08) Sức Mạnh Của Lòng Từ Bi - 08) Strength Of Love

08 Tháng Hai 20178:49 SA(Xem: 8781)
08) Sức Mạnh Của Lòng Từ Bi - 08) Strength Of Love


TC_08-Story-0C

TC_08-Story-1A(Hình 1: Bồ Tát là một vị vua tử tế.

Picture 1: A kindly King.)

TC_08-Story-2(Hình 2: hình chi tiết lấy từ hình 1.
Picture 2: details from picture 1.)

TC_08-Story-3A(Hình 3: hình chi tiết lấy từ hình 1.
Picture 3: details from picture 1.)08) Sức Mạnh Của Lòng Từ Bi, Truyện Tiền Thân Đức Phật Thích Ca
08) Strength Of Love - Shakyamuni Buddha, Previous Life Stories
Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến

08) Sức Mạnh Của Lòng Từ Bi, Truyện Tiền Thân Đức Phật Thích Ca 

 

Truyện Tiền Thân Đức Phật Thích Ca (Tiếng Phạn: là jataka, Tiếng Tây Tạng: là keye rab):

Từ văn bản nổi tiếng của Ấn Độ, chúng tôi lần lượt trình bày 34 câu chuyện đạo đức, chọn lọc từ những câu chuyện xẩy ra trong Tiền Thân (những kiếp trước) của Đức Phật Thích Ca, tức là Đức Phật lịch sử.

 

Hình: Mông Cổ, 1800 - 1899, Thể Loại Phật giáo - Thuốc màu để vẽ lấy từ khoáng chất dưới đất, hình vẽ trên vải bông gòn - Bộ sưu tập của Bảo Tàng Mỹ Thuật Zanabazar.

 

08) Sức Mạnh Của Lòng Từ Bi, Truyện Tiền Thân Đức Phật Thích Ca - Chuyển Ngữ: Nguyễn Văn Tiến

(08) Strength Of Love - Shakyamuni Buddha, Previous Life Stories - Monty McKeever 2-2005 - Source-Nguồn: himalayanart.org)

 

MỘT CÂU CHUYỆN VỀ LÒNG TỪ BI.

 

Bồ Tát sinh ra là vua Maitribala, tên ngài có nghĩa là 'sức mạnh của lòng từ bi', ngài được mọi người dân yêu quý, bởi vì nước ngài được thành lập bằng sự thực hành lòng từ bi. Ngài cảm nhận sự đau khổ của mọi người dân trong nước, cho nên ngài cai trị họ một cách khéo léo. Các vì vua khác rất kính trọng ngài, và họ coi trọng các lời nói của ngài như là luật pháp, vì thế, chiến tranh đã không xảy ra trong nước của ngài. Bồ Tát có nhiều hành động tuyệt vời để nâng cao phúc lợi cho mọi người, ngài cai trị nước bằng các hành động đúng đắn, và thậm chí đối với các người làm điều sai trái, ngài xử dụng các hình phạt một cách khéo léo và từ bi, các việc làm nầy đã làm cho nước ngài trở nên giàu mạnh. 

 

Tuy nhiên, một ngày kia có năm con quỷ dạ xoa, vì bị quỷ chúa của chúng đày đi nơi khác, chúng đã đến xâm chiếm các vùng đất của vua Maitribala. Chúng có khả năng hút lấy sức-sống của người khác, và chúng quyết tâm gây ra sự phá hoại, các con quỷ nầy rất vui mừng khi tìm thấy một vương quốc bình-an để tiêu diệt. Tuy nhiên, tất cả mọi nỗ lực phá hoại của chúng đã không thành công, và chúng không hiểu tại sao. Sau đó, chúng hóa trang thành các vị Bà La Môn, rồi chúng đi hỏi một người chăn bò, và chúng biết được danh tiếng của vua Maitribala. Vị vua cao quý nầy chắc chắnlý do, mà làm cho các nỗ lực phá hoại của chúng bị thất bại, vì thế chúng bắt đầu đi đến hoàng cung để tạo ra sự rắc rối.

