Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_2/3 (Có 15 Hình Vẽ)

25 Tháng Mười Hai 20169:53 CH(Xem: 5243)
Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_2/3 (Có 15 Hình Vẽ)

Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_2/3, DiaTang_B
(Hình Gợi Ý: Bồ Tát Địa Tạng)Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_2/3 (Có 15 Hình Vẽ)
Truyện Thơ: Tâm Minh Ngô Tằng Giao
Minh Họa: Dương Kinh Thành
(Diệu Phương Xuất Bản 2009)

19._____________________________

 

423.Mục Kiền Liên tìm mẫu thân

Qua bao cửa ngục xa gần thấy đâu

Bước đi buồn bã cúi đầu

Xuống tầng địa ngục dưới sâu kiếm tìm

Nơi đây lạnh buốt khắp miền

“Hàn Băng” địa ngục là tên chốn này

Tội nhân lạnh cóng chân tay

430.Thịt da nứt nẻ, mặt mày tái xanh

Nằm ôm tuyết lạnh chung quanh

Nào đâu được phép cựa mình thoát đi.

Ngài thương cảm hỏi tội gì

Thời nghe lời chúa ngục kia tỏ bày:

“Tội nhân trong địa ngục này

Nhiều tiền lắm bạc trước đây ở đời

Mượn người làm việc xong rồi

Cậy tiền ức hiếp đám người làm công

Nhẫn tâm bóc lột vô cùng

440.Nắng mưa, nóng lạnh cũng không đoái hoài

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_2/3, muclienthanhde_tranhve_16_A

-----HÌNH_SỐ_16

 

Nay thời quả báo dài dài.”

Mục Kiền Liên kiếm mẹ thời không ra.

 

20._____________________________

 

443.Ngài sầu não bước chân qua

Vào ngay địa ngục rất là tối tăm

Ngục “Hắc Ám” tối quanh năm

Không còn ánh sáng, tội nhân kinh hoàng

Thần kinh căng thẳng vô vàn

Khó mong thoát cảnh lầm than thân mình.

Ngài đau xót hỏi sự tình

450.Được nghe chúa ngục tường trình như sau:

“Nhóm này lúc sống hùa nhau

Vô minh, ngu dại lao đầu bến mê

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_2/3, muclienthanhde_tranhve_17_A

-----HÌNH_SỐ_17

 

Không phân thiện ác đôi bề

Không tin nhân quả, không hề thương ai

Cho nên tạo nghiệp xấu hoài

Giờ đây quả báo thấy thời đớn đau.”

 

21._____________________________

 

457.Kiếm tìm không thấy mẹ đâu

Mục Kiền Liên lại đi vào ngục bên

Ngục “Canh Thiệt” vang tiếng rên

460.Tội nhân bị móc miệng liền kêu la

Câu bằng sắt kéo lưỡi ra

Thay trâu khổ nhọc để mà cày sâu

Nghiệp này trả thật dãi dàu

Khổ đau không biết giờ nào thoát ly.

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_2/3, muclienthanhde_tranhve_18_A

-----HÌNH_SỐ_18

 

Quan cai ngục nói tức thì:

“Bọn này lúc sống muôn bề dối gian

Lời thêu dệt, miệng nói càn

Thốt lời hung ác, nói năng đôi chiều

Gieo nhân xấu đã quá nhiều

470.Giờ đây quả báo đủ điều gặt thôi.”

 

22._____________________________

 

471.Tìm không thấy mẹ khắp nơi

Ngài liền đi nữa nhìn thời thấy ngay

Một bày quỷ đói quanh đây

Đầu to như của trâu cày khác chi

Bụng to như cái trống kia

Cổ thời lại nhỏ khác gì cây kim

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_2/3, muclienthanhde_tranhve_19_A

-----HÌNH_SỐ_19

 

Hình thù xấu xí khó nhìn

Đói ăn lê lết khắp miền gần xa,

Đồ ăn đôi lúc kiếm ra

480.Cổ thì quá nhỏ khó mà nuốt trôi

Lửa trong miệng, lửa trên môi

Bốc ra ngùn ngụt thấy thời hãi thay.

Ngài bèn thăm hỏi nhóm này:

“Tội chi mà bị đọa đày thảm thê

Trước kia tạo nghiệp ác gì?”

