07) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật - Tôn Giả Phú Lâu Na (Purna - Punna)

23 Tháng Giêng 201711:59 SA(Xem: 2399)
07) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật - Tôn Giả Phú Lâu Na (Purna - Punna)

 MuoiViDeTu_A


07) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật

Tôn Giả Phú Lâu Na (Purna - Punna)

Truyện Thơ Tâm Minh Ngô Tằng Giao (5-2012)

 

-----------------------------

 

 

Từ Đoạn 1 Đến Đoạn 11 (Câu 1 - 404)

 

(01) - Cắt Bỏ Ràng Buộc Gia Đình (Câu 1 - 16)

(02) - Được Phật Thọ Ký (Câu 17 - 46)

(03) - Lời Khuyên Chân Thành (Câu 47 - 88)

(04) - Muốn Phật Pháp Được Truyền Bá Khắp Nhân Gian (Câu 89 - 118)

(05) - Thái Độ Khi Hành Hóa (Câu 119 - 150)

(06) - Đâu Cũng Là Nhà (Câu 151 - 168)

(07) - Phương Pháp Giáo Hóa (Câu 169 - 212)

(08) - Nói Pháp Cho Vua Tần Bà Sa La (Câu 213 - 252)

(09) - Tinh Thần Giáo Hóa (Câu 253 - 308)

(10) - Công Việc Giáo Hóa Ở Du Lô Na (Câu 309 - 352)

(11) - Không Đồng Ý Với Trưởng Lão Đại Ca Diếp (Câu 353 - 404)

 

-------------------------------------------------

 

 

07) Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Đức Phật

Tôn Giả Phú Lâu Na (Purna - Punna)

 

image001_AHÌNH_1

 

(1) CẮT BỎ RÀNG BUỘC GIA ĐÌNH

 

1.Xưa tôn giả Phú Lâu Na

Gia đình tăm tiếng, mẹ cha cưng chiều

Tràn đầy hạnh phúc, thương yêu

Nhưng vì ý thức sớm điều tối cao

Phải tìm ra tài sản nào

Thật là vĩnh cửu, không bao giờ tàn

Đó là chân lý đạo vàng

Nên nguyền cắt đứt buộc ràng thế gian

Quy y Phật, nhập Tăng đoàn

10.Hoằng dương Phật pháp quyết tâm trọn đời

Cho nên chỉ ít lâu thôi

A La Hán chứng quả rồi. Lành thay!

Diệt trừ phiền não hết ngay

Thoát ly sinh tử, lại đầy tài năng

Dễ dàng vận dụng thần thông

Để đi hành hóa thong dong khắp vùng.

 

image002_AHÌNH_2

 

(2) ĐƯỢC PHẬT THỌ

 

17.Một lần Phật giảng pháp xong

Nghe rồi tôn giả vô cùng cảm thông

Tới trước Phật trải nỗi lòng

20.Sau khi đảnh lễ, không dùng lời chi

Cúi đầu không phát biểu

Hai tay vỗ ngực, hướng về Thế Tôn.

Thế Tôn hiểu ý dạy luôn:

“Phú Lâu Na quả vô ngần công phu

Luôn tinh tấn trong đường tu

Hoằng dương chánh pháp rất ư nhiệt tình

Biện tài thuyết pháp đạt thành

Thầy là bậc nhất, rạng danh đứng đầu!

Trải vô lượng kiếp về sau

30.Thầy sẽ thành Phật. Đạo màu linh thay

Hiệu là Pháp Minh Như Lai

Thành Phật ngay thế giới này vẻ vang!”

Nghe lời thọ ký rỡ ràng

Thấy điều Phật dự báo tương lai mình

Khiến thầy cảm kích thật tình

Sâu xa xúc động, long lanh lệ trào.

Phật nhìn đại chúng phía sau

Dạy thêm rằng: “Đã từ bao kiếp rồi

 

image003_AHÌNH_3

 

Thầy Phú Lâu Na là người

40.Tuyên dương chánh pháp chẳng ai sánh cùng

Mong sao đại chúng gắng công

Tự mình tiến bộ theo gương của thầy,

Vãng sinh hãy nguyện sau này

Được về quốc độ tràn đầy an vui

Của Phật Pháp Minh Như Lai

Một nơi cực lạc bao người cầu mong!”

 

 

(3) LỜI KHUYÊN CHÂN THÀNH

 

47.Uy danh Phật cùng chư Tăng

Ngày càng tỏa rộng khắp trong các vùng

Khiến cho nhiều vị quốc vương

50.Trong lòng cảm hóa xin cùng quy y.