 

Khi đến hoàng cung, các con quỷ nầy hóa trang thành các vị Bà La Môn, rồi chúng tiến đến nhà vua, lúc đó ngài đang nói chuyện giữa một đám đông. Chúng nói rằng chúng đang đói, và ngay lập tức nhà vua ra lệnh làm một bữa tiệc linh đình để phục vụ chúng. Tuy nhiên, khi thức ăn được nấu công phu mang ra, các con quỷ chê bai, rồi chúng tức giận nói rằng chúng không ăn các thức ăn như thế. Sau đó, nhà vua hỏi chúng là loại thực phẩm nào làm cho chúng hài lòng, và các con quỷ dạ xoa nhìn thấy đây là cơ hội, và chúng hiện nguyên hình tướng là quỷ dạ xoa. Câu trả lời của chúng là chúng cần ăn thịt tươi và máu của con người. Nhà vua, không thể từ chối lời đề nghị ngay cả từ các con quỷ, và ngài cũng không thể nào giết hại bất kỳ người dân nào của ngài để cho chúng ăn thịt, ngài thấy rằng mình đang ở trong một tình thế rất khó xử.

 

Sau đó, đối với ngài cách hay nhất là ngài hiến tặng thân thể và máu của chính ngài, mặc dù triều đình xin ngài đừng làm như thế. Trong thực tế, điều mà nhà vua sắp làm đã làm cho trời đất cũng phải buồn bã, cho nên mặt đất đã rúng động, và lay chuyển ở nhiều nơi. Tuy nhiên, vua Maitriba bảo các bác sĩ của ngài hãy cắt năm mạch máu của ngài, rồi ngài phục vụ máu tươi của ngài cho năm con quỷ dạ xoa. Tiếp theo, ngài cắt bỏ các miếng thịt trên người ngài, và ngài cảm thấy đau rất ít khi ngài làm điều nầy, bởi vì niềm vui hiến tặng cho người khác đã làm cho ngài tê đi cảm giác đau đớn trên thể xác. Nhìn thấy điều nầy, năm con quỷ dạ xoa trở nên kinh hoàng, bởi vì chúng ngạc nhiên và khâm phục ngài. Tất cả các sự giận dữ, và các ý định xấu xa mà chúng có trong lòng nay đã biến mất, và chúng cúi đầu cung kính vị vua cao quý, rồi cuối cùng chúng tự thề nguyền, là kể từ đây chúng sẽ có các hành động đúng đắn.

 

Vua Trời Shakra, vua của các vị thần, khi chứng kiến sự rung chuyển mạnh mẽ của trái đất, ông đã đến hoàng cung và ông nhìn thấy mọi người đầy sợ hãi và buồn bã, rồi họ khóc lóc bởi vì nhà vua vừa bị biến đổi hình dạng. Mặc dù nhà vua đang ở trong quá trình chảy máu đến chết, ngài lại là người duy nhất vẫn còn bình tĩnh, và sáng suốt. Nhìn thấy vua Maitribala có lòng từ bi vô hạn, Vua Trời Shakra sau đó thưởng cho nhà vua những loại cây thuốc lấy từ trời đất, rồi ông đặt thuốc vào các vết thương của nhà vua. Chẳng mấy chốc, nhà vua cảm thấy không còn đau đớn, và thân thể của ngài hồi phục hoàn toàn giống như cũ.

 

CÁC SỰ KIỆN CHÍNH TRONG CÂU CHUYỆN NẦY

 

1. Bồ Tát là một vị vua tử tế

 

2. Năm con quỷ dạ xoa gây hại cho người.

 

3. Lòng từ bi chiến thắng các ý định xấu ác.

08) Strength Of Love - Shakyamuni Buddha, Previous Life Stories

 

Shakyamuni Buddha, Previous Life Stories (Sanskrit: jataka. Tibetan: kye rab): from the famous Indian text presenting 34 morality tales drawn from the previous life stories of the historical buddha, Shakyamuni.

 

Picture: Mongolia, 1800 - 1899, Buddhist Lineage - Ground Mineral Pigment on Cotton - Collection of Zanabazar Museum of Fine Arts

 

08) Strength Of Love - Shakyamuni Buddha, Previous Life Stories - Monty McKeever 2-2005 - Source-Nguồn: himalayanart.org

 

A TALE OF LOVING KINDNESS.

 

Being established in the practice of compassion, the bodhisattva was born as the beloved king Maitribala, which means 'strength of loving kindness'. Feeling the suffering of all his subjects, he ruled his people skillfully. Other kings held him in high regard and respected his word as law, so wars were never fought in his kingdom. He took great measures to promote his peoples welfare, ruled with right action, and even punishment of wrongdoers was done in such a skillful and compassionate way that it increased the fortunes of the entire kingdom.

