Biết, Thấy, Tưởng, Chánh Tư Duy

05 Tháng Bảy 20208:28 CH(Xem: 6723)
Biết, Thấy, Tưởng, Chánh Tư Duy

BuddhaV_Jul-5-2020_B1
 
Biết, Thấy, Tưởng, Chánh Tư Duy
HT. Viên Minh
Nguồn: budsas.asia, trungtamhotong.org
 
____________________

 

 

(Trà Đạo Bửu Long 08/10/2017)

 

CÁI BIẾT


Hỏi: 

Thưa Thầy, khi vọng tưởng nhiều chỉ cần biết thôi đúng không ạ? Nhưng làm sao để tâm biết ấy thấy ra thực tánh chân đế?

Trả lời:

- Tâm biết có hai phương diện: Tánh biết và tướng biết. Tánh biết vốn không sinh diệt, còn tướng biết tuỳ đối tượng mà có sinh diệt. Khi khởi tâm muốn biết tức đã rơi vào tướng biết sinh diệt. Khi tâm rỗng lặng hồn nhiên, tướng biết không dao động thì tánh biết tự soi sáng. Lúc đó tánh biết và tướng biết tương thông, vì tâm chưa bị cái “ta biết” che lấp, sai sử. Cho nên ngay cả đứa bé khi va chạm liền biết đau, khi đói liền biết bú v.v....


Nói cách khác, do bản ngã tham sân si, do tư tưởng, quan niệm, che lấp tâm biết nên mới sinh ra nhận thứchành vi sai lầm, đưa đến phiền não khổ đau.


Đức Phật dạy chỉ cần trở về trọn vẹn tỉnh thức với thực tại đang là thì tâm thường rõ biết nên không còn khởi lên những che lấp, trói buộc. Cho dù khi tướng biết vọng động, lăng xăng thì tánh biết vẫn không mất. Nói cho dễ hiểu tâm biết có 2 hướng nhận thức đối tượng:


• Hướng đúng: Hướng tâm trên đối tượng trung thực như nó đang là một cách khách quan, gọi là như lý tác ý.


• Hướng sai: Hướng tâm trên đối tượng qua khái niệm như mình tưởng là một cách chủ quan, gọi là phi như lý tác ý.


Như lý tác ýchánh niệm tỉnh giác giúp tâm biết thấy ra thực tánh chân đế.

 

____________________Hỏi: Thưa Thầy tại sao người ta biết sai mà vẫn làm, cái gọi là biết đó là như thế nào ạ?


Trả lời:

- Biết sai mà vẫn làm vì chỉ biết sai trên mặt lý trí (tưởng tri, thức tri), như nghe Phật nói cái này sai, đọc kinh sách viết cái kia sai liền kết luận là sai, chứ chưa thật thấy bằng tuệ tri qua tri kiến chân thực. Ngoài ra, do cái sai đã huân tập lâu dần thành thói quen, nên để sửa thói quen đó không đơn giản.

 

Thí dụ như đối với người chánh niệm tỉnh giác biết mình đi nhanh chậm hay nghiêng ngã thế nào liền tự động điều chỉnh thì dáng đi rất tự nhiên thanh thản mà vẫn rất tề chỉnh đường hoàng. Còn người thiếu chánh niệm tỉnh giác thì dáng đi biểu hiện sự bất cẩn, thô tháo.


Thường người ta làm theo bản năng hay quán tính chứ không làm trong chánh niệm tỉnh giác, trọn vẹn biết mình nên rất khó sửa sai. Thí dụ nhờ sáng suốt biết mình thấy được mình đang đi hấp tấp liền tự động đi thong thả lại, đó là sự điều chỉnh rất tự nhiên. Nhưng nếu thiếu chánh niệm tỉnh giác thì đi hấp tấp lâu ngày thành thói quen. Thói quen nhiều mà chánh niệm tỉnh giác kém thì dù có biết bằng lý trí cũng khó sửa sai được. Khi nào thực sự nhận biết được sự sinh diệt, sự lợi hạinhân quả của cái sai ấy mới có thể vượt qua được.


____________________

 


THẤY 


Hỏi: 

Thưa Thầy, làm thế nào con có thể thực tập thấy pháp như nó đang là tức trong thấy chỉ thấy trong nghe chỉ nghe?


