Người Giác Ngộ, Giới Luật, Ý Nghĩa Của Việc Khất Thực, Nghiệp, Cái Biết Trí Tuệ & Cái Biết Lý Trí, Đạo, Sống, Chân Lý Muôn Đời

14 Tháng Tư 20197:17 SA(Xem: 80)
Người Giác Ngộ, Giới Luật, Ý Nghĩa Của Việc Khất Thực, Nghiệp, Cái Biết Trí Tuệ & Cái Biết Lý Trí, Đạo, Sống, Chân Lý Muôn Đời
 MapleRain_B
 

Người Giác Ngộ, Giới Luật, Ý Nghĩa Của Việc Khất Thực, Nghiệp,
Cái Biết Trí Tuệ & Cái Biết Lý Trí, Đạo, Sống, Chân Lý Muôn Đời
Những Bài Pháp Ngắn 11
HT. Viên Minh
Nguồn: coinguonhanhphuc.blogspot.com, trungtamhotong.org
 
____________________
 

 

NGƯỜI GIÁC NGỘ

 

Người giác ngộ giống như vị lương y thông thái, biết rõ tính dược (tánh, tướng, thể, dụng) của mọi vật trên đời nên biết tùy nghi sử dụng chứ không lấy cái này bỏ cái kia một cách chủ quan mê muội. Thuốc độc mà dùng đúng thì có lợi, thuốc bổ mà dùng sai thì có hại.

 

***

"Đoạn tận tham, đoạn tận sân, đoạn tận si" là định nghĩa của Niết-bàn. Nhưng "đoạn tận" không phải theo nghĩa tiêu diệt thông thường mà là thấy rõ tham sân si bằng tuệ, giác hay minh. Nếu hiểu đoạn tận theo nghĩa giết chết hay hủy hoại một vật nào đó là không đúng bởi vì hành động ấy cũng là tham sân si. Tham sân si là do cái ta ảo tưởng (vô minh, ái dục) sinh, nên khi trí tuệ thấy rõ vô ngã thì tham, sân, si cũng tự vô hiệu hóa. Giống như khi đã thấy rõ sợi dây thì con rắn ảo tưởng tự hóa giải cùng với nỗi lo lắng sợ hãi mà không cần dụng công "đoạn tận".

 

***

Mỗi người phải trải qua quá trình điều chỉnh nhận thức và hành vi mới giác ngộ giải thoát được. Lên tới trình độ cao thì không cần dùng phương tiện nữa, người sơ cơ thì tất yếu phải dùng phương tiện, do đó cứ tùy căn cơ mà tu niệm sao cho phù hợp với mình là được.

 

***

Giác ngộ chỉ có nghĩa là trở lại bình thường, mà người ta thường diễn tả thật kêu là “ngộ nhập tự tánh”. Một thiền sư đã xác nhận: Người giác ngộ “bất muội nhân quả” chứ không phải “bất lạc nhân quả”. Nhân quả biến dịch là cái bình thường, là cái “dữ ngã tịnh sinh” (cùng ta sinh ra), là cái “dữ ngã vi nhất” (cùng ta là một). Cho nên họ ở trong nhân quả mà không “muội” nhân quả, nghĩa là họ sống ung dung trong dòng sông nhân quả ấy mà chẳng hề bị nhân quả cuốn trôi và hẳn nhiên trong sự huyền đồng tuyệt đối đó họ đã là một với dòng sông - và vì biết như thế (như thị giác), nên đã “ra khỏi nó”, ra khỏi sự cuốn trôi (luân hồi) của dòng sông nghiệp mệnh. Đó cũng chính là ý nghĩa lời tuyên bố siêu việt của Đức Phật: “Không dừng lại, không bước tới Như Lai thoát khỏi bộc lưu”

 

____________________

 

 

GIỚI LUẬT

 