 

One day however, five Yaksha demons, exiled by their lord, invaded Maitribala's lands. Skilled in sucking the life-force from others and bent on creating havoc, the demons were overjoyed to find such an idyllic kingdom to destroy. Yet all their attempts were unsuccessful and they did not know why. Disguising themselves as Brahmans they questioned a cowherder and learned of the glory of Maitribala. This great king was surely the reason their efforts to spread suffering were unsuccessful so they set off to the palace to create trouble.

 

Upon arriving in their Brahman disguises, the demons approached the king who was in the midst of addressing a grand audience. They stated that they were hungry and immediately the king ordered a great feast to be prepared for them. Yet when the elaborate meal was served, the demons scorned it and angrily exclaimed that they did not eat such dishes. The king then asked what sort of food would please them and seeing this as an opportunity, the Yakshas revealed their true demonic form. Their reply was that they needed to eat fresh human flesh and blood. The king, unable to refuse a request even from demons, but also not able to kill any of his subjects to feed them, found himself stuck in a serious dilemma.

 

He then resolved that the only possible action was to feed the demons his own flesh and blood, despite his royal court imploring him not to. In fact, the sorrow over what the king was about to do was so great that the earth began to tremble and shake in many places. Never the less, Maitribala had his physicians open five of his veins and began to serve his fresh blood to the Yakshas. He proceeded to cut off chunks of his flesh and felt very little pain as he did so, for the joy of generosity overwhelmed the sharp physical sensation. Seeing this, the five Yaksha demons became awestruck with admiration and astonishment. All the anger and ill intent they had been nurturing vanished and they bowed in reverence to the great king, eventually taking vows themselves to follow right action.

 

Shakra, the Lord of Gods, having witnessed the great rumbling of the earth, arrived at the royal palace to find everybody filled with fear and sorrow, crying for the newly disfigured king. The king himself, although in the process of bleeding to death, was the only one that remained calm and clear. Seeing Maitribalas infinite compassion, Shakra then rewarded the king by gathering herbs from both heaven and earth and applying them to his wounds. In very little time, the kings pain ceased and his body was restored to its wholeness.

 

KEY EVENTS IN THE STORY

 

1. A kindly King.

 

2. Five harmful demons.

 