Quỷ bèn lên tiếng não nề thưa luôn:

“Chúng tôi khi sống cõi trần

Tham lam, bỏn xẻn vô ngần ngài ơi,

Của thời giấu kỹ một nơi

490.Mặc cho cha mẹ tứ thời đói ăn

Không hề tỏ chút ăn năn

Ngoài ra Tam Bảo chẳng cần kính tin

Quanh năm chỉ nghĩ bạc tiền

Giờ đây quả báo hiển nhiên thảm sầu!”

 

23._____________________________

 

495.Mẹ hiền tìm mãi thấy đâu

Mục Kiền Liên lại cúi đầu bước đi

Trong lòng chất ngất sầu bi

Bước lần tới cửa ngục kia xa vời

Ngẩng nhìn thấy khó vào rồi

Ngục “Cao Tường” chính là nơi chốn này

500.Vây quanh có vách sắt dày

Tường cao muôn dặm bao ngay bốn bề

Lại thêm lưới thép giăng che

Chó đồng to lớn hăm he canh chừng

Bốn con khạc lửa đỏ hừng

Sủa vang gầm thét dữ hung dọa người.

Ngài tìm cách để vào coi

Tiếc thay cửa đóng kín rồi còn chi

Dùng mắt tuệ không thấy gì

510.Pháp thân chẳng lọt, cửa kia khó vào

Ngài đành chịu không biết sao

Trong lòng thất vọng nghẹn ngào trở lui

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_2/3, muclienthanhde_tranhve_20_A

-----HÌNH_SỐ_20

 

Than rằng: “Đi đã khắp nơi

Qua bao cửa ngục mẹ thời thấy đâu

Đến đây chất ngất buồn đau

Con qua không nổi ngục Cao Tường rồi

Trở về dương thế đành thôi

Con tìm đến Phật xin lời từ bi

Chỉ đường chỉ lối con đi

520.Quyết tâm tìm mẹ quản chi nhọc nhằn!”

 

24._____________________________

 

521.Trên đường trở lại dương gian

Ngài quay nhìn lại dặm ngàn đã qua

Nghĩ ngoài ngục Cao Tường ra

Còn nhiều ngục nữa dễ mà thấy đâu

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_2/3, muclienthanhde_tranhve_21_A

-----HÌNH_SỐ_21

 

Mắt thường nhìn chẳng được nào

Pháp thân cũng khó lọt vào cho cam

Bởi vì trên chốn dương gian

Còn bao nhiêu tội vô vàn điêu linh

Gây ra bởi khắp chúng sinh

530.Ít ai có dịp tự mình nghe ra

Nên đành tâm niệm Phật Đà

Nghĩ về mẹ quý xót xa nỗi niềm.

Và rồi ngài Mục Kiền Liên

Sau khi quyết định xả thiền xong xuôi

Thế là thần thức tức thời

Trở về thực tại ngay nơi dương trần

Vẫn còn đau đớn xót thầm

Nào quên cảnh tượng xa gần tang thương

Khắp trong địa ngục kinh hoàng,

540.Càng mong gặp mẹ lòng càng nôn nao

Tình thương mẹ mãi dạt dào

Bèn tìm đến Phật mong sao giúp ngài.

 

25._____________________________

 

543.Sau khi tới chỗ Phật ngồi

Ngài bèn đi nhiễu quanh nơi ba vòng

Rồi quỳ bạch Phật nỗi lòng:

“Theo lời Phật dạy con không ngại ngần

Xuống bao tầng ngục xa gần

Nhưng không tìm thấy mẫu thân chốn nào,

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_2/3, muclienthanhde_tranhve_22_A

-----HÌNH_SỐ_22

 

Thấy chúng sinh khổ xiết bao

550.Xương tan, thịt nát khóc gào, rên la

Thật là thảm cảnh xót xa

Đủ thành phần cõi ta bà dương gian

Sau cùng con phải dừng chân

Tại nơi ngục nọ tường ngăn cao vời

Cửa thời kín mít khắp nơi

Gọi không ai mở, bóng người thấy đâu

Con dùng mắt tuệ nhìn vào

Cũng không thấy được chút nào phía trong

Con xin từ phụ xót thương

560.Chỉ bày cho cách vượt tường êm xuôi.”

 

26._____________________________

 

561.Nhìn người đệ tử nổi trôi

Tấm lòng hiếu đễ ít ai sánh cùng

Phật thương chỉ dạy hết lòng:

“Cao Tường là ngục mẹ con đọa vào

Bà mang tội nặng xiết bao

Hàng ngày thọ khổ đội đầu máu tươi

Bàn chông ngồi thủng thân người,

Cao Tường ngục lớn là nơi khó vào

Phải nhờ tích trượng nhiệm mầu

570.Cùng là y, bát mới mau hoàn thành

Đây là báu vật hiển linh

Của ta sẵn có nay dành cho con

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_2/3, muclienthanhde_tranhve_23_A

-----HÌNH_SỐ_23

 

Mang theo tới ngục đó luôn

Dùng tích trượng dộng ba lần xuống hiên

Sẽ long chốt, sẽ rơi then

Cửa ngục tự động mở liền ra mau,

Cầm thêm viên ngọc minh châu

Soi tầng tăm tối, xua mầu u minh.”

 

27._____________________________

 

Mục Kiền Liên tạ ân tình

580.Trong tay nắm gậy, trên mình khoác y

Cầm theo bình bát ra đi

Sẵn bao vật báu nên chi vững lòng

Lại thêm ngài có thần thông

Tới ngay cửa ngục cũng không khó gì

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_2/3, muclienthanhde_tranhve_24_A

-----HÌNH_SỐ_24

 

Vẻ trang nghiêm, dáng uy nghi

Ngài cầm tích trượng tức thì khoan thai

Dộng ba cái trước cửa cài

Ngục trong vang dội, vách ngoài nhẹ rung

Lưới vén lên, cửa mở tung

590.Ngài bèn nhẹ bước ung dung đi vào

Bên trong náo loạn xiết bao,

Tức thời chúa ngục tới mau hỏi rằng:

“Thấy ngài là một vị tăng

Tai sao mở cửa ngục đường vào đây

Vì người bị nhốt tầng này

Đều là tội phạm đọa đày triền miên

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_2/3, muclienthanhde_tranhve_25_A

-----HÌNH_SỐ_25

 

Trước đây Tam Bảo không tin

Làm điều ngũ nghịch gây nên tội tình?”

Mục Kiền Liên nói chân thành

600.Rằng ngài muốn kiếm mẹ mình đã lâu

Tỏ lòng hiếu, báo ân sâu

Dù bao gian khó há đâu ngại ngần.

Ngục quan thắc mắc hỏi luôn:

“Làm sao ngài biết mẫu thân chốn này?”

Ngài từ tốn đáp: “Lành thay!

 Tôi nhờ Đức Phật chỉ bày cho hay.”

Ngục quan mừng rỡ hỏi ngay:

“Nhờ ơn Đức Phật thật may vô vàn,

Ngài cùng Phật có họ hàng?”

610.Ngài nghe hỏi vậy vội vàng xưng tên:

“Tôi hiệu là Mục Kiền Liên

Vốn là đệ tử Phật trên dương trần

Xuống đây tìm kiếm mẫu thân

Họ Lưu, tên gọi phu nhân Thanh Đề

Ở thành Vương Xá xưa kia.”

Ngục quan mở sổ tức thì kiểm tra

Sau khi đã kiếm được ra

Bèn lên tiếng gọi tên bà vang âm:

“Ai là Thanh Đề phu nhân

620.Ở thành Vương Xá? Tôi cần gặp đây!

Có thầy tăng xuống ngục này

Ngỏ lời muốn gặp, lâu nay kiếm tìm

Thầy tên là Mục Kiền Liên

Chắc không lâu nữa bà liền rời thôi

Sẽ mau thoát khỏi ngục rồi!”

Tiếng vang lên hỏi, không ai trả lời.

Ngục quan tìm gặp tận nơi

Bà Thanh Đề mới bồi hồi nói ra:

“Lúc tôi còn sống tại nhà

630.Sinh ra được một con và đặt tên

Là La Bốc rất lành hiền

Chứ không phải Mục Kiền Liên bao giờ,

Con tôi cũng chẳng xuất gia

Nên tôi không dám đi ra gặp thầy.”

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_2/3, muclienthanhde_tranhve_26_A

-----HÌNH_SỐ_26

 

Ngục quan quay trở lại ngay

Gặp thầy tăng nói thầy hay sự tình

Rằng bà cho biết con mình

Không hề trong giới tu hành khi nao

Và tên gọi chẳng giống nào.

640.Người con thảo nói nghẹn ngào thiết tha:

“Khi còn mẹ, lúc còn cha

Cái tên La Bốc chính là tên tôi

Sau khi cha mẹ qua đời

Thời tôi theo Phật tu nơi cửa Thiền

Có tên là Mục Kiền Liên

Xót tình mẹ quý lo tìm biết bao!”