Giới luật rất vi tế. Tuy giới luật áp dụng cho hành động thân khẩu nhưng tội nặng nhẹ lại tùy vào mức độ cố ý sai phạm của tâm và hậu quả mà sự sai phạm ấy gây ra. Bất luận là Tăng, Ni, cư sĩ tại gia hay người thường cũng đều xét trên hai phương diện đó. Về tính chất tội của sự sai phạm giới luật thì hoàn toàn bình đẳng đối với mọi người, nhưng người xuất gia còn cộng thêm tội sống nhờ đàn-na mà làm cho đàn-na mất đức tin nữa. Ngoài ra có một số nguyên tắc cần lưu ý là dù cùng một hành vi sai phạm giống nhau tội vẫn khác nhau:

 

- Người biết rõ sự sai phạm ít tội hơn người biết ít hoặc không biết mình sai phạm. Vì người không biết mình sai phạm sẽ không biết dừng lại sai phạm của mình.

- Người nhận tội và sám hối ít tội hơn người không nhận tội và không sám hối.

- Người có đạo đức, đức tin, trí tuệ... nhiều ít tội hơn người có ít hoăc không có đạo đức v.v...

- Người phước lớn ít tội hơn người kém phước, vân vân và vân vân.

 

***

Về phương diện giới cũng có nhiều cấp độ nhận thức và thể hiện khác nhau theo thứ tự như sau: ngăn cấm > ngăn ngừa > điều học > thận trọng > tinh tế > trong lành. Người ở trình độ nào thì giữ giới theo trình độ đó cũng là điều tự nhiên.

 

____________________

 

 

Ý NGHĨA CỦA VIỆC KHẤT THỰC

 

Một ông vua dư sức tự nuôi sống mình, nhưng khi ông ta xuất gia thì vẫn đi xin ăn. Có một anh Phật tử làm chủ một nhà hàng ở Pháp về chùa thầy xin xuất gia gieo duyên mười ngày. Cảm tưởng đầu tiên của anh ta là cảm thấy thật hạnh phúc khi ăn đồ ăn bá tánh bố thí, dù không cao lương mỹ vị như bữa ăn tại nhà hàng của anh. Sau đây là một số lợi ích của hạnh khất thực:

 

- Tập giản dị, khiêm tốn, từ bỏ mọi địa vị, danh vọng, tiền tài... trong việc tình nguyện làm người ăn xin để xả ly bản ngã, đoạn trừ lòng kiêu căng ngã mạn.

- Cơ hội phát huy chánh niệm tỉnh giác trong khi đi khất thực

- Tập tính bình đẳng đối với mọi sự cúng dường

- Tập không ăn uống theo ý mình mà tùy vào người cho

- Tạo điều kiện cho quần chúng phát tâm chia sẻ để mở rộng lòng vị tha.

- Phát huy tâm từ khi đi vào quần chúng.

- Tập sống nhẫn nhục, nhu hòa và dễ nuôi mạng.

- Vận động (đi bộ) để điều hòa thân tâm trong đời sống tu hành.

 

***

Đức Phật giản dị đến nỗi ai cho gì mặc nấy chứ không phức tạp như chúng ta là cố gắng mặc sao cho người đời thấy mình giản dị.

 

____________________

                            

 

NGHIỆP

 

Khi con có chủ ý hành động, nói năng hoặc suy nghĩ với tâm thiện hoặc bất thiện thì đó là tạo nghiệp.

 

Với tâm thiện thì gọi là tạo nghiệp thiện,

 

với tâm bất thiện thì gọi là tạo nghiệp bất thiện.

 

Muốn biết con đang tạo nghiệp gì thì phải xem hành động, nói năng, suy nghĩ của con thiện hay bất thiện.

 

***

Bản năng và tập khí bên trong kết hợp với duyên bên ngoài tạo ra vọng tưởng và nghiệp tạo tác. Đó là những khuynh hướng xung động từ vô thức thúc đẩy hành động tạo nghiệp của con mặc dù con có suy nghĩ đúng đắn và đôi khi có chánh niệm. Khi chánh niệm tỉnh giác còn yếu mà bản năng hay tập khí lại mạnh thì không hóa giải được nghiệp tạo tác theo thói quen tập tính.

 

Trở về trọn vẹn trong sáng với thân tâm thì con sẽ hữu thức hóa những tập tính vô thức ấy, và nó không thúc đẩy con tạo nghiệp được nữa.

 

Ngay trong đời sống hiện tại của một người đã nói lên quá khứ và tương lai của người ấy. Nên người xưa nói: "Đời này thọ quả gì, biết nghiệp nhân đời trước. Đời này tạo nghiệp gì, biết quả trổ đời sau". Chúng ta có thể tiên đoán vận mệnh tương lai của một người theo con đường mà họ đang sống trong hiện tại:

 

- Người luôn sáng suốt định tĩnh, trong lành, sống hạnh vô ngã vị tha, biết thương yêu muôn loài, vạn vật là đang hành Phật Đạo

- Người luôn tự tri tự giác, không hại mình hại người, có tấm lòng bao dung hỷ xả là đang hành Thánh Đạo

- Người sống dù thành bại, được mất, hơn thua, vui khổ vẫn xem đó là bài học để tự giác, giác tha, không nản chí sờn lòng là đang hành Bồ-tát Đạo.

- Người luôn hoan hỷ trong thiền định, không màng việc bên ngoài nội tâm thường tĩnh chỉ là đang hành Sắc, Vô Sắc Thiên Đạo.

- Người luôn hoan hỷ trong điều thiện, biết giữ gìn thân tâm trong lành mát mẻ là đang hành Dục Giới Thiên Đạo.

- Người sống có lý có tình, biết người biết ta, bình đẳng, điều độ, không thái quá là đang hành Nhân Đạo

- Người tỏ ra uy quyền, nóng nảy, cố chấp, thích uy hiếp, chỉ đạo người khác theo ý mình là đang hành A-tu-la Đạo

- Người sống theo bản năng, thích ăn thích ngủ, chỉ biết hưởng thụ vật chất là đang hành Súc Sanh Đạo.

- Người sống tham lam, ích kỷ, chỉ biết lợi mình hại người, thường đắm chìm trong tài, tình, danh, lợi là đang hành Ngạ Quỷ Đạo.

- Người sống hung ác, tàn nhẫn, đê tiện, thường hành hạ, làm khổ người khác, sát sanh, trộm cướp... là đang hành Địa Ngục Đạo.

 

Tất nhiên người đi con đường nào thì đến đích đó nên tương lai sẽ là những gì họ đang tạo trong chính đời sống này.

 

____________________

                        

 

CÁI BIẾT TRÍ TUỆ & CÁI BIẾT LÝ TRÍ

 

( Vô ngã và hữu ngã)

 

Cái biết của trí tuệ qua thấy biết trực tiếp khác với cái biết của lý trí qua kiến thức gián tiếp. Về kiến thức và trí nhớ có thể con không nhiều nhưng lắm khi nhờ vậy mà có thể thấy biết trực tiếp và trong sáng hơn. Kiến thức có được nhờ học hỏi thông tin qua chữ nghĩa còn trí tuệ lại nhờ biết trở về trọn vẹn trong sáng với thân tâm mà sáng ra. Tâm con đã rộng mở, có tình thương yêu... chứng tỏ con đã sống đúng pháp. Con đừng "thiền" như một cố gắng để đạt được hiểu biết của lý trí hay sở đắc của ham muốn mà tâm con càng rỗng lặng trong sáng thì trí tuệ càng phát huy. Trí tuệ chỉ chiếu sáng lúc không bị che lấp bởi những kiến thức đầy khái niệm chữ nghĩa. Con đang đi đúng đường phát huy trí tuệ, đừng mong cầu phát triển sở tri và sở đắc, vì đó mới chính là chướng ngại của trí tuệ.

 

***

Có hai cách biết: Một là biết thực tánh chân đế (paramattha), hai là biết khái niệm chế định (paññatti). Khi biết thực tánh thì không qua khái niệm và không phản ứng tạo tác (không làm: vô vi, hoặc làm mà không tạo tác: duy tác). Khi biết khái niệm chế định thì có hai cách: Một là làm thiện theo nhu cầu cần thiết, hai là làm bất thiện theo tà kiến và tham ái. Vậy biết là chính còn làm hay không là tùy theo cách thấy biết đúng theo bát chánh đạo.