3. Loving kindness subdues harmful intent.

 ____________________
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
10 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 9482)
08 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 8676)
03 Tháng Mười Hai 2020(Xem: 8720)
30 Tháng Mười Một 2020(Xem: 8469)
28 Tháng Mười Một 2020(Xem: 8299)
27 Tháng Mười Một 2020(Xem: 9276)
23 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10925)
19 Tháng Mười Một 2020(Xem: 10772)
18 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7462)
13 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7631)
12 Tháng Mười Một 2020(Xem: 6755)
11 Tháng Mười Một 2020(Xem: 7144)
27 Tháng Mười 2020(Xem: 6683)
26 Tháng Mười 2020(Xem: 6584)
05 Tháng Mười 20209:30 SA(Xem: 6677)
Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại bắt đầu buông lời khuyên nhủ, nhưng nào phải những gì tôi đang cần ở bạn đâu. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, bạn lại tuôn lời giải thích, lý do tôi không nên cảm thấy muộn phiền. Nhưng có biết không, bạn đang giẵm đạp lên tình cảm của tôi rồi. Khi tôi cần bạn lắng nghe tôi, thì bạn lại muốn làm điều gì đó
22 Tháng Chín 202010:02 SA(Xem: 6010)
Theo kinh Địa Tạng, những người tạo ác nghiệp khi chết sẽ trở thành ngạ quỷ hay súc sanh. Ngạ quỷ là quỷ đói, bụng to bằng cái trống nhưng cái họng chỉ bé bằng cái kim nên ăn uống mãi mà cũng không no. Có lẽ điều này ám chỉ những vong linh còn nhiều dục vọng, vẫn thèm khát cái thú vui vật chất nhưng vì không còn thể xác để
20 Tháng Tám 20209:00 SA(Xem: 9260)
Những Miếng Thịt Chay Bằng Đậu Nành (Soy Curls) là một loại thực phẩm hoàn toàn tự nhiên, dùng để thay thế cho thịt, có lợi ích cho tim (vì làm bằng đậu nành), ngon miệng, và dễ xử dụng. Soy Curls trông khá giống miếng thịt (sau khi làm xong), có mùi vị thơm ngon, và tính linh hoạt của Soy Curls thì các thực phẩm khác không thể so sánh được.
20 Tháng Tám 20208:00 SA(Xem: 1213724)
Có tài mà cậy chi tài, Chữ tài liền với chữ tai một vần. Đã mang lấy nghiệp vào thân, 3250.Cũng đừng trách lẫn trời gần trời xa. Thiện căn ở tại lòng ta, Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài. Lời quê chắp nhặt dông dài, 3254.Mua vui cũng được một vài trống canh.
12 Tháng Bảy 20201:49 CH(Xem: 9711)
Hành trình về phương đông của giáo sư Spalding kể chuyện một đoàn khoa học gồm các chuyên môn khác nhau Hội Khoa học Hoàng gia Anh (tức Viện Hàn lâm Khoa học) cử sang Ấn Độ nghiên cứu về “huyền học”. Sau hai năm trời lang thang khắp các đền chùa Ấn Độ, chứng kiến nhiều cảnh mê tín dị đoan, thậm chí “làm tiền” du khách,
11 Tháng Bảy 20209:48 CH(Xem: 7747)
Tâm hồn con người hiện nay đã trở nên quá máy móc, thụ động, không thể tự chữa phải được nâng lên một bình diện khác cao hơn để mở rộng ra, nhìn mọi sự qua một nhãn quan mới. Chỉ có áp dụng cách đó việc chữa trị mới mang lại kết quả tốt đẹp được.” [Trang 13] Những câu chữ trích dẫn nói trên chính là quan điểm của tác giả,
10 Tháng Bảy 20208:57 CH(Xem: 8176)
Ngay trong phần đầu cuốn sách, tác giả Swami Amar Jyoti đã “khuyến cáo” rằng “Cuốn sách này không phải là hồi ký, vì các nhân vật đều không có thực. Tuy nhiên, đây cũng không phải một tiểu thuyết hư cấu vì nó tiêu biểu cho những giai đoạn đi tìm đạo vẫn thường xảy ra tại Ấn Độ suốt mấy ngàn năm nay”. Và tác giả hy vọng “cuốn sách
09 Tháng Bảy 20208:49 CH(Xem: 8615)
Ngày nay, người ta biết đến triều đại các vua chúa Ai Cập thời cổ qua sách vở của người Hy Lạp. Sở dĩ các sử gia Hy Lạp biết được các chi tiết này vì họ đã học hỏi từ người Ai Cập bị đày biệt xứ tên là Sinuhe. Đây là một nhân vật lạ lùng, đã có công mang văn minh Ai Cập truyền vào Hy Lạp khi quốc gia này còn ở tình trạng kém mở mang
08 Tháng Sáu 20203:30 CH(Xem: 5824)
Tôi rất vinh dự được có mặt tại lễ phát bằng tốt nghiệp của các bạn ngày hôm nay tại một trường đại học danh giá bậc nhất thế giới. Tôi chưa bao giờ có bằng tốt nghiệp đại học. Nói một cách trung thực thì ngày hôm nay tôi tiếp cận nhất với buổi lễ ra tốt nghiệp đại học. Ngày hôm nay, tôi muốn kể cho các bạn nghe ba câu truyện đã từng xẩy ra
04 Tháng Sáu 202011:07 CH(Xem: 6235)
Người bao nhiêu dặm đường trần phải bước. Để thiên hạ gọi là được thành nhân? Bao biển xa bồ câu cần bay lướt. Mới về được cồn cát mượt ngủ yên? Vâng! Đại bác bắn bao viên tàn phá. Rồi người ta mới lệnh cấm ban ra? Câu trả lời, bạn ơi, hòa trong gió. Câu trả lời theo gió thổi bay xa!
18 Tháng Tư 202011:18 CH(Xem: 5425)
Vì vậy, nếu một số quốc gia chỉ xét nghiệm những bệnh nhân nặng nhập viện - và không xét nghiệm bệnh nhân Covid-19 nhẹ (hoặc thậm chí có những bệnh nhân không hề có triệu chứng) không đến bệnh viện (ví dụ như cách Vương quốc Anh hiện đang áp dụng), thì tỷ lệ tử vong có vẻ như cao hơn so với các quốc gia nơi xét nghiệm
14 Tháng Tư 20209:39 CH(Xem: 6136)
Vi-rút corona là một họ lớn của vi-rút gây nhiễm trùng đường hô hấp. Các trường hợp nhiễm bệnh có thể ở mức từ cảm lạnh thông thường đến các chứng bệnh nghiêm trọng hơn như Hội chứng Hô hấp Cấp tính Trầm trọng (SARS) và Hội chứng Hô hấp Trung Đông (MERS). Loại vi-rút corona chủng mới này bắt nguồn từ tỉnh Hồ Bắc,
09 Tháng Tư 20206:47 SA(Xem: 5503)
Chúng ta có thể nhiễm Covid-19 do chạm vào các bề mặt bị nhiễm virus. Nhưng chỉ mới đây người ta mới hiểu rõ dần về việc loại virus này có thể tồn tại bao lâu bên ngoài cơ thể người. Khi Covid-19 lây lan, nỗi sợ hãi của chúng ta về các bề mặt nhiễm bẩn cũng tăng. Bây giờ mọi người đã quen với cảnh ở nơi công cộng trên khắp thế giới
07 Tháng Tư 20206:18 CH(Xem: 6758)
Tu sĩ Richard Hendrick sống và làm việc ở Ireland (Ái Nhĩ Lan). Ông đã đăng tải bài thơ “Lockdown” (“Phong tỏa”) của ông trên facebook vào ngày 13 tháng Ba năm 2020. Bài thơ đã được rất nhiều người tán thưởng. Bài thơ muốn truyền giao một thông điệp mạnh mẽ về niềm Hy Vọng trong cơn hỗn loạn vì bệnh dịch “corona” (Covid-19)
06 Tháng Tư 202012:27 CH(Xem: 4680)
Nhóm cố vấn sẽ cân nhắc các nghiên cứu về việc liệu virus có thể lây lan hơn so với suy nghĩ trước đây hay không; một nghiên cứu ở Mỹ cho thấy giọt ho có thể bắn đi tới 6m và hắt hơi tới 8m. Chủ tịch hội thảo, Giáo sư David Heymann, nói với BBC News rằng nghiên cứu mới có thể dẫn đến sự thay đổi trong lời khuyên về việc đeo khẩu trang.
05 Tháng Tư 20209:35 CH(Xem: 5331)
Virus corona đang lây lan khắp thế giới nhưng chưa có một loại thuốc nào có thể giết chúng hoặc một loại vaccine nào có thể giúp bảo vệ con người khỏi việc lây nhiễm chúng. Vậy chúng ta còn bao xa mới có được loại thuốc cứu mạng này?
04 Tháng Tư 202010:01 CH(Xem: 5616)
Thế giới đang đóng cửa. Những nơi từng tấp nập với cuộc sống hối hả hàng ngày đã trở thành những thị trấn ma với những lệnh cấm áp lên đời sống của chúng ta - từ giới nghiêm tới đóng cửa trường học đến hạn chế đi lại và cấm tụ tập đông người. Đó là một phản ứng toàn cầu vô song đối với một căn bệnh. Nhưng khi nào nó sẽ kết thúc
02 Tháng Tư 20209:40 CH(Xem: 5799)
Bảo vệ bản thân thế nào? WHO khuyến nghị: - Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc gel rửa tay có thể diệt trừ virus - Che miệng và mũi khi ho hoặc hắt hơi - lý tưởng nhất là dùng khăn giấy - và sau đó rửa tay để ngăn sự lây lan của virus - Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng - nếu tay bạn nhiễm virus có thể khiến virus
01 Tháng Tư 20207:07 CH(Xem: 6678)
Bệnh Dịch Do Vi-rút Corona (Covid-19) - Corona Virus (Covid-19)
18 Tháng Ba 202011:35 CH(Xem: 5882)
Trong một viện dưỡng lão ở nước Úc, cụ ông Mak Filiser, 86 tuổi, không có thân nhân nào thăm viếng trong nhiều năm. Khi cụ qua đời cô y tá dọn dẹp căn phòng của cụ và bất ngờ khám phá ra một mảnh giấy nhàu nát với những dòng chữ viết nguệch ngoạc. Đó là một bài thơ của cụ và đó là tài sản duy nhất, là cái vốn liếng quý giá nhất
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 7546)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 9883)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 11383)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 10772)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 10501)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 8859)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 10925)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 16437)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 8601)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 8409)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 10836)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 12113)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng