nầy, tuy nhiên, bạn đã sắp đặt chúng như một phần trong học trình của bạn.
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 1275)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 2445)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 1080)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 728)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
16 Tháng Sáu 201910:17 CH(Xem: 195)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
16 Tháng Sáu 201910:16 CH(Xem: 1983)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
12 Tháng Hai 20196:53 SA(Xem: 1014)
Là những người Phật Tử, tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta nên đại diện cho giới không-gây-hại bằng mọi cách chúng ta có thể làm được, và chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ giới luật nầy. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ nên ngồi thiền định, hoặc là chỉ nói lời nguyện cầu từ bi, vân vân...
24 Tháng Sáu 20198:41 CH(Xem: 60)
Quyển Hoa Vô Ưu này được kết tập từ các bài giảng của Hòa thượng Viện chủ Thiền viện Thường Chiếu Thích Thanh Từ. Trong đó, gồm một số bài Hòa thượng được thỉnh giảng cho sinh viên một số trường Đại học ở Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh.
07 Tháng Sáu 20192:54 CH(Xem: 160)
Nội dung tập sách này ngoài ghi lời giảng dạy của Thầy Viện Chủ, chúng tôi còn trích nguyên văn một số bài kinh giáo lý căn bản như Phật nói về giáo lý Tứ Đế, Thập Nhị Nhân Duyên, Nhân quả v.v... trong Trung Bộ Kinh (và Tăng Chi Bộ Kinh) do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch
06 Tháng Sáu 201910:23 CH(Xem: 157)
Tập này phần nhiều chúng tôi ghi tài liệu trích giảng trong các bộ Kinh A Hàm. Lý do là sau mùa An Cư năm 1985, nhân dịp rảnh rổi Thầy Viện Chủ nghiên cứu tạng Kinh Pali của Phật giáo Nguyên Thủy (do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch ra chữ Việt), sau những buổi chiều nghỉ ngơi, Thầy thường thuật tóm lược lại,
22 Tháng Sáu 20194:39 CH(Xem: 121)
"Ở gần tỉnh Benares, trong công viên nai ở Isipatana, Bậc Giác Ngộ, bậc hoàn hảo, bậc hoàn toàn tỉnh thức, tức là Đức Phật đã lăn Bánh-Xe-Pháp cao-quý nhất. Và bánh xe pháp nầy khộng thể nào quay ngược (trở lại) bởi bất cứ người nào trên thế giới, dù cho: đó là nhà sư tu khổ hạnh, hoặc là vị Bà La Môn, hoặc là vị trời, hoặc là Ma Vương,
20 Tháng Sáu 201910:54 CH(Xem: 232)
Tại thành phố Sāvatthī (Xá Vệ). "Nầy các Tỳ Kheo, ta sẽ giảng dạy, và phân tích cho các ông nghe về con đường cao quý có tám phần. Khi ta nói, các ông hãy chú ý và lắng nghe." "Bạch Thế Tôn, dạ vâng," họ cùng trả lời. Rồi, Đức Phật nói như sau: "Con đường cao quý có tám phần là gì? Con đường nầy gồm có: cái-nhìn-đúng, suy-nghĩ-đúng,
11 Tháng Ba 20191:03 CH(Xem: 823)
Hôm nay là ngày quý vị làm việc một cách hăng hái - Bởi vì ai biết được, cái chết có thể xảy ra ngày mai! Chẳng có cách nào để mặc cả (và điều đình) với lưỡi hái của Thần Chết và đoàn âm binh đáng sợ của ông ta. Vị Đại Sư sống an lạc đã giải thích rằng những người hết lòng sống thiền (theo cách trên), họ sống với tâm hăng hái
07 Tháng Hai 201912:02 CH(Xem: 1085)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau: "Bà La Môn Bharadvaja, dường như, đã trở thành một nhà sư tu theo Đại Sư Gotama (Cồ Đàm)." Tức giận và không vui, ông ta đi đến nơi Đức Thế Tôn ở.
06 Tháng Hai 201910:00 SA(Xem: 1370)
1. Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama, có tên là Kesaputta. Người (bộ lạc) Kamala là các cư dân của Kesaputta: "Đức Thế Tôn Gotama (Cồ Đàm), là một vị tu sĩ, là con trai của dòng họ Sakyans (Thích Ca),
05 Tháng Hai 201910:45 CH(Xem: 4387)
Phước lành thay, thời gian nầy vui như ngày lễ hội, Vì có một buổi sáng thức dậy vui vẻ và hạnh phúc, Vì có một giây phút quý báu và một giờ an lạc, Cho những ai cúng dường các vị Tỳ Kheo. Vào ngày hôm ấy, lời nói thiện, làm việc thiện, Ý nghĩ thiện và ước nguyện cao quý, Mang lại phước lợi cho những ai thực hành;