 

***

Thấy như thực, nghe như thực... là chánh kiến. Chỉ cần con làm việc gì, ở trong trạng thái hay tình huống nào cũng thấy biết trung thực với cái nhìn lặng lẽ trong sáng thì đó là chánh kiến. Làm như vậy niềm tin cũng sẽ vững vàng. Đức tin thì tin vào tha lực còn niềm tin là tin vào tự tánh. Khi con thấy đúng thì niềm tin đương nhiên ổn định.

 

____________________

                         

 

ĐẠO

 

Đạo ở khắp mọi nơi, ai ít bụi trong mắt đều có thể thấy như nhau, sao con không tự mình trở lại mà thấy (Ehipassiko)? Quay lại thì ngay đó là bờ, sao con lại hướng ngoại tìm cầu? Ở nơi con đã sẵn có một tánh biết thật tuyệt vời và pháp quanh con đều đang vận hành thật mầu nhiệm, sao con không lặng lẽ chiêm ngoạn chân lý muôn đời ấy mà đi tìm chút "ấn chứng" đang còn trong tưởng tượng? Dù ấn chứng ấy có là Niết-bàn nhưng nếu đó là mục đích để trở thành thì vẫn chỉ là sinh tử, vì bản chất của tham vọng trở thành chính là sinh tử,

 

***

Pháp vốn tự nhiên và tánh biết cũng tự nhiên thấy pháp. Khi ta ảo tưởng xen vào thì nó cho là ta biết, từ đó có ý chí nỗ lực rèn luyện để trở thành "như ý của ta". Nhưng trong thực tánh tự nhiên của pháp thì một hạt giống sẽ nẩy mầm, ra lá, đâm chồi... rồi lớn lên và đương nhiên ra hoa kết trái. Cứ sống tự nhiên với tâm rỗng lặng trong sáng để thấy ra tất cả pháp thì lúc đó thần thông cũng chỉ là chuyện bình thường như ra hoa kết trái.

 

____________________

 

 

SỐNG

 

Sống có mục đích hay không không thành vấn đề mà quan trọng là có sống đúng tốt hay không. Con cứ sống theo những gì con thấy là đúng tốt rồi qua đó con biết thận trọng chú tâm quan sát trên hiện thực để sẵn sàng điều chỉnh nhận thức và hành vi khi phát hiện sự sai xấu. Tôn trọng nguyên tắc không hại mình hại người hay lợi mình lợi người là tốt; hành động nói năng suy nghĩ hợp với nguyên lý vận hành của đời sống với tâm trầm tĩnh trong sáng là đúng. Đó cũng chính là ý nghĩa và mục đích sống trọn vẹn với chính mình và cuộc sống trong từng giây phút.

 

Nếu có một mục tiêu tốt nhất thì đó chính là thái độ sống trọn vẹn trong sáng với sự sống đang là. Người ta thường đánh mất sự sống đang là cho một mục tiêu không lường được ở tương lai. Nhưng đánh mất hiện tại thì chắc chắn không có tương lai bởi vì tương lai là kết quả của hiện tại. Đặt ra một mục tiêu và để đạt được mục tiêu ấy người ta có thể bất chấp thủ đoạn, do đó mà nói "mục tiêu gây ra tội ác". Có thể có những mục tiêu mang nhãn hiệu tốt, nhưng nó vẫn chưa phải là hiện thực, cái tốt thực chỉ biểu hiện ngay nơi thái độ nhận thức và hành vi đúng đắn, lương thiện tại đây và bây giờ.

 

Chính vì con bị chi phối bởi mục tiêu chưa tới mà quên đi, đánh mất hoặc không trọn vẹn được với sự sống đang là, đó là lý do vì sao con không tập trung được lâu trong hiện tại. Có mục tiêu hay không không thành vấn đề, mà chính là có thực sự sống trải nghiệm, chiêm nghiệm sự sống đang là từng giây phút để thấy ra ý nghĩa đích thực của đời sống hay không.

 

***

 

Yêu mặt tốt ghét mặt xấu gọi là nhị nguyên. Khi nào có đủ khả năng đón nhận cả hai mặt của cuộc sống mà tâm vẫn rỗng lặng trong sáng thì mới thấy tính bất nhị của thực tánh pháp

 

____________________

 

 

CHÂN LÝ MUÔN ĐỜI

 

Cái ta ảo tưởng càng ít xen vào lăng xăng tạo tác thì càng thấy rõ pháp vận hành tự nhiên và chính xác. Đừng sống theo quan điểm nào, cũng đừng sợ sai xấu, càng bình tĩnh sáng suốt mà thấy thì càng dễ phát hiện hành động, nói năng, suy nghĩ sai xấu và nhờ vậy mới nhận ra sự đúng tốt tự nhiên muôn đời của pháp. Con cứ thế mà sống với niềm tin bất động nơi tánh biết và pháp.

 

***

Giữa cuộc đời đầy những lo âu toan tính, những ảo vọng tìm cầu, và những khổ đau phiền muộn... Hạnh phúc thay cho những ai biết trở về trọn vẹn trong sáng với chính mình, thấy ra chân lý muôn đời vẫn ở đó... Để không còn lăng xăng hướng ngoại tìm cầu...

 

 

____________________

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19 Tháng Tư 201912:04 CH(Xem: 68)
Nói dối là một phần được chấp nhận trong cuộc sống, từ việc chúng ta tự động trả lời 'Tốt' khi có ai hỏi 'Hôm nay cậu thế nào?' cho đến lời khen khi một người bạn hỏi chúng ta có thích kiểu đầu mới trông phát gớm của cô ấy không. Ấy vậy mà bất chấp sự phổ biến của nói dối trong cuộc sống chúng ta, đa số chúng ta không thật sự giỏi
18 Tháng Tư 20199:52 CH(Xem: 58)
Wabi-sabi tạo nơi trú ẩn chống nỗi ám ảnh của thế giới hiện đại về sự hoàn hảo, và chấp nhận sự không hoàn hảo một cách có ý nghĩa hơn và đẹp hơn, theo cách riêng của họ. Rút tay một cách miễn cưỡng ra khỏi chiếc bát đang quay chầm chậm, tôi nhìn thành bát không được đồng đều từ từ dừng lại, mong có thể điều chỉnh nó thẳng lên chút nữa.
17 Tháng Tư 20199:51 CH(Xem: 81)
Mọi đứa trẻ ở Nhật Bản được dạy dỗ 'gaman', tức là kiên trì nhẫn nại ở các thời điểm khó khăn. Đó có phải một cách để tạo ra một xã hội trật tự, hay 'gaman' có một mặt tối của nó? Ngày làm việc ở Tokyo thường bắt đầu bằng một chuyến đi qua hệ thống tàu điện ngầm nhộn nhịp nhất thế giới. Khoảng 20 triệu người đi tàu ở thủ đô Nhật Bản mỗi ngày.
28 Tháng Giêng 201910:04 CH(Xem: 246)
Ăn uống: Sử dụng nhiều rau xanh hàng ngày để bổ sung chất xơ cho đường tiêu hóa giúp làm nhuận tràng, hạn chế thực phẩm giàu béo, hạn chế dầu mỡ, thực phẩm chiên rán, hạn chế dùng chất kích thích như chè, café, bia rượu, chất cay, đắng, nóng. Uống đủ nước hàng ngày. – Vận động: Tránh béo phì, thường xuyên vận động
26 Tháng Giêng 20199:51 CH(Xem: 411)
Có một cậu sinh viên và một người Thầy lớn tuổi đang trao đổi với nhau về sự hoàn hảo. Chàng thanh niên với sức khỏe và lòng nhiệt huyết luôn muốn đi tìm cho mình mọi sự hoàn hảo. Người Thầy đã chú ý lắng nghe và thấu hiểu cậu sinh viên. Với bao nhiêu năm sống và hiểu biết bao chuyện xảy ra, ông nhẹ nhàng nói với cậu sinh viên:
21 Tháng Giêng 201910:37 CH(Xem: 319)
Từ trước khi được làm mẹ, tôi đã gặp chẳng ít những người mẹ đau khổ, luôn tự hỏi một câu: Tại sao mình đã hy sinh cho con tất cả, mà vẫn chẳng thể có được đứa con như mình mong muốn? Đứa con ấy có thể đã hỗn hào với mẹ, có thể đã cưới người vợ không hợp ý mẹ, đã lựa chọn một nghề nghiệp mà người mẹ kịch liệt phản đối,
05 Tháng Giêng 20196:40 CH(Xem: 379)
Có nơi nào đủ da thú vật để bao phủ toàn bộ thế giới không? Chẳng cần thế, tôi chỉ cần đi một đôi dép bằng da thú vật, thì cũng giống như cả thế giới nầy được bao phủ bằng da. Cũng như thế, tôi không thể nào kềm chế các hiện tượng bên ngoài, nhưng tôi có thể kềm chế tâm của tôi. Nếu làm như vậy, tôi đâu cần kềm chế bất cứ điều gì khác?
02 Tháng Giêng 201910:36 SA(Xem: 633)
Quy Tắc Thứ Nhì - Bạn sẽ được trao tặng các bài học. Bạn được theo học tại một trường toàn thời gian (không chính thức) có tên là Cuộc Đời. Mỗi ngày ở trường học nầy bạn sẽ có cơ hội học các bài học. Bạn có thể thích hoặc ghét những bài học nầy, tuy nhiên, bạn đã sắp đặt chúng như một phần trong học trình của bạn.
25 Tháng Chín 20182:00 CH(Xem: 1026)
Dưới đây là bài vè 12 câu dạy thở của bác sĩ Nguyễn Khắc Viện: --- Thót bụng thở ra. Phình bụng thở vào. Hai vai bất động. Chân tay thả lỏng. Êm chậm sâu đều. Tập trung theo dõi. Luồng ra luồng vào. Bình thường qua mũi. Khi gấp qua mồm. Đứng ngồi hay nằm. Ở đâu cũng được. Lúc nào cũng được!
15 Tháng Chín 20183:53 CH(Xem: 1326)
Loại bỏ các âm thanh như tiếng vang/ tiếng kêu ầm/ tiếng hú/ âm-thanh phản-hồi từ micrô sang loa trong Windows 10 bằng cách không-chọn "listen to this device" ("nghe thiết bị này") - Eliminating the echo/clanking/howling/feedback sound from the microphone to the speaker in Windows 10 by unchecking the "listen to this device"
07 Tháng Chín 201810:44 SA(Xem: 845)
Một người ăn mày đến trước một trang viên, gặp nữ chủ nhân để ăn xin. Người ăn mày này rất tội nghiệp, cánh tay bị cụt, tay áo trống trải đung đưa, người nào trông thấy cũng đều khẳng khái bố thí cho. Tuy nhiên, vị chủ nhân này lại không hề khách khí, chỉ ra đống gạch trước cửa nói với người ăn mày: “Ngươi giúp ta chuyển đống gạch này ra nhà sau đi”.
31 Tháng Tám 20189:57 SA(Xem: 573)
Dịu dàng, êm ái, dịu dàng. Phương Tây gió biển thênh thang thổi về, Thầm thì, êm ái, thầm thì. Phương Tây gió biển thổi về thênh thang! Gió theo sóng nước nhịp nhàng. Theo vầng trăng khuất sau làn mây bay. Đưa chàng về thiếp đêm này. Cùng con bé bỏng đang say giấc lành.
30 Tháng Tám 20183:59 CH(Xem: 673)
Suốt gần một năm nay, nhà hàng của Dennis liên tục ế ẩm vì thời buổi kinh tế khó khăn sau cuộc khủng bố 9/11 đã làm chùn bước nhiều khách hàng. Nhà hàng của anh trước kia cũng đã có lúc khách đợi sắp hàng dài nhất trong khu shopping này, thế mà bây giờ thì cả chủ và thợ đều phải ngáp gió đập ruồi cho qua ngày tháng.
04 Tháng Tám 201811:02 SA(Xem: 704)
Một người đàn ông đang thất vọng cùng cực nói với một học giả: "Thế là hết! Tôi đã mất tất cả!". Nhà học giả hỏi: "Thế anh vẫn còn nhìn thấy, nghe thấy, đi lại...được đấy chứ?". Người đàn ông đáp:"Vâng!?". Nhà học giả nói: "Vậy thì tôi cho là cái gì anh cũng còn, chỉ có tiền là mất!". Một câu chuyện thật hay, phải không bạn?
06 Tháng Bảy 20186:17 CH(Xem: 1601)
Trải qua dòng lịch sử, nhân loại đã thực hiện được nhiều kỳ công vĩ đại, nhưng con người vẫn phải bóp trán suy nghĩ để tìm hiểu ý nghĩa và nguyên nhân của sự đau khổ diễn ra từ khi chào đời cho đến lúc xuống mồ. Con người vẫn luôn hy vọng có một ngày nào đó sẽ tìm ra được những câu giải đáp thỏa đáng cho những điều bí ẩn
05 Tháng Bảy 20189:27 CH(Xem: 960)
Trong cuộc sống, chúng ta sẽ luôn luôn gặp những người khó chịu và khó tính; và trừ phi bạn muốn sống trong hang núi Hy Mã Lạp Sơn (Himalayan), bạn sẽ phải học cách đối phó với những người nầy. Chúng ta không nên để những người khó tính làm xáo trộn tâm bình yên của chúng ta;
04 Tháng Bảy 20183:00 CH(Xem: 717)
Tôi không tuyên bố rằng, tôi là một ông bố kiên nhẫn nhất trên đời - nhưng đó là mục tiêu của tôi năm nay, và đấy là điều tôi mong muốn để trở thành. Bố mẹ nào cũng thường hay mất kiên nhẫn - đó là một sự thật của cuộc đời. Không có những thiên thần hoàn hảo nào khi nói đến các bà mẹ và các ông bố -
19 Tháng Sáu 20186:17 CH(Xem: 1808)
Mấy ngày gần đây, một số thanh niên nam nữ Phật tử đến chùa gặp thầy hỏi về tình hình đất nước. Các bạn nói rằng, hiện nay nhà nước sắp cho người nước ngoài thuê ba khu vực trọng yếu của Việt Nam là Vân Đồn ở Quảng Ninh, Bắc Vân Phong ở Khánh Hòa và Phú Quốc ở Kiên Giang để làm đặc khu kinh tế, thời hạn cho thuê là 99 năm.
12 Tháng Sáu 20184:21 CH(Xem: 1199)
1) Đảng Cộng Sản Trung quốc từ nhiều thập niên qua đã cố tình lấn chiếm lãnh hải, lãnh thổ nước ta; gần đây đã công khai thực hiện việc quân sự hóa quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, tạo sự căng thẳng nghiêm trọng với nguy cơ chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào tại Biển Đông; chúng ta nhất định phải ngày đêm nghiêm nhặt,
11 Tháng Năm 20189:00 SA(Xem: 4539)
Nếu con yêu Mẹ con ơi. Hãy yêu khi Mẹ còn nơi cõi trần. Mẹ còn cảm nhận tình chân. Ngọt ngào, êm dịu con dâng tràn đầy.
12 Tháng Hai 20196:53 SA(Xem: 714)
Là những người Phật Tử, tôi mạnh mẽ tin rằng chúng ta nên đại diện cho giới không-gây-hại bằng mọi cách chúng ta có thể làm được, và chúng ta sẵn sàng đứng lên bảo vệ giới luật nầy. Tôi nghĩ rằng điều này không có nghĩa là chúng ta chỉ nên ngồi thiền định, hoặc là chỉ nói lời nguyện cầu từ bi, vân vân...
02 Tháng Tám 201812:13 CH(Xem: 1635)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
15 Tháng Bảy 20186:28 SA(Xem: 2475)
Tăng đoàn trân trọng thông báo và mời toàn thể Quý Đồng Hương Phật Tử xa gần hãy cố gắng về tu tập Chánh Pháp của Bậc Đại Giác Ngộ, để vững niềm tin... để ứng dụng Thiền vào trong cuộc sống. Thiền rất thực tại và rất khoa học. Nếu chúng ta hiểu và hành đúng, thì kết quả giải thoát phiền não ngay trong hiện tại.
18 Tháng Tư 201910:00 SA(Xem: 2002)
Thiền không phải là nỗ lực tìm cầu để đạt được cái chưa có mà là buông hết mọi nỗ lực tìm cầu thì liền thấy ra ngay đó đã có tất cả. Nhiều người nỗ lực tu luyện để thấy ra thực tánh pháp (hay kiến tánh) trong trạng thái thiền định xuất thần,
18 Tháng Tư 20199:00 SA(Xem: 1515)
Có một điều là, xưa nay Phật giáo Việt Nam đã thống nhất, nhưng là thống nhất trên ý chí, trên hiến chương, trên hình thức tổ chức chi chi đó thôi, chứ có một điều chưa bao giờ thống nhất được: ấy là tư tưởng Phật học. Mỗi tông phái thường có một số kinh điển làm tư tưởng nồng cốt cho tông phái mình, từ đó làm kim chỉ nam cho sinh hoạt, tu hành, xiển dương phát triển v.v...
24 Tháng Mười Hai 20188:31 SA(Xem: 1349)
Kinh Pháp Cú (TN), Phẩm 01-26 - The Dhammapada, Chapter 01-26
11 Tháng Ba 20191:03 CH(Xem: 422)
Hôm nay là ngày quý vị làm việc một cách hăng hái - Bởi vì ai biết được, cái chết có thể xảy ra ngày mai! Chẳng có cách nào để mặc cả (và điều đình) với lưỡi hái của Thần Chết và đoàn âm binh đáng sợ của ông ta. Vị Đại Sư sống an lạc đã giải thích rằng những người hết lòng sống thiền (theo cách trên), họ sống với tâm hăng hái
07 Tháng Hai 201912:02 CH(Xem: 732)
Có lần Đức Phật sống tại Rajagaha (Vương Xá) trong Khu Rừng Tre gần Nơi Nuôi Những Con Sóc. Lúc bấy giờ, vị Bà La Môn tên là Akkosa Bharadvaja đã nghe người ta đồn đãi như sau: "Bà La Môn Bharadvaja, dường như, đã trở thành một nhà sư tu theo Đại Sư Gotama (Cồ Đàm)." Tức giận và không vui, ông ta đi đến nơi Đức Thế Tôn ở.
06 Tháng Hai 201910:00 SA(Xem: 917)
1. Tôi nghe như vầy. Có lần Đức Phật, trong khi đi hoằng pháp ở nước Kosala nơi có một cộng đồng rất đông Tỳ Kheo, ngài đi vào một tỉnh nhỏ nơi cư trú của người Kalama, có tên là Kesaputta. Người (bộ lạc) Kamala là các cư dân của Kesaputta: "Đức Thế Tôn Gotama (Cồ Đàm), là một vị tu sĩ, là con trai của dòng họ Sakyans (Thích Ca),
05 Tháng Hai 201910:45 CH(Xem: 4097)
Phước lành thay, thời gian nầy vui như ngày lễ hội, Vì có một buổi sáng thức dậy vui vẻ và hạnh phúc, Vì có một giây phút quý báu và một giờ an lạc, Cho những ai cúng dường các vị Tỳ Kheo. Vào ngày hôm ấy, lời nói thiện, làm việc thiện, Ý nghĩ thiện và ước nguyện cao quý, Mang lại phước lợi cho những ai thực hành;
24 Tháng Giêng 20194:07 CH(Xem: 448)
Kinh Pháp Cú - Dhammapada (Nhiều Tác Giả - Many Authors)
10 Tháng Giêng 20198:57 CH(Xem: 463)
Hai câu kệ nầy cho chúng ta thấy biểu tượng chữa lành bệnh qua giáo lý của Đức Phật. Ngài thường được xem như là một vị thầy thuốc giỏi bậc nhất, ngài nhìn thấy sự đau khổ của tất cả chúng sinh trên thế gian nầy, ngài áp dụng công thức y khoa của Bốn Sự Thật Cao Quý cho mọi người: 1) diễn tả các triệu chứng của "đau khổ, không như ý,