Ngục quan quay gót trở vào

Nói: “Thầy tăng đó ai nào khác xa

Chính là La Bốc con bà.”

650.Bà Thanh Đề vội tỏ ra vui mừng

Muốn xin gặp mặt vô cùng.

Ngục quan lúc đó đồng lòng dắt đi

Cho bà gặp được thầy kia

Mong bà thoát cảnh não nề lầm than.

 

28._____________________________

 

655.Mục Kiền Liên gặp mẫu thân

Chao ơi thấy mẹ dao đâm khắp mình

Toàn thân lửa cháy tội tình

Trên người lưới thép khoác quanh phía ngoài

Cổ mang gông sắt làm đai

660.Chân lông lênh láng máu thời tuôn ra.

Ngài nhìn mẹ thấy xót xa

Lòng đau như cắt liền oà khóc vang

Thưa cùng bà mẹ ngay rằng:

“Con thường cúng lễ trai tăng tâm thành

Hơn năm trăm vị tu hành

Hằng mong mẹ thoát tội tình xưa kia

Hầu sinh Thiên được trọn bề,

Bao lần tìm mẹ có hề thấy đâu

Khắp nơi trên cõi trời cao

670.Ai ngờ mẹ lại đọa vào ngục sâu!”

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_2/3, muclienthanhde_tranhve_27_A

-----HÌNH_SỐ_27

 

Bà Thanh Đề nói nghẹn ngào:

“Tưởng rằng mẹ chẳng khi nào gặp con

Ngàn đời xa cách nhau luôn

Ai ngờ địa ngục mừng còn có duyên.”

Ngài bèn khẽ hỏi mẹ liền:

“Con làm Phật sự ở miền dương gian

Thường xuyên cúng tế thành tâm

Chẳng hay mẹ có được phần ích chăng?”

Bà Thanh Đề cất tiếng than:

680.“Dù cho cúng tế rình rang ích gì

Mẹ nào ăn được chút chi

Ngục sâu “Vô Gián” mẹ thì đọa thêm

Cần lập công đức ngày đêm

Mới mong cứu mẹ khỏi miền đau thương

Ngày xưa mẹ đã lầm đường

Không lo tu phước nên vương tội tình

Khiến bao ác nghiệp tạo thành

Lại thề độc ác miệng mình thốt ra

Nói gian cũng chẳng nề hà

690.Ngày nay đọa ngục khó mà thoát đi

Đớn đau, khổ não, thảm thê

Phải ăn sắt nóng mỗi khi đói lòng

Khát thời phải uống nước đồng

Ngục này mẹ chắc chẳng mong thoát rồi!”

Bà Thanh Đề chưa hết lời

Đã nghe chúa ngục thúc đòi bà đi:

“Tới giờ chịu tội còn gì!”

Mẹ và con phải chia ly đôi đàng

Thế là chúa ngục vội vàng

700.Đẩy bà vào phía ngục đường bên trong

Bà bèn ngoảnh lại dặn con:

“Mẹ giờ đau đớn chẳng còn chịu thêm

Con về cầu Phật chớ quên

Ngài thương tình sẽ giúp liền ngay cho

Vì ngài vốn sẵn lòng từ

Cứu cho mẹ thoát nghiệp xưa gia hình.”

Bà chưa nói hết ý mình

Ngục sâu cửa đã đóng nhanh lại rồi.

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_2/3, muclienthanhde_tranhve_28_A

-----HÌNH_SỐ_28

 

29._____________________________

 

Mục Kiền Liên lòng bồi hồi

710.Đớn đau nghe mẹ thốt lời kêu than,

Đập đầu vào vách tường ngăn

Ngài nhìn chúa ngục kêu van thảm sầu:

“Cho tôi xuống chốn ngục sâu

Cho tôi chịu tội thay vào mẹ tôi!”

Thương tình chúa ngục mách lời:

“Biết bao tội lỗi mẹ ngài tạo ra

Khi bà còn sống ở nhà,

Ngài là con cũng khó mà chịu thay

Nhờ uy lực Phật lâu nay

720.Mới mong cứu mẹ thoát ngay ngục tù

Ngài về xin Phật nhân từ

Họp tăng, ni khắp các chùa gần xa

Dốc lòng thay mẹ thiết tha

Cùng nhau sám hối thật là thành tâm

Mới mong giúp được mẫu thân

Tiêu trừ nghiệp ác, nhẹ phần tội xưa

Sinh về cực lạc mong chờ

Phần tôi cai ngục ngài nhờ ích chi.”

 

30._____________________________

 

Nghe xong lẳng lặng ra đi

730.Mục Kiền Liên vội quay về trần gian

Quỳ bên Phật cất lời than:

“Mẹ con chịu tội vô vàn thảm thương

Lòng con khổ não trăm đường

Con xin đức Phật giúp phương tiện

Mẹ con thoát khỏi cảnh kia

Thoát vòng địa ngục sầu bi kinh hồn.”

Ngài quỳ bạch Phật vừa xong

Tức thời ngất lịm chẳng còn biết chi,

Tăng, ni quanh đấy tức thì

740.Đưa tay dìu đỡ từ bi khẩn cầu

Cầu xin Phật với phép mầu

Giúp người địa ngục thoát mau đọa đày.

 

31._____________________________

 

743.Mục Kiền Liên hiếu thảo thay

Tình dành cho mẹ đong đầy biển khơi

 Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_2/3, muclienthanhde_tranhve_29_A

-----HÌNH_SỐ_29

Mục Liên Thanh Đề Minh Họa, Phần_2/3, muclienthanhde_tranhve_30_A

-----HÌNH_SỐ_30

 

Thật bao la, thật tuyệt vời

Cho nên Đức Phật nhận lời giúp luôn

Phật cùng đệ tử, thánh nhân

Lên hư không để nhập thần uy nghi

Rồi hào quang Phật phóng đi

750.Xuống tầng địa ngục não nề vô minh

Tràn đầy ánh sáng lung linh

Khiến cho cảnh giới thay hình thật nhanh:

“Núi dao nhọn hoắt vây quanh

Giờ đây bỗng biến ngay thành tràng phan,

Gươm đao chồng chất dọc ngang

Giờ thành hoa quả vô vàn tốt tươi,

Giường kia sắt đỏ nung người

Thành tòa sư tử tức thời ấm êm,

Vạc dầu sôi sục khói lên

760.Giờ thành ra cảnh hồ sen thơm lừng.”

Bấy giờ dưới cõi âm cung

Diêm Vươngđại chúng cùng tươi vui

Đồng thanh ca ngợi vang lời:

“Thật lành! Thật hiếm!” Mọi người mừng thay

Chúng sinh trong địa ngục này

Nhờ hồng ân Phật bữa nay an lành

Ngưng khổ cảnh, hết nhục hình

Thoát vòng nghiệp chướng điêu linh vô ngần.

Mọi người ở dưới cõi âm

770.Cùng quỳ lễ lạy thành tâm một lòng

Hướng lên cao phía hư không

Hiện toàn thân Phật rạng hồng uy nghi.

Tội nhân khắp cõi âm ty

Tùy theo phước báu trước kia của mình

Nhờ ơn Phật độ an bình

Giờ đây đều được tái sinh cõi trời.

 

32.____________________________

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
28 Tháng Tám 2020(Xem: 1050)
18 Tháng Tám 2019(Xem: 2521)
16 Tháng Tám 2019(Xem: 2873)
23 Tháng Tám 2018(Xem: 4307)
16 Tháng Tư 2018(Xem: 4098)
09 Tháng Chín 2017(Xem: 4115)
29 Tháng Tám 2017(Xem: 4263)
28 Tháng Tám 2017(Xem: 3860)
27 Tháng Tám 2017(Xem: 4613)
26 Tháng Tám 2017(Xem: 4271)
22 Tháng Tám 2017(Xem: 4039)
16 Tháng Tám 2017(Xem: 4518)
15 Tháng Tám 2017(Xem: 3591)
25 Tháng Mười Hai 2016(Xem: 4931)
25 Tháng Mười Một 202011:39 CH(Xem: 20)
Thưa Thầy! Tôi nay đã 70 tuổi, vừa mới về hưu, vợ thì đã qua đời cách đây hơn chục năm. Tưởng chừng ở tuổi này tôi có thể an dưỡng tuổi già nhưng không Thầy ạ, tôi không biết mình từng tạo nghiệp gì để bây giờ con cháu suốt ngày gây sự với nhau. Cháu đích tôn của tôi hồi đó đặt kỳ vọng bao nhiêu, bây giờ lại ăn chơi lêu lổng,
24 Tháng Mười Một 20209:29 CH(Xem: 106)
Khi mới xuất gia, tôi không có ý định trở thành một dịch giả. Vị thầy đầu tiên của tôi là một tu sĩ người Việt, và tôi ở với thầy tại California trong thập niên 1960. Thầy đã chỉ cho tôi thấy tầm quan trọng trong việc học các loại ngữ văn của kinh điển Phật giáo, bắt đầu là tiếng Pāli, như là một công cụ để thông hiểu Giáo Pháp. Khi tôi đến
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 142)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười Một 202010:24 CH(Xem: 156)
Gần đây tôi có dịp quen biết một người phụ nữ khá lớn tuổi, bà này thường tỏ ra thương hại bạn bè khi thấy họ lúc nào cũng bận tâm lo lắng đến tiền bạc, ngay cả lúc mà cái chết đã gần kề. Bà bảo rằng: "Chưa hề có ai thấy một chiếc két sắt đặt trên một cỗ quan tài bao giờ cả !". Như vậy thì chúng ta sẽ nên lưu lại cho con cháu mình
21 Tháng Mười Một 20206:28 CH(Xem: 176)
Mười bốn câu trích dẫn lời của Đức Phật dưới đây được chọn trong số 34 câu đã được đăng tải trên trang mạng của báo Le Monde, một tổ hợp báo chí uy tínlâu đời của nước Pháp. Một số câu được trích nguyên văn từ các bài kinh, trong trường hợp này nguồn gốc của các câu trích dẫn đó sẽ được ghi chú rõ ràng, trái lại các câu
20 Tháng Mười Một 20201:53 CH(Xem: 191)
Điều trước nhất, ta nên thấy được sự khác biệt giữa một cái đau nơi thân với phản ứng của tâm đối với cái đau ấy. Mặc dù thân và tâm có mối liên hệ rất mật thiết với nhau, nhưng tâm ta không nhất thiết phải chịu cùng chung một số phận với thân. Khi thân có một cơn đau, tâm ta có thể lùi ra xa một chút. Thay vì bị lôi kéo vào, tâm ta có thể
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 261)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
18 Tháng Mười Một 20206:45 CH(Xem: 217)
Bài viết dưới đây, nguyên gốc là tài liệu hướng dẫn thực hành Phật Pháp, được phổ biến nội bộ trong một nhóm học Phật. Nhóm này có khoảng 10 thành viên nồng cốt, thường cùng nhau tu tập vào mỗi chiều tối thứ Sáu tại gia, về sau được đổi qua mỗi sáng thứ Bảy do đa phần anh chị em trong nhóm đã nghỉ hưu. Qua cơn bão dịch
14 Tháng Mười Một 20202:41 CH(Xem: 248)
Từ khổ đau đến chấm dứt khổ đau cách nhau bao xa? Khoảng cách ấy ta có thể vượt qua chỉ trong một chớp mắt. Đó là lời Phật dạy trong kinh Tu Tập Căn (Indriyabhavana Sutta), bài kinh cuối của Trung Bộ Kinh, số 152. Trong một trao đổi với một người đệ tử của Bà la môn tên Uttara, đức Phật mở đầu bằng sự diễn tả một kinh nghiệm
13 Tháng Mười Một 20208:24 CH(Xem: 259)
- Trong các kinh điển có nhiều định nghĩa khác nhau nhưng chữ Niết Bàn (Nirvana) không ngoài những nghĩa Viên tịch (hoàn toàn vắng lặng), Vô sanh (không còn sanh diệt) và Giải thoát v.v... những nghĩa này nhằm chỉ cho người đạt đạo sống trong trạng thái tâm thể hoàn toàn vắng lặng, dứt hết vọng tưởng vô minh.
12 Tháng Mười Một 20207:33 CH(Xem: 252)
Tại sao người hiền lành lại gặp phải tai ương? Câu hỏi này đặc biệt thích hợp khi áp dụng vào bối cảnh đại dịch Covid-19 đang diễn ra. Bệnh Covid-19 không chừa một ai, từ người giầu có đến người nghèo, từ người quyền quý đến người bình dân, từ người khỏe mạnh đến người yếu đuối. Tuy nhiên, ngay cả trong đời sống hàng ngày,
11 Tháng Mười Một 202011:43 CH(Xem: 246)
Có một anh thương gia cưới một người vợ xinh đẹp. Họ sống với nhau và sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Nhưng người vợ lại ngã bịnh và mất sau đó, người chồng bất hạnh dồn tất cả tình thương vào đứa con. Đứa bé trở thành nguồn vui và hạnh phúc duy nhất của anh. Một hôm, vì việc buôn bán anh phải rời khỏi nhà, có một bọn cướp
10 Tháng Mười Một 20208:33 CH(Xem: 522)
Sáng nay, Thánh Đức Đạt Lai Lạt Ma đã viết thư cho Joe Biden để chúc mừng Ông được bầu làm Tổng thống tiếp theo của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Ngài viết: “Như có lẽ bạn đã biết, từ lâu tôi đã ngưỡng mộ Hoa Kỳ như một nền tảng của sự tự do, dân chủ, tự do tôn giáo và pháp quyền. Nhân loại đã đặt niềm hy vọng lớn lao vào tầm nhìn
09 Tháng Mười Một 20208:19 CH(Xem: 280)
Có một chuyện kể trong Phật giáo như sau, có một vị tăng nhân cứu được mạng sống của một người thanh niên tự sát. Người thanh niên sau khi tỉnh dậy, nói với vị tăng nhân: “Cảm ơn đại sư, nhưng xin ngài đừng phí sức cứu tôi bởi vì tôi đã quyết định không sống nữa rồi. Hôm nay cho dù không chết thì ngày mai tôi cũng vẫn chết”.
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 342)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 369)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
05 Tháng Mười Một 20208:12 CH(Xem: 292)
Tất cả chúng ta đều nghĩ đến và chăm lo sức khỏe của mình, chỉ ít hay nhiều tùy theo mình còn trẻ hay già yếu và ốm đau. Thế nhưng sức khỏe không phải chỉ thuộc lãnh vực thân xác mà còn liên quan đến lãnh vực tâm thần. Như vậy thì tín ngưỡng nói chung và Phật giáo nói riêng có giữ một vị trí hay vai trò nào đối với mối quan tâm
04 Tháng Mười Một 20206:03 CH(Xem: 398)
Cách đây vài năm đã xảy ra mấy cuộc biểu tình trên đường phố sau khi một viên quản ngục nhà tù Guantanamo Bay bị buộc tội là đã vứt quyển kinh vào bồn cầu và giật nước cho nó trôi đi. Ngày hôm sau, một ký giả tờ báo địa phương gọi điện thoại cho tôi, nói rằng anh ta đang viết một bài về sự việc vừa xảy ra, muốn hỏi các nhà
03 Tháng Mười Một 202011:39 SA(Xem: 291)
Thuở nhỏ lúc còn cắp sách đến trường tôi hay mỉm cười và mỗi lần như thế thì lại bị mắng và quở phạt. Trong khi đang chép phạt thì lại bị thêm một lần phạt nữa. Lúc nào tôi cũng mỉm cười. Người ta mắng tôi: "Im đi, không được nhạo báng kẻ khác nhé!". Bắt đầu từ đấy tôi mới hiểu được là tại sao lại không được phép cười.
02 Tháng Mười Một 20205:01 CH(Xem: 303)
Con người là một chúng sanh huyền bí có nhiều tiềm năng phi thường. Có hai năng lực trái ngược luôn luôn tiềm tàng ngủ ngầm trong mỗi người. Một, hướng về trạng thái cao thượng trong sạch, đặc tánh của bậc Thánh Nhân và một, hướng về những điều tội lỗi nhơ bẩn của kẻ sát nhân tàn bạo. Cả hai tiềm lực nầy đều có thể phát sanh
02 Tháng Mười Hai 201910:13 CH(Xem: 2170)
Nhật Bản là một trong những quốc gia có tỉ lệ tội phạm liên quan đến súng thấp nhất thế giới. Năm 2014, số người thiệt mạng vì súng ở Nhật chỉ là sáu người, con số đó ở Mỹ là 33,599. Đâu là bí mật? Nếu bạn muốn mua súng ở Nhật, bạn cần kiên nhẫnquyết tâm. Bạn phải tham gia khóa học cả ngày về súng, làm bài kiểm tra viết
12 Tháng Bảy 20199:30 CH(Xem: 3855)
Khóa Tu "Chuyển Nghiệp Khai Tâm", Mùa Hè 2019 - Ngày 12, 13, Và 14/07/2019 (Mỗi ngày từ 9:00 AM đến 7:00 PM) - Tại: Andrew Hill High School - 3200 Senter Road, San Jose, CA 95111
12 Tháng Bảy 20199:00 CH(Xem: 5462)
Các Khóa Tu Học Mỗi Năm (Thường Niên) Ở San Jose, California Của Thiền Viện Đại Đăng
19 Tháng Mười Một 20206:34 CH(Xem: 261)
Khi tôi viết về đề tài sống với cái đau, tôi không cần phải dùng đến trí tưởng tượng. Từ năm 1976, tôi bị khổ sở với một chứng bệnh nhức đầu kinh niên và nó tăng dần thêm theo năm tháng. Tình trạng này cũng giống như có ai đó khiêng một tảng đá hoa cương thật to chặn ngay trên con đường tu tập của tôi. Cơn đau ấy thường xóa trắng
08 Tháng Mười Một 20207:59 CH(Xem: 342)
Upasika Kee Nanayon, tác giả quyển sách này là một nữ cư sĩ Thái lan. Chữ upasika trong tiếng Pa-li và tiếng Phạn có nghĩa là một cư sĩ phụ nữ. Thật thế, bà là một người tự tu tậpsuốt đời chỉ tự nhận mình là một người tu hành thế tục, thế nhưng giới tu hành
06 Tháng Mười Một 202011:19 CH(Xem: 369)
Upasika Kee Nanayon, còn được biết đến qua bút danh, K. Khao-suan-luang, là một vị nữ Pháp sư nổi tiếng nhất trong thế kỷ 20 ở Thái Lan. Sinh năm 1901, trong một gia đình thương nhân Trung Hoa ở Rajburi (một thành phố ở phía Tây Bangkok), bà là con cả
23 Tháng Mười Một 202010:04 CH(Xem: 142)
Thầy Xá Lợi Phất - anh cả trong giáo đoàn - có dạy một kinh gọi là Kinh Thủy Dụ mà chúng ta có thể học hôm nay. Kinh này giúp chúng ta quán chiếu để đối trị hữu hiệu cái giận. Kinh Thủy Dụ là một kinh trong bộ Trung A Hàm. Thủy là nước. Khi khát ta cần nước để uống, khi nóng bức ta cần nước để tắm gội. Những lúc khát khô cổ,
22 Tháng Mười 20201:00 CH(Xem: 5271)
Tuy nhiên đối với thiền sinh hay ít ra những ai đang hướng về chân trời rực rỡ ánh hồng giải thoát, có thể nói Kinh Đại Niệm Xứbài kinh thỏa thích nhất hay đúng hơn là bài kinh tối cần, gần gũi nhất. Tối cần như cốt tủy và gần gũi như máu chảy khắp châu thân. Những lời kinh như những lời thiên thu gọi hãy dũng mãnh lên đường
21 Tháng Mười 202010:42 CH(Xem: 426)
Một lần Đấng Thế Tôn ngụ tại tu viện của Cấp Cô Độc (Anathapindita) nơi khu vườn Kỳ Đà Lâm (Jeta) gần thị trấn Xá Vệ (Savatthi). Vào lúc đó có một vị Bà-la-môn to béo và giàu sang đang chuẩn bị để chủ tế một lễ hiến sinh thật to. Số súc vật sắp bị giết gồm năm trăm con bò mộng, năm trăm con bê đực, năm trăm con bò cái tơ,
20 Tháng Mười 20209:07 CH(Xem: 430)
Tôi sinh ra trong một gia đình thấp hèn, Cực khổ, dăm bữa đói một bữa no. Sinh sống với một nghề hèn mọn: Quét dọn và nhặt hoa héo rơi xuống từ các bệ thờ (của những người Bà-la-môn). Chẳng ai màng đến tôi, mọi người khinh miệt và hay rầy mắng tôi, Hễ gặp ai thì tôi cũng phải cúi đầu vái lạy. Thế rồi một hôm, tôi được diện kiến
14 Tháng Mười 202010:00 SA(Xem: 2924)
Một thời Đức Phật ở chùa Kỳ Viên thuộc thành Xá Vệ do Cấp Cô Độc phát tâm hiến cúng. Bấy giờ, Bāhiya là một người theo giáo phái Áo Vải, sống ở vùng đất Suppāraka ở cạnh bờ biển. Ông là một người được thờ phụng, kính ngưỡng, ngợi ca, tôn vinh và kính lễ. Ông là một người lỗi lạc, được nhiều người thần phục.
11 Tháng Năm 20208:38 CH(Xem: 1956)
một lần Đấng Thế Tôn lưu trú tại bộ tộc của người Koliyan, gần một ngôi làng mang tên là Haliddavasana, và sáng hôm đó, có một nhóm đông các tỳ-kheo thức sớm. Họ ăn mặc áo lót bên trong thật chỉnh tề, khoác thêm áo ấm bên ngoài, ôm bình bát định đi vào làng