Trả lời:

- Cái thấy nghe đầu tiên một cách tự nhiên không dụng tâm, không cố ý, chính là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe. Sau đó lý trí của bản ngã thêm vô khái niệm đẹp xấu, ưa ghét, lấy bỏ v.v... mới mất đi sự thấy biết trong sáng ban đầu. Nhưng nếu có chánh niệm tỉnh giác thì dù thêm vô khái niệm cũng vẫn thấy được đó chỉ là khái niệm, tâm thương ghét có khởi cũng đều thấy được, không mê chấp trong đó thì cũng gọi là trong thấy chỉ thấy, trong nghe chỉ nghe…


Nhiều người muốn định tâm hoặc cố giữ tâm không - không suy nghĩ gì cả - để thấy pháp đang là, nhưng như vậy chưa thật sự trong thấy chỉ thấy trong nghe chỉ nghe, vì lúc đó cố giữ cho tâm yên, mà cố giữ tức đã có cố ý, có dụng tâm rồi nên không thấy pháp như thị. Trong thấy chỉ thấy trong nghe chỉ nghe khi tâm tự nhiên không có dụng ý của bản ngã – không có cái “ta thấy”, “ta nghe” trong đó.


____________________

 


Hỏi: 

Theo các nhà tâm lý học, chỉ trong một vài phút đầu tiên quan sát một người nào đó, ta có thể có những nhận xét khá đúng về người đó, cũng như có thiện cảm hay ác cảm. Vậy làm thế nào để có thể thấy người đó như người đó là? Con cám ơn Thầy.


Trả lời:

- Vài phút thì quá lâu. Trong tiến trình tâm của cái thấy cái nghe ban đầu chỉ cần 17 sát-na thôi là đã đủ để nhận ra người đó khi chưa qua tiến trình khái niệm hoá, tức chỉ một phần triệu triệu của giây chứ không phải là vài phút. Để thấy người đó như người đó là, thì phải nhìn với cái nhìn tự nhiên vô tâm tức đừng suy nghĩ phán đoánlung tung, chỉ thấy một cách khách quan trung thực chứ không xen vào phê phán, nhận định thế này thế kia gì cả. Chính tư tưởng, quan niệm, kiến thức xen vào làm cho không thấy được người đó như người đó là.


Nhìn tự nhiên, không cố ý dụng tâm mới thấy trung thực, còn nhìn có hữu ý thì sinh ra chủ quan không chính xác, thậm chí đôi khi còn nhìn qua tà kiếntham ái nữa. Tà kiếnnhận thức người đó qua quan niệm có sẵn, chứ không thấy người đó đúng như người đó đang là.


____________________

 


Hỏi: 

Thưa Thầy, thấy thực tại cũng là tánh biết là tâm chói sáng phải không thưa Thầy?


Trả lời:

- Đúng, thấy thực tại là Tánh biết và Tánh biết chính là Tâm Chói Sáng (Pabhassara Citta). Khi Tướng biết thanh tịnh hay tri kiến thanh tịnh thì tương thông với Tánh biết, vì Tướng biết vốn là tướng dụng của Tánh biết. Nhưng bởi vì bên cạnh Tướng biết còn một yếu tố đi kèm đó là Vô minh. Do Vô minh không biết sự thật nên khởi tâm muốn biết, và sinh ra tâm ưa, ghét, lấy, bỏ… đó là Ái dục.


Cái “Ta” muốn biết và muốn được chiếm dụng Tướng biết, biến mắt tai mũi lưỡi thân ý thành công cụ thu thập, tích luỹ sở tri, sở đắc. Vì vậy, Tướng biết bị bản ngã vô minh ái dục thúc đẩy đi tìm kiếm, khám phá… nhưng nhờ khám phá mà thấy ra sự thật, càng thấy ra sự thật vô minh ái dục càng giảm cho đến khi tri kiến thanh tịnh, chấm dứt hành trình tìm kiếm để trở về với Tánh biết chói sáng, vô ngã, đó chính là Giác Ngộ.


____________________

 


TƯỞNG


Hỏi: 

Thưa Thầy trong Kinh Vô Thường có dạy do tu tập làm cho sung mãn vô thường tưởng v.v... mà tất cả vô minh được đoạn tận. Kính thưa Thầy, vô thường tưởng trong câu kinh này là quán trên pháp chế định hay chân đế? Kính xin Thầy giảng, con cảm ơn Thầy!


Trả lời:

- "Tưởng" có rất nhiều phương diện, mỗi phương diện có cái dụng của nó, không phải "tưởng" nào cũng xấu. Vọng tưởng như dục tưởng, sân tưởng, hại tưởng v.v... mới xấu. Còn tưởng trong xúc - thọ - tưởng - tư - nhất tâm - mạng căn - tác ý là những yếu tố nhất định phải có trong tất cả tâm, kể cả tâm siêu thế, gọi là biến hành tâm sởnếu không có tưởng thì không thể nhận thức được gì cả, nên tưởng vẫn có vai trò quan trọng và tất yếu của nó.