Nhiều vua sau đó tức thì

Khuyên người phạm tội nặng nề khắp nơi:

“Dù cho tội nặng tày trời

Nếu quy y Phật sống đời xuất gia

Lo tu hành thật thiết tha

Theo chân Tăng chúng để mà tu thân

Thời vua xá miễn tội luôn

Dù cho tội nặng muôn phần trước đây!”

Từ bi tâm Phật lâu nay

60.Như là biển cả chứa đầy nước sông

Trăm nguồn đổ tới mênh mông

Thấy người đau khổ Phật không nỡ đành

Mở lòng cứu độ chúng sinh

Tội nhân được phép trở thành thầy tu.

* Tăng đoàn từ đó khác xưa

Nhiều phần tử xấu được đưa lẫn vào

Gây nhiều tai tiếng biết bao

Tu hành nghiêm túc có nào thiết tha

Khiến cho thầy Phú Lâu Na

70.Phải dùng lời thẳng thắn mà nhủ khuyên:

“Chúng ta chớ có được quyền

Giới điều Phật dạy đừng nên phạm vào!

Cái điều tối kỵ đứng đầu

Lòng tin Phật pháp từ lâu vững vàng

Mọi người tin tưởng đạo vàng

Nhớ đừng làm mất dễ dàng uổng đi!

Thế Tôn thời rất từ bi

Muốn ta sám hối diệt đi tội tình

Dù làm lỗi, nếu sửa mình

80.Sẽ thành trong sạch, sẽ thành người ngay!

Mong huynh đệ kể từ nay

Phát tâm tu học hàng ngày cho chuyên

Chúng ta quyết chí vững bền

Luôn theo giáo huấn mà đem thực hành!”

Phật nghe, khen ngợi nhiệt tình

Cho rằng tôn giả mãi thành công thôi:

“Biết khuyên bảo, khai hóa người

Giảng sư tài giỏi nhất nơi tăng đoàn!”

 

 

(4) MUỐN PHẬT PHÁP ĐƯỢC TRUYỀN BÁ KHẮP NHÂN GIAN

 

89.Là người cẩn trọng, thâm trầm

90.Nhưng đi hoằng pháp thầy luôn nhiệt tình

Không lo đến cá nhân mình

Mặc cho lợi hại miễn thành công thôi.

Phú Lâu Na đi khắp nơi

Bồ đề hạt giống thầy thời rắc gieo,

Trên đường hành hóa một chiều

Thầy gặp một số Tỳ kheo tu hành

Ẩn cư trong chốn rừng xanh

Nơi đây tịch mịch, xung quanh vắng người

Nhiệt tâm họ nguội lạnh rồi

100.Chúng sinh hoá độ thấy thời khó thay

Họ lui vào ở rừng này.

Phú Lâu Na đến chắp tay thưa rằng:

 

image004_AHÌNH_4

 

“Nếu Phật pháp dễ hoằng dương

Nếu mà hóa độ dễ dàng chúng sinh

Thời đâu cần kẻ tu hành,

Vì đời tăm tối u minh dãi dầu

Xấu xa, tội lỗi, khổ đau

Ta nên tinh tấn dài lâu giúp người

Chớ nên thối chí buông lơi

110.Nhớ rằng trách nhiệm của người xuất gia

Là đem chánh pháp trải ra

Giúp nhân gian khỏi xót xa muộn sầu!”

Nhiệt tâm tôn giả dạt dào

Chân tình lời nói đượm bao lòng từ

Các Tỳ kheo đang ẩn cư

Nghe xong xúc động tâm tư vô cùng

Họ bèn hoan hỉ lìa rừng

Theo thầy hăng hái lên đường bôn ba.

 

 

(5) THÁI ĐỘ KHI HÀNH HÓA

 

119.Bản thân thầy Phú Lâu Na

120.Mang theo bình bát để mà xin ăn

Vân du hành đạo nhọc nhằn

Thiên sơn vạn thủy bước chân chẳng ngừng

Bao người cảm hóa vô cùng

Xin theo Phật pháp rất đông mỗi ngày.

Việc hoằng pháp thành công này

Khiến Tỳ kheo khác muốn thầy giúp cho

Để mà học điều hay ho,

Khiêm cung thầy nói nguyên do của mình:

“Sự nghiệp hóa độ đạt thành

130.Những gì cảm hóa chúng sinh ở đời

Là do Đức Phật mà thôi

Cùng bao giáo pháp của Ngài bấy lâu,

Trước khi hành hóa nơi đâu

Tôi thầm cầu Thế Tôn mau hộ trì!”

Mọi người lại hỏi: “Vậy thì

Thấy thầy làm việc không hề nghỉ ngơi

Uống ăn kham khổ quá trời

Làm sao đủ sức độ đời được đây?”

Phú Lâu Na trả lời ngay:

140.“Mỗi lần hành hóa xong quay trở về

Tôi ngồi hầu Phật và nghe

Những lời dạy bảo muôn bề quý thay

Chính cam lồ pháp vị này

Là nguồn bổ dưỡng tràn đầy cho tôi,

 

image005_AHÌNH_5

 

Vầng dương trí tuệ của Ngài

Là người bảo vệ tuyệt vời mãi thôi

Tâm Ngài sống động trong tôi

Tôi nào cảm thấy cuộc đời khổ đâu!”

Nghe xong đại chúng cúi đầu

150.Chắp tay tán thán trước sau hết lời.

 

 

(6) ĐÂU CŨNG LÀ NHÀ

 

151.Trên đường hành hóa khắp nơi

Phú Lâu Na mãi sống đời nổi trôi

Thầy chu du tựa mây trời

Khi theo đại lộ, lúc ngồi công viên

Vượt rừng, băng núi liên miên

Bước chân vô định khắp triền non xa,

Dừng đâu nơi đó là nhà

Coi người thân thích chính là chúng sinh,

Không cần tiền bạc riêng mình

160.Trừ ba chiếc áo, một bình bát thôi

Mang theo tọa cụ để ngồi

Hoàn toàn buông xả, thảnh thơi cõi lòng!

Đôi khi vận động gia công

Cất xây tịnh xá, giảng đường một nơi

 

image006_AHÌNH_6

 

Nhưng khi hoàn tất xong xuôi

Thỉnh người tài đức đến nơi trụ trì

Còn thầy lại cất bước đi

Tiếp đường hành hóa rất chi miệt mài.

 

 

(7) PHƯƠNG PHÁP GIÁO HÓA

 

169.Phú Lâu Nabiệt tài

170.Khi thầy nói Pháp không ai sánh cùng,

Bao phương pháp Đức Phật dùng

Tùy căn cơ để dạy từng cá nhân

Thầy đều ghi nhớ, thấm nhuần

Rồi đem xử dụng tuyệt luân vô cùng

Bao phương tiện thầy mang dùng

Tùy cơ nói pháp, tiếng lừng vang xa:

- “Bệnh trong cơ thể người ta

Thời y sĩ chữa thật là dễ thay,

Bệnh tâm lý thời bó tay

180.Phải cần phương tiện Phật hay dạy người

Đó là giáo pháp tuyệt vời

‘Giới, Định, Tuệ’ học bao đời khắc ghi

Chữa tâm bệnh ‘Tham, Sân, Si’

Tâm dơ bẩn quét sạch đi kỹ càng!”

Rồi thầy dạy các vị quan:

- “Gặp người phạm tội dễ dàng trị ngay

Nhưng ngăn ngừa tội mới hay

Ngăn người phạm tội khó thay vô vàn

Nếu theo giáo pháp đạo vàng

190.‘Năm Điều Răn Cấm’ ta mang thực hành

Rồi theo đủ ‘Mười Điều Lành’

Chẳng còn ai phạm tội tình nữa đâu!”

Thầy khuyên dân phải cùng nhau:

- “Tin vào giáo pháp đạo màu Thế Tôn

Phụng sự Tam Bảo luôn luôn

Hết lòng cung kính Sa Môn thuận thành!

Với người bệnh hoạn xung quanh

Tận tâm săn sóc ngọn ngành khổ đau!

Việc chi công ích dài lâu

200.Hết lòng ủng hộ trước sau nhiệt tình!

Với cha mẹ trong gia đình

Trọn niềm hiếu thuận, chân thành yêu thương!

Với người hàng xóm lân bang

Nêu cao điều tốt. Xấu thường bỏ đi!

Với loài vật nhớ khắc ghi

Không nên giết hại, chớ hề sát sinh!

Đó là ruộng phước tốt lành

Dưỡng nuôi huệ mạng của mình. Chớ quên!”

Chính dùng phương pháp kể trên

210.Đem ra giáo hóa khắp miền gần xa

Nhờ tài thầy Phú Lâu Na

Người đời tiếp nhận, thiết tha hành trì.

 

 

(8) NÓI PHÁP CHO VUA TẦN BÀ SA LA

 

213.Phú Lâu Na một ngày kia

Thần thông vận dụng, thầy đi thẳng vào

Trong nhà ngục, nói pháp màu

Cho nhà vua nọ khổ sầu xót xa

 

image007_AHÌNH_7

 

Đó là Tần Bà Sa La

Nhà vua nước Ma Kiệt Đà đấy thôi.

Trong hàng vua chúa đương thời

220.Vua quy y Phật là người đầu tiên

Giờ đây vua bị lụy phiền

Bị con độc ác bắt đem giam cầm

A Xà Thế, con bất nhân

Giam cha, bỏ đói cho dần chết đi

Để lên kế vị ngôi kia.

Phú Lâu Na giảng vua nghe đạo màu:

“Tu hành quan trọng hàng đầu

Tiêu trừ nghiệp báo phải mau đạt thành

Để mà giải thoát thân mình,

230.Chốn này tù ngục quả tình bủa vây

Tự do bị mất trong đây

Thật ra chính kẻ ở ngay bên ngoài

Thoát đâu trói buộc cuộc đời

Bị tù bởi sắc đẹp rồi lợi danh

Bởi tiền bạc, của hôi tanh

Tham lam, thù hận vây quanh hàng ngày,

Nói chung cõi ta bà này

Là tù vĩ đại lâu nay giam người!

 

image008_AHÌNH_8

 

Sợ chi cái chết tới nơi

240.Điều cần phải sợ: Chết rồi đi đâu?

Có về cảnh giới nhiệm màu?

Có về cực lạc từ lâu ước thầm?

Đại vương hãy cố nhất tâm

A Di Đà Phật niệm luôn lúc này

Nguyện về quốc độ của Ngài

An vui, giải thoát sau ngày vãng sinh!”

Nghe lời giáo hóa tận tình

Trong tù vua thấy tâm mình sáng ra

vua Tần Bà Sa La

250.Theo lời thầy Phú Lâu Na thực hành

Vâng lời Phật dạy tâm thành

Thời gian sau đó an lành vãng sinh.

 

 

(9) TINH THẦN GIÁO HÓA

 

253.Phú Lâu Na thật nhiệt tình

Thầy luôn thuyết pháp độ sinh khắp vùng

Dù người cung kính hay không

Chẳng nề gian khổ, chẳng mong dễ dàng

Nơi nào hóa độ khó khăn

Thầy càng phấn chí quyết tâm tiến hành

Mong truyền Phật pháp thật nhanh

260.Gieo hương giải thoát an lành khắp nơi.

An cư năm nọ xong xuôi

Thầy vào bạch Phật ngỏ lời xin đi

Tới hành hóa tại nước kia

Du Lô Na đó rất chi hiểm nghèo

Tính tình dân chúng phần nhiều

Dữ hung, lỗ mãng bao nhiêu đời rồi

Ham gây bạo động mãi thôi.

Ngại ngần Đức Phật thốt lời hỏi ngay:

- “Nếu khi thầy tới chốn này

270.Người ta mắng chửi thời thầy tính sao?”

Thầy thưa: “Chửi bới thế nào

Người ta còn tốt chứ đâu bạo tàn

Chửi thôi, chưa đánh dã man

Chưa dùng gậy gộc hại thân thể mình!”

- “Nếu người ta lại cố tình

Vừa dùng gạch đá đứng quanh ném vào

Rồi dùng gậy đánh thì sao?”

Phú Lâu Na đứng cúi đầu khẽ thưa:

- “Họ còn có chút lòng từ

280.Chưa dùng dao kiếm kể như tốt rồi

Con còn toàn vẹn thân người

Không thương tích nặng, thấy thời còn may!”

Phật nghe xong hỏi thêm ngay:

- “Nếu mà họ lại ra tay lần này

Dùng dao, dùng kiếm đâm thầy

Gây ra thương tích dẫy đầy thời sao?”

Thầy thưa: “Chẳng đến nỗi nào

Họ còn nhân tính có đâu tuyệt tình

Còn chưa sát hại sinh linh

290.Con dù thương tích đầy mình đớn đau

Nhưng còn sống, có chết đâu

Còn cơ truyền bá đạo màu giúp dân!”

- “Nếu mà họ quá bất nhân

Ra tay giết hại tấm thân của thầy

Thời thầy suy nghĩ sao đây

liều mạng tới chốn này nữa không?”

 

image009_AHÌNH_9

 

- “Thưa rằng con đã quyết lòng

Dù cho bị giết cũng không ngại ngần

Con cám ơn họ muôn phần

300.Khi mà họ giết cái thân sắc này

Tức là họ đã ra tay

Giúp con giải thoát vào ngay Niết Bàn!”

Phật nghe khen ngợi vô vàn

Khen thầy nhẫn nhục khó khăn chẳng nề

Quyết tâm, quyết chí, vẹn thề

Tự thân ‘tâm cảnh’ không hề đảo chao

Luôn luôn tĩnh lặng biết bao

Tinh thần giáo hóa ai nào sánh ngang.

 

 

(10) CÔNG VIỆC GIÁO HÓA Ở DU LÔ NA

 

309.Du Lô Na khắp xóm làng

310.Phần nhiều săn bắn chẳng màng nghe chi

Sống như tiền sử trước kia

Hoàn toàn lạc hậu, dễ gì độ sinh

“Không văn hóa, thiếu văn minh

Họ nào nghe hiểu lời mình nói ra!”

Nhủ lòng, thầy Phú Lâu Na

Quyết tâm dấn bước thật là hăng say

 

image010_AHÌNH_10

 

Đóng vai người lạ tới đây

Không cho họ biết rõ thầy là ai.

Đầu tiên học tiếng nước này

320.Để mà tiếp xúc được ngay dân làng

Chưa cần truyền bá đạo vàng

Chỉ cần giúp họ việc hàng ngày thôi

Để dần cải thiện cuộc đời

Nếp sinh hoạtlỗi thời bỏ đi.

Đóng vai y sĩ giỏi nghề

Suốt ngày thầy chỉ lo về thuốc thang

Mát tay chữa bệnh giỏi giang

Giúp người miễn phí, không màng thân quen

Chăm lo dân khắp trong miền

330.Tận tâm săn sóc tạo nên cảm tình.

Dạy thêm trồng trọt cho rành

Khiến hoa màu cũng đạt thành thật nhanh,

Lại còn đảm trách học hành

Đóng vai thầy giáo ở quanh khắp vùng

Dạy dân chữ nghĩa cho thông

Dạy dân lý lẽ đúng trong cuộc đời.

Khi mà dân chúng khá rồi

Cao sâu giáo lý thầy thời dạy thêm.

Dần dà lắm kẻ thân quen

340.Được thầy giáo hóa trở nên tâm thành

 

image011_AHÌNH_11

 

Nhiều người ngộ đạo rất nhanh

Quy y Tam Bảo quả tình đông thay,

Tính ra tại tiểu quốc này

Thầy từng thu nhận nơi đây lắm người

Năm trăm đệ tử giỏi tài

Đồng thời kiến tạo năm mươi ngôi chùa.

Phật từng dạy các giảng sư

Có mười đức tính kể như hàng đầu

Phải luôn thực hiện dài lâu

350.Phần tôn giả thuộc trước sau nằm lòng

Thầy thi hành tạo ích chung

Dù cho nghịch cảnh cũng không ngại ngần.

 

 

(11) KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI TRƯỞNG LÃO ĐẠI CA DIẾP

 

353.Tới ngày Phật nhập Niết Bàn

Thời tôn giả chẳng được gần một bên

Phương xa thầy chợt nghe tin

Đang đi hành hóa thầy liền quay lui

Về thọ tang mong kịp thời

Dẫn theo đệ tử ít người cùng đi

Nhưng về thời muộn còn chi

360.Kim thân Đức Phật trà tì đã xong

Thầy buồn, đau xót trong lòng

Tiếc không về kịp để cùng thọ tang.

Được hay mọi người họp bàn

Tỳ kheo đông tới năm trăm tụ về

Tại Kỳ Xà Quật núi kia

Thầy Đại Ca Diếp chủ trì nơi đây

Để cùng kết tập lại ngay

Những ‘Kinh’, ‘Luật’ Phật dạy ngày tháng qua

Nên tôn giả Phú Lâu Na

370.Vội vàng tới đó để mà họp chung.

Điều nào kết tập đã xong

Thời tôn giả ngỏ ý đồng thuận thôi

Riêng phần giới luật cấm người

“Tám Điều Ăn Uống” cấm nơi tu hành

Thời tôn giả không đồng tình

Cho rằng điều cấm tạo thành khó khăn:

“Gây bất tiện cho Tăng đoàn

Có thời Phật cũng không ngăn cấm rồi

Cũng từng cho phép đấy thôi

380.Nay mà cấm đoán trái lời Thế Tôn!”

Cuộc tranh luận xảy ra luôn

Mọi người bàn cãi vô cùng xôn xao

Chẳng tìm ra biện pháp nào

Để mà giải quyết cho sao hài hòa

 

image012_AHÌNH_12

 

Nên tôn giả Phú Lâu Na

Sau cùng nhượng bộ thông qua việc này

Nói ra ý kiến riêng thầy:

“Từ nay tôi chỉ theo ngay ý mình

Đúng lời Phật dạy tuân hành

390.Còn riêng phần quý sư huynh xin tùy!”

Nói xong thầy lại ra đi

Lên đường hành hóa hướng về nẻo xa.

* Về sau thầy Phú Lâu Na

Lúc nào nhập diệt khó mà biết thay,

Tại đâu cũng chẳng ai hay

Khó mà khảo chứng được ngay rõ ràng.

Người ta chỉ biết được rằng

Sau này thầy tiếp tục hoằng hóa thôi

Nhiệt tình đi khắp muôn nơi

400.Rắc gieo đạo lý giúp người thăng hoa.

Tỳ kheo khắp chốn gần xa

Tôn xưng thầy Phú Lâu Na tuyệt vời

Giảng sư số một giỏi tài

404.Trong giáo đoàn của Như Lai bấy giờ.

 

-----------------------------

 

THAM KHẢO:

"Mười Vị Đệ Tử Lớn Của Phật"

Nguyên Tác Hán Văn: Tinh Vân Pháp Sư

Dịch: Hạnh Cơ - Hiệu Đính: Tịnh Kiên

 

TRANH VẼ:

“Thập Đại Đệ Tử Phật Thích Ca”

Lời: Thái Thuận - Tranh: Trường Quán

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16 Tháng Giêng 2020(Xem: 687)
05 Tháng Giêng 2020(Xem: 809)
02 Tháng Giêng 2020(Xem: 733)
23 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 682)
12 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 728)
11 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 679)
10 Tháng Mười Hai 2019(Xem: 630)
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 47)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lậy lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 206)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 162)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
09 Tháng Ba 202010:54 CH(Xem: 215)
“Khi hai người đang giận nhau thì trái tim của họ ở rất xa nhau. Trong thâm tâm họ cảm thấy có một khoảng cách rất lớn giữa họ. Vì thế muốn nói cho nhau nghe thì họ phải dùng hết sức bình sanh để nói thật to. Sự giận dữ càng mãnh liệt thì khoảng cách càng lớn, nên họ càng phải nói to hơn để tiếng nói của họ có thể khỏa lấp
17 Tháng Giêng 20207:43 CH(Xem: 857304)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, Mua vui cũng được một vài trống canh.
07 Tháng Giêng 202012:43 CH(Xem: 503)
"Một lời dối trá nếu được lặp đi lặp lại đủ mức thì nó sẽ trở thành sự thật" là nguyên tắc tuyên truyền của Joseph Goebbels, một bộ trưởng tuyên truyền của Phát xít Đức. Các nhà tâm lý học gọi đây là 'ảo tưởng về sự thật' và dưới đây là cách phổ biến mà người ta thường thử nghiệm điều này: Những người tham gia được yêu cầu đánh giá
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 704)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
24 Tháng Mười Một 20199:00 SA(Xem: 2371)
Nhân vào ngày Lễ Tạ Ơn. Chúng ta cảm tạ vô vàn thành tâm. Những lời cầu nguyện quanh năm, Tạ ơn gia quyến muôn phần yêu thương, Tạ ơn bạn quý muôn phương. Dù là cố cựu hay dường mới quen, Tạ ơn tia sáng êm đềm. Vầng dương sưởi ấm áp thêm tháng ngày,
24 Tháng Chín 201911:37 CH(Xem: 745)
Lời nói đôi khi có những tác dụng không thể lường trước. Có những lời nói có thể đem lại an vui hạnh phúc đến cho mọi người. Có những lời nói có thể đem lại những sự ly tán, tan nát hạnh phúc của các người khác, đôi khi đổ vỡ hạnh phúc gia đình của chính người nói. Có những lời nói, làm cho người nghe, mỉm cười tươi tắn, vui vẻ khỏe khoắn.
22 Tháng Bảy 201910:19 CH(Xem: 917)
8h sáng một buổi sáng mùa hè nắng gắt tháng 6 tại Hà Nội, một chuyến xe hàng nhét chật những thuốc men và thiết bị y tế đậu lại trước văn phòng của một tổ chức thiện nguyện ở Hà Nội. Rồi từ đây, các thiết bị y tế và thuốc men sẽ đi cùng bác sỹ Tadashi Hattori đến nhiều miền quê rất nghèo của Việt Nam.
18 Tháng Bảy 201911:07 CH(Xem: 791)
Đài truyền hình CNN trong Tháng Sáu loan tin, năm 2017, tỉ lệ tự tử ở lứa tuổi giữa 15 và 19 là 11.8/100,000 trong năm. Với lứa tuổi từ 20 đến 24, tỉ lệ là 17/100,000. Trong khoảng bốn tháng từ Tháng Mười Hai, 2018, tới Tháng Ba, 2019, theo ghi nhận của cơ quan cảnh sát miền Nam California, có 17 trường hợp thanh thiếu niên đã chết
17 Tháng Bảy 20198:41 CH(Xem: 1284)
Kyle Huỳnh, 15 tuổi, học lớp 10 tại trung học Bolsa Grande, treo cổ tự tử tại nhà ngày 29 Tháng Mười Một gây xúc động mạnh nơi bạn học, đau buồn nơi gia đình, hoang mang nơi cộng đồng; và trên hết, để lại quá nhiều câu hỏi cho bất cứ bậc phụ huynh nào có con đang bước vào tuổi trưởng thành. Nguyên nhân cái chết thương tâm của Kyle
30 Tháng Sáu 20194:12 CH(Xem: 1571)
Rừng Thu (Autumn Forest) - 50 bài thơ chuyển ngữ Anh Việt. Xuất bản June 2019 - Tác phẩm mới của nhà thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
11 Tháng Sáu 20199:53 CH(Xem: 829)
Trời mang sức mạnh núi này, Mang hùng vĩ của thân cây trên đồi, Hè mang hơi ấm mặt trời, Và bình lặng của biển khơi khắp miền, Mang hồn quảng đại thiên nhiên, Vòng tay an lạc của đêm lặng lờ, Mang thông thái của tuổi già, Tiềm năng chim phượng bay xa vô ngần,
04 Tháng Sáu 201911:04 SA(Xem: 1348)
1. Quy tắc đầu tiên: "Bất cứ người nào bạn gặp cũng đúng là người mà bạn cần gặp cả." Điều này có nghĩa rằng không ai xuất hiện trong cuộc đời chúng ta một cách tình cờ cả. Mỗi người xung quanh chúng ta, bất cứ ai chúng ta giao lưu, đều đại diện cho một điều gì đó, có thể là để dạy chúng ta điều gì đó hoặc giúp chúng ta cải thiện tình hình hiện tại.
03 Tháng Sáu 201911:47 SA(Xem: 2255)
Trong một lần bình luận của mình, Glenn Beck đã từng nói rằng: Một người bình thường muốn chứng minh bản thân bình thường là điều hết sức khó khăn. Có lẽ chỉ có người không muốn chứng minh điều gì hết, mới có thể được gọi là một người bình thường. Về sau, rất nhiều người đã để lại lời bình luận của riêng họ
02 Tháng Sáu 20199:08 CH(Xem: 1138)
Phóng viên nổi tiếng Sydney Harries và một người bạn dừng chân mua báo ở một quầy bán báo, người bạn mua xong rất lịch sự nói lời "Cám ơn!" nhưng người chủ quầy báo thì ngược lại, mặt lạnh như tiền, một tiếng cũng không thèm mở miệng. Hai người rời quầy báo tiếp tục đi về phía trước, Sydney Harries hỏi:
23 Tháng Năm 20199:43 SA(Xem: 1511)
Tiền kiếp – có hay không? Miêu tả 2500 trường hợp trẻ em thuộc dữ liệu của trường Đại học Virginia (Hoa Kỳ) được các nhà nghiên cứu tìm hiểu cẩn thận kể từ khi bác sĩ Ian Stevenson nghiên cứu trường hợp đầu tiên cách đây 40 năm. Những đứa trẻ này thường bắt đầu kể về kiếp trước ở độ tuổi hai hoặc ba và có thể nói về gia đình lúc trước
21 Tháng Năm 20196:01 CH(Xem: 1888)
Đây là cuốn sách thứ ba, trong loạt sách kể về những câu chuyện của các bệnh nhân của tôi. Tuy nhiên câu chuyện trong sách này có tính hấp dẫn nhất từ trước đến nay mà tôi đã được chứng kiến. Họ là một đôi bạn tri kỷ, mãi mãi gắn chặt vào nhau bằng tình yêu qua hết kiếp này sang kiếp khác. Làm thế nào mà chúng ta có thể tìm gặp
20 Tháng Năm 20199:06 CH(Xem: 1391)
Thời đại ngày nay là thời đại khoa học, nhưng có thể nói chính xác hơn là thời đại khoa học vật chất, còn khoa học tinh thần thì có lẽ mới chỉ là những bước đi chập chững. Từ thượng cổ người ta đã suy nghĩtìm hiểu xem có tiền kiếpluân hồi không, nhưng cho tới nay hầu như chưa có câu trả lời "khoa học". Những ý niệm, khái niệm,
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 704)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 2293)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 3686)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
30 Tháng Ba 20209:02 CH(Xem: 168)
With so many books available on Buddhism, one may ask if there is need for yet another text. Although books on Buddhism are available on the market, many of them are written for those who have already acquired a basic understanding of the Buddha Dhamma.
29 Tháng Ba 20209:50 SA(Xem: 192)
Với số sách Phật quá nhiều hiện nay, câu hỏi đặt ra là có cần thêm một cuốn nữa hay không. Mặc dù có rất nhiều sách Phật Giáo, nhưng đa số đều được viết nhằm cho những người đã có căn bản Phật Pháp. Một số được viết theo văn chương lối cổ, dịch nghĩa
28 Tháng Ba 202010:51 SA(Xem: 172)
Quan niệm khổ của mỗi người tùy thuộc vào hoàn cảnh trong cuộc sống hiện tạitrình độ nhận thức của mỗi người. Cho nên con đường giải thoát khổ của mỗi người cũng phải thích ứng theo nguyện vọng của mỗi người. Con đường giải thoát khổ này hướng dẫn
04 Tháng Ba 20209:20 CH(Xem: 358)
Chàng kia nuôi một bầy dê. Đúng theo phương pháp, tay nghề giỏi giang. Nên dê sinh sản từng đàn. Từ ngàn con đến chục ngàn rất mau. Nhưng chàng hà tiện hàng đầu. Không hề dám giết con nào để ăn. Hoặc là đãi khách đến thăm. Dù ai năn nỉ cũng bằng thừa thôi
11 Tháng Hai 20206:36 SA(Xem: 526)
Kinh Thập Thiện là một quyển kinh nhỏ ghi lại buổi thuyết pháp của Phật cho cả cư sĩ lẫn người xuất gia, hoặc cho các loài thủy tộc nhẫn đến bậc A-la-hán và Bồ-tát. Xét hội chúng dự buổi thuyết pháp này, chúng ta nhận định được giá trị quyển kinh thế nào rồi. Pháp Thập thiện là nền tảng đạo đức, cũng là nấc thang đầu
09 Tháng Hai 20204:17 CH(Xem: 512)
Quyển “Kinh Bốn Mươi Hai Chương Giảng Giải” được hình thành qua hai năm ghi chép, phiên tả với lòng chân thành muốn phổ biến những lời Phật dạy. Đầu tiên đây là những buổi học dành cho nội chúng Tu viện Lộc Uyển, sau đó lan dần đến những cư sĩ hữu duyên.
01 Tháng Hai 202010:51 SA(Xem: 717)
“Kinh Chú Tâm Tỉnh Giác” là một trong hai bài kinh căn bảnĐức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là phép thiền định chú tâm thật tỉnh giác và thật mạnh vào bốn lãnh vực thân xác, cảm giác, tâm thức và các hiện tượng tâm thần từ bên trong chúng.
31 Tháng Giêng 20207:00 SA(Xem: 891)
“Kinh Chú Tâm vào Hơi Thở” là một trong hai bài kinh căn bảnĐức Phật đã nêu lên một phép luyện tập vô cùng thiết thực, cụ thể và trực tiếp về thiền định, đó là sự chú tâm thật mạnh dựa vào hơi thở. Bản kinh này được dịch giả Hoang Phong chuyển ngữ từ kinh Anapanasati Sutta (Trung Bộ Kinh, MN 118).
24 Tháng Giêng 20208:00 SA(Xem: 6019)
Phước lành thay, thời gian nầy vui như ngày lễ hội, Vì có một buổi sáng thức dậy vui vẻhạnh phúc, Vì có một giây phút quý báu và một giờ an lạc, Cho những ai cúng dường các vị Tỳ Kheo. Vào ngày hôm ấy, lời nói thiện, làm việc thiện, Ý nghĩ thiện và ước nguyện cao quý, Mang lại phước lợi cho những ai thực hành;