Tưởng nào xuất phát từ sự kiện thật, không do ảo tưởng hay vọng tưởng là tưởng đúng tốt, như tưởng ly dục, tưởng vô sân, tưởng vô hại, tưởng bất tịnh, tưởng sự chết, các tưởng sắc hoặc vô sắc trong thiền định v.v… Trong sinh hoạt hàng ngày, tưởng đóng vai trò rất quan trọng, vì hầu như nếu không có tưởng chúng ta sẽ rất lúng túng, vụng về. Thí dụ như khi lái xe vào một khu vực mới sẽ rất lúng túng trong khi người ở trong vùng sẽ lái rất dễ dàng vì tưởng giúp họ thấy trước những đoạn đường sẽ đi qua. Có nhiều Tôn giáo, nhiều Tông phái Phật giáo phát huy tưởng trong pháp môn tu tập của họ để giúp tâm hướng thượng.


Có 3 loại tưởng:


• Hiện tưởng là nhận biết đối tượng hiện tại như nó đang biểu hiện qua trực giác.


• Hồi tưởng là nhớ lại quá khứ để nhận biết đối tượng hiện tại qua tiến trình khái niệm hoá của ý thức tiếp trợ.


• Tưởng tượng là dự phóng về tương lai qua tiến trình xử lý của ý thức chủ quan.


Trong tưởng vẫn có tưởng chân đếtục đế. Tưởng trực tiếp qua trực giácchân đế, tưởng gián tiếp qua khái niệm là tục đế. Tưởng đi đôi với trí tuệ vẫn trung thực. Như ban đêm dù cúp điện không thấy bậc cấp lên lầu nhưng người đi quen vẫn nhờ tưởng mà đi được. Cái tưởng này xuất hiện tự nhiên không phải cố gắng gì cả vẫn biết được các bậc cấp để đi. Vậy tưởng sử dụng đúng tính vị của nó, không hại gì cả thì vẫn rất tốt.


____________________

 


CHÁNH TƯ DUY


Hỏi: 

Thưa thầy nểu mình gặp người quá tham lam hay yêu cầu, muốn chiếm đoạt mà mình không đáp ứng thì họ nổi sân nói xấu, làm hại mình thì phải chánh tư duy thế nào ạ?


Trả lời:

- Một là con nghĩ mình may mắn được gặp người như vậy giúp mình thận trọng, tinh tế, nhẫn nại, khôn ngoan, tỉnh giác… hơn. Có va chạm, có đối phó mới phát huy trí tuệđạo đức, đúng là “trong hoạ có phúc”, không có điều gì đến với mình mà không có lợi nếu mình biết học ra điều đúng tốt, do đó cần phải cám ơn người đó mới được.


Hai là con nghĩ rằng “gần mực thì đen, gần đèn thì sáng” nên tốt nhất là mình nên tránh xa người xấu này. Trong Kinh Hạnh Phúc đức Phật cũng dạy “nên lánh xa kẻ ác, thân cận người hiền” do đó nếu thấy người xấu này không có dấu hiệu gì phục thiện thì nên xa lánh để khỏi gây hậu hoạ về sau.

 

 

____________________

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24 Tháng Sáu 2020(Xem: 8060)
22 Tháng Sáu 2020(Xem: 9438)
20 Tháng Sáu 2020(Xem: 6728)
07 Tháng Sáu 2020(Xem: 7246)
03 Tháng Sáu 2020(Xem: 7404)
02 Tháng Sáu 2020(Xem: 6305)
31 Tháng Năm 2020(Xem: 6507)
30 Tháng Năm 2020(Xem: 6761)
28 Tháng Năm 2020(Xem: 7669)
24 Tháng Năm 2020(Xem: 6315)
19 Tháng Năm 2020(Xem: 7714)
15 Tháng Năm 2020(Xem: 6871)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 6585)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 5976)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 9179)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1209615)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 9630)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 7672)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 8112)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 8552)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 5761)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 6186)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 5375)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 6100)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 5430)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 6684)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 4650)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 5275)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 5563)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 5748)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 6630)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 5832)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 7491)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 9823)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 11301)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 10643)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 10399)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 8759)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 10801)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 16313)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 8494)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 8283)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 10718)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 11